Sulh Hukuk Davaları Aydın Tekdoğan

Sulh Hukuk Davaları(Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli)


Basım Tarihi
2022-01
Sayfa Sayısı
1400
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750273919
Boyut
17X25
Baskı
2Konu Başlıkları
- Görev ve Yargılama Usulü
- Kişiler Hukukundan Kaynaklanan Davalar
- Vesayet ve Kayyımlıktan Kaynaklanan Davalar
- Miras Hukukundan Kaynaklanan Davalar
- Eşya Hukukundan Kaynaklanan Davalar
- Borçlar Hukukundan Kaynaklanan Davalar
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 23
Birinci Bölüm
GÖREV VE YARGILAMA USULÜ
1. SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ 25
1.1. Genel Olarak Görev 25
1.2. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevine Giren İşler 36
2. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE UYGULANAN YARGILAMA USULÜ 53
3. ÇEKİŞMESİZ YARGI 64
3.1. Genel Olarak 64
3.2. Çekişmesiz Yargı İşleri 67
3.2.1. Kişiler Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 67
3.2.2. Aile Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 67
3.2.3. Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 68
3.2.4. Eşya Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 69
3.2.5. Borçlar Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 69
3.2.6. Ticaret Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 70
3.2.7. İcra ve İflas Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 70
3.2.8. Çeşitli Kanunlardaki Çekişmesiz Yargı İşleri 71
İkinci Bölüm
KİŞİLER HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. ERGİN KILINMA (KAZAİ RÜŞT) DAVASI (TMK 12) 73
1.1. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Koşullar 73
1.1.1. Fiil Ehliyeti (TMK 9–15) 73
1.1.2. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Koşullar 73
A. Ergin (Reşit) Olmak 73
B. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak 74
C. Kısıtlı Olmamak 74
1.2. Kazai Rüşt (Ergin Kılınma) Kararı İçin Gereken Koşullar 76
1.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 77
1.4. Dava Dilekçesi Örneği 78
2. GAİPLİK DAVASI (TMK 32–35) 78
2.1. Gaiplik 78
2.2. Kişinin Gaipliğine Hükmedilebilmesinin Koşulları 79
2.2.1. TMK’nın 32. Maddesine Göre Gaiplik Kararının Koşulları 79
2.2.2. TMK’nın 588. Maddesine Göre Gaiplik Kararının Koşulları 82
2.3. Yetkili Mahkeme 82
2.4. Görevli Mahkeme 83
2.5. İlan 84
2.6. İspatı 84
2.7. Gaiplik Kararının Sonuçları 85
2.8. Dava Dilekçesi Örneği 87
2.9. Uygulamadan Karar Örneği 88
3. DERNEK GENEL KURULUNU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK ÜZERE TEMSİLCİ GÖREVLENDİRİLMESİ DAVASI (TMK 75) 88
3.1. Açıklama ve İçtihatlar 88
3.2. Dava Dilekçesi Örneği 91
4. DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ 92
4.1. Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti (TMK 87) 92
4.2. Davanın Tarafları 97
4.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 100
4.4. Yargılama Usulü 104
4.5. Dava Dilekçesi Örneği 107
Üçüncü Bölüm
VESAYET VE KAYYIMLIKTAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. VESAYET (TMK 396–494) 109
1.1. Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesi 110
1.1.1. Görevleri 110
1.1.2. Vesayet Makamının İzni ile Yapılabilen İşler 112
A. Taşınmazların Aynına İlişkin İş ve İşlemler (TMK 462/1) 113
B. Dava Açma, Sulh, Takim ve Konkordatoya İlişkin İş ve İşlemler (Husumete İzin Kararı) (TMK 462/8) 114
C. Diğer İş ve İşlemler 117
1.2. Vasi Tayini Davası 119
1.2.1. Vasilik Ehliyeti 119
1.2.2. Vasilik Görevini Reddetme Hakkı Olan Kişiler 120
1.2.3. Vasilik Görevine Atanamayacak Kişiler 120
1.2.4. Vesayeti Gerektiren Haller ve Usulü 121
A. Küçüklük (TMK 4004/1) 121
B. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı (TMK 405/1) 124
C. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim (TMK 406) 128
D. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza (TMK 407) 133
E. İstek Üzerine (TMK 408) 135
1.2.5. Vasi Tayini Usulü (TMK 409) 136
1.2.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 140
1.3. Vesayetin Sona Ermesi 143
1.4. Vasinin Görevden Alınması (TMK 483–488) 148
1.5. Vasinin Tazminat Sorumluluğu (TMK 467) 151
1.6. Dava Dilekçesi Örneği 152
1.7. Uygulamadan Karar 153
2. KAYYIM 153
2.1. Genel Olarak 153
2.2. Temsil Kayyımı 154
2.3. Yönetim Kayyımı Atanması Davası 159
2.3.1. Genel Olarak 159
2.3.2. 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna Göre Kayyım Tayini 160
2.4. Dava Dilekçesi Örneği 167
3. YASAL DANIŞMAN 167
3.1. Genel Olarak 167
3.2. Çeşitleri 170
3.3. Yasal Danışmanın Görüşünün Alınması Gereken İşler 171
3.4. Dava Dilekçesi Örneği 172
4. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI (TMK 432–437) 173
4.1. Açıklama ve İçtihatlar 173
4.2. Dava Dilekçesi Örneği 175
Dördüncü Bölüm
MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET BELGESİ) VERİLMESİ 177
1.1. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları 177
1.1.1. Genel Olarak 177
1.1.2. Birinci Zümre Mirasçılar 178
1.1.3. İkinci Zümre Mirasçılar 181
1.1.4. Üçüncü Zümre Mirasçılar 182
1.1.5. Evlatlığın Mirasçılığı 183
1.1.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 184
A. Genel Olarak 184
B. İntifa Hakkı 185
1.1.7. Devletin Mirasçılığı 186
1.2. Atanmış (İradi) Mirasçı 188
1.3. Mirasçılık Belgesinin Niteliği, Koşulları ve Sonuçları 188
1.4. Dava Dilekçesi Örneği 218
2. TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN DAVALAR (TMK 589–597) 218
2.1. Genel Olarak 218
2.2. Terekenin Mühürlenmesi ve Defterinin Tutulması (Yazımı) (TMK 590) 222
2.3. Terekenin Resmen İdaresi (TMK 592–594) 225
2.4. Vasiyetnamelerle İlgili İşlemler (TMK 595–598) 226
2.5. Dava Dilekçesi Örneği (Vasiyetnamenin Açılıp Okunması İstemi) 234
2.6. Dava Dilekçesi Örneği (Terekenin Tespiti ve Korunması İstemi) 235
3. MİRASIN GERÇEK REDDİ DAVASI (TMK 605/1) 235
3.1. Açıklama ve İçtihatlar 235
3.2. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Mirasın Reddi Halinde Terekenin Tasfiyesi (TMK 612) 244
3.3. Dava Dilekçesi Örneği 249
4. MİRASI KABUL VEYA REDDE ESAS OLMAK ÜZERE TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASI DAVASI (TMK 619–631) 249
4.1. Açıklama ve İçtihatlar 249
4.2. Dava Dilekçesi Örneği 257
5. TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ DAVASI (TMK 632–636) 258
5.1. Açıklama ve İçtihatlar 258
5.2. Dava Dilekçesi Örneği 262
6. MİRAS ŞİRKETİNE (ORTAKLIĞINA) MÜMESSİL (TEREKE TEMSİLCİSİ) ATANMASI DAVASI (TMK 640/3) 263
6.1. Tereke Temsilcisinin Atanmasını Gerektiren Haller 263
6.2. Atanma Usulü 266
6.3. Dava Dilekçesi Örneği 269
7. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ DAVASI (TMK 652) 269
7.1. Açıklama ve İçtihatlar 269
7.2. Dava Dilekçesi Örneği 278
Beşinci Bölüm
EŞYA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. BİRLİKTE MÜLKİYETTEN KAYNAKLANAN DAVALAR 279
1.1. Birlikte Mülkiyet Halleri 279
1.1.1. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700) 279
A. Paylı Mülkiyetin Niteliği 279
B. Paylı Mülkiyette Yönetim 283
a. Olağan Yönetim İşlerinde 283
b. Önemli Yönetim İşlerinde 283
c. Olağanüstü Yönetim İşlerinde 285
C. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma 288
D. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 290
E. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma 291
F. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri 292
G. Hâkim Müdahalesi 295
H. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 295
a. Payın Devri 296
b. Paydaşlıktan Çıkarma Davası (TMK 696) 296
aa. Açıklama ve İçtihatlar 296
bb. Dava Dilekçesi Örneği 299
c. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu) 300
d. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller 301
aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–i Şüyu) Varsa 301
bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse 301
cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse 302
dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa 303
1.1.2. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK 701–703) 304
A. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği 304
B. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması 305
C. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri 305
D. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi 313
2. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (TAKSİM DAVASI) (TMK 642–645) 314
2.1. Açıklama ve İçtihatlar 314
2.2. Dava Dilekçesi Örneği 331
3. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE–İ ŞÜYU) DAVASI (TMK 698–699) 332
3.1. Genel Olarak 332
3.2. Ortaklığın Giderilmesinin İstenemeyeceği Haller 343
3.2.1. Paylı Mal Sürekli Bir Amaca Özgülenmişse 346
3.2.2. Paylaşmayı İsteme Hakkı Hukuki Bir İşlemle (Paydaşlığın Devamı İçin Yapılan Sözleşmeyle) Sınırlanmışsa 346
3.2.3. Paylaşma İstemi Uygun Olmayan Zamanda Yapılmışsa 347
3.2.4. Elbirliği Mülkiyetinde Mirasçılar Arasında Paylaşma Sözleşmesi Yapılmışsa 348
3.2.5. Taşınmaz Tapu Kaydında Aile Konutu Şerhi Varsa 349
3.2.6. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamındaki Taşınmazlar Açısından 351
3.2.7. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Kapsamındaki Taşınmazlar Açısından 353
3.2.8. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu Kapsamındaki Taşınmazlar Açısından 354
3.2.9. Kamulaştırılan Taşınmazlar Açısından 355
3.3. Taşınmazın Aynen Bölünmesi (Taksimi) Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi 355
3.4. Kat Mülkiyetine Çevrilerek Ortaklığın Giderilmesi 363
3.5. İcra ve İflas Kanununun 121. Maddesi Uyarınca Alınan Yetki Belgesine Dayalı Olarak Ortaklığın Giderilmesi 375
3.6. Şüyulandırılan Taşınmazlarda İdare ile Diğer Paydaşlar Arasında Ortalığın Giderilmesi 381
3.7. Üzerinde İntifa Hakkı, İpotek, Haciz vb. Şerh Bulunan Taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi 383
3.8. Üzerinde Bina, Ağaç Gibi Bütünleyici Parçalar (Muhdesat) Bulunan Taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi 387
3.9. Üzerinde Kamulaştırma Şerhi Bulunan Taşınmazda Ortalığın Giderilmesi 395
3.10. Ortaklığın Giderilmesi Davasından Feragat 396
3.11. Davanın Tarafları 397
3.12. Harç 401
3.13. Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti 405
3.14. Görevli ve Yetkili Mahkeme 409
3.15. Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bekletici Mesele Sayılan Haller 411
3.16. Dava Dilekçesi Örneği 414
4. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE–İ ŞÜYU) İLE İLGİLİ SATIŞIN FESHİ DAVASI 415
4.1. Açıklama ve İçtihatlar 415
4.2. Dava Dilekçesi Örneği 423
5. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVASI (TMK 973–996) 424
5.1. Zilyetlik 424
5.1.1. Zilyetlik Kavramı 424
5.1.2. Zilyetliğin Unsurları 425
5.1.3. Zilyetliğin Sonuçları 425
5.1.4. Zilyetliğin Devri 426
5.1.5. Zilyetliğin Kazanılması 426
A. Zilyetliğin Aslen Kazanılması 426
B. Zilyetliğin Devren Kazanılması 426
a. Genel Olarak 426
b. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması Şekilleri 427
aa. Kısa Elden Teslim 427
bb. Hükmen Teslim 427
cc. Zilyetlik Havalesi 427
dd. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devriyle Kazanılması 427
5.1.6. Zilyetlik Çeşitleri 428
5.1.7. Zilyetlikten Doğan Hak Karineleri 429
A. Mülkiyet Karinesi 429
B. Sınırlı Ayni Hak ve Şahsi Hak Karineleri 434
5.2. Zilyetliğin Korunması Davası (TMK 981–984) 434
5.2.1. Genel Olarak 434
5.2.2. Savunma Hakkı (TMK 981) 440
5.2.3. Zilyetliğin İadesi Davası (TMK 982) 440
5.2.4. Tecavüzün Önlenmesi Davası (TMK 983) 441
5.2.5. Hak Düşürücü Süre 443
5.2.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 443
5.2.7. Taşınır Davasından Farkları 446
5.2.8. Uygulamadan Karar Örneği 446
6. TAPU KAYDINDA DÜZELTME DAVASI 447
6.1. Genel Olarak 447
6.2. Tarafların Anlaşmasına Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Düzeltme 448
6.3. Tapu Memurunun Tapu Sicilini Resen Düzeltmesi 450
6.4. Mahkeme Kararı ile Düzeltme (Tapu Kaydında Düzeltme Davası) (TMK 1027) 452
6.4.1. Genel Olarak 452
6.4.2. Davanın Tarafları 462
A. Davacı 462
B. Davalı 467
6.4.3. İspat 469
6.4.4. Tespit Hükmü Kurulması Gereken Durumlar 475
6.4.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 482
6.4.6. Harç ve Vekâlet Ücreti 488
6.4.7. TMK’nın 1025. Maddesine Göre Açılan Tapu İptali ile Tescil Davasından Farkları 490
6.4.8. Dava Dilekçesi Örneği 493
6.4.9. Uygulamadan Karar Örneği 494
7. SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVALARI 498
8. KADASTROSU KESİNLEŞEN TAŞINMAZLARDA TEKNİK VE FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ DAVASI (3402 S. KADASTRO KANUNU 41) 505
Altıncı Bölüm
BORÇLAR HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. TEVDİ MAHALLİ (ÖDEME YERİ) TAYİN EDİLMESİ (TBK 107) 523
1.1. Açıklama ve İçtihatlar 523
1.2. Dava Dilekçesi Örneği 525
2. KİRA İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR 526
2.1. Genel Hükümler 526
2.1.1. Sözleşmenin Unsurları 526
A. Anlaşma (Kiracılığın Tespiti Davası) 526
a. Açıklama ve İçtihatlar 526
b. Dava Dilekçesi Örneği 534
B. Kiralanan 535
C. Kira Bedeli 536
2.1.2. Sözleşmenin Süresinin Tespiti (Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi) 537
2.1.3. Kiraya Verenin Borçları 539
A. Teslim Borcu (TBK 301) 539
B. Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu (TBK 302) 543
C. Yan Giderlere Katlanma Borcu (TBK 303) 543
D. Ayıp Nedeniyle Kira Bedelinin İndirilmesi, Sözleşmesinin Feshi ve Tazminat Davaları (Ayıbı Üstlenme, Ayıba Karşı Tekeffül Borcu) (TBK 304– 308) 543
a. Açıklama ve İçtihatlar 543
b. Dava Dilekçesi Örneği 566
E. Zapttan Sorumluluk (Zapta Karşı Tekeffül Borcu) ve Kiralananın El Değiştirmesi Durumunda Yeni Malikin Durumu (TBK 309–312) 566
2.1.4. Kiracının Borçları 571
A. Kira Bedelini Ödeme Borcu 571
a. Kira Alacağı Davası (TBK 313–314) 571
aa. Açıklama ve İçtihatlar 571
bb. Dava Dilekçesi Örneği 588
cc. Uygulamadan Karar Örneği 589
b. Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası (Kiracının Temerrüdü) (TMK 315) 592
aa. Açıklama ve İçtihatlar 592
bb. Dava Dilekçesi Örneği 619
cc. Uygulamadan Karar Örneği 620
B. Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu (Tahliye ve Zararın Tazmini Davaları) (TBK 316) 623
a. Genel Olarak 623
b. Kira Sözleşmesine Aykırılık ve Hor Kullanma (Açıktan Açığa Fena Kullanma) Nedenleriyle Tahliye Davası 624
aa. Açıklama ve İçtihatlar 624
bb. Dava Dilekçesi Örneği 656
cc. Uygulamadan Karar Örneği 656
c. Hor Kullanım Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmini Davası 659
aa. Açıklama ve İçtihatlar 659
bb. Dava Dilekçesi Örneği 680
cc. Uygulamadan Karar Örneği 680
C. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu (TBK 317) 683
D. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu 685
E. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu 685
2.1.5. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması 686
A. Kiraya Veren Tarafından 686
B. Zorunlu Onarım Nedeniyle Geçici Tahliye Davası (TBK 320) 686
a. Açıklama ve İçtihatlar 686
b. Dava Dilekçesi Örneği 690
C. Kiracı Tarafından Yapılan Faydalı ve Zaruri Giderlerin Tahsili Davası (TBK 321) 691
a. Açıklama ve İçtihatlar 691
b. Dava Dilekçesi Örneği 714
2.1.6. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri ile Kiralanan Devri (Fuzuli İşgal) Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 322–323) 715
A. Açıklama ve İçtihatlar 715
B. Dava Dilekçesi Örneği 730
2.1.7. Kiralananın Kullanılmaması (Erken Tahliye Nedeniyle Makul Süre Kira Alacağı Davası) (TBK 324–325) 731
A. Açıklama ve İçtihatlar 731
B. Dava Dilekçesi Örneği 743
2.1.8. Takastan Feragat Yasağı (TBK 326) 744
2.1.9. Genel Hükümlere Tabi Kira Sözleşmesinin Feshi Koşulları 744
A. Genel Olarak (Kiralananın Vasfı) 744
B. Genel Hükümlere Tabi Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Sona Ermesi Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 327) 751
C. Genel Hükümlere Tabi Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin Süresinin Sona Ermesi Nedenine Dayalı Fesih ile Tahliye Davası (TBK 328–330) 755
D. Kira Sözleşmesinin Çekilmez Hale Gelmesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshi Davası (Olağanüstü Fesih) (TBK 331) 757
a. Açıklama ve İçtihatlar 757
b. Dava Dilekçesi Örneği 768
E. Kiracının İflası ve Ölümü Nedenleriyle Tahliye Davası (TBK 332–333) 769
a. Açıklama ve İçtihatlar 769
b. Dava Dilekçesi Örneği (Kiracının İflası Nedeniyle) 772
c. Dava Dilekçesi Örneği (Kiracının Ölümü Nedeniyle) 773
2.1.10. Kiracının Geri Verme Sorumluluğu ve Kiralayanın Gözden Geçirme ve İhbar Yükümlülüğü (Hor Kullanma Nedeniyle Tazminat Davası) (TBK 334–335) 774
2.1.11. Kiraya Verenin Hapis Hakkı (TBK 336–338) 781
A. Açıklama ve İçtihatlar 781
B. Dava Dilekçesi Örneği 784
2.2. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 785
2.2.1. Kapsamı 785
2.2.2. Bağlantılı Sözleşme Yasağı 793
2.2.3. Kullanım Giderleri 793
2.2.4. Depozit ve Depozitin İadesi Davası (TBK 342) 794
A. Açıklama ve İçtihatlar 794
B. Dava Dilekçesi Örneği 801
2.2.5. Kira Bedeli 802
A. Genel Olarak 802
B. Kira Tespiti Davası (TBK 344–345) 803
a. Açıklama ve İçtihatlar 803
b. Dava Dilekçesi Örneği 839
C. Kira Parasının Uyarlanması Davası 840
D. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı (TBK 346) 903
E. Kira Sözleşmesini Kefil Sıfatıyla İmzalayanların Sorumluluğu 906
2.2.6. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi 915
A. Bildirim (Feshi İhbar) Yolu ile (TBK 347) 915
a. Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Feshi İhbar ile Sona Erdirilmesi Koşulları (TBK 347/1) 915
b. Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Feshi İhbar ile Sona Erdirilmesi Koşulları (TBK 347/2) 916
c. On Yıllık Uzama Süresinin Dolması Nedeniyle Tahliye Davası 917
d. Aile Konutuna İlişkin Kira Sözleşmesinin Fesih Bildiriminin Geçerlilik Koşulları (TBK 349) 925
B. Tahliye Davası Yoluyla Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Halleri 925
a. Konut veya İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 350/1) 928
aa. Açıklama ve İçtihatlar 928
bb. Dava Dilekçesi Örneği 960
cc. Uygulamadan Karar Örneği 960
b. Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi (İktisap) Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 351/1) 963
aa. Açıklama ve İçtihatlar 963
bb. Dava Dilekçesi Örneği 975
cc. Uygulamadan Karar Örneği 976
c. Kiralananın Kiraya Veren Tarafından Yeniden İnşası veya İmar İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası (Esaslı Onarım Nedenine Dayalı) (TBK 350/2) 978
aa. Açıklama ve İçtihatlar 978
bb. Dava Dilekçesi Örneği 1000
cc. Uygulamadan Karar Örneği 1001
d. Yazılı Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası (TBK 352/1) 1001
aa. Açıklama ve İçtihatlar 1001
bb. Dava Dilekçesi Örneği 1013
e. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 352/2) 1014
aa. Açıklama ve İçtihatlar 1014
bb. Dava Dilekçesi Örneği 1034
cc. Uygulamadan Karar Örneği 1035
f. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçerisinde Oturabileceği Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 352/3) 1037
aa. Açıklama ve İçtihatlar 1037
bb. Dava Dilekçesi Örneği 1044
2.2.7. Dava Süresinin Uzaması (TBK 353) 1045
2.2.8. Dava Yoluyla Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesine Dair Hükümlerin Kiracı Aleyhine Değiştirilememesi (TBK 354) 1048
2.2.9. Yeniden Kiralama Yasağına Aykırılık Nedeniyle Mal Sahibine Karşı Açılan Tazminat Davası (TBK 355) 1048
2.2.10. Kiracının Ölümünden Sonra Sözleşmenin Sürdürülmesi (TBK 356) 1053
2.2.11. Tahliye Davalarında Harç ve Vekâlet Ücreti 1054
2.3. Ürün Kirası (TBK 357–385) 1058
2.3.1. Genel Olarak 1058
2.3.2. Kiraya Verenin Borçları 1060
2.3.3. Kiracının Borçları 1061
2.3.4. Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri 1063
2.3.5. Sona Ermenin Sonuçları 1067
2.4. 6098 S. TBK’nın Kira Sözleşmeleri Yönünden Zaman Bakımından Uygulanması 1068
2.5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Dayalı Kiracılık Sıfatının Tespiti ile Tahliye Davaları 1069
2.6. Kira İlişkisinden Doğan Davalarda Görevli Mahkeme 1078
2.7. Kira İlişkisinden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme 1084
Yedinci Bölüm
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN
KAYNAKLANAN DAVALAR
1. TANIMLAR 1087
1.1. Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti, Bağımsız Bölüm ve Eklenti Kavramları ile Kat Malikinin Hak ve Borçları 1087
1.2. Ortak Yer (KMK 4) ve Kat Maliklerinin Ortak Yerlerden Faydalanma Hakkı 1093
2. ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI (KMK 3) 1108
2.1. Arsa Payı 1108
2.2. Arsa Payının Düzeltilmesi Davası 1110
2.3. Dava Dilekçesi Örneği 1128
3. KAT MALİKLERİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜM VE ORTAK YERLERİ KULLANIRKEN DİĞER KAT MALİKLERİNE VERDİKLERİ RAHATSIZLIKLARDAN KAYNAKLANAN DAVALAR (KMK 18) 1129
3.1. Açıklama ve İçtihatlar 1129
3.2. Dava Dilekçesi Örneği 1152
3.3. Uygulamadan Karar Örneği 1153
4. ORTAK YERLERE ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE ESKİ HALE GETİRME DAVALARI (KMK 19) 1154
4.1. Açıklama ve İçtihatlar 1154
4.2. Dava Dilekçesi Örneği 1198
5. ANATAŞINMAZA ve DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE VERİLEN ZARARLARIN TAZMİNİ DAVASI (KMK 19/3) 1198
6. ANATAŞINMAZIN GENEL GİDERLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR (AVANS PAYI ALACAĞI DAVASI) (KMK 20) 1203
6.1. Açıklama ve İçtihatlar 1203
6.2. Dava Dilekçesi Örneği 1249
7. BİR HAKKA DAYANARAK BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN DEVAMLI SURETTE YARARLANAN KİŞİLERİN (KİRACI V.B.) GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUKLARI (KMK 22) 1249
8. KANUNİ İPOTEK HAKKI 1254
9. BAĞIMSIZ BÖLÜME GİRİŞ İZNİ VERME VE İŞLERİN YAPILMASINA KATLANMA ZORUNLULUĞU (KMK 23) 1254
9.1. Açıklama ve İçtihatlar 1254
9.2. Dava Dilekçesi Örneği 1265
10. YASAK İŞLER NEDENİYLE İŞYERİ VASFININ KALDIRILARAK ESKİ HALE GETİRME VE TAHLİYE DAVASI (KMK 24) 1266
11. KAT MÜLKİYETİNİN ÇEKİLMEZLİK NEDENİYLE DEVRİ ZORUNLULUĞU (ARSA PAYININ DEVRİ DAVASI) (KMK 25) 1275
11.1. Açıklama ve İçtihatlar 1275
11.2. Dava Dilekçesi Örneği 1284
12. KAT MÜLKİYETİNİN KAT İRTİFAKINA GEÇİŞ KARARINA UYMAMA NEDENİYLE DEVRİ (BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE ARSA PAYININ DEVRİ DAVASI) (KMK 26) 1285
13. KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM 1289
13.1. Kat Malikleri Kurulu (Genel Kurul) 1290
13.1.1. Genel Olarak 1290
13.1.2. Oy Birliği Aranan Durumlar 1295
13.1.3. Çifte Çoğunluk (Sayı ve Arsa Payı Bakımından Çoğunluk) Aranan Durumlar 1296
13.1.4. Beşte Dört Çoğunluk Aranan Durumlar 1301
13.1.5. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali Davası 1302
A. Açıklama ve İçtihatlar 1302
B. Dava Dilekçesi Örneği 1322
13.2. Yönetici (veya Yönetim Kurulu) (KMK 34) 1323
13.2.1. Kat Maliklerince Atanma Usulü 1323
13.2.2 Mahkemece Yönetici Atanması (KMK 34/6) 1328
A. Açıklama ve İçtihatlar 1328
B. Dava Dilekçesi Örneği 1333
13.2.3. Yöneticini Görevleri (KMK 35–37) 1334
13.2.4. Yöneticinin Hesap Verme Yükümlülüğü 1336
13.2.5. Yöneticinin Hakları 1339
13.2.6. Yöneticinin Aktif ve Pasif Husumet Ehliyeti 1342
13.2.7. Yöneticiliğin Sona Ermesi 1352
13.3. Denetçi (veya Denetim Kurulu) Seçimi (KMK 41) 1353
14. YÖNETİM PLANI VE YÖNETİM PLANINA İLİŞKİN İPTAL DAVASI (KMK 28) 1355
14.1. Yönetim Planı 1355
14.2. Yönetim Planında Yapılan Değişikliklerin İptali Davası 1360
14.3. Dava Dilekçesi Örneği 1366
15. İŞLETME PROJESİ VE İPTALİ DAVASI (KMK 37) 1367
15.1. Açıklama ve İçtihatlar 1367
15.2. Dava Dilekçesi Örneği 1370
16. KAPICI DAİRESİNİN TAHLİYESİ DAVASI (KMK Ek 2) 1371
17. TOPLU YAPILARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 1373
18. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 1377
19. HARÇ VE VEKÂLET ÜCRETİ 1386
Yararlanılan Kaynaklar 1389
Kavramlar Dizini 1391

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat