İş Kanunu Şerhi Cevdet İlhan Günay

İş Kanunu Şerhi


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
1661
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050514353
Boyut
16x24
Baskı
5850,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 850 puan kazanacaksınız)
   850
KARGO BEDAVA

Cevdet İlhan GÜNAY ( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Onrusal Üyesi, H.K.Ü Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı, E. Öğretim Üyesi )

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ           7

KISALTMALAR           29

KAYNAKÇA    41

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam        1          51

AÇIKLAMA     51

İLGİLİ KARARLAR     53

Tanımlar         2          54

İŞ KANUNUNUN TEMEL KAVRAMLARI 

I-          İŞÇİ     59

1- İŞÇİ TERİMİ           59

2- İŞÇİ TANIMI           59

3- İŞÇİLİK NİTELİĞİ   63

II-         İŞVEREN        68

1- İŞVEREN TANIMI  68

2- ÇALIŞTIRMANIN İŞ SÖZLEŞMESİ GEREĞİ OLMASI    68

3- İŞÇİ ÇALIŞTIRAN KİŞİ OLARAK İŞVEREN KAVRAMI    70

a)  Genel olarak  70

b)  İşverenin Belirlenmesi  71

c)  İşverenin Yönetim Hakkı  72

aa)  Genel olarak  72

bb)  İşverenin Yönetim Yetkisinin Farklı Kişilerde Toplanması  75

III-        İŞVEREN VEKİLİ       75

1- İŞVEREN VEKİLİ TANIMI  75

2- İŞVEREN VEKİLİNİN İŞVEREN NİTELİĞİ           77

3- İŞVEREN VEKİLİNİN ÖZELLİKLERİ         79

a)  İşyerinde İşveren Adına Hareket Etmek  79

b)  İşin ve İşyerinin Yönetiminde Görev Almak  80

c)  Aynı Kişide İşçilikle İşveren Vekilliği Sıfatının Birleşmesi  81

d)  Mahkemede Temsil  83

IV-       ALT İŞVEREN            83

1-         GENEL OLARAK        83

2-         BİR İŞVERENDEN İŞ ALINMASI      86

3-         MÜTEAHHİT - TAŞERON      88

4-         ALT İŞVEREN-ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ       89

V-        İŞYERİ            91

1-         İŞYERİNİN TANIMI    91

2-         İŞYERİ KAVRAMI      93

3-         İŞYERİ VE İŞYERİNDEN SAYILAN YERLER          94

4-         EKLENTİLER  98

5-         İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ           98

İLGİLİ KARARLAR     99

İşyerini bildirme          3          107

I-          İŞYERİNİ BİLDİRME  108

II-         İŞ KANUNUNUN UYGULANMASINDA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ    109

İstisnalar         4          112

İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI DIŞINDA OLANLAR 

I-          GENEL OLARAK        114

II-         İSTİSNALAR VE İSTİSNALARIN İSTİSNALARI       116

1-         DENİZ VE HAVA TAŞIMA İŞLERİ     116

a)  Deniz taşıma işleri  116

aa)  İstisna Kapsamında Olanlar  116

bb)  İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar  116

b)  Hava taşıma işleri  117

aa)  İstisna Kapsamında Olanlar  117

bb)  İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar  117

2-         TARIM İŞLERİ            117

a)  İstisna Kapsamında Olanlar  117

b)  İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar  119

aa)  Genel Olarak  119

bb) Tarım Sanatları ile Tarım Aletleri Makina ve Parçalarının 

Yapıldığı Atölye ve Fabrika İşyerleri  120

cc)  Tarım İşletmelerindeki Yapı İşleri  120

dd) Halkın Faydalanmasına Açık veya İşyerlerinin   Eklentisi Durumundaki Park ve Bahçelerde Çalışanlar  120

ee)  Denizlerde Çalışan Su Ürünleri Yetiştiricileri  121

3-         EVLERDE YAPILAN EL SANATLARI İŞLERİ           121

4-         EV HİZMETLERİ        121

5-         5362 SAYILI KANUNDAKİ TANIMA UYGUN OLARAK ÜÇ KİŞİNİN 

ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ          122

6-         ÇIRAKLAR      124

7-         AİLE EKONOMİSİ SINIRI İÇİNDE TARIMLA İLGİLİ YAPI İŞLERİ   125

8-         SPORCULAR             125

9-         REHABİLİTE EDİLENLER     126

İLGİLİ KARARLAR     127

Eşit davranma ilkesi   5          136

I-          GENEL OLARAK        138

II-         EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI       140

III-        İSPAT YÜKÜ  142

IV-       DİĞER TAZMİNATLARLA İLİŞKİSİ   142

İLGİLİ KARARLAR     145

İşyerinin veya bir bölümünün devri    6          156

İŞYERİNİN DEVRİ 

İLGİLİ KARARLAR     161

Geçici iş ilişkisi           7          171

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ 

I-          GENEL OLARAK        175

II-         ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ    175

III-        ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASI      181

IV-       HOLDİNG BÜNYESİ İÇERİSİ VEYA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA 

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULMASI      185

V-        GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN İŞÇİ HAKLARINA ETKİSİ    187

VI-       YARARLANANIN İŞVEREN NİTELİĞİNİ KAZANMASI        190

İLGİLİ KARARLAR     190

 

İKİNCİ BÖLÜM

İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi 

Tanım ve şekil            8          197

İŞ SÖZLEŞMESİ 

I-          GENEL OLARAK        198

II-         İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ  199

III-        İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI    203

1-         BAĞIMLILIK    203

a)  Ekonomik Bağımlılık  203

b)  Kişisel Bağımlılık  205

c)  Teknik bağımlılık  208

2-         İŞ SÖZLEŞMESİ-ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ AYIRIMI            209

3-         İŞ SÖZLEŞMESİNİN VEKÂLET AKDİNDEN AYRILMASI    212

IV-       İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN KOŞULLAR     214

V-        İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI     216

VI-       HİZMET SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ        217

1-         GENEL OLARAK        217

2-         HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN BUTLANI      218

a)  Genel Olarak  218

b)  Kanundaki Yasaklara Aykırı Sözleşme  218

c)  Ahlaka Aykırı Sözleşme  220

VII-      HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ   221

İLGİLİ KARARLAR     222

Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi        9          226

AÇIKLAMA     226

Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri  10        227

SÜREKSİZ İŞLER 

I-          GENEL OLARAK        227

II-         SÜREKSİZ İŞİN BELİRLENMESİ      228

III-        SÜREKLİ-SÜREKSİZ İŞ AYIRIMININ SONUÇLARI             228

İLGİLİ KARARLAR     229

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi             11        230

BELİRSİZ-BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 

I-          GENEL OLARAK        232

II-         BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ   234

İLGİLİ KARARLAR     239

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları          12        247

AÇIKLAMA     248

İLGİLİ KARARLAR     249

Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi        13        252

AÇIKLAMA     254

İLGİLİ KARARLAR     256

Çağrı üzerine çalışma ve Uzaktan Çalışma   14        258

ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE UZAKTAN ÇALIŞMA 

I-          ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA  260

II-         UZAKTAN ÇALIŞMA  262

İLGİLİ KARARLAR     263

Deneme süreli iş sözleşmesi  15        264

DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 

I-          GENEL OLARAK        265

II-         DENEME SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ    266

1-         SÜREKLİ İŞ İÇİN YAPILABİLMESİ   266

2-         DENEME SÜRESİ      266

3-         DENEME SÜRESİNDE FESİH          267

a)  Fesih Yetkisinin Kullanılması  267

b)  Fesih Yetkisinin Kullanılmaması  268

III-        DENEME SÜRESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI          268

1-         DENEME SÜRESİNDE AKDİN FESİH EDİLMEMESİ          268

2-         DENEME SÜRESİNDE SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ   268

3-         DENEME SÜRESİNİN İSPATI           269

İLGİLİ KARARLAR     270

Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri      16        271

TAKIM SÖZLEŞMESİ 

I-          GENEL OLARAK        271

II-         TAKIM SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI         272

III-        TAKIM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ       273

IV-       TAKIM SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI     273

İLGİLİ KARAR            274

Süreli fesih      17        276

HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 

I-          HİZMET SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ        277

1- GENEL OLARAK   277

2-         FESİH BİLDİRİMİ İLE İHBAR ÖNELLİ BİLDİRİM ARASINDAKİ İLİŞKİ       279

3-         FESİH BİLDİRİMİNİN HÜKÜM DOĞURMASI           280

II-         İHBAR ÖNELLİ FESİH           281

1-         GENEL OLARAK        281

2-         İHBAR ÖNELLERİ      282

a)  İş Kanunundaki Süreler  282

b) İş Kanunundaki Sürelerin Uzatılması  283

c)  Önel Süresi İçinde İş Arama İzni Verilmesi  283

d)  İhbar Önellerinin Bölünmezliği  284

e) İhbar Önelleri Ücreti  285

3-         İHBAR ÖNELLERİNE UYMAMANIN SONUÇLARI   286

a)  İşçi Yönünden  286

b)  İşverenin Önellere Uymamasının Sonuçları  288

(a)       İhbar Tazminatı          288

(b)       İhbar Tazminatında Sorumluluk         295

(c)        İhbar Tazminatının Hesabı ve Tahsili            295

aa) İhbar Tazminatının Hesabı  295

bb) İhbar Tazminatının Tahsili  296

III-        İŞVERENİN KÖTÜNİYETLİ FESHİNİN SONUÇLARI           297

1- KÖTÜNİYET TAZMİNATI  297

2- KÖTÜNİYET TAZMİNATININ HESABI      301

İLGİLİ KARARLAR     302

Feshin geçerli sebebe dayandırılması           18        390

I -         İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI            393

1-         İŞYERİNE İLİŞKİN KOŞULLAR         393

2-         İŞÇİYE İLİŞKİN KOŞULLAR  396

a)  Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştırılma Koşulu  396

b)  İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması Koşulu  396

c)  İşveren Vekili Olmama Koşulu  398

3-         BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ             399

II-         GEÇERSİZ-GEÇERLİ FESİH NEDENLERİ  400

1-         GEÇERSİZ FESİH NEDENLERİ       400

2-         GEÇERLİ FESİH NEDENLERİ          401

a)  Genel Olarak  401

b)  İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler  401

c)  İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler  402

d)  İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler  406

İLGİLİ KARARLAR     409

Sözleşmenin feshinde usul    19        638

I-          FESİH BİLDİRİMİNİN YAPILMA USULÜ       639

1-         FESİH BİLDİRİMİ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER      639

a)  Savunma Alınması  639

b)  Fesih Hakkının Makul Süre İçerisinde Kullanılması  641

2-         FESİH BİLDİRİMİNDE ŞEKİL VE USUL       642

İLGİLİ KARARLAR     643

FESİH BİLDİRİMİNDE ŞEKİL VE USUL 

Fesih bildirimine itiraz ve usulü          20        652

FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ YÖNTEMİ 

I-          GENEL OLARAK        653

II-         İŞÇİNİN FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİ İSTEMESİ        654

1-         Genel olarak   654

2-         BAŞVURU SÜRESİ    656

III-        İŞÇİNİN ÖZEL HAKEME BAŞVURMASI      659

İLGİLİ KARARLAR     664

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları    21        677

GEÇERSİZ FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 

I-          GENEL OLARAK        679

II-         İŞE İADE KARARININ UYGULANMASI        680

III.        İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI  681

a)  Genel Olarak  681

b)  İşçinin İşverene Başvurması  682

c)  İşverenin İşçiyi İşe Başlatması  682

d)  İşverenin İşe Başlatmaması  684

aa)  Genel Olarak  684

bb)  İşe Başlatılmama Halinde Ödenmesi Gereken Tazminat  686

cc)  İşçinin Çalıştırılmadığı Süre Ücreti Ve Diğer Haklar  689

dd)  İşe Başlatma Halinde İhbar ve Kıdem Tazminatının 

Mahsubu ve İadesi     691

ee) İşe Başlatmamanın İhbar ve Kıdem Tazminatı ile  

Yıllık Ücretli İzin Alacağına Etkisi       692

ff)  Faiz ve Zamanaşımı  694

IV-       İŞE İADE KARARININ İCRASI          696

a)  İşe İade Kararı Bakımından  696

b)  İşe Başlatmama Tazminatı Bakımından  697

c) İşçinin Çalıştırılmadığı En Çok Dört Aylık Ücret ve Diğer Haklar 

Yönünden       698

V-        İŞE İADE KARARININ İNFAZI           711

İLGİLİ KARARLAR     713

 

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi     22        756

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN HUKUKİ SONUÇLARI 

I-          GENEL OLARAK        757

II-         ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN ZAMANI          757

III-        ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN KAPSAMI        759

IV-       ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN KANITLANMASI         761

İLGİLİ KARARLAR     763

Yeni işverenin sorumluluğu    23        796

AÇIKLAMA     796

İLGİLİ KARARLAR     797

 

 

 

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı         24        803

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN  ÖNELSİZ FESHİ 

I-          GENEL OLARAK        805

II-         HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İHBAR ÖNELSİZ FESHİ           806

1-         GENEL OLARAK        806

2-         İŞVERENİN BORÇLARINA UYMAMASINA KARŞI  İŞÇİNİN ÖNELSİZ 

FESİH HALLERİ         808

a)  Sağlık Sebepleri  808

aa) İşin Niteliğinin İşçinin Sağlık ve Yaşayışına Tehlikeli 

Olması            808

bb) İşçinin Yakın İlişki İçinde Bulunduğu Kişilerin Bulaşıcı 

veya İşi ile Bağdaşmayacak Şekilde Hastalığa Tutulması    810

b)  İşverenin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Halleri  811

aa)  Genel Olarak  811

bb)  İşverenin İşçiyi Yanıltması  811

cc)  Şeref ve Namusa Dokunacak Hareketler, Cinsel Taciz, 

Psikolojik Taciz (Mobbing)     812

dd) İşverenin Evinde Oturan İşçi İçin İşverenin Yaşayış 

Tarzının   Düzgün Olmaması             815

ee)  İşverenin İşçi ve Ailesi Aleyhine Suç İşlemesi  816

ff)  Ücretin Ödenmemesi  817

gg)  Noksan İş Vermek ve İş Şartlarını Değiştirmek  819

3-         ZORLAYICI SEBEPLER        825

4-         ÖNELSİZ FESİH HAKKI VEREN DİĞER HALLER   827

İLGİLİ KARARLAR     828

 

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı     25        855

İŞVERENİN ÖNEL TANIMAKSIZIN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ 

I-          GENEL OLARAK        857

II-         İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ ÖNELSİZ FESİH HALLERİ           859

1-         GENEL OLARAK        859

2-         SAĞLIK SEBEPLERİ  862

3-         AHLÂK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VE BENZERLERİ       864

a) Genel Olarak  864

b)  İşçinin İşvereni Yanıltması  867

c)  Şeref ve Namusa Dokunacak Söz Davranışlar  867

d)  İşçinin Yaşayış Tarzının Uygun Olmaması  867

e) İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması,  

Cinsel Tacizi ve Sarhoşluğu   868

f)  İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları  870

g)  İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş Olması  872

h)  Devamsızlık  874

i)  Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması  877

j)  İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar Vermek  879

4-         ZORLAYICI SEBEPLE FESİH           880

5-         İŞVERENE ÖNELSİZ FESİH HAKKI VEREN DİĞER HALLER       881

İLGİLİ KARARLAR     882

Derhal fesih hakkını kullanma süresi             26        903

AKDİ FESİH HAKKININ KULLANILMA SÜRESİ 

I-          GENEL OLARAK        903

II-         İHBAR ÖNELSİZ FESİHDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE         904

1-         GENEL OLARAK        904

2-         HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI  905

3-         SÜRENİN NİTELİĞİ VE HESAPLANMASI    906

4-         HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMESİ       906

5-         FESHİN SÜRESİNDE YAPILDIĞININ İSPATI          907

6-         SÜRESİNDE YAPILAN FESİHTE TAZMİNAT          908

İLGİLİ KARARLAR     909

Yeni iş arama izni       27        923

YENİ İŞ ARAMA İZNİ 

I-          GENEL OLARAK        923

II-         YENİ İŞ ARAMA İZNİ             924

III-        İŞ ARAMA İZNİNİN SÜRESİ  925

İLGİLİ KARARLAR     927

Çalışma belgesi          28        933

I- GENEL OLARAK    933

II- ÇALIŞMA BELGESİNİN VERİLMESİ        934

İLGİLİ KARARLAR     934

Toplu işçi çıkarma      29        935

TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA 

I-          GENEL OLARAK        937

II-         TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA SAYILACAK HALLER         938

III-        BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİYLE 

GÖRÜŞME     939

IV-       FESİH BİLDİRİMLERİNİN HÜKÜM DOĞURMASI VE İŞE İADE DAVASI   940

V-        YENİDEN İŞE ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ         942

VI-       MEVSİM VE KAMPANYA İŞÇİLERİNİN İŞE DAVETİ          943

İLGİLİ KARARLAR     943

Özürlü, eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu             30        947

HİZMET AKDİ YAPMA ZORUNLULUĞU 

I-          GENEL OLARAK        949

II-         İŞVERENİN ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ            952

1)         SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ         952

2)         MALULİYETİ ORTADAN KALKAN İŞÇİLERİN İŞE ALINMASI        955

3)         SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YAPTIRIMI      955

İLGİLİ KARARLAR     956

Askerlik ve kanundan doğan çalışma            31        960

AÇIKLAMA     961

İLGİLİ KARAR            963

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret 

Ücret ve ücretin ödenmesi     32        965

I-          ÜCRET ÖDEME BORCU       967

1-         GENEL OLARAK        967

2-         ÜCRETİN NİTELİĞİ   969

3-         ÜCRET TÜRLERİ       970

a)  Genel Anlamda Ücret  970

b)  Geniş Anlamda Ücret  971

4-         ÜCRET EKLERİ         972

a)  Genel Olarak  972

b)  İkramiye  972

c)  Prim  974

d)  Provizyon  974

e)  Kârdan Pay Alma  975

5-         ÜCRETİN ÖDENMESİ           976

a)  Ücretin Ödenme Biçimi  976

aa)  Para Olarak Ödeme  976

bb)  Ayın Olarak Ödeme  977

b)  Ödeme Vakti  978

c)  Ödeme Mahalli  978

d)  Ücretin Ödeneceği Kişi  979

e)  Ücreti Ödeyecekler  980

II-         ÜCRETİN MİKTARI VE ÖDENDİĞİNİN İSPATI        980

1-         GENEL OLARAK        980

2-         ÜCRETİN MİKTARININ İSBATI         981

3-         MAKBUZ         982

4-         YÜZDELERİN ÖDENMESİNİN İSPATI         982

5-         İBRANAMELER          983

İLGİLİ KARARLAR     984

İşverenin ödeme aczine düşmesi       33        1033

Ücretin gününde ödenmemesi           34        1033

1-         GENEL OLARAK        1033

2-         ÜCRETİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ 

TARAFINDAN FESHİ             1034

3 -        ÜCRET ÖDENMEMESİNE KARŞI İŞÇİNİN İŞGÖRMEKTEN  KAÇINMASI           1036

a)  Genel Olarak  1036

b)  İşçilerin Toplu Halde İş Görmekten Kaçınması  1039

aa) Tarihi Gelişim  1039

bb) İşgörmekten Kaçınma-Hak Grevi İlişkisi  1042

cc) Türk Borçlar Kanununun 97. maddesi ile  İş Kanunun 34. maddesinin Uygulanması Sorunu  1044

4-         ÇALIŞILMAYAN SÜRE ÜCRETİ       1051

5-         ÜCRETİN GECİKTİRİLMESİNDE FAİZ         1053

İLGİLİ KARARLAR     1054

Ücretin saklı kısmı      35        1058

AÇIKLAMA     1059

Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden 

ücret kesme yükümlülüğü      36        1060

ÜCRETİN GÜVENCEYE ALINMASI 

I-          GENEL OLARAK        1062

II-         KAMU SEKTÖRÜNDE SORUMLULUK        1062

III-        ÖZEL SEKTÖRDE SORUMLULUK   1064

IV-       ÜCRET HESAP PUSULASI   1065

İLGİLİ KARARLAR     1066

Ücret hesap pusulası  37        1068

I-          GENEL OLARAK        1069

II-         ÜCRET HESAP PUSULASI   1069

İLGİLİ KARARLAR     1069

Ücret kesme cezası    38        1071

İLGİLİ KARARLAR     1073

Asgari ücret    39        1078

I-          GENEL OLARAK        1079

II-         ASGARİ ÜCRET TESPİTİNİN SONUÇLARI             1082

İLGİLİ KARARLAR     1084

Yarım ücret     40        1093

AÇIKLAMA     1093

İLGİLİ KARARLAR     1093

Fazla çalışma ücreti   41        1094

I-          ÇALIŞMA SÜRELERİNDE ESNEKLİK UYGULAMALARI    1096

II-         FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMA         1097

III-        GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN AŞILMASI             1098

IV-       HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN AŞILMASI          1100

V-        FAZLA ÇALIŞMA İÇİN ONAY ALINMASI      1101

VI-       İŞ SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİNDE FAZLA ÇALIŞMA      1107

a)  Genel Olarak  1107

b)  Çalışma Süresi  1110

c)  Çalışma Süresinin Denkleştirilmesi  1111

VII-      FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA     1115

VIII-     FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMADA ONAY ALINMASI       1117

IX-       FAZLA ÇALIŞMANIN SINIR VE YASAKLARI           1121

1-         FAZLA ÇALIŞMANIN SINIRI  1121

2-         FAZLA ÇALIŞMA YASAKLARI          1130

a)  Genel Olarak  1130

b) Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanların Fazla Saatlerde 

Çalıştırılması Yasağı  1131

c)  Günde En Fazla Yedi Buçuk veya Daha Az Çalışılması Gereken 

İşlerde Fazla Çalışma Yasağı            1133

d)  Çocuk ve Genç İşçilerin Fazla Çalışma Yasağı  1133

X-        FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMANIN BOŞ ZAMAN İLE KARŞILANMASI      1134

1-         GENEL OLARAK        1134

2-         BOŞ ZAMAN KULLANILMADAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ        1137

XI- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ           1138

1-         GENEL OLARAK        1138

2-         FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE HAK KAZANILMASI  1139

3-         FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN HESABI             1143

XII- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ       1152

1-         GENEL OLARAK        1152

2-         FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMEMESİNDE TEMERRÜT          1158

3-         FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ-İBRANAME        1159

4-         FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN TAKTİRİ İNDİRİM            1159

Zorunlu nedenlerle fazla çalışma       42        1160

ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMA 

Olağanüstü hallerde fazla çalışma     43        1163

OLAĞANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA 

İLGİLİ KARAR            1164

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma       44        1167

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMASI 

İLGİLİ KARARLAR     1168

Saklı haklar     45        1174

AÇIKLAMA     1174

Hafta tatili ücreti          46        1175

I-          GENEL OLARAK        1176

II-         HAFTA TATİLİNE HAK KAZANMA    1178

III-        HAFTA TATİLİ ÜCRETİ         1179

İLGİLİ KARARLAR     1181

Genel tatil ücreti         47        1202

I-          GENEL OLARAK        1202

II-         GENEL TATİL ÜCRETİ          1205

İLGİLİ KARARLAR     1207

Geçici iş göremezlik   48        1218

AÇIKLAMA     1219

İLGİLİ KARAR            1219

Ücret şekillerine göre tatil ücreti         49        1220

AÇIKLAMA     1220

İLGİLİ KARAR            1221

Tatil ücretine girmeyen kısımlar         50        1222

AÇIKLAMA     1222

Yüzdelerin ödenmesi  51        1223

AÇIKLAMA     1223

Yüzdelerin belgelenmesi        52        1224

YÜZDELERİN BELGELENMESİ 

İLGİLİ KARAR            1225

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri            53        1227

 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN 

I-          GENEL OLARAK        1228

II-         YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA        1228

III-        YILLIK İZİN KULLANMA ZAMANINI BELİRLEME    1230

IV-       YILLIK İZNİN UYGULANMASI           1231

V-        İZİN ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI      1234

İLGİLİ KARARLAR     1235

Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi       54        1247

I-          GENEL OLARAK        1247

II-         YILLIK ÜCRETLİ İZİN KULLANMA ZAMANINI BELİRLEME           1249

İLGİLİ KARARLAR     1250

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller    55        1267

YILLIK İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ SÜRELER 

İLGİLİ KARARLAR     1268

Yıllık ücretli iznin uygulanması           56        1270

YILLIK İZNİN UYGULANMASI 

I- İZİN SÜRELERİ      1271

II- İZİN HAKKINDAN VAZGEÇİLEMEZ         1272

III- İZİN SÜRELERİN BÖLÜNEMEZ  1273

İLGİLİ KARARLAR     1274

Yıllık izin ücreti           57        1279

AÇIKLAMA     1280

İLGİLİ KARARLAR     1282

İzinde çalışma yasağı             58        1285

AÇIKLAMA     1285

Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti       59        1286

AÇIKLAMA     1286

İLGİLİ KARARLAR     1288

İzinlere ilişkin düzenlemeler   60        1297

İZİN DEFTERİ VE BELGELER 

İLGİLİ KARARLAR     1298

 

Sigorta primleri           61        1309

AÇIKLAMA     1309

Ücretten indirim yapılamayacak haller           62        1310

AÇIKLAMA     1310

İLGİLİ KARARLAR     1311

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İşin Düzenlenmesi 

Çalışma süresi            63        1319

İŞİN DÜZENLENMESİ 

I-          GENEL OLARAK        1320

II-         ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ      1321

III-        İŞ SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASINDA FAZLA ÇALIŞMA     1323

a)  Genel Olarak  1323

b)  Günlük Azami Çalışma Süresinin Aşılması  1323

c)  Ortalama Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması  1325

İLGİLİ KARARLAR     1326

Telafi çalışması          64        1332

I-          TELAFİ EDİCİ ÇALIŞMA VE DİNLENME      1333

1-         GENEL OLARAK        1333

2-         TELAFİ EDİCİ ÇALIŞMA        1334

3-         TELAFİ EDİCİ DİNLENME     1335

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği           65        1335

Çalışma süresinden sayılan haller     66        1335

ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER 

İLGİLİ KARARLAR     1338

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri  67        1341

GÜNLÜK ÇALIŞMA DÖNEMİ 

Ara dinlenmesi            68        1342

ARA DİNLENMESİ 

İLGİLİ KARARLAR     1343

Gece süresi ve gece çalışmaları        69        1346

GECE ÇALIŞMASI 

İLGİLİ KARARLAR     1348

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri   70        1350

HAZIRLAMA - TAMAMLAMA – TEMİZLEME İŞLERİ 

İLGİLİ KARAR            1350

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı          71        1351

ÇALIŞTIRMA YAŞI VE YASAKLARI 

İLGİLİ KARAR            1354

Yer ve su altında çalıştırma yasağı    72        1355

YER ALTI VE SUALTI ÇALIŞTIRMA YASAĞI 

Gece çalıştırma yasağı          73        1355

GECE ÇALIŞTIRMA YASAĞI 

Analık halinde çalışma ve süt izni      74        1357

ANALIK HALİNDE ÇALIŞTIRMAMA- SÜT İZNİ 

İLGİLİ KARARLAR     1360

İşçi özlük dosyası       75        1363

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 

Yönetmelikler  76        1364

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri           77        1365

İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri  78        1365

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması             79        1365

İş sağlığı ve güvenliği kurulu  80        1365

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri        81        1365

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar        82        1365

İşçilerin hakları           83        1365

İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı           84        1365

Ağır ve tehlikeli işler   85        1365

Ağır ve tehlikeli işlerde rapor  86        1365

On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor     87        1366

Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik   88        1366

Çeşitli yönetmelikler   89        1366

ALTINCI BÖLÜM 

İş ve İşçi Bulma 

İş ve işçi bulmaya aracılık      90        1367

İŞ VE İŞÇİ BULMAYA ARACILIK 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi 

Devletin yetkisi           91        1371

DEVLETİN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN GÖREVİ 

I-          GENEL OLARAK        1371

II-         İŞ HAYATININ DENETİMİ     1372

Yetkili makam ve memurlar    92        1374

AÇIKLAMA     1375

İLGİLİ KARARLAR     1376

Yetkili memurların ödevi         93        1379

Muafiyet          94        1380

Diğer merciler tarafından yapılan teftişler      95        1380

İşçi ve işverenin sorumluluğu             96        1380

Zabıtanın yardımı       97        1381

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

İdari Ceza Hükümleri 

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık       98        1383

İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK 

Genel hükümlere aykırılık      99        1385

Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık           100      1385

İLGİLİ KARARLAR     1385

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık   101      1389

İLGİLİ KARARLAR     1389

Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık        102      1397

Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık            103      1398

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık         104      1399

İLGİLİ KARAR            1399

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık     105      1400

İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık            106      1400

İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık     107      1400

İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar           108      1401

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

Yazılı bildirim  109      1403

AÇIKLAMA     1403

İLGİLİ KARAR            1403

Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları     110      1404

I-          KAPICILARIN İŞVERENİ       1404

II-         KONUTLARIN İŞVEREN VEKİLİ       1405

III-        KAPICI KONUTLARINDAN KİRA İSTENEMEMESİ  1405

IV-       KAPICILARIN ÇALIŞMA ŞARTLARININ DÜZENLENMESİ             1406

İLGİLİ KARARLAR     1407

Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri  111      1414

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 

kıdem tazminatı          112      1416

AÇIKLAMA     1418

İLGİLİ KARARLAR     1420

Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi         113      1420

Üçlü Danışma Kurulu  114      1421

Kantin açılması           115      1421

            116      1421

            117-118          1422

Yönetmelikler  119      1422

Yürürlükten kaldırılan hükümler         120      1422

1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 14.MADDESİ 

Kıdem tazminatı         14        1423

KIDEM TAZMİNATI 

I-          GENEL OLARAK        1426

II -        KIDEM TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ   1427

III-        KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI             1428

1-         GENEL OLARAK        1428

2-         BİR TAM YIL ÇALIŞMA ŞARTI          1429

a)  Genel Olarak  1429

b)  Kıdeme Esas Sürenin Hesabı  1429

aa)  Tek İşyerinde Çalışma  1429

bb) Bir İşyerinde veya Aynı İşverenin Değişik İşyerlerinde 

Çalışma          1432

c)  Alınan Tazminatın İadesinde Kıdem Tazminatı Hesabı  1434

3-         HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İŞ KANUNUNA TABİ OLMASI  1435

4-         ERKEK İŞÇİNİN ASKERE GİTMESİ             1436

5-         İŞÇİNİN YAŞLILIK MALULÜK AYLIĞI VEYA TOPTAN ÖDEME  

ALMAK AMACIYLA HİZMET AKDİNİ FESHİ            1437

6-         BAYAN İŞÇİNİN EVLENMESİ           1437

7-         İŞÇİNİN ÖLÜMÜ        1438

8-         HİZMET AKDİNİN İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ DIŞINDA İŞÇİ 

VEYA İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMİŞ OLMASI    1439

a)  Genel Olarak  1439

b)  İşçinin Feshi  1439

c)  İşverenin Feshi  1440

IV-       İŞYERİNİN DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK            1444

V-        KAMU KURULUŞLARINDAKİ HİZMET BİRLEŞTİRMESİ    1447

VI-       KIDEM TAZMİNATININ HESABI       1453

VII-      KIDEM TAZMİNATI TAVANI SORUNU         1456

VIII-     KIDEM TAZMİNATI FAİZİ      1458

IX-       KIDEM TAZMİNATININ SİGORTA ETTİRİLEMEMESİ, FON TESİSİ ESASLARI   1462

X-        KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN CEZAİ YAPTIRIMLAR        1463

İLGİLİ KARARLAR     1463

Geçici Maddeler         Geç. Md. 1-4   1656

Geçici Maddeler         Geç. Md. 5-7   1657

Geçici Maddeler         Geç. Md. 8-10 1658

Yürürlük          121      1659

Yürütme          122      1659

Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri    Ek Md. 1         1659

Mazeret izni    Ek Md. 2         1660

AÇIKLAMA     1660

Zamanaşımı süresi     Ek Md. 3         1660

KAVRAM DİZİNİ         1661

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
850,00   
850,00   
2
425,00   
850,00   
3
283,33   
850,00   
4
212,50   
850,00   
5
170,00   
850,00   
6
141,67   
850,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
850,00   
850,00   
2
425,00   
850,00   
3
283,33   
850,00   
4
212,50   
850,00   
5
170,00   
850,00   
6
141,67   
850,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
850,00   
850,00   
2
425,00   
850,00   
3
283,33   
850,00   
4
212,50   
850,00   
5
170,00   
850,00   
6
141,67   
850,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
850,00   
850,00   
2
425,00   
850,00   
3
283,33   
850,00   
4
212,50   
850,00   
5
170,00   
850,00   
6
141,67   
850,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
850,00   
850,00   
2
425,00   
850,00   
3
283,33   
850,00   
4
212,50   
850,00   
5
170,00   
850,00   
6
141,67   
850,00   
Kapat