Kaçakçılık Suçları Yusuf Ergin

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu KapsamındaKaçakçılık Suçları


Basım Tarihi
2021-03
Sayfa Sayısı
223
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750267710
Boyut
16x24
Baskı
266,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 66 puan kazanacaksınız)
   66

Konu Başlıkları
- Kaçakçılık Kanunu Kapsamında Suçlar
- Gümrük Kanunu'na Muhalefet ile Oluşan Suçlar ve Kabahatler
- 5015 Petrol Piyasası Kanunu'na Muhalefet ile Oluşan Suçlar ve Kabahatler
- İthalat Kaçakçılığı Suçları
- Transit, Geçici İthalat ve Dahilde İşleme Rejim Kaçakçılığı
- İhracat Kaçakçılığı Suçları
- İthali veya İhracı Yasak Eşya
- Akaryakıt (Petrol) Kaçakçılığı Suçları
- Tütün Mamulleri (Yaprak Sigara Kağıdı, Kıyılmış Tütün, Makaron, Sigara) Kaçakçılığı
- Ulusal Marker
- Etil Alkol, Metanol, Alkollü İçki Kaçakçılığı Suçları
- Bandrol, Etiket, Holagram, Pul, Damga veya Benzeri İşaretlerin Taklitlerini İmal veya Yurda Sokma Suçları
- Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Örgüt, Resmi
- Özel Belgede Sahtecilik Suçları
- Türk Gümrük Mevzuatı
- Gümrük Rejimi Düzenlemeleri
Suça Teşebbüs, Suçun Kanuniliği, Suçların İçtimaı, Suça İştirak

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 9
Kısaltmalar 15
Özet 17
1. GİRİŞ 19
2. KAÇAKÇILIK, TEMEL KAVRAMLAR 23
2.1. Kaçakçılık Kavramı 23
2.2. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun Tarihi Gelişimi 27
2.3. Kaçakçılıkla Mücadelede Kapsam ve Tanımlar 35
2.3.1. Tanımlar 35
2.3.2. Kaçakçılık Fiilleri Bağlamında Nitelikli Haller ve Usûl Hükümleri 49
2.3.3. Çeşitli Hükümler 57
3. İTHALAT VE İHRACAT KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI 61
3.1. Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmadan Ülkeye Sokma Suçu (Madde 3/1) 61
3.1.1. Suçun Faili 64
3.1.2. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 67
3.1.2.1. Suçun Maddi Unsuru 67
3.1.2.2. Suçun Manevi Unsuru 69
3.1.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 70
3.1.3.1. Teşebbüs 70
3.1.3.2. İştirak 75
3.1.3.3. İçtima 78
3.1.4. Yaptırım 78
3.2. Eşyayı Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Gümrük Vergileri Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin İthal Etmek Suçu (Madde 3/2) 81
3.2.1. Suçun Faili 84
3.2.2. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 85
3.2.2.1. Suçun Maddi Unsuru 85
3.2.2.2. Suçun Manevi Unsuru 87
3.2.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 88
3.2.3.1. Teşebbüs 88
3.2.3.2. İştirak 88
3.2.3.3. İçtima 93
3.2.4. Yaptırım 93
3.3. Transit Eşya Kaçakçılığı Suçu (Madde 3/3) 95
3.3.1. Suçun Faili 95
3.3.2. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 96
3.3.2.1. Suçun Maddi Unsuru 96
3.3.2.2. Suçun Manevi Unsuru 97
3.3.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 98
3.3.3.1. Teşebbüs 98
3.3.3.2. İştirak 98
3.3.3.3. İçtima 98
3.3.4. Yaptırım 99
3.4. Geçici İthalat ve Dâhilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Getirilen Eşyayı Hile İle Yurt Dışına Çıkarmış Gibi İşlem Yapmak Suçu (Madde 3/4) 101
3.4.1. Suçun Faili 103
3.4.2. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 103
3.4.2.1. Suçun Maddi Unsuru 103
3.4.2.2. Suçun Manevi Unsuru 105
3.4.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 106
3.4.3.1. Teşebbüs 106
3.4.3.2. İştirak 106
3.4.3.3. İçtima 106
3.4.4. Yaptırım 107
3.5. Birinci İla Dördüncü Fıkralarda Tanımlanan Fiillerin İşlenmesine İştirak Etmeksizin, Bunların Konusunu Oluşturan Eşyayı, Bu Özelliğini Bilerek ve Ticarî Amaçla Satın Almak, Satışa Arz Etmek, Satmak, Taşımak veya Saklamak Suçu (Madde 3/5) 109
3.5.1. Suçun Faili 110
3.5.2. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 110
3.5.2.1. Suçun Maddi Unsuru 110
3.5.2.2. Suçun Manevi Unsuru 113
3.5.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 115
3.5.3.1. Teşebbüs 115
3.5.3.2. İştirak 116
3.5.3.3. İçtima 117
3.5.4. Yaptırım 118
3.6. Özel Kanunları Gereğince Gümrük Vergilerinden Kısmen veya Tamamen Muaf Olarak İthal Edilen Eşyayı, İthal Amacı Dışında Başka Bir Kullanıma Tahsis Etmek, Satmak veya Devretmek ya da Bu Özelliğini Bilerek Satın Almak veya Kabul Etmek Suçu (Madde 3/6) 122
3.6.1. Suçun Faili 123
3.6.2. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 124
3.6.2.1. Suçun Maddi Unsuru 124
3.6.2.2. Suçun Manevi Unsuru 126
3.6.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 126
3.6.3.1. Teşebbüs 126
3.6.3.2. İştirak 127
3.6.3.3. İçtima 128
3.7. İthali Kanun Gereği Yasak Olan Eşyayı Ülkeye Sokmak ya da Eşyanın Bu Özelliğini Bilerek Satın Almak, Satışa Arz Etmek, Satmak, Taşımak veya Saklamak Suçu (Madde 3/7) 129
3.7.1. Suçun Faili 132
3.7.2. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 132
3.7.2.1. Suçun Maddi Unsuru 132
3.7.2.2. Suçun Manevi Unsuru 133
3.7.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 135
3.7.3.1. Teşebbüs 135
3.7.3.2. İştirak 136
3.7.3.3. İçtima 136
3.8. İhracı Kanun Gereği Yasak Olan Eşyayı Ülkeden Çıkarmak Suçu (Madde 3/8) 138
3.8.1. Suçun Faili 139
3.8.2. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 139
3.8.2.1. Suçun Maddi Unsuru 139
3.8.2.2. Suçun Manevi Unsuru 140
3.8.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 140
3.8.3.1. Teşebbüs 140
3.8.3.2. İştirak 141
3.8.3.3. İçtima 141
3.9. İhracat Gerçekleşmediği Halde Gerçekleşmiş Gibi Göstermek ya da Haksız Çıkar Sağlamak Suçu / Hayali İhracat (Madde 3/9) 142
3.9.1. Suçun Faili 143
3.9.2. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 143
3.9.2.1. Suçun Maddi Unsuru 143
3.9.2.2. Suçun Manevi Unsuru 144
3.9.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 145
3.9.3.1. Teşebbüs 145
3.9.3.2. İştirak 145
3.9.3.3. İçtima 146
4. AKARYAKIT, TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİ KAÇAKÇILIĞI 147
4.1. Akaryakıt, Tütün, Metanol ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Suçu (Madde 3/10) 147
4.1.1. Suçun Faili 149
4.1.2. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 149
4.1.2.1. Suçun Maddi Unsuru 149
4.1.2.2. Suçun Manevi Unsuru 150
4.1.3. Yaptırım 150
4.2. Kaçak Akaryakıtı Ticari Amaçla Üretme, Bulundurma, Nakletme ya da Satışa Arz Etme, Satma veya Ticarî Amaçla Satın Alma Suçu (Madde 3/11) 155
4.2.1. Suçun Faili 159
4.2.2. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 160
4.2.2.1. Suçun Maddi Unsuru 160
4.2.2.2. Suçun Manevi Unsuru 161
4.2.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 162
4.2.3.1. Teşebbüs 162
4.2.3.2. İştirak 163
4.2.3.3. İçtima 164
4.3. Akaryakıt Harici Petrol Ürünlerinden Akaryakıt Üretmek, Satışa Arz Etme, Satma, Bulundurma, Ticari Amaçla Satın Alma, Taşıma veya Saklama (Madde 3/12) 166
4.3.1. Suçun Faili 167
4.3.2. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 168
4.3.2.1. Suçun Maddi Unsuru 168
4.3.2.2. Suçun Manevi Unsuru 169
4.3.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 169
4.3.3.1. Teşebbüs 169
4.3.3.2. İştirak 170
4.3.3.3. İçtima 171
4.4. Boru Hatlarından, Depolarından veya Kuyulardan Kanunlara Aykırı Şekilde Alınan Sıvı veya Gaz Halindeki Hidrokarbonlarla, Hidrokarbon Türevi Olan Yakıtları Satışa Arz Etme, Satma, Bulundurma, Ticari Amaçla Satın Alma, Taşıma veya Saklama Suçu (Madde 3/13) 172
4.4.1. Suçun Faili 177
4.4.2. Suçun Maddi ve Manevi Unsurları 177
4.4.2.1. Suçun Maddi Unsuru 177
4.4.2.2. Suçun Manevi Unsuru 178
4.4.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 178
4.4.3.1. Teşebbüs 178
4.4.3.2. İştirak 179
4.4.3.3. İçtima 179
4.5. Kaçak Akaryakıt veya Sahte Ulusal Marker Elde Etme, Lisansa Esas Teşkil Eden Belgelerde Belirlenenlere Aykırı Hareket Etme (Madde 3/14). 180
4.6. Ulusal Markeri Yetkisiz Olarak Üreten, Satışa Arz Eden, Satan, Yetkisiz Kişilerden Satın Alan, Kabul Eden, Bu Özelliğini Bilerek Nakleden veya Bulunduranlar (Madde 3/15) 186
4.7. (Madde 3/16) 189
4.8. (Madde 3/17) 193
4.9. (Madde 3/18) 197
4.10. (Madde 3/19) 204
4.11. (Madde 3/20) 204
5. SONUÇ 207
Kaynakça 215
Kavramlar Dizini 221
Özgeçmiş 224

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
66,00   
66,00   
2
33,00   
66,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
66,00   
66,00   
2
33,00   
66,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
66,00   
66,00   
2
33,00   
66,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
66,00   
66,00   
2
33,00   
66,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
66,00   
66,00   
2
33,00   
66,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
66,00   
66,00   
2
   
   
Kapat