Hüküm Kurma Esasları ve Gerekçe Zeki Gözütok
Hüküm Kurma Esasları ve Gerekçe
Hüküm Kurma Esasları ve Gerekçe

Hukuk DavalarındaHüküm Kurma Esasları ve GerekçeCD Ekli


Basım Tarihi
2018-09
Sayfa Sayısı
1248
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005391
Boyut
16x24
Baskı
2230,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 230 puan kazanacaksınız)
   230
KARGO BEDAVA

 


İÇİNDEKİLER
2. BASKIYA ÖNSÖZ 7
ÖNSÖZ 9
İÇİNDEKİLER 11
KISALTMALAR 45
§ 1
BİLGİSAYARDA HESAPLAMALI HÜKÜM ÖRNEĞİ OLUŞTURMA 47
A- KİTAP EKİ CD HAKKINDA 47
B- HANGİ YILLAR İÇİN KULLANILABİLECEĞİ 47
C- TARİFELER DEĞİŞİNCE GÜNCELLEME YAPILMASI 48
D- PROGRAMIN YARDIMCI KAYNAK OLARAK KULLANILMASI 48
E- HÜKÜM HESAPLAMALARI İÇİN VERİ GİRİŞİ 49
F- HESAPLAMALARI YAPILMIŞ BİÇİMDE OLUŞTURULAN HÜKÜM ÖRNEĞİNE ULAŞILMASI 51
§ 2
HÜKÜM VE GEREKÇE 53
A- GEREKÇELİ KARARDA (HÜKÜMDE) BULUNMASI GEREKENLER 53
B- GEREKÇE NİTELİĞİNİ TAŞIYAN GEREKÇE YAZILMASI 54
C- GEREKÇELİ KARAR, TEFHİM EDİLEN KISA KARAR ÇELİŞKİSİ YARATILMAMASI 56
D- GEREKÇE VE HÜKÜM ÇELİŞKİSİ YARATILMAMASI 58
E- BİRLEŞEN DAVA İÇİN AYRI HÜKÜM KURULMASI 58
F- KARŞI DAVA İÇİN AYRI HÜKÜM KURULMASI 60
G- İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞINDA HÜKÜM 61
H- MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞINDA HÜKÜM 62
I- UYULAN BOZMA KARARI SONRASI HÜKÜM 63
J- İNFAZDA TEKERRÜR OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI 66
K- DİRENME KARARI VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM 67
L- TALEPLE BAĞLILIK KURALINA UYULARAK HÜKÜM KURULMASI 68
M- TERDİTLİ DAVALARDA HÜKÜM KURULMASI 69
N- ÖZGÜ UNSURLAR GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI 70
O- TARAFLARIN GÖSTERDİĞİ HUKUKİ SEBEPLE BAĞLI OLUNMAMASI 70
P- OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİNDE HÜKÜM 71

R- TAVZİH İLE HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ 71
S- HÜKMÜN TASHİHİ İLE BAZI HATALARIN DÜZELTİLEBİLECEĞİ 72
T- DEĞERE BAĞLI DAVALARDA HÜKÜM 72
U- DEĞERE BAĞLI OLMAYAN DAVALARDA HÜKÜM 72
V- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 73
Y- HÜKMÜN MÜZAKERESİ 74
Z- HÜKMÜN OYLANMASI VE YETER SAYI 74
AA- HÜKÜM, HÜKMÜN VERİLMESİ VE TEFHİMİ 74
BB- HÜKMÜN YAZILMASI 75
CC- HÜKMÜN İMZA EDİLMEMESİ 75
DD- HÜKÜM NÜSHASI 76
EE- HÜKMÜN KORUNMASI 76
§ 3
DEĞERE BAĞLI DAVALARDA HÜKÜM 77
A- DEĞERE BAĞLI DAVALAR 77
B- DEĞERE BAĞLI DAVALARDA HÜKÜM UNSURLARI 78
C- DAVANIN KABULÜ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 79
D- DAVANIN KISMEN KABULÜ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 82
E- DAVANIN REDDİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 84
§ 4
DEĞERE BAĞLI OLMAYAN DAVALARDA HÜKÜM 87
A- DEĞERE BAĞLI OLMAYAN DAVALAR 87
B- DEĞERE BAĞLI OLMAYAN DAVALARDA HÜKÜM UNSURLARI 87
C- DAVANIN KABULÜ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 88
D- DAVANIN KISMEN KABULÜ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 90
E- DAVANIN REDDİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 92
§ 5
ALINACAK HARÇLARIN HÜKÜMDE GÖSTERİLMESİ 95
A- HÜKÜMDE ALINACAK KARAR VE İLAM HARCI MİKTARI 95
B- TAŞINMAZIN AYNINDAN DOĞAN DAVALARDA HARÇ 96
C- TAHLİYE DAVALARINDA HARÇ 96
D- NAFAKA DAVALARINDA HARÇ 96
E- ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ DAVALARINDA HARÇ 97
F- ORTAKLIĞIN TAKSİM SURETİYLE GİDERİLMESİ DAVALARINDA HARÇ 97
G- TAHKİM DAVALARINDA HARÇ 97

H- YABANCI MAHKEME İLAMLARININ ve YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİ DAVALARINDA HARÇ 98
I- KARŞILIK DAVADA HARÇ 99
J- MÜDAHALEDE HARÇ 99
K- YARGİLÂMANIN YENİLENMESİ DAVALARINDA HARÇ 99
L- DAVADAN FERAGAT, KABUL VE SULH HALİNDE HARÇ 99
M- YASA YOLU SONRASI VERİLEN HÜKÜMDE HARÇ 100
N- KADASTRO İLE İLGİLİ KAMU TARAFINDAN AÇILAN DAVALARDA HARÇ 100
O- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA HARÇ 100
P- HARÇ MUAFİYETLERİ 101
R- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 104
§ 6
YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİ 113
A- MAHKEMECE RESEN YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİ 113
B- YARGILAMA GİDERLERİNİN NELER OLDUĞU VE KAPSAMI 114
C- YARGILAMA GİDERLERİNİN HANGİ TARAFA YÜKLETİLECEĞİ 115
D- DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 115
E- GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ HALİNDE YARGILAMA
GİDERLERİ 115
F- DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 116
G- DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİNİN HANGİ
TARAFA YÜKLETİLECEĞİ 116
H- FERAGAT VEYA KABUL BEYANINA DAYALI KARAR VERİLİNCE YARGILAMA
GİDERLERİNİN HANGİ TARAFA YÜKLETİLECEĞİ 116
I- DAVA KONUSUNUN DEVRİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİNİN HANGİ TARAFA YÜKLETİLECEĞİ 117
J- ADLİ YARDIMDA YARGILAMA GİDERLERİ 117
K- ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDEN DOĞAN YARGILAMA GİDERLERİ 118
L- FER’İ MÜDAHİLİN YARGILAMA GİDERLERİ 118
M- MADDİ HATA DÜZELTİMİNİN YARGILAMA GİDERLERİNE ETKİSİ 118
N- İRADİ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 118
O- KADASTRO İLE İLGİLİ KAMU TARAFINDAN AÇILAN DAVALARDA YARGILAMA
GİDERLERİ 118
P- KADASTRO DAVALARDA YARGILAMA GİDERLERİ 119
R- KÖTÜNİYETLE VEYA HAKSIZ DAVA AÇILMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ 119
S- VEKÂLETNAMESİZ DAVA AÇILMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 119
T- YARGILAMA GİDERLERİNİN HÜKÜMDE NEREDE GÖSTERİLECEĞİ 120
U- YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI 120
V- İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 121

§ 7
TARAFLAR YARARINA HÜKMEDİLECEK VEKÂLET ÜCRETİ 127
A- YARGILAMA GİDERİ OLAN VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ 127
B- HÜKMEDİLECEK VEKÂLET ÜCRETİ MİKTARI 128
C- NİSPİ VEKÂLET ÜCRETİNİN HESAPLANMASI 129
D- BİRDEN FAZLA DAVALI BULUNMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ 129
E- MÜTESELSİL SORUMLULUKTA VEKÂLET ÜCRETİ 129
F- DAVACILARIN İHTİYARİ DAVA ARKADAŞI OLMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ 130
G- DAVACILARIN MECBURİ DAVA ARKADAŞI OLMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ 130
H- DAVA YIĞILMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ 131
I- BİRDEN FAZLA AVUKAT BULUNMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ 131
J- FERAGAT, KABUL VE SULHTE VEKÂLET ÜCRETİ 131
K- DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ 132
L- GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARINDA VEKÂLET ÜCRETİ 132
M- DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINDA VEKÂLET ÜCRETİ 133
N- ÖN ŞART YOKLUĞU VE HUSUMET NEDENİYLE DAVANIN REDDİNDE VEKÂLET ÜCRETİ 134
O- YARGI YOLUNA İLİŞKİN DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN USULDEN
REDDİ HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ 134
P- KARŞILIK DAVADA BİRLEŞEN DAVADA VE AYRILAN DAVADA VEKÂLET ÜCRETİ 134
R- MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ 134
S- NAFAKA DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ 135
T- TAHLİYE DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ 135
U- KİRA TESPİTİ DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ 135
V- ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE TAKSİM DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ 136
Y- TÜKETİCİ KREDİ TAKSİTLERİNİN UYARLANMASI DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ 136
Z- TÜKETİCİ ALEYHİNE AÇILAN HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVALARINDA
VEKÂLET ÜCRETİ 136
AA- KISMİ DAVA VE BELİRSİZ ALACAK DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ 136
BB- BAZI KAMU ALACAKLARIYLA İLGİLİ DAVALARDA VEKÂLET ÜCRETİ 137
CC- CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ 137
DD- HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ 138
EE- İCRA MAHKEMELERİNDE VEKÂLET ÜCRETİ 138
FF- KADASTRO MAHKEMELERİNDE VEKÂLET ÜCRETİ 138
GG- KAMU TARAFINDAN AÇILAN BAZI DAVALARDA VEKÂLET ÜCRETİ 139
HH- DİĞER SIFATLA GÖRÜLEN DAVALARDA VEKÂLET ÜCRETİ 139
II- SERİ DAVALARDA VEKÂLET ÜCRETİ 139
JJ- VEKİLİN DAVA VEKİLİ VEYA DAVA TAKİPÇİSİ OLMASI HALİNDE VEKÂLET ÜCRETİ 140

KK- BANKACILIK KANUNUNDA DÜZENLENEN SORUMLULUK DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ 140
LL- KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ 140
MM-KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA VEKÂLET
ÜCRETİ 140
NN- DAVALI KAMU KURUMUNUN ZORUNLU HASIM OLMASI HALİNDE VEKÂLET
ÜCRETİ 141
OO- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 141
§ 8
FAİZ TALEBİ HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI 155
A- HÜKÜMDE FAİZ 155
B- FAİZE FAİZ YASAĞININ GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI 156
C- TİCARİ İŞLERDE AVANS FAİZİ İSTENİP İSTENMEDİĞİ GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI 158
D- YABANCI PARA BORCUNDA ÖZEL FAİZ KURALLARI GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI 158
E- BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ TARİH GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI 160
F- ISLAH EDİLEN BÖLÜM İÇİN TEMERRÜDÜN HANGİ TARİHTE GERÇEKLEŞTİĞİ GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI 161
G- FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHLERİNE İLİŞKİN ÖZEL YASA HÜKÜMLERİ GÖZETİLEREK
HÜKÜM KURULMASI 161
H- FAİZ TAVAN SINIRLARI GÖZETİLEREK HÜKÜM KURULMASI 163
I- TALEPLE BAĞLILIK KURALI GÖZETİLEREK FAİZE İLİŞKİN HÜKÜM KURULMASI 163
J- İŞLEMİŞ FAİZ TALEBİ HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİ 164
K- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 164
§ 9
HÜKÜMDE İCRA İNKAR TAZMİNATI TALEBİNİN KARŞILANMASI 171
A- İCRA İNKAR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI TALEPLERİNİN HÜKÜMDE KARŞILANMASI 171
B- İCRA İNKAR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI DÜZENLEMELERİ 171
C- ALACAĞIN LİKİT OLMASI HALİNDE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ 173
D- İŞLEMİŞ FAİZ HAKKINDA DA İCRA İNKAR - KÖTÜNİYET TAZMİNATINA
HÜKMEDİLMESİ 174
E- FAİZ ORANINA İTİRAZ HALİNDE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ 176
F- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 176
§ 10
HÜKÜMDE YASAYOLU VE SÜRESİNİN GÖSTERİLMESİ 183
A- HÜKÜMDE YASA YOLUNUN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU 183
B- YASA YOLUNU DOĞRU BELİRLEMENİN ÖNEMİ 184

C- İSTİNAF YOLUNA TABİ KARARLAR VE İSTİNAF SÜRESİ 184
1- HMK hükümlerine Göre İstinafa Tabi Kararlar ve İstinaf Süresi 184
2- İİK Hükümlerine Göre İstinafa Tabi Kararlar ve İstinaf Süresi 186
3- İş Mahkemeleri Kanunu Hükümlerine Göre İstinafa Tabi Kararlar ve İstinaf Süresi 186
4- Katılma Yoluyla İstinafa Tabi Kararlar ve İstinaf Süresi 187
D- DOĞRUDAN YENİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZ YASA YOLUNA TABİ İLK DERECE MAHKEMESİ KARARLARI 188
E- ÖNCEKİ HÜKÜMLERE GÖRE TEMYİZ YASA YOLUNA TABİ İLK DERECE
MAHKEMESİ KARARLARI VE TEMYİZ SÜRESİ 188
1- HUMK’nun Önceki Hükümlerine Göre Temyize Tabi Kararlar ve Temyiz Süresi 188
2- İş Mahkemeleri Kanunu’nun Önceki Hükümlerine Göre Temyize Tabi
Kararlar ve Temyiz Süresi 189
3- İcra iflas Kanunu’nun Önceki Hükümlerine Göre Temyize Tabi Kararlar ve
Temyiz Süresi 189
F- İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINDA YASA YOLUNUN GÖSTERİLME ŞEKLİNE
İLİŞKİN ÖRNEKLER. 189
1- Örnekler Hakkında Açıklama 189
2- HMK’daki Hükümlere Göre İstinafa Tabi Kararlar Yönünden 190
a- İki Taraf İçin de İstinaf Yolu Açıksa. 190
b- Davacı İçin İstinaf Yolu Açık Davalı İçin Kesinse 190
c- Davalı İçin İstinaf Yolu Açık Davacı İçin Kesinse 190
d- İki Taraf İçin Kesinse 190
3- HUMK’daki Temyiz Hükümlerine Tabi Kararlar Yönünden 191
a- İki Taraf İçin de HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açıksa 191
b- Davacı İçin HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davalı İçin Kesinse 191
c- Davalı İçin HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davacı İçin Kesinse 191
d- İki Taraf İçin HUMK Hükümlerine Göre Kesinse 192
4- HMK’daki Temyiz hükümlerine Tabi Kararlar Yönünden 192
a- İDM Kararlarının Hangi Halde HMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu 192
b- İki Taraf İçin de HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açıksa 192
c- Davacı İçin HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davalı İçin Kesinse 192
d- Davalı İçin HUMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davacı İçin Kesinse 193
e- İki Taraf İçin HMK Hükümlerine Göre Kesinse 193
5- BAM Hukuk Dairesi Kararında Yasa Yolunun Gösterilme Şekline İlişkin Örnekler. 193
a- Örnekler Hakkında Açıklama 193
b- İki Taraf İçin de HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açıksa 194
c- Davacı İçin HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davalı İçin Kesinse 194
d- Davalı İçin HMK’na Tabi Temyiz Yolu Açık Davacı İçin Kesinse 194
e- İki Taraf İçin HMK Hükümlerine Göre Kesinse 195

6- HMK’nun Farklı Düzenleme Yaptığı Haller 195
a- Hakimin Reddi Talebiyle İlgili Merci Kararları 195
b- İstinaf Başvurusunun Süresinde Yapılmadığından Reddi 195
c- Giderler Yatırılmadığı İçin İstinaf Başvurusundan Vazgeçmiş Sayılma 196
§ 11
GÖREVSİZLİK NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ KARARI 197
A- GÖREVSİZLİK KARARI 197
B- ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ 198
C- SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ 198
D- ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ 200
E- AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ 203
F- İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ 204
G- TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ 205
H- KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ 205
I- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ 207
J- DENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ 208
K- GÖREVSİZLİK KARARINDA YER ALACAK UNSURLAR 208
L- İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 209
M- ÖRNEK KARARLAR 219
•• Başka mahkemenin görevli olması nedeniyle davanın usulden reddi kararı 221
•• TTK’da düzenlenen konuda ticaret mahkemesinin görevli olması nedeniyle
davanın usulden reddi kararı 222
•• Taraflar tacir ve dava ticari işletmeleriyle ilgili olup ticaret mahkemesinin
görevli olması nedeniyle davanın usulden reddi kararı 223
•• TTK 4. maddede sayılan davalara bakmaya ticaret mahkemesinin görevli
olması nedeniyle davanın usulden reddi kararı 224
•• Özel yasadaki kurala dayalı olarak ticaret mahkemesinin görevli olması
nedeniyle davanın usulden reddi kararı 226
•• Asliye hukuk mahkemesinin görevli olması nedeniyle davanın usulden reddi kararı 227
•• Sulh hukuk mahkemesinin görevli olması nedeniyle davanın usulden reddi kararı 228
•• Tüketici mahkemesinin görevli olması nedeniyle davanın usulden reddi kararı 229
•• Fikri ve Sinai Haklarla ilgili mahkemenin görevli olması nedeniyle davanın
usulden reddi kararı 230
•• Kadastro mahkemesinin görevli olması nedeniyle davanın usulden reddi kararı 231
•• Aile mahkemesinin görevli olması nedeniyle davanın usulden reddi kararı 232

§ 12
KESİN YETKİ NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ KARARI 233
A- AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 233
B- KARARDA YER ALACAK UNSURLAR 234
C- İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 235
D- ÖRNEK KARARLAR 243
•• Kesin yetki nedeniyle davanın usulden reddi kararı (konuya göre doldurulacak) 245
•• Taşınmazın aynından doğan davada taşınmazın bulunduğu yer
mahkemesinin kesin yetkisi nedeniyle davanın usulden reddi kararı 246
•• Özel hukuk tüzel kişisi ile ortak arasında ortaklık veya üyelik ilişkisiyle ilgili davanın tüzel kişi merkezi mahkemesinin kesin yetkilı olması nedeniyle
davanın usulden reddi kararı 247
•• İki ayrı kesin yetki kuralı bulunması halinde hangisinin öncelikli olduğu
belirlenerek verilen davanın usulden reddi kararı. 248
•• Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında yerleşim yeri mahkemesinin kesin
yetkisi nedeniyle davanın usulden reddi kararı 250
§ 13
YETKİSİZLİK KARARI 251
A- YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI 251
B- YETKİSİZLİK KARARINDA YER ALACAK UNSURLAR 256
C- ÖRNEK KARARLAR 257
•• Yetkisizlik kararı 258
§ 14
DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİ 259
A- DAVA ŞARTLARI 259
B- DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ 261
C- DAVA ŞARTI YOKLUĞU HALİNDE DAVANIN USULDEN REDDİ 262
D- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 263
E- KARAR UNSURLARI 266
F- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 267
•• Dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddi kararı 268
§ 15
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI 269
A- YAZILI USULE TABİ DAVALARIN 3. KEZ TAKİPSİZ BIRAKILMASI NEDENİYLE
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI 269
B- BASİT USULE TABİ DAVALARIN 2. KEZ TAKİPSİZ BIRAKILMASI NEDENİYLE
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI 269

C- İŞLEMDEN KALDIRILAN DAVANIN ÜÇ AY İÇİNDE YENİLENMEMESİ NEDENİYLE
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI 269
D- HARÇ EKSİĞİ TAMAMLANMADIĞI İÇİN İŞLEMDEN KALDIRILAN DAVANIN 3 AY İÇİNDE HARÇ TAMAMLANARAK YENİLENMEMESİ NEDENİYLE DAVANIN
AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI 270
E- DAVA DİLEKÇESİNDEKİ EKSİKLİĞİN TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI 271
F- SÜRESİ İÇİNDE DOSYANIN GÖREVLİ VEYA YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ
İÇİN BAŞVURULMAMASI NEDENİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI 271
G- SÜRESİ İÇİNDE TEMSİL EKSİKLİĞİN TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI 272
H- KADASTRO MAHKEMESİNDE DAVA SEBEP VE DELİLLERİNİN BİLDİRİLMEMESİ
NEDENİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI 272
I- DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARINDA YER ALACAK UNSURLAR 273
J- İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 274
K- ÖRNEK KARARLAR 277
•• Yazılı usule tabi davanın üçüncü kez takipsiz bırakılması nedeniyle davanın açılmamış sayılması kararı 279
•• Basit usule tabi davanın ikinci kez takipsiz bırakılması nedeniyle davanın
açılmamış sayılması kararı 280
•• Üç aylık süresi içinde yenilenmeyen davanın açılmamış sayılması kararı 281
•• Eksik harç tamamlanmadığı için işlemden kaldırılan ve üç aylık süresi içinde yenilenmeyen davanın açılmamış sayılması kararı 282
•• Dava dilekçesindeki eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle davanın
açılmamış sayılması kararı 283
•• Dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için süresinde
başvurulmadığından davanın açılmamış sayılması kararı 284
•• Dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi için süresinde
başvurulmadığından davanın açılmamış sayılması kararı 285
•• Temsil ya da izin belgesinin sunulmaması nedeniyle davanın açılmamış
sayılması kararı 286
•• Kadastro Mahkemesinde dava sebep ve delilleri bildirilmediğinden davanın açılmamış sayılması kararı 287
§ 16
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ KARARI 289
A- AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 289
C- KARAR UNSURLARI 293
D- ÖRNEK KARARLAR 294
•• Aynı yargı çevresindeki dosya ile birleştirme kararı 295
•• Farklı yargı çevresindeki dosya ile birleştirme kararı 296

§ 17
DAVANIN KONUSUZ KALMASI NEDENİYLE KARAR VERİLMESİNE
YER OLMADIĞINA KARARI 297
A- AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 297
B- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 301
C- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 302
•• Ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra verilen davanın kalması
nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı kararı 303
§ 18
DAVANIN GERİ ALINMASI NEDENİYLE KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI 305
A- AÇIKLAMALAR 305
B- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 307
C- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 308
•• Ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra verilen davanın geri alınması
(atiye bırakılması) nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı kararı 309
§ 19
TARAFLARIN SULH OLMASI NEDENİYLE VERİLEN KARAR 311
A- AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 311
B- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 318
C- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 320
•• Ön inceleme tutanağı imzalanmadan önce sulhe dayalı olarak verilen
kısmen kabul kararı 321
§ 20
DAVANIN FERAGAT NEDENİYLE REDDİ KARARI 323
A- AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 323
B- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 327
C- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 327
•• Ön inceleme tutanağı imzalanmadan önce ilk oturumda verilen davanın
feragat nedeniyle reddi kararı 329
§ 21
KABUL BEYANI NEDENİYLE DAVANIN KABULÜ KARARI 331
A- AÇIKLAMALAR 331
B- HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 334
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 336
•• Ön inceleme tutanağı imzalanmadan önce ilk oturumda veya öncesinde
verilen, kabul beyanı nedeniyle davanın kabulü kararı 337

§ 22
YASA YOLU BAŞVURUSU NEDENİYLE VERİLEN KARARLAR 339
A- GENEL AÇIKLAMA 339
B- İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFINDAN İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ 339
C- İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFINDAN İSTİNAF BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASI 340
D- İSTİNAF BAŞVURUSUNDAN FERAGAT (VAZGEÇME) 340
E- HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MAHKEMECE TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ 341
F- HMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASI 341
G- HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE MAHKEMECE TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ 343
H- HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASI 343
I- HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE KARAR DÜZELTMEDE MAHKEMECE SÜRE VE
MİKTAR NEDENİYLE KOŞULLARIN İNCELENEMEYECEĞİ 344
J- ÖRNEK İLK DERECE MAHKEMESİ KARARLARI 345
•• İçerik olarak kesin olan karara ilişkin istinaf başvurusunun İDM tarafından
reddine ilişkin karar 346
•• İş mahkemesi tarafından miktar olarak kesin karara ilişkin istinaf
başvurusunun reddi kararı (20.07.2016 -24.10.2017 arası verilen kararlarda) 347
•• İDM tarafından miktar olarak kesin karara ilişkin istinaf başvurusunun reddi kararı 348
•• İcra hukuk mahkemesi tarafından miktar olarak kesin karara ilişkin istinaf başvurusunun reddi kararı 349
•• İlk derece mahkemesi tarafından, kanuni süre geçtikten sonra yapılan
istinaf başvurusunun reddi kararı 350
•• İş mahkemesi tarafından, kanuni süre geçtikten sonra yapılan istinaf
başvurusunun reddi kararı (20.07.2016 -24.10.2017 arası verilen kararlarda) 351
•• İcra hukuk mahkemesi tarafından istinaf başvurusu süresinde
yapılmadığından verilen ret kararı 352
•• İDM tarafından, hakimin reddinde kanuni süre geçtikten sonra yapılan
istinaf başvurusunun reddi kararı 353
•• İDM tarafından İstinaf başvurusunun süresinde yapılmadığından reddine ilişkin kararın bir haftalık süre geçtikten sonra istinaf başvurusu yapılması
nedeniyle reddi kararı 354
•• İstinaf başvurusundan sonra istinaftan feragat nedeniyle İDM kararı. 355
•• Verilen süre içinde harç tamamlanmadığından İDM’nin verdiği başvurunun yapılmamış sayılması kararı 356
•• İstinaf başvurusundan sonra ancak dosya BAM’ne gönderilmeden önce
davadan feragat nedeniyle verilen İDM kararı 357

§ 23
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ 359
A- ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN KURALLAR 359
1- Temel ve Özel Düzenlemeler 359
2- Zamanaşımı Süreleri 360
3- Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması 360
4- Zamanaşımı Başlangıcı 360
5- Zamanaşımının Durması 361
6- Zamanaşımının Kesilmesi ve yeniden başlaması 362
7- Temyiz veya İstinaf Aşamasının Uzaması Halinde Alacağın Zamanaşımına
Uğraması 363
8- Zamanaşımından Faragat 364
9- Rehinli Alacakta Zamanaşımı 364
10- Davanın Reddinde Ek süre 364
11- Zamanaşımı Hakkında TBK’daki Diğer genel Kurallar 364
12- Rehinli Alacakta Zamanaşımı 365
B- ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ 365
C- ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ 365
D- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 365
C- ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 376
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 377
•• Davanın zamanaşımı nedeniyle reddi kararı 378

DAVA TÜRLERİNE GÖRE HÜKÜM VE GEREKÇE

GENEL DAVA TÜRLERİ

§ 24
ALACAK DAVASI 383
A- HUKUKİ SEBEP 383
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 383
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 383
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 384
•• Alacak davasının kısmen kabulü kararı 385
§ 25
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI. 387
A- HUKUKİ SEBEP 387

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 387
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 388
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 390
•• İtirazın iptâli davasının kısmen kabulü kararı 391
§ 26
MADDİ TAZMİNAT DAVASI 393
A- HUKUKİ SEBEP 393
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 394
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 394
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 395
•• Tazminat davasının kısmen kabulü kararı 396
§ 27
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 399
A- HUKUKİ SEBEP 399
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 399
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 399
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 400
•• . . . . nedeniyle açılan tapu iptâli ve tescil davasının kabulü kararı 402
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KONULARI
§ 28
DESTEKTEN YOKSUNLUK TAZMİNATI 407
A- HUKUKİ SEBEP 407
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 407
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 419
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 420
•• Destekten yoksunluk nedeniyle maddi tazminat davasının kısmen kabulü kararı 421
§ 29
AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR) ALACAĞI DAVASI 423
A- HUKUKİ SEBEP 423
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 423

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 426
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 427
•• Aşkın zarar (munzam zarar) alacağı davasının kısmen kabulü kararı 428
§ 30
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 431
A- HUKUKİ SEBEP 431
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 431
1- Yasalardaki Kurallar Hakkında 431
2- Kişilik Haklarına Saldırı, Kişilik Hakkının Zedelenmesi Nedeniyle 431
3- Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle 436
4- 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunundaki Diğer Kurallar 437
5- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunundaki Kurallar 438
6- Diğer Yasalardaki Manevi Tazminata İlişkin Kurallar 439
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 441
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 442
•• Manevi tazminat davasının kısmen kabulü kararı 443
§ 31
İSMİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BUNA GÖRE NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI 445
A- HUKUKİ SEBEP 445
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARI 445
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 448
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 449
•• İsim değiştirme davasının kabulü kararı 451
•• İsim değiştirme davasının reddi kararı 452
•• İsim değiştirme davasında özel yetki taşıyan vekâletname sunulmadığından davanın usulden reddi kararı 453
•• İsim değiştirme davasının kesin yetkili yerde açılmadığından davanın
usulden reddi (yetkisizlik) kararı 454
•• Velayeti birlikte kullananlardan biri tarafından açılan davaya diğerinin
muvafakatı sağlanamadığından davanın usulden reddi kararı 455
§ 32
SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE BUNA GÖRE NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI 457
A- HUKUKİ SEBEP 457
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARI 457

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 467
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 467
•• Soyadı değişikliği davasının kabulü kararı 469
•• Soyadı değişikliği davasının reddi kararı 470
•• Soyadı değişikliği davasında özel yetki taşıyan vekâletname
sunulmadığından davanın usulden reddi kararı 471
•• Soyadı değişikiği davasının kesin yetkili yerde açılmadığından davanın
usulden reddi (yetkisizlik) kararı 472
§ 33
DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ (YAŞ DÜZELTME) DAVASI 473
A- HUKUKİ SEBEP 473
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 473
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 478
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 479
•• Yaş düzeltme davasının kabulü kararı 480
•• Yaş düzeltme davasının reddi kararı 481
•• Yaş düzeltme davasın kesin yetkili yerde açılmadığından usulden reddi
(yetkisizlik) kararı 482
§ 34
KİŞİNİN SAĞ OLDUĞUNUN TESPİTİ VE ÖLÜM KAYDININ İPTALİ DAVASI 483
A- HUKUKİ SEBEP 483
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 483
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 486
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 487
•• Nüfusta ölü görünen kişinin sağ olduğunun tespiti ve ölüm kaydının iptâli
davasının kabulü kararı 488
§ 35
NÜFUSTAKİ SAĞ KİŞİNİN ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI 489
A- HUKUKİ SEBEP 489
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 489
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 492
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 493
•• Nüfusta sağ görünen kişinin ölü olduğunun tespiti davasının kabulü kararı 494

§ 36
MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ DAVASI 495
A- HUKUKİ SEBEP 495
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 495
B- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 497
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 498
•• Mükerrer nüfus kaydının iptâli davasının kabulü kararı 499
§ 37
NÜFUSTAKİ CİNSİYET KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI 501
A- HUKUKİ SEBEP 501
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 501
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 503
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 503
•• Cinsiyet kaydının düzeltilmesi davasının kabulü kararı 505
•• Cinsiyet kaydının düzeltilmesi davasının, kesin yetkili yerde açılmadığından
usulden reddi (yetkisizlik) kararı 506
§ 38
VAKIF SENEDİNİN TESCİLİ DAVASI 507
A- HUKUKİ SEBEP 507
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 507
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 513
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 514
•• Vakıf senedinin tescili davasının kabulü kararı 515
§ 39
TEVLİYETE EHİL VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI 517
A- HUKUKİ SEBEP 517
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 517
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 523
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 524
•• Tevliyete ehil vakıf evladı olduğunun tespiti davasının kabulü kararı 525
§ 40
GALLE FAZLASINA MÜSTEHAKK VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI 527
A- HUKUKİ SEBEP 527

B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 527
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 533
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 533
•• Galle fazlasına müstehak vakıf evladı olduğunun tespiti davasının kabulü kararı 535
§ 41
DERNEĞİN FESHİ DAVASI 537
A- HUKUKİ SEBEP 537
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 537
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 543
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 544
•• Derneğin feshi davasının kabulü kararı 545
§ 42
DERNEK GENEL KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI 547
A- HUKUKİ SEBEP 547
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 547
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 551
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 552
•• Dernek genel kurulu kararının iptâli davasının kabulü kararı 553
§ 43
MÜLKİYETE DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL DAVASI 555
A- HUKUKİ SEBEP 555
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 555
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 558
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 559
•• El atmanın önlenmesi ve kal davasının kısmen kabulü kararı 561
•• İmar uygulaması sonucu oluşan tecavüz nedeniyle açılan el atmanın
önlenmesi ve kal davasının kabulü kararı 564
§ 44
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI (ECRİMİSİL) DAVASI 567
A- HUKUKİ SEBEP 567
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 567

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 570
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 571
•• Ecrimisil davasının kısmen kabulü kararı 572
•• Ecrimisil davasının reddi kararı (intifadan men koşulu gerçekleşmemiş) 575
•• Ecrimisil davasının reddi kararı (paydaşın kullandığı bölüm olduğundan) 577
•• Ecrimisil davasının reddi kararı (daha önce verilen onay nedeniyle) 579
§ 45
GEÇİT HAKKI KURULMASI DAVASI 581
A- HUKUKİ SEBEP 581
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARI 581
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 583
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 584
•• Geçit hakkı kurulması davasının kabulü kararı 586
§ 46
İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI 589
A- HUKUKİ SEBEP 589
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 589
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 599
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 600
•• İpoteğin fekki davasının kabulü kararı 601
§ 47
KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRILIĞIN ÖNLENMESİ DAVASI 603
A- HUKUKİ SEBEP 603
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 603
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 611
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 612
•• Komşuluk hukuna aykırı davranışın önlenmesi davasının kısmen kabulü
kararı 613
§ 48
MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 615
A- HUKUKİ SEBEP 615
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 615

C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 618
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 618
•• Muris muvazaası nedeniyle tapu iptâli ve tescil davasının kısmen kabulü kararı 620
§ 49
ÖNALIM NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 623
A- HUKUKİ SEBEP 623
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 623
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 627
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 628
•• Yasal önalım hakkı nedeniyle tapu iptâli ve tescil davasının kabulü kararı 629
§ 50
İNANÇLI İŞLEM NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 633
A- HUKUKİ SEBEP 633
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 633
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 637
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 637
•• İnançlı işlem nedeniyle tapu iptâli ve tescil davasının kısmen kabulü kararı 639
§ 51
YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 643
A- HUKUKİ SEBEP 643
B- GENEL AÇIKLAMALAR 643
C- VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE OLUŞAN YOLSUZ
TESCİLE İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 645
D- TESCİL DAYANAĞI İDARİ İŞLEMİN İPTAL EDİLMESİ NEDENİYLE OLUŞAN YOLSUZ
TESCİLE İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 647
E- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 648
F- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 648
•• Yolsuz tescil nedeniyle tapu iptâli ve tescil davasının kabulü kararı 650
•• Vekâlet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptâli ve tescil
davasının kabulü kararı 652
•• Yolsuz tescil nedeniyle tapu iptâli ve tescil davasının davalının iyiniyetli
üçüncü kişi olması nedeniyle reddi kararı 655

§ 52
BAĞIŞTAN DÖNMEYE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 657
A- HUKUKİ SEBEP 657
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 657
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 663
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 664
•• Bağıştan dönme nedenine dayalı tapu iptâli ve tescil davasının kabulü kararı 665
§ 53
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 667
A- HUKUKİ SEBEP 667
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 667
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 671
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 672
•• Taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptâli ve tescil davasının
kabulü kararı 673
•• Taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptâli ve tescil davasının ifa
olanağı doğmadan açıldığından reddi kararı 675
•• Taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptâli ve tescil davasının
zamanaşımı nedeniyle reddi kararı 677
§ 54
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İFA EDİLEMEMESİ NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVASI 679
A- HUKUKİ SEBEP 679
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 679
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 682
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 682
•• Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin ifa edilmemesi nedeniyle tazminat
davasının kısmen kabulü kararı 684
§ 55
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN MUVAZAA NEDENİYLE İPTALİ DAVASI 687
A- HUKUKİ SEBEP 687
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 687
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 689
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 690
•• Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin muvazaa nedeniyle iptâli davasının
kabulü kararı 691

§ 56
TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ DAVASI 693
A- HUKUKİ SEBEP 693
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY
KARARI 693
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 705
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 706
•• TMK 713/1. maddeye göre açılan tapusız taşınmazın tescili davasının
kısmen kabulü kararı. 707
§ 57
ŞERHİN TERKİNİ DAVASI 709
A- HUKUKİ SEBEP 709
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 709
1- TMK’daki Genel Düzenlemeler 709
2- TMK’daki Özel Düzenlemeler 710
3- 2644 Sayılı Tapu Kanunundaki Düzenlemeler 713
4- Tapu Sicil Tüzüğündeki Düzenlemeler 713
5- 2004 Sayılı İcra İflas Kanunundaki Düzenlemelerı. 715
6- 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunundaki Düzenlemeler 717
7- 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi … Hakkında
Kanundaki düzenlemeler 717
8- 3094 Sayılı İmar Kanunundaki Düzenlemeler 718
9- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunundaki Düzenlemeler 719
10- 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki Düzenlemeler 720
11- 3385 Sayılı Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi
Sitesi İş Yerlerinin mülkiyetinin devredilmesi hakkında Kanundaki Düzenlemeler 720
12- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundaki Düzenlemeler 721
13- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunundaki Düzenlemeler 721
14- 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında
Kanundaki Düzenlemeler 721
15- 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanundaki Düzenlemeler 722
16- 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki Düzenlemeler 723
17- 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunundaki Düzenlemeler 723
18- Örnek Yargıtay Kararları 724
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 730
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 731
•• Zeytincilik şerhinin terkini davasının kabulü kararı 733
•• Muhdesat şerhinin terkini davasının kabulü kararı 735

§ 58
TEREKENİN BORCA BATIK OLMASI NEDENİYLE MİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVASI 737
A- HUKUKİ SEBEP 737
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 737
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 739
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 739
•• Mirasın hükmen reddi davasının kabulü kararı 741
§ 59
VERASET İLAMININ İPTALİ DAVASI 743
A- HUKUKİ SEBEP 743
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 743
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 746
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 748
•• Veraset ilâmının iptâli davasının kabulü kararı 749
§ 60
MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI
(Murisin Alacaklısınca TMK 610. Maddeye Göre Açılan) 751
A- HUKUKİ SEBEP 751
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 751
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 753
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 754
•• Mirasın reddinin iptâli (Murisin alacaklısı tarafından TMK 610. maddeye
dayalı açılan) davasının kabulü kararı. 755
§ 61
MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI
(Borçlunun Kendi Alacaklısı Tarafından Açılan) 757
A- HUKUKİ SEBEP 757
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 757
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 761
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 761
•• Mirasın reddinin iptâli (mirası reddedenin alacaklısı tarafından açılan)
davasının kabulü kararı 763

§ 62
MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI
(Murisin Alacaklısınca TMK 618. Maddeye Göre Açılan) 765
A- HUKUKİ SEBEP 765
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 765
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 766
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 767
•• Mirasın reddinin iptâli (Murisin alacaklısı tarafından TMK 618. maddeye
dayalı açılan) davasının kabulü kararı 769
§ 63
TENKİS DAVASI 771
A- HUKUKİ SEBEP 771
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 771
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 785
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 786
•• Tenkis davasının kabulü kararı 787
§ 64
VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI 789
A- HUKUKİ SEBEP 789
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 789
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 802
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 804
•• Vasiyetnamenin tenfizi davasının ve tenkis def’inin kabulü ile tapu iptâli ve
tescil kararı 805
§ 65
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI 807
A- HUKUKİ SEBEP 807
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 807
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 810
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 811
•• Miras sebebiyle istihkak nedenine dayalı tapu iptâli ve tescil davasının
kabulü kararı 813
•• Miras sebebiyle istihkak nedenine dayalı alacak davasının kabulü kararı 815

§ 66
MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASI 817
A- HUKUKİ SEBEP 817
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 817
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 820
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 821
•• Mirasta denkleştirme davasının denkleştirme bedeline hükmedilerek
kısmen kabulü kararı 823
§ 67
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
TESCİLİ DAVASI 825
A- HUKUKİ SEBEP 825
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 825
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 833
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 835
•• Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın tescili davasının kabulü kararı 836
§ 68
KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE ACELE EL KOYMA TALEBİ 839
A- HUKUKİ SEBEP 839
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK
YARGITAY KARARLARI 839
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 843
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 844
•• Kamulaştırma nedeniyle acele el koyma kararı 845
§ 69
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI 847
A- HUKUKİ SEBEP 847
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 847
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 853
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 854
•• Sıra cetveline itiraz davasının kabulü kararı 855

§ 70
YABANCI MAHKEME VEYA HAKEM KARARININ TENFİZİ - TANINMASI DAVASI 857
A- HUKUKİ SEBEP 857
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 857
1- Tanıma ve Tenfiz Ayrımı 857
2- Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi. 858
3- Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması 860
4- Yabancı Hakem Kararının Tenfizi 860
5- Yabancı Hakem Kararının Tanınması 861
6- Tanıma ve Tenfizle İlgili Yargıtay kararları. 861
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 872
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 873
•• Yabancı mahkeme kararının tenfizi davasının kabulü kabulü kararı 875
•• Yabancı mahkeme kararının tanınması davasının kabulü kararı 877
•• Yabancı hakem kararının tenfizi davasının kabulü kabulü kararı 879
§ 71
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 881
A- HUKUKİ SEBEP 881
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 881
1- İİK Hükümlerine Dayalı tasarrufun İptali Davası 881
2- 6183 Sayılı AATUHK Hükümlerine Dayalı Tasarrufun İptali Davası 885
3- TBK 19. Maddeye Dayalı Muvazaa Nedeniyle İptal Davası 887
C- ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 888
1- İİK Hükümlerine Dayalı tasarrufun İptali Davası Örnek Yargıtay Kararları 888
2- 6183 Sayılı AATUHK Hükümlerine Dayalı Tasarrufun İptali Davası Örnek
Yargıtay Kararları 899
3- Muvazaa Nedeniyle İptal Davası (TBK 19) Örnek Yargıtay Kararları 901
D- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 904
E- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 905
•• İİK 277 vd. Maddelere Göre Açılan Tasarrufun İptali Davasının Kabulü Kararı 907
•• İİK 277 vd. Maddelere Göre Açılan Tasarrufun İptali Davasının Tazmine Hükmedilerek Kabulü Kararı (Tasarruf değerinin borçtan az olmasında) 909
•• İİK 277 vd. Maddelere Göre Açılan Tasarrufun İptali Davasının Tazmine Hükmedilerek Kabulü Kararı (Tasarruf değerinin borçtan çok olmasında) 911
•• AATUHK 24 vd. Maddelere Göre Açılan Tasarrufun İptali Davasının Kabulü
Kararı 913
•• Muvazaa nedeniyle TBK 19. Maddeye Göre Açılan İptal Davasının Kabulü
Kararı 915

§ 72
VADE FARKI ALACAĞI DAVASI 917
A- HUKUKİ SEBEP 917
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 917
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 920
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 920
•• Vade farkı alacağı davasının kısmen kabulü kararı 922
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KONULARI
§ 73
ÜYELİKTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAĞIN KOOPERATİFTEN ALACAK DAVASI 927
A- HUKUKİ SEBEP 927
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 927
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 931
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 931
•• Kooperatiften ayrılan ortağın alacak davasının kısmen kabulü kararı 933
•• Kooperatiften çıkan ortağın alacak davası erken açıldığı için usulden red kararı 935
§ 74
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ DAVASI 937
A- HUKUKİ SEBEP 937
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 937
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 943
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 943
•• Kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptâli davasının kabulü kararı 945
§ 75
KAYDI SİLİNEN TİCARET ŞİRKETİNİN İHYASI DAVASI 947
A- HUKUKİ SEBEP 947
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 947
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 953
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 954
•• Ticaret sicilinden kaydı silinen limited şirketin, TTK 547. madde kapsamında ek
tasfiyesi için şirket alacaklısınca açılan şirketin ihyası davasının kabulü kararı 955
•• Ticaret sicilinden TTK geçici 7. madde gereğince kaydı silinen limited şirketin,
geçici 7/15. madde gereğince ihyası için açılan davanın kıabulü kararı 957

§ 76
ZAYİİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ DAVASI 959
A- HUKUKİ SEBEP 959
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 959
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 966
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 966
•• Zayi nedeniyle çek iptâli davasının kabulü kararı 968
§ 77
ZAYİİ NEDENİYLE BONO İPTALİ DAVASI 969
A- HUKUKİ SEBEP 969
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 969
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 974
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 974
•• Zayi nedeniyle bono iptâli davasının kabulü kararı 976
§ 78
TİCARİ DEFTER BELGELERİNİN ZİYAA UĞRAMASI NEDENİYLE
ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ DAVASI 977
A- HUKUKİ SEBEP 977
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 977
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM SONUCU UNSURLARI 986
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 987
•• Ticari defter ve belgelerin ziya uğraması nedeniyle zayi belgesi verilmesi
talebinin kabulü kararı 988
SULH HUKUK MAHKEMESİ KONULARI
§ 79
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI 991
A- HUKUKİ SEBEP 991
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 991
1- Genel olarak 991
2- Satış Suretiyle ortaklığın Giderilmesi 996

3- Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi 998
4- Kat Mülkiyeti Kurulmak Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi 1000
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1004
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1007
•• Davanın kabulü ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kararı 1008
•• Davanın kabulü ve ortaklığın taksim suretiyle giderilmesi kararı 1010
•• Davanın kabulü ve ortaklığın kat mülkiyeti kurulma suretiyle giderilmesi
kararı 1012
§ 80
TBK HÜKÜMLERİNE GÖRE TAHLİYE DAVASI 1015
A- HUKUKİ SEBEP 1015
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 1015
1- Sürenin Dolması ve Fesih Bildirimi Nedeniyle Tahliye 1017
2- Gereksinim, Yeniden İnşa ve İmar Nedeniyle ve Dava Yoluyla Tahliye 1017
3- Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle ve Dava Yoluyla Tahliye 1018
4- Kiracının Kiralananı Boşaltma Taahhüdüne Uymaması Nedeniyle ve Dava ya
da Takip Yoluyla Tahliye 1018
5- Kiracının Kira Bedelini Ödemediği İçin İki Haklı İhtara Sebep Olması
Nedeniyle ve Dava Yoluyla Tahliye 1018
6- Kiracının veya Eşinin Oturmaya Elverişli Konutu Bulunması Nedeniyle ve
Dava Yoluyla Tahliye 1018
7- Örnek Yargıtay Kararları 1019
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1027
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1028
•• İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının kabulü kararı 1029
§ 81
MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVASI 1031
A- HUKUKİ SEBEP 1031
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 1031
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1042
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1043
•• Mirasçılık belgesi verilmesi davasının kabulü kararı 1044

§ 82
MİRASIN GERÇEK REDDİ BEYANININ TESPİT VE TESCİLİ 1045
A- HUKUKİ SEBEP 1045
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1045
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1048
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1049
•• Mirasın gerçek reddi (tüm mirasçılarca) beyanın tespit ve tescili talebinin
kabulü kararı 1051
•• Mirasın gerçek reddi (bir kısım mirasçılarca) beyanının tespit ve tescili
talebinin kabulü kararı 1053
§ 83
MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI DAVASI 1055
A- HUKUKİ SEBEP 1055
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1055
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1059
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1060
•• Miras ortaklığına (Terekeye) temsilci atanması davasının kabulü kararı 1061
§ 84
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN MÜŞTEREK MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ DAVASI 1063
A- HUKUKİ SEBEP 1063
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1063
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1065
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1066
•• Elbirliği mülkiyetinin müşterek mülkiyete çevrilmesi davasının kabulü kararı 1067
•• Elbirliği mülkiyetinin müşterek mülkiyete çevrilmesi davasının reddi kararı 1069
§ 85
VASİNİN DAVA AÇMASINA (HUSUMETE) İZİN DAVASI 1071
A- HUKUKİ SEBEP 1071
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1071
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1075
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1075
•• Vasinin kısıtlı adına dava açmasına (husumete) izin verilmesi davasının
kabulü kararı 1076

§ 86
TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI 1077
A- HUKUKİ SEBEP 1077
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 1077
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1082
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1083
•• Tapu kaydının düzeltilmesi davasının kabulü kararı 1084
•• Tapu kaydının düzeltilmesi davasının, düzeltim yönünden reddi, tespit
hükmü kurulması yönünden kabulü kararı 1086
§ 87
CİNSİYET DEĞİŞTİRMEYE İZİN DAVASI 1089
A- HUKUKİ SEBEP 1089
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 1089
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1092
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1093
•• Cinsiyet değişikliği ameliyatına izin verilmesi davasının kabulü kararı 1094
§ 88
KAZAİ RÜŞT (ERGİN KILINMA) TALEBİ 1095
A- HUKUKİ SEBEP 1095
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 1095
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1096
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1096
•• Kazai rüşt talebinin kabulü kararı 1097
•• Kazai rüşt talebinin reddi kararı 1098
§ 89
DERNEK DEFTER BELGELERİNİN OKUNAMAYACAK HALE GELMESİ VEYA
KAYBOLMASI NEDENİYLE ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ DAVASI 1099
A- HUKUKİ SEBEP 1099
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 1099
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1104
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1104
•• Dernek defter ve belgelerinin okunamayacak hale gelmesi edeniyle zayi
belgesi verilmesi talebinin kabulü kararı 1106

§ 90
KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI 1107
A- HUKUKİ SEBEP 1107
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1107
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1113
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1114
•• Kat malikleri kurulu kararının iptâli davasının kabulü kararı 1115
§ 91
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN BAĞIMSIZ BÖLÜME GİRİLMESİNE
İZİN VERİLMESİ DAVASI 1117
A- HUKUKİ SEBEP 1117
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1117
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1119
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1120
•• Kat mülkiyetinde bağımsız bölüme girilmesine izin verilmesi davasının
kabulü kararı 1121
§ 92
KAT MÜLKİYETİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİ DAVASI 1123
A- HUKUKİ SEBEP 1123
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1123
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1126
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1127
•• Kat mülkiyetinde bağımsız bölümün devri davasının kabulü kararı 1128
•• Kat mülkiyetinde bağımsız bölümün devri davasının reddi kararı 1131
§ 93
KAT İRTİFAKINDA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİ DAVASI 1133
A- HUKUKİ SEBEP 1133
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1133
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1135
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1136
•• Kat irtifakında bağımsız bölümün devri davasının kabulü kararı 1137
•• Kat mülkiyetinde bağımsız bölümün devri davasının reddi kararı 1139

AİLE MAHKEMESİ KONULARI
§ 94
BABALIĞIN TESPİTİ DAVASI 1143
A- HUKUKİ SEBEP 1143
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 1143
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1152
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1154
•• Babalık davasının kabulü kararı 1155
§ 95
ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI DAVASI 1157
A- HUKUKİ SEBEP 1157
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 1157
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1163
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1164
•• Çocukla kişisel ilişki kurulması davasının kabulü kararı 1165
§ 96
NAFAKANIN ARTIRILMASI - AZALTILMASI DAVASI 1167
A- HUKUKİ SEBEP 1167
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 1167
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1173
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1174
•• Nafaka (yoksulluk nafakası) artırım davasının kısmen kabulü kararı 1175
§ 97
NİŞAN BOZULMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 1177
A- HUKUKİ SEBEP 1177
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARI 1177
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1181
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1182
•• Nişan bozulması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasının kısmen
kabulü kararı 1183

§ 98
NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ MÜMKÜN OLMAZSA BEDELİNİN ÖDENMESİ DAVASI 1185
A- HUKUKİ SEBEP 1185
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1185
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1191
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1191
•• Nişan hediyelerinin iadesi davasının kabulü kararı 1193
§ 99
EVLAT EDİNME DAVASI 1195
A- HUKUKİ SEBEP 1195
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1195
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1205
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1206
•• Eşlerin küçüğü birlikte evlat edinmek için açtıkları davanın kabulü kararı 1207
§ 100
EVLAT EDİNMENİN KALDIRILMASI DAVASI
(RIZA BULUNMAMASI NEDENİYLE AÇILAN) 1209
A- HUKUKİ SEBEP 1209
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1209
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1211
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1211
•• Evlat edinmenin kaldırılması davasının kabulü kararı (Rıza bulunmaması
nedeniyle açılan davada) 1213
§ 101
EVLAT EDİNMENİN KALDIRILMASI DAVASI
(RIZA BULUNMAMASI DIŞINDAKİ NEDENLERLE AÇILAN) 1215
A- HUKUKİ SEBEP 1215
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 1215
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1218
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1219
•• Evlat edinmenin kaldırılması davasının kabulü kararı (Rıza bulunmaması
dışındaki nedenlerle açılan davada) 1220

§ 102
KADININ BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI 1223
A- HUKUKİ SEBEP 1223
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1223
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1224
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1225
•• Hamile olmayan kadının bekleme süresinin kaldırılması talebinin kabulü kararı 1226
•• Önceki eşle evlenecek kadının bekleme süresinin kaldırılması talebinin kabulü 1227
•• Kadının bekleme süresinin kaldırılması talebinin reddi kararı 1228
§ 103
EVLENMEYE İZİN VERİLMESİ DAVASI (ÖNEMLİ BİR SEBEPLE AÇILAN AÇILAN) 1229
A- HUKUKİ SEBEP 1229
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1229
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1231
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1232
•• Evlenmeye izin verilmesi (önemli bir sebep nedeniyle açılan) talebinin
kıabulü kararı 1233
§ 104
EVLENMEYE İZİN VERİLMESİ DAVASI
(KANUNİ TEMSİLCİNİN İZİN VERMEMESİ NEDENİYLE AÇILAN) 1235
A- HUKUKİ SEBEP 1235
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 1235
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1236
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1237
•• Evlenmeye izin verilmesi (kanuni temsilcinin izin vermemesi nedeniyle
açılan) talebinin kabulü kararı 1239
§ 105
ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI DAVASI 1241
A- HUKUKİ SEBEP 1241
B- GEREKÇEDE YER ALABİLECEK ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI. 1241
C- ESASTAN KARAR VERİLMESİ HALİNDE HÜKÜM UNSURLARI 1245
D- ÖRNEK KARARLAR VE HÜKÜM HESAPLAMALARI 1246
KAYNAKÇA 1247


KAYNAKÇA

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat