Ceza Özel Hukuku Durmuş Tezcan

Teorik ve PratikCeza Özel Hukuku


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
1447
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750263088
Boyut
16x24
Baskı
18Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

Doç. Dr. R. Murat ÖNOK

 

Konu Başlıkları
- Uluslararası Suçlar
- Kişilere Karşı Suçlar
- Topluma Karşı Suçlar
Millete ve Devlete Karşı Suçlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
18. Baskıya Önsöz 5
Kısaltmalar 39
YENİ TÜRK CEZA KANUNUNUN
ÖZEL HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GENEL GÖZLEMLER
Birinci Kitap
ULUSLARARASI SUÇLAR
ULUSLARARASI SUÇLAR (TCK m. 76 vd.)
I. SOYKIRIM (JENOSİD) SUÇU (TCK m. 76) 58
§ 1. Genel Açıklamalar 58
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 61
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 61
A. Fail 61
B. Mağdur 62
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 65
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 71
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri 73
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 73
A. Teşebbüs 73
B. İçtima 74
C. İştirak 74
II. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR (TCK m. 77) 75
§ 1. Genel Açıklamalar 75
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 77
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 77
A. Fail 77
B. Mağdur 77
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 80
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 87
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri 88
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 88
A. Teşebbüs 88
B. İçtima 89
C. İştirak 89
III. SOYKIRIM VEYA İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA VEYA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (TCK m. 78) 89
IV. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) 90
§ 1. Genel Açıklamalar 90
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 92
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 93
A. Suçun Maddi Konusu 93
B. Fail 93
C. Mağdur 93
D. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 95
E. Nitelikli Haller 101
1. Suçun Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması veya Mağdurları Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakarak İşlenmesi (TCK m. 79/2) 101
2. Suçun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (TCK m. 79/3) 102
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 104
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 105
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 107
A. Teşebbüs 107
B. İçtima 110
C. İştirak 113
V. İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) 113
§ 1. Genel Açıklamalar 113
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 114
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 115
A. Fail 115
B. Mağdur 115
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 116
1. Araç Hareketler 118
2. Asıl Hareketler 121
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsur) 123
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri 125
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 126
A. Teşebbüs 126
B. İçtima 127
C. İştirak 130
İkinci Kitap
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
HAYATA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 81–83) 137
§ 1. Genel Açıklama 137
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 137
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 138
A. Fail 138
B. Mağdur 138
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 143
D. Nitelikli Haller (TCK m. 82) 153
1. Suçun Tasarlayarak İşlenmesi 153
2. Suçun Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi 158
3. Suçun Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi 163
4. Suçun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 164
5. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 167
6. Suçun Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenmesi 168
7. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 169
8. Suçun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak veya Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi 169
9. Suçun Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyulan İnfialle İşlenmesi 171
10. Suçun Kan Gütme Saikiyle İşlenmesi 172
11. Suçun Töre Saikiyle İşlenmesi 176
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 182
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 192
A. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zor Kullanma Yetkisi 192
B. Meşru Savunma 195
C. İlgilinin Rızası ve Ötanazi 197
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 201
A. Teşebbüs 201
B. İçtima 204
C. İştirak 207
II. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU (TCK m. 84) 208
§ 1. Genel Açıklama 208
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 209
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 209
A. Fail 209
B. Mağdur 209
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 210
1. TCK m. 84/1 210
2. TCK m. 84/3 215
3. TCK m. 84/4 217
D. Nitelikli Haller 220
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 220
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 221
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 221
A. Teşebbüs 221
B. İçtima 222
C. İştirak 224
III. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 85) 224
§ 1. Genel Olarak 224
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 224
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 224
A. Fail ve Mağdur 224
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 225
C. Nitelikli Haller 227
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 229
A. Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün İhlali 229
B. Ölüm Neticesinin Öngörülebilir Olması 231
§ 5. Kusur 235
§ 6. Taksirli Suçlarda Cezasızlık veya İndirim Nedeni Olarak TCK m. 22/son Hükmü 238
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 242
A. Teşebbüs 242
B. İçtima 242
C. İştirak 243
İkinci Bölüm
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN YARALAMA SUÇU (TCK m. 86 vd.) 246
§ 1. Genel Olarak 246
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 246
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 246
A. Suçun Maddi Konusu 246
B. Fail ve Mağdur 246
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 248
D. Nitelikli Haller 252
1. TCK m. 86/3'te Öngörülen Nitelikli Haller 253
a. Suçun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 253
b. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 253
c. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 254
d. Suçun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 254
e. Suçun Silahla İşlenmesi 254
2. TCK m. 87’de Öngörülen ve Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 260
a. TCK m. 87/1’de Öngörülen Nitelikli Haller 261
aa. Suçun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Yol Açması (m. 87/1–a) 261
ab. Suçun Konuşmada Sürekli Zorluğa Yol Açması (m. 87/1–b) 264
ac. Suçun Yüzde Sabit İze Yol Açması (m. 87/1–c) 264
ad. Suçun Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Açması (m. 87/1–d) 265
ae. Suçun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Yol Açması (m. 87/1–e) 266
b. TCK m. 87/2’deki Nitelikli Haller 267
ba. İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalık veya Bitkisel Hayata Girme (m. 87/2–a) 267
bb. Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesi (m. 87/2–b) 268
bc. Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolması (m. 87/2–c) 270
bd. Yüzün Sürekli Değişikliği (m. 87/2–d) 271
be. Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesi (m. 87/2–e) 272
c. Kasten Yaralamanın Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden Olması (TCK m. 87/3) 272
d. Kasten Yaralama Sonucu Ölümün Gerçekleşmesi (TCK m. 87/4) 273
3. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi 282
4. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller 282
a. Suçun İhmali Hareketle İşlenmesi (TCK m. 88) 282
b. Basit Tıbbi Müdahale (TCK m. 86/2) 282
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 283
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 284
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 289
A. Teşebbüs 289
B. İçtima 290
C. İştirak 291
§ 7. Kovuşturma 291
II. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m. 89) 292
§ 1. Suçun Unsurları Hakkında Genel Açıklama 292
§ 2. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 295
A. Fiilin Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olması 295
B. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 89/2–3). 295
§ 3. Kovuşturma 296
Üçüncü Bölüm
İŞKENCE VE EZİYET
I. İŞKENCE SUÇU (TCK m. 94) 298
§ 1. Genel Açıklama 298
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 300
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 301
A. Fail 301
B. Mağdur 302
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 302
D. Nitelikli Haller 313
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 314
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 315
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 317
A. Teşebbüs 317
B. İçtima 318
C. İştirak 319
II. EZİYET SUÇU (TCK m. 96) 320
§ 1. Genel Açıklama 320
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 322
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 322
A. Fail ve Mağdur 322
B. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı 322
C. Nitelikli Haller 327
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 327
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 328
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 329
A. Teşebbüs 329
B. İçtima 330
C. İştirak 333
Dördüncü Bölüm
KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
I. TERK SUÇU (TCK m. 97) 336
§ 1. Genel Olarak 336
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 336
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 337
A. Fail ve Mağdur 337
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 340
C. Nitelikli Haller 343
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 344
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 346
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 347
A. Teşebbüs 347
B. İçtima 348
C. İştirak 349
II. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU (TCK m. 98) 350
§ 1. Genel Açıklama 350
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 350
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 351
A. Fail ve Mağdur 351
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 352
C. Nitelikli Haller 358
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 360
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 360
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 361
A. Teşebbüs 361
B. İçtima 361
C. İştirak 363
Beşinci Bölüm
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
I. ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇU (TCK m. 99, 100) 365
§ 1. Genel Açıklama 366
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 366
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 367
A. Fail ve Mağdur 367
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 369
C. Nitelikli Haller 375
1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara Uğramasına Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4) 376
2. Fiilin Kadının Ölümüne Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4) 376
3. Fiilin Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m. 99/5) 376
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 377
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 378
§ 6. Cezasızlık Nedeni (TCK m. 99/son) 378
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 380
A. Teşebbüs 380
B. İçtima 380
C. İştirak 381
II. KISIRLAŞTIRMA SUÇU (TCK m. 101) 382
§ 1. Genel Olarak 382
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 383
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 383
A. Fail ve Mağdur 383
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 384
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 385
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 386
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 387
A. Teşebbüs 387
B. İçtima 387
C. İştirak 387
Altıncı Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
I. CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m. 102) 394
§ 1. Genel Açıklama 394
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 395
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 396
A. Fail 396
B. Mağdur 399
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 400
1. Suçta Kullanılan Araçlar 400
2. Cinsel Davranışlarla Bir Kimsenin Vücut Dokunulmazlığını İhlal 408
D. Nitelikli Haller 417
1. TCK m. 102/2’de Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulmak Suretiyle İşlenmesi 417
2. TCK m. 102/3'te Öngörülen Nitelikli Haller 423
a. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumdaki Kişiye Karşı İşlenmiş Olması (TCK m. 102/3–a) 423
b. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi (TCK m. 102/3–b) 425
ba. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi 425
bb. Suçun Vesayet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi 425
bc. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi 426
c. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından, İşlenmesi (TCK m. 102/3–c) 426
d. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 102/3–d) 427
e. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 102/3–e) 428
3. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Durumlar 429
a. Suçun Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Sonucuna Yol Açması (6545 s. K. ile değişiklikten önceki m. 102/5) 429
b. Suçun Mağdurun Ölümü veya Bitkisel Hayata Girmesi Sonucuna Yol Açması (m. 102/5) 431
ba. Suçun, Mağdurun Ölümüne Neden Olması 431
bb. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması 432
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 432
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 435
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 436
A. Teşebbüs 436
B. İçtima 442
C. İştirak 447
§ 7. Evlenmenin Etkisi 447
§ 8. Kovuşturma 448
II. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK m. 103) 448
§ 1. Genel Açıklama 448
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 451
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 451
A. Fail 451
B. Mağdur 453
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 457
D. Nitelikli Haller 459
1. Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/2) 459
2. TCK m. 103/3’te Öngörülen Nitelikli Haller 459
a. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 103/3–a) 459
b. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–b) 460
c. Suçun, Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3–c) 460
d. Suçun, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (m. 103/3–d) 460
e. Suçun, Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–e) 461
3. Suçun, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/4) 462
4. Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (6545 s. K. ile Değişiklikten Önceki TCK m. 103/6) 463
5. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden Olması (TCK m. 103/6) 463
6. Mağdurun 12 Yaşını Doldurmamış Olması 463
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 463
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 464
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 464
A. Teşebbüs 464
B. İçtima 468
C. İştirak 471
III. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK m. 104) 472
§ 1. Genel Açıklama 472
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 474
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 474
A. Fail 474
B. Mağdur 478
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 479
D. Nitelikli Haller 481
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 482
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 482
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 483
A. Teşebbüs 483
B. İçtima 484
C. İştirak 484
§ 7. Kovuşturma 485
IV. CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK m. 105) 485
§ 1. Genel Olarak 485
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 486
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 486
A. Fail 486
B. Mağdur 486
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 487
D. Nitelikli Haller 492
1. Fail ile Mağdur Arasındaki Kişisel İlişkiden Kaynaklanan Nitelikli Haller 492
2. Suçun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanılması 493
3. Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 493
4. Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi 494
5. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaşması 495
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 495
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 497
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 498
A. Teşebbüs 498
B. İçtima 498
C. İştirak 501
§ 7. Kovuşturma 501
Yedinci Bölüm
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
I. TEHDİT SUÇU (TCK m. 106) 506
§ 1. Genel Açıklama 506
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 508
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 509
A. Fail ve Mağdur 509
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 510
C. Nitelikli Haller 519
1. Suçun Silahla İşlenmesi 519
2. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 521
3. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi 521
4. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi 522
5. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 523
6. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 523
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 524
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 525
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 526
A. Teşebbüs 526
B. İçtima 527
C. İştirak 529
§ 7. Kovuşturma 529
II. ŞANTAJ SUÇU (TCK m. 107) 530
§ 1. Genel Olarak 530
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 531
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 531
A. Fail ve Mağdur 531
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 532
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 537
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 538
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 538
A. Teşebbüs 538
B. İçtima 539
C. İştirak 540
III. CEBİR SUÇU (TCK m. 108) 540
§ 1. Genel Açıklama 540
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri 541
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar 541
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 542
A. Fail ve Mağdur 542
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 542
1. Cebir 543
2. Koşul 545
C. Nitelikli Haller 545
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 546
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru 546
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 547
A. Teşebbüs 547
B. İçtima 547
C. İştirak 548
IV. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (HÜRRİYETİ TAHDİT) SUÇU (TCK m. 109) 548
§ 1. Genel Olarak 548
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 549
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 550
A. Fail 550
B. Mağdur 550
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 551
D. Nitelikli Haller 555
1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Failin Cebir, Tehdit veya Hile Kullanması (TCK m. 109/2). 555
2. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3–a) 556
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3–b) 557
4. Suçun Belirli Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3–c, e, m. 109/3–f) 557
5. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 109/1–d) 559
6. Suçun, Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (TCK m. 109/4) 559
7. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5) 560
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 561
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 562
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 110) 566
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 568
A. Teşebbüs 568
B. İçtima 569
C. İştirak 572
V. SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK m. 114) 572
§ 1. Genel Açıklama 572
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 574
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 575
A. Fail ve Mağdur 575
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 576
C. Nitelikli Haller 578
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 578
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 579
A. Teşebbüs 579
B. İçtima 580
C. İştirak 581
VI. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU (TCK m. 116) 581
§ 1. Genel Açıklama 581
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 581
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 582
A. Fail ve Mağdur 582
B. Maddi Konu 584
1. Konut 584
2. Eklenti 588
3. Açık Bir Rızaya Gerek Duyulmaksızın Girilmesi Mutat Olan Yerler Dışında Kalan İşyerleri ve Eklentileri (TCK m. 116/2) 590
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 593
1. Girmek 593
2. Çıkmamak 594
3. Girme veya Çıkmamanın Rıza Dışında Olması 595
D. Nitelikli Haller 603
1. TCK m. 116/4'te Öngörülen Nitelikli Haller 604
a. Suçun Geceleyin İşlenmesi 604
b. Cebir veya Tehdit Kullanılması 604
2. TCK m. 119’da Öngörülen Nitelikli Haller 605
a. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 119/1–a) 605
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 119/1–c). 606
c. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi (TCK m. 119/1–b), 606
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 119–1–d) 606
e. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 119/1–e) 606
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 606
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 607
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 608
A. Teşebbüs 608
B. İçtima 609
C. İştirak 611
§ 7. Kovuşturma 611
VII. İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU (TCK m. 117) 612
§ 1. Genel Açıklama 612
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 613
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 614
A. Fail ve Mağdur 614
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 615
1. İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlal Edilmesi (TCK m. 117/1) 615
2. Çaresizliğini, Kimsesizliğini ve Bağlılığını Sömürmek Suretiyle Kişileri İnsanî Olmayan Şartlarda Çalıştırma (TCK m. 117/2) ve Bu Amaçla Bir Kimseyi Tedarik veya Sevk veya Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakletme (TCK m. 117/3) 618
3. İşçiyi veya İşverenlerini Ücretleri Azaltıp Çoğaltmaya veya Önceden Kabul Edilenlerden Başka Koşullar Altında Anlaşmalar Kabulüne Zorlama ya da Bir İşin Durmasına, Sona Ermesine veya Durmasının Devamına Neden Olma (TCK m. 117/4) 620
C. Nitelikli Haller 621
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 622
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 623
A. Teşebbüs 623
B. İçtima 623
C. İştirak 625
Sekizinci Bölüm
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
I. HAKARET SUÇU (TCK m. 125 vd.) 627
§ 1. Genel Olarak 627
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 628
§ 3. Fail ve Mağdur 630
A. Fail 630
B. Mağdur 631
C. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 634
1. “Başkasının Onur, Şeref ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Nitelikte” 635
2. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek veya Sövmek 639
a. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek 639
b. Sövmek 640
3. Hakaretin Huzurda veya Gıyapta Gerçekleştirilmiş Olması 642
a. Huzurda Hakaret 642
b. Gıyapta (İhtilatlı) Hakaret 645
D. Nitelikli Haller 648
1. TCK m. 125/3'te Öngörülen Nitelikli Haller 648
a. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi 648
b. Suçun Kişinin Dinsel, Siyasal, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi 649
c. Suçun Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi 650
2. TCK m. 125/4'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Alenen İşlenmesi 650
3. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi 651
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 652
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 652
§ 6. Özel Haksız Tahrik Düzenlemesi: Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/1) 660
§ 7. Cezasızlık veya İndirim Nedeni: Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3) 661
A. Hukuksal Nitelik 661
B. Uygulanma Koşulları 662
1. Fiilin TCK m.129/son Kapsamında Olması 662
2. Karşılıklılık 664
3. İlk Hakaretin Haksız Olması 666
4. Karşı Hakaretin İspatlanmış Olması 666
C. Sonucu 667
§ 8. Cezasızlık Nedenleri 668
A. İspat Hakkının Kullanılması (TCK m. 127) 668
B. Suçun Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/2) 671
C. İdari Makamlara Başvuru İle İddia ve Savunma Kapsamında İşlenen Fiiller (TCK m. 128) 673
1. Genel Olarak 673
2. Kapsamı 673
3. Koşulları 673
a. Dokunulmazlıktan Yararlanacak Kişiler 673
b. Dokunulmazlığın Konusu 674
c. Hakaretin Başvuru veya Uyuşmazlıkla Bağlantılı Olması 674
d. İsnad ve Değerlendirmelerin Gerçek ve Somut Vakıalara Dayanması 677
§ 9. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 677
A. Teşebbüs 677
B. İçtima 678
C. İştirak 679
§ 10. Kovuşturma 679
II. KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU (TCK m. 130) 680
§ 1. Genel Açıklama 680
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 680
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 681
A. Maddi Konu 681
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 682
C. Nitelikli Hal 683
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 683
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 684
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 684
A. Teşebbüs 684
B. İçtima 684
C. İştirak 685
Dokuzuncu Bölüm
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
I. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 132) 693
§ 1. Genel Olarak 693
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 694
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 695
A. Maddi Konu 695
B. Fail ve Mağdur 696
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 696
1. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal 696
2. Kişiler Arasındaki Haberleşme İçeriklerini İfşa 698
3. Kendisiyle Yapılan Haberleşme İçeriğini İfşa 699
D. Nitelikli Haller 700
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 700
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 701
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 705
A. Teşebbüs 705
B. İçtima 706
C. İştirak 707
§ 7. Kovuşturma 707
II. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU (TCK m. 133) 707
§ 1. Genel Olarak 707
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 708
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 708
A. Maddi Konu 708
B. Fail ve Mağdur 709
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 710
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 712
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 712
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 713
A. Teşebbüs 713
B. İçtima 714
C. İştirak 714
§ 7. Kovuşturma 714
III. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 134) 714
§ 1. Genel Açıklama 714
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 715
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 715
A. Maddi Konu 715
B. Fail ve Mağdur 717
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 718
D. Nitelikli Haller 722
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 723
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 723
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 726
A. Teşebbüs 726
B. İçtima 726
C. İştirak 729
§ 7. Kovuşturma 729
Onuncu Bölüm
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. HIRSIZLIK SUÇU (TCK m. 141 vd.) 733
§ 1. Genel Açıklama 733
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 734
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 735
A. Fail ve Mağdur 735
B. Maddi Konu: Başkasına Ait Taşınır Mal 735
1. Mal 735
2. Taşınır Olma 740
3. Başkasına Ait Olma 741
C. Fiil: Rıza Olmaksızın Alma 743
1. “Zilyedin Rızası Olmaksızın” Deyiminin Anlamı 743
2. Bulunduğu Yerden Alma 748
D. Nitelikli Haller 752
1. TCK m. 142/1’de Öngörülen Nitelikli Haller 753
2. TCK m. 142/2’de Öngörülen Nitelikli Haller 760
3. TCK m. 142/3'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Sıvı veya Gaz Halindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi 770
4. TCK m. 142/5’te Öngörülen Nitelikli Hal: Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması 770
5. TCK m. 143'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Gece Vakti İşlenmesi 771
6. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 772
7. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller veya Cezasızlık Nedenleri 772
a. TCK m. 144'te Öngörülen Nitelikli Haller 772
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 145) 773
c. Kullanma Hırsızlığı (TCK m. 146) 777
d. Zorunluluk Hali (TCK m. 147) 780
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 781
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 783
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 784
A. Teşebbüs 784
B. İçtima 786
C. İştirak 790
§ 7. Kovuşturma 790
II. YAĞMA (GASP) SUÇU (TCK m. 148/1) 790
§ 1. Genel Açıklama 790
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 792
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 792
A. Genel Açıklamalar 792
B. Cebir veya Tehdit 794
1. Cebir veya Tehdidin Kullanılma Amacı 794
2. Cebir 797
3. Tehdit 799
4. Cebir Karinesi (TCK m. 148/3) 801
5. Cebir veya Tehdidin Gerçekleştirilme Anı 801
C. Malın Alınması 812
D. Nitelikli Haller 813
1. TCK m. 149/1’de Öngörülen Nitelikli Haller 813
a. Suçun Silahla İşlenmesi 813
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 813
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 814
d. Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi 814
e. Suçun, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Olan Kişiye Karşı İşlenmesi 815
f. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 816
g. Suçun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 816
h. Suçun Gece Vakti İşlenmesi 817
2. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 149/2) 817
3. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller (TCK m. 150) 817
a. Alacağın Tahsili Amacıyla Cebir veya Şiddet Kullanılması (TCK m. 150/1) 817
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 150/2) 820
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 821
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 822
A. Teşebbüs 822
B. İçtima 823
C. İştirak 825
III. SENEDİN YAĞMASI SUÇU (TCK m. 148/2) 826
§ 1. Genel Açıklama 826
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 826
A. Suçun Konusu 826
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 827
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 827
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 827
A. Teşebbüs 827
B. İçtima 828
C. İştirak 828
IV. MALA ZARAR VERME SUÇU (TCK m. 151 vd.) 828
§ 1. Genel Olarak 828
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 829
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 829
A. Suçun Konusu 829
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 831
C. Nitelikli Haller 834
1. TCK m. 152/1’de Yazılı Nitelikli Haller 834
2. TCK m. 152/2’de Yazılı Nitelikli Haller 837
3. TCK m. 152/3’te Öngörülen Nitelikli Hal: Mala Zarar Verme Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması 838
4. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 838
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 839
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 839
A. Teşebbüs 839
B. İçtima 840
C. İştirak 842
§ 6. Kovuşturma 842
V. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 155) 843
§ 1. Genel Açıklama 843
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 843
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 844
A. Fail–Mağdur 844
B. Suçun Konusu: Zilyetliği Faile Devredilmiş Mal 844
1. Mal 844
2. Malın Zilyetliğinin Devri 848
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 853
D. Nitelikli Haller 855
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 858
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 859
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 860
A. Teşebbüs 860
B. İçtima 861
C. İştirak 862
§ 7. Kovuşturma 862
VI. DOLANDIRICILIK SUÇU (TCK m. 157 vd.) 862
§ 1. Genel Olarak 862
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 863
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 863
A. Fail 863
B. Mağdur 864
C. Maddi Konu 866
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 866
1. Hileli Davranış 867
2. Aldatma 881
3. Mağdurun veya Üçüncü Kişinin Zararına Olarak Failin Kendisi veya Bir Başkası Lehine (Haksız) Yarar Sağlaması 885
a. Zarar 885
b. (Haksız) Yarar 888
E. Nitelikli Haller 889
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 889
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK m. 159) 907
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 908
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 908
A. Teşebbüs 908
B. İçtima 909
C. İştirak 910
VII. KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU (TCK m. 160) 911
§ 1. Genel Açıklama 911
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 911
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları 911
A. Fail ve Mağdur 911
B. Suçun Konusu 911
C. Eylem 913
1. İade Etmemek veya Yetkili Mercileri Durumdan Haberdar Etmemek 914
2. Malik Gibi Tasarrufta Bulunmak 914
§ 4. Tipikliğin Subjektif Unsurları 914
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 914
A. Teşebbüs 914
B. İçtima 914
C. İştirak 915
VIII. KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU (TCK m. 163) 915
§ 1. Genel Açıklama 915
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 915
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 916
A. Fail 916
B. Mağdur 916
C. Maddi Konu 917
1. Otomat 917
2. Telefon Hatları ile Şifreli ve Şifresiz Yayınlar 917
3. Abonelik Esasına Göre Yararlanılabilen Elektrik Enerjisi, Su veya Doğalgaz 918
D. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı 919
1. Otomatın Sunduğu Hizmetten Bedelsiz Yararlanma (TCK m. 163/1) 919
2. Telefon Hatları ile Frekanslarından veya Şifreli veya Şifresiz Yayınlardan Yararlanma (TCK m. 163/2) 920
3. Elektrik Enerjisi, Su ve Doğalgazı Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek Şekilde Tüketmek (TCK m. 163/3) 922
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 924
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 924
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 924
A. Teşebbüs 924
B. İçtima 925
C. İştirak 926
IX. SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA VEYA KABUL ETME SUÇU (TCK m. 165) 926
§ 1. Genel Açıklama 926
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 927
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 928
A. Maddi Konu 928
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 929
1. Önceden Bir Suç İşlenmiş Olması 929
2. Failin Önceki Suça İştirak Etmemiş Olması 931
3. Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme 932
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 935
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 936
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 937
A. Teşebbüs 937
B. İçtima 937
C. İştirak 938
X. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER (TCK m. 167 vd.) 938
§ 1. Etkin Pişmanlık (TCK m. 168) 938
A. TCK m. 168’de Sayılan Suçlardan Birisinin Söz Konusu Olması 939
B. Suçun Tamamlanmış Olması 941
C. Failin, Azmettirenin veya Yardım Edenin Bizzat Pişmanlık Göstererek Geri Verme veya Tazmin Suretiyle Mağdurun Zararını Gidermesi 941
1. Zararın Giderilmesi 941
2. Zararı Gidermenin Pişmanlığın Sonucu Olması 945
3. Zararın fail, azmettiren veya yardım eden tarafından giderilmesi 947
D. Zararın Hükmün Verilmesi Aşamasına Kadar Giderilmiş Olması 948
§ 2. Kişisel Cezasızlık veya İndirim Nedeni (TCK m. 167) 949
Üçüncü Kitap
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
I. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK m. 179) 955
§ 1. Genel Açıklama 955
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 956
§ 3. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları 957
A. Fail 957
B. Mağdur 957
C. Suçun Maddi Konusu 958
D. Fiil 958
1. TCK m. 179/1 958
2. TCK m. 179/2 960
3. TCK m. 179/3 963
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları 969
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 970
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 971
A. Teşebbüs 971
B. İçtima 972
C. İştirak 975
§ 7. Yaptırım 975
§ 8. Muhakemeye Dair Bazı Hususlar 976
İkinci Bölüm
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR (TCK m. 185 vd.)
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU (TCK m. 188) 983
§ 1. Genel Açıklamalar 983
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 984
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 984
A. Fail–Mağdur 984
B. Maddi Konu: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 984
C. Fiil 986
1. İmal, İthal veya İhraç 986
2. Satma, Satışa Arz Etme, Başkalarına Verme, Sevk Etme, Nakletme, Depolama, Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma 991
D. Nitelikli Haller 992
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 995
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 997
§ 6. Etkin Pişmanlık Hükmü 998
A. Cezasızlık Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/1) 998
B. Ceza İndirim Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/3) 999
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1002
A. Teşebbüs 1002
B. İçtima 1003
C. İştirak 1006
§ 8. Yurt Dışında İşlenen Suçlardan Dolayı Türkiye’de Kovuşturma Yapılması 1006
II. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (TCK m. 190) 1007
§ 1. Genel Açıklama 1007
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1008
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1008
A. TCK m. 190/1 1008
B. TCK m. 190/2 1010
C. Nitelikli Hal 1011
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1012
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1013
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1013
A. Teşebbüs 1013
B. İçtima 1014
C. İştirak 1015
III. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU (TCK m. 191) 1015
§ 1. Genel Açıklama 1015
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1016
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1017
A. Fail ve Mağdur 1017
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1017
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1021
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 1023
§ 6. Etkin Pişmanlık 1023
A. Cezasızlık Nedeni Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu 1023
1. TCK m. 192/2’de Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu 1023
2. TCK m. 192/4’te Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu 1024
B. Hafifletici Neden Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu (TCK m. 192/3) 1026
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1028
A. Teşebbüs 1028
B. İçtima 1030
C. İştirak 1030
Üçüncü Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 197 vd.)
I. GENEL AÇIKLAMA 1033
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR 1036
III. BELGECİLİK SUÇLARININ MADDİ KONUSU: BELGE 1037
§ 1. Belge Kavramı ve Belgenin Unsurları 1037
A. Yazılılık 1037
B. Düzenleyenin Belli Olması 1038
C. Belli Bir İçeriğinin Bulunması 1039
§ 2. Belge Türleri 1041
A. Resmi Belge 1042
B. Resmi Belgeye Benzetilen Belge (TCK m. 210/1) 1044
C. Özel Belge 1046
IV. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 204) 1047
§ 1. Genel Açıklama 1047
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1047
A. Fail 1047
B. Maddi Konu: Resmi Belge veya Resmi Belgeye Benzetilen Özel Belge 1048
C. Fiil 1048
1. TCK m. 204’te Öngörülen Suç 1048
a. Sahte Olarak Belge Düzenlemek 1049
b. Başkalarını Aldatacak Biçimde Belgeyi Değiştirmek 1049
c. Kullanmak 1051
d. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek 1052
2. TCK m. 205’te Düzenlenen Suç 1052
D. Nitelikli Haller 1053
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 1053
a. Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belge (TCK m. 204/3) 1053
b. Kaçakçılık Kanunu m. 12/1 1054
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal 1054
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1054
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1056
A. Teşebbüs 1056
B. İçtima 1056
C. İştirak 1058
V. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 207) 1058
§ 1. Genel Açıklama 1058
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1059
A. Fail ve Mağdur 1059
B. Maddi Konu: Özel Belge 1059
C. Fiil 1059
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1061
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1061
A. Teşebbüs 1061
B. İçtima 1061
C. İştirak 1062
VI. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (TCK m. 206) 1063
§ 1. Genel Açıklama 1063
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1063
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1063
A. Fail ve Mağdur 1063
B. Fiil 1064
C. Nitelikli Hal 1068
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1068
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1069
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1069
A. Teşebbüs 1069
B. İçtima 1070
C. İştirak 1071
VII. AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 209) 1071
§ 1. Genel Açıklama 1071
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1071
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1072
A. Suçun Faili 1072
B. Suçun Konusu: İmzalı ve Kısmen veya Tamamen Boş Bir Kâğıt 1072
C. Fiil 1073
D. Nitelikli Hal 1074
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1074
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (TCK m. 220) 1074
§ 1. Genel Olarak 1074
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri 1074
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar 1076
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1077
A. Fail 1077
B. Mağdur 1078
C. Fiil 1078
1. Örgüt 1078
a. Bir Araya Gelmenin Kanunun Suç Saydığı Fiilleri İşlemek Amacıyla Olması 1079
b. Bir Araya Gelmenin Sürekli Olması 1079
c. Hiyerarşik Yapı 1080
d. Elverişlilik 1081
d. En Az Üç Kişinin Varlığı 1082
2. Örgüt Kurmak, Yönetmek (TCK m. 220/1), Üye Olmak (TCK m. 220/2), Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6), Örgüte Yardım Etmek (TCK m. 220/7) 1082
a. Örgüt Kurmak veya Yönetmek (TCK m. 220/1) 1082
b. Örgüte Üye Olmak (TCK m. 220/2) 1084
c. Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6) 1085
d. Örgüte Yardım Etmek 1086
e. Örgütün Propagandasını Yapmak (TCK m. 220/8) 1087
D. Nitelikli Hal 1088
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1088
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru 1089
§ 7. Etkin Pişmanlık 1089
§ 8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1091
A. Teşebbüs 1091
B. İçtima 1091
C. İştirak 1092
Dördüncü Bölüm
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 230 vd.)
I. BİRDEN ÇOK EVLİLİK VE HİLELİ EVLENME SUÇU (TCK m. 230/1–4) 1096
§ 1. Genel Açıklama 1096
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1098
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1098
A. Fail ve Mağdur 1098
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1099
1. Önceden Bir Evlilik İlişkisinin Varlığı 1099
2. Evlenme İşlemi Yaptırma 1100
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1101
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1102
A. Teşebbüs 1102
B. İçtima 1103
C. İştirak 1104
II. DİNİ NİKAH SUÇU (TCK m. 230/5–6) 1105
III. ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 231) 1108
§ 1. Genel Açıklama 1108
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1109
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1110
A. Fail ve Mağdur 1110
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1111
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1114
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1114
A. Teşebbüs 1114
B. İçtima 1115
C. İştirak 1117
IV. AYNI KONUTTA YAŞAYANLARIN BİRBİRİNE KÖTÜ MUAMELESİ SUÇU (TCK m. 232/1) 1117
§ 1. Genel Açıklama 1117
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1118
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1118
A. Fail ve Mağdur 1118
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1119
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1122
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1122
A. Teşebbüs 1122
B. İçtima 1122
C. İştirak 1123
V. DİSİPLİN YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 232/2) 1124
§ 1. Korunan Hukuksal Yarar 1124
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1124
A. Fail ve Mağdur 1124
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1125
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1126
§ 4. Hukuka Aykırılık Unsuru 1126
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1127
A. Teşebbüs 1127
B. İçtima 1127
C. İştirak 1128
VI. AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLÂLİ SUÇU (TCK m. 233) 1128
§ 1. Genel Açıklama 1128
§ 2. Bakım, Eğitim ve Destek Olma Yükümlülüğünün İhlali (TCK m. 233/1) 1129
A. Korunan Hukuksal Yarar 1129
B. Fail ve Mağdur 1129
C. Tipikliğin Diğer Unsurları 1129
§ 3. Gebe Kadını Terk Etmek Suçu (m. 233/2) 1132
A. Korunan Hukuksal Yarar 1132
B. Fail ve Mağdur 1132
C. Tipikliğin Diğer Unsurları 1133
§ 4. Çocuğun Ahlak, Güvenlik ve Sağlığını Tehlikeye Sokma Suçu (m. 233/3) 1134
A. Korunan Hukuksal Yarar 1135
B. Fail ve Mağdur 1135
C. Tipikliğin Diğer Unsurları 1135
VII. ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK m. 234) 1136
§ 1. Genel Açıklama 1136
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1137
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1137
A. Fail ve Mağdur 1137
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1138
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1140
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1140
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1141
A. Teşebbüs 1141
B. İçtima 1141
C. İştirak 1143
Beşinci Bölüm
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR (TCK m. 243–246)
I. GENEL OLARAK 1145
II. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME VEYA ORADA KALMA SUÇU (TCK m. 243) 1148
§ 1. Genel Olarak 1148
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1148
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1149
A. Fail ve Mağdur 1149
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi 1150
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1151
D. Nitelikli Haller 1154
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/3) 1154
2. Cezanın İndirilmesini Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/2) 1155
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1155
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1156
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1159
A. Teşebbüs 1159
B. İçtima 1160
C. İştirak 1161
III. BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİ VEYA ARASINDAKİ VERİ AKTARIMINI İZLEME SUÇU (TCK m. 243/4) 1161
§ 1. Genel Olarak 1161
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1162
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1162
A. Fail ve Mağdur 1162
B. Maddi Konu: Bir Bilişim Sisteminin Kendi İçinde veya Bilişim Sistemleri Arasında Nakledilen Veriler 1162
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1163
D. Nitelikli Haller 1163
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1164
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1164
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1164
A. Teşebbüs 1164
B. İçtima 1165
C. İştirak 1165
IV. BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 244) 1166
§. 1. Genel Olarak 1166
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1166
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1166
A. Fail ve Mağdur 1166
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi ve Sistem İçerisindeki Veriler 1167
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1167
1. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma (TCK m. 244/1) 1167
2. Verileri Bozma, Yok Etme, Değiştirme, Erişilmez Kılma, Veri Yerleştirme, Verileri Başka Bir Yere Gönderme (TCK m. 244/2) 1168
3. Haksız Yarar Sağlama (TCK m. 244/4) 1170
D. Nitelikli Hal 1171
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1171
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1171
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1172
A. Teşebbüs 1172
B. İçtima 1172
C. İştirak 1175
V. BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 245) 1175
§ 1. Genel Olarak 1175
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1176
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1177
A. Fail 1177
1. TCK m. 245/1 1177
2. TCK m. 245/2 1178
3. TCK m. 245/3 1178
B. Mağdur 1178
1. TCK m. 245/1 1178
2. TCK m. 245/2 1179
3. TCK m. 245/3 1180
C. Maddi Konu: Banka ve Kredi Kartları 1180
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1182
1. Başkasına Ait Banka ve Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/1) 1182
a. Başkasına Ait Kartın Ele Geçirilmesi veya Elde Bulundurulması 1182
b. Kartın Rıza Dışında Kullanılması veya Kullandırılması 1183
c. Yarar Sağlanması 1186
2. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme (TCK m. 245/2). 1187
3. Sahte Banka veya Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/3) 1190
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları 1192
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1193
§ 6. Kişisel Cezasızlık Nedeni 1193
§ 7. Etkin Pişmanlık 1194
§ 8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1194
A. Teşebbüs 1194
B. İçtima 1196
C. İştirak 1204
Dördüncü Kitap
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 247 vd.)
I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI (TCK m. 6/1 c) 1210
§ 1. Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçlerin Suçta Kullanılması (TCK m. 266) 1220
§ 2. Kamu Görevlisi Sıfatının Kalkmasının Etkisi 1223
II. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 257) 1224
§ 1. Genel Açıklama 1224
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1226
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1227
A. Fail ve Mağdur 1227
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1228
1. Suçun Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle İşlenmesi 1228
2. Suçun Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek İşlenmesi 1231
3. Netice 1234
a. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma 1236
b. Kamu Açısından Bir Zararın Meydana Gelmesi 1239
c. Kişilere Haksız Yarar Sağlama 1241
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1242
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 1244
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1245
A. Teşebbüs 1245
B. İçtima 1246
C. İştirak 1248
III. ZİMMET SUÇU (TCK m. 247, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 160) 1248
§ 1. Genel Açıklama 1248
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1249
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1250
A. Fail 1250
B. Maddi Konu 1252
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1254
D. Nitelikli Haller 1265
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal: Suçun Hileli Davranışlarla İşlenmesi (TCK m. 247/2) 1265
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 1268
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1273
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1275
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1276
A. Teşebbüs 1276
B. İçtima 1277
C. İştirak 1279
IV. İRTİKAP SUÇU (TCK m. 250) 1279
§ 1. Genel Açıklama 1279
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1279
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1280
A. Fail ve Mağdur 1280
B. Maddi Konu: Yarar 1280
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1281
1. İcbar, Hileli Davranışlarla İkna veya Hatadan Yararlanma 1281
2. Yarar Sağlanması veya Bu Yolda Vaatte Bulunulması 1293
D. Nitelikli Hal 1294
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1294
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1295
A. Teşebbüs 1295
B. İçtima 1295
C. İştirak 1296
V. RÜŞVET SUÇU (TCK m. 252–254) 1296
§ 1. Genel Açıklama 1296
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1302
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1303
A. Fail 1303
B. Maddi Konu: Yarar 1305
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1305
1. Yapılması veya Yapılmaması Gereken İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi 1305
2. Rüşvet Anlaşması 1307
3. Yararın Sağlanması veya Rüşvet Konusunda Anlaşmaya Varılması 1309
D. Nitelikli Haller 1311
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 1311
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 1311
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1311
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1311
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 254) 1312
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1314
A. Teşebbüs 1314
B. İçtima 1315
C. İştirak 1316
§ 8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 1318
VI. NÜFUZ TİCARETİ SUÇU (TCK m. 255) 1318
§ 1. Genel Açıklama 1318
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1320
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları 1320
A. Fail ve Mağdur 1320
B. Suçun Konusu 1323
C. Fiil 1323
1. Kamu Görevlisi Üzerinde Nüfuz Sahibi Olduğunu İleri Sürmek 1323
2. Haksız Bir İşin Gördürülmesi Amacı 1323
3. Menfaat Sağlamak veya Bu Yönde Anlaşmaya Varmak 1324
D. Nitelikli Haller 1324
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsuru 1325
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1325
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1325
A. Teşebbüs 1325
B. İçtima 1326
C. İştirak 1327
VII. KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI SUÇU (TCK m. 260) 1327
§ 1. Genel Açıklama 1327
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1329
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1329
A. Fail 1329
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1330
1. Görevi Terk Etme 1331
2. Göreve Gelmeme 1331
3. Görevi Yapmama 1332
4. Görevi (İşi) Yavaşlatma 1332
C. Nitelikli Hal 1332
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1333
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1334
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1335
A. Teşebbüs 1335
B. İçtima 1335
C. İştirak 1335
VIII. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (TCK m. 265) 1336
§ 1. Genel Açıklama 1336
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1337
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1337
A. Fail 1337
B. Mağdur 1337
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1338
1. Direnilen İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi 1338
2. Cebir veya Tehdit 1339
D. Nitelikli Haller 1342
1. Suçun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 265/2). 1342
2. Suçun, Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 265/3) 1342
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 265/3) 1343
4. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 265/4) 1343
5. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 265/4) 1343
6. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi 1343
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1343
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1344
A. Teşebbüs 1344
B. İçtima 1344
C. İştirak 1345
İkinci Bölüm
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 267 vd.)
I. İFTİRA SUÇU (TCK m. 267) 1350
§ 1. Genel Açıklama 1350
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1351
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1352
A. Fail 1352
B. Mağdur 1352
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1355
1. İhbar veya Şikayet Yoluyla İftira (Doğrudan İftira) 1355
2. Basın ve Yayın Yoluyla İftira (Dolaylı İftira) 1356
3. Suçun Konusu: Objektif Olarak Gerçek Dışı Olan ve Hukuka Aykırı Bir Fiil İsnadı 1358
4. Hareketin Niteliği 1362
D. Nitelikli Haller 1363
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 1363
2. Kaçakçılık Kanunu’nda Öngörülen Nitelikli Hal 1366
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1366
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1367
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 269) 1369
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1372
A. Teşebbüs 1372
B. İçtima 1373
C. İştirak 1374
II. SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK m. 270) 1375
§ 1. Genel Açıklama 1375
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1375
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları 1375
A. Fail 1375
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1376
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları 1378
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1378
A. Teşebbüs 1378
B. İçtima 1378
C. İştirak 1379
§ 6. Cezanın indirilmesini veya kaldırılmasını gerektiren kişisel neden 1379
III. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK m. 271) 1380
§ 1. Genel Açıklama 1380
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1381
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1382
A. İşlenmemiş Suçu İşlenmiş Gibi Yetkili Makamlara İhbar Etmek 1382
B. İşlenmemiş Bir Suçun Delil ve Eserlerini Soruşturma Yapılmasını Sağlayacak Biçimde Uydurma 1384
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1384
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1385
A. Teşebbüs 1385
B. İçtima 1385
C. İştirak 1385
IV. YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK m. 272) 1385
§ 1. Genel Açıklama 1385
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1388
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1388
A. Fail 1388
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1389
C. Nitelikli Haller 1391
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1394
§ 5. Cezasızlık Nedenleri ya da Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nedenler 1394
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1398
A. Teşebbüs 1398
B. İçtima 1399
C. İştirak 1399
V. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK m. 278) 1400
§ 1. Genel Olarak 1400
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1401
§ 3. Suç Tipinin Özellikleri 1402
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1402
A. Fail ve Mağdur 1402
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1404
1. Suçun İşlenmekte Olması veya İşlenmiş Olmakla Birlikte Neticeyi Sınırlandırma Olanağının Bulunması 1404
2. Failin Suçla İlgili İnandırıcı Biçimde Bilgi Sahibi Olması 1407
3. Bildirimde Bulunmama 1407
C. Nitelikli Haller 1408
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1408
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru 1409
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1410
A. Teşebbüs 1410
B. İçtima 1410
C. İştirak 1410
VI. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK m. 280) 1411
§ 1. Genel Olarak 1411
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1411
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1412
A. Fail 1412
B. Suçun Konusu 1413
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1413
1. Failin Görev Yaptığı Sırada Bir Suçun İşlendiğine İlişkin Belirti İle Karşılaşması 1413
2. Bildirmeme veya Gecikme Gösterme 1415
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1416
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1416
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1417
A. Teşebbüs 1417
B. İçtima 1418
C. İştirak 1418
VII. GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK m. 287) 1418
§ 1. Genel Olarak 1418
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1419
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1419
A. Fail 1419
B. Mağdur 1421
C. Suçun Konusu 1421
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1421
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1423
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1423
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1425
A. Teşebbüs 1425
B. İçtima 1425
C. İştirak 1426
VIII. MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 289) 1426
§ 1. Genel Olarak 1426
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1427
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1427
A. Fail 1427
B. Suçun Konusu 1428
1. Genel Olarak 1428
2. Rehinli Mal 1429
3. Hacizli Mal 1430
4. Herhangi Bir Nedenle Elkonulmuş Mal 1430
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1430
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1431
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1432
§ 6. Etkin Pişmanlık 1433
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1433
A. Teşebbüs 1433
B. İçtima 1433
C. İştirak 1434
Kavramlar Dizini 1435

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat