İş Davaları Durmuş Özcan

Uygulamalıİş Davaları


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
1887
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009160
Boyut
16x24
Baskı
5290,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 290 puan kazanacaksınız)
   290
KARGO BEDAVA

 

İÇİNDEKİLER
5. BASKININ ÖNSÖZÜ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 27

I. KISIM BİREYSEL İŞ HUKUKU

I. BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR VE İŞ KANUNU’NUN KAPSAMI
I. GİRİŞ 29
II. TEMEL KAVRAMLAR 37
1. İşçi 37
a. Genel Olarak 37
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 39
2. İşveren ve İşveren Vekili 46
a. Genel Olarak 46
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 48
3. İşyeri 61
III. İŞ KANUNU’NUN KAPSAMI VE İSTİSNALAR 62
1. Genel Olarak 62
2. Çıraklar ve Stajyerler 63
a. Çırak ve Stajyer Kavramları 63
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 64
3. Esnaflar 65
a. Esnaf Kavramı 65
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 66
4. Tarım İşçileri 71
a. Genel Olarak 71
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 71
5. Deniz ve Hava Taşıma İşleri 76
a. Genel Olarak 76
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 77
6. Ev Hizmeti Görenler 84
a. Genel Olarak 84
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 85

7. Sporcular 89
a. Sporcu ve Antrenör Kavramı 89
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 90
8. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Müdürleri 91
a. Genel Olarak 91
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 92
9. Kapsamdışı Personel 95
a. Genel Olarak 95
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 97
10. Sözleşmeli Personel 102
a. Genel Olarak 102
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 105
11. Vekâlet Sözleşmesine Göre Çalışanlar 118
a. Genel Olarak 118
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 120
12. Konut Kapıcıları 121
a. Kapıcı Kavramı 121
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 123
13. Kamu Kurumunda Çalışan Usta Öğreticiler 126
a. Genel Olarak 126
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 127
14. Basın İş Kanunu’na Göre Çalışanlar 129
a. Gazeteci Kavramı 129
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 130
15. Yukarıda Sayılanların Dışındaki Çalışanlar 133
a. Genel Olarak 133
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 134
II. BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİ VE TÜRLERİ
I. GENEL OLARAK 153
II. İŞÇİNİN BORÇLARI 156
1. İş Görme ve Özen Borcu 156
2. İşverenin Talimatlarına Uyma (İtaat) Borcu 157
3. Sadakat ve İşverenle Rekabet Etmeme Borcu 157
4. Teslim ve Hesap Verme Borcu 160
III. İŞVERENİN BORÇLARI 160
1. Ücret Ödeme Borcu 160
a. Ücret 160

aa. Tanımı ve benzer kavramlardan farkı 160
bb. Ücrete ilişkin Yargıtay kararları 177
b. Ücret Ekleri 205
aa. İkramiye 205
aaa. İkramiye kavramı. 205
aaaa. Genel olarak 205
bbbb. İkramiyeye ilişkin Yargıtay kararları 207
bbb. Gazetecinin ikramiye hakkı 209
aaaa. Genel olarak 209
bbbb. Gazetecinin ikramiye hakkına ilişkin Yargıtay kararları 210
ccc. İlave tediye ücreti 211
aaaa. Genel olarak 211
bbbb. İlave tediye ücretine ilişkin Yargıtay kararları 215
bb. Prim 229
aaa. Genel olarak 229
bbb. Prime ilişkin Yargıtay kararları 231
2. İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu 236
3. Eşit Davranma Borcu 237
a. Eşit Davranma Borcunun Niteliği ve Kapsamı 237
b. Ayrımcılık Tazminatı 239
aa. Tanımı ve unsurları 239
bb. Yargıtay kararlarına göre ayrımcılık tazminatının hesaplanması ve
yargısal denetiminde esas alınması gereken kriterler 242
c. İşverenin Eşit Davranma Borcu ve Ayrımcılık Tazminatına İlişkin Yargıtay Kararları 243
IV. İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 253
1. Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 253
a. Genel Olarak 253
b. Asgari Süreli veya Azami Süreli İş Sözleşmeleri 260
c. Belirli-Belirsiz-Asgari-Azami Süreli İş Sözleşmesine İlişkin Yargıtay Kararları 261
2. Kısmî Süreli ve Çağrı Usulü İş Sözleşmesi, Uzaktan Çalışma Sözleşmesi 272
a. Genel Olarak 272
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 277
3. Mevsimlik İş Sözleşmesi 285
a. Tanımı ve Unsurları 285
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 289
4. Takım Sözleşmesi 296
a. Tanımı ve Unsurları 296
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 297

5. Deneme Süreli İş Sözleşmesi 299
a. Tanımı ve Unsurları 299
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 301
V. ÜÇLÜ İŞ İLİŞKİLERİ 302
1. İşyeri Devri 302
a. Tanımı ve Unsurları 302
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 305
2. İş Sözleşmesinin Devri 315
a. Tanımı ve Unsurları 315
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 317
3. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi 318
a. 6715 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikten Önceki Dönem 318
b. 6715 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikten Sonraki Dönem 320
c. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 323
4. Alt İşverenlik, Muvazaa, İşin Anahtar Teslimi Yoluyla İhale Edilmesi 326
a. Genel Olarak 326
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 333
III. BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK 365
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN NEDENLER 365
1. İşçinin veya İşverenin Ölümü 365
2. Tarafların Anlaşması (İkale) 366
3. Belirli Sürenin Dolması 373
4. Gazetenin Yayınının Durdurulması 373
5. Geminin Türk Bayrağını Kaybedecek Şekilde Satılması 373
6. İş sözleşmesinin Geçersizliği veya Butlanı 375
7. Fesih 375
a. Borçlar Hukukuna Göre Fesih 375
b. İş Hukukuna Göre Fesih 377
III. FESİH TÜRLERİ 381
1. Bildirimli (Süreli-Önelli) Fesih 381
a. İş Güvencesine Tâbi Olmayan İşçiler Yönünden Bildirimli Fesih (Geçerli
Nedene Dayanmayan Bildirimli Fesih) 381
b. İş Güvencesine Tâbi İşçiler Yönünden Bildirimli Fesih (Geçerli Nedene
Dayanarak Bildirimli Fesih) 392
c. Toplu İşçi Çıkarma 394

2. Bildirimsiz (Süresiz-Derhâl) Fesih 395
a. Genel Koşulları ve Hak Düşürücü Süre 395
b. İşveren Yönünden Bildirimsiz (Derhâl) Fesih Nedenleri 402
aa. Sağlık nedenleri: İş K.25/I 402
aaa. İşçinin hastalanması veya kazaya uğraması: İş K.25/I-a 402
bbb. İşçinin hamileliği: İş K.25/I-son 403
ccc. İşçinin tedavi edilemeyecek hastalığa yakalanması: İş K.25/I-b 404
bb. Ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan hâller ve benzerleri: İş K.25/II 405
aaa. İşçinin işvereni yanıltması: İş K.25/II-a 405
bbb. İşçinin, işverenin veya işveren vekilinin kendisi veya aile üyelerine yönelik şeref ve namusa dokunacak söz ve davranışları:
İş K.25/II-b 406
ccc. İşçinin, işverenin başka bir işçisine işyeri içinde veya dışında
cinsel tacizde bulunması: İş K. 25/II-c 406
ddd. İşçinin işverene yahut onun aile üyelerinden birine veya işverenin başka bir işçisine sataşması veya işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde almış olarak gelmesi yahut işyerinde bu
maddeleri kullanması: İş K. 25/II-d 407
eee. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak
gibi doğruluk ve sadakate uymayan davranışları: İş K.25/II-e 409
fff. İşçinin, işyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve
cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi: İş K.25/II-f 410
ggg. İşçinin, işverenden izin almadan veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 işgünü veya 1 ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut 1 ayda 3
işgünü işe devam etmemesi: İş K.25/II-g 411
hhh. İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine
hatırlatıldığı hâlde yapmamakta ısrar etmesi: İş K.25/II-h 412
iii. İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp eli altında bulunan eşyaları 30 günlük ücretinin tutarıyla
ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması: İş K.25/II-ı 413
cc. Zorlayıcı nedenler: İş K.25/III 415
dd. İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması: İş K.25/IV 416
ee. İşverenin bildirimsiz veya haksız feshi ve 6 işgünlük hak düşürücü
süreye ilişkin içtihatlar 417
c. İşçi Yönünden Bildirimsiz (Derhâl) Fesih Nedenleri 492
aa. Sağlık nedenleri: İş K.24/I 492
aaa. İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli
olursa: İş K.24/I-a 492

bbb. İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçinin, bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması ve bunun işçinin sağlığı
için ciddî bir tehlike oluşturması: İş K.24/I-b 493
bb. Ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan hâller ve benzerleri: İş K.24/II 494
aaa. İşveren veya vekili, iş sözleşmesinin yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek
veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa: İş K.24/II-a 495
bbb. İşveren veya vekilinin, işçinin veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi veya buna yönelik davranışlarda bulunması ya da psikolojik
(mobbing) veya cinsel tacizde bulunması: İş K.24/II-b 495
ccc. İşveren veya vekili, işçi veya aile üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verir yahut işçi veya aile üyelerinden birini kanuna aykırı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçi veya aile üyesine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve onur kırıcı asılsız ağır
ithamlarda bulunursa: İş K.24/II-c 501
ddd. İşçi, işyerinde başka bir kişi tarafından cinsel tacize uğrar ve işverene bildirmesine rağmen işveren veya vekili gerekli
önlemleri almaz ise: İş K.24/II-d 503
eee. İşveren veya vekili tarafından işçinin kanun ve sözleşmeden
doğan ücreti ödenmez veya geç ödenir ise: İş K.24/II-e 503
fff. İşverenin ilgili yasal mevzuatta gösterilen çalışma şartlarını uygulamaması: İş K.24/II-f 506
cc. Zorlayıcı nedenler: İş K.24/III 507
dd. İşçinin bildirimsiz veya haksız feshine ilişkin içtihatlar 508
IV. FESİH TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 541
1. Geçerli Nedene Dayanmayan Bildirimli Fesih-Bildirimsiz (Derhâl) Fesih Ayrımı. 541
2. Usulsüz Fesih-Haksız Fesih Ayrımı 542
3. Usulsüz Fesih-Geçersiz Fesih Ayrımı 543
4. Geçerli Nedenle Fesih-Haklı Nedenle Fesih Ayrımı 545
5. Geçersiz Fesih-Haksız Fesih Ayrımı 546
6. Baskı Feshi ve Şüphe Feshi 547
a. Genel Olarak 547
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 549
V. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA
BİLDİRİLMESİ VE UYUŞMAZLIKLARA ETKİSİ 554
VI. İŞVERENİN, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDE İŞÇİYE ÇALIŞMA BELGESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 557

IV. BÖLÜM
İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI
I. GENEL OLARAK 559
II. İŞ GÜVENCESİ 563
1. Tarihçe 563
2. İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları 564
a. İşçinin İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Olması ve İş Kanunu Kapsamında
Olması 565
aa. Genel olarak 565
bb. Konuya ilişkin Yargıtay kararları 568
b. İşçinin Çalıştığı İşyerinde En Az 30 İşçi Çalışıyor Olması. 574
aa. Genel olarak 574
bb. Konuya ilişkin Yargıtay kararları 576
c. İşçinin İşyerinde En Az 6 Ay Kıdeminin Olması 581
aa. Genel olarak 581
bb. Konuya ilişkin Yargıtay kararları 584
d. İşçinin Belli Özelliklere Sahip İşveren Vekili Olmaması 588
aa. Genel olarak 588
bb. Konuya ilişkin Yargıtay kararları 589
e. İş Sözleşmesinin Geçerli Nedene Dayanılmadan veya Geçerli Neden Olsa
da Usulüne Uyulmadan Feshedilmiş Olması. 593
aa. Genel olarak 593
bb. Konuya ilişkin Yargıtay kararları 596
III. GEÇERLİ NEDENLE FESİH SEBEPLERİ 598
1. İşçinin Meslekî veya Fiziksel Yetersizliği 601
a. Yetersizlik, Verimsizlik ve Performans Düşüklüğü 601
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 605
2. İşçinin Olumsuz Davranışları 612
a. Genel Olarak 612
b. İşçinin Olumsuz Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenle Bildirimli
Fesih Sebepleri 614
aa. İşçinin işvereni yanıltması 614
bb. İşçinin işe devamsızlığı veya işe geç gelmesi 615
cc. İşçinin görevini yerine getirmemesi (Talimatlara uymaması) 615
dd. İşçinin işverenin malına zarar vermesi 617
ee. İşçinin işveren aleyhine sözler sarf etmesi 618
ff. İşçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışları 619
gg. İşçinin geçimsizliği 620

hh. İşçinin işyerindeki bilişim teknolojilerini ve alkol, sigara gibi
maddeleri işverenin talimatına aykırı olarak kullanması 620
ii. İşçinin borç para alması 621
jj. İşçinin kısa süren tutukluluğu 621
kk. Yukarıdakilere benzer davranışlar 621
c. Yargısal Denetim 622
d. İşçinin Davranışlarına İlişkin Yargıtay Kararları 623
3. İşletmesel Nedenler ve Feshin Son Çare Olması İlkesi 665
a. Genel Olarak 665
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 672
IV. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE DEĞİŞİKLİK FESHİ 703
1. Niteliği ve Kapsamı 703
2. Koşulları ve Sonuçları 705
a. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapılması 705
b. Esaslı Değişiklik Yapma Hakkı Önceden Saklı Tutulmamış Olmalıdır 708
c. Esaslı Değişiklik Önerisinin İşçi Tarafından Reddedilmesi 710
3. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 716
V. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA 746
1. Niteliği ve Kapsamı 746
2. Usulü ve Sonuçları 747
3. Toplu İşçi Çıkarmaya İlişkin Yargıtay Kararları 750
VI. FESHE İTİRAZ (İŞE İADE DAVASI) 755
1. İşe İade Davası 757
a. İtirazın (İşe İade Davasının) Niteliği ve Yargılama Usulü 761
b. İspat Yükü 763
c. Yargılama Sırasında Gelişen Bazı Olguların Davaya Etkisi 764
aa. İşçinin davadan feragat etmesi 764
bb. İşçinin emekli olması 765
cc. İşverenin işçiyi işe davet edip işe başlatması 765
dd. Dava devam ederken işverenin yaptığı işe başlatma davetinin işçi
tarafından kabul edilmemesi 766
ee. Bir aylık dava süresi içinde veya dava devam ederken işçinin başka bir işveren yanında işe girmesi yahut serbest meslek gibi uğraşta
bulunması 767
ff. Dava devam ederken sözleşmenin işçi veya işveren tarafından haklı
nedenle bildirimsiz feshi 768
gg. İşyerinin kapanması 768
hh. İşçinin ölmesi 769
ii. İhtiyatî tedbir yoluyla ve dosya üzerinden verilecek kararla işe iadeye
karar verilip verilemeyeceği. 770

d. İşe İade Davasının Sonuçlanması 771
2. Geçersiz Feshin (İşe İade Hükmünün) Sonuçları 772
a. İşçinin İşe Başlamak İçin İşverene Başvurusu 772
aa. İşverenin işçiyi işe başlatması 773
bb. İşverenin işçiyi işe başlatmaması 774
b. İş Güvencesi Tazminatı (İşe Başlatmama Tazminatı) 777
c. Boşta Geçen Süre Ücreti 781
aa. Tanımı ve unsurları 781
bb. Mahsup 784
3. İşe İade Davası ve Sonuçlarına İlişkin Yargıtay Kararları 785
V. BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN PARASAL SONUÇLARI
I. KIDEM TAZMİNATI 833
1. Tanımı ve Niteliği 833
2. Koşulları 833
a. Kıdem Koşulu 833
b. İş Sözleşmesi Kanunda Öngörülen Nedenlerden Birisiyle Sona Ermiş Olmalıdır 842
aa. Fesih dışı sona erme hâlleri 842
aaa. İş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle sona ermesi 843
bbb. Kadın işçinin iş sözleşmesini evlilik nedeniyle sona erdirmesi 845
ccc. İş sözleşmesinin işçinin ölümü ile sona ermesi 846
ddd. İş sözleşmesinin askerlik nedeniyle işçi tarafından sona erdirilmesi 847
bb. Fesih ile sona erme hâlleri 848
3. Kıdem Tazminatının Miktarı ve Tavanı 851
4. Kıdem Tazminatının Hesaplanması ve Faiz Uygulaması 854
a. Hesaplanması 854
b. Faiz Uygulaması 859
5. Yargıtay Kararlarına Göre Kıdem Tazminatının Hesaplanması ve Yargısal
Denetiminde Esas Alınması Gereken Kriterler 861
6. Kıdem Tazminatına İlişkin Yargıtay Kararları 864
II. İHBAR TAZMİNATI 930
1. Tanımı ve Unsurları 930
2. İhbar Tazminatının Hesaplanması ve Faiz Uygulaması 935
a. Hesaplanması 935
b. Faiz Uygulaması 936

3. Yargıtay Kararlarına Göre İhbar Tazminatının Hesaplanması ve Yargısal
Denetiminde Esas Alınması Gereken Kriterler 937
4. İş Arama İzni ve Ücreti 938
5. İhbar Tazminatı ve İş Arama İzni Ücretine İlişkin Yargıtay Kararları 940
III. KÖTÜNİYET TAZMİNATI 959
1. Tanımı ve Unsurları 959
2. Kötüniyet Tazminatının Hesaplanması ve Faiz Uygulaması 961
a. Hesaplanması 961
b. Faiz Uygulaması 962
3. Yargıtay Kararlarına Göre Kötüniyet Tazminatının Hesaplanması ve Yargısal Denetiminde Esas Alınması Gereken Kriterler 963
4. Kötüniyet Tazminatına İlişkin Yargıtay Kararları 964
IV. HAKSIZ FESİH TAZMİNATI 968
1. Tanımı ve Unsurları 968
2. Haksız Fesih Tazminatının Hesaplanması ve Yargısal Denetiminde Esas
Alınması Gereken Kriterler 969
V. DİĞER ALACAKLAR 970
1. Bakiye Süre (Geri Kalan Süre) Ücreti 970
a. Tanımı ve Unsurları 970
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 972
2. Cezai Şart (Ceza Koşulu) 979
a. Tanımı ve Unsurları 979
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 981
3. Eğitim Gideri 992
a. Tanımı ve Unsurları 992
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 994
VI. İBRANAME VE SONUÇLARI 998
1. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndan Önceki Dönem 998
a. Genel Olarak 998
b. İbra Sözleşmesinin Tanımı ve Hukukî Niteliği 998
c. 818 Sayılı Borçlar Kanunu Döneminde Düzenlenen İşçi Alacakları
Kapsamındaki İbranamelerin Yorumu 1006
aa. İş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra sözleşmeleri geçersizdir 1006
bb. İbranamede tanzim tarihinin yer alması gerekir 1007
cc. İbraname savunmasına karşı işçinin irade fesadı iddiasında
bulunması hâlinde bu iddianın ispatı gerekir 1007
dd. Henüz doğmamış ve varlığı tartışmalı olan bir alacak için ibra
sözleşmesi düzenlenemez 1009
ee. İbranamenin miktar içermesi veya içermemesi titizlikle değerlendirilmelidir 1009

ff. İbranameye konulan ihtirazi kayıt ibra iradesinin olmadığını gösterir 1010
gg. İbranamenin bölünebilmesi mümkündür 1011
2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonraki Dönem 1013
a. Yargıtay’ın İbraname İlke Kararı 1013
b. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Döneminde Düzenlenecek İbra
Sözleşmelerinin Unsurları 1015
aa. Borçlar hukuku yönünden (6098 sayılı TBK.132) 1015
bb. İş hukuku yönünden (6098 sayılı TBK.420) 1016
aaa. Taraflar arasında iş ilişkisinden doğan bir alacak bulunmalıdır 1016
bbb. Bu alacak, ibranamenin düzenlendiği sırada doğmuş ve
çekişmesiz olmalıdır 1017
ccc. Alacaklı ile borçlunun ibra sözleşmesi düzenlenmesi konusunda iradelerinin birleşmesi ve tarafların fiil ehliyetine sahip olmaları gerekir 1018
ddd. İbra sözleşmesi yazılı şekilde düzenlenmelidir 1018
eee. İbra sözleşmesinin düzenlenme tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık
sürenin geçmiş olması gerekir 1019
fff. İbra konusu alacağın türünün ve miktarının ibranamede açıkça belirtilmesi gerekir 1021
ggg. Ödemenin ibranamede yazılı hak tutarına göre eksiksiz olarak
ve banka yoluyla yapılması gerekir 1022
3. İbranameye İlişkin Yargıtay Kararları 1023
VI. BÖLÜM
ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ İLE ÜCRETLİ TATİL VE İZİNLER
I. ÇALIŞMA SÜRELERİ, FAZLA ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMALARI 1065
1. Genel Olarak 1065
2. Ara Dinlenmesi 1078
3. Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanması ve Faiz Uygulaması 1081
a. Hesaplanması 1081
b. Faiz Uygulaması 1084
4. Yargıtay Kararlarına Göre Fazla Çalışma Ücreti Alacaklarının Hesaplanması ve
Yargısal Denetiminde Esas Alınması Gereken Kriterler 1084
5. Fazla Çalışma, Ara Dinlenmesi ve Gece Çalışmasına İlişkin Yargıtay Kararları. 1086
II. HAFTA TATİLİ VE ÜCRETİ 1167
1. Tanımı ve Unsurları 1167
2. Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanması ve Faiz Uygulaması 1170
a. Hesaplanması 1170
b. Faiz Uygulaması 1172

3. Yargıtay Kararlarına Göre Hafta Tatili Ücreti Alacaklarının Hesaplanması ve
Yargısal Denetiminde Esas Alınması Gereken Kriterler 1172
4. Hafta Tatili ve Ücretine İlişkin Yargıtay Kararları 1173
III. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ 1183
1. Tanımı ve Unsurları 1183
2. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretinin Hesaplanması ve Faiz Uygulaması 1184
a. Hesaplanması 1184
b. Faiz Uygulaması 1185
3. Yargıtay Kararlarına Göre Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacaklarının Hesaplanması ve Yargısal Denetiminde Esas Alınması Gereken Kriterler 1186
4. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretine İlişkin Yargıtay Kararları 1187
IV. ÜCRETLİ İZİNLER VE YILLIK İZİN ÜCRETİ 1195
1. Genel Olarak 1195
2. Yıllık İzin Ücretinin Hesaplanması ve Faiz Uygulaması 1201
a. Hesaplanması 1201
b. Faiz Uygulaması 1202
3. Yargıtay Kararlarına Göre Yıllık İzin Ücreti Alacaklarının Hesaplanması ve
Yargısal Denetiminde Esas Alınması Gereken Kriterler 1203
4. Ücretli İzinler ve Yıllık İzin Ücretine İlişkin Yargıtay Kararları 1205
VII. BÖLÜM
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
I. GENEL OLARAK 1225
II. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT ALACAKLARI 1227
1. İş Kazası Kavramı 1227
2. Meslek Hastalığı Kavramı 1228
3. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Maddî Tazminat Alacakları 1229
4. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Manevî Tazminat Alacakları 1234
5. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Maddî ve Manevî Tazminat
Alacaklarına İlişkin Yargıtay Kararları 1235
III. RÜCU HAKKI VE RÜCUEN TAZMİNAT ALACAKLARI 1295
1. Genel Olarak 1295
2. Rücuen Tazminat Davaları 1297
3. Rücuen Tazminat Alacaklarına İlişkin Yargıtay Kararları 1299

II. KISIM TOPLU İŞ HUKUKU
I. BÖLÜM SENDİKALAR
I. GENEL OLARAK 1335
II. SENDİKA HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ 1339
III. SENDİKA KAVRAMI VE UNSURLARI 1340
1. Sendika ve Konfederasyon 1340
2. Sendikanın Unsurları 1341
IV. SENDİKALARIN KURULUŞ ESASLARI 1343
1. Genel Olarak 1343
2. İşkolunun Tespiti 1344
a. Genel Olarak 1344
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 1347
3. Sendikaların Kuruluşu ve Organları 1382
a. Sendikaların Kuruluşu ve Tüzüğü 1382
aa. Genel olarak 1382
bb. Konuya ilişkin Yargıtay kararları 1383
b. Sendikaların Organları 1387
aa. Genel olarak 1387
bb. Konuya ilişkin Yargıtay kararları 1390
V. SENDİKA ÜYELİĞİ VE AİDATI 1413
1. Sendika Üyeliği 1413
a. Genel Olarak 1413
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 1415
2. Sendika Üyelik Aidatı ve Dayanışma Aidatı 1419
a. Genel Olarak 1419
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 1420
VI. SENDİKAL GÜVENCELER 1429
1. Sendikal Tazminat. 1429
a. Tanımı ve Unsurları 1429
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 1441
2. İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi 1468
a. Genel Olarak 1468
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 1469
3. İşçi Kuruluşu Yöneticisinin Güvencesi 1474
VII. SENDİKALARIN FAALİYETLERİ VE SONA ERMESİ 1475

II. BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE GENEL ESASLARI
I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ, DÜZEYİ VE TÜRLERİ 1479
1. Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı, İçeriği ve Niteliği 1479
2. Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri 1482
3. Toplu İş Sözleşmesinde Şekil, Ehliyet ve Süre 1484
II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA 1485
1. Toplu İş Sözleşmesinin Hükmü 1485
a. Genel Olarak 1485
b. Toplu İş Sözleşmesinin Önceye (Geriye) Etkisi 1487
c. İşyeri Devrinin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi 1488
2. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma 1489
a. Taraf Sendikaya Üyelik Yoluyla Yararlanma 1489
b. Sendika Üyeliği Olmadan Yararlanma 1490
aa. Dayanışma aidatı ödeyerek yararlanma 1490
bb. Toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasının yazılı onayı ile
yararlanma 1491
cc. Bakanlar Kurulu’nun (Cumhurbaşkanlığı’nın) teşmil kararı ile
yararlanma 1492
c. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmaya İlişkin Yargıtay Kararları 1492
III. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI VE YETKİ TESPİTİ 1507
1. Genel Olarak 1507
2. Yetki Tespitine İlişkin Yargıtay Kararları 1510
IV. YORUM DAVASI VE EDA DAVASI 1538
1. Genel Olarak 1538
2. Yorum Davası ve Eda Davasına İlişkin Yargıtay Kararları 1539
V. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE ART (SONRAYA) ETKİSİ 1545
1. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 1545
2. Toplu İş Sözleşmesinin Art (Sonraya) Etkisi. 1548
3. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Art Etkisine İlişkin Yargıtay Kararları 1550
III. BÖLÜM GREV VE LOKAVT
I. GREV VE LOKAVT KAVRAMLARI 1553
II. GREV VE LOKAVTIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 1553
III. GREV VE LOKAVTA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 1559

III. KISIM
İŞ YARGILAMASI HUKUKU

I. BÖLÜM
İŞ YARGISI VE TEMEL USUL KURALLARI
I. GENEL OLARAK 1569
1. Mülga 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Dönemi 1569
2. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Dönemi 1574
II. USUL HUKUKUNDA VE İŞ YARGISINDA EGEMEN OLAN İLKELER 1578
1. Derhâl Uygulama İlkesi 1578
2. Tasarruf İlkesi 1579
a. Genel Olarak 1579
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 1580
3. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 1581
a. Genel Olarak 1581
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 1581
4. Adil Yargılanma ve Hukukî Dinlenilme Hakkı 1584
a. Genel Olarak 1584
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 1585
5. Usul Ekonomisi İlkesi 1597
6. Alenîlik İlkesi 1598
7. Tarafların Dürüst Davranma Yükümlülüğü ve Doğruyu Söyleme Ödevi 1598

II. BÖLÜM DAVANIN AÇILMASI,
DAVA ŞARTLARI VE YARGILAMA
I. DAVANIN AÇILMASI 1599
1. Genel Olarak 1599
2. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 1601
II. DAVAYA CEVAP 1604
1. Genel Olarak 1604
2. Karşı Dava 1605
III. DAVA ŞARTLARI 1607
1. Mahkemeye İlişkin Dava Şartları 1607
a. Yargı Yetkisi (Yargı Hakkı) 1607
b. Yargı Yolu 1608
c. Görev 1608
aa. Genel olarak 1608

bb. Konuya ilişkin Yargıtay kararları 1610
d. Kesin Yetki 1640
aa. Genel olarak 1640
bb. Konuya ilişkin Yargıtay kararları 1642
2. Taraflara İlişkin Dava Şartları (Taraf Ehliyeti-Husumet, Dava Ehliyeti, Davaya
Vekâlet Ehliyeti, Davayı Takip Yetkisi) 1657
a. Genel Olarak 1657
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 1659
3. Dava Konusu Şeye İlişkin Dava Şartları (Hukukî Yarar, Gider Avansı,
Derdestlik, Teminat, Kesin Hüküm, Arabulucuya Başvurma) 1682
a. Genel Olarak 1682
b. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 1692
IV. DAVANIN İHBARI VE DAVAYA MÜDAHALE 1721
V. DAVA KONUSUNUN DEVRİ 1722
VI. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI VE DAVAYI GERİ ALMA 1723
1. Genel Olarak 1723
2. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 1724
VII. ISLAH 1734
1. Genel Olarak 1734
2. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 1735
VIII. DAVALARIN AYRILMASI VE BİRLEŞTİRİLMESİ, BEKLETİCİ MESELE 1749
1. Genel Olarak 1749
2. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 1750
III. BÖLÜM
DİĞER USUL KURALLARI VE UYUŞMAZLIKLAR
I. İSPAT VE DELİLLER 1757
1. Genel Olarak 1757
2. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 1761
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI VE MENFÎ TESPİT DAVASI 1790
1. Genel Olarak 1790
2. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 1793
III. HÜKÜM, GEREKÇELİ KARAR, TAVZİH VE USULÎ KAZANILMIŞ HAK 1799
1. Genel Olarak 1799
2. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 1802
IV. YARGILAMA GİDERLERİ VE HARÇ 1818
1. Genel Olarak 1818
2. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 1821
V. ADLÎ YARDIM VE TEMİNAT 1826
VI. TEBLİGAT 1827
1. Genel Olarak 1827
2. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 1832
VII. ZAMANAŞIMI UYGULAMASI 1834
1. Genel Olarak 1834
2. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 1836
VIII. KANUN YOLLARI 1847
1. İstinaf 1847
2. Temyiz 1852
3. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları 1857
KAYNAKÇA 1873
KAVRAM DİZİNİ 1883

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
290,00   
290,00   
2
145,00   
290,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
290,00   
290,00   
2
145,00   
290,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
290,00   
290,00   
2
145,00   
290,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
290,00   
290,00   
2
145,00   
290,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
290,00   
290,00   
2
145,00   
290,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
290,00   
290,00   
2
   
   
Kapat