%3
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Didem Yeldan

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
728
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052648278
Boyut
16x24
Baskı
1Didem YELDAN ( Yargıtay Cumhuriyet Savcısı )

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102)

BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102/1)25

Suçun Maddi Unsuru.26

Suçun Faili.26

Suçun Mağduru .26

Suçun Konusu 30

Suçun Hareketleri 30

Netice.30

Suçun Manevi Unsuru.30

Hukuka Aykırılık Unsuru 31

Suçun Özel Görünüş Biçimleri 31

Teşebbüs31

İştirak 32

İçtima.32

Zincirleme Suç .34

Görevli Mahkeme ve Kovuşturma.38

Suçun Yaptırımı.39

Zamanaşımı.40

SARKINTILIK DÜZEYİNDE BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU

(TCK 102/1-2. Cümle)42

Suçun Maddi Unsuru.43

Suçun Faili.43

Suçun Mağduru .43

Suçun Konusu 44

Suçun Hareketleri 44

Netice.44

Suçun Manevi Unsuru.44

Hukuka Aykırılık Unsuru 44

Suçun Özel Görünüş Biçimleri 45

 

8 İçindekiler

Teşebbüs45

İştirak.45

İçtima.47

Zincirleme Suç .49

Görevli Mahkeme ve Kovuşturma.50

Suçun Yaptırımı.50

Zamanaşımı.51

III. NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102/2). 51

Suçun Maddi Unsuru.53

Suçun Faili .53

Suçun Mağduru .54

Suçun Konusu.55

Suçun Hareketleri.55

Netice.57

Suçun Manevi Unsuru.57

Hukuka Aykırılık Unsuru.57

Suçun Özel Görünüş Biçimleri.58

Teşebbüs 58

İştirak.59

İçtima.60

Zincirleme Suç .67

Görevli Mahkeme ve Kovuşturma.71

Suçun Yaptırımı.72

Zamanaşımı.73

CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 102/3) 74

Suçun Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak

Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK 102/3-a).75

Suçun Kamu Görevinin, Vesayet Veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı

Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK 102/3-b).76

Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan Veya Kayın Hısımlığı İlişkisi

İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı Ya Da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey

Kardeş, Evlat Edinen Veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi (TCK

102/3-c)78

Suçun Silahla Veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi

(TCK 102/3-d) .80

 

İçindekiler 9

Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda

Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak

Suretiyle İşlenmesi (TCK 102/3-e) 83

SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ (TCK 102/4 ve

TCK 102/5)84

Cinsel Saldırı İçin Başvurulan Cebir ve Şiddetin Kasten Yaralama

Suçunun Ağır Neticelerine Neden Olması (TCK 102/4) .84

Cinsel Saldırı Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi Veya

Ölümü (TCK 102/5) 85

Cinsel Saldırı Sonucunda Mağdurun Beden Veya Ruh Sağlığının

Bozulması 88

CİNSEL SALDIRI SUÇLARI İLE İLGİLİ

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI90

– Sarkıntılık düzeyini aşan eylemlerde Ağır Ceza Mahkemelerinin

görevli olması.90

– Suçun basit halinin şikâyete bağlı olması 91

– Suçun nitelikli ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin şikâyete

bağlı olmaması.94

– Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçunun şikâyete bağlı olması .97

– Hükümden sonra verilen dilekçe ile şikâyetten vazgeçilmesi. 100

– Eşe karşı basit cinsel saldırı eyleminin suç teşkil etmemesi 102

– Mağdurun yaşının 18'den büyük olması koşulu 102

– Birinci fıkra için eylemin cinsel amaç taşıması zorunluluğu 104

– Eylemin sarkıntılık düzeyinde kalması 107

– Eylemin sarkıntılık düzeyini aşması . 112

– Cebir nedeniyle eylemin sarkıntılık düzeyini aşması 114

– Temas yoksa eylemin cinsel taciz suçunu oluşturması  115

– Basit cinsel saldırı eyleminin teşebbüs aşamasında kalması. 117

– Nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs sorunu 118

– Cinsel saldırı suçunun nitelikli haline teşebbüs ve basit hali arasındaki

ceza dengesi . 131

– Suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halinin teşebbüse elverişli

olmaması . 133

– Asli iştirak (müşterek faillik) 134

– Feri iştirak (yardım eden sıfatı ile faillik). 136

– TCK'nın 39.maddesi yerine 37.maddesi gereğince hüküm kurulması  137

– TCK'nın 37.maddesi yerine 39.maddesi gereğince hüküm kurulması  137

– İştirak kastı ile hareket edildiğinin sabit olmaması. 138

– Mağdurun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak

durumda bulunması . 138

 

10 İçindekiler

– Tek hekimin düzenlediği raporun yeterli olmaması141

– Doğal uyku halinin kendini savunamayacak durumda olma hali olarak

kabul edilmemesi.143

– Mağdura verilen şeyin kendisini savunamayacak duruma getirmesi146

– Hemipleji (inme) oranına göre eylemin TCK'nın 102/3-a maddesi

kapsamına girebilmesi.147

– Olay sırasındaki, önceki ve sonraki hareketlerin değerlendirilmesi

lüzumu 147

– Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun

kötüye kullanılması.148

- Mağdurun hasta, sanığın tıbbi sekreter olması 148

- Mağdurun hasta, sanığın doktor olması 148

- Mağdurun hasta, sanığın hasta bakıcı olması152

- Mağdurun hasta, sanığın hastane kayıt görevlisi olması152

- Sanığın, mağdurenin gittiği sağlık ocağının hizmetlisi olması .152

- Mağdurun, sanığın iş yerinde stajjer öğrenci olması152

- Mağdurun, sanık ile aynı iş yerinde çalışması.153

- Mağdurun, sanığın iş yerinde çalışan olması.154

- Mağdurun, sanığın çalıştığı seraya ortakçı olması 155

- Sanığın astsubay, mağdurların er ve erbaş olmaları 155

- Sanığın otobüste muavin, mağdurun yolcu olması .156

- Sanığın karakolda polis memuru, mağdurun ifade veren olması .156

- Sanığın okulda müdür, mağdurun çaycı olması .156

- Sanığın öğretmen, mağdurun öğrenci velisi olması157

- Sanığın, mağdurun direksiyon öğretmeni olması157

- Sanığın kuaför, mağdurun müşteri olması .157

- Sanığın resepsiyon görevlisi, mağdurun müşteri olması .158

- Sanığın restorantta şef, mağdurun garson olması.158

- Mağdurun, sanığa masaj yaptırması158

– Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan

bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen

veya evlatlık tarafından işlenmesi158

- Mağdurun baldız, sanığın enişte olması 158

- Mağdurun, sanığın yeğeninin eşi olması .159

- Mağdurun, sanığın eşinin, erkek kardeşinin eşi oması .159

– Suçun birden fazla kişi ile birlikte veya silahla işlenmesi160

- Birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi.160

- Silahla işlenmesi 165

– İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu

ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi.166

- Tranvayda işlenmesi166

- Asansörde işlenmesi 167

- Otobüste işlenmesi .168

 

İçindekiler 11

- Minübüste işlenmesi169

- Sinemada işlenmesi169

- Cezaevinde işlenmesi 170

- Vagonda işlenmesi 170

– Cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden

olması 170

– Mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması. 173

- 18 yaşından büyük mağdurlarda; 173

- 18 yaşından küçük mağdurlarda;.176

– Raporun hangi heyetten alınması gerektiği. 177

– Raporlar arasında çelişki bulunması  178

– Ruh sağlığındaki bozukluğun hangi sanığın eyleminden

kaynaklandığının tespiti. 179

– Değişik zaman dilimlerinde gerçekleştirilen eylemler . 180

– Aynı zaman diliminde gerçekleştirilen eylemler. 181

– Aralarında zaman aralığı ve fiili kesinti olmayan eylemler  181

– Aralarında zaman aralığı ve fiili kesinti bulunan eylemler. 182

– İddianame düzenlendikten sonra gerçekleştirilen eylemler . 182

– Cinsel saldırı ve cinsel taciz suçları arasında zincirleme suç. 183

– Suçun neticesi sebebiyle ağırlaşan halinde zincirleme suç

hükümlerinin uygulanması . 185

– Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçtan sanığın sorumluluğu. 187

– Basit cinsel saldırı suçunda zamanaşımı. 189

– Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçunda zamanaşımı. 190

- 18 yaşından büyük sanıklar için;190

- 15-18 yaş grubunda olan sanıklar için;194

- 12-15 yaş grubunda olan sanıklar için;197

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU

 

(TCK 103)

 

BASİT CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK 103/1) . 200

Suçun Maddi Unsuru 204

Suçun Faili 204

Suçun Mağduru 205

Suçun Konusu . 213

Suçun Hareketleri . 214

Netice 214

Suçun Manevi Unsuru 215

 

12 İçindekiler

Hukuka Aykırılık Unsuru215

Suçun Özel Görünüş Biçimleri216

Teşebbüs .216

İştirak216

İçtima217

Zincirleme suç.218

Görevli Mahkeme ve Kovuşturma220

Suçun Yaptırımı221

Zamanaşımı223

SARKINTILIK DÜZEYİNDE CİNSEL İSTİSMAR SUÇU

(TCK 103/1-2. Cümle).224

Suçun Maddi Unsuru225

Suçun Faili 225

Suçun Mağduru 226

Suçun Konusu227

Suçun Hareketleri227

Netice228

Suçun Manevi Unsuru228

Hukuka Aykırılık Unsuru228

Suçun Özel Görünüş Biçimleri228

Teşebbüs .228

İştirak229

İçtima230

Zincirleme Suç 231

Görevli Mahkeme ve Kovuşturma233

Suçun Yaptırımı234

Zamanaşımı234

III. NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK 103/2) .235

Suçun Maddi Unsuru238

Suçun Faili 238

Suçun Mağduru 238

Suçun Konusu238

Suçun Hareketleri238

Netice239

Suçun Manevi Unsuru239

 

İçindekiler 13

Hukuka Aykırılık Unsuru . 239

Suçun Özel Görünüş Biçimleri . 240

Teşebbüs. 240

İştirak . 241

İçtima 241

Zincirleme Suç 242

Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 242

Suçun Yaptırımı 243

Zamanaşımı 243

CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 103/3-4) 245

Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK 103/3-a). 246

Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda

Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak

Suretiyle İşlenmesi (TCK 103/3-b) . 247

Üçüncü Derece Dâhil Kan Veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde

Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş

Veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK 103/3-c)  249

Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile Veya Sağlık Hizmeti

Veren ya da Koruma, Bakım Veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan

Kişiler Tarafından İşlenmesi (TCK 103/3-d) 250

Kamu Görevinin Veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye

Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK 103/3-e). 251

Cinsel İstismarın, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı

Cebir Veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah

Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK 103/4) 253

SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ (TCK 103/5 ve

TCK 103/6). 254

Cinsel İstismar İçin Başvurulan Cebir ve Şiddetin Kasten Yaralama

Suçunun Ağır Neticelerine Neden Olması  254

Cinsel İstismar Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi

Veya Ölümü 255

Cinsel İstismar Sonucunda Mağdurun Beden Veya Ruh Sağlığının

Bozulması . 255

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇLARI İLE İLGİLİ

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 257

– Basit cinsel istismar suçunda görevli mahkeme 257

– Nitelikli cinsel istismar suçunda görevli mahkeme 260

 

14 İçindekiler

– Çocuğa sarkıntılık suçunun faili çocuk ise takibinin şikâyete bağlı olması .260

– Mağdurun 18 yaşından küçük olması zorunluluğu 262

– Eylemin cinsel amaç ile yapıldığının sabit olmaması.263

– Eylemin sarkıntılık düzeyinde kalması 266

– Eylemin sarkıntılık düzeyini aşması274

– Temas yoksa eylemin cinsel taciz suçunu oluşturması.284

– Temas varsa eylemin cinsel istismar suçunu oluşturması286

– Eylemin basit cinsel istismar mı, cinsel taciz mi olduğunun tespiti289

– Basit cinsel istismar eyleminin teşebbüs aşamasında kalması .290

– Gönüllü vazgeçme (faal nedamet)292

– Organ sokma kastının açıkça ortaya konmaması 301

– Cinsel istismar suçunun nitelikli haline teşebbüs ve basit hali

arasındaki ceza dengesi 302

– Suçun neticesi sebebiyle ağırlaşan halinin teşebbüse elverişli olmaması .303

– Asli iştirak (müşterek faillik)304

– Feri iştirak (yardım eden sıfatı ile faillik) .306

– Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi 308

– İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu

ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi.315

- Öğrenci yurdunda .316

- Öğrenci yurdu dışında.316

- Sanık ile mağdurun birlikte yaşadığı evde316

- Sanığın hırsızlık yapmak amacıyla geldiği okulda.317

– Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan

bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat

edinen tarafından işlenmesi318

- Üvey baba .318

- Öz amca318

- Öz dayı319

- Teyze eşi320

- Hala eşi olması320

- Annenin gayrı resmi eşi320

– Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya

da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler

tarafından işlenmesi .321

- Fotoğraf stüdyosu sahibi321

- Bakıcı 321

- Site güvenlik görevlisi .321

- Komşu 322

- Misafirliğe gittiği evin çocuğu 322

- Seyis 322

- Cami imamı 322

 

İçindekiler 15

- Okul hizmetlisi323

- Servis Şöförü .323

- Eğitici-Öğretici324

- Derse girmeyen öğretmen.324

- Geçici olarak bakan.325

– Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye

kullanılmak suretiyle işlenmesi  325

- Kütüphane memuru .325

- Garson326

- Polis memuru326

- Fotokopi odasında çalışan.326

- Servis şöförü327

- Güvenlik görevlisi .327

- Aşçı 327

- Kuaför.328

– Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir

veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak

suretiyle gerçekleştirilmesi. 328

A-) 15 yaşından küçük mağdurlara cinsel istismar eyleminde zor kullanılması.328

B-) 15-18 yaş grubundaki mağdurlara cinsel istismar eyleminde zor

kullanılması .332

C-) 15-18 yaş grubundaki mağdurlara cinsel istismar eyleminde silah

kullanılması .335

D-) Cinsel istismar eyleminden sonra zor kullanılması336

– Ani hareketle gerçekleştirilen eylemlerde rızanın olmadığının kabul

edilmesi 340

– Fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunup

bulunmadığı . 341

– Cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden

olması 344

– Mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması. 346

– Raporun hangi heyetten alınması gerektiği. 348

– Raporlar arasında çelişki bulunması  350

– Ruh sağlığındaki bozukluğun hangi sanığın eyleminden

kaynaklandığının tespiti. 351

– Suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halinin teşebbüse elverişli olmaması  353

– Cinsel istismar suçunun mağdur sayısı kadar oluşması. 354

– Şüpheli bir durum varsa mağdurun gerçek yaşının tespiti. 354

– Sanığın, mağdurun yaşında hataya düşmesi . 357

– Sanığın, mağdurun zekâ düzeyinde hataya düşmesi . 364

– Hata halinde mahkemenin vereceği karar . 365

– İki organdan en az birinin cinsel özellik taşıması kuralı 366

– Mağdurun erkek, sanığın kadın olması 369

 

16 İçindekiler

– Değişik zaman dilimlerinde gerçekleştirilen eylemler .372

– Aynı zaman diliminde gerçekleştirilen eylemler .376

– İddianame düzenlendikten sonra gerçekleştirilen eylemler377

– Suçun basit ve nitelikli hali arasında zincirleme suç uygulaması 379

– Cinsel istismar ve cinsel taciz suçları arasında zincirleme suç380

– Zincirleme suçta suç tarihinin son eylem tarihi olması 381

– Suçun neticesi sebebiyle ağırlaşan halinde zincirleme suç

hükümlerinin uygulanması .381

– Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçtan sanığın sorumluluğu .383

– Çocuğun cinsel istismarı suçlarında anne babanın sorumluluğu.395

A-) 15 yaşından küçük mağdurenin ailesinin bilgisi dışında sanıkla beraber

yaşaması395

B-) Anne-babanın yaşı küçük kızlarını gayrı resmi olarak evlendirmeye

çalışması401

– Basit cinsel istismar suçunun işlenip işlenmediği.405

– Koruma ve gözetim yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı407

– Basit cinsel istismar suçunda zamanaşımı .408

- 15-18 yaş grubunda olan sanıklar için;408

- 12-15 yaş grubunda olan sanıklar için;409

– Nitelikli cinsel istismar suçunda zamanaşımı .415

- 15-18 yaş grubunda olan sanıklar için;415

- 12-15 yaş grubunda olan sanıklar için;416

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

 

(TCK 104)

 

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK 104)419

Suçun Maddi Unsuru422

Suçun Faili 422

Suçun Mağduru 423

Suçun Konusu425

Suçun Hareketleri425

Netice426

Suçun Manevi Unsuru427

Hukuka Aykırılık Unsuru427

Suçun Özel Görünüş Biçimleri428

Teşebbüs .428

İştirak429

 

İçindekiler 17

İçtima 429

Zincirleme Suç 429

Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 431

Suçun Yaptırımı 433

Zamanaşımı 433

CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 104/2-3) 434

Suçun Mağdur ile Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi

Tarafından İşlenmesi. 435

Suçun Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını

Üstlenen Veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım

ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi 435

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇLARI İLE İLGİLİ

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 437

– 28.06.2014 tarihinden önceki suçlarda basit yargılama usulünün

uygulanabilmesi . 437

– Rızanın varlığı konusunda kuşku varsa ağır ceza mahkemesinin

görevli olması 440

– Birinci fıkradaki suçun takibinin şikâyete bağlı olması 441

– Şikâyet süresinin altı ay olması. 443

– Şikâyet hakkının mağdura ait olması 445

– Sanıklardan biri hakkındaki vazgeçmenin diğerine de sirayeti 446

– Şikâyetten vazgeçmenin kabul etmeyen sanığı etkilememesi. 446

– Şikâyetten vazgeçmeyi kabul etmeyen sanığın suçu sabit görülmüş ise 447

– Hükümden sonra verilen dilekçe ile şikâyetten vazgeçilmesi. 447

– Mağdurun beyanı ile vekilinin beyanının çelişmesi. 448

– Koruma kararına istinaden yurtta kalan mağdur bakımından . 450

– Rıza ile gerçekleşen cinsel ilişki boyutuna varmayan eylemler 451

– Rıza ile gerçekleşen cinsel ilişki boyutundaki eylemler. 453

– Rızanın olmadığına dair yeterli delil bulunmaması . 453

– Ağza organ sokma . 455

– Cinsel organa parmak sokma . 456

– Aralarında evlenme yasağı bulunanların eylemi. 457

– Gönüllü vazgeçme (faal nedamet) 458

– Feri iştirak (yardım eden sıfatı ile faillik). 458

– Fikrî içtima 459

– Zincirleme suç . 460

– Mağdurun gerçek yaşı konusunda şüphe varsa. 465

 

18 İçindekiler

– İddianamede eylemin açıkça belirtilmemesi.466

– Birinci fıkrada 18 yaşından büyük sanıklar için olağan (asli) dava

zamanaşımı.466

– Birinci fıkrada 18 yaşından büyük sanıklar için olağanüstü dava

zamanaşımı.469

– Birinci fıkrada 15-18 yaş grubunda olan sanıklar için olağan dava

zamanaşımı.471

– Birinci fıkrada 15-18 yaş grubunda olan sanıklar için olağanüstü dava

zamanaşımı.474

– Birinci fıkrada12-15 yaş grubunda olan sanıklar için olağan (asli) dava

zamanaşımı.475

– HAGB kararı var ise dava zamanaşımı476

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK 105)

 

BASİT CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK 105/1) .480

Suçun Maddi Unsuru481

Suçun Faili 481

Suçun Mağduru 482

Suçun Konusu482

Suçun Hareketleri482

Netice483

Suçun Manevi Unsuru483

Hukuka Aykırılık Unsuru483

Suçun Özel Görünüş Biçimleri484

Teşebbüs .484

İştirak486

İçtima486

Zincirleme Suç 487

Görevli Mahkeme ve Kovuşturma488

Suçun Yaptırımı490

Zamanaşımı490

CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 105/2)491

III. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ

(TCK 105/2-son cümle)492

 

İçindekiler 19

CİNSEL TACİZ SUÇLARI İLE İLGİLİ

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 493

– Mağdurun 18 yaşından büyük olması halinde basit yargılama

usulünün uygulanabilmesi  493

– Suçun basit halinin şikâyete bağlı olması . 497

– Suçun nitelikli ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin şikâyete

bağlı olmaması 499

– Yasal şikâyet süresinin altı ay olması . 505

– Bedensel temas içermeyen hareketler. 506

– Bedensel temas içereren hareketler . 509

– Eylemin cinsel amaç ile yapıldığının sabit olmaması  512

– Eylemin cinsel amaç ile yapılması 516

– Eylemin cinsel amaç ile yapılıp yapılmadığının tespiti. 517

– Eyleme iştirak kastı  520

– Hakaret ve cinsel taciz suçlarının aynı anda oluşması 520

– Alenen hayâsızca hareket ve cinsel taciz suçlarının aynı anda oluşması . 520

– Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ve cinsel taciz suçlarının aynı

anda oluşması 523

– Cinsel taciz ve cinsel istismar suçları arasında zincirleme suç . 524

– Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları arasında zincirleme suç. 527

– Birden fazla eylemle aynı kişinin değişik zamanlarda hedef alınması  528

– Tek bir eylemle birden fazla kişinin aynı zamanda hedef alınması  531

– Suçun zincirleme şekilde mi katılan sayısınca mı oluştuğunun tespiti . 533

– Suçun neticesi sebebiyle ağırlaşan halinde zincirleme suç

hükümlerinin uygulanması . 534

– Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı

kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi 536

– Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya

da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler

tarafından işlenmesi. 538

– Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle

işlenmesi 538

– Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan

faydalanmak suretiyle işlenmesi  539

– Teşhir suretiyle işlenmesi 539

– Mağdurun fiil nedeniyle işi bırakmak, okuldan veya ailesinden

ayrılmak zorunda kalması . 540

– Seçenek yaptırımlardan hapis cezası seçilmiş ise paraya çevrilememesi . 540

– Etek altı görüntülerinin kayıt edilmesi  542

– Çıplak resimlerin sahte facebook hesabında yayımlanması  542

– Mağdurun banyo penceresinden gözetlenmesi . 542

 

20 İçindekiler

– Mağdurun giyinme kabininin üstünden gözetlenmesi543

– Mesaj sayısının çokluğunun temel cezanın belirlemesinde nazara alınması.543

– Cinsel taciz suçunda zamanaşımı543

- 18 yaşından büyük sanıklar için; 543

- 15-18 yaş grubunda olan sanıklar için;548

- 12-15 yaş grubunda olan sanıklar için.550

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU

 

(TCK 109)

 

BASİT HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU (TCK 109/1) .553

Suçun Maddi Unsuru554

Suçun Faili 554

Suçun Mağduru 554

Suçun Konusu554

Suçun Hareketleri554

Netice555

Suçun Manevi Unsuru556

Hukuka Aykırılık Unsuru556

Suçun Özel Görünüş Biçimleri558

Teşebbüs .558

İştirak559

İçtima559

Zincirleme Suç 561

Görevli Mahkeme ve Kovuşturma564

Suçun Yaptırımı564

Zamanaşımı565

NİTELİKLİ HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU (TCK 109/2) .568

Suçun Maddi Unsuru568

Suçun Faili 568

Suçun Mağduru 568

Suçun Konusu569

Suçun Hareketleri569

Netice570

Suçun Manevi Unsuru570

 

İçindekiler 21

Hukuka Aykırılık Unsuru . 571

Suçun Özel Görünüş Biçimleri . 571

Teşebbüs. 571

İştirak . 571

İçtima 572

Zincirleme Suç 573

Görevli Mahkeme ve Kovuşturma 574

Suçun Yaptırımı 574

Zamanaşımı 575

III. CEZAYI ARTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 109/3-5)  575

Suçun Silahla İşlenmesi (TCK 109/3-a) 576

Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK 109/3-b) 577

Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi

(TCK 109/3-c). 577

Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak

Suretiyle İşlenmesi (TCK 109/3-d) . 578

Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi (TCK 109/3-e) 578

Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini

Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK

109/3-f). 578

Suçun Cinsel Amaç ile İşlenmesi (TCK 109/5). 580

SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ

(TCK 109/4 ve TCK 109/6) . 580

Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden

Olması (TCK 109/4). 580

Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış

Hâllerinin Gerçekleşmesi (TCK 109/6). 581

HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK

(TCK 110) . 582

HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇLARI İLE İLGİLİ

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 583

– Hürriyetten yoksun kılma suçunda görevli mahkeme 583

– Cebir, tehdit veya hile yok ise birinci fıkranın uygulanması  583

– Cebir, tehdit veya hile var ise ikinci fıkranın uygulanması . 584

– Cebir ve tehdidin suçun unsuru olup ayrıca cezalandırılamayacağı

durumlar 587

– Silahla kullanılmasının ağırlaştırıcı unsur olup ayrıca

cezalandırılamayacağı durumlar 590

 

22 İçindekiler

– Eylemde hile kullanılıp kullanılmadığının tespiti591

– Eylemin teşebbüs aşamasında kalması595

– Birden fazla eylem ile birden fazla mağdurun hürriyetinden yoksun

kılınması.595

– Tek bir eylem ile birden fazla mağdurun hürriyetinden yoksun kılınması.596

– Mağdur ile birlikte yanındakinin de tehdit edilmesi598

– Eylemin cinsel amaçla gerçekleştirilmesi .599

– Eylemin cinsel amaçla gerçekleştirildiğinin sabit olmaması600

– Asli iştirak (müşterek faillik)600

– Feri iştirak (yardım eden sıfatı ile faillik) .601

– Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi 603

– Birden fazla nitelikli halin birlikte gerçekleşmesi.606

– Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması .607

– Haksız tahrik hükümlerinin uygulanması.608

– Kesinleşen mahkûmiyet hükmündeki eylem ile derdest davadaki

eylem arasında teselsül.609

– Hürriyetten yoksun kılma süresinin cinsel eylem süresi ile sınırlı kalması .610

– Sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken beraatine karar

verilmesi 614

– Evin kapısını mağdurun üzerine kilitleme616

– Eşine evin kapısını açmama 617

– Zorla araca bindirmeye çalışma 617

– Zorla araca bindirip, bir süre sonra karakola teslim etme 618

– Küçük mağdureyi işyerinin başka bir odasına götürme.618

– Sanığın, gayrı resmi eşinin çocuğuna yönelik eylemi 619

– Mağdurun yaşı konusunda çelişki varsa öncelikle bunun çözümlenmesi.620

– 15 yaşından küçük olan mağdurun rızası ile alıkonulması.621

– 15 yaşından büyük olan mağdurun rızası ile alıkonulması.623

– Hürriyetten yoksun kılma ve çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

suçlarının ayrımı 625

– Cep telefonu sinyal bilgileri ve baz istasyonu kayıtlarının

değerlendirilmesi.626

– Suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması627

– Kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin

gerçekleşmesi 627

– Basit yaralama eylemlerinin etkin pişmanlık hükümlerinin

uygulanmasına engel olmaması 629

– Hürriyetten yoksun kılma suçunda zamanaşımı .631

- 18 yaşından büyük sanıklar için; 631

- 15-18 yaş grubunda olan sanıklar için;631

- 12-15 yaş grubunda olan sanıklar için;633

 

İçindekiler 23

 

ALTINCI BÖLÜM

BASİT YARGILAMA USULÜ VE

SERİ MUHAKEME USULÜNÜN CİNSEL SUÇLARDAKİ

 

UYGULAMA ALANI

 

Basit yargılama usulü. 635

Seri muhakeme usulü. 636

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

USULE İLİŞKİN BAZI YARGITAY KARARLARI

 

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına davanın ihbarının zorunlu olmaması . 641

– Mağdurun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yurda

yerleştirilmiş olması. 646

– Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına vekâlet ücreti verilmemesi 652

– Sanığa müdafi atanması zorunluluğu . 653

– Sanık ve mağdura zorunlu olarak atanan müdafi ve vekil ücretleri. 655

– Akıl hastalığı nedeniyle sanığa atanan zorunlu müdafiinin ücreti  656

– Birden fazla katılanın tek vekil ile temsil edilmesi halinde vekâlet ücreti  656

– Birden fazla sanığın tek müdafi ile temsil edilmesi halinde vekâlet ücreti. 658

– Aynı davada beraat ve mahkûmiyet kararları verilmesi halinde vekâlet

ücreti . 659

– Beraat eden sanığın zorunlu müdafisine ödenecek vekâlet ücreti 661

– Sanık beyanı alınmadan bozmaya karşı direnme kararı verilmesi. 662

– Direnme kararı verirken yeniden hüküm kurma zorunluluğu . 663

– 15 yaşından küçük mağdurun kanuni temsilcisi ile vekilinin

iradelerinin çelişmesi  664

– 15 yaşından büyük olan mağdur ile vekilinin iradelerinin çelişmesi. 667

– Hükümden sonra verilen dilekçe ile şikâyetten vazgeçilmesi. 668

– Şikâyetten vazgeçmenin kabul etmeyen sanığı etkilememesi. 670

– Şikâyetten vazgeçmeyi kabul etmeyen sanık hakkında verilecek hüküm. 671

– Vekilin vekâletnamesinde vazgeçme yetkisinin bulunması zorunluluğu. 672

– Şikâyetten vazgeçme beyanından vazgeçme. 673

– Sir (sosyal inceleme raporu)  676

– Hükümde gösterilen kanun yolu bildirimi . 679

– İkinci kez tekerrür hükümlerinin uygulanması . 681

– Tekerrüre esas alınan ilamın uzlaşma nedeniyle ortadan kaldırılması  683

– 20.07.2016 tarihinden önce hükmedilen kesin adli para cezalarında

tekerrür 683

– İstinabe yasağı  684

– Sanığın bozmaya karşı diyeceklerinin istinabe yoluyla sorulması 685

 

24 İçindekiler

– Başka suçtan ceza infaz kurumunda olan sanığın duruşmada hazır

edilmemesi686

– Sanığın savunmasının SEGBİS (ses ve görüntü bilişim sistemi) ile

alınması 689

– CMK’nın 196/4. maddesi gereğince zorunlu görülen durumun belirtilmesi.690

– Şüpheli durumlarda mağdur ve sanığın gerçek yaşının tespiti.691

– Raporu düzenleyen heyette mutlaka bir radyoloji uzmanının

bulunması zorunluluğu .692

– Hastane doğumluların yaşının düzeltilememesi693

– Kurulacak hükme bir etkisi yoksa yaş tashihi yapılmaması.693

– Ceza mahkemesinin hukuk mahkemesinin yaş tespiti kararı ile bağlı

olmaması694

– Zincirleme suçlarda sanığın son eylem tarihindeki yaşının esas alınması695

– Hüküm kurarken kademeli uygulama yapılması.696

– Artırım yaparken ayın yıla tamamlanması.699

– İndirim yaparken sonuç cezanın yıl yerine ay olarak tespiti .700

– Hükmün iddianamede belirtilen fiil ve fail hakkında verilebilmesi701

– Aleniyet ilkesinin ihlali704

- On sekiz yaşından büyük sanığın duruşmalarının kapalı yapılması704

- On sekiz yaşından küçük sanığın duruşmalarının açık yapılması 707

– Sanığın cezai ehliyetinin tespiti.707

– İştirak hâlinde işlenen suçlarda zamanaşımı 710

– BAM'ın mahkûmiyet kararını kaldırarak duruşma açmadan karar vermesi.710

– BAM'ın bozmadan sonra yeniden hüküm kurmadan sadece esastan

red kararı vermesi.715

– Temyiz dilekçesinde sebep gösterme zorunluluğu 716

– Bozma kararına uyularak verilen karara karşı sadece temyiz yolunun

açık olması.718

KAYNAKÇA. 719

KAVRAM DİZİNİ 723

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
766,30   
766,30   
2
383,15   
766,30   
3
255,43   
766,30   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
766,30   
766,30   
2
383,15   
766,30   
3
255,43   
766,30   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
766,30   
766,30   
2
383,15   
766,30   
3
255,43   
766,30   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
766,30   
766,30   
2
383,15   
766,30   
3
255,43   
766,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
766,30   
766,30   
2
383,15   
766,30   
3
255,43   
766,30   
Kapat