Ceza Özel Hukuku Durmuş Tezcan

Teorik ve PratikCeza Özel Hukuku


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
1304
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750257469
Boyut
16x24
Baskı
17Prof. Dr. Durmuş ÖZCAN

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi R.Murat ÖNOK

 

Konu Başlıkları
- Uluslararası Suçlar
- Kişilere Karşı Suçlar
- Topluma Karşı Suçlar
Millete ve Devlete Karşı Suçlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
17. Baskıya Önsöz 5
Kısaltmalar 39
YENİ TÜRK CEZA KANUNUNUN
ÖZEL HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GENEL GÖZLEMLER
Birinci Kitap
ULUSLARARASI SUÇLAR
ULUSLARARASI SUÇLAR (TCK m. 76 vd.) 53
I. SOYKIRIM (JENOSİD) SUÇU (TCK m. 76) 58
§ 1. Genel Açıklamalar 58
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 61
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 61
A. Fail 61
B. Mağdur 62
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 65
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 71
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri 73
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 73
A. Teşebbüs 73
B. İçtima 74
C. İştirak 74
II. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR (TCK m. 77) 76
§ 1. Genel Açıklamalar 76
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 77
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 78
A. Fail 78
B. Mağdur 78
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 80
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 86
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri 88
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 88
A. Teşebbüs 88
B. İçtima 88
C. İştirak 88
III. SOYKIRIM VEYA İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA VEYA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (TCK m. 78) 89
IV. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) 89
§ 1. Genel Açıklamalar 89
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 91
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 92
A. Suçun Maddi Konusu 92
B. Fail 92
C. Mağdur 92
D. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 94
E. Nitelikli Haller 99
1. Suçun Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması veya Mağdurları Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakarak İşlenmesi (TCK m. 79/2) 99
2. Suçun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (TCK m. 79/3) 100
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 102
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 104
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 105
A. Teşebbüs 105
B. İçtima 107
C. İştirak 110
V. İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) 111
§ 1. Genel Açıklamalar 111
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 112
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 112
A. Fail 112
B. Mağdur 113
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 113
1. Araç Hareketler 115
2. Asıl Hareketler 119
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsur) 120
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri 122
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 123
A. Teşebbüs 123
B. İçtima 124
C. İştirak 127
İkinci Kitap
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
HAYATA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 81–83) 133
§ 1. Genel Açıklama 133
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 133
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 134
A. Fail 134
B. Mağdur 134
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 138
D. Nitelikli Haller (TCK m. 82) 148
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 176
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 186
A. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zor Kullanma Yetkisi 186
B. Meşru Savunma 188
C. İlgilinin Rızası ve Ötanazi 191
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 195
A. Teşebbüs 195
B. İçtima 198
C. İştirak 200
II. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU (TCK m. 84) 201
§ 1. Genel Açıklama 201
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 202
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 202
A. Fail 202
B. Mağdur 202
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 203
D. Nitelikli Haller 209
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 210
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 210
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 211
A. Teşebbüs 211
B. İçtima 211
C. İştirak 212
III. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 85) 213
§ 1. Genel Olarak 213
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 213
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 213
A. Fail ve Mağdur 213
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 213
C. Nitelikli Haller 216
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 217
A. Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün İhlali 217
B. Ölüm Neticesinin Öngörülebilir Olması 219
§ 5. Kusur 224
§ 6. Taksirli Suçlarda Cezasızlık veya İndirim Nedeni Olarak TCK m. 22/son Hükmü 226
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 230
A. Teşebbüs 230
B. İçtima 230
C. İştirak 232
İkinci Bölüm
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN YARALAMA SUÇU (TCK m. 86 vd.) 234
§ 1. Genel Olarak 234
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 234
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 234
A. Suçun Maddi Konusu 234
B. Fail ve Mağdur 234
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 236
D. Nitelikli Haller 240
1. TCK m. 86/3'te Öngörülen Nitelikli Haller 241
a. Suçun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 241
b. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 241
c. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 242
d. Suçun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 242
e. Suçun Silahla İşlenmesi 242
2. TCK m. 87’de Öngörülen ve Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 248
a. TCK m. 87/1’de Öngörülen Nitelikli Haller 249
aa. Suçun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Yol Açması (m. 87/1–a) 249
ab. Suçun Konuşmada Sürekli Zorluğa Yol Açması (m. 87/1–b) 252
ac. Suçun Yüzde Sabit İze Yol Açması (m. 87/1–c) 252
ad. Suçun Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Açması (m. 87/1–d) 253
ae. Suçun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Yol Açması
(m. 87/1–e) 254
b. TCK m. 87/2’deki Nitelikli Haller 255
ba. İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalık veya Bitkisel Hayata Girme (m. 87/2–a) 255
bb. Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesi (m. 87/2–b) 256
bc. Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolması (m. 87/2–c) 258
bd. Yüzün Sürekli Değişikliği (m. 87/2–d) 259
be. Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesi (m. 87/2–e) 260
c. Kasten Yaralamanın Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden Olması (TCK m. 87/3) 260
d. Kasten Yaralama Sonucu Ölümün Gerçekleşmesi (TCK m. 87/4) 261
3. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller 270
a. Suçun İhmali Hareketle İşlenmesi (TCK m. 88) 270
b. Basit Tıbbi Müdahale (TCK m. 86/2) 270
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 271
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 272
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 276
A. Teşebbüs 276
B. İçtima 278
C. İştirak 278
§ 7. Kovuşturma 278
II. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m. 89) 279
§ 1. Suçun Unsurları Hakkında Genel Açıklama 279
§ 2. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 282
A. Fiilin Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olması 282
B. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 89/2–3). 282
§ 3. Kovuşturma 283
Üçüncü Bölüm
İŞKENCE VE EZİYET
I. İŞKENCE SUÇU (TCK m. 94) 286
§ 1. Genel Açıklama 286
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 288
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 289
A. Fail 289
B. Mağdur 290
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 290
D. Nitelikli Haller 300
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 301
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 302
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 303
A. Teşebbüs 303
B. İçtima 304
C. İştirak 306
II. EZİYET SUÇU (TCK m. 96) 307
§ 1. Genel Açıklama 307
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 308
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 308
A. Fail ve Mağdur 308
B. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı 309
C. Nitelikli Haller 313
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 314
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 314
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 315
A. Teşebbüs 315
B. İçtima 316
C. İştirak 320
Dördüncü Bölüm
KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
I. TERK SUÇU (TCK m. 97) 322
§ 1. Genel Olarak 322
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 322
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 323
A. Fail ve Mağdur 323
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 326
C. Nitelikli Haller 329
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 330
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 332
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 333
A. Teşebbüs 333
B. İçtima 334
C. İştirak 336
II. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU
(TCK m. 98) 336
§ 1. Genel Açıklama 336
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 336
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 337
A. Fail ve Mağdur 337
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 339
C. Nitelikli Haller 344
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 344
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 345
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 345
A. Teşebbüs 345
B. İçtima 345
C. İştirak 347
Beşinci Bölüm
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
I. ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇU (TCK m. 99, 100) 349
§ 1. Genel Açıklama 349
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 350
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 350
A. Fail ve Mağdur 350
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 351
C. Nitelikli Haller 355
1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara Uğramasına Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4) 355
2. Fiilin Kadının Ölümüne Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4) 356
3. Fiilin Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m. 99/5) 356
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 356
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 357
§ 6. Cezasızlık Nedeni (TCK m. 99/son) 358
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 360
A. Teşebbüs 360
B. İçtima 360
C. İştirak 361
II. KISIRLAŞTIRMA SUÇU (TCK m. 101) 361
§ 1. Genel Olarak 361
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 362
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 363
A. Fail ve Mağdur 363
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 363
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 365
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 365
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 366
A. Teşebbüs 366
B. İçtima 366
C. İştirak 367
Altıncı Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
I. CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m. 102) 373
§ 1. Genel Açıklama 373
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 373
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 374
A. Fail 374
B. Mağdur 377
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 378
1. Suçta Kullanılan Araçlar 378
2. Cinsel Davranışlarla Bir Kimsenin Vücut Dokunulmazlığını İhlal 386
D. Nitelikli Haller 394
1. TCK m. 102/2’de Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulmak Suretiyle İşlenmesi 394
2. TCK m. 102/3'te Öngörülen Nitelikli Haller 400
a. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumdaki Kişiye Karşı İşlenmiş Olması (TCK m. 102/3–a) 400
b. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi (TCK m. 102/3–b) 402
ba. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi 402
bb. Suçun Vesayet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi 403
bc. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi 403
c. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından, İşlenmesi
(TCK m. 102/3–c) 404
d. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 102/3–d) 404
e. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 102/3–e) 406
3. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Durumlar 406
a. Suçun Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Sonucuna Yol Açması
(6545 s. K. ile değişiklikten önceki m. 102/5) 406
b. Suçun Mağdurun Ölümü veya Bitkisel Hayata Girmesi Sonucuna Yol Açması (m. 102/5) 408
ba. Suçun, Mağdurun Ölümüne Neden Olması 408
bb. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması 409
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 409
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 411
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 413
A. Teşebbüs 413
B. İçtima 418
C. İştirak 423
§ 7. Evlenmenin Etkisi 423
§ 8. Kovuşturma 424
II. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK m. 103) 424
§ 1. Genel Açıklama 424
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 426
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 427
A. Fail 427
B. Mağdur 428
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 432
D. Nitelikli Haller 435
1. Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/2) 435
2. TCK m. 103/3’te Öngörülen Nitelikli Haller 435
a. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 103/3–a) 435
b. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–b) 435
c. Suçun, Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3–c) 435
d. Suçun, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (m. 103/3–d) 436
e. Suçun, Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–e) 437
3. Suçun, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/4) 437
4. Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (6545 s. K. ile Değişiklikten Önceki TCK m. 103/6) 438
5. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden Olması (TCK m. 103/6) 438
6. Mağdurun 12 Yaşını Doldurmamış Olması 438
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 438
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 439
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 440
A. Teşebbüs 440
B. İçtima 443
C. İştirak 446
III. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK m. 104) 446
§ 1. Genel Açıklama 446
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 448
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 448
A. Fail 448
B. Mağdur 452
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 453
D. Nitelikli Haller 455
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 456
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 456
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 457
A. Teşebbüs 457
B. İçtima 458
C. İştirak 458
§ 7. Kovuşturma 458
IV. CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK m. 105) 459
§ 1. Genel Olarak 459
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 459
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 460
A. Fail 460
B. Mağdur 460
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 461
D. Nitelikli Haller 465
1. Fail ile Mağdur Arasındaki Kişisel İlişkiden Kaynaklanan Nitelikli Haller 466
2. Suçun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanılması 466
3. Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 467
4. Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi 468
5. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaşması 468
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 468
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 471
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 471
A. Teşebbüs 471
B. İçtima 472
C. İştirak 474
§ 7. Kovuşturma 474
Yedinci Bölüm
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
I. TEHDİT SUÇU (TCK m. 106) 478
§ 1. Genel Açıklama 478
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 479
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 481
A. Fail ve Mağdur 481
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 481
C. Nitelikli Haller 490
1. Suçun Silahla İşlenmesi 491
2. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 492
3. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi 493
4. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi 494
5. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 494
6. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 495
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 495
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 497
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 497
A. Teşebbüs 497
B. İçtima 498
C. İştirak 500
§ 7. Kovuşturma 500
II. ŞANTAJ SUÇU (TCK m. 107) 501
§ 1. Genel Olarak 501
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 502
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 502
A. Fail ve Mağdur 502
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 503
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 509
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 509
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 510
A. Teşebbüs 510
B. İçtima 510
C. İştirak 511
III. CEBİR SUÇU (TCK m. 108) 511
§ 1. Genel Açıklama 511
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri 512
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar 512
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 513
A. Fail ve Mağdur 513
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 514
1. Cebir 514
2. Koşul 516
C. Nitelikli Haller 517
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 517
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru 518
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 518
A. Teşebbüs 518
B. İçtima 519
C. İştirak 519
IV. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (HÜRRİYETİ TAHDİT) SUÇU (TCK m. 109) 519
§ 1. Genel Olarak 519
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 520
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 521
A. Fail 521
B. Mağdur 521
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 523
D. Nitelikli Haller 526
1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Failin Cebir, Tehdit veya Hile Kullanması
(TCK m. 109/2). 526
2. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3–a) 528
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3–b) 528
4. Suçun Belirli Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3–c, e, m. 109/3–f) 529
5. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m. 109/1–d) 530
6. Suçun, Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (TCK m. 109/4) 531
7. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5) 531
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 532
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 534
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 110) 537
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 539
A. Teşebbüs 539
B. İçtima 540
C. İştirak 543
V. SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK m. 114) 543
§ 1. Genel Açıklama 543
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 545
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 546
A. Fail ve Mağdur 546
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 547
C. Nitelikli Haller 549
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 549
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 550
A. Teşebbüs 550
B. İçtima 551
C. İştirak 551
VI. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU (TCK m. 116) 551
§ 1. Genel Açıklama 551
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 552
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 553
A. Fail ve Mağdur 553
B. Maddi Konu 555
1. Konut 555
2. Eklenti 558
3. Açık Bir Rızaya Gerek Duyulmaksızın Girilmesi Mutat Olan Yerler Dışında Kalan İşyerleri ve Eklentileri (TCK m. 116/2) 561
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 563
1. Girmek 564
2. Çıkmamak 564
3. Girme veya Çıkmamanın Rıza Dışında Olması 565
D. Nitelikli Haller 574
1. TCK m. 116/4'te Öngörülen Nitelikli Haller 574
a. Suçun Geceleyin İşlenmesi 574
b. Cebir veya Tehdit Kullanılması 575
2. TCK m. 119’da Öngörülen Nitelikli Haller 576
a. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 119/1–a) 576
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 119/1–c). 576
c. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi (TCK m. 119/1–b), 576
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 119–1–d) 577
e. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m. 119/1–e) 577
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 577
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 578
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 578
A. Teşebbüs 578
B. İçtima 579
C. İştirak 581
§ 7. Kovuşturma 581
VII. İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU (TCK m. 117) 582
§ 1. Genel Açıklama 582
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 583
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 584
A. Fail ve Mağdur 584
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 585
1. İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlal Edilmesi (TCK m. 117/1) 585
2. Çaresizliğini, Kimsesizliğini ve Bağlılığını Sömürmek Suretiyle Kişileri İnsanî Olmayan Şartlarda Çalıştırma (TCK m. 117/2) ve Bu Amaçla Bir Kimseyi Tedarik veya Sevk veya Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakletme (TCK m. 117/3) 587
3. İşçiyi veya İşverenlerini Ücretleri Azaltıp Çoğaltmaya veya Önceden Kabul Edilenlerden Başka Koşullar Altında Anlaşmalar Kabulüne Zorlama ya da Bir İşin Durmasına, Sona Ermesine veya Durmasının Devamına Neden Olma (TCK m. 117/4) 589
C. Nitelikli Haller 590
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 591
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 591
A. Teşebbüs 591
B. İçtima 592
C. İştirak 593
Sekizinci Bölüm
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
I. HAKARET SUÇU (TCK m. 125 vd.) 595
§ 1. Genel Olarak 595
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 596
§ 3. Fail ve Mağdur 598
A. Fail 598
B. Mağdur 599
C. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 602
1. “Başkasının Onur, Şeref ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Nitelikte” 602
2. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek veya Sövmek 606
a. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek 606
b. Sövmek 607
3. Hakaretin Huzurda veya Gıyapta Gerçekleştirilmiş Olması 609
a. Huzurda Hakaret 609
b. Gıyapta (İhtilatlı) Hakaret 612
D. Nitelikli Haller 614
1. TCK m. 125/3'te Öngörülen Nitelikli Haller 614
a. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi 614
b. Suçun Kişinin Dinsel, Siyasal, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi 615
c. Suçun Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi 615
2. TCK m. 125/4'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Alenen İşlenmesi 616
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 617
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 618
§ 6. Özel Haksız Tahrik Düzenlemesi: Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi
(TCK m. 129/1) 624
§ 7. Cezasızlık veya İndirim Nedeni: Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3) 626
A. Hukuksal Nitelik 626
B. Uygulanma Koşulları 627
1. Fiilin TCK m.129/son Kapsamında Olması 627
2. Karşılıklılık 629
3. İlk Hakaretin Haksız Olması 630
4. Karşı Hakaretin İspatlanmış Olması 631
C. Sonucu 631
§ 8. Cezasızlık Nedenleri 633
A. İspat Hakkının Kullanılması (TCK m. 127) 633
B. Suçun Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/2) 636
C. İdari Makamlara Başvuru İle İddia ve Savunma Kapsamında İşlenen Fiiller (TCK m. 128) 637
1. Genel Olarak 637
2. Kapsamı 638
3. Koşulları 638
a. Dokunulmazlıktan Yararlanacak Kişiler 638
b. Dokunulmazlığın Konusu 638
c. Hakaretin Başvuru veya Uyuşmazlıkla Bağlantılı Olması 639
d. İsnad ve Değerlendirmelerin Gerçek ve Somut Vakıalara Dayanması 642
§ 9. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 642
A. Teşebbüs 642
B. İçtima 643
C. İştirak 644
§ 10. Kovuşturma 644
II. KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU (TCK m. 130) 644
§ 1. Genel Açıklama 644
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 645
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 645
A. Maddi Konu 645
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 647
C. Nitelikli Hal 648
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 648
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 648
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 649
A. Teşebbüs 649
B. İçtima 649
C. İştirak 649
Dokuzuncu Bölüm
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
I. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 132) 657
§ 1. Genel Olarak 657
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 658
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 658
A. Maddi Konu 658
B. Fail ve Mağdur 659
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 660
1. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal 660
2. Kişiler Arasındaki Haberleşme İçeriklerini İfşa 662
3. Kendisiyle Yapılan Haberleşme İçeriğini İfşa 663
D. Nitelikli Haller 663
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 664
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 665
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 668
A. Teşebbüs 668
B. İçtima 669
C. İştirak 670
§ 7. Kovuşturma 670
II. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU
(TCK m. 133) 670
§ 1. Genel Olarak 670
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 671
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 671
A. Maddi Konu 671
B. Fail ve Mağdur 672
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 673
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 675
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 675
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 676
A. Teşebbüs 676
B. İçtima 677
C. İştirak 677
§ 7. Kovuşturma 677
III. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 134) 677
§ 1. Genel Açıklama 677
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 678
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 678
A. Maddi Konu 678
B. Fail ve Mağdur 680
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 681
D. Nitelikli Haller 685
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 686
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 686
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 689
A. Teşebbüs 689
B. İçtima 689
C. İştirak 692
§ 7. Kovuşturma 692
Onuncu Bölüm
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. HIRSIZLIK SUÇU (TCK m. 141 vd.) 695
§ 1. Genel Açıklama 695
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 695
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 696
A. Fail ve Mağdur 696
B. Maddi Konu: Başkasına Ait Taşınır Mal 697
1. Mal 697
2. Taşınır Olma 703
3. Başkasına Ait Olma 703
C. Fiil: Rıza Olmaksızın Alma 705
1. “Zilyedin Rızası Olmaksızın” Deyiminin Anlamı 705
2. Bulunduğu Yerden Alma 710
D. Nitelikli Haller 713
1. TCK m. 142/1’de Öngörülen Nitelikli Haller 714
2. TCK m. 142/2’de Öngörülen Nitelikli Haller 720
3. TCK m. 142/3'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Sıvı veya Gaz Halindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi 729
4. TCK m. 142/5’te Öngörülen Nitelikli Hal: Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması 729
5. TCK m. 143'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Gece Vakti İşlenmesi 729
6. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 730
7. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller veya Cezasızlık Nedenleri 731
a. TCK m. 144'te Öngörülen Nitelikli Haller 731
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 145) 732
c. Kullanma Hırsızlığı (TCK m. 146) 736
d. Zorunluluk Hali (TCK m. 147) 738
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 738
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 740
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 741
A. Teşebbüs 741
B. İçtima 743
C. İştirak 746
§ 7. Kovuşturma 746
II. YAĞMA (GASP) SUÇU (TCK m. 148/1) 746
§ 1. Genel Açıklama 746
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 748
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 748
A. Cebir veya Tehdit 749
1. Cebir veya Tehdidin Kullanılma Amacı 749
2. Cebir 752
3. Tehdit 754
4. Cebir Karinesi (TCK m. 148/3) 755
5. Cebir veya Tehdidin Gerçekleştirilme Anı 756
B. Malın Alınması 766
C. Nitelikli Haller 766
1. TCK m. 149/1’de Öngörülen Nitelikli Haller 766
a. Suçun Silahla İşlenmesi 767
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 767
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 767
d. Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi 768
e. Suçun, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Olan Kişiye Karşı İşlenmesi 769
f. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 769
g. Suçun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 769
h. Suçun Gece Vakti İşlenmesi 770
2. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 149/2) 770
3. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller (TCK m. 150) 770
a. Alacağın Tahsili Amacıyla Cebir veya Şiddet Kullanılması (TCK m. 150/1) 770
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 150/2) 772
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 774
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 774
A. Teşebbüs 774
B. İçtima 775
C. İştirak 777
III. SENEDİN YAĞMASI SUÇU (TCK m. 148/2) 777
§ 1. Genel Açıklama 777
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 778
A. Suçun Konusu 778
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 778
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 779
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 779
A. Teşebbüs 779
B. İçtima 779
C. İştirak 779
IV. MALA ZARAR VERME SUÇU (TCK m. 151 vd.) 779
§ 1. Genel Olarak 779
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 780
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 781
A. Suçun Konusu 781
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 783
C. Nitelikli Haller 784
1. TCK m. 152/1’de Yazılı Nitelikli Haller 785
2. TCK m. 152/2’de Yazılı Nitelikli Haller 788
3. TCK m. 152/3’te Öngörülen Nitelikli Hal: Mala Zarar Verme Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması 789
4. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 789
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 789
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 790
A. Teşebbüs 790
B. İçtima 790
C. İştirak 792
§ 6. Kovuşturma 792
V. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 155) 792
§ 1. Genel Açıklama 792
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 793
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 793
A. Fail–Mağdur 793
B. Suçun Konusu: Zilyetliği Faile Devredilmiş Mal 794
1. Mal 794
2. Malın Zilyetliğinin Devri 796
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 800
D. Nitelikli Haller 800
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 803
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 803
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 804
A. Teşebbüs 804
B. İçtima 804
C. İştirak 805
§ 7. Kovuşturma 806
VI. DOLANDIRICILIK SUÇU (TCK m. 157 vd.) 806
§ 1. Genel Olarak 806
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 807
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 807
A. Fail 807
B. Mağdur 807
C. Maddi Konu 809
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 809
1. Hileli Davranış 810
2. Aldatma 821
3. Failin Kendisi veya Bir Başkası Lehine (Haksız) Yarar Elde Etmesi 824
a. Zarar 824
b. (Haksız) Yarar 826
E. Nitelikli Haller 826
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 826
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK m. 159) 843
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 843
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 844
A. Teşebbüs 844
B. İçtima 845
C. İştirak 845
VII. SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA VEYA KABUL ETME SUÇU (TCK m. 165) 846
§ 1. Genel Açıklama 846
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 847
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 848
A. Maddi Konu 848
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 849
1. Önceden Bir Suç İşlenmiş Olması 849
2. Failin Önceki Suça İştirak Etmemiş Olması 850
3. Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme 851
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 853
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 853
A. Teşebbüs 853
B. İçtima 854
C. İştirak 854
VIII. KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU (TCK m. 163) 855
§ 1. Genel Açıklama 855
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 855
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 855
A. Fail 855
B. Maddi Konu 856
C. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı 857
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 859
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 859
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 860
A. Teşebbüs 860
B. İçtima 860
C. İştirak 860
IX. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER (TCK m. 167 vd.) 860
§ 1. Etkin Pişmanlık (TCK m. 168) 860
A. TCK m. 168/1’de Sınırlayıcı Olarak Suçlardan Birisinin Söz Konusu Olması 861
B. Suçun Tamamlanmış Olması 863
C. Failin, Azmettirenin Veya Yardım Edenin Bizzat Pişmanlık Göstererek Geri Verme Veya Tazmin Suretiyle Mağdurun Zararını Gidermesi 863
1. Zararın Giderilmesi 863
2. Zararı Gidermenin Pişmanlığın Sonucu Olması 866
3. Zararın fail, azmettiren veya yardım eden tarafından giderilmesi 868
D. Zararın Hükmün Verilmesi Aşamasına Kadar Giderilmiş Olması 869
§ 2. Kişisel Cezasızlık veya İndirim Nedeni (TCK m. 167) 870
Üçüncü Kitap
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
I. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK m. 179) 875
§ 1. Genel Açıklama 875
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 876
§ 3. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları 877
A. Fail 877
B. Mağdur 877
C. Suçun Maddi Konusu 877
D. Fiil 878
1. TCK m. 179/1 878
2. TCK m. 179/2 880
3. TCK m. 179/3 883
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları 889
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 890
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 891
A. Teşebbüs 891
B. İçtima 892
C. İştirak 895
§ 7. Yaptırım 895
§ 8. Muhakemeye Dair Bazı Hususlar 896
İkinci Bölüm
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 185 vd.)
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU (TCK m. 188) 903
§ 1. Genel Açıklamalar 903
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 904
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 904
A. Fail–Mağdur 904
B. Maddi Konu: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 904
C. Fiil 906
1. İmal, İthal veya İhraç 906
2. Satma, Satışa Arz Etme, Başkalarına Verme, Sevk Etme, Nakletme, Depolama, Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma 911
D. Nitelikli Haller 912
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 915
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 917
§ 6. Etkin Pişmanlık Hükmü 917
A. Cezasızlık Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/1) 917
B. Ceza İndirim Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/3) 919
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 921
A. Teşebbüs 921
B. İçtima 922
C. İştirak 925
§ 8. Yurt Dışında İşlenen Suçlardan Dolayı Türkiye’de Kovuşturma Yapılması 925
II. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU
(TCK m. 190) 926
§ 1. Genel Açıklama 926
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 927
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 927
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 929
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 929
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 929
A. Teşebbüs 929
B. İçtima 930
C. İştirak 931
III. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU (TCK m. 191) 931
§ 1. Genel Açıklama 931
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 931
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 932
A. Fail ve Mağdur 932
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 932
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 937
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 938
§ 6. Etkin Pişmanlık 938
A. Cezasızlık Nedeni Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu 938
1. TCK m. 192/2’de Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu 938
2. TCK m. 192/4’te Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu 939
B. Hafifletici Neden Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu (TCK m. 192/3) 941
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 943
A. Teşebbüs 943
B. İçtima 945
C. İştirak 946
Üçüncü Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 197 vd.)
I. GENEL AÇIKLAMA 947
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR 950
III. BELGECİLİK SUÇLARININ MADDİ KONUSU: BELGE 951
§ 1. Belge Kavramı ve Belgenin Unsurları 951
A. Yazılılık 951
B. Düzenleyenin Belli Olması 952
C. Belli Bir İçeriğinin Bulunması 953
§ 2. Belge Türleri 955
A. Resmi Belge 956
B. Resmi Belgeye Benzetilen Belge (TCK m. 210/1) 958
C. Özel Belge 960
IV. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 204) 961
§ 1. Genel Açıklama 961
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 961
A. Fail 961
B. Maddi Konu: Resmi Belge 962
C. Fiil 962
1. TCK m. 204’te Öngörülen Suç 962
a. Sahte Olarak Belge Düzenlemek 963
b. Başkalarını Aldatacak Biçimde Belgeyi Değiştirmek 963
c. Kullanmak 964
d. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek 965
2. TCK m. 205’te Düzenlenen Suç 966
D. Nitelikli Haller 966
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 966
a. Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belge (TCK m. 204/3) 966
b. Kaçakçılık Kanunu m. 12/1 967
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal 967
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 968
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 969
A. Teşebbüs 969
B. İçtima 969
C. İştirak 971
V. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 207) 971
§ 1. Genel Açıklama 971
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 972
A. Fail 972
B. Fiil 972
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 973
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 973
A. Teşebbüs 973
B. İçtima 974
C. İştirak 974
VI. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU
(TCK m. 206) 975
§ 1. Genel Açıklama 975
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 975
A. Fail 975
B. Fiil 975
C. Nitelikli Hal 979
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 979
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 980
A. Teşebbüs 980
B. İçtima 980
C. İştirak 981
VII. AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 209) 981
§ 1. Genel Açıklama 981
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 981
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 982
A. Suçun Faili 982
B. Suçun Konusu: İmzalı ve Kısmen veya Tamamen Boş Bir Kâğıt 982
C. Fiil 983
D. Nitelikli Hal 984
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 984
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (TCK m. 220) 984
§ 1. Genel Olarak 984
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri 984
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar 986
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 987
A. Fail 987
B. Mağdur 987
C. Fiil 987
1. Örgüt 987
2. Örgüt Kurmak, Yönetmek (TCK m. 220/1), Üye Olmak (TCK m. 220/2), Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6), Örgüte Yardım Etmek (TCK m. 220/7) 991
a. Örgüt Kurmak veya Yönetmek (TCK m. 220/1) 991
b. Örgüte Üye Olmak (TCK m. 220/2) 993
c. Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6) 994
d. Örgüte Yardım Etmek 995
e. Örgütün Propagandasını Yapmak (TCK m. 220/8) 996
D. Nitelikli Hal 997
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 997
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru 998
§ 7. Etkin Pişmanlık 998
§ 8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1000
A. Teşebbüs 1000
B. İçtima 1000
C. İştirak 1001
Dördüncü Bölüm
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 230 vd.)
I. BİRDEN ÇOK EVLİLİK VE HİLELİ EVLENME SUÇU (TCK m. 230/1–4) 1004
§ 1. Genel Açıklama 1004
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1006
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1006
A. Fail 1006
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1007
1. Önceden Bir Evlilik İlişkisinin Varlığı 1007
2. Evlenme İşlemi Yaptırma 1008
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1009
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1010
A. Teşebbüs 1010
B. İçtima 1011
C. İştirak 1012
II. DİNİ NİKAH SUÇU (TCK m. 230/5–6) 1012
III. ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 231) 1016
§ 1. Genel Açıklama 1016
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1017
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1017
A. Fail ve Mağdur 1017
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1018
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1021
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1022
A. Teşebbüs 1022
B. İçtima 1023
C. İştirak 1025
IV. AYNI KONUTTA YAŞAYANLARIN BİRBİRİNE KÖTÜ MUAMELESİ SUÇU (TCK m. 232/1) 1025
§ 1. Genel Açıklama 1025
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1026
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1026
A. Fail ve Mağdur 1026
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1027
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1029
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1030
A. Teşebbüs 1030
B. İçtima 1030
C. İştirak 1031
V. DİSİPLİN YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 232/2) 1031
§ 1. Korunan Hukuksal Yarar 1031
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1032
A. Fail ve Mağdur 1032
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1033
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1034
§ 4. Hukuka Aykırılık Unsuru 1034
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1035
A. Teşebbüs 1035
B. İçtima 1035
C. İştirak 1036
VI. AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLÂLİ SUÇU (TCK m. 233) 1036
§ 1. Genel Açıklama 1036
§ 2. Bakım, Eğitim ve Destek Olma Yükümlülüğünün İhlali (TCK m. 233/1) 1036
A. Korunan Hukuksal Yarar 1036
B. Fail ve Mağdur 1037
C. Tipikliğin Diğer Unsurları 1037
§ 3. Gebe Kadını Terk Etmek Suçu (m. 233/2) 1040
A. Korunan Hukuksal Yarar 1040
B. Fail ve Mağdur 1040
C. Tipikliğin Diğer Unsurları 1040
§ 4. Çocuğun Ahlak, Güvenlik ve Sağlığını Tehlikeye Sokma Suçu (m. 233/3) 1042
A. Korunan Hukuksal Yarar 1042
B. Fail ve Mağdur 1042
C. Tipikliğin Diğer Unsurları 1042
VII. ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK m. 234) 1044
§ 1. Genel Açıklama 1044
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1044
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1044
A. Fail ve Mağdur 1044
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1045
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1047
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1047
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1048
A. Teşebbüs 1048
B. İçtima 1049
C. İştirak 1050
Beşinci Bölüm
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR (TCK m. 243–246)
I. GENEL OLARAK 1051
II. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME VEYA ORADA KALMA SUÇU (TCK m. 243) 1054
§ 1. Genel Olarak 1054
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1054
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1055
A. Fail ve Mağdur 1055
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi 1055
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1056
D. Nitelikli Haller 1058
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/3) 1058
2. Cezanın İndirilmesini Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/2) 1058
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1058
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1058
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1060
A. Teşebbüs 1060
B. İçtima 1060
C. İştirak 1061
III. BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİ VEYA ARASINDAKİ VERİ AKTARIMINI İZLEME SUÇU (TCK m. 243/4) 1061
§ 1. Genel Olarak 1061
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1062
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1062
A. Fail ve Mağdur 1062
B. Maddi Konu: Bir Bilişim Sisteminin Kendi İçinde Veya Bilişim Sistemleri Arasında Aktarılan Veriler 1062
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1062
D. Nitelikli Haller 1063
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1063
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1063
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1063
A. Teşebbüs 1063
B. İçtima 1064
C. İştirak 1064
IV. BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 244) 1064
§. 1. Genel Olarak 1064
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1064
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1065
A. Fail ve Mağdur 1065
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi ve Sistem İçerisindeki Veriler 1065
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1065
1. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma (TCK m. 244/1) 1065
2. Verileri Bozma, Yok Etme, Değiştirme, Erişilmez Kılma, Veri Yerleştirme, Verileri Başka Bir Yere Gönderme (TCK m. 244/2) 1066
3. Haksız Yarar Sağlama (TCK m. 244/4) 1067
D. Nitelikli Hal 1067
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1067
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1068
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1068
A. Teşebbüs 1068
B. İçtima 1068
C. İştirak 1070
V. BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 245) 1071
§ 1. Genel Olarak 1071
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1071
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1072
A. Fail ve Mağdur 1072
B. Suçun Maddi Konusu: Banka ve Kredi Kartları 1073
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1074
1. Başkasına Ait Banka ve Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/1) 1074
a. Başkasına Ait Kartın Ele Geçirilmesi veya Elde Bulundurulması 1074
b. Kartın Rıza Dışında Kullanılması veya Kullandırılması 1074
c. Yarar Sağlanması 1075
2. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme (TCK m. 245/2). 1075
3. Sahte Banka veya Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/3) 1076
a. Hukuka Aykırılık Unsuru 1077
b. Manevi Unsurlar 1077
§ 4. Kişisel Cezasızlık Nedeni 1077
§ 5. Etkin Pişmanlık 1078
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1078
A. Teşebbüs 1078
B. İçtima 1079
C. İştirak 1082
Dördüncü Kitap
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE
İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 247 vd.)
I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI (TCK m. 6/1 c) 1086
§ 1. Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçlerin Suçta Kullanılması (TCK m. 266) 1095
§ 2. Kamu Görevlisi Sıfatının Kalkmasının Etkisi 1098
II. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 257) 1099
§ 1. Genel Açıklama 1099
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1102
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1102
A. Fail 1102
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1103
1. Suçun Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle İşlenmesi 1103
a. Görevin Gereklerine Aykırı Davranış 1103
b. Netice 1106
ba. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma 1108
bb. Kamu Açısından Bir Zararın Meydana Gelmesi 1110
bc. Kişilere Haksız Yarar Sağlama 1112
2. Suçun Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek İşlenmesi 1114
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1117
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 1119
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1119
A. Teşebbüs 1119
B. İçtima 1120
C. İştirak 1122
III. ZİMMET SUÇU (TCK m. 247, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 160) 1123
§ 1. Genel Açıklama 1123
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1123
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1124
A. Fail 1124
B. Maddi Konu 1126
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1129
D. Nitelikli Haller 1139
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal: Suçun Hileli Davranışlarla İşlenmesi
(TCK m. 247/2) 1139
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 1142
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1147
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1149
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1150
A. Teşebbüs 1150
B. İçtima 1151
C. İştirak 1152
IV. İRTİKAP SUÇU (TCK m. 250) 1153
§ 1. Genel Açıklama 1153
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1153
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1154
A. Fail ve Mağdur 1154
B. Maddi Konu: Yarar 1154
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1155
1. İcbar, Hileli Davranışlarla İkna veya Hatadan Yararlanma 1155
2. Yarar Sağlanması veya Bu Yolda Vaatte Bulunulması 1167
D. Nitelikli Hal 1168
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1168
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1169
A. Teşebbüs 1169
B. İçtima 1169
C. İştirak 1170
V. RÜŞVET SUÇU (TCK m. 252–254) 1170
§ 1. Genel Açıklama 1170
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1176
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1177
A. Fail 1177
B. Maddi Konu: Yarar 1179
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1179
1. Yapılması veya Yapılmaması Gereken İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi 1179
2. Rüşvet Anlaşması 1181
3. Yararın Sağlanması veya Rüşvet Konusunda Anlaşmaya Varılması 1183
D. Nitelikli Haller 1184
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 1184
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 1185
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1185
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1185
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 254) 1185
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1187
A. Teşebbüs 1187
B. İçtima 1189
C. İştirak 1190
§ 8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 1191
VI. KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI SUÇU (TCK m. 260) 1191
§ 1. Genel Açıklama 1191
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1193
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1193
A. Fail 1193
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1194
1. Görevi Terk Etme 1195
2. Göreve Gelmeme 1196
3. Görevi Yapmama 1196
4. Görevi (İşi) Yavaşlatma 1196
C. Nitelikli Hal 1196
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1197
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1198
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1199
A. Teşebbüs 1199
B. İçtima 1199
C. İştirak 1199
VII. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (TCK m. 265) 1200
§ 1. Genel Açıklama 1200
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1201
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1201
A. Fail 1201
B. Mağdur 1201
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1202
1. Direnilen İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi 1202
2. Cebir veya Tehdit 1203
D. Nitelikli Haller 1206
1. Suçun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 265/2). 1206
2. Suçun, Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 265/3) 1206
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 265/3) 1206
4. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 265/4) 1207
5. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 265/4) 1207
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1207
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1207
A. Teşebbüs 1207
B. İçtima 1208
C. İştirak 1209
İkinci Bölüm
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 267 vd.)
I. İFTİRA SUÇU (TCK m. 267) 1213
§ 1. Genel Açıklama 1213
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1214
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1215
A. Fail 1215
B. Mağdur 1215
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1217
1. İhbar veya Şikayet Yoluyla İftira (Doğrudan İftira) 1218
2. Basın ve Yayın Yoluyla İftira (Dolaylı İftira) 1219
3. Suçun Konusu: Objektif Olarak Gerçek Dışı Olan ve Hukuka Aykırı Bir Fiil İsnadı 1221
4. Hareketin Niteliği 1223
D. Nitelikli Haller 1225
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 1225
2. Kaçakçılık Kanunu’nda Öngörülen Nitelikli Hal 1228
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1228
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1229
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 269) 1231
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1234
A. Teşebbüs 1234
B. İçtima 1235
C. İştirak 1236
II. SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK m. 270) 1236
§ 1. Genel Açıklama 1236
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1237
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları 1237
A. Fail 1237
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1237
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları 1239
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1239
A. Teşebbüs 1239
B. İçtima 1240
C. İştirak 1241
§ 6. Cezanın indirilmesini veya kaldırılmasını gerektiren kişisel neden 1241
III. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK m. 271) 1242
§ 1. Genel Açıklama 1242
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1243
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1243
A. İşlenmemiş Suçu İşlenmiş Gibi Yetkili Makamlara İhbar Etmek 1243
B. İşlenmemiş Bir Suçun Delil ve Eserlerini Soruşturma Yapılmasını Sağlayacak Biçimde Uydurma 1245
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1246
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1246
A. Teşebbüs 1246
B. İçtima 1246
C. İştirak 1247
IV. YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK m. 272) 1247
§ 1. Genel Açıklama 1247
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1249
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1250
A. Fail 1250
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1251
C. Nitelikli Haller 1253
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1255
§ 5. Cezasızlık Nedenleri ya da Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nedenler 1256
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1260
A. Teşebbüs 1260
B. İçtima 1260
C. İştirak 1261
V. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK m. 278) 1262
§ 1. Genel Olarak 1262
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1262
§ 3. Suç Tipinin Özellikleri 1264
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1264
A. Fail ve Mağdur 1264
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bapı 1266
1. Suçun İşlenmekte Olması veya İşlenmiş Olmakla Birlikte Neticeyi Sınırlandırma Olanağının Bulunması 1266
2. Failin Suçla İlgili İnandırıcı Biçimde Bilgi Sahibi Olması 1268
3. Bildirimde Bulunmama 1269
C. Nitelikli Haller 1270
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1270
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru 1271
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1271
A. Teşebbüs 1271
B. İçtima 1272
C. İştirak 1272
VI. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK m. 280) 1273
§ 1. Genel Olarak 1273
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1273
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1274
A. Fail 1274
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1274
1. Failin Görev Yaptığı Sırada Bir Suçun İşlendiğine İlişkin Belirti İle Karşılaşması 1274
2. Bildirmeme veya Gecikme Gösterme 1276
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1276
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1277
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1278
A. Teşebbüs 1278
B. İçtima 1278
C. İştirak 1278
VII. GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK m. 287) 1279
§ 1. Genel Olarak 1279
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1279
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1280
A. Fail 1280
B. Mağdur 1280
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1281
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1282
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1282
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1284
A. Teşebbüs 1284
B. İçtima 1284
C. İştirak 1285
VIII. MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 289) 1285
§ 1. Genel Olarak 1285
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1286
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1286
A. Fail 1286
B. Suçun Konusu 1287
1. Genel Olarak 1287
2. Rehinli Mal 1288
3. Hacizli Mal 1288
4. Herhangi Bir Nedenle Elkonulmuş Mal 1289
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1289
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1290
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1291
§ 6. Etkin Pişmanlık 1291
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1292
A. Teşebbüs 1292
B. İçtima 1292
C. İştirak 1292
Kavramlar Dizini 1293

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat