Asliye Hukuk Davaları Adem Albayrak

6100 Sayılı HMK'Ya Göre HazırlanmışAsliye Hukuk DavalarıAçıklamalı, Örnekli, İçtihatlı, Uygulamaya Yönelik


Basım Tarihi
2016-10
Sayfa Sayısı
1737
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053000433
Boyut
17X24
Baskı
2Adem ALBAYRAK (Yargıtay Üyesi)

 

(Açıklamalı, Örnekli, İçtihatlı, Uygulamaya Yönelik)
Örneklerle;
İhtiyati Tedbir
İhtiyati Haciz
Delillerin Tesbiti
Adli Yardım
Dilekçe ve Müzekkere Örnekleri

 

 • İkinci Baskıya Önsöz-Vıı
 • Önsöz-Ix
 • İçindekiler-Xııı
 • Nüfus Davaları-1
 • A. Adın Değiştirilmesi Ve Düzeltilmesi (Tashihi) Davası-1
 • 1. İlgili Mevzuat-1
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 27-1
 • 1. 2. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35-1
 • 1. 3. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36-2
 • 1. 4. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 55-2
 • 2. Görevli Mahkeme-3
 • 3. Yetkili Mahkeme-3
 • 4. Davacı-3
 • 5. Davalı-5
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-6
 • 7. Örnek Kararlar-8
 • 7. 1. Kabule İlişkin Örnek Karar-8
 • 7. 2. Redde İlişkin Örnek Karar-10
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-12
 • 8. 1. Yargılama Usulü-12
 • 8. 2. Vekâlet-12
 • 8. 3. Toplanacak Deliller-12
 • 8. 4. Haklı Sebep Kavramı-13
 • 8. 5. Davanın Birden Fazla Açılabilmesi-14
 • 8. 6. Temyiz-14
 • 8. 7. Kesinleşme Sonrası İşlemler-15
 • 9. Örnek İçtihatlar-16
 • B. Soyadın Düzeltilmesi (Tashihi) Ve Değiştirilmesi Davası-31
 • 1. İlgili Mevzuat-31
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 27-31
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 187-31
 • 1. 3. Türk Medeni Kanunu Madde 173-31
 • 1. 4. Türk Medeni Kanunu Madde 321-32
 • 1. 5. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35-32
 • 1. 6. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36-32
 • 1. 7. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 55-33
 • 1. 8. 2525 Sayılı Soyadı Kanunu Madde 1, 2, 3, 4, 5, 6-33
 • 2. Görevli Mahkeme-34
 • 3. Yetkili Mahkeme-35
 • 4. Davacı-35
 • 5. Davalı-36
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-37
 • 7. Örnek Kararlar-39
 • 7. 1. Kabule İlişkin Örnek Karar-39
 • 7. 2. Redde İlişkin Örnek Karar-41
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-46
 • 8. 1. Yargılama Usulü-46
 • 8. 2. Vekâlet-46
 • 8. 3. Toplanacak Deliller-47
 • 8. 4. Haklı Sebep Kavramı-47
 • 8. 5. Davanın Birden Fazla Açılabilmesi-48
 • 8. 6. Temyiz-48
 • 8. 7. Kesinleşme Sonrası İşlemler-49
 • 9. Örnek İçtihatlar-50
 • C. Yaş Düzeltilmesi (Tashihi) Davası-77
 • 1. İlgili Mevzuat-77
 • 1. 1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 39-77
 • 1. 2. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 218-77
 • 1. 3. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35-77
 • 1. 4. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36-77
 • 1. 5. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 39-78
 • 1. 6. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 40-78
 • 1. 7. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 55-78
 • 2. Görevli Mahkeme-79
 • 3. Yetkili Mahkeme-79
 • 4. Davacı-79
 • 5. Davalı-81
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-81
 • 7. Örnek Kararlar-83
 • 7. 1. Kabule İlişkin Karar-83
 • 7. 2. Redde İlişkin Karar (Kardeşler Arası İlişki Değişiyorsa)-85
 • 7. 3. Redde İlişkin Karar (Resmi Kurumda Doğum Halinde)-87
 • 7. 4. Redde İlişkin Karar (Talep İdari Nitelikteyse)-89
 • 7. 5. Redde İlişkin Karar (Kardeş Engeli Varsa)-91
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-92
 • 8. 1. Yargılama Usulü-92
 • 8. 2. Vekâlet-93
 • 8. 3. Toplanacak Deliller Ve Hüküm Esasları-93
 • 8. 4. Davanın Bir Kez Açılabilmesi Ve Hak Düşürücü Süre-95
 • 8. 5. Temyiz-96
 • 8. 6. Kesinleşme Sonrası İşlemler-96
 • 9. Örnek İçtihatlar-97
 • D. Cinsiyetin Değiştirilmesi Ve Düzeltilmesi Davası-106
 • 1. İlgili Mevzuat-106
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 39-106
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 40-106
 • 1. 3. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35-106
 • 1. 4. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36-106
 • 1. 5. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 55-107
 • 2. Görevli Mahkeme-107
 • 3. Yetkili Mahkeme-108
 • 4. Davacı-108
 • 5. Davalı-109
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-109
 • 7. Örnek Karar-111
 • 7. 1. İzin Verilmesine İlişkin Karar-111
 • 7. 2. Nüfusta Düzeltime İlişkin Karar-113
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-115
 • 8. 1. Yargılama Usulü-115
 • 8. 2. Vekâlet-115
 • 8. 3. Toplanacak Deliller Ve Davanın Özel Şartları-116
 • 8. 4. Temyiz-117
 • 8. 5. Kesinleşme Sonrası İşlemler-118
 • 9. Örnek İçtihatlar-118
 • E. Ölüm Kaydının Düzeltilmesi Davası-121
 • 1. İlgili Mevzuat-121
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 7-121
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 28-121
 • 1. 3. Türk Medeni Kanunu Madde 29-121
 • 1. 4. Türk Medeni Kanunu Madde 30-121
 • 1. 5. Türk Medeni Kanunu Madde 44-122
 • 1. 6. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 33-122
 • 1. 7. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35-122
 • 1. 8. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36-122
 • 1. 9. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 55-123
 • 2. Görevli Mahkeme-123
 • 3. Yetkili Mahkeme-123
 • 4. Davacı-124
 • 5. Davalı-125
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-126
 • 7. Örnek Kararlar-127
 • 7. 1. Mükerrer Ölüm Kaydının İptaline İlişkin Karar-127
 • 7. 2. Kişinin Sağ Olduğunun Tespitine İlişkin Karar-129
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-131
 • 8. 1. Yargılama Usulü-131
 • 8. 2. Vekâlet-131
 • 8. 3. Toplanacak Deliller Ve Hüküm Esasları-132
 • 8. 4. Temyiz-133
 • 8. 5. Kesinleşme Sonrası İşlemler-134
 • 9. Örnek İçtihatlar-134
 • F. Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti Davası-140
 • 1. İlgili Mevzuat-140
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 7-140
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 29-140
 • 1. 3. Türk Medeni Kanunu Madde 30-140
 • 1. 4. Türk Medeni Kanunu Madde 31-141
 • 1. 5. Türk Medeni Kanunu Madde 44-141
 • 1. 6. Türk Medeni Kanunu Madde 580-141
 • 1. 7. Türk Medeni Kanunu Madde 581-141
 • 1. 8. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 31-141
 • 1. 9. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 32-142
 • 1. 10. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 33-143
 • 1. 11. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35-143
 • 1. 12. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36-143
 • 1. 13. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 55-144
 • 2. Görevli Mahkeme-144
 • 3. Yetkili Mahkeme-144
 • 4. Davacı-144
 • 5. Davalı-144
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-145
 • 7. Örnek Karar-147
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-148
 • 8. 1. Yargılama Usulü-148
 • 8. 2. Vekâlet-149
 • 8. 3. Toplanacak Deliller Ve Hüküm Esasları-149
 • 8. 4. Temyiz-149
 • 8. 5. Kesinleşme Sonrası İşlemler-150
 • 9. Örnek İçtihatlar-150
 • G. Diğer Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davaları-153
 • 1. İlgili Mevzuat-153
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 7-153
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 39-153
 • 1. 3. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 35-153
 • 1. 4. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 36-154
 • 1. 5. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 55-154
 • 2. Görevli Mahkeme-155
 • 3. Yetkili Mahkeme-155
 • 4. Davacı-155
 • 5. Davalı-157
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-157
 • 7. Örnek Kararlar-159
 • 7. 1. Mükerrer Kaydın İptaline İlişkin Kabul Kararı-159
 • 7. 2. Mükerrer Kaydın İptaline İlişkin Ret Kararı-161
 • 7. 3. Anne Ve Baba Adının Değiştirilmesinde Kabul Kararı-163
 • 7. 4. Anne Ve Baba Adının Değiştirilmesinde Ret Kararı-165
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-168
 • 8. 1. Yargılama Usulü-168
 • 8. 2. Vekâlet-169
 • 8. 3. Davanın Nitelendirilmesi Ve Toplanacak Deliller-169
 • 8. 4. Davanın Birden Fazla Açılabilmesi-170
 • 8. 5. Temyiz-171
 • 8. 6. Kesinleşme Sonrası İşlemler-171
 • 9. Örnek İçtihatlar-172
 • Derneklerden Doğan Davalar-193
 • A. Derneğin Feshi Ve Tasfiyesi Davası-194
 • 1. İlgili Mevzuat-194
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 60-194
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 87-194
 • 1. 3. Türk Medeni Kanunu Madde 88-195
 • 1. 4. Türk Medeni Kanunu Madde 89-195
 • 1. 5. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Madde 15-195
 • 1. 6. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Madde 17-195
 • 1. 7. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Madde 18-196
 • 2. Görevli Mahkeme-196
 • 3. Yetkili Mahkeme-197
 • 4. Davacı-198
 • 5. Davalı-199
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-199
 • 7. Örnek Kararlar-201
 • 7. 1. Kabule Dair Örnek-201
 • 7. 2. Redde Dair Örnek-203
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-205
 • 8. 1. Yargılama Usulü-205
 • 8. 2. Toplanacak Deliller-205
 • 8. 3. Davanın Ve Delillerin Değerlendirilmesi-205
 • 8. 4. Temyiz-207
 • 9. Örnek İçtihatlar-207
 • B. Dernek Genel Kurul Kararının İptali Davası-221
 • 1. İlgili Mevzuat-221
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 62-221
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 78-222
 • 1. 3. Türk Medeni Kanunu Madde 79-222
 • 1. 4. Türk Medeni Kanunu Madde 80-222
 • 1. 5. Türk Medeni Kanunu Madde 81-222
 • 1. 6. Türk Medeni Kanunu Madde 83-222
 • 1. 7. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Madde 18-223
 • 1. 8. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Madde 32-B-223
 • 1. 9. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Madde 34-223
 • 2. Görevli Mahkeme-223
 • 3. Yetkili Mahkeme-224
 • 4. Davacı-225
 • 5. Davalı-226
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-226
 • 7. Örnek Karar-228
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-232
 • 8. 1. Yargılama Usulü-232
 • 8. 2. Toplanacak Deliller-232
 • 8. 3. Hak Düşürücü Süre-233
 • 8. 4. Delillerin Değerlendirilmesi-233
 • 8. 5. Temyiz-234
 • 9. Örnek İçtihatlar-235
 • Vakıflardan Doğan Davalar-247
 • A. Vakfın (Vakıf Senedinin) Tescili Davası-247
 • 1. İlgili Mevzuat-247
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 101-247
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 102-248
 • 1. 3. Türk Medeni Kanunu Madde 103-248
 • 1. 4. Türk Medeni Kanunu Madde 104-248
 • 1. 5. Türk Medeni Kanunu Madde 105-248
 • 1. 6. Türk Medeni Kanunu Madde 106-249
 • 1. 7. Türk Medeni Kanunu Madde 107-249
 • 1. 8. Türk Medeni Kanunu Madde 108-249
 • 1. 9. Tmk'ya Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük Madde 5-249
 • 2. Görevli Mahkeme-250
 • 3. Yetkili Mahkeme-251
 • 4. Davacı-251
 • 5. Davalı-252
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-253
 • 7. Örnek Kararlar-254
 • 7. 1. Kabule İlişkin Karar-254
 • 7. 2. Redde İlişkin Karar-256
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-258
 • 8. 1. Yargılama Usulü-258
 • 8. 2. Toplanacak Deliller-258
 • 8. 3. Delillerin Değerlendirilmesi Ve Hüküm Esasları-259
 • 8. 4. Temyiz-260
 • 8. 5. Kesinleşme Sonrası İşlemler-261
 • 9. Örnek İçtihatlar-262
 • B. Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliğin Tescili Davası-270
 • 1. İlgili Mevzuat-270
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 101-270
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 102-270
 • 1. 3. Türk Medeni Kanunu Madde 103-271
 • 1. 4. Türk Medeni Kanunu Madde 104-271
 • 1. 5. Türk Medeni Kanunu Madde 105-271
 • 1. 6. Türk Medeni Kanunu Madde 106-271
 • 1. 7. Türk Medeni Kanunu Madde 107-272
 • 1. 8. Türk Medeni Kanunu Madde 112-272
 • 1. 9. Türk Medeni Kanunu Madde 113-272
 • 1. 10. Tmk'ya Göre Kurulan Vakıflar Hak. Tüzük Madde 5-273
 • 1. 11. Tmk'ya Göre Kurulan Vakıflar Hak. Tüzük Madde 25-274
 • 1. 12. Tmk'ya Göre Kurulan Vakıflar Hak. Tüzük Madde 26-274
 • 1. 13. Tmk'ya Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük Madde 27-274
 • 2. Görevli Mahkeme-275
 • 3. Yetkili Mahkeme-275
 • 4. Davacı-276
 • 5. Davalı-277
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-278
 • 7. Örnek Karar-278
 • 7. 1. Hükümde Değişikliğin Ayrıntılı Gösterildiği Karar-279
 • 7. 2. Hükümde Noter Senedine Atıf Yapılan Karar-282
 • 7. 3. Usulden Redde İlişkin Karar Örneği-283
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-284
 • 8. 1. Yargılama Usulü-284
 • 8. 2. Toplanacak Deliller-285
 • 8. 3. Delillerin Değerlendirilmesi Ve Hüküm Esasları-285
 • 8. 4. Temyiz-286
 • 8. 5. Kesinleşme Sonrası İşlemler-287
 • 9. Örnek İçtihatlar-288
 • C. Vakıf Yöneticilerinin Değiştirilmesi Davası-305
 • 1. İlgili Mevzuat-305
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 112-305
 • 1. 2. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Madde 10-305
 • 2. Görevli Mahkeme-306
 • 3. Yetkili Mahkeme-306
 • 4. Davacı-306
 • 5. Davalı-307
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-307
 • 7. Örnek Karar-308
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-311
 • 8. 1. Yargılama Usulü-311
 • 8. 2. Özel Dava Şartı-311
 • 8. 3. Toplanacak Deliller-311
 • 8. 4. Delillerin Değerlendirilmesi Ve Hüküm Esasları-312
 • 9. Örnek İçtihatlar-313
 • D. Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti Davası-318
 • 1. İlgili Mevzuat-318
 • 1. 1. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Madde 3-318
 • 1. 2. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Madde 6-319
 • 1. 3. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Madde 7-319
 • 1. 4. Vakıflar Yönetmeliği Madde 53-320
 • 1. 5. Vakıflar Yönetmeliği Madde 54-320
 • 1. 6. Vakıflar Yönetmeliği Madde 55-321
 • 1. 7. Vakıflar Yönetmeliği Madde 56-321
 • 1. 8. Vakıflar Yönetmeliği Madde 57-321
 • 2. Görevli Mahkeme-322
 • 3. Yetkili Mahkeme-322
 • 4. Davacı-322
 • 5. Davalı-323
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-323
 • 7. Örnek Karar-325
 • 7. 1. Kısmen Kabule İlişkin Örnek Karar-325
 • 7. 2. Redde İlişkin Örnek Karar-331
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-335
 • 8. 1. Yargılama Usulü-335
 • 8. 2. Toplanacak Deliller Ve Değerlendirilmesi-335
 • 9. Örnek İçtihatlar-337
 • Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Davalar-355
 • A. Saldırının Önlenmesi Davası-355
 • 1. İlgili Mevzuat-355
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 24-355
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 25-356
 • 1. 3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 49-356
 • 1. 4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 50-356
 • 2. Görevli Mahkeme-356
 • 3. Yetkili Mahkeme-357
 • 4. Davacı-357
 • 5. Davalı-357
 • 6. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-357
 • B. Saldırının Sona Erdirilmesi Veya Durdurulması Davası-358
 • 1. İlgili Mevzuat-358
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 24-358
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 25-358
 • 1. 3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 49-358
 • 1. 4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 50-359
 • 2. Görevli Mahkeme-359
 • 3. Yetkili Mahkeme-359
 • 4. Davacı-359
 • 5. Davalı-359
 • 6. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-360
 • C. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası-360
 • 1. İlgili Mevzuat-360
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 24-360
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 25-360
 • 1. 3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 49-361
 • 1. 4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 50-361
 • 2. Görevli Mahkeme-361
 • 3. Yetkili Mahkeme-361
 • 4. Davacı-362
 • 5. Davalı-362
 • 6. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-362
 • D. İade Davası-363
 • 1. İlgili Mevzuat-363
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 25-363
 • 1. 2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 526-363
 • 1. 3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 527-363
 • 1. 4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 528-364
 • 1. 5. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 529-364
 • 1. 6. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 530-364
 • 2. Görevli Mahkeme-364
 • 3. Yetkili Mahkeme-364
 • 4. Davacı-365
 • 5. Davalı-365
 • 6. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-365
 • E. Maddi Tazminat Davası-366
 • 1. İlgili Mevzuat-366
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 24-366
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 25-366
 • 1. 3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 49-366
 • 1. 4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 50-367
 • 1. 5. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 51-367
 • 1. 6. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 52-367
 • 1. 7. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 72-367
 • 2. Görevli Mahkeme-368
 • 3. Yetkili Mahkeme-368
 • 4. Davacı-368
 • 5. Davalı-368
 • 6. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-368
 • 6. 1. Yargılama Usulü-368
 • 6. 2. Temel İnceleme Konusu-369
 • 6. 3. Zamanaşımı-369
 • 6. 4. Deliller-370
 • 6. 5. Kişilik Haklarına Saldırı Sayılan Eylem Örnekleri-371
 • 6. 6. Tazminata İkame Karar Verilme Hali-372
 • 7. Örnek İçtihatlar-373
 • F. Manevi Tazminat Davası-373
 • 1. İlgili Mevzuat-373
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 24-373
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 25-373
 • 1. 3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 49-374
 • 1. 4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 50-374
 • 1. 5. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 51-374
 • 1. 6. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 52-374
 • 1. 7. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 58-374
 • 1. 8. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 72-375
 • 2. Görevli Mahkeme-375
 • 3. Yetkili Mahkeme-375
 • 4. Davacı-376
 • 5. Davalı-376
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-376
 • 7. Örnek Kararlar-378
 • 7. 1. Kabul Ve Redde İlişkin Karar Örneği-378
 • 7. 2. Redde İlişkin Karar Örneği-381
 • 7. 3. Tbk'nın 58. Maddesine Göre Verilen Karar Örneği-385
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-388
 • 8. 1. Yargılama Usulü-388
 • 8. 2. Temel İnceleme Konusu-388
 • 8. 3. Zamanaşımı-388
 • 8. 4. Deliller Ve Değerlendirilmesi-389
 • 8. 5. Kişilik Haklarına Saldırı Sayılan Eylem Örnekleri-391
 • 8. 6. Matufiyet Şartı-392
 • 8. 7. Tazminat Miktarının Belirlenmesi-392
 • 8. 8. Tazminata İkame Karar Verilme Hali-393
 • 9. Örnek İçtihatlar-394
 • G. Basın Yoluyla Saldırıda Manevi Tazminat Davası-417
 • 1. İlgili Mevzuat-417
 • 1. 1. Türk Medeni Kanunu Madde 24-417
 • 1. 2. Türk Medeni Kanunu Madde 25-417
 • 1. 3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 56-417
 • 1. 4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 58-418
 • 1. 5. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 72-418
 • 1. 6. 5187 Sayılı Basın Kanunu Madde 1-418
 • 1. 7. 5187 Sayılı Basın Kanunu Madde 3-418
 • 1. 8. 5187 Sayılı Basın Kanunu Madde 13-419
 • 1. 9. 5187 Sayılı Basın Kanunu Madde 29-419
 • 1. 10. 2954 Sayılı Trt Kanunu Madde 28-419
 • 1. 11. 5651 Sayılı Kanun Madde 4-420
 • 1. 12. 5651 Sayılı Kanun Madde 5-420
 • 1. 13. 5651 Sayılı Kanun Madde 9-421
 • 2. Görevli Mahkeme-421
 • 3. Yetkili Mahkeme-422
 • 4. Davacı-422
 • 5. Davalı-422
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-423
 • 7. Örnek Karar-425
 • 7. 1. Kısmen Kabule İlişkin Örnek Karar-425
 • 7. 2. Redde İlişkin İki Farklı Örnek Karar-430
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-438
 • 8. 1. Yargılama Usulü-438
 • 8. 2. Temel İnceleme Konusu-438
 • 8. 3. Zamanaşımı Ve Hak Düşürücü Süre-438
 • 8. 4. Basın Özgürlüğü Kavramı-439
 • 8. 5. Deliller Ve Değerlendirilmesi-442
 • 8. 6. Matufiyet Şartı-444
 • 8. 7. Tazminat Miktarının Belirlenmesi-445
 • 8. 8. Tazminata İkame Karar Verilme Hali-445
 • 9. Örnek İçtihatlar-446
 • Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davaları-469
 • 1. İlgili Mevzuat-469
 • 1. 1. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 49-469
 • 1. 2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 50-469
 • 1. 3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 51-469
 • 1. 4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 52-470
 • 1. 5. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 85-470
 • 1. 6. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 86-471
 • 1. 7. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 90-471
 • 1. 8. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 91-471
 • 1. 9. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 92-471
 • 1. 10. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 98-472
 • 1. 11. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 109-473
 • 1. 12. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 110-473
 • 2. Görevli Mahkeme-474
 • 3. Yetkili Mahkeme-474
 • 4. Davacı-475
 • 5. Davalı-476
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-477
 • 7. Örnek Kararlar-479
 • 7. 1. Hasar Bedeli Ve Destekten Yoksun Kalmaya İlişkin Karar-479
 • 7. 2. İş Gücü Kaybı, Tedavi, Ulaşım Ve Bakıcı Masrafları İle Manevi Tazminata İlişkin 2 Örnek Karar-485
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-490
 • 8. 1. Yargılama Usulü-490
 • 8. 2. Temel İnceleme Konusu-490
 • 8. 3. Zamanaşımı-491
 • 8. 4. Deliller Ve Değerlendirilmesi-491
 • 8. 5. Tazminat Miktarının Belirlenmesi-494
 • 8. 5. 1. Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi-494
 • 8. 5. 2. Hasar Bedeli Olarak Talep Edilen Maddi Tazminat-494
 • 8. 5. 3. Araçta Meydana Gelen Değer Kaybının Belirlenmesi-495
 • 8. 5. 4. İş Göremezlik Tazminatlarının Belirlenmesi-495
 • 8. 5. 5. Tedavi Giderlerinin Belirlenmesi-496
 • 8. 5. 6. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabı-497
 • 8. 5. 7. Sigorta Şirketince Yapılan Ödemenin Mahsubu-497
 • 9. Örnek İçtihatlar-498
 • Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamının) İptali Davaları-539
 • 1. İlgili Mevzuat-539
 • 1. 1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 598-539
 • 1. 2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 495-539
 • 1. 3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 496-540
 • 1. 4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 497-540
 • 1. 5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 498-540
 • 1. 6. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 499-540
 • 1. 7. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 500-541
 • 1. 8. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 501-541
 • 2. Görevli Mahkeme-541
 • 3. Yetkili Mahkeme-541
 • 4. Davacı-541
 • 5. Davalı-542
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-542
 • 7. Örnek Karar-544
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-546
 • 8. 1. Yargılama Usulü-546
 • 8. 2. Deliller Ve Hüküm Kurma Esasları-546
 • 9. Örnek İçtihatlar-546
 • Vasiyetnamenin İptali Davaları-563
 • 1. İlgili Mevzuat-563
 • 1. 1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 514-563
 • 1. 2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 531-563
 • 1. 3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 532-563
 • 1. 4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 533-563
 • 1. 5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 534-564
 • 1. 6. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 535-564
 • 1. 7. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 538-564
 • 1. 8. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 539-564
 • 1. 9. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 557-565
 • 1. 10. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 558-565
 • 1. 11. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 559-565
 • 2. Görevli Mahkeme-566
 • 3. Yetkili Mahkeme-566
 • 4. Davacı-566
 • 5. Davalı-566
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-567
 • 7. Örnek Kararlar-568
 • 7. 1. Kabule İlişkin Örnek Karar-568
 • 7. 2. Redde İlişkin Örnek Karar-570
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-573
 • 8. 1. Yargılama Usulü-573
 • 8. 2. Hak Düşürücü Süre-574
 • 8. 3. Deliller Ve Hüküm Kurma Esasları-574
 • 9. Örnek İçtihatlar-575
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davaları-593
 • 1. İlgili Mevzuat-593
 • 1. 1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 514-593
 • 1. 2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 531-593
 • 1. 3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 542-593
 • 1. 4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 543-593
 • 1. 5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 544-594
 • 1. 6. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 599-594
 • 1. 7. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 600-594
 • 1. 8. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 602-594
 • 2. Görevli Mahkeme-595
 • 3. Yetkili Mahkeme-595
 • 4. Davacı-595
 • 5. Davalı-595
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-596
 • 7. Örnek Karar-597
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-599
 • 8. 1. Yargılama Usulü-599
 • 8. 2. Dava Şartı Ve Zamanaşımı Süresi-599
 • 8. 3. Deliller Ve Hüküm Kurma Esasları-600
 • 9. Örnek İçtihatlar-601
 • Mirasın Hükmen Reddi Davası-617
 • 1. İlgili Mevzuat-617
 • 1. 1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 605-617
 • 1. 2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 610/2-617
 • 2. Görevli Mahkeme-617
 • 3. Yetkili Mahkeme-618
 • 4. Davacı-618
 • 5. Davalı-619
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-619
 • 7. Örnek Karar-621
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-623
 • 8. 1. Yargılama Usulü-623
 • 8. 2. Dava Açma Süresi Ve Vekâletname-624
 • 8. 3. Delillerin Toplanması Ve Takdiri-624
 • 9. Örnek İçtihatlar-625
 • Mirasta Tenkis Davaları-639
 • 1. İlgili Mevzuat-639
 • 1. 1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 505-639
 • 1. 2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 506-639
 • 1. 3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 507-639
 • 1. 4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 508-640
 • 1. 5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 509-640
 • 1. 6. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 560-640
 • 1. 7. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 561-640
 • 1. 8. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 562-640
 • 1. 9. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 564-641
 • 1. 10. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 565-641
 • 1. 11. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 569-642
 • 1. 12. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 570-642
 • 1. 13. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 571-642
 • 2. Görevli Mahkeme-642
 • 3. Yetkili Mahkeme-642
 • 4. Davacı-643
 • 5. Davalı-643
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-643
 • 7. Örnek Kararlar-645
 • 7. 1. Kabule İlişkin Örnek Karar-645
 • 7. 2. Redde İlişkin Karar Örneği-650
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-653
 • 8. 1. Yargılama Usulü-653
 • 8. 2. Hak Düşürücü Süre Ve Dava Şartı-653
 • 8. 3. Deliller Ve Tartışılması-653
 • 9. Örnek İçtihatlar-657
 • Muris Muvazaası Hukuki Nedenine Dayalı Davalar-689
 • 1. İlgili Mevzuat-689
 • 1. 1. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 19-689
 • 2. Görevli Mahkeme-689
 • 3. Yetkili Mahkeme-689
 • 4. Davacı-689
 • 5. Davalı-690
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-690
 • 7. Örnek Kararlar-692
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-706
 • 8. 1. Yargılama Usulü-706
 • 8. 2. Yargıtay Uygulamasında Muris Muvazaası-706
 • 8. 3. Deliller Ve Tartışılması-707
 • 8. 4. Zamanaşımı Meselesi-708
 • 9. Örnek İçtihatlar-708
 • Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davaları-735
 • 1. İlgili Mevzuat-735
 • 1. 1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 995-735
 • 1. 2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 147-735
 • 2. Görevli Mahkeme-736
 • 3. Yetkili Mahkeme-736
 • 4. Davacı-736
 • 5. Davalı-736
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-737
 • 7. Örnek Kararlar-739
 • 7. 1. Kabule Dair Örnek Karar-739
 • 7. 2. Redde Dair Örnek Karar-743
 • 8. Yargılama Usulü Ve Dikkat Edilecek Hususlar-746
 • 8. 1. Yargılama Usulü, Toplanacak Deliller Ve Tartışılması-746
 • 8. 2. Zamanaşımı Süresi-747
 • 8. 3. İntifadan Men Şartı-747
 • 8. 4. Faizin Belirlenmesi-748
 • 8. 5. İmar Uygulamalarından Kaynaklanan Haksız İşgal Hali-748
 • 9. Örnek İçtihatlar-749
 • El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davaları-795
 • 1. İlgili Mevzuat-795
 • 1. 1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 683-795
 • 1. 2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 684-795
 • 1. 3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 685-796
 • 1. 4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 705-796
 • 2. Görevli Mahkeme-796
 • 3. Yetkili Mahkeme-796
 • 4. Davacı-797
 • 5. Davalı-798
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-798
 • 7. Örnek Kararlar-800
 • 8. Yargılama Usulü Ve Dikkat Edilecek Hususlar-816
 • 8. 1. Yargılama Usulü-816
 • 8. 2. Süre-816
 • 8. 3. Toplanacak Deliller Ve Tartışılması-816
 • 8. 4. Suya Vaki El Atmanın Önlenmesi Davaları-818
 • 8. 5. Komşuluk Hukuku Nedeniyle El Atmanın Önlenmesi Davaları-819
 • 8. 6. Baz İstasyonu Kaynaklı El Atmanın Önlenmesi Davaları-820
 • 8. 7. Dava Değeri Meselesi-822
 • 9. Örnek İçtihatlar-823
 • Zilyetliğe Dayalı Tescil Davaları-869
 • 1. İlgili Mevzuat-869
 • 1. 1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 713-869
 • 1. 2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 714-870
 • 1. 3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 715-870
 • 1. 4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 716-870
 • 1. 5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 717-871
 • 1. 6. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 724-871
 • 1. 7. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Madde 12-871
 • 1. 8. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Madde 14-872
 • 1. 9. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Madde 17-872
 • 1. 10. 2863 Sayılı Kanun Madde 11/1-873
 • 2. Görevli Mahkeme-873
 • 3. Yetkili Mahkeme-874
 • 4. Davacı-874
 • 5. Davalı-874
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-875
 • 7. Örnek Karar-877
 • 7. 1. Kabule İlişkin Örnek Karar-877
 • 7. 2. Tapulu Taşınmaza İlişkin Ret Kararı-880
 • 7. 3. Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamamaya Örnek Karar-882
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-886
 • 8. 1. Yargılama Usulü-886
 • 8. 2. Davanın Kabulüne İlişkin Şartlar-886
 • 8. 3. Toplanacak Deliller-887
 • 8. 4. İlan Prosedürü-890
 • 8. 5. Hükümde Dikkat Edilecek Hususlar-891
 • 9. Örnek İçtihatlar-892
 • Taşınmaz (Gayrimenkul) Satış Vaadine Dayalı Davalar-957
 • 1. İlgili Mevzuat-957
 • 1. 1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 706-957
 • 1. 2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 716-957
 • 1. 3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 29-958
 • 1. 4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 237-958
 • 1. 5. 1512 Sayılı Noterlik Kanunu Madde 60-958
 • 1. 6. 1512 Sayılı Noterlik Kanunu Madde 89-958
 • 2. Görevli Mahkeme-958
 • 3. Yetkili Mahkeme-959
 • 4. Davacı-960
 • 5. Davalı-960
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-960
 • 7. Örnek Karar-962
 • 7. 1. Kabule İlişkin Karar Örneği-962
 • 7. 2. Redde İlişkin Karar Örneği-966
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-969
 • 8. 1. Yargılama Usulü-969
 • 8. 2. Taşınmaz Satış Vaadinde Geçerlilik Şekli-969
 • 8. 3. Zamanaşımı-971
 • 8. 4. Tarafların Edimlerinin Değerlendirilmesi-971
 • 8. 5. Toplanacak Deliller Ve Delillerin Değerlendirilmesi-973
 • 9. Örnek İçtihatlar-974
 • Geçit Hakkından Kaynaklanan Davalar-1019
 • 1. İlgili Mevzuat-1019
 • 1. 1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 747-1019
 • 1. 2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 748-1019
 • 2. Görevli Mahkeme-1020
 • 3. Yetkili Mahkeme-1020
 • 4. Davacı-1020
 • 5. Davalı-1020
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-1021
 • 7. Örnek Karar-1022
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-1024
 • 8. 1. Yargılama Usulü-1024
 • 8. 2. Geçit Hakkı İstemenin Ön Koşulu-1025
 • 8. 3. Husumet-1025
 • 8. 4. Toplanacak Deliller Ve Delillerin Değerlendirilmesi-1026
 • 8. 5. Hüküm Kurma Esasları-1027
 • 9. Örnek İçtihatlar-1028
 • Önalım (Şufa) Hakkından Kaynaklanan Davalar-1045
 • 1. İlgili Mevzuat-1045
 • 1. 1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 732-1045
 • 1. 2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 733-1045
 • 1. 3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 734-1045
 • 1. 4. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 735-1046
 • 1. 5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 736-1046
 • 2. Görevli Mahkeme-1046
 • 3. Yetkili Mahkeme-1046
 • 4. Davacı-1047
 • 5. Davalı-1047
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-1047
 • 7. Örnek Karar-1049
 • 7. 1. Kabule İlişkin Örnek Kararlar-1049
 • 7. 2. Redde İlişkin Örnek Kararlar-1058
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-1064
 • 8. 1. Yargılama Usulü-1064
 • 8. 2. Önalım Hakkı Kullanılabilecek Haller-1064
 • 8. 3. Hak Düşürücü Süre-1065
 • 8. 4. Toplanacak Deliller Ve Delillerin Değerlendirilmesi-1065
 • 8. 5. Önalım Davalarında Muvazaa İddiası-1066
 • 9. Örnek İçtihatlar-1066
 • Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali Ve Tescil Davaları-1089
 • 1. İlgili Mevzuat-1089
 • 1. 1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 1025-1089
 • 2. Görevli Mahkeme-1089
 • 3. Yetkili Mahkeme-1089
 • 4. Davacı-1090
 • 5. Davalı-1090
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-1090
 • 7. Örnek Karar-1092
 • 7. 1. Kabule İlişkin Örnek Karar-1092
 • 7. 2. Redde İlişkin Örnek Karar-1096
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-1101
 • 8. 1. Yargılama Usulü-1101
 • 8. 2. Davanın Niteliği-1101
 • 8. 3. Toplanacak Deliller-1101
 • 9. Örnek İçtihatlar-1102
 • Tasarrufun İptali Davaları-1115
 • 1. İlgili Mevzuat-1115
 • 1. 1. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 277-1115
 • 1. 2. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 278-1115
 • 1. 3. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 279-1116
 • 1. 4. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 280-1116
 • 1. 5. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 281-1117
 • 1. 6. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 282-1117
 • 1. 7. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 283-1117
 • 1. 8. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 284-1118
 • 1. 9. 6183 Sayılı Aatuhk Madde 24-1118
 • 1. 10. 6183 Sayılı Aatuhk Madde 27-1118
 • 1. 11. 6183 Sayılı Aatuhk Madde 28-1119
 • 1. 12. 6183 Sayılı Aatuhk Madde 29-1119
 • 1. 13. 6183 Sayılı Aatuhk Madde 30-1119
 • 2. Görevli Mahkeme-1119
 • 3. Yetkili Mahkeme-1120
 • 4. Davacı-1121
 • 5. Davalı-1121
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-1121
 • 7. Örnek Karar-1123
 • 7. 1. Kabule İlişkin Karar Örnekleri-1123
 • 7. 2. Ret Karar Örneği-1130
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-1134
 • 8. 1. Yargılama Usulü-1134
 • 8. 2. Davanın Niteliği Ve Konusu-1135
 • 8. 3. Dava Şartlarının Değerlendirilmesi-1136
 • 8. 3. 1. Davadan Önce Başlamış Ve Kesinleşmiş İcra Takibi-1136
 • 8. 3. 2. Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra
 • Gerçekleşmesi-1136
 • 8. 3. 3. Aciz Vesikası-1137
 • 8. 4. Kanuni Karineler Ve Delillerin Takdiri-1137
 • 8. 4. 1. Karşılıksız Olması Nedeniyle İptale Tabi
 • Tasarruflar-1138
 • 8. 4. 2. Aciz Nedeniyle İptale Tabi Tasarruflar-1138
 • 8. 4. 3. Zarar Verme Kastı Nedeniyle İptale Tabi
 • Tasarruflar-1139
 • 8. 5. Hak Düşürücü Süreler-1140
 • 8. 6. İptale Konu Tasarrufa Dayanak Taşınmazın Devri-1140
 • 8. 7. Hüküm Oluşturmada Dikkat Edilecek Hususlar-1141
 • 9. Örnek İçtihatlar-1142
 • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Taşınmazın Tescili İstemli Davalar-1167
 • 1. İlgili Mevzuat-1167
 • 1. 1. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 10-1167
 • 1. 2. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 11-1170
 • 1. 3. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 12-1171
 • 1. 4. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 14-1173
 • 1. 5. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 15-1173
 • 1. 6. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 18-1175
 • 1. 7. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 37-1176
 • 2. Görevli Mahkeme-1176
 • 3. Yetkili Mahkeme-1176
 • 4. Davacı-1176
 • 5. Davalı-1177
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-1177
 • 7. Örnek Karar-1179
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-1182
 • 8. 1. Yargılama Usulü-1182
 • 8. 2. Davanın Açılma Şekli-1182
 • 8. 3. Uzlaşma-1183
 • 8. 4. İlan Prosedürü-1183
 • 8. 5. Örnek İlan Metni-1184
 • 8. 6. Deliller Ve Değerlendirilmesi-1185
 • 8. 6. 1. Toplanacak Deliller-1185
 • 8. 6. 2. Kamulaştırma İşleminin İptalinin İstenmesi-1185
 • 8. 6. 3. Bilirkişilerin Seçilmesi-1186
 • 8. 6. 4. Bilirkişiler Kurulu Raporunun Hazırlanması
 • Esasları-1186
 • 8. 6. 5. Depo Kararı Verilmesi-1189
 • 8. 6. 6. Faiz Kuralı-1189
 • 8. 6. 7. Yargılama Giderleri, Harçlar Ve Vekâlet Ücretleri-1190
 • 8. 6. 8. Kanun Yolu-1190
 • 9. Örnek İçtihatlar-1191
 • Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Davalar-1217
 • 1. İlgili Mevzuat-1217
 • 1. 1. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Geçici Madde 6-1217
 • 1. 2. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 10-1221
 • 1. 3. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 11-1224
 • 1. 4. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 12-1224
 • 1. 5. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 14-1226
 • 1. 6. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 15-1227
 • 1. 7. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 18-1228
 • 1. 8. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 37-1230
 • 2. Görevli Mahkeme-1230
 • 3. Yetkili Mahkeme-1230
 • 4. Davacı-1230
 • 5. Davalı-1230
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-1231
 • 7. Örnek Karar-1232
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-1239
 • 8. 1. Yargılama Usulü-1239
 • 8. 2. Uzlaşma-1239
 • 8. 3. Deliller Ve Değerlendirilmesi-1240
 • 8. 3. 1. Toplanacak Deliller-1240
 • 8. 3. 2. Bilirkişilerin Seçilmesi-1240
 • 8. 3. 3. Bilirkişiler Kurulu Raporunun Hazırlanması
 • Esasları-1241
 • 8. 3. 4. Yargılama Giderleri, Harçlar Ve Vekâlet Ücretleri-1244
 • 8. 3. 5. Kanun Yolu-1244
 • 9. Örnek İçtihatlar-1245
 • Acele Kamulaştırma İşlemlerinden Kaynaklanan Talepler-1261
 • 1. İlgili Mevzuat-1261
 • 1. 1. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 27-1261
 • 2. Görevli Mahkeme-1261
 • 3. Yetkili Mahkeme-1262
 • 4. Davacı-1262
 • 5. Davalı-1262
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-1262
 • 7. Örnek Karar-1264
 • 8. Örnek İçtihatlar-1267
 • İtirazın İptali Davaları-1269
 • 1. İlgili Mevzuat-1269
 • 1. 1. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 67-1269
 • 1. 2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Madde 138/1-1270
 • 2. Görevli Mahkeme-1270
 • 3. Yetkili Mahkeme-1272
 • 4. Davacı-1273
 • 5. Davalı-1273
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-1274
 • 7. Örnek Karar-1276
 • 8. Yargılama Usulü Ve Dikkat Edilmesi Gereken Özel Durumlar-1282
 • 8. 1. Yargılama Usulü-1282
 • 8. 2. Davanın Hukuki Niteliği-1283
 • 8. 3. İtirazın İncelenmesi-1283
 • 8. 4. Hak Düşürücü Süre-1284
 • 8. 5. Islah-1285
 • 8. 6. Davanın Harçlandırılması-1286
 • 8. 7. İcra İnkâr Tazminatı-1287
 • 9. Örnek İçtihatlar-1288
 • Menfi Tespit Davaları-1331
 • 1. İlgili Mevzuat-1331
 • 1. 1. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 72-1331
 • 1. 2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Madde 138/1-1332
 • 2. Görevli Mahkeme-1332
 • 3. Yetkili Mahkeme-1334
 • 4. Davacı-1335
 • 5. Davalı-1335
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-1336
 • 7. Örnek Karar-1338
 • 8. Yargılama Usulü Ve Dikkat Edilmesi Gereken Özel Durumlar-1345
 • 8. 1. Yargılama Usulü-1345
 • 8. 2. İhtiyati Tedbir İstemleri-1345
 • 8. 3. Hak Düşürücü Süre-1346
 • 8. 4. Davanın İstirdada Dönüşmesi-1346
 • 8. 5. Davanın Harçlandırılması-1346
 • 8. 6. Tazminat-1347
 • 9. Örnek İçtihatlar-1347
 • Yabancı Mahkeme Ve Hakem Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi Davaları-1357
 • 1. İlgili Mevzuat-1357
 • 1. 1. 5718 Sayılı Möhuk Madde 50-1357
 • 1. 2. 5718 Sayılı Möhuk Madde 51-1357
 • 1. 3. 5718 Sayılı Möhuk Madde 52-1357
 • 1. 4. 5718 Sayılı Möhuk Madde 53-1358
 • 1. 5. 5718 Sayılı Möhuk Madde 54-1358
 • 1. 6. 5718 Sayılı Möhuk Madde 55-1359
 • 1. 7. 5718 Sayılı Möhuk Madde 56-1359
 • 1. 8. 5718 Sayılı Möhuk Madde 57-1359
 • 1. 9. 5718 Sayılı Möhuk Madde 58-1359
 • 1. 10. 5718 Sayılı Möhuk Madde 59-1359
 • 1. 11. 5718 Sayılı Möhuk Madde 60-1360
 • 1. 12. 5718 Sayılı Möhuk Madde 61-1360
 • 1. 13. 5718 Sayılı Möhuk Madde 62-1360
 • 1. 14. 5718 Sayılı Möhuk Madde 63-1361
 • 2. Görevli Mahkeme-1361
 • 3. Yetkili Mahkeme-1362
 • 4. Davacı-1362
 • 5. Davalı-1363
 • 6. Örnek Tensip Tutanağı-1363
 • 7. Karar Örneği-1365
 • 8. Yargılama Usulü Ve Özel Durumlar-1366
 • 8. 1. Yargılama Usulü-1366
 • 8. 2. Dava Ön Şartı-1366
 • 8. 3. Tanıma Ve Tenfiz İstemlerinde Harç-1367
 • 8. 4. Tanıma Ve Tenfize Konu Olabilecek Kararlar-1367
 • 8. 5. Tanıma Ve Tenfiz Şartları-1368
 • 8. 5. 1. Yabancı Mahkeme Kararları Yönünden-1368
 • 8. 5. 2. Yabancı Hakem Kararları Yönünden-1369
 • 8. 6. Kanun Yolu-1369
 • 9. Örnek İçtihatlar-1370
 • Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar-1379
 • 1. Tanım Ve Hukuki Nitelik-1379
 • 1. 1. 818 Sayılı Borçlar Kanunu'ndan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Geçişte Eser Sözleşmesi-1380
 • 1. 2. Hukuki Niteliği-1382
 • 1. 3. Benzer Sözleşmelerden Farkı-1387
 • 1. 3. 1. Hizmet Sözleşmesi İle Mukayesesi-1387
 • 1. 3. 2. Vekâlet Sözleşmesi İle Mukayesesi-1388
 • 1. 3. 3. Satış Sözleşmesi İle Mukayesesi-1389
 • 1. 3. 4. Yayım Sözleşmesi İle Mukayesesi-1390
 • 2. Kanuni Unsurları-1391
 • 2. 1. Eser Kavramı Ve Eserin Temel Unsurları-1391
 • 2. 2. Meydana Getirme Ve İmal Kavramı-1393
 • 2. 3. Bedel Ve Semen Kavramı-1394
 • 3. Şekil-1394
 • 4. Eser Sözleşmelerinde Tarafların Yükümlülükleri-1396
 • 4. 1. Yüklenicinin Yükümlülükleri-1396
 • 4. 1. 1. Eseri Meydana Getirme Yükümlülüğü-1397
 • 4. 1. 1. 1. Eserin Bizzat Meydana Getirilmesi
 • Yükümlülüğü-1397
 • 4. 1. 1. 2. Sadakat Ve Özen Yükümlülüğü-1400
 • 4. 1. 1. 3. İşe Zamanında Başlama Ve Devam Etme Yükümlülüğü-1401
 • 4. 1. 1. 4. Araç Ve Gereçleri Temin Yükümlülüğü-1404
 • 4. 1. 1. 5. Malzemeyi Temin Yükümlülüğü-1406
 • 4. 1. 1. 6. Genel İhbar (İkaz) Yükümlülüğü-1407
 • 4. 1. 2. Eseri Teslim Yükümlülüğü-1408
 • 4. 1. 2. 1. Ayıba Karşı Tekeffül Yükümlülüğü-1408
 • 4. 1. 2. 2. Hasara Katlanma Yükümlülüğü-1412
 • 4. 2. İş Sahibinin Borçları-1413
 • 4. 2. 1. Bedel Ödeme Yükümlülüğü-1413
 • 4. 2. 1. 1. Götürü Bedel Usulü-1414
 • 4. 2. 1. 2. Yaklaşık (Değere Göre) Ücret Usulü-1421
 • 4. 2. 2. Eseri Teslim Alma Yükümlülüğü-1422
 • 4. 2. 3. Malzemeyi Temin Yükümlülüğü-1422
 • 4. 2. 4. Özen Ve Aydınlatma Yükümlülüğü-1422
 • 4. 2. 5. Muayene Ve İhbar Külfeti-1423
 • 5. Sözleşmenin Sona Ermesi-1423
 • 5. 1. Yaklaşık Ücretin Fahiş Şekilde Aşılmış Olması-1423
 • 5. 2. Eserin Yok Olması-1425
 • 5. 3. Yüklenicinin Zararının Tamamen Ödenmesi-1425
 • 5. 4. İş Sahibi Nedeniyle İfanın İmkânsızlaşması-1426
 • 5. 5. Yüklenicinin Ölümü Veya Yeteneğini Kaybetmesi-1426
 • 6. Zamanaşımı Kuralları-1426
 • 6. 1. 818 Sayılı Kanunda Zamanaşımı Süreleri-1426
 • 6. 2. 6098 Sayılı Kanunda Zamanaşımı Süreleri-1428
 • 6. 3. Zamanaşımı Sürelerinin Başlaması-1429
 • 6. 4. 818 Sayılı Kanun’dan 6098 Sayılı Kanun’a Geçişte
 • Zamanaşmı-1430
 • 7. Eser Sözleşmelerine Özgü Yetki Kuralları-1433
 • 8. Örnek İçtihatlar-1434
 • Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri-1451
 • A. İhtiyati Tedbir-1452
 • 1. Görevli Ve Yetkili Mahkeme-1454
 • 2. Yargılama Usulü-1455
 • 3. Teminat-1455
 • 4. Şartları-1456
 • 5. İhtiyati Tedbir Kararı-1458
 • 6. İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Kanun Yolları-1460
 • 7. İhtiyati Tedbiri Tamamlayan Merasim-1469
 • 8. Teminat Karşılığı Ya Da Durum Ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması-1470
 • 9. Tedbire Muhalefetin Cezası-1471
 • 10. Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat Davası-1471
 • 11. Örnek İçtihatlar-1472
 • B. İhtiyati Haciz-1507
 • 1. İlgili Mevzuat-1508
 • 1. 1. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 257-1508
 • 1. 2. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 258-1508
 • 1. 3. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 259-1509
 • 1. 4. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 260-1509
 • 1. 5. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 261-1509
 • 1. 6. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 262-1510
 • 1. 7. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 263-1510
 • 1. 8. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 264-1510
 • 1. 9. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 265-1511
 • 1. 10. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 266-1511
 • 1. 11. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 267-1512
 • 1. 12. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu Madde 268-1512
 • 2. İhtiyati Hacizde Görevli Mahkeme-1512
 • 3. İhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme-1513
 • 4. İhtiyati Hacizde Yargılama Usulü-1513
 • 5. İhtiyati Haciz Kararı Verilmesinin Şartları-1516
 • 5. 1. Genel Olarak-1516
 • 5. 2. Vadesi Gelmiş Bir Alacaktan Dolayı İhtiyati Haciz İstenmesi-1516
 • 5. 3. Vadesi Gelmemiş Bir Alacaktan Dolayı İhtiyati Haciz
 • İstenmesi-1518
 • 6. İhtiyati Haciz Kararı-1519
 • 7. İhtiyati Tedbir İle İhtiyati Haciz Tedbirlerinin Mukayesesi-1520
 • 7. 1. Benzerlikler-1521
 • 7. 2. Farklılıklar-1522
 • 8. İhtiyati Hacizde Teminat-1526
 • 8. 1. Genel Olarak İhtiyati Hacizde Teminat Alınması-1526
 • 8. 2. Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi Hali-1528
 • 8. 3. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması-1529
 • 9. İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim-1530
 • 10. İhtiyati Haciz Kararlarına Karşı Kanun Yolları-1531
 • 10. 1. İhtiyati Haciz Talebinin Kabulü Halinde Kanun Yolu-1531
 • 10. 2. İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Halinde Kanun Yolu-1532
 • 11. Örnek İçtihatlar-1533
 • C. Delillerin Tespiti-1584
 • 1. Görevli Ve Yetkili Mahkeme-1584
 • 2. Delil Tespitinin Şartları-1585
 • 2. 1. Tespiti İstenen Delilin İnceleme Sırasının Gelmemiş Olması-1585
 • 2. 2. Hukuki Yarar-1585
 • 3. Delil Tespitinin Usulü-1585
 • 4. Delil Tespitinin Yapılması-1587
 • D. Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerine Örnek Kararlar-1588
 • 1. İhtiyati Tedbir Kararı-1588
 • 2. İhtiyati Tedbir İsteminin Reddi Kararı-1589
 • 3. İhtiyati Haciz Kararı-1591
 • 4. İhtiyati Haciz Talebinin Reddi-1592
 • 5. Delil Tespiti Talebinin Kabul Ve Reddi-1594
 • 6. Vesayet Makamının Kararına İtiraz-1596
 • 7. Noter Ve/Veya Katibi Yemini-1598
 • 8. Noter Defter Tasdiki-1599
 • Adli Yardım-1601
 • Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Kararlarında Usul Kurallarına İlişkin Uygulama Örnekleri-1613
 • A. Husumet Nedeniyle Ret Kararının Verilme Zamanı-1613
 • B. 6100 Sayılı Hmk Kapsamında Yargılama Safahati Ve Hukuki
 • Dinlenilme Hakkı-1615
 • C. Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması Gerekliliği-1618
 • D. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfiz Şartları-1619
 • E. Bilirkişi Raporlarının Denetime Elverişli Olması-1622
 • F. 6100 Sayılı Hmk’nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Akdedilen Yetki Sözleşmeleri-1623
 • G. Asıl Ve Birleşen Dosyalarda Verilen Kararın Temyizi-1624
 • H. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Borçlar
 • Kanunu’nun 89. (818 Sayılı Bk M. 73) Maddesi Yetki Kuralı Bakımından Uygulanmaz-1625
 • Bir Dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesi Serüveni-1627
 • Usule Dair Kararlar-1653
 • 1. Görevsizlik Kararı-1653
 • 2. Yetkisizlik Kararı-1656
 • 3. Birleştirme Kararı-1659
 • 4. Açılmamış Sayılma Kararı-1662
 • 5. Hatalı Deftere Kaydedilen Dilekçe Hakkında Karar-1664
 • 6. Feragat Halinde Verilecek Karar-1666
 • 7. Geri Alma Halinde Verilecek Karar-1668
 • 8. Kabul Halinde Verilecek Karar-1670
 • 9. Sulh Halinde Verilecek Karar-1673
 • 10. Gider Avansı Yatırılmadığında Verilecek Karar-1676
 • 11. Kesin Hükmün Varlığı Halinde Verilecek Karar-1679
 • 12. Husumet Yokluğu Halinde Verilecek Karar-1682
 • 13. Davanın Konusuz Kalması Halinde Verilecek Karar-1685
 • 14. Direnme Halinde Verilecek Karar-1688
 • 15. Hâkimin Davadan Çekilmesinde Verilecek Karar-1694
 • Müzekkere Örnekleri-1697
 • 1. Statik Raporun İstenmesi-1697
 • 2. Yapı Denetim Raporunun İstenmesi-1698
 • 3. Sigorta Şirketinden Hasar Dosyasının İstenmesi-1698
 • 4. İdareden Sözleşme Ve Diğer Belgelerin İstenmesi-1699
 • 5. Adres Ve Tc Kimlik Numarası Araştırması İstenmesi-1699
 • 6. Araç Trafik Kayıtlarının İstenmesi-1700
 • 7. Aranan Şahıs Araştırması İstenmesi-1700
 • 8. Cinsiyet Değişikliğinde Rapor İstenmesi-1701
 • 9. Dernek Dosyasının İstenmesi-1701
 • 10. Dernek Malvarlığının Araştırılmasının İstenmesi-1702
 • 11. Dernek Tüzüğünün İstenmesi-1702
 • 12. Dernek Toplantı Tutanağının İstenmesi-1703
 • 13. Abonelik Kaydının İstenmesi-1703
 • 14. Bağımsız Bölüm Kullanıcı Kaydının İstenmesi-1704
 • 15. Bankadan Kredi Bilgilerinin İstenmesi-1704
 • 16. Tapu Kaydının İstenmesi-1705
 • 17. Abonelik Bilgilerinin İstenmesi-1705
 • 18. Abonelik Dosyasının İstenmesi-1706
 • 19. Kamulaştırma Bedelinin Depo Ettirilmesinin İstenmesi-1706
 • 20. Çap Ve Krokilerin İstenmesi-1707
 • 21. İmar Durumunun İstenmesi-1707
 • 22. İmar İşlem Dosyasının İstenmesi-1708
 • 23. Kamulaştırmasız El Atma Ve Diğer Kamulaştırma Davalarında
 • Emsal İstenmesi-1708
 • 24. Taşınmazın Emlak Rayiç Değerinin İstenmesi-1709
 • 25. Taşınmazın Hizmet Alım Durumunun İstenmesi-1709
 • 26. Sosyal, Mali Ekonomik Durum Araştırması İstenmesi-1710
 • 27. Dava Konusu Edilen Yayının İstenmesi-1711
 • 28. Şirket Bilançosunun İstenmesi-1711
 • 29. Sigorta Şirketinden Ödeme Bilgilerinin İstenmesi-1712
 • 30. Hasta Dosyasının İstenmesi-1712
 • 31. Adli Rapor İstenmesi-1713
 • 32. Adli Tıptan Rapor İstenmesi-1714
 • 33. Yayın Kaydının İstenmesi-1715
 • 34. Hastane Masraflarının İstenmesi-1715
 • 35. Hastane Doğum Kaydının İstenmesi-1716
 • 36. Nüfus Doğum Kaydının İstenmesi-1716
 • 37. Nüfus Kaydının İstenmesi-1717
 • 38. Tapudan Resmi Senet İstenmesi-1717
 • 39. Gsm Numarasına Bağlı Bilgilerin İstenmesi-1718
 • 40. Bankadan Hesap Ekstresinin İstenmesi-1718
 • 41. Kurumlardan Hasar Evraklarının İstenmesi-1719
 • 42. İcra Müdürlüğü'nden Dosya Hesabının İstenmesi-1719
 • 43. Sgk'dan Sigortalılık Bilgilerinin İstenmesi-1720
 • 44. Taşıt Kiralama Şirketinden Bilgi Ve Belge İstenmesi-1720
 • 45. Aynı Amaçla Kurulmuş Vakıf Araştırmasının İstenmesi-1721
 • 46. Vakıf Senedi Tescili Ve Tadilinde Kurumda Görüş İstenmesi-1722
 • 47. Vakıf Siciline Karar Gönderilmesi-1723
 • 48. Kuruma Vakıf Tescil Kararı Gönderilmesi-1723
 • 49. Vasiyet Edilen Taşınmaz Kaydının İstenmesi-1724
 • 50. Bankadan Hesap Bilgilerinin İstenmesi-1724
 • 51. Kuru - Sulu Taşınmaz Bilgilerinin İstenmesi-1725
 • 52. Mera Tahsis Dosyasının İstenmesi-1725
 • 53. Mahkemelerden Zilyetlikle Edinim Bilgisi İstenmesi-1726
 • 54. Kadastro Tutanaklarının İstenmesi-1726
 • 55. Tablendikatif Tutanağı Ve Belirtmelik Listelerinin İstenmesi-1727
 • Dilekçe Örnekleri-1729
 • A. Dava Dilekçesi-1729
 • B. Cevap Dilekçesi-1732
 • C. Cevaba Cevap Dilekçesi-1734
 • D. İkinci Cevap Dilekçesi-1735

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat