%3
Sulh Hukuk Davaları Aydın Tekdoğan

Sulh Hukuk DavalarıDava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli


Basım Tarihi
2023-02
Sayfa Sayısı
1224
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750282928
Boyut
16x24
Baskı
3Aydın TEKDOĞAN ( İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesi Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
23
Birinci Bölüm
 
 
GÖREV VE YARGILAMA USULÜ
 
 
1. SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ 
 
25
1.1. Genel Olarak Görev 
 
25
1.2. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevine Giren İşler 
 
34
2. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE UYGULANAN YARGILAMA USULÜ VE ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ DAVALAR 
 
49
3. ÇEKİŞMESİZ YARGI 
 
60
3.1. Genel Olarak 
 
60
3.2. Çekişmesiz Yargı İşleri 
 
62
3.2.1. Kişiler Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
 
62
3.2.2. Aile Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
 
63
3.2.3. Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
 
64
3.2.4. Eşya Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
 
65
3.2.5. Borçlar Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
 
65
3.2.6. Ticaret Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
 
65
3.2.7. İcra ve İflas Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
 
66
3.2.8. Çeşitli Kanunlardaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
 
67
İkinci Bölüm
 
 
KİŞİLER HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
 
 
1. ERGİN KILINMA (KAZAİ RÜŞT) DAVASI (TMK 12) 
 
69
1.1. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Koşullar 
 
69
1.1.1. Fiil Ehliyeti (TMK 9–15) 
 
69
1.1.2. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Koşullar 
 
69
A. Ergin (Reşit) Olmak 
 
69
B. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak 
 
70
C. Kısıtlı Olmamak 
 
70
1.2. Kazai Rüşt (Ergin Kılınma) Kararı İçin Gereken Koşullar 
 
72
1.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
73
1.4. Dava Dilekçesi Örneği 
 
73
2. GAİPLİK DAVASI (TMK 32–35) 
 
74
2.1. Gaiplik 
 
74
2.2. Kişinin Gaipliğine Hükmedilebilmesinin Koşulları 
 
74
2.2.1. TMK’nın 32. Maddesine Göre Gaiplik Kararının Koşulları 
 
74
2.2.2. TMK’nın 588. Maddesine Göre Gaiplik Kararının Koşulları 
 
77
2.3. Yetkili Mahkeme 
 
77
2.4. Görevli Mahkeme 
 
78
2.5. İlan 
 
79
2.6. İspatı 
 
79
2.7. Gaiplik Kararının Sonuçları 
 
80
2.8. Dava Dilekçesi Örneği 
 
82
2.9. Uygulamadan Karar Örneği 
 
82
3. DERNEK GENEL KURULUNU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK ÜZERE TEMSİLCİ GÖREVLENDİRİLMESİ DAVASI (TMK 75) 
 
83
3.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
83
3.2. Dava Dilekçesi Örneği 
 
85
4. DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ 
 
86
4.1. Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti (TMK 87) 
 
86
4.2. Davanın Tarafları 
 
90
4.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
92
4.4. Yargılama Usulü 
 
96
4.5. Dava Dilekçesi Örneği 
 
99
Üçüncü Bölüm
 
 
VESAYET VE KAYYIMLIKTAN KAYNAKLANAN DAVALAR
 
 
1. VESAYET (TMK 396–494) 
 
101
1.1. Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesi 
 
102
1.1.1. Görevleri 
 
102
1.1.2. Vesayet Makamının İzni ile Yapılabilen İşler 
 
104
A. Taşınmazların Aynına İlişkin İş ve İşlemler (TMK 462/1) 
 
105
B. Dava Açma, Sulh, Takim ve Konkordatoya İlişkin İş ve İşlemler (Husumete İzin Kararı) (TMK 462/8) 
 
105
C. Diğer İş ve İşlemler 
 
108
1.2. Vasi Tayini Davası 
 
110
1.2.1. Vasilik Ehliyeti 
 
110
1.2.2. Vasilik Görevini Reddetme Hakkı Olan Kişiler 
 
111
1.2.3. Vasilik Görevine Atanamayacak Kişiler 
 
111
1.2.4. Vesayeti Gerektiren Haller ve Usulü 
 
112
A. Küçüklük (TMK 4004/1) 
 
112
B. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı (TMK 405/1) 
 
114
C. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim (TMK 406) 
 
118
D. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza (TMK 407) 
 
122
E. İstek Üzerine (TMK 408) 
 
123
1.2.5. Vasi Tayini Usulü (TMK 409) 
 
124
1.2.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
127
1.3. Vesayetin Sona Ermesi 
 
129
1.4. Vasinin Görevden Alınması (TMK 483–488) 
 
134
1.5. Vasinin Tazminat Sorumluluğu (TMK 467) 
 
137
1.6. Dava Dilekçesi Örneği 
 
137
1.7. Uygulamadan Karar 
 
138
2. KAYYIM 
 
139
2.1. Genel Olarak 
 
139
2.2. Temsil Kayyımı 
 
139
2.3. Yönetim Kayyımı Atanması Davası 
 
143
2.3.1. Genel Olarak 
 
143
2.3.2. 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna Göre Kayyım Tayini 
 
144
2.4. Dava Dilekçesi Örneği 
 
150
3. YASAL DANIŞMAN 
 
151
3.1. Genel Olarak 
 
151
3.2. Çeşitleri 
 
153
3.3. Yasal Danışmanın Görüşünün Alınması Gereken İşler 
 
153
3.4. Dava Dilekçesi Örneği 
 
155
4. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI (TMK 432–437) 
 
156
4.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
156
4.2. Dava Dilekçesi Örneği 
 
158
Dördüncü Bölüm
 
 
MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
 
 
1. MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET BELGESİ) VERİLMESİ 
 
159
1.1. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları 
 
159
1.1.1. Genel Olarak 
 
159
1.1.2. Birinci Zümre Mirasçılar 
 
160
1.1.3. İkinci Zümre Mirasçılar 
 
163
1.1.4. Üçüncü Zümre Mirasçılar 
 
164
1.1.5. Evlatlığın Mirasçılığı 
 
165
1.1.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 
 
166
A. Genel Olarak 
 
166
B. İntifa Hakkı 
 
167
1.1.7. Devletin Mirasçılığı 
 
168
1.2. Atanmış (İradi) Mirasçı 
 
169
1.3. Mirasçılık Belgesinin Niteliği, Koşulları ve Sonuçları 
 
170
1.4. Dava Dilekçesi Örneği 
 
194
2. TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN DAVALAR (TMK 589–597) 
 
195
2.1. Genel Olarak 
 
195
2.2. Terekenin Mühürlenmesi ve Defterinin Tutulması (Yazımı) (TMK 590) 
 
198
2.3. Terekenin Resmen İdaresi (TMK 592–594) 
 
201
2.4. Vasiyetnamelerle İlgili İşlemler (TMK 595–598) 
 
202
2.5. Dava Dilekçesi Örneği (Vasiyetnamenin Açılıp Okunması İstemi) 
 
209
2.6. Dava Dilekçesi Örneği (Terekenin Tespiti ve Korunması İstemi) 
 
209
3. MİRASIN GERÇEK REDDİ DAVASI (TMK 605/1) 
 
210
3.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
210
3.2. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Mirasın Reddi Halinde Terekenin Tasfiyesi (TMK 612) 
 
217
3.3. Dava Dilekçesi Örneği 
 
221
4. MİRASI KABUL VEYA REDDE ESAS OLMAK ÜZERE TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASI DAVASI (TMK 619–631) 
 
222
4.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
222
4.2. Dava Dilekçesi Örneği 
 
229
5. TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ DAVASI (TMK 632–636) 
 
229
5.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
229
5.2. Dava Dilekçesi Örneği 
 
233
6. MİRAS ŞİRKETİNE (ORTAKLIĞINA) MÜMESSİL (TEREKE TEMSİLCİSİ) ATANMASI DAVASI (TMK 640/3) 
 
234
6.1. Tereke Temsilcisinin Atanmasını Gerektiren Haller 
 
234
6.2. Atanma Usulü 
 
236
6.3. Dava Dilekçesi Örneği 
 
239
7. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ DAVASI
 
 
(TMK 652) 
 
239
7.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
239
7.2. Dava Dilekçesi Örneği 
 
247
Beşinci Bölüm
 
 
EŞYA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
 
 
1. BİRLİKTE MÜLKİYETTEN KAYNAKLANAN DAVALAR 
 
249
1.1. Birlikte Mülkiyet Halleri 
 
249
1.1.1. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700) 
 
249
A. Paylı Mülkiyetin Niteliği 
 
249
B. Paylı Mülkiyette Yönetim 
 
252
a. Olağan Yönetim İşlerinde 
 
252
b. Önemli Yönetim İşlerinde 
 
253
c. Olağanüstü Yönetim İşlerinde 
 
254
C. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma 
 
256
D. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 
 
258
E. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma 
 
259
F. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri 
 
261
G. Hâkim Müdahalesi 
 
263
H. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 
 
263
a. Payın Devri 
 
263
b. Paydaşlıktan Çıkarma Davası (TMK 696) 
 
264
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
 
264
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
 
266
c. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu) 
 
267
d. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller 
 
268
aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–i Şüyu) Varsa 
 
268
bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse 
 
269
cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse 
 
269
dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa 
 
270
1.1.2. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK 701–703) 
 
271
A. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği 
 
271
B. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması 
 
272
C. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri 
 
272
D. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi 
 
279
2. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (TAKSİM DAVASI) (TMK 642–645) 
 
279
2.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
279
2.2. Dava Dilekçesi Örneği 
 
293
3. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE–İ ŞÜYU) DAVASI (TMK 698–699) 
 
294
3.1. Genel Olarak 
 
294
3.2. Ortaklığın Giderilmesinin İstenemeyeceği Haller 
 
305
3.2.1. Paylı Mal Sürekli Bir Amaca Özgülenmişse 
 
307
3.2.2. Paylaşmayı İsteme Hakkı Hukuki Bir İşlemle (Paydaşlığın Devamı İçin Yapılan Sözleşmeyle) Sınırlanmışsa 
 
307
3.2.3. Paylaşma İstemi Uygun Olmayan Zamanda Yapılmışsa 
 
308
3.2.4. Elbirliği Mülkiyetinde Mirasçılar Arasında Paylaşma Sözleşmesi Yapılmışsa 
 
309
3.2.5. Taşınmaz Tapu Kaydında Aile Konutu Şerhi Varsa 
 
310
3.2.6. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamındaki Taşınmazlar Açısından 
 
311
3.2.7. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Kapsamındaki Taşınmazlar Açısından 
 
314
3.2.8. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu Kapsamındaki Taşınmazlar Açısından 
 
315
3.2.9. Kamulaştırılan Taşınmazlar Açısından 
 
315
3.3. Taşınmazın Aynen Bölünmesi (Taksimi) Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi 
 
316
3.4. Kat Mülkiyetine Çevrilerek Ortaklığın Giderilmesi 
 
323
3.5. İcra ve İflas Kanununun 121. Maddesi Uyarınca Alınan Yetki Belgesine Dayalı Olarak Ortaklığın Giderilmesi 
 
333
3.6. Şüyulandırılan Taşınmazlarda İdare ile Diğer Paydaşlar Arasında Ortalığın Giderilmesi 
 
339
3.7. Üzerinde İntifa Hakkı, İpotek, Haciz vb. Şerh Bulunan Taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi 
 
340
3.8. Üzerinde Bina, Ağaç Gibi Bütünleyici Parçalar (Muhdesat) Bulunan Taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi 
 
343
3.9. Üzerinde Kamulaştırma Şerhi Bulunan Taşınmazda Ortalığın Giderilmesi 
 
351
3.10. Ortaklığın Giderilmesi Davasından Feragat 
 
352
3.11. Davanın Tarafları 
 
354
3.12. Harç 
 
358
3.13. Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti 
 
362
3.14. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
365
3.15. Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bekletici Mesele Sayılan Haller 
 
367
3.16. Dava Dilekçesi Örneği 
 
371
4. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE–İ ŞÜYU) İLE İLGİLİ SATIŞIN FESHİ DAVASI 
 
372
4.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
372
4.2. Dava Dilekçesi Örneği 
 
379
5. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVASI (TMK 973–996) 
 
380
5.1. Zilyetlik 
 
380
5.1.1. Zilyetlik Kavramı 
 
380
5.1.2. Zilyetliğin Unsurları 
 
381
5.1.3. Zilyetliğin Sonuçları 
 
381
5.1.4. Zilyetliğin Devri 
 
382
5.1.5. Zilyetliğin Kazanılması 
 
382
A. Zilyetliğin Aslen Kazanılması 
 
382
B. Zilyetliğin Devren Kazanılması 
 
382
a. Genel Olarak 
 
382
b. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması Şekilleri 
 
383
aa. Kısa Elden Teslim 
 
383
bb. Hükmen Teslim 
 
383
cc. Zilyetlik Havalesi 
 
383
dd. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devriyle Kazanılması 
 
383
5.1.6. Zilyetlik Çeşitleri 
 
384
5.1.7. Zilyetlikten Doğan Hak Karineleri 
 
385
A. Mülkiyet Karinesi 
 
385
B. Sınırlı Ayni Hak ve Şahsi Hak Karineleri 
 
389
5.2. Zilyetliğin Korunması Davası (TMK 981–984) 
 
389
5.2.1. Genel Olarak 
 
389
5.2.2. Savunma Hakkı (TMK 981) 
 
394
5.2.3. Zilyetliğin İadesi Davası (TMK 982) 
 
395
5.2.4. Tecavüzün Önlenmesi Davası (TMK 983) 
 
395
5.2.5. Hak Düşürücü Süre 
 
397
5.2.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
397
5.2.7. Taşınır Davasından Farkları 
 
399
5.2.8. Uygulamadan Karar Örneği 
 
400
6. TAPU KAYDINDA DÜZELTME DAVASI 
 
401
6.1. Genel Olarak 
 
401
6.2. Tarafların Anlaşmasına Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Düzeltme 
 
402
6.3. Tapu Memurunun Tapu Sicilini Resen Düzeltmesi 
 
404
6.4. Mahkeme Kararı ile Düzeltme (Tapu Kaydında Düzeltme Davası) (TMK 1027) 
 
406
6.4.1. Genel Olarak 
 
406
6.4.2. Davanın Tarafları 
 
416
A. Davacı 
 
416
B. Davalı 
 
420
6.4.3. İspat 
 
422
6.4.4. Tespit Hükmü Kurulması Gereken Durumlar 
 
427
6.4.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
432
6.4.6. Harç ve Vekâlet Ücreti 
 
438
6.4.7. TMK’nın 1025. Maddesine Göre Açılan Tapu İptali ile Tescil Davasından Farkları 
 
439
6.4.8. Dava Dilekçesi Örneği 
 
442
6.4.9. Uygulamadan Karar Örneği 
 
442
7. SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVALARI 
 
446
8. KADASTROSU KESİNLEŞEN TAŞINMAZLARDA TEKNİK VE FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ DAVASI (3402 S. KADASTRO KANUNU 41) 
 
453
Altıncı Bölüm
 
 
BORÇLAR HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
 
 
1. TEVDİ MAHALLİ (ÖDEME YERİ) TAYİN EDİLMESİ (TBK 107) 
 
469
1.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
469
1.2. Dava Dilekçesi Örneği 
 
471
2. KİRA İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR 
 
472
2.1. Genel Hükümler 
 
472
2.1.1. Sözleşmenin Unsurları 
 
472
A. Anlaşma (Kiracılığın Tespiti Davası) 
 
472
a. Açıklama ve İçtihatlar 
 
472
b. Dava Dilekçesi Örneği 
 
481
B. Kiralanan 
 
482
C. Kira Bedeli 
 
483
2.1.2. Sözleşmenin Süresinin Tespiti (Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi) 
 
483
2.1.3. Kiraya Verenin Borçları 
 
486
A. Teslim Borcu (TBK 301) 
 
486
B. Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu (TBK 302) 
 
488
C. Yan Giderlere Katlanma Borcu (TBK 303) 
 
489
D. Ayıp Nedeniyle Kira Bedelinin İndirilmesi, Sözleşmesinin Feshi ve Tazminat Davaları (Ayıbı Üstlenme, Ayıba Karşı Tekeffül Borcu) (TBK 304– 308) 
 
489
a. Açıklama ve İçtihatlar 
 
489
b. Dava Dilekçesi Örneği 
 
508
E. Zapttan Sorumluluk (Zapta Karşı Tekeffül Borcu) ve Kiralananın El Değiştirmesi Durumunda Yeni Malikin Durumu (TBK 309–312) 
 
509
2.1.4. Kiracının Borçları 
 
513
A. Kira Bedelini Ödeme Borcu 
 
513
a. Kira Alacağı Davası (TBK 313–314) 
 
513
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
 
513
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
 
528
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
 
529
b. Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası (Kiracının Temerrüdü) (TMK 315) 
 
531
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
 
531
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
 
554
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
 
555
B. Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu (Tahliye ve Zararın Tazmini Davaları) (TBK 316) 
 
558
a. Genel Olarak 
 
558
b. Kira Sözleşmesine Aykırılık ve Hor Kullanma (Açıktan Açığa Fena Kullanma) Nedenleriyle Tahliye Davası 
 
560
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
 
560
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
 
585
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
 
586
c. Hor Kullanım Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmini Davası 
 
588
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
 
588
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
 
606
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
 
606
C. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu (TBK 317) 
 
609
D. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu 
 
610
E. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu 
 
611
2.1.5. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması 
 
611
A. Kiraya Veren Tarafından 
 
611
B. Zorunlu Onarım Nedeniyle Geçici Tahliye Davası (TBK 320) 
 
612
a. Açıklama ve İçtihatlar 
 
612
b. Dava Dilekçesi Örneği 
 
615
C. Kiracı Tarafından Yapılan Faydalı ve Zaruri Giderlerin Tahsili Davası (TBK 321) 
 
616
a. Açıklama ve İçtihatlar 
 
616
b. Dava Dilekçesi Örneği 
 
636
2.1.6. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri ile Kiralanan Devri (Fuzuli İşgal) Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 322–323) 
 
637
A. Açıklama ve İçtihatlar 
 
637
B. Dava Dilekçesi Örneği 
 
649
2.1.7. Kiralananın Kullanılmaması (Erken Tahliye Nedeniyle Makul Süre Kira Alacağı Davası) (TBK 324–325) 
 
650
A. Açıklama ve İçtihatlar 
 
650
B. Dava Dilekçesi Örneği 
 
661
2.1.8. Takastan Feragat Yasağı (TBK 326) 
 
661
2.1.9. Genel Hükümlere Tabi Kira Sözleşmesinin Feshi Koşulları 
 
662
A. Genel Olarak (Kiralananın Vasfı) 
 
662
B. Genel Hükümlere Tabi Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Sona Ermesi Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 327) 
 
667
C. Genel Hükümlere Tabi Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin Süresinin Sona Ermesi Nedenine Dayalı Fesih ile Tahliye Davası (TBK 328–330) 
 
670
D. Kira Sözleşmesinin Çekilmez Hale Gelmesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshi Davası (Olağanüstü Fesih) (TBK 331) 
 
672
a. Açıklama ve İçtihatlar 
 
672
b. Dava Dilekçesi Örneği 
 
681
E. Kiracının İflası ve Ölümü Nedenleriyle Tahliye Davası (TBK 332–333) 
 
682
a. Açıklama ve İçtihatlar 
 
682
b. Dava Dilekçesi Örneği (Kiracının İflası Nedeniyle) 
 
685
c. Dava Dilekçesi Örneği (Kiracının Ölümü Nedeniyle) 
 
686
2.1.10. Kiracının Geri Verme Sorumluluğu ve Kiralayanın Gözden Geçirme ve İhbar Yükümlülüğü (Hor Kullanma Nedeniyle Tazminat Davası) (TBK 334–335) 
 
687
2.1.11. Kiraya Verenin Hapis Hakkı (TBK 336–338) 
 
693
A. Açıklama ve İçtihatlar 
 
693
B. Dava Dilekçesi Örneği 
 
696
2.2. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 
 
697
2.2.1. Kapsamı 
 
697
2.2.2. Bağlantılı Sözleşme Yasağı 
 
703
2.2.3. Kullanım Giderleri 
 
704
2.2.4. Depozit ve Depozitin İadesi Davası (TBK 342) 
 
704
A. Açıklama ve İçtihatlar 
 
704
B. Dava Dilekçesi Örneği 
 
710
2.2.5. Kira Bedeli 
 
711
A. Genel Olarak 
 
711
B. Kira Tespiti Davası (TBK 344–345) 
 
711
a. Açıklama ve İçtihatlar 
 
711
b. Dava Dilekçesi Örneği 
 
744
C. Kira Parasının Uyarlanması Davası 
 
744
D. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı (TBK 346) 
 
796
E. Kira Sözleşmesini Kefil Sıfatıyla İmzalayanların Sorumluluğu (Kira Sözleşmesine Kefaletin Geçerlilik Koşulları) 
 
799
2.2.6. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi 
 
807
A. Bildirim (Feshi İhbar) Yolu ile (TBK 347) 
 
807
a. Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Feshi İhbar ile Sona Erdirilmesi Koşulları (TBK 347/1) 
 
807
b. Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Feshi İhbar ile Sona Erdirilmesi Koşulları (TBK 347/2) 
 
808
c. On Yıllık Uzama Süresinin Dolması Nedeniyle Tahliye Davası 
 
809
d. Aile Konutuna İlişkin Kira Sözleşmesinin Fesih Bildiriminin Geçerlilik Koşulları (TBK 349) 
 
816
B. Tahliye Davası Yoluyla Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Halleri 
 
816
a. Konut veya İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 350/1) 
 
818
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
 
818
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
 
844
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
 
845
b. Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi (İktisap) Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 351/1) 
 
848
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
 
848
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
 
857
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
 
858
c. Kiralananın Kiraya Veren Tarafından Yeniden İnşası veya İmar İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası (Esaslı Onarım Nedenine Dayalı) (TBK 350/2) 
 
861
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
 
861
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
 
879
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
 
879
d. Yazılı Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası (TBK 352/1) 
 
880
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
 
880
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
 
891
e. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 352/2) 
 
892
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
 
892
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
 
908
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
 
909
f. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçerisinde Oturabileceği Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 352/3) 
 
911
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
 
911
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
 
917
2.2.7. Dava Süresinin Uzaması (TBK 353) 
 
918
2.2.8. Dava Yoluyla Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesine Dair Hükümlerin Kiracı Aleyhine Değiştirilememesi (TBK 354) 
 
921
2.2.9. Yeniden Kiralama Yasağına Aykırılık Nedeniyle Mal Sahibine Karşı Açılan Tazminat Davası (TBK 355) 
 
921
2.2.10. Kiracının Ölümünden Sonra Sözleşmenin Sürdürülmesi (TBK 356) 
 
925
2.2.11. Tahliye Davalarında Harç ve Vekâlet Ücreti 
 
925
2.3. Ürün Kirası (TBK 357–385) 
 
929
2.3.1. Genel Olarak 
 
929
2.3.2. Kiraya Verenin Borçları 
 
931
2.3.3. Kiracının Borçları 
 
931
2.3.4. Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri 
 
934
2.3.5. Sona Ermenin Sonuçları 
 
937
2.4. 6098 S. TBK’nın Kira Sözleşmeleri Yönünden Zaman Bakımından Uygulanması 
 
938
2.5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Dayalı Kiracılık Sıfatının Tespiti ile Tahliye Davaları 
 
939
2.6. Kira İlişkisinden Doğan Davalarda Görevli Mahkeme 
 
946
2.7. Kira İlişkisinden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme 
 
951
Yedinci Bölüm
 
 
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN
 
 
KAYNAKLANAN DAVALAR
 
 
1. TANIMLAR 
 
953
1.1. Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti, Bağımsız Bölüm ve Eklenti Kavramları ile Kat Malikinin Hak ve Borçları 
 
953
1.2. Ortak Yer (KMK 4) ve Kat Maliklerinin Ortak Yerlerden Faydalanma Hakkı 
 
958
2. ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI (KMK 3) 
 
971
2.1. Arsa Payı 
 
971
2.2. Arsa Payının Düzeltilmesi Davası 
 
973
2.3. Dava Dilekçesi Örneği 
 
989
3. KAT MALİKLERİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜM VE ORTAK YERLERİ KULLANIRKEN DİĞER KAT MALİKLERİNE VERDİKLERİ RAHATSIZLIKLARDAN KAYNAKLANAN DAVALAR (KMK 18) 
 
990
3.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
990
3.2. Dava Dilekçesi Örneği 
 
1009
3.3. Uygulamadan Karar Örneği 
 
1010
4. ORTAK YERLERE ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE ESKİ HALE GETİRME DAVALARI (KMK 19) 
 
1011
4.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
1011
4.2. Dava Dilekçesi Örneği 
 
1050
5. ANATAŞINMAZA VE DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE VERİLEN ZARARLARIN TAZMİNİ DAVASI (KMK 19/3) 
 
1050
6. ANATAŞINMAZIN GENEL GİDERLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR (AVANS PAYI ALACAĞI DAVASI) (KMK 20) 
 
1054
6.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
1054
6.2. Dava Dilekçesi Örneği 
 
1091
7. BİR HAKKA DAYANARAK BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN DEVAMLI SURETTE YARARLANAN KİŞİLERİN (KİRACI V.B.) GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUKLARI (KMK 22) 
 
1092
8. KANUNİ İPOTEK HAKKI 
 
1095
9. BAĞIMSIZ BÖLÜME GİRİŞ İZNİ VERME VE İŞLERİN YAPILMASINA KATLANMA ZORUNLULUĞU (KMK 23) 
 
1096
9.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
1096
9.2. Dava Dilekçesi Örneği 
 
1105
10. YASAK İŞLER NEDENİYLE İŞYERİ VASFININ KALDIRILARAK ESKİ HALE GETİRME VE TAHLİYE DAVASI (KMK 24) 
 
1106
11. KAT MÜLKİYETİNİN ÇEKİLMEZLİK NEDENİYLE DEVRİ ZORUNLULUĞU (ARSA PAYININ DEVRİ DAVASI) (KMK 25) 
 
1113
11.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
1113
11.2. Dava Dilekçesi Örneği 
 
1121
12. KAT MÜLKİYETİNİN KAT İRTİFAKINA GEÇİŞ KARARINA UYMAMA NEDENİYLE DEVRİ (BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE ARSA PAYININ DEVRİ DAVASI) (KMK 26) 
 
1122
13. KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM 
 
1125
13.1. Kat Malikleri Kurulu (Genel Kurul) 
 
1126
13.1.1. Genel Olarak 
 
1126
13.1.2. Oy Birliği Aranan Durumlar 
 
1130
13.1.3. Çifte Çoğunluk (Sayı ve Arsa Payı Bakımından Çoğunluk) Aranan Durumlar 
 
1131
13.1.4. Beşte Dört Çoğunluk Aranan Durumlar 
 
1135
13.1.5. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali Davası 
 
1136
A. Açıklama ve İçtihatlar 
 
1136
B. Dava Dilekçesi Örneği 
 
1153
13.2. Yönetici (veya Yönetim Kurulu) (KMK 34) 
 
1154
13.2.1. Kat Maliklerince Atanma Usulü 
 
1154
13.2.2 Mahkemece Yönetici Atanması (KMK 34/6) 
 
1158
A. Açıklama ve İçtihatlar 
 
1158
B. Dava Dilekçesi Örneği 
 
1162
13.2.3. Yöneticini Görevleri (KMK 35–37) 
 
1163
13.2.4. Yöneticinin Hesap Verme Yükümlülüğü 
 
1165
13.2.5. Yöneticinin Hakları 
 
1168
13.2.6. Yöneticinin Aktif ve Pasif Husumet Ehliyeti 
 
1170
13.2.7. Yöneticiliğin Sona Ermesi 
 
1181
13.3. Denetçi (veya Denetim Kurulu) Seçimi (KMK 41) 
 
1181
14. YÖNETİM PLANI VE YÖNETİM PLANINA İLİŞKİN İPTAL DAVASI (KMK 28) 
 
1184
14.1. Yönetim Planı 
 
1184
14.2. Yönetim Planında Yapılan Değişikliklerin İptali Davası 
 
1187
14.3. Dava Dilekçesi Örneği 
 
1193
15. İŞLETME PROJESİ VE İPTALİ DAVASI (KMK 37) 
 
1194
15.1. Açıklama ve İçtihatlar 
 
1194
15.2. Dava Dilekçesi Örneği 
 
1196
16. KAPICI DAİRESİNİN TAHLİYESİ DAVASI (KMK Ek 2) 
 
1197
17. TOPLU YAPILARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
 
1199
18. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
 
1203
19. HARÇ VE VEKÂLET ÜCRETİ 
 
1211
Yararlanılan Kaynaklar 
 
1213
Kavramlar Dizini 
 
1215
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat