%1
Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz Ahmet Cahit İyilikli

Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
229
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050518504
Boyut
16x24
Baskı
1400,00 TL 396,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 396 puan kazanacaksınız)
   396

Doç. Dr. Ahmet Cahit İYİLİKLİ

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

GİRİŞ .9

İÇİNDEKİLER .13

KISALTMA CETVELİ17

BİRİNCİ BÖLÜM

1. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI VE İHTİYATİ HACİZ

Genel Olarak Tasarrufun İptali Davası21

Genel Olarak İhtiyati Haciz ve Şartları31

Alacağın Parasal Değer Taşıması33

Alacağın Muaccel Olması.34

Alacağın Rehinle Teminat Altında Olmaması 36

Teminat Koşulu.38

III. Genel İhtiyati Haciz ve İptal Davasındaki İhtiyati Haczin

Karşılaştırılması39

İhtiyati Haciz Kararının İcra Hukukunda Geçerli Temel Hak

ve İlkeler Işığında İrdelenmesi 47

Adil Yargılanma Hakkı.48

Hukuki Dinlenilme Hakkı.51

Mülkiyet Hakkı .54

Eşitlik İlkesi 56

Ölçülülük İlkesi.59

14 İçindekiler

İKİNCİ BÖLÜM

2. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA

İHTİYATİ HACZİN KOŞUL, USUL, AMAÇ VE KONUSU

İptal Davasında İhtiyati Haczin Koşul ve Usulleri 63

Görevli ve Yetkili Mahkeme 66

İhtiyati Haciz Talep Edebilecek Kişiler 68

Aleyhine İhtiyati Haciz Talep Edilebilecek Kişiler 69

Yargılama ve İspat Ölçüsü 71

Aciz Vesikası 73

Alacağın Muaccel Olması. 75

Teminat Koşulu 76

Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haczin Amacı ve Konusu . 78

İcra ve İflas Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme ve Uygulaması. 82

Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haczin Etkisi 86

İhtiyati Haczin İptal Davasındaki Görünümü . 90

Tasarruf Konusu Malvarlığı Üzerine İhtiyati Haciz

Uygulanması . 95

Kaim Malvarlığı Üzerine İhtiyati Haciz Uygulanması . 98

Tasarruf Konusu Malvarlığı ve Kaim Malvarlığına Birlikte

İhtiyati Haciz Talep Edilmesi . 100

İhtiyati Haczin Tamamlayıcı Merasimden Vareste Olması 102

Tasarrufun İptali Davasında Alacağın Temliki. 107

İhtiyati Haciz Kararından Önce Alacağın Temliki 108

İhtiyati Haciz Kararından Sonra Alacağın Temliki . 110

İptale Tabi Malvarlığının Devri Üzerine Alacaklının

Seçimlik Hakları 111

III. İptal Davasında İhtiyati Haciz Dışındaki Diğer Geçici Hukuki

Himaye Taleplerinin Değerlendirilmesi ve İşlerliği  113

İhtiyati Tedbir Kararı 114

İçindekiler 15

Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması Şerhi.121

Geçici Tescil Şerhi125

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. İHTİYATİ HACİZ KARARININ İNFAZININ

TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN ETKİLERİ VE

AYNI AMACA MATUF DİĞER HUKUKİ İMKÂNLAR

İhtiyati Haciz Kararının İnfaz Usulü ve İnfazına Karşı Başvuru

Yolları 127

Haczedilmezlik Şikâyeti .132

Tasarruf Konusu Malvarlığına Yönelik Haczedilmezlik

Şikâyeti133

Nakdi Tazminat Davasında Kaim Malvarlığına Yönelik

Haczedilmezlik Şikâyeti139

Aşkın Haciz Şikâyeti.142

Tasarruf Konusu Malvarlığına Yönelik Aşkın Haciz Şikâyeti145

Nakdi Tazminat Davasında Kaim Malvarlığına Yönelik

Aşkın Haciz Şikâyeti.147

İhtiyati Haczin Teminat Karşılığı Kaldırılması (İİK m. 266)153

İhtiyaten Haczedilen Malların Teminat Karşılığı Borçlu veya

Üçüncü Kişi Elinde Bırakılması (İİK m. 263) 157

Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin Kesin Hacze

İştiraki .159

İptale Konu Aynı Malvarlığına İlişkin Farklı Alacaklıların

İhtiyati Haciz Kararlarının Birbirine Etkisi ve Önceliği .163

Yeni Malikin Diğer Alacaklılarının Tatmin Önceliği .165

İhtiyati Haczin Malvarlığına Vaziyet Eden Dava ve Takyidatlara

Etkisi .171

Dava Dışı Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının İptal Davasına

Etkisi .182

İ. Alacak Davasında Verilen İhtiyati Haciz Kararının Etki ve

Özellikleri (İİK m. 263/4). 185

16 İçindekiler

Kamu Alacağına Dayalı Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati

Haciz Talebi 186

İptal Davasına Özgü İhtiyati Haciz Kararının Aynı Amaca

Matuf Benzer Düzenlemelerle Karşılaştırılması . 189

Mirasın Reddinin İptali Davasında (TMK m. 617) İhtiyati Haciz

Talebi 191

Muvazaaya Dayalı İptal Davasında (TBK m. 19) İhtiyati Haciz

Talebi 195

Hükmün İptalinde (HMK m. 376) İhtiyati Haciz Talebi 198

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4. İHTİYATİ HACİZ KARARINA KARŞI

TARAFLARIN HAKLARI

İhtiyati Haciz Kararına Karşı İtiraz ve Süresi 201

İtiraz Sebepleri ve Yargılama Usulü. 202

İtirazın Kabulü 205

İhtiyati Haciz Kararına Karşı İstinaf Kanun Yolu . 209

İhtiyati Haciz Talebinin Reddi 210

İhtiyati Haciz Talebinin Kabulü Kararına İtirazın Reddi 210

III. Haksız İhtiyati Haciz Kararına Karşı Maddi/Manevi Tazminat

Davası  211

Tazminat Davasının Hukuki Mahiyeti 211

Tazminat Davasının Şartları . 212

Görevli ve Yetkili Mahkeme İle Davanın Tarafları 214

Kararın İcrası ve Kanun Yolları . 215

SONUÇ  217

KAYNAKÇA. 223

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
396,00   
396,00   
2
198,00   
396,00   
3
132,00   
396,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
396,00   
396,00   
2
198,00   
396,00   
3
132,00   
396,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
396,00   
396,00   
2
198,00   
396,00   
3
132,00   
396,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
396,00   
396,00   
2
198,00   
396,00   
3
132,00   
396,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
396,00   
396,00   
2
198,00   
396,00   
3
132,00   
396,00   
Kapat