Genel Haciz Yoluyla Takipte İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Zeliha

Genel Haciz Yoluyla Takipte İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması


Basım Tarihi
2022-11
Sayfa Sayısı
295
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052640319
Boyut
16x24
Baskı
1185,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 185 puan kazanacaksınız)
   185

Zeliha Büşra TANIR

 

İÇİNDEKİLER

 

TAKDİM. 7

ÖNSÖZ  9

İÇİNDEKİLER 13

KISALTMALAR . 19

GİRİŞ .23

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE İTİRAZ VE

TAKİBİN DEVAMINI SAĞLAYAN HUKUKÎ ÇARELER

 

GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE İTİRAZ27

GENEL OLARAK 27

İTİRAZIN İLERİ SÜRÜLMESİ VE SONUÇLARI . 30

Takip Talebi, Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz 30

Kaynağı Bakımından İtiraz Sebepleri 39

Maddi Hukuktan Kaynaklanan İtiraz Sebepleri 39

Takip Hukukundan Kaynaklanan İtiraz Sebepleri 41

İleri Sürülmesi Bakımından İtiraz Sebepleri 42

İmzaya İtiraz 42

Borca İtiraz. 45

Borca ve İmzaya Birlikte İtiraz . 58

İtirazın İleri Sürülmesi. 59

İtirazın Hukukî Sonuçları. 61

İTİRAZI HÜKÜMDEN DÜŞÜRMEK İÇİN HUKUKÎ ÇARELER.62

GENEL OLARAK 62

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI. 64

İTİRAZIN KALDIRILMASI. 72

İtirazın Geçici Kaldırılması 72

İtirazın Kesin Kaldırılması . 77

İtirazın Kesin Kaldırılması Kavramı. 77

 

14 İçindekiler

İtirazın Kesin Kaldırılmasının Amacı79

İtirazın Kesin Kaldırılmasının Hukukî Niteliği 81

Genel Olarak81

Dava Niteliğinde Olduğu Görüşü .82

Dava Niteliğinde Olmadığı Görüşü 83

Yargıtay Uygulaması 85

Değerlendirme.86

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI YOLUNA BAŞVURU KOŞULLARI

GEÇERLİ BİR İLÂMSIZ İCRA TAKİBİ BULUNMASI 91

İLÂMSIZ İCRA TAKİBİNİN MEVCUDİYETİ.91

İLÂMSIZ İCRA TAKİBİNİN GEÇERLİ OLMASI 95

ALACAĞIN VE MİKTARININ BELİRLENMESİNİN YARGILAMA

GEREKTİRMEMESİ99

III. ALACAKLININ ELİNDE İİK M. 68/I’DE DÜZENLENEN BELGE OLMASI101

GENEL OLARAK 101

İMZASI İKRAR EDİLMİŞ ADÎ SENET .104

Genel Olarak .104

Senedin Adî Senet Niteliğinde Olması.104

Adî Senedin Borç İkrarını İçermesi 109

Belgeler Zinciri 115

İMZASI NOTERLİKÇE TASDİK EDİLMİŞ SENET .117

RESMÎ DAİRELERİN VEYA YETKİLİ MAKAMLARIN YETKİLERİ DÂHİLİNDE

USÛLÜNE UYGUN OLARAK VERDİKLERİ MAKBUZ VEYA BELGELER124

Genel Olarak .124

Kanun Maddelerinde Düzenlenenler 127

İcra ve İflâs Kanunu’nda Düzenlenen Belgeler .127

Diğer Kanunlarda Düzenlenen Belgeler131

İçtihatlarla Kabul Edilenler 132

RESMÎ MAKAMLAR ÖNÜNDE BORÇ İKRARINI İÇEREN BELGELER 136

İİK m. 68/b UYARINCA KREDİ KURUMLARININ DÜZENLEDİKLERİ

BELGELER .139

OKUMA YAZMA BİLMEYEN VEYA İMZA ATAMAYAN KİŞİLER İÇİN

DÜZENLENMİŞ BELGELER 149

 

İçindekiler 15

ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ. 150

BORÇLUNUN SÜRESİ İÇİNDE BORCA İTİRAZ ETMİŞ OLMASI 153

ALACAKLININ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇMAMIŞ OLMASI 157

ALACAKLININ SÜRESİ İÇERİSİNDE İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI

İSTEMİNDE BULUNMASI  159

GENEL OLARAK 159

ÖZEL SÜRENİN ARANDIĞI BAZI DURUMLAR . 163

BAŞVURU SÜRESİNİN BAŞLANGICI 165

BAŞVURU SÜRESİNİN KAÇIRILMASI HÂLİNDE ESKİ HÂLE GETİRME

KURUMUNUN UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . 168

VII. ALACAKLININ GEREKLİ HARÇ VE MASRAFLARI YATIRMIŞ OLMASI. 169

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

 

İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI PROSEDÜRÜ. 171

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 171

YARGILAMANIN TARAFLARI 177

Genel Olarak. 177

Taraf Değişikliği 177

Alacaklı Tarafta Taraf Değişikliği 177

Borçlu Tarafta Taraf Değişikliği 179

YARGILAMA USÛLÜ. 184

YARGILAMA SÜRECİ 189

ALACAKLININ TAKİBİN İİK m. 68/I BELGESİNE DAYANDIĞINI İSPAT

ETMESİ  189

İspat Yükü. 189

Deliller 191

Takip Dayanağı Belgenin İbraz Zamanı. 194

BORÇLUNUN İTİRAZINI İSPAT ETMESİ. 199

Genel Olarak. 199

Belge İle İspatı Mümkün Olan İtirazlar . 200

Alacaklının İbraz Ettiği Belgelerden Anlaşılan İtirazlar. 200

Borçlunun İbraz Ettiği Belgelerden Anlaşılan İtirazlar . 201

Belgeye Bağlanması Mümkün Olmayan İtirazlar 206

İcra Mahkemesinin İncelemeye Yetkili Olduğu İtirazlar 206

 

16 İçindekiler

İcra Mahkemesinin İncelemeye Yetkili Olmadığı İtirazlar 206

Borçlunun Menfi Tespit Davası Açması.207

İCRA MAHKEMESİNİN İTİRAZLARI İNCELEME SIRASI .209

Genel Olarak .209

Sadece Yetki İtirazı Hâlinde.211

Yetki İtirazı Dışındaki Diğer Borca İtiraz Hâllerinde.216

Yetki İtirazı ve Diğer Borca İtiraz Sebeplerinin Birlikte Olması

Hâlinde216

Borçlunun İtiraz Sebepleri İle Bağlı Olması .217

Genel Olarak.217

Senet Metninden Anlaşılan İtiraz Sebeplerinin Varlığı Hâlinde220

Senet Metninden Anlaşılmayan İtiraz Sebeplerinin Varlığı

Hâlinde .221

İtiraz Sebepleri ile Bağlılığın İddia ve Savunmanın

Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı ile İlişkisi223

İtiraz Sebepleri ile Bağlılığın İtirazın Kesin Kaldırılması

Prosedürüne Münhasır Olması.227

BEKLETİCİ MESELE SORUNU 230

DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI 235

III. İCRA MAHKEMESİNİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR 236

İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI İSTEMİNİN REDDİ KARARI VE

SONUÇLARI 236

Genel Olarak .236

Haksız Takip Tazminatı238

Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti .243

İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI KARARI VE SONUÇLARI244

Genel Olarak .244

İnkâr Tazminatı247

Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti .252

Mal Beyanı 253

ALACAKLININ İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI İSTEMİNİ GERİ ALMASI

HÂLİNDE VERİLEN KARAR 253

İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI İSTEMİNİN KONUSUZ KALMASI

HÂLİNDE VERİLEN KARAR 259

 

İçindekiler 17

İCRA MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARIN NİTELİĞİ. 261

İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI İNCELEMESİ SIRASINDA İFLÂS HUKUKUNA

ÖZGÜ BAZI DURUMLARIN ORTAYA ÇIKMASI 264

BORÇLU HAKKINDA İFLÂSIN AÇILMASI . 264

BORÇLUYA KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİ. 266

İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN

YOLLARI  269

GENEL OLARAK 269

İSTİNAF 270

TEMYİZ 274

KANUN YARARINA TEMYİZ 277

 

SONUÇ 279

KAYNAKÇA 281

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
37,00   
185,00   
6
30,83   
185,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
37,00   
185,00   
6
30,83   
185,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
37,00   
185,00   
6
30,83   
185,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
37,00   
185,00   
6
30,83   
185,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
37,00   
185,00   
6
30,83   
185,00   
Kapat