Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku Durmuş Tezcan

Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
1448
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750272547
Boyut
16x24
Baskı
19Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

Doç. Dr. R. Murat ÖNOK

 

Konu Başlıkları
- Uluslararası Suçlar
- Kişilere Karşı Suçlar
- Topluma Karşı Suçlar
Millete ve Devlete Karşı Suçlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
19. Baskıya Önsöz 5
Kısaltmalar 39
YENİ TÜRK CEZA KANUNUNUN
ÖZEL HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GENEL GÖZLEMLER
Birinci Kitap
ULUSLARARASI SUÇLAR
ULUSLARARASI SUÇLAR (TCK m. 76 vd.) 53
I. SOYKIRIM (JENOSİD) SUÇU (TCK m. 76) 58
§ 1. Genel Açıklamalar 58
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 61
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 61
A. Fail 61
B. Mağdur 62
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 65
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 71
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri 73
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 73
A. Teşebbüs 73
B. İçtima 74
C. İştirak 74
II. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR (TCK m. 77) 75
§ 1. Genel Açıklamalar 75
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 77
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 77
A. Fail 77
B. Mağdur 77
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 80
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 87
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri 88
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 88
A. Teşebbüs 88
B. İçtima 89
C. İştirak 89
III. SOYKIRIM VEYA İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA VEYA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (TCK m. 78) 89
IV. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) 90
§ 1. Genel Açıklamalar 90
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 92
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 93
A. Suçun Maddi Konusu 93
B. Fail 93
C. Mağdur 93
D. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 96
E. Nitelikli Haller 101
1. Suçun Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması veya Mağdurları Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakarak İşlenmesi (TCK m. 79/2) 101
2. Suçun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (TCK m. 79/3) 103
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 104
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 105
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 106
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 107
A. Teşebbüs 107
B. İçtima 110
C. İştirak 114
V. İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) 114
§ 1. Genel Açıklamalar 114
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 115
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 116
A. Fail 116
B. Mağdur 116
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 117
1. Araç Hareketler 118
2. Asıl Hareketler 122
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsur) 124
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri 126
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 127
A. Teşebbüs 127
B. İçtima 128
C. İştirak 131
İkinci Kitap
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
HAYATA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 81–83) 137
§ 1. Genel Açıklama 137
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 137
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 138
A. Fail 138
B. Mağdur 138
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 143
D. Nitelikli Haller (TCK m. 82) 153
1. Suçun Tasarlayarak İşlenmesi 153
2. Suçun Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi 158
3. Suçun Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi 163
4. Suçun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 164
5. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 168
6. Suçun Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenmesi 169
7. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 169
8. Suçun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak veya Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi 170
9. Suçun Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyulan İnfialle İşlenmesi 171
10. Suçun Kan Gütme Saikiyle İşlenmesi 172
11. Suçun Töre Saikiyle İşlenmesi 177
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 182
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 192
A. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zor Kullanma Yetkisi 192
B. Meşru Savunma 195
C. İlgilinin Rızası ve Ötanazi 197
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 202
A. Teşebbüs 202
B. İçtima 205
C. İştirak 207
II. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU (TCK m. 84) 208
§ 1. Genel Açıklama 208
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 209
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 209
A. Fail 209
B. Mağdur 210
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı 210
1. TCK m. 84/1 210
2. TCK m. 84/3 215
3. TCK m. 84/4 217
D. Nitelikli Haller 220
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 221
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 221
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 222
A. Teşebbüs 222
B. İçtima 223
C. İştirak 224
III. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 85) 224
§ 1. Genel Olarak 224
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 224
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 224
A. Fail ve Mağdur 224
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 225
C. Nitelikli Haller 227
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 229
A. Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün İhlali 229
B. Ölüm Neticesinin Öngörülebilir Olması 231
§ 5. Kusur 235
§ 6. Taksirli Suçlarda Cezasızlık veya İndirim Nedeni Olarak TCK m. 22/son Hükmü 238
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 242
A. Teşebbüs 242
B. İçtima 242
C. İştirak 243
İkinci Bölüm
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN YARALAMA SUÇU (TCK m. 86 vd.) 246
§ 1. Genel Olarak 246
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 246
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 246
A. Suçun Maddi Konusu 246
B. Fail ve Mağdur 246
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 248
D. Nitelikli Haller 256
1. TCK m. 86/3'te Öngörülen Nitelikli Haller 258
a. Suçun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 258
b. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 258
c. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 258
d. Suçun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 258
e. Suçun Silahla İşlenmesi 259
f. Suçun Canavarca Hisle İşlenmesi 264
2. TCK m. 87’de Öngörülen ve Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 265
a. TCK m. 87/1’de Öngörülen Nitelikli Haller 266
aa. Suçun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Yol Açması (m. 87/1–a) 266
ab. Suçun Konuşmada Sürekli Zorluğa Yol Açması (m. 87/1–b) 269
ac. Suçun Yüzde Sabit İze Yol Açması (m. 87/1–c) 269
ad. Suçun Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Açması (m. 87/1–d) 270
ae. Suçun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Yol Açması (m. 87/1–e) 271
b. TCK m. 87/2’deki Nitelikli Haller 272
ba. İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalık veya Bitkisel Hayata Girme (m. 87/2–a) 272
bb. Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesi (m. 87/2–b) 273
bc. Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolması (m. 87/2–c) 275
bd. Yüzün Sürekli Değişikliği (m. 87/2–d) 276
be. Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesi (m. 87/2–e) 276
c. Kasten Yaralamanın Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden Olması (TCK m. 87/3) 277
d. Kasten Yaralama Sonucu Ölümün Gerçekleşmesi (TCK m. 87/4) 278
3. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi 287
4. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller 287
a. Suçun İhmali Hareketle İşlenmesi (TCK m. 88) 287
b. Basit Tıbbi Müdahale (TCK m. 86/2) 288
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 289
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 290
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 294
A. Teşebbüs 294
B. İçtima 296
C. İştirak 297
§ 7. Kovuşturma 297
II. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m. 89) 297
§ 1. Suçun Unsurları Hakkında Genel Açıklama 297
§ 2. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 300
A. Fiilin Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olması 300
B. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 89/2–3). 301
§ 3. Kovuşturma 301
Üçüncü Bölüm
İŞKENCE VE EZİYET
I. İŞKENCE SUÇU (TCK m. 94) 304
§ 1. Genel Açıklama 304
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 306
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 307
A. Fail 307
B. Mağdur 308
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 308
D. Nitelikli Haller 318
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 320
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 321
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 322
A. Teşebbüs 322
B. İçtima 323
C. İştirak 325
II. EZİYET SUÇU (TCK m. 96) 326
§ 1. Genel Açıklama 326
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 327
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 328
A. Fail ve Mağdur 328
B. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı 328
C. Nitelikli Haller 333
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 333
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 333
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 335
A. Teşebbüs 335
B. İçtima 335
C. İştirak 339
Dördüncü Bölüm
KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
I. TERK SUÇU (TCK m. 97) 342
§ 1. Genel Olarak 342
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 342
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 343
A. Fail ve Mağdur 343
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 346
C. Nitelikli Haller 349
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 350
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 352
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 353
A. Teşebbüs 353
B. İçtima 353
C. İştirak 355
II. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU (TCK m. 98) 355
§ 1. Genel Açıklama 355
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 356
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 356
A. Fail ve Mağdur 356
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 358
C. Nitelikli Haller 363
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 365
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 366
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 366
A. Teşebbüs 366
B. İçtima 366
C. İştirak 368
Beşinci Bölüm
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
I. ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇU (TCK m. 99, 100) 371
§ 1. Genel Açıklama 372
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 372
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 373
A. Fail ve Mağdur 373
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 375
C. Nitelikli Haller 381
1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara Uğramasına Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4) 382
2. Fiilin Kadının Ölümüne Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4) 382
3. Fiilin Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m. 99/5) 382
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 383
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 384
§ 6. Cezasızlık Nedeni (TCK m. 99/son) 384
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 386
A. Teşebbüs 386
B. İçtima 386
C. İştirak 387
II. KISIRLAŞTIRMA SUÇU (TCK m. 101) 388
§ 1. Genel Olarak 388
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 388
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 389
A. Fail ve Mağdur 389
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 390
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 391
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 392
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 392
A. Teşebbüs 392
B. İçtima 393
C. İştirak 393
Altıncı Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
I. CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m. 102) 400
§ 1. Genel Açıklama 400
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 401
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 402
A. Fail 402
B. Mağdur 405
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 406
1. Suçta Kullanılan Araçlar 406
2. Cinsel Davranışlarla Bir Kimsenin Vücut Dokunulmazlığını İhlal 414
D. Nitelikli Haller 424
1. TCK m. 102/2’de Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulmak Suretiyle İşlenmesi 424
2. TCK m. 102/3'te Öngörülen Nitelikli Haller 429
a. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumdaki Kişiye Karşı İşlenmiş Olması (TCK m. 102/3–a) 429
b. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi (TCK m. 102/3–b) 432
ba. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi 432
bb. Suçun Vesayet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi 432
bc. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi 432
c. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından, İşlenmesi (TCK m. 102/3–c) 433
d. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 102/3–d) 434
e. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 102/3–e) 435
3. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Durumlar 436
a. Suçun Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Sonucuna Yol Açması (6545 s. K. ile değişiklikten önceki m. 102/5) 436
b. Suçun Mağdurun Ölümü veya Bitkisel Hayata Girmesi Sonucuna Yol Açması (m. 102/5) 438
ba. Suçun, Mağdurun Ölümüne Neden Olması 438
bb. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması 439
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 439
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 442
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 443
A. Teşebbüs 443
B. İçtima 449
C. İştirak 454
§ 7. Evlenmenin Etkisi 454
§ 8. Kovuşturma 455
II. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK m. 103) 455
§ 1. Genel Açıklama 455
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 458
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 458
A. Fail 458
B. Mağdur 460
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 464
D. Nitelikli Haller 466
1. Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/2) 466
2. TCK m. 103/3’te Öngörülen Nitelikli Haller 466
a. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 103/3–a) 466
b. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–b) 467
c. Suçun, Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3–c) 467
d. Suçun, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (m. 103/3–d) 467
e. Suçun, Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–e) 468
3. Suçun, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/4) 469
4. Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (6545 s. K. ile Değişiklikten Önceki TCK m. 103/6) 470
5. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden Olması (TCK m. 103/6) 470
6. Mağdurun 12 Yaşını Doldurmamış Olması 470
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 470
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 471
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 471
A. Teşebbüs 471
B. İçtima 475
C. İştirak 478
III. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK m. 104) 479
§ 1. Genel Açıklama 479
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 480
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 481
A. Fail 481
B. Mağdur 485
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 486
D. Nitelikli Haller 488
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 489
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 489
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 490
A. Teşebbüs 490
B. İçtima 491
C. İştirak 491
§ 7. Kovuşturma 491
IV. CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK m. 105) 492
§ 1. Genel Olarak 492
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 492
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 493
A. Fail 493
B. Mağdur 493
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 494
D. Nitelikli Haller 498
1. Fail ile Mağdur Arasındaki Kişisel İlişkiden Kaynaklanan Nitelikli Haller 499
2. Suçun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanılması 499
3. Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 500
4. Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi 500
5. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaşması 501
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 501
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 504
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 504
A. Teşebbüs 504
B. İçtima 505
C. İştirak 507
§ 7. Kovuşturma 507
Yedinci Bölüm
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
I. TEHDİT SUÇU (TCK m. 106) 512
§ 1. Genel Açıklama 512
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 514
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 515
A. Fail ve Mağdur 515
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 515
C. Nitelikli Haller 524
1. Suçun Silahla İşlenmesi 525
2. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 526
3. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi 527
4. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi 528
5. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 529
6. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 529
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 530
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 531
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 532
A. Teşebbüs 532
B. İçtima 532
C. İştirak 535
§ 7. Kovuşturma 535
II. ŞANTAJ SUÇU (TCK m. 107) 535
§ 1. Genel Olarak 535
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 536
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 537
A. Fail ve Mağdur 537
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 537
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 544
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 545
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 545
A. Teşebbüs 545
B. İçtima 545
C. İştirak 547
III. CEBİR SUÇU (TCK m. 108) 547
§ 1. Genel Açıklama 547
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri 548
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar 549
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 549
A. Fail ve Mağdur 549
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 550
1. Cebir 550
2. Koşul 553
C. Nitelikli Haller 554
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 554
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru 555
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 555
A. Teşebbüs 555
B. İçtima 556
C. İştirak 556
§ 8. Kovuşturma 556
IV. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (HÜRRİYETİ TAHDİT) SUÇU (TCK m. 109) 557
§ 1. Genel Olarak 557
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 557
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 558
A. Fail 558
B. Mağdur 558
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 559
D. Nitelikli Haller 563
1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Failin Cebir, Tehdit veya Hile Kullanması (TCK m. 109/2) 563
2. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3–a) 564
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3–b) 565
4. Suçun Belirli Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3–c, e, m. 109/3–f) 565
5. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m. 109/3–d) 567
6. Suçun, Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (TCK m. 109/4) 567
7. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5) 568
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 569
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 570
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 110) 574
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 576
A. Teşebbüs 576
B. İçtima 577
C. İştirak 580
V. SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK m. 114) 580
§ 1. Genel Açıklama 580
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 582
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 583
A. Fail ve Mağdur 583
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 584
C. Nitelikli Haller 586
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 586
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 587
A. Teşebbüs 587
B. İçtima 588
C. İştirak 589
VI. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU (TCK m. 116) 589
§ 1. Genel Açıklama 589
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 589
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 590
A. Fail ve Mağdur 590
B. Maddi Konu 592
1. Konut 592
2. Eklenti 596
3. Açık Bir Rızaya Gerek Duyulmaksızın Girilmesi Mutat Olan Yerler Dışında Kalan İşyerleri ve Eklentileri (TCK m. 116/2) 598
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 601
1. Girmek 601
2. Çıkmamak 601
3. Girme veya Çıkmamanın Rıza Dışında Olması 602
D. Nitelikli Haller 611
1. TCK m. 116/4'te Öngörülen Nitelikli Haller 612
a. Suçun Geceleyin İşlenmesi 612
b. Cebir veya Tehdit Kullanılması 612
2. TCK m. 119’da Öngörülen Nitelikli Haller 613
a. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 119/1–a) 613
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 119/1–c). 614
c. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi (TCK m. 119/1–b), 614
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 119–1–d) 614
e. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 119/1–e) 614
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 614
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 615
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 616
A. Teşebbüs 616
B. İçtima 617
C. İştirak 619
§ 7. Kovuşturma 619
VII. İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU (TCK m. 117) 620
§ 1. Genel Açıklama 620
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 621
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 622
A. Fail ve Mağdur 622
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 623
1. İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlal Edilmesi (TCK m. 117/1) 623
2. Çaresizliğini, Kimsesizliğini ve Bağlılığını Sömürmek Suretiyle Kişileri İnsanî Olmayan Şartlarda Çalıştırma (TCK m. 117/2) ve Bu Amaçla Bir Kimseyi Tedarik veya Sevk veya Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakletme (TCK m. 117/3) 626
3. İşçiyi veya İşverenlerini Ücretleri Azaltıp Çoğaltmaya veya Önceden Kabul Edilenlerden Başka Koşullar Altında Anlaşmalar Kabulüne Zorlama ya da Bir İşin Durmasına, Sona Ermesine veya Durmasının Devamına Neden Olma (TCK m. 117/4) 628
C. Nitelikli Haller 629
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 629
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 630
A. Teşebbüs 630
B. İçtima 631
C. İştirak 632
Sekizinci Bölüm
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
I. HAKARET SUÇU (TCK m. 125 vd.) 633
§ 1. Genel Olarak 633
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 634
§ 3. Fail ve Mağdur 636
A. Fail 636
B. Mağdur 637
C. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 641
1. “Başkasının Onur, Şeref ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Nitelikte” 641
2. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek veya Sövmek 645
a. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek 645
b. Sövmek 646
3. Hakaretin Huzurda veya Gıyapta Gerçekleştirilmiş Olması 648
a. Huzurda Hakaret 648
b. Gıyapta (İhtilatlı) Hakaret 651
D. Nitelikli Haller 654
1. TCK m. 125/3'te Öngörülen Nitelikli Haller 654
a. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi 654
b. Suçun Kişinin Dinsel, Siyasal, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi 655
c. Suçun Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi 655
2. TCK m. 125/4'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Alenen İşlenmesi 656
3. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi 657
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 657
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 658
§ 6. Özel Haksız Tahrik Düzenlemesi: Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/1) 665
§ 7. Cezasızlık veya İndirim Nedeni: Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3) 667
A. Hukuksal Nitelik 667
B. Uygulanma Koşulları 667
1. Fiilin TCK m.129/son Kapsamında Olması 667
2. Karşılıklılık 670
3. İlk Hakaretin Haksız Olması 671
4. Karşı Hakaretin İspatlanmış Olması 672
C. Sonucu 672
§ 8. Cezasızlık Nedenleri 673
A. İspat Hakkının Kullanılması (TCK m. 127) 673
B. Suçun Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/2) 676
C. İdari Makamlara Başvuru İle İddia ve Savunma Kapsamında İşlenen Fiiller (TCK m. 128) 678
1. Genel Olarak 678
2. Kapsamı 678
3. Koşulları 678
a. Dokunulmazlıktan Yararlanacak Kişiler 678
b. Dokunulmazlığın Konusu 679
c. Hakaretin Başvuru veya Uyuşmazlıkla Bağlantılı Olması 679
d. İsnad ve Değerlendirmelerin Gerçek ve Somut Vakıalara Dayanması 681
§ 9. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 682
A. Teşebbüs 682
B. İçtima 682
C. İştirak 683
§ 10. Kovuşturma 684
II. KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU (TCK m. 130) 684
§ 1. Genel Açıklama 684
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 685
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 685
A. Maddi Konu 685
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 687
C. Nitelikli Hal 688
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 688
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 688
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 688
A. Teşebbüs 688
B. İçtima 689
C. İştirak 689
Dokuzuncu Bölüm
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
I. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 132) 697
§ 1. Genel Olarak 697
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 698
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 699
A. Maddi Konu 699
B. Fail ve Mağdur 700
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 700
1. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal 700
2. Kişiler Arasındaki Haberleşme İçeriklerini İfşa 702
3. Kendisiyle Yapılan Haberleşme İçeriğini İfşa 703
D. Nitelikli Haller 704
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 704
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 705
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 709
A. Teşebbüs 709
B. İçtima 710
C. İştirak 711
§ 7. Kovuşturma 711
II. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU
(TCK m. 133) 711
§ 1. Genel Olarak 711
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 711
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 712
A. Maddi Konu 712
B. Fail ve Mağdur 713
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 714
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 716
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 716
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 717
A. Teşebbüs 717
B. İçtima 717
C. İştirak 718
§ 7. Kovuşturma 718
III. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 134) 718
§ 1. Genel Açıklama 718
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 718
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 719
A. Maddi Konu 719
B. Fail ve Mağdur 721
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 722
D. Nitelikli Haller 726
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 726
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 726
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 730
A. Teşebbüs 730
B. İçtima 730
C. İştirak 733
§ 7. Kovuşturma 733
Onuncu Bölüm
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. HIRSIZLIK SUÇU (TCK m. 141 vd.) 737
§ 1. Genel Açıklama 737
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 738
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 739
A. Fail ve Mağdur 739
B. Maddi Konu: Başkasına Ait Taşınır Mal 739
1. Mal 739
2. Taşınır Olma 744
3. Başkasına Ait Olma 745
C. Fiil: Rıza Olmaksızın Alma 747
1. “Zilyedin Rızası Olmaksızın” Deyiminin Anlamı 747
2. Bulunduğu Yerden Alma 752
D. Nitelikli Haller 756
1. TCK m. 142/1’de Öngörülen Nitelikli Haller 757
2. TCK m. 142/2’de Öngörülen Nitelikli Haller 764
3. TCK m. 142/3'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Sıvı veya Gaz Halindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi 774
4. TCK m. 142/5’te Öngörülen Nitelikli Hal: Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması 774
5. TCK m. 143'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Gece Vakti İşlenmesi 775
6. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 776
7. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller veya Cezasızlık Nedenleri 776
a. TCK m. 144'te Öngörülen Nitelikli Haller 776
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 145) 777
c. Kullanma Hırsızlığı (TCK m. 146) 781
d. Zorunluluk Hali (TCK m. 147) 784
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 785
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 786
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 787
A. Teşebbüs 787
B. İçtima 790
C. İştirak 793
§ 7. Kovuşturma 793
II. YAĞMA (GASP) SUÇU (TCK m. 148/1) 794
§ 1. Genel Açıklama 794
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 795
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 796
A. Genel Açıklamalar 796
B. Cebir veya Tehdit 797
1. Cebir veya Tehdidin Kullanılma Amacı 797
2. Cebir 801
3. Tehdit 803
4. Cebir Karinesi (TCK m. 148/3) 804
5. Cebir veya Tehdidin Gerçekleştirilme Anı 805
C. Malın Alınması 813
D. Nitelikli Haller 813
1. TCK m. 149/1’de Öngörülen Nitelikli Haller 813
a. Suçun Silahla İşlenmesi 814
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 814
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 815
d. Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi 815
e. Suçun, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Olan Kişiye Karşı İşlenmesi 816
f. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 817
g. Suçun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 817
h. Suçun Gece Vakti İşlenmesi 817
2. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 149/2) 818
3. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller (TCK m. 150) 818
a. Alacağın Tahsili Amacıyla Cebir veya Şiddet Kullanılması (TCK m. 150/1) 818
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 150/2) 820
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 822
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 824
A. Teşebbüs 824
B. İçtima 825
C. İştirak 827
III. SENEDİN YAĞMASI SUÇU (TCK m. 148/2) 827
§ 1. Genel Açıklama 827
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 828
A. Suçun Konusu 828
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 828
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 829
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 829
A. Teşebbüs 829
B. İçtima 829
C. İştirak 829
IV. MALA ZARAR VERME SUÇU (TCK m. 151 vd.) 829
§ 1. Genel Olarak 829
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 830
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 830
A. Suçun Konusu 830
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 832
C. Nitelikli Haller 835
1. TCK m. 152/1’de Yazılı Nitelikli Haller 835
2. TCK m. 152/2’de Yazılı Nitelikli Haller 839
3. TCK m. 152/3’te Öngörülen Nitelikli Hal: Mala Zarar Verme Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması 840
4. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 840
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 840
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 841
A. Teşebbüs 841
B. İçtima 841
C. İştirak 844
§ 6. Kovuşturma 844
V. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 155) 844
§ 1. Genel Açıklama 844
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 845
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 845
A. Fail–Mağdur 845
B. Suçun Konusu: Zilyetliği Faile Devredilmiş Mal 846
1. Mal 846
2. Malın Zilyetliğinin Devri 849
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 855
D. Nitelikli Haller 856
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 860
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 860
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 861
A. Teşebbüs 861
B. İçtima 862
C. İştirak 863
§ 7. Kovuşturma 863
VI. DOLANDIRICILIK SUÇU (TCK m. 157 vd.) 864
§ 1. Genel Olarak 864
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 864
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 865
A. Fail 865
B. Mağdur 865
C. Maddi Konu 867
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 868
1. Hileli Davranış 868
2. Aldatma 882
3. Mağdurun veya Üçüncü Kişinin Zararına Olarak Failin Kendisi veya Bir Başkası Lehine (Haksız) Yarar Sağlaması 886
a. Zarar 886
b. (Haksız) Yarar 889
E. Nitelikli Haller 890
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 890
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK m. 159) 908
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 908
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 909
A. Teşebbüs 909
B. İçtima 910
C. İştirak 911
VII. KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU (TCK m. 160) 912
§ 1. Genel Açıklama 912
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 912
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları 912
A. Fail ve Mağdur 912
B. Suçun Konusu 912
C. Eylem 914
1. İade Etmemek veya Yetkili Mercileri Durumdan Haberdar Etmemek 914
2. Malik Gibi Tasarrufta Bulunmak 914
§ 4. Tipikliğin Subjektif Unsurları 915
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 915
A. Teşebbüs 915
B. İçtima 915
C. İştirak 915
VIII. KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU (TCK m. 163) 915
§ 1. Genel Açıklama 915
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 916
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 916
A. Fail 916
B. Mağdur 917
C. Maddi Konu 917
1. Otomat 917
2. Telefon Hatları ile Şifreli ve Şifresiz Yayınlar 918
3. Abonelik Esasına Göre Yararlanılabilen Elektrik Enerjisi, Su veya Doğalgaz 919
D. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı 919
1. Otomatın Sunduğu Hizmetten Bedelsiz Yararlanma (TCK m. 163/1) 919
2. Telefon Hatları ile Frekanslarından veya Şifreli veya Şifresiz Yayınlardan Yararlanma
(TCK m. 163/2) 921
3. Elektrik Enerjisi, Su ve Doğalgazı Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek Şekilde Tüketmek (TCK m. 163/3) 922
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 924
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 925
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 925
A. Teşebbüs 925
B. İçtima 925
C. İştirak 927
IX. SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA VEYA KABUL ETME SUÇU (TCK m. 165) 927
§ 1. Genel Açıklama 927
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 928
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 929
A. Maddi Konu 929
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 930
1. Önceden Bir Suç İşlenmiş Olması 930
2. Failin Önceki Suça İştirak Etmemiş Olması 932
3. Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme 933
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 935
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 937
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 937
A. Teşebbüs 937
B. İçtima 938
C. İştirak 938
X. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER (TCK m. 167 vd.) 939
§ 1. Etkin Pişmanlık (TCK m. 168) 939
A. TCK m. 168’de Sayılan Suçlardan Birisinin Söz Konusu Olması 939
B. Suçun Tamamlanmış Olması 941
C. Failin, Azmettirenin veya Yardım Edenin Bizzat Pişmanlık Göstererek Geri Verme veya Tazmin Suretiyle Mağdurun Zararını Gidermesi 942
1. Zararın Giderilmesi 942
2. Zararı Gidermenin Pişmanlığın Sonucu Olması 945
3. Zararın Fail, Azmettiren veya Yardım Eden Tarafından Giderilmesi 947
D. Zararın Hükmün Verilmesi Aşamasına Kadar Giderilmiş Olması 949
§ 2. Kişisel Cezasızlık veya İndirim Nedeni (TCK m. 167) 950
Üçüncü Kitap
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
I. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK m. 179) 955
§ 1. Genel Açıklama 955
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 956
§ 3. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları 957
A. Fail 957
B. Mağdur 957
C. Suçun Maddi Konusu 958
D. Fiil 958
1. TCK m. 179/1 958
2. TCK m. 179/2 960
3. TCK m. 179/3 963
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları 969
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 970
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 971
A. Teşebbüs 971
B. İçtima 971
C. İştirak 974
§ 7. Yaptırım 975
§ 8. Muhakemeye Dair Bazı Hususlar 975
İkinci Bölüm
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR (TCK m. 185 vd.)
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU (TCK m. 188) 981
§ 1. Genel Açıklamalar 981
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 982
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 982
A. Fail–Mağdur 982
B. Maddi Konu: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 982
C. Fiil 984
1. İmal, İthal veya İhraç 984
2. Satma, Satışa Arz Etme, Başkalarına Verme, Sevk Etme, Nakletme, Depolama, Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma 990
D. Nitelikli Haller 991
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 995
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 997
§ 6. Etkin Pişmanlık Hükmü 997
A. Cezasızlık Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/1) 997
B. Ceza İndirim Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/3) 999
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1002
A. Teşebbüs 1002
B. İçtima 1003
C. İştirak 1006
§ 8. Yurt Dışında İşlenen Suçlardan Dolayı Türkiye’de Kovuşturma Yapılması 1006
II. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU
(TCK m. 190) 1007
§ 1. Genel Açıklama 1007
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1007
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1007
A. TCK m. 190/1 1008
B. TCK m. 190/2 1010
C. Nitelikli Hal 1011
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1011
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1012
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1013
A. Teşebbüs 1013
B. İçtima 1014
C. İştirak 1015
III. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU (TCK m. 191) 1015
§ 1. Genel Açıklama 1015
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1016
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1016
A. Fail ve Mağdur 1016
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1017
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1021
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 1023
§ 6. Etkin Pişmanlık 1023
A. Cezasızlık Nedeni Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu 1023
1. TCK m. 192/2’de Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu 1023
2. TCK m. 192/4’te Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu 1024
B. Hafifletici Neden Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu (TCK m. 192/3) 1026
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1028
A. Teşebbüs 1028
B. İçtima 1030
C. İştirak 1030
III. BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN TEDBİRLERE AYKIRI DAVRANMA SUÇU (TCK m. 195) 1031
§ 1. Genel Açıklama 1031
§ 2. Korunan Hukuki Yarar 1031
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları 1032
A. Suçun Faili ve Mağduru 1032
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1032
1. Bulaşıcı Hastalık 1032
2. Karantina 1033
3. Yetkili Makamlarca Alınan Tedbirlere Uymama 1033
§ 4. Tipikliğin Subjektif Unsuru 1034
Üçüncü Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 197 vd.)
I. GENEL AÇIKLAMA 1037
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR 1040
III. BELGECİLİK SUÇLARININ MADDİ KONUSU: BELGE 1041
§ 1. Belge Kavramı ve Belgenin Unsurları 1041
A. Yazılılık 1041
B. Düzenleyenin Belli Olması 1042
C. Belli Bir İçeriğinin Bulunması 1043
§ 2. Belge Türleri 1045
A. Resmi Belge 1046
B. Resmi Belgeye Benzetilen Belge (TCK m. 210/1) 1047
C. Özel Belge 1050
IV. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 204) 1050
§ 1. Genel Açıklama 1050
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1051
A. Fail 1051
B. Maddi Konu: Resmi Belge veya Resmi Belgeye Benzetilen Özel Belge 1052
C. Fiil 1052
1. TCK m. 204’te Öngörülen Suç 1052
a. Sahte Olarak Belge Düzenlemek 1053
b. Başkalarını Aldatacak Biçimde Belgeyi Değiştirmek 1053
c. Kullanmak 1055
d. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek 1056
2. TCK m. 205’te Düzenlenen Suç 1056
D. Nitelikli Haller 1057
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 1057
a. Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belge (TCK m. 204/3) 1057
b. Kaçakçılık Kanunu m. 12/1 1058
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal 1058
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1058
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1059
A. Teşebbüs 1059
B. İçtima 1060
C. İştirak 1062
V. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 207) 1062
§ 1. Genel Açıklama 1062
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1062
A. Fail ve Mağdur 1062
B. Maddi Konu: Özel Belge 1063
C. Fiil 1063
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1064
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1065
A. Teşebbüs 1065
B. İçtima 1065
C. İştirak 1066
VI. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU
(TCK m. 206) 1066
§ 1. Genel Açıklama 1066
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1067
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1067
A. Fail ve Mağdur 1067
B. Fiil 1067
C. Nitelikli Hal 1072
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1072
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1073
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1073
A. Teşebbüs 1073
B. İçtima 1074
C. İştirak 1074
VII. AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 209) 1075
§ 1. Genel Açıklama 1075
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1075
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1075
A. Suçun Faili 1075
B. Suçun Konusu: İmzalı ve Kısmen veya Tamamen Boş Bir Kâğıt 1076
C. Fiil 1077
D. Nitelikli Hal 1077
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1077
§ 5. Kovuşturma ve İspat 1077
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (TCK m. 220) 1078
§ 1. Genel Olarak 1078
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri 1079
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar 1080
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1081
A. Fail 1081
B. Mağdur 1082
C. Fiil 1082
1. Örgüt 1082
a. Bir Araya Gelmenin Kanunun Suç Saydığı Fiilleri İşlemek Amacıyla Olması 1083
b. Bir Araya Gelmenin Sürekli Olması 1083
c. Hiyerarşik Yapı 1084
d. Elverişlilik 1085
d. En Az Üç Kişinin Varlığı 1086
2. Örgüt Kurmak, Yönetmek (TCK m. 220/1), Üye Olmak (TCK m. 220/2), Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6), Örgüte Yardım Etmek (TCK m. 220/7) 1086
a. Örgüt Kurmak veya Yönetmek (TCK m. 220/1) 1086
b. Örgüte Üye Olmak (TCK m. 220/2) 1087
c. Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6) 1089
d. Örgüte Yardım Etmek 1090
e. Örgütün Propagandasını Yapmak (TCK m. 220/8) 1091
D. Nitelikli Hal 1091
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1092
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru 1093
§ 7. Etkin Pişmanlık 1093
§ 8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1094
A. Teşebbüs 1094
B. İçtima 1095
C. İştirak 1096
Dördüncü Bölüm
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 230 vd.)
I. BİRDEN ÇOK EVLİLİK VE HİLELİ EVLENME SUÇU (TCK m. 230/1–4) 1098
§ 1. Genel Açıklama 1098
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1099
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1100
A. Fail ve Mağdur 1100
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1101
1. Önceden Bir Evlilik İlişkisinin Varlığı 1101
2. Evlenme İşlemi Yaptırma 1102
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1103
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1104
A. Teşebbüs 1104
B. İçtima 1105
C. İştirak 1106
II. DİNİ NİKAH SUÇU (TCK m. 230/5–6) 1107
III. ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 231) 1110
§ 1. Genel Açıklama 1110
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1111
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1112
A. Fail ve Mağdur 1112
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1113
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1115
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1116
A. Teşebbüs 1116
B. İçtima 1117
C. İştirak 1119
IV. AYNI KONUTTA YAŞAYANLARIN BİRBİRİNE KÖTÜ MUAMELESİ SUÇU (TCK m. 232/1) 1119
§ 1. Genel Açıklama 1119
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1119
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1120
A. Fail ve Mağdur 1120
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1121
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1123
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1123
A. Teşebbüs 1123
B. İçtima 1124
C. İştirak 1125
V. DİSİPLİN YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 232/2) 1125
§ 1. Korunan Hukuksal Yarar 1125
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1126
A. Fail ve Mağdur 1126
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1126
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1127
§ 4. Hukuka Aykırılık Unsuru 1128
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1128
A. Teşebbüs 1128
B. İçtima 1129
C. İştirak 1129
VI. AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLÂLİ SUÇU (TCK m. 233) 1129
§ 1. Genel Açıklama 1129
§ 2. Bakım, Eğitim ve Destek Olma Yükümlülüğünün İhlali (TCK m. 233/1) 1130
A. Korunan Hukuksal Yarar 1130
B. Fail ve Mağdur 1130
C. Tipikliğin Diğer Unsurları 1131
§ 3. Gebe Kadını Terk Etmek Suçu (m. 233/2) 1133
A. Korunan Hukuksal Yarar 1133
B. Fail ve Mağdur 1134
C. Tipikliğin Diğer Unsurları 1134
§ 4. Çocuğun Ahlak, Güvenlik ve Sağlığını Tehlikeye Sokma Suçu (m. 233/3) 1136
A. Korunan Hukuksal Yarar 1136
B. Fail ve Mağdur 1136
C. Tipikliğin Diğer Unsurları 1136
VII. ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK m. 234) 1138
§ 1. Genel Açıklama 1138
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1138
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1138
A. Fail ve Mağdur 1138
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1139
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1141
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1141
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1142
A. Teşebbüs 1142
B. İçtima 1143
C. İştirak 1144
Beşinci Bölüm
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR (TCK m. 243–246)
I. GENEL OLARAK 1145
II. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME VEYA ORADA KALMA SUÇU (TCK m. 243) 1148
§ 1. Genel Olarak 1148
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1148
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1149
A. Fail ve Mağdur 1149
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi 1150
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1151
D. Nitelikli Haller 1154
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/3) 1154
2. Cezanın İndirilmesini Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/2) 1154
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1155
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1156
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1159
A. Teşebbüs 1159
B. İçtima 1160
C. İştirak 1161
III. BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİ VEYA ARASINDAKİ VERİ AKTARIMINI İZLEME SUÇU (TCK m. 243/4) 1161
§ 1. Genel Olarak 1161
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1162
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1162
A. Fail ve Mağdur 1162
B. Maddi Konu: Bir Bilişim Sisteminin Kendi İçinde veya Bilişim Sistemleri Arasında Nakledilen Veriler 1162
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1163
D. Nitelikli Haller 1163
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1163
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1164
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1164
A. Teşebbüs 1164
B. İçtima 1165
C. İştirak 1165
IV. BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 244) 1165
§. 1. Genel Olarak 1165
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1166
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1166
A. Fail ve Mağdur 1166
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi ve Sistem İçerisindeki Veriler 1167
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1167
1. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma (TCK m. 244/1) 1167
2. Verileri Bozma, Yok Etme, Değiştirme, Erişilmez Kılma, Veri Yerleştirme, Verileri Başka Bir Yere Gönderme (TCK m. 244/2) 1168
3. Haksız Yarar Sağlama (TCK m. 244/4) 1170
D. Nitelikli Hal 1171
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1171
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1171
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1171
A. Teşebbüs 1171
B. İçtima 1172
C. İştirak 1175
V. BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 245) 1175
§ 1. Genel Olarak 1175
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1176
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1177
A. Fail 1177
1. TCK m. 245/1 1177
2. TCK m. 245/2 1178
3. TCK m. 245/3 1178
B. Mağdur 1178
1. TCK m. 245/1 1178
2. TCK m. 245/2 1179
3. TCK m. 245/3 1179
C. Maddi Konu: Banka ve Kredi Kartları 1180
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1181
1. Başkasına Ait Banka ve Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/1) 1181
a. Başkasına Ait Kartın Ele Geçirilmesi veya Elde Bulundurulması 1182
b. Kartın Rıza Dışında Kullanılması veya Kullandırılması 1182
c. Yarar Sağlanması 1186
2. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme
(TCK m. 245/2). 1186
3. Sahte Banka veya Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/3) 1190
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları 1192
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1192
§ 6. Kişisel Cezasızlık Nedeni 1193
§ 7. Etkin Pişmanlık 1193
§ 8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1194
A. Teşebbüs 1194
B. İçtima 1196
C. İştirak 1204
Dördüncü Kitap
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE
İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 247 vd.)
I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI (TCK m. 6/1 c) 1210
§ 1. Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçlerin Suçta Kullanılması (TCK m. 266) 1220
§ 2. Kamu Görevlisi Sıfatının Kalkmasının Etkisi 1223
II. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 257) 1224
§ 1. Genel Açıklama 1224
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1226
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1227
A. Fail ve Mağdur 1227
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1228
1. Suçun Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle İşlenmesi 1228
2. Suçun Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek İşlenmesi 1231
3. Netice 1234
a. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma 1237
b. Kamu Açısından Bir Zararın Meydana Gelmesi 1239
c. Kişilere Haksız Yarar Sağlama 1241
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1243
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler 1245
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1245
A. Teşebbüs 1245
B. İçtima 1246
C. İştirak 1248
III. ZİMMET SUÇU (TCK m. 247, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 160) 1248
§ 1. Genel Açıklama 1248
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1249
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1250
A. Fail 1250
B. Maddi Konu 1252
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1255
D. Nitelikli Haller 1265
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal: Suçun Hileli Davranışlarla İşlenmesi (TCK m. 247/2) 1266
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 1268
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1273
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1275
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1276
A. Teşebbüs 1276
B. İçtima 1277
C. İştirak 1279
IV. İRTİKAP SUÇU (TCK m. 250) 1279
§ 1. Genel Açıklama 1279
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1279
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1280
A. Fail ve Mağdur 1280
B. Maddi Konu: Yarar 1280
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1281
1. İcbar, Hileli Davranışlarla İkna veya Hatadan Yararlanma 1281
2. Yarar Sağlanması veya Bu Yolda Vaatte Bulunulması 1293
D. Nitelikli Hal 1294
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1294
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1294
A. Teşebbüs 1294
B. İçtima 1295
C. İştirak 1296
V. RÜŞVET SUÇU (TCK m. 252–254) 1296
§ 1. Genel Açıklama 1296
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1301
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1302
A. Fail 1302
B. Maddi Konu: Yarar 1304
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1305
1. Yapılması veya Yapılmaması Gereken İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi 1305
2. Rüşvet Anlaşması 1306
3. Yararın Sağlanması veya Rüşvet Konusunda Anlaşmaya Varılması 1308
D. Nitelikli Haller 1310
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 1310
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 1310
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1310
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1310
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 254) 1311
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1313
A. Teşebbüs 1313
B. İçtima 1314
C. İştirak 1315
§ 8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 1316
VI. NÜFUZ TİCARETİ SUÇU (TCK m. 255) 1317
§ 1. Genel Açıklama 1317
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1319
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları 1319
A. Fail ve Mağdur 1319
B. Suçun Konusu 1321
C. Fiil 1322
1. Kamu Görevlisi Üzerinde Nüfuz Sahibi Olduğunu İleri Sürmek 1322
2. Haksız Bir İşin Gördürülmesi Amacı 1322
3. Menfaat Sağlamak veya Bu Yönde Anlaşmaya Varmak 1323
D. Nitelikli Haller 1323
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsuru 1323
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1323
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1324
A. Teşebbüs 1324
B. İçtima 1325
C. İştirak 1325
VII. KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI SUÇU (TCK m. 260) 1326
§ 1. Genel Açıklama 1326
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1327
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1328
A. Fail 1328
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1329
1. Görevi Terk Etme 1330
2. Göreve Gelmeme 1330
3. Görevi Yapmama 1330
4. Görevi (İşi) Yavaşlatma 1331
C. Nitelikli Hal 1331
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1332
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1333
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1333
A. Teşebbüs 1333
B. İçtima 1333
C. İştirak 1334
VIII. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (TCK m. 265) 1334
§ 1. Genel Açıklama 1334
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1335
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1336
A. Fail 1336
B. Mağdur 1336
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1336
1. Direnilen Kişinin Kamu Görevlisi Olması ve İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi 1336
2. Cebir veya Tehdit 1338
D. Nitelikli Haller 1341
1. Suçun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 265/2). 1341
2. Suçun, Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 265/3) 1342
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 265/3) 1342
4. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 265/4) 1342
5. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 265/4) 1342
6. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi 1342
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1343
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1343
A. Teşebbüs 1343
B. İçtima 1343
C. İştirak 1344
İkinci Bölüm
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 267 vd.)
I. İFTİRA SUÇU (TCK m. 267) 1348
§ 1. Genel Açıklama 1348
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1349
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1350
A. Fail 1350
B. Mağdur 1350
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1353
1. İhbar veya Şikayet Yoluyla İftira (Doğrudan İftira) 1353
2. Basın ve Yayın Yoluyla İftira (Dolaylı İftira) 1354
3. Suçun Konusu: Objektif Olarak Gerçek Dışı Olan ve Hukuka Aykırı Bir Fiil İsnadı 1356
4. Hareketin Niteliği 1360
D. Nitelikli Haller 1361
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 1361
2. Kaçakçılık Kanunu’nda Öngörülen Nitelikli Hal 1364
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1364
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1365
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 269) 1367
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1370
A. Teşebbüs 1370
B. İçtima 1371
C. İştirak 1372
II. SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK m. 270) 1372
§ 1. Genel Açıklama 1372
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1373
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları 1373
A. Fail ve Mağdur 1373
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1374
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları 1375
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1376
A. Teşebbüs 1376
B. İçtima 1376
C. İştirak 1377
§ 6. Cezanın İndirilmesini veya Kaldırılmasını Gerektiren Kişisel Neden 1377
III. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK m. 271) 1378
§ 1. Genel Açıklama 1378
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1379
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1379
A. İşlenmemiş Suçu İşlenmiş Gibi Yetkili Makamlara İhbar Etmek 1380
B. İşlenmemiş Bir Suçun Delil ve Eserlerini Soruşturma Yapılmasını Sağlayacak Biçimde Uydurma 1382
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1382
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1382
A. Teşebbüs 1382
B. İçtima 1383
C. İştirak 1383
IV. YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK m. 272) 1383
§ 1. Genel Açıklama 1383
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1385
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1386
A. Fail ve Mağdur 1386
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1387
C. Nitelikli Haller 1389
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1391
§ 5. Cezasızlık Nedenleri ya da Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nedenler 1392
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1396
A. Teşebbüs 1396
B. İçtima 1396
C. İştirak 1397
V. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK m. 278) 1398
§ 1. Genel Olarak 1398
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1398
§ 3. Suç Tipinin Özellikleri 1400
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1400
A. Fail ve Mağdur 1400
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1402
1. Suçun İşlenmekte Olması veya İşlenmiş Olmakla Birlikte Neticeyi Sınırlandırma Olanağının Bulunması 1402
2. Failin Suçla İlgili İnandırıcı Biçimde Bilgi Sahibi Olması 1404
3. Bildirimde Bulunmama 1405
C. Nitelikli Haller 1406
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1406
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru 1407
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1407
A. Teşebbüs 1407
B. İçtima 1408
C. İştirak 1408
VI. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK m. 280) 1409
§ 1. Genel Olarak 1409
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1409
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1410
A. Fail 1410
B. Suçun Konusu 1411
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1411
1. Failin Görev Yaptığı Sırada Bir Suçun İşlendiğine İlişkin Belirti İle Karşılaşması 1411
2. Bildirmeme veya Gecikme Gösterme 1413
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1414
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1414
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1415
A. Teşebbüs 1415
B. İçtima 1416
C. İştirak 1416
VII. GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK m. 287) 1416
§ 1. Genel Olarak 1416
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1417
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1417
A. Fail 1417
B. Mağdur 1419
C. Suçun Konusu 1419
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1419
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1421
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1421
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1423
A. Teşebbüs 1423
B. İçtima 1423
C. İştirak 1424
VIII. MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 289) 1424
§ 1. Genel Olarak 1424
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar 1425
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar) 1425
A. Fail 1425
B. Suçun Konusu 1426
1. Genel Olarak 1426
2. Rehinli Mal 1427
3. Hacizli Mal 1428
4. Herhangi Bir Nedenle Elkonulmuş Mal 1428
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı 1428
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar) 1429
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru 1430
§ 6. Etkin Pişmanlık 1431
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1431
A. Teşebbüs 1431
B. İçtima 1431
C. İştirak 1432
Kavramlar Dizini 1433

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat