Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk Çelik Ahmet Çelik

Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk


Basım Tarihi
2021-06
Sayfa Sayısı
843
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750269554
Boyut
16x24
Baskı
3395,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 395 puan kazanacaksınız)
   395
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Ölüm Nedeniyle Tazminat (Ölümün Yolaçtığı Zarar Kavramı)
- Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hukuksal Niteliği
- Destek ve Desteklik
- Destekten Yoksunluk (Yoksun Kalınan Nedir)
- Destekten Yoksunluk Süreleri
- Destek Dönemleri
- Destek Payları
- Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Parasal Değerlendirmesi
- Destekten Yoksunluk Nedeniyle Tazminat Davaları
- Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat İstenmesi
- Destekten Yoksun Kalma Tazminatından İndirimler
- İş Kazasında Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk
- İdari Yargıda Ölüm Nedeniyle Tazminat Davaları
- Tıbbi Hatadan Kaynaklanan Ölümler Nedeniyle Tazminat Davaları
- Ölümlerde Sigorta Ödemeleri
- Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davalarında Zamanaşımı
Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz V
İkinci Baskıya Önsöz VII
İlk Baskı Sunuş Yazısı XI
Birinci Bölüm
ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT
I– GENEL OLARAK 1
1– Öldürülen kişinin yakınlarının tazminat isteme hakları 1
2– Yaşam gerçekleri ve insanın doğası gözardı edilmemelidir 6
a) Yanlış görüşler 6
b) Yaşam gerçekleri 10
3– Ülkemizin toplum yapısı ve yaşam biçimleri 12
II– ÖLÜMÜN YOL AÇTIĞI ZARAR KAVRAMI 13
1– Genel olarak zarar kavramı (Yerleşik görüş) 13
2– Ölümün yol açtığı zarar nedir ve kimlerin zararıdır ? 14
3– Yargıtay kararlarına göre destekten yoksun kalanların zararı 16
III– TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR 18
IV– TAZMİNAT HESABINA KATILMAYACAK OLAN KAZANIMLAR 20
İkinci Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HUKUKSAL NİTELİĞİ
I– YASA HÜKMÜ 23
II– DESTEKTEN YOKSUNLUK ZARARININ, ÖLENDEN GEÇMEYEN BAĞIMSIZ BİR HAK OLMASI 26
III– BAĞIMSIZ BİR HAK OLMASININ SONUÇLARI 27
1– Ölenin sağlığında yaptığı sözleşmeler, borçlanmalar, bazı hak ve alacaklardan vazgeçmiş bulunması, destekten yoksun kalanları bağlamaz 27
2– Mirasın reddedilmesi, tazminat isteme hakkını ortadan kaldırmaz 27
3– Terekenin borca batık olması destek tazminatı istenmesine engel değildir 28
4– Destek tazminatına, ölenin borçlarından dolayı “haciz” konulamaz 28
5– Tazminat alacakları “iflas masasına” kaydedilemez 29
6– Tazminattan Veraset ve İntikal Vergisi alınmaz 29
7– Ölenin vergi borçlarından dolayı tazminata haciz konulamaz 29
8– Desteğin sağlığında yaptığı “sorumsuzluk” anlaşmaları, destekten yoksun kalanları bağlamaz 29
9– Bağımsızlığın bir sonucu olarak, önce yaralanıp, daha sonra ölen desteğin, bedensel zararı nedeniyle aldığı tazminatın, destekten yoksun kalma tazminatından indirilmesi istenemez 30
10– Önce yaralanma sonra ölüm olayının “mirasçılar” yönünden değerlendirilmesi 31
IV– DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI KONUSUNDA ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER VE BUNLARIN ELEŞTİRİSİ 34
1– “Bakım gücü – Bakım ihtiyacı” kavramları görece, belirsiz, yanıltıcıdır; yaşam gerçeklerine ve Yargıtay’ın yerleşik kararlarına aykırıdır 34
2– Destekten yoksunluğun bir “yansıma zarar” olarak nitelenmesi yanlıştır 38
3– Malvarlığı zararı olarak nitelemenin yanlışlığı ve sakıncaları 40
4– Malvarlığı nitelemesine bağlı “fark kuramı” da yanıltıcıdır 43
5– Ölümün, yakınlara “yarar” sağlayacağı görüşü de son derece katı ve maddeci bir anlayıştır 44
6– Ölenden kalan miras ve miras geliri nedeniyle tazminat istenemeyeceği görüşü de yanlıştır. Çünkü haksız eylemin yol açtığı yoksunluk ile yasal bir hak olan miras arasında “nedensellik bağı” kurulamaz 44
7– Ölen kişinin primlerini ödeyerek kendisine ve yakınlarına sağladığı sigorta güvencelerinin tazminattan indirileceği görüşü de yanlıştır 46
8– Sosyal Güvenlik Kurumlarının ölüm dalından bağladığı aylıklar da indirim konusu olamaz 47
Üçüncü Bölüm
DESTEK VE DESTEKLİK
I– TANIMLAR 49
1– Destek 49
2– Desteklik 49
3– Destekliği gerçekleştirme biçimleri 51
II– DESTEK SAĞLAMA BİÇİMLERİ 51
1– Parasal desteklik 51
2– Yardım ve hizmet ederek desteklik 52
3– Değişik biçimlerde desteklik 55
III– KİMLER DESTEK OLABİLİR 56
IV– EŞLERİN BİRBİRLERİNE DESTEKLİĞİ 56
1– Evlilik süresince yaşam boyu desteklik 56
2– Nikâhsız eşlerin birbirlerine destekliği 59
3– Evlilik hazırlığı içindeki nişanlıların destekliği 62
V– ANA VE BABALARIN ÇOCUKLARINA DESTEKLİĞİ 64
1– Genel olarak çocuklar 64
2– İleri derecede sakat ve beyin özürlü çocuklar 64
3– Evlâtlık 64
4– Üvey çocuklar 65
5– Evlenmemiş kızlar 65
6– Baba evine sığınmış dul kadınlar 66
7– Yetişkin ve evli çocukların destek tazminatı isteyebilecekleri ayrık durumlar 66
8– Anne ve baba torunlarının desteği olabilirler mi? 68
VI– KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ANA VE BABALARINA DESTEKLİĞİ 69
1– Çocuk kavramı 69
2– Çocukların ana ve babalarına destekliği 69
3– Küçük çocukların destekliği konusunda yanlış, haksız ve yaşam gerçeklerine aykırı uygulamalar 70
4– Küçük çocuklar ana ve babalarına nasıl destek olurlar 72
a) Çocukların ev işlerine katılımı 72
b) Çocukların çalışarak aile bütçesine katkı sağlamaları 73
5– Çocukların ana babalarına destekliği “varsayımlara” değil, yaşam gerçeklerine dayandırılmalıdır 76
6– Çalışan çocuklarla ilgili yasal düzenlemeler 78
VII– YETİŞKİN ÇOCUKLARIN ANA VE BABALARINA DESTEKLİĞİ 80
1– Her zaman, her durumda ve her biçimde ana babaya desteklik 80
2– Yargıtay görüşleri 81
a) Ana babanın varlıklı olmaları destek tazminatı istemelerine engel değildir 81
b) Ana baba, ihtiyaçları olmasa dahi destek tazminatı isteyebilirler 81
c) Desteklik mutlaka para veya maddi katkı şeklinde olmaz. Yardım ve hizmet ederek de destek olunabilir 81
ç) Yetişkin çocukların, arada bir ziyareti, her türlü hastalık ve sıkıntılarında yardıma koşmaları, ana ve babalarının desteği sayılmaları için yeterlidir 82
d) Yetişkin bir evlâdın hiç destek olmayacağı kabul edilemez 82
e) Ana ve babanın çocukları kaç tane olursa olsun, her çocuğun destekliği ayrıdır 82
f) Ana ve babanın gelecekleri sosyal güvenlik kurumlarınca güvence altına alınmış olsa bile, çocuklarına muhtaç olmayacakları söylenemez 83
3– İş kazalarına bakan Özel Daire’nin, uzun yıllar boyunca ana babayı tazminat hakkından yoksun bırakan uygulamaları ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararıyla bu haksızlığa son verilmiş olması 84
VIII– KARDEŞLERİN DESTEKLİĞİ 88
1– Kardeşin kardeşe destekliği için nafaka yükümlüsü olmak koşul değildir 88
2– Önemli olan eylemli ve düzenli yardım ilişkisinin varlığıdır 89
3– Kardeşlerin destekliğine ilişkin yaşamdan kesitler 90
4– Küçük yaşta ölen çocukların, ilerde kardeşlerine destek olacağı ileri sürülemez 92
5– Kardeşlerin nafaka yükümlülüğü 92
IX– DEĞİŞİK DESTEK TİPLERİ 93
1– Yakın akrabaların destekliği 93
2– Aynı evi ve aynı yaşamı paylaşanların birbirlerine destekliği 94
Dördüncü Bölüm
DESTEKTEN YOKSUNLUK
I– TANIM 95
II– DESTEKTEN YOKSUNLUKTA “YOKSUN KALINAN” NEDİR ? 96
1– Yoksun kalınan, ölenin malvarlığı değil, bedensel ve düşünsel etkinliğiyle yarattığı ekonomik değerdir 97
2– Bir işi ve kazancı olmayan kişilerin “yardım ve hizmet ederek” sağladığı desteklikten yoksun kalınması 102
3– Ev kadınlarının ev hizmetlerinden yoksun kalınması 106
4– Yaşlı ve emekli erkeklerin destekliğinden yoksun kalınması 109
5– Anne ve babanın, çocuklarının yardım ve hizmetinden yoksun kalmaları 111
6– Nafaka alacağından yoksun kalınması 119
7– Ölenin düzenli yardımından yoksun kalınması 120
III– DESTEKTEN YOKSUN KALANLAR 120
1– Kadının kocasının desteğinden yoksun kalması 121
2– Nikâhsız kadının destekten yoksun kalması 123
3– Nişanlı kadının destekten yoksun kalması 125
4– Kocanın karısının desteğinden yoksun kalması 125
5– Çocukların ana ve babalarının desteğinden yoksun kalmaları 126
6– Ceninin destekten yoksunluğu 128
7– Çok özel durumlarda torunların destekten yoksun kalmaları 130
8– Anne ve babanın, çocuklarının desteğinden yoksun kalmaları 130
9– Üvey ana veya üvey babanın destekten yoksun kalmaları 132
10– Kardeşlerin destekten yoksunluğu 133
Beşinci Bölüm
DESTEKTEN YOKSUNLUK SÜRELERİ
I– GENEL OLARAK 135
II– YAŞAM SÜRELERİNİ BELİRLEME YÖNTEMİ 136
1– Yaşam tabloları 136
2– Yaşam (zarar) sürelerini belirleme tarihi 139
III– DESTEKTEN YOKSUNLUK SÜRELERİ 139
1– Eşlerin birbirlerine destekliğinde süreler 139
2– Çocukların destekten yoksunluk süreleri 141
3– Ana babaların destekten yoksunluk süreleri 143
4– Kardeşlerin destekten yoksunluk süreleri 144
Altıncı Bölüm
DESTEK DÖNEMLERİ
I– AKTİF DÖNEM – PASİF DÖNEM AYRIMI 147
II– ÇALIŞMA YAŞI (İŞGÖREBİLİRLİK ÇAĞI) 148
1– Tanımlar ve kavramlar 148
2– Yargıtay kararlarında “çalışma yaşı – işgörebilirlik çağı” tanımları 149
III– YASALARDA ÇALIŞMA YAŞI 150
1– Genel olarak 150
2– 657 sayılı Devlet Memurları Yasası 151
3– 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Yasası 151
4– Sosyal Güvenlik Yasalarında emeklilik yaşı 153
5– İş Yasalarında çalışma yaşı 154
IV– TAZMİNAT DAVALARINDA ÇALIŞMA YAŞI 155
1– Genel olarak 155
2– Çalışma yaşı (aktif dönem) başlangıcı 155
3– Çalışma yaşı (aktif dönem) sonu 158
4– Çalışma yaşı (aktif dönem) sonu nasıl belirlenebilir 159
5– Çalışma yaşı (aktivite) tabloları 161
6– Bizim benimsediğimiz araştırma yöntemi 162
Yedinci Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA DESTEK PAYLARI
I– PAYLAR NASIL BELİRLENMELİDİR 163
1– Kişilerin birbirlerine destekliği, mirasçılıktan bağımsız olduğu için, destek payları ile miras payları birbiriyle karıştırılmamalıdır 163
2– Destek paylarının, Sosyal Güvenlik Kurumlarının gelir bağlama oranlarına göre belirlenmesi doğru değildir 164
3– Yardım ve hizmet ederek destekliğin ölçüsü, sosyal güvenlik kurumlarının gelir bağlama oranlarıyla belirlenemez 165
4– Destek payını belirlemede en doğru yöntem, ölenin kazançlarının tamamı (100) kabul edilerek paylaştırma yapılmasıdır 166
5– Özetlersek 167
II– DESTEK PAYLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 167
1– Yöntem ve ölçü ne olursa olsun, her tür hesaplama “varsayıma dayalı” olacaktır 167
2– Birlikte yaşayanlar arasında paylaştırma diye bir şey yoktur 167
3– Ancak, tazminat hesabı için bir paylaştırma ölçüsü bulmak zorunludur 169
4– Paylaştırmada yanlış yöntemler 169
5– Doğru görüşler 170
III– DESTEK TÜRLERİNE GÖRE PAYLAŞTIRMA 170
1– Eşler arasındaki paylaşım eşit olmalıdır 170
2– Çocukların payları 172
3– Desteğin ana babasının payları 172
4– Evli olarak ölen desteğin eş ve çocukları ile ana babasının payları 173
IV– DESTEK PAYLARINA İLİŞKİN YARGITAY’IN GEÇMİŞTEKİ KARARLARI 174
1– Sosyal Sigorta gelir bağlama oranlarına göre paylaştırma yapılacağına ilişkin, bugün geçerliğini yitirmiş iki yanlış karar örneği 174
2– Destek payları belirlenirken, dava açmamış olanların paylarının göz önünde bulundurulacağına ilişkin Yargıtay kararları 176
3– Destekten çıkanların payları, kalanların paylarına eklenecektir 178
4– Genç yaşta ölen desteğin, ilerde evlenip eş ve çocuklara sahip olma olasılığı, anne ve babanın tazminatı hesaplanırken göz önünde bulundurulmalıdır 179
V– DESTEK PAYLARI KONUSUNDA YARGITAY’IN YENİ KARARLARI VE KARARLAR HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ 180
1– Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin kararları 180
VI– PAYLAŞTIRMA ÖNERİLERİ 185
1– Paydalar eşit olmalı, açıkta pay bırakılmamalıdır 185
2– Eşler arasında paylaşım her durumda eşit olmalıdır 185
3– Dava açmamış olanların payları hesaplamada gözetilmelidir 185
4– Destekten çıkanların payları, kalanların paylarına eklenmelidir 186
5– Eş ve çocuklarla birlikte ana baba da dava açmışlarsa, çocukların payı, desteğin ana babasının payının iki katı olmalıdır 186
6– Genç yaşta bekar olarak ölen desteğin ana babasına destekliğinde paylar 186
VII– DESTEK TİPLERİNE GÖRE PAYLAŞTIRMA ÖRNEKLERİ 187
1– Eş ve çocuklar 187
2– Eş ve çocuklar ile ana baba 188
3– Bekâr olarak ölen desteğin anne ve babasının destek payları 188
Sekizinci Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ PARASAL DEĞERLENDİRMESİ
I– GENEL OLARAK 189
II– TAZMİNAT HESABINA ESAS KAZANÇLAR 192
1– Kazanç kavramı 192
2– Tazminat hukukunda kazanç 194
3– Kazanç kaybı kavramı 195
4– Kazanç türleri 195
a) Gerçek kazançlar 195
b) Varsayımsal kazanç 197
c) Benzer (eşdeğer) kazançlar 198
d) Yabancı para türünden kazançlar 198
e) Yasa dışı ve ahlaka aykırı kazançlar 201
f) Kayıtdışı (vergisiz) kazançlar 202
III– KAZANÇLARIN ARAŞTIRILMASI 204
1– Kazanç araştırmasının önemi 204
2– Araştırılacak olan desteğin kazançlarıdır 205
3– Desteğin araştırılması gereken kazançları 206
IV– KAZANÇ KANITLAMA VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 210
1– Desteğin işi, mesleği ve kazancı hakkında bilgi ve belge verilmesi 210
2– Mahkeme kanalıyla araştırma yapılması 211
3– Yapılan iş ve meslekle ilgili belge ve bilgilerin değerlendirilmesi 212
4– Yapılan iş ve mesleğin araştırılmasına ilişkin Yargıtay kararları 213
5– Meslek kuruluşlarından “eşdeğer (emsal) kazançların” sorulması 215
6– Meslek kuruluşlarından kazançların sorulmasına ilişkin Yargıtay kararları 216
7– Kamu görevlilerinin kazançları hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi istenmesi 221
8– Kazançlar konusunda tanık dinlenmesi 222
9– Yargıtay kararlarına göre tanık anlatımlarının değeri 223
V– KAZANÇ BELİRLEME DÖNEMLERİ 227
1– Olay gününden hüküm gününe en yakın güne kadar “eşdeğer” kazançların belirlenmesi gereği 227
2– İşlemiş – işleyecek kazançlar ayrımı 228
3– İşlemiş – işleyecek dönem ayrımı konusunda Yargıtay kararlarından örnekler 231
VI– TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRET UYGULANMASI 232
1– Yasal düzenleme 232
2– Asgari ücretlerin uygulanacağı yer ve durumlar 233
3– Asgari ücretlerin uygulanmasında temel ilkeler 233
4– Asgari ücretlerin uygulanma yer ve biçimleri 234
5– Asgari ücret karşılaştırma yöntemiyle kazanç belirleme 234
VII– MESLEKLERE GÖRE KAZANÇ BELİRLEME 236
1– Bir işverene bağlı olarak çalışan kişilerin kazançlarının belirlenmesi 236
2– Bağımsız çalışanların, işadamlarının, tüccarların, serbest meslek sahiplerinin tazminat hesabına esas kazançlarının belirlenmesi 241
3– Şirket ortaklarının, işyeri, işletme ve çiftlik sahiplerinin tazminat hesabına esas kazançları 246
4– Devlet memurlarının tazminat hesabına esas kazançları nasıl belirlenmeli 248
5– Üniversite, yüksek okul, meslek okulu öğrencilerinin, okullarını bitirdiklerinde alabilecekleri ücretlere göre tazminat hesaplanması gereği 249
VIII– MESLEK DIŞI DESTEKLİKTE PARASAL ÖLÇÜ 252
1– Yardım ve hizmet ederek desteklikte parasal ölçü 252
2– Ev hizmetlerinde parasal ölçü 254
3– Yaşlı erkeklerin eşlerine yardım ve hizmet ederek destekliğinde parasal ölçü 254
4– Pasif dönem zarar hesabının parasal ölçüsü 255
Dokuzuncu Bölüm
ÖLÜM VE DESTEKTEN YOKSUNLUK NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I– DAVACILAR 257
1– Ölenin desteğinden yoksun kalanlar 257
a) Eş ve çocuklar 257
b) Anne ve baba 258
c) Nikâhsız eş 258
ç) Nişanlı 258
d) Evlâtlık 258
e) Kardeşler 258
f) Çok ayrık durumlarda destek tazminatı isteyebilecek kişiler 259
g) Ölümlerde yalnızca manevi tazminat isteyebilecek olanlar 259
II– DAVALILAR 259
1– Genel olarak 259
2– Zararı doğuran olaylara göre davalılar 260
3– Devletin ve kamu kurumlarının sorumluluğu 260
III– DAVA KONULARI 261
1– Yasa hükmü 261
2– Ölüm nedeniyle dava konuları 261
IV– DESTEKTEN YOKSUNLUK NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI 262
1– Ön hazırlık 262
2– Davanın “belirsiz alacak davası” biçiminde açılmasının gerekliliği 263
3– Dava dilekçesi nasıl yazılmalıdır 269
4– Kanıtlar 272
V– ÖLÜM ÖNCESİ TEDAVİ GİDERLERİ VE GÜÇ KAYBI TAZMİNATI 286
1– Yasa hükmü 286
2– Desteğin, bedensel zararı nedeniyle açtığı dava sonuçlanmadan ölmüş olması 286
3– Destek, dava bittikten sonra, ancak parayı alamadan ölmüşse 287
4– Destek, parayı tahsil ettikten uzun bir süre sonra ölmüşse 288
5– Destek, bedensel zarara uğradıktan çok kısa bir süre sonra ölmüşse 288
6– Desteğin bedensel zararı ile yakınların destekten yoksunluk zararı arasındaki farklar 289
VI– CENAZE GİDERLERİ 289
1– Belgelendirme zorlukları 289
2– Cenaze kaldırma ve gömme giderleri nelerdir 290
3– İstenemeyecek olan cenaze giderleri ve çeşitli masraflar 290
4– Cenaze ve defin giderlerinin belirlenmesi ve hesaplanması 291
5– Cenaze ve defin giderleri listesi 293
VII– KUSUR VE SORUMLULUKLARIN BELİRLENMESİ 297
1– Dava şartı olarak kusur ve sorumluluk 297
2– Sorumluluk kavramı 297
3– Kusur kavramı 298
4– Kusur ve sorumluluk oranlarının belirlenmesi 298
5– Hukuk mahkemesinde kusur değerlendirmesi 300
6– Raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi gerekliliği 301
7– Ceza davasının sonucu beklenmeli midir? 301
VIII– GÖREVLİ MAHKEME 302
1– Genel olarak 302
2– Ölüm ve bedensel zararlar nedeniyle tazminat davalarında görevli mahkeme 304
3– Trafik kazalarında görevli mahkeme 305
4– Yolcu taşımada görevli mahkeme ticaret mahkemeleridir 305
5– İş kazalarında görevli mahkeme 305
6– Hekim ve hastane sorumluluklarında asliye hukuk mahkemeleri görevlidir 307
7– Bina, yapı ve işletmelerden kaynaklanan ölümlerde görevli mahkeme 307
8– Devlet ve kamu kurumlarının taşıtlarının karıştığı kazalarda görevli mahkeme 307
9– Karayolları İdaresi’nin sorumluluğunda farklı düzenleme 308
10– Devlet ve kamu kurumlarına karşı açılacak davalarda görevli mahkeme 308
11– Ürünlerden kaynaklanan ölümlerde görevli mahkeme 309
12– Ayıplı hizmet ile insana verilen zararlar birbirine karıştırılmamalıdır 310
IX– YETKİLİ MAHKEME 311
1– Genel yetkili mahkeme 311
2– Haksız fiilden doğan davalarda yetkili mahkeme 312
3– Davalının birden fazla olması halinde yetkili mahkeme 312
4– Sözleşmeden doğan davalarda yetkili mahkeme 313
5– Trafik kazalarında yetkili mahkeme 313
6– Yolcu taşımada yetkili mahkeme 313
7– Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetkili mahkeme 314
8– Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetkili mahkeme 315
X– TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ 315
1– Haksız fiillerde faiz başlangıcı 315
2– Sigortaların sorumluluğunda faiz başlangıcı 316
3– Faiz türleri 317
4– Dava dilekçesinde veya mahkeme kararında unutulan faizin ayrı bir dava ile istenmesi ve koşulları 317
5– Belirsiz alacak davasında, ilk dilekçede faiz istenmişse, artırım dilekçesinde bu isteğin yinelenmesi koşul değildir 318
6– Faiz davalarında zamanaşımı 320
7– Faiz davalarında zamanaşımına ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler 320
Onuncu Bölüm
ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTENMESİ
I– MANEVİ ZARAR 321
1– Tanım ve kavram 321
2– Ölüm nedeniyle manevi tazminat istenmesi 322
3– Manevi zararların “tazminat” olarak değerlendirilmesi 323
II– KİMLER MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR 324
1– Yasa hükmü 324
2– Eşin manevi tazminat isteği 324
3– Nikâhsız eşin manevi tazminat isteme hakkı 325
4– Nişanlının manevi tazminat isteme hakkı 325
5– Çocukların manevi tazminat isteği 326
6– Yetişkin çocukların manevi tazminat istekleri 326
7– Çocuklarını yitiren anne ve babanın manevi tazminat istekleri 327
8– Kardeşlerin manevi tazminat istekleri 327
9– Torunlar, dede ve nenelerinin ölümünden dolayı; dede ve neneler torunlarının ölümünden dolayı manevi tazminat isteyebilirler mi ? 328
III– MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILMALI 328
1– Manevi tazminat konusunda başlangıçtaki belirsizlik 328
2– Yargıda manevi tazminat uygulaması 328
3– Belirsiz alacak davasında manevi tazminat istenmesi 330
4– Bilim çevrelerinin, belirsiz alacak davasında manevi tazminat istenmesine ilişkin görüşleri 331
5– Manevi tazminat miktarı başlangıçta açıklanırsa ölçüsüz bir istek olur 333
6– Manevi tazminat için ayrı bir dava açılması usul ekonomisine aykırı olacaktır 333
7– Yargıtay ve yargı, manevi tazminatın belirsiz alacak davası biçiminde açılmasını kabul etmelidir 334
IV– MANEVİ TAZMİNATIN ANLAMI, AMACI VE İŞLEVİ 337
1– Tatmin görüşü 337
2– Telafi görüşü 339
3– Ceza görüşü 340
4– Caydırıcılık görüşü 342
5– Manevi tazminat konusundaki görüşlerin değerlendirilmesi 343
V– MANEVİ TAZMİNATA ÖLÇÜ ARAYIŞI 345
1– Manevi tazminata ortak bir ölçü bulunabilir mi ? 345
2– Manevi tazminat, maddi tazminat benzeri bir yöntemle hesaplanabilir mi ? 346
3– Manevi tazminat nasıl hesaplanacak, ölçüsü ne olacaktır? 347
4– Manevi tazminata ölçü ararken dikkate alınması gereken hususlar 347
5– Yargıcın göz önünde bulundurması gereken özel durumlar neler olabilir? 348
6– Manevi tazminatın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak hususlar 350
a) Suçun ve eylemin niteliği 350
b) Olayın ve eylemin ağırlığı 351
c) Zarar görenin ve zarar verenin kişilikleri 351
d) Zarar görenin, zararı göze alması ile zararın doğmasında veya artmasında etkili olmasının dikkate alınması gereği 352
7– Manevi tazminatın, maddi tazminat gibi hesaplanması önerimiz 353
VI– MANEVİ TAZMİNAT HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 354
1– Eş ve iki çocuktan oluşan haksahipleri 354
2– Eş ve iki çocuk, anne ve babadan oluşan haksahipleri 354
3– Ölenin, destek tazminatı isteyemeyecek olan yetişkin çocukları ile destekten yoksun kalanların birlikte açtıkları davada manevi tazminatın paylaştırılması 355
Onbirinci Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN İNDİRİMLER
I– GENEL OLARAK 357
1– Zarar ve tazminat kavramları 357
2– Tazminattan indirimler 358
3– İndirimlerde sıra 359
II– TAZMİNATTAN NELER İNDİRİLMEZ 360
1– Miras ve miras gelirleri tazminattan indirilmez 361
2– Şirket ortaklık ve kâr payları tazminattan indirilmez 362
3– SGK’nın ölüm sigortasından bağladığı “aylıklar” tazminattan indirilmez 363
4– SGK’nın kaza sigortasından bağladığı “gelirlerin” indirimi sınırlıdır 364
5– Kamu görevlerinin neden oldukları iş kazalarında, hak sahiplerine bağlanan SGK. gelirleri tazminattan indirilmez 364
6– İş kazasında kusuru bulunan haksahiplerine rücu edilemeyeceği için, bağlanan gelirler tazminattan indirilmez 365
7– Olay iş kazası değilse, SGK. gelirlerinin indirimi söz konusu olmaz 365
8– Yaşam ve ferdi kaza sigortalarından alınan paralar tazminattan indirilmez 367
9– Zorunlu Koltuk Sigortasından ölen “yolcunun” mirasçılarına ödenen tazminat, destekten yoksun kalma tazimatından indirilmez 367
III– TAZMİNATTAN NELER İNDİRİLİR 368
Birinci Ayrım
KUSUR İNDİRİMİ
1– Kusur indirimi 371
2– Desteğin kusuru 371
3– Haksız tahrik indirimi 373
4– Haksız tahrik indirimlerinin hukuk mahkemesinde uygulanması 373
İkinci Ayrım
DUL EŞİN EVLENME ŞANSI İNDİRİMİ
1– Destek tazminatında evlenme olasılık indirimi 377
2– Yeniden evlenme olasılığının araştırılması ve indirim oranının belirlenmesi 378
3– Nikâhsız eşin evlenme şansının daha yüksek olacağına ilişkin Yargıtay kararları ülke gerçeklerine aykırıdır 379
4– Dul eşin yeniden evlenme şansı hangi tarihe göre belirlenmelidir. 380
5– Yeniden evlenme şansının, hüküm tarihine en yakın “rapor tarihine” göre belirleneceğine ilişkin Yargıtay kararları 382
6– Yargıtay kararlarında, yeniden evlenme olasılıklarının nasıl araştırılacağına ilişkin açıklamalar 387
7– Yargıtay kararlarının eleştirisi 390
8– Yeniden evlenme durumunda tazminatın hesaplanması 390
9– Hüküm tarihinden sonra evlenme durumunda geri verme söz konusu olamaz 393
10– Dava sonuçlanmadan evlenip boşanmada tazminatın hesaplanması 393
11– İkinci evliliğin, öncekinin yaşam düzeyini sağlayamaması durumunda, aradaki farkın istenebileceğine ilişkin görüşler 394
12– Yargıtay’ın, nikâhsız eşin evlenme şansının daha yüksek olacağına ilişkin kararları, ülke gerçeklerine aykırıdır 396
13– Yargıtay kararlarında değerlendirme belirsizlikleri 401
14– Yeniden evlenmeler ve toplum sınıfları konusunda gözlemlerimiz 403
15– Bize göre, yeniden evlenme olasılıkları hangi ölçülere göre ve nasıl belirlenmelidir 407
Üçüncü Ayrım
YETİŞTİRME GİDERLERİNİN İNDİRİMİ
1– Yetiştirme giderleri nedir? 409
2– Yetiştirme giderleri indirimi niçin ve nasıl yapılmaktadır 409
3– Yetiştirme giderlerinin indirimi gerektiğine ilişkin görüşler 411
4– İndirim gerekeceğine ilişkin görüşlerin eleştirisi 413
5– İndirimi gerekli bulanlar, çocuğun maliyetini de hesaba katmalıdırlar 415
6– İndirim gerekmeyeceğine ilişkin görüşler 417
7– Hangi koşullarda “yetiştirme giderleri” indirimi yapılabilir ? 423
8– Yetiştirme giderleri konusunda görüşlerimiz 424
9– Yetiştirme giderlerinin hesaplanması ve indirilmesi 426
Dördüncü Ayrım
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GELİRLERİNİN İNDİRİMİ
1– Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri 431
2– Tazminattan aylıklar indirilmez, gelirler indirilir 431
3– İş kazası sigorta dalından “gelir” bağlama koşulları 432
4– SGK’nın bağladığı gelirlerin tazminattan indirimi 432
5– Tazminattan indirilecek gelirin “ilk peşin değeri” nedir, nasıl hesaplanır ? 433
6– İndirimin tazminat tavanı ile sınırlanması 436
7– Kusura göre indirim 437
8– Ölen işçi tam kusurlu olsa dahi, haksahiplerine gelir bağlanır ve bağlanan gelirler için Kurumun rücu hakkı olmadığından, tazminattan indirim yapılmaz 438
9– Kamu görevlilerinin neden oldukları iş kazalarında, hak sahiplerine bağlanan SGK. gelirleri tazminattan indirilmez 438
10– Bağımsız çalışanların ölümlerinin Kurum’ca “iş kazası” sayılması durumunda, haksahiplerine gelir bağlanması ve tazminattan indirimler 438
Beşinci Ayrım
YETERSİZ ÖDEMELERİN TAZMİNATTAN İNDİRİMİ
1– Dava öncesi ödemeler 443
2– Yetersiz ödemelerin indirimi 443
3– Yetersiz ödemeler, sigorta limitinden değil, en son verilere göre hesaplanan “tazminat”tan indirilir 444
4– Dava açıldıktan sonra yapılan ödemeler, güncellenmeksizin indirilir 445
5– Bir güncelleme ve tazminattan indirim örneği 445
Altıncı Ayrım
ÖLEN KİŞİNİN HATALI DAVRANIŞLARI NEDENİYLE
TAZMİNATTAN İNDİRİM
1– Yasa hükmü 447
2– Zarar görenin, zararı doğuran fiile razı olması 448
3– Zarar görenin, zararın doğmasında etkili olması (müterafik kusur) 452
4– Hafif kusurlu tazminat yükümlüsünün yoksulluğa düşecek olması 459
Yedinci Ayrım
HATIR TAŞIMASI NEDENİYLE İNDİRİM
1– İndirimin yasal dayanağı 461
2– Hatır taşıması nedir 461
3– Aile bireylerinin taşınması “hatır taşıması” değildir 461
4– Taşıyanın bir “çıkarı” veya “ekonomik yararı” varsa, hatır taşıması söz konusu olmaz ve tazminattan indirim yapılmaz 462
5– Hatır taşıması sayılmanın koşulları 462
6– Hatır indirimi konusunda dikkate alınacak hususlar 467
7– Hatır taşımalarında tazminattan indirim zorunlu mudur? 470
8– İndirim yapılması niçin istenmektedir? 470
9– İndirim zorunlu değildir 472
10– Hatır taşıması indirimleri hakim tarafından yapılmalıdır 473
11– İndirimin ölçüsü ne olmalıdır 473
12– İndirim oranlarını belirlemede ölçü 477
13– Hatır taşıması indirimlerine ilişkin görüşler 477
14– Hatır indiriminden ancak hatır için taşıyan yararlanabilir 478
15– Ortaklaşa sorumlulukta hatır indiriminin diğer davalılara etkisi 479
16– Hatır için taşınanlar da Trafik Sigortasından yararlanırlar 482
Sekizinci Ayrım
TAZMİNATTAN İNDİRİMLERDE SIRA
1– İndirim türleri 487
2– İndirim sıralaması 489
Onikinci Bölüm
İŞ KAZASINDA ÖLÜM NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUNLUK
I– İŞ KAZASI 491
1– Tanım 491
2– İş kazası sayılmanın koşulları 491
3– İş kazalarında İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku farkı 491
4– Ölen işçi tam kusurlu olsa bile Kurum’ca haksahiplerine gelir bağlanır 492
II– İŞ KAZASINDA ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI 493
1– İş kazasının özellikleri ve başka kaza türlerinden farkı 493
2– İş kazası nedeniyle açılacak davaların ön koşulu 494
3– İş kazasında destek kavramı 495
4– İş kazası nedeniyle destekten yoksunluk 495
5– Destekten yoksun kalanlar (Davacılar) 496
6– Davalılar 498
III– İŞ KAZALARINDA GÖREVLİ MAHKEME 500
1– İş kazalarında görevli mahkeme 500
2– Trafik–İş kazalarında görevli mahkeme 501
3– Trafik kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu’nca “iş kazası” sayılması, görevli mahkemenin belirlenmesi için yeterli olmayıp, iş mahkemesinin görevli kabul edilmesi için zarar gören işçi ile sorumlu arasında hizmet sözleşmesinin bulunması gerekir 504
4– Sosyal Güvenlik Kurumu’nun rücu davasında görevli mahkeme 505
IV– İŞ MAHKEMESİNDE YARGILAMA USULÜ 506
1– Yasalardaki hükümler 506
2– Basit yargılama usulünün “trafik–iş kazaları” yönünden değerlendirilmesi 507
V– DAVASI AÇILMASI 507
1– Dava dilekçesi 507
2– İş kazası nedeniyle tazminat davasında sunulacak deliller 509
3– Davanın açılması ve ön inceleme 509
VI– SGK GELİRLERİNİN İNDİRİMİ 510
1– SGK’nın bağladığı gelirlerin tazminattan indirimi 510
2– Tazminattan indirilecek gelirin “ilk peşin değeri” nedir, nasıl hesaplanır? 511
3– İndirimin tazminat tavanı ile sınırlanması 513
4– Kusura göre indirim 515
5– Ölen işçi tam kusurlu olsa dahi, haksahiplerine gelir bağlanır ve bağlanan gelirler için Kurumun rücu hakkı olmadığından, tazminattan indirim yapılmaz 515
VII– BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN İŞ KAZASINDA ÖLÜMÜ 516
1– Bağımsız çalışanlar 516
2– Bağımsız çalışanlar yönünden iş kazası 517
4– Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk 517
5– Bağımsız çalışanların geçirdikleri “trafik–iş kazası” nasıl kanıtlanabilir? 518
6– Trafik kazasının “iş kazası” kabul edilmesinin sonuçları 519
7– Trafik kazası Kurumca “iş kazası” sayılmazsa, tespit davası açılabilir 520
8– Bağımsız çalışanların haksahiplerine Kurum’un sağladığı yardımlar 520
9– Bağımsız çalışanların haksahiplerine “gelir” bağlanmasının koşulları 520
10– Bağımsız çalışanın ölümü kesin “iş kazası” ise ve haksahiplerine “gelir” bağlanmışsa, tazminattan indirilecek miktar 521
Onüçüncü Bölüm
İDARİ YARGIDA ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I– DEVLETİN (İDARENİN) SORUMLULUĞU 523
1– Hukuk Devleti ilkesi ve Anayasa hükümleri 523
2– Devletin (İdarenin) sorumluluğunun türü 524
3– Devletin ölümlerden sorumluluğu 525
4– Devletin ölümlerden sorumluluğuna ilişkin olaylardan örnekler 526
II– İDARİ YARGIDA TAZMİNAT DAVALARI 528
1– İdari Yargıda tazminat (tam yargı) davaları 528
2– İdari Yargı’da da uygulanacak özel yasa 529
3– İdari Yargı’da tazminat davası açılmasının nedenleri 529
4– İdari Yargıda dava türü 532
5– Dava değeri hangi aşamada ve nasıl artırılacaktır ? 532
6– İlk derece mahkemesinde dava değerinin artırılması 534
7– İstinaf aşamasında dava değeri artırılabilir mi ? 535
8– Danıştay bozması sonrasında dava değeri artırılabilir mi ? 536
9– İlk dilekçedeki miktarlar “kısmi istek” değil, harca esas “simgesel” değerler olarak kabul edilmelidir 537
10– Dava dilekçesinde “miktar” değil, “istek konuları” dikkate alınmalıdır 537
11– Dava değerinin artırılmasına “ıslah” denilmemelidir 538
III– DAVA KOŞULLARI VE SÜRELER 538
1– Önceden idareye başvurma koşulu 538
2– Görevsiz yargı yerinde açılan davanın, görevsizlik kararı üzerine idari yargıda yeniden dava açılması durumunda “idareye başvuru” koşulu aranmaz 539
3– Sürelerin işleyişi 539
4– İdareye başvuru süresinin işlemesi için “öğrenme” olgusunun başlangıcı 540
IV– İDAREYE KARŞI DAVA AÇILMASI 541
1– Dava dilekçelerinin nasıl düzenleneceği 541
2– Dilekçelerin verileceği yerler 543
3– Dilekçeler üzerinde ilk inceleme 543
4– İlk inceleme üzerine verilecek kararlar 544
5– İdari merci tecavüzü hakkında 545
6– Husumet (Davanın hangi idareye karşı açılacağı hakkında) 545
V– İDARİ YARGI’DA KANITLAR VE KANIT YÜKÜ 547
1– Yasa hükmü 547
2– Delil listeleri 548
VI– İDARİ YARGIDA YARGILAMA AŞAMALARI 549
1– Dilekçeler aşaması 549
2– İlk inceleme aşaması 549
3– Yargılama (tahkikat) aşaması 551
4– Duruşma 552
5– Karar aşaması 552
6– Kararın işleme konulması 553
VII– İDARİ YARGIDA FAİZ BAŞLANGICI 553
1– Faiz başlangıcı konusunda farklı kararlar 553
2– Faizin, artırım dilekçesinin davalı idareye tebliği tarihinden işletileceğine ilişkin “yanlış” ve “haksız” kararlar 553
3– Sonuç olarak 554
VIII– HİZMET KUSURUNA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI 554
1– Hizmetin kötü işlemesine bağlı ölümler 554
2– Hizmetin geç işlemesine bağlı ölümlü olaylar 558
3– Hizmetin hiç işlememesine bağlı ölümler 560
IX– İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN KARARLAR 562
1– İdare Hukukunda kusursuz sorumluluk ilkeleri 562
2– Kusursuz sorumluluğa ilişkin karar örnekleri 562
3– Mesleki riskten kaynaklanan ölümlü olaylar 563
X– SOSYAL RİSK İLKESİNCE SORUMLULUĞA İLİŞKİN KARARLAR 564
1– Sosyal risk kavramı 564
2– Yasal düzenlemeler 564
3– Sosyal risk ilkesi gereği sorumluluğa ilişkin karar örnekleri 565
Ondördüncü Bölüm
TIBBİ HATADAN KAYNAKLANAN ÖLÜMLER NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVALARI
I– TIBBİ HATANIN ÖZELLİKLERİ 567
1– Başka sorumluluklardan farkı 567
2– Hekimin yüksek özen gösterme yükümlülüğü 568
3– Hekimin en hafif kusurdan tam sorumlu olması 569
II– TIBBİ HATALARDAN KAYNAKLANAN ÖLÜMLER 570
1– Sorumluluk nedenleri 570
2– Ceza Yasasına göre hekimin suç sayılır eylemi ve sorumluluğu 570
3– Hekim ve hastane hatalarına ilişkin Yargıtay kararları 571
III– TIBBİ HATA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI 575
1– Dava türü 575
2– Davalılar 575
3– Devletin özel hastanelerden sorumluluğu; özel hastanelerdeki tıbbi hatalardan dolayı Sağlık Bakanlığı’na karşı dava açılabilmesi 576
IV– GÖREVLİ MAHKEMELER 577
1– Bağımsız çalışan hekimlere karşı açılacak davalarda 577
2– Özel hastanelere karşı açılacak davalarda 577
3– SSK Hastanelerinin hizmet ve görev kusurları nedeniyle açılacak davalarda 577
4– Kamu hastanelerinin hizmet kusurları nedeniyle açılacak davalarda 577
5– Kamu görevlilerinin kişisel kusurları nedeniyle açılacak davalarda 578
6– Ölüm ve bedensel zararlar Tüketici Mahkemelerinde görülemez 578
V– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 579
1– Hekime karşı açılacak davada zamanaşımı 579
2– Özel hastanelere karşı açılacak davalarda zamanaşımı 579
3– Hekime, hastaneye ve sigorta şirketine karşı “ortaklaşa sorumluluk” hükümlerine göre açılacak davalarda zamanaşımı 580
4– Kamu hastanelerine karşı “idari yargıda” açılacak davalarda süre 580
5– Sigortalıların tedavi gördükleri hastanelere karşı açacakları davalarda zamanaşımı süresi 581
Onbeşinci Bölüm
ÖLÜMLERDE SİGORTA ÖDEMELERİ
I– GENEL OLARAK 583
1– Destekten yoksun kalanların yararlanabilecekleri sigorta türleri 583
2– Ölen kişinin “mirasçılarının” yararlanabilecekleri sigorta türleri 584
II– TRAFİK KAZALARINDA SİGORTA ÖDEMELERİ 584
1– Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) 584
2– Sigortacının üçüncü kişilere karşı sorumluluğu 584
3– Destekten yoksun kalma tazminatı ödemeleri 585
4– Sigortacıya başvurma koşulları 585
5– Başvuru yapılırken sigortacıya verilmesi gereken belgeler 586
6– Sigortacının ödemekle yükümlü olacağı tazminat tutarı 587
III– YOLCU TAŞIMADA ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI 587
1– Koltuk Sigortası Genel Şartları’nda “ölüm” tazminatı 587
2– Yasal düzenleme 588
3– Zorunlu Koltuk Sigortası’nın özellikleri 588
4– Başvuru için gerekli belgeler 589
5– Ödeme süresi 589
6– Sigorta şirketi tazminat ödemezse, doğrudan icra takibi yapılabilir 590
7– Ödeme gecikirse faizin türü 590
IV– YOLCU TAŞIMADA ZORUNLU TAŞIMA SİGORTASI 590
1– Karayolu Taşımacılık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 590
2– Ölen yolcunun desteğinden yoksun kalanların Taşıma Sigortası’ndan tazminat istemleri 591
V– TIBBİ KÖTÜ UYGULAMA SİGORTASI 592
1– Hekimin sorumluluğu 592
2– Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 593
3– Tıbbi hatadan zarar görenlere tazminat ödenmesi 594
4– Zarar gören, sigortacıya hangi belgelerle başvuracaktır? 595
VI– GÜVENCE HESABININ SORUMLULUĞU 595
1– Yasal düzenleme 595
2– Güvence Hesabı’na hangi durumlarda başvurulabilecektir 596
3– Güvence Hesabı’na hangi belgelerle başvurulacaktır 596
4– Başvuru süresi 596
VII– SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURULMASI 597
1– Sigorta Tahkim Komisyonu’na hangi durumlarda başvurulur 597
2– Komisyona nasıl başvurulur 597
3– Uyuşmazlığı sonuçlandırma (karar verme) süresi 598
Onaltıncı Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
I– GENEL AÇIKLAMA 599
II– HAKSIZ EYLEMLERDE ZAMANAŞIMI 599
1– Genel hüküm niteliği 599
2– Süreler 600
a) Olağan süre 600
b) Ek (kesin) süre 600
c) Olağan dışı süre (Ceza zamanaşımı süresi) 600
3– Zamanaşımının başlangıcı 602
a) Tazminat sorumlularının öğrenilmesi 602
b) Zararın öğrenilmesi 603
c) Zararın dava edilebilir nitelik kazanması koşulu 603
4– Zamanaşımının kesilmesi 605
III– SÖZLEŞMELERDE ZAMANAŞIMI 606
1– On yıllık süre 606
2– Beş yıllık süre 606
IV– SORUMLULUK TÜRLERİNE GÖRE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 606
1– Trafik kazalarında zamanaşımı 606
2– Yolcu taşımada zamanaşımı 608
3– Zorunlu sigortalara başvurularda zamanaşımı süreleri 609
a) Trafik Sigortasında zamanaşımı 610
b) Karayolu Taşıma Sigortasında zamanaşımı 610
c) Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında zamanaşımı 611
d) Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında zamanaşımı 611
e) Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasında zamanaşımı 611
f) Güvence Hesabına başvurularda zamanaşımı 612
4– Bina ve yapılardan sorumluluklarda zamanaşımı süreleri 612
5– Tehlikeli işletmelerden sorumlulukta zamanaşımı 613
6– Satın alınan veya yükleniciye yaptırılan binaların çökmesi ve yıkılması sonucu ölüm ve bedensel zararlarda zamanaşımı 615
7– İş kazalarında zamanaşımı 616
8– Hekimin ve hastanenin sorumluluğuna uygulanacak zamanaşımı süreleri 616
9– Özel Hukuk hükümlerine göre yönetilen kamu kurumlarına göre açılacak davalarda zamanaşımı 619
Onyedinci Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESAPLANMASI
I– GENEL OLARAK 621
1– Can zararları bir insan hakları sorunudur 621
2– Tazminat hesaplarına uygulanacak yasalar 621
II– İNSAN ZARARLARININ ÖZELLİKLERİ 623
1– İnsan zararları, mal zararı değil, can zararıdır 623
2– İnsan zararlarının tazminat olarak değerlendirmesi bir “hukuk” sorunudur 623
3– İnsan zararları farklı bir hesaplamayı gerektirmektedir 624
4– Tazminat hesaplarında temel ölçü, formüller değil, hukuksal gerekçelerdir 625
III– TAZMİNAT HESAPLAMA İLKELERİ 626
1– Haksız eylemlerde zarar başlangıcı olay tarihidir 626
2– Gerçek belli iken varsayımlara dayanılamaz 626
3– Tazminat, yaşam sürelerinin sonuna kadar hesaplanmalıdır 627
IV– TAZMİNAT HESABININ UNSURLARI 628
1– Olay ve kusur değerlendirmesi 628
2– Zarar sürelerinin belirlenmesi 628
a) Yaşam tabloları 629
b) Destekten yoksunlukta zarar süreleri 630
c) Çalışanlar yönünden “aktif dönem” sürelerinin tespiti 630
3– Ölümlerde destek payları 631
4– Tazminatın parasal ölçüsü 631
V– TAZMİNAT HESAPLAMA EVRELERİ 633
1– Hesap unsurlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi 633
2– Tazminat hesabına esas kazançların veya parasal değerlerin belirlenmesi 633
3– Tazminatın hesaplanması 634
4– Tazminatın netleştirilmesi 634
5– Ölüm nedeniyle destekten yoksunlukta neler indirilmez 635
VI– TAZMİNAT HESAPLARI 636
1– Tazminat hesaplarında matematiksel işlemler 636
2– İşleyecek dönem zarar hesaplarında matematiksel işlemler 637
3– İnsan zararlarının hesabında formüllerin kullanılması 637
4– Zarar hesaplarında formüllerin anlamı ve işlevi 638
VII– FORMÜLLER 640
1– Genel olarak 640
2– Ortak bir formül kullanılmasının gerekliliği 640
VIII– YARGI’DA GEÇMİŞTEN BUGÜNE HESAPLAMA FORMÜLLERİ 641
1– Devre sonu ödemeli ortalama kazanç ve sabit rant formülü ile (%5) artırım ve iskonto değerli dönem 641
2– Devre sonu ödemeli ortalama kazanç ve sabit rant formülü ile (%10) artırım ve iskonto değerli dönem 643
3– Progressif rant hesabı dönemi 644
IX– SİGORTALARIN UYGULADIKLARI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 646
1– Trafik Sigortası Genel Şartlarına göre hesaplama yöntem ve formülü 646
2– Devre başı ödemeli belirli süreli rant formülü hakkında açıklamalar 647
3– Devre başı ödemeli belirli süreli rant formülüne göre hesaplama örneği 648
4– Raporlar açık ve anlaşılır olmalıdır 649
X– SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN GELİR BAĞLAMA VE PEŞİN DEĞER FORMÜLLERİ VE YÖNTEMLERİ 650
1– Genel olarak 650
2– Sigortalının ölümünde haksahiplerine gelir bağlanma yöntemleri 651
3– Peşin değer hesabı 652
4– Kurum’un sorumlulara rücu edebileceği, dolayısıyla tazminattan indirilecek miktarlar 653
IX– DESTEKTEN YOKSUNLUK HESABINDA RAPOR PLANI 654
1– Birinci bölüm 654
Tazminat hesabına esas bilgiler (Hesap unsurları) 654
2– İkinci bölüm 654
Tazminat hesabına esas kazançların ve parasal değerlerin hesaplanması 654
3– Üçüncü bölüm 654
Tazminat hesabı 654
4– Dördüncü bölüm 654
5– Değişik durumlar 655
6– İnceleme ve değerlendirmelerde dikkat edilecek hususlar 655
EKLER
 DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ KONULARINA GÖRE YARGITAY KARARLARI (SEÇİLMİŞ VE ÖZETLENMİŞ) 661
 DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 739
 ÖLÜM NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUNLUK RAPOR ÖRNEKLERİ 763
 ÜÇ AYRI FORMÜLE GÖRE AYNI HESAP UNSURLARININ TAZMİNAT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 793
 TABLOLAR 809
Yararlanılan Kitaplar ve Yazılar 833
Kavramlara Göre Arama Dizini 839

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
395,00   
395,00   
2
197,50   
395,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
395,00   
395,00   
2
197,50   
395,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
395,00   
395,00   
2
197,50   
395,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
395,00   
395,00   
2
197,50   
395,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
395,00   
395,00   
2
   
   
Kapat