Vesayet Hukuku ve Davaları Ali Em

Vesayet Hukuku ve Davaları

Ali Em 

Basım Tarihi
2018-07
Sayfa Sayısı
158
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750249228
Boyut
16x24
Baskı
159,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 59 puan kazanacaksınız)
   59

Ali EM ( Yargıtay Onursal Üyesi )

 

Eserde;

- Vesayet kurumunun hukuki niteliğinin,
- Vesayet organlarının işlev ve sorumluluklarının,
- Kimlerin vesayet altına alınacağının,
- Toplum için tehlike teşkil eden ve korunması başka türlü sağlanamayan ergin bir kişinin, koruma amacıyla özgürlüğünün kısıtlanmasının,
- Şikayet, itiraz veya davaların hukuki niteliklerinin,
- Tazminat ve rücu davalarının,
- Davaların zamanaşımlarının,
- Vesayet makamının ihtiyati haciz yetkisinin,

Usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar anlatılmakta, konulara ait; yüksek mahkeme kararları ile idari düzenlemeler bir bütünlük içerisinde verilmektedir.

Konu Başlıkları
- vesayet Hukuku
- Vesayet Davaları ve Yüksek Yargı Kararları
İlgili İdari Düzenlemeler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 5
Birinci Kısım
VESAYET HUKUKU
GENEL OLARAK VESAYET 13
Birinci Bölüm
VESAYET DÜZENİ
Birinci Ayırım
VESAYET ORGANLARI
I. GENEL OLARAK 13
II. VESAYET DAİRELERİ 13
A. Kamu Vesayeti 14
1. Vesayet Makamı Görevi 14
2. Denetim Makamı Görevi 14
B. Özel Vesayet (TMK 398) 15
1. Koşulları (TMK 398) 15
2. Kurulması (TMK 399) 15
3. Aile Meclisi (TMK 400) 15
4. Güvence (TMK 401) 16
5. Özel Vesayetin Sona Ermesi (TMK 402) 16
III. VESAYET ORGANLARINDAN OLAN VASİ VE KAYYIM (TMK. 403) 17
İkinci Ayırım
VESAYETİ GEREKTİREN HALLER
I. KÜÇÜKLÜK (TMK 404) 18
II. KISITLAMA 19
III. USUL 19
A. İlginin Dinlenilmesi ve Bilirkişi Raporu 19
B. Kısıtlama Kararının İlanı 20
Üçüncü Ayırım
YETKİ
I. VESAYET İŞLERİNDE YETKİ (TMK 411) 20
II. YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ (TMK 412) 20
Dördücü Ayırım
VASİNİN ATANMASI
I. KOŞULLARI 20
A. Genel Olarak (TMK. 413) 20
B. Vasi Atanmasında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar 21
1. Eşin ve Hısımların Önceliği 21
2. Vesayet Altına Alınacak Kişinin veya Anası ve Babasının Gösterdiği Kişilerin Vasi Atanması 21
3. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü (TMK 416) 22
4. Vasilikten Kaçınma Sebepleri (TMK 417) 22
5. Vasiliğe Engel Olan Sebepler (TMK 418) 22
II. ATAMA USULÜ 22
A. Vasinin Atanması (TMK 419) 22
B. Geçici Önlemler (TMK. 420) 23
C. Tebliği ve İlan (TMK. 421) 23
D. Kaçınma ve itiraz 23
1. Usul (TMK. 422) 23
2. Geçici Görev (TMK. 423) 24
3. Karar (TMK. 424) 24
4. Vasi Atanan Kişiye Görevin Verilmesi (TMK. 425) 25
Beşinci Ayırım
KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
I. KAYYIMLIĞI GEREKTİREN HALLER 25
A. Temsil Kayyımlığı (TMK. 426) 25
B. Yönetim Kayyımlığı 26
1. Kanun Gereği (TMK 427) 26
2. İstek üzerine (TMK 428) 27
II. YASAL DANIŞMANLIK (TMK 429) 27
III. YETKİ (TMK 430) 28
IV. USUL (TMK 431) 28
Altıncı Ayırım
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
I. KOŞULLARI (TMK 432) 28
II. YETKİ (TMK 433) 29
III. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK 434) 29
IV. İTİRAZ (TMK 435) 29
V. USUL 29
A. Genel Olarak (TMK 436) 29
B. Yargılama Usulü (TMK 437) 30
İkinci Bölüm
VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
Birinci Ayırım
VASİNİN GÖREVLERİ
I. GÖREVE BAŞLAMA 30
A. Defter Tutma (TMK 438) 30
B. Değerli Şeylerin Saklanması (TMK 439) 31
C. Taşınırların Satılması (TMK 440) 31
D. Paraların Yatırılması (TMK 441) 31
1. Yatırma zorunluluğu (TMK 441) 31
2. Yatırımların dönüştürülmesi (TMK 442) 31
E. Ticari ve Sınai İşletmeler (TMK 443) 31
F. Taşınmazların Satılması (TMK 444) 32
II. ÖZEN VE TEMSİL 32
A. Kişiye Özen 32
1. Küçüklerde 32
a. Genel Olarak (TMK 445) 32
b. Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması (TMK 446) 32
2. Kısıtlılarda (TMK 447) 32
B. Temsil 33
1. Genel Olarak (TMK 448) 33
2. Yasak İşlemler (TMK 449) 33
3. Vesayet Altındaki Kişinin Görüşünün Alınması (TMK 450) 33
4. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler 33
a. Vasinin Rızası (TMK 451) 33
b. Onamamanın Sonucu (TMK 452) 33
5. Meslek veya Sanat (TMK 453) 34
III. MALVARLIĞININ YÖNETİLMESİ 34
A. Yönetim ve Hesap Tutma Yükümlülüğü (TMK 454) 34
B. Serbest mallar (TMK 455) 34
IV. GÖREVİN SÜRESİ (TMK. 456) 34
V. VASİNİN ÜCRETİ (TMK. 457) 34
İkinci Ayırım
KAYYIMIN GÖREVLERİ
I. KAYYIMIN KONUMU (TMK 458) 35
II. KAYYIMLIĞIN KAPSAMI 35
A. Belli İş (TMK. 459) 35
B. Mal Varlığının Yönetimi (TMK. 460) 35
Üçüncü Ayırım
VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
I. ŞİKAYET VE İTİRAZ (TMK. 461) 35
II. İZİN 36
A. Vesayet Makamından (TMK. 462) 36
B. Denetim Makamından (TMK. 463) 37
III. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ (TMK. 464) 37
IV. İZNİN BULUNMAMASI (TMK 465) 38
Dördüncü Ayırım
VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU 38
Üçüncü Bölüm
VESAYETİN SONA ERMESİ
Birinci Ayırım
VESAYETİ GEREKTİREN HALLERİN SONA ERMESİ
I. KÜÇÜKLERDE (TMK 470) 39
II. HÜKÜMLÜLERDE (TMK 471) 39
III. DİĞER KISITLILARDA 39
A. Kaldırılması (TMK 472) 39
B. Usulü 40
1. İlan (TMK 473) 40
2. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığında (TMK 474) 40
3. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşam Tarzı, Kötü Yönetimde,(TMK 475) 40
4. İstek üzerine kısıtlamada (TMK 476) 40
IV. KAYYIMLIKTA VE YASAL DANIŞMANLIKTA (TMK 477) 40
A. Genel Olarak (TMK 477) 40
B. İlan (TMK 478) 40
İkinci Ayırım
VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ
I. FİİL EHLİYETİNİN YİTİRİLMESİ VE ÖLÜM (TMK. 479) 41
II. SÜRENİN SONA ERMESİ VE UZATILMAMASI 41
A. Sürenin Dolması (TMK. 480) 41
B. Engelin veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması (TMK 481) 41
C. Göreve Devam Zorunluluğu (TMK 482) 42
III. GÖREVDEN ALINMA 42
A. Sebepleri (TMK 483) 42
B. Usulü 42
1. İstek Üzerine veya Resen (TMK. 484) 42
2. Araştırma ve Uyarı (TMK. 485) 43
3. Geçici Önlemler (TMK 486) 43
4. Diğer Önlemler (TMK 487) 43
5. İtiraz (TMK 488) 43
Üçüncü Ayırım
VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
I. KESİN HESAP VE MALVARLIĞININ TESLİMİ (TMK. 489) 44
II. RAPOR VE HESABIN İNCELENMESİ (TMK 490) 44
III. VASİNİN GÖREVİNE SON VERİLMESİ (TMK 491) 44
IV. SORUMLULUK DAVASINDA ZAMANAŞIMI 44
A. Olağan Zamanaşımı (TMK. 492) 44
B. Olağanüstü Zamanaşımı (TMK. 493) 44
V. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN ALACAĞI (TMK 494) 44
İkinci Kısım
VESAYET DAVALARI VE YÜKSEK YARGI KARARLARI
Birinci Bölüm
DAVALARIN ÖZELLİKLERİ 45
İkinci Bölüm
DAVA ÇEŞİTLERİ
I. ÖZEL VESAYETİN KURULMASI 46
II. KÜÇÜĞÜN VESAYET ALTINA ALINMASI, VASİ ATANMASI VE VASİNİN ŞAHSINA YÖNELİK İTİRAZLAR 47
YARGITAY KARARLARI 48
YARGITAY HUKUK GENEL KURUL KARARLARI 70
III. KISITLAMA VEYA KISITLILIĞIN KALDIRILMASI DAVALARI (405, 406, 407, 408, 470, 471 ve 472) 74
YARGITAY KARARLARI 78
IV. KAÇINMA İSTEMİ, ŞİKAYET, İTİRAZ 98
YARGITAY KARARI 99
V. KAYYIM ATANMASI, KAYYIM KARARININ KALDIRILMASI DAVALARI 101
YARGITAY KARARLARI 102
VI. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI DAVASI 124
YARGITAY KARARI 125
VII. TAZMİNAT SORUMLULUĞU VE ZAMANAŞIMI 128
YARGITAY KARARI 130
Üçüncü Kısım
İLGİLİ İDARİ DÜZENLEMELER
A. TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK 131
B. 23/09/2004 TARİHLİ VE 25592 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN VELÂYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK KAPSAMINDA TUTULACAK DEFTERLER, ÖZEL KÜTÜK, DOSYALAR, TUTANAKLAR VE DİĞER EVRAKIN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 150
Yararlanılan Kaynaklar 159
Yazarın Özgeçmişi 160

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
29,95   
59,90   
3
19,97   
59,90   
4
14,98   
59,90   
5
12,58   
62,90   
6
10,58   
63,49   
7
9,16   
64,09   
8
8,09   
64,69   
9
7,25   
65,29   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
29,95   
59,90   
3
19,97   
59,90   
4
14,98   
59,90   
5
11,98   
59,90   
6
9,98   
59,90   
7
9,16   
64,09   
8
8,09   
64,69   
9
7,25   
65,29   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
29,95   
59,90   
3
19,97   
59,90   
4
14,98   
59,90   
5
12,58   
62,90   
6
10,58   
63,49   
7
9,16   
64,09   
8
8,09   
64,69   
9
7,25   
65,29   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
29,95   
59,90   
3
19,97   
59,90   
4
14,98   
59,90   
5
11,98   
59,90   
6
9,98   
59,90   
7
9,16   
64,09   
8
8,09   
64,69   
9
7,25   
65,29   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
29,95   
59,90   
3
19,97   
59,90   
4
14,98   
59,90   
5
12,58   
62,90   
6
10,58   
63,49   
7
9,16   
64,09   
8
8,09   
64,69   
9
7,25   
65,29   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,90   
59,90   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat