Ceza Avukatının El Kitabı Erdener Yurtcan
Ceza Avukatının El Kitabı
Ceza Avukatının El Kitabı

Ceza Avukatının El Kitabı


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
623
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005698
Boyut
13,5x19,5
Baskı
18Prof. Dr. Erdener YURTCAN

 

 


İçindekiler
18. Basıya Önsöz 7
İçindekiler 9
1. Bölüm AVUKATLIĞIN TEMEL İLKELERİ
1. MÜVEKKİL İLİŞKİLERİ 19
2. HİZMETİ AÇIKLIK, DÜRÜSTLÜK İÇİNDE TAM OLARAK YERİNE GETİRME 21
3. MÜVEKKİLLE HABERLEŞME 22
4. MÜVEKKİL PSİKOLOJİSİ 23
5. HUKUKU BİLMEK (DOKTRİNİ VE UYGULAMAYI TAKİP ETMEK) 24
6. ADLİYE PERSONELİ İLE İLİŞKİLER 24
2. Bölüm
SUÇ DUYURUSU VE ŞİKAYETE İLİŞKİN İLKELER
1. SUÇLANAN KİŞİ: ŞÜPHELİ/SANIK 29
2. DİLEKÇELERDE AÇIK BİR ANLATIMIN GEREKLİ OLUŞU 34
3. DİLEKÇEDE OLMASI GEREKEN BİR BÖLÜM: HUKUKİ DEĞERLENDİRME 36
4.- DİLEKÇENİN EKLERİNİN DÜZENLİ OLMASI 37
5. TAKİPSİZLİK KARARI (KOVUŞTURMAMA KARARI) VE BU
KARARA İTİRAZ 37
3. Bölüm
CEZA DAVASI AÇILDIKTAN SONRAKİ İLKELER
1. BİRİNCİ DERECE CEZA MAHKEMELERİNİN ÖRGÜTLENMESİ 49
2. DOSYANIN İZLENMESİ - DAĞITIM (TEVZİ) 52
3. AVUKATIN CEZA DAVASINDAKİ SIFATLARI 68
4. DURUŞMALARDA HAZIR BULUNMA – MAZERET BİLDİRME 70
a) Savcının Duruşmada Hazır Bulunması 70
b) Müdafi ve Müdahil Vekilinin Duruşmada Hazır
Bulunması - Mazeret Bildirme 71

5. AVUKATA SÖZ VERİLMEZ: AVUKAT SÖZ ALIR 73
6. DURUŞMADA TUTUKLU SANIĞIN TAHLİYESİ İSTEMİ 73
7. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ (M.108) 77
8. TUTUKLAMA SÜRESİ (M. 102) 79
9. CMK’DA YENİ BİR YARGILAMA ÖNLEMİ: ADLİ KONTROL 79
a) Adli Kontrol kavramı, hukuki niteliği ve sonuçları 79
b) Adli kontrol kararı ve hükmedecek merciler (m.110) 86
c) Adli kontrol kararının kaldırılması (m.111) 87
d) Adli kontrol tedbirlerine uymama (m.112) 87
e) Adli kontrolün güvenceye bağlanması (m.113) ve
önceden ödetme (m.114) 88
10. ÇOCUK KORUMA KANUNUNDA (ÇKK) ADLİ KONTROL 90
11. DURUŞMADA YEREL YETKİ İTİRAZI 91
12. DURUŞMADA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI İLE İŞBÖLÜMÜ YÖNÜNDEN YETKİSİZLİK KARARI FARKI 95
13. LAYİHALARLA DOSYAYA YÖN VERME 96
14. DURUŞMADA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 97
a) Bilirkişi raporu, uzman mütalaası 104
b) Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem 106
c) Bilirkişi gider ve ücreti 107
15. DURUŞMADA MAHKEMEDEN MEHİL İSTEME 107
16. DOĞRUDAN SORU SORMA 108
17. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ YA DA AYRILMASINI İSTEME 113
18. SON SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ (TEVSİİ TAHKİKAT) İSTEMİ 116
19. MÜDAHİLİN(KATILANIN) ESAS HAKKINDAKİ İDDİASINI
BİLDİRMESİ 117
20. SAVCININ ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI VE BUNA KARŞI SAVUNMA 119
21. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) İLE
İLGİLİ AÇIKLAMALAR 124
4. Bölüm KANUNYOLLARINA İLİŞKİN İLKELER
A- İTİRAZ KANUNYOLU 135
1. Konusu ve Niteliği 135
2. İtiraz Yoluna Başvurma 136
a) Yetkililer 136
b) Yöntemi 136

3. İtiraz Yargılaması 137
a) Genel Olarak 137
b) İtiraz Yargılamasının Esasları 138
B- İSTİNAF KANUNYOLU 141
I. KONUSU VE NİTELİĞİ 141
II. İSTİNAFA AÇIK VE KAPALI OLAN HÜKÜMLER (M.272) 141
III. İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ (M.273) 142
IV. ESKİ HALE GETİRME SÜRESİ İÇİNDE İSTİNAF SÜRESİNİN İŞLEMESİ (M.274) 143
V. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN ETKİSİ (M.275) 143
VI. İSTİNAF İSTEMİNİN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE
REDDİ (M.276) 144
VII. İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI (M.277) 144
VIII. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAVCISININ GÖREVİ (M.278) . 145 IX. DOSYA ÜZERİNDE ÖN İNCELEME (M.279) 146
X. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE SONSORUŞTURMA (M.280) 147
XI. DURUŞMA HAZIRLIĞI (M.281) 148
XII. İSTİNAF DURUŞMASINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER (M.282) 149
XIII. SANIK LEHİNE BAŞVURU HALİNDE VERİLECEK HÜKÜM (M.283) 149
XIV. ISRAR (DİRENME) YASAĞI (M.284) 150
XV. ÖZEL YASALARDAKİ HÜKÜMLERE KARŞI İSTİNAF YOLU (M.285) 151
XVI. İSTİNAF KANUNYOLUNA ELEŞTİREL YAKLAŞIM 152
1. Genel olarak 152
2. Bölge adliye mahkemelerinin kurulması 152
3. CMK’da istinaf kanunyolu 156
C- TEMYİZ KANUNYOLU 163
1. Yargılamanın Yargıtayda Yapılması 163
a) Genel Olarak 163
b) Yargıtay’ın Karar Organları 164
aa) Ceza Daireleri 164
bb) Ceza Genel Kurulu 167
cc) Yargıtay Büyük Genel Kurulu 167
dd) Başkanlar Kurulları 168
ee) Birinci Başkanlık Kurulu 169

2. Konusu ve Niteliği 170
3. Amacı 171
4. Temyiz Yoluna Başvurmanın Etkisi 172
5. Temyiz İstemi ve Temyiz Nedeni 172
a) Temyiz İstemi 172
b) Temyiz Süresi. 173
c) Temyiz Dilekçesi, Temyiz Layihası, Temyiz Harcı 175
d) Temyizde Duruşmalı İnceleme İstemi 177
e) Yargıtay’da Dosyanın Takibi 179
f) Yargıtay’da Temyiz İncelemesi 181
g) Tebliğnamenin Bildirimi 183
h) Temyiz İncelemesinin Kapsamı 189
i) Temyiz İncelemesinin Hızlandırılması 191
j) Öteki Kanunyolları 192
5. Bölüm
KAMU DAVASINA MÜDAHALE (KATILMA) TEMEL İLKELER UYGULAMADA MÜDAHALE
1. KAMU DAVASINA MÜDAHALE (CMK: KATILMA) NEDİR? 195
2. KİM MÜDAHALE İSTEMİNDE BULUNABİLİR? 195
3. MÜDAHALE İSTEMİ NE ZAMAN YAPILIR?. 196
4. MÜDAHALE İSTEMİNİN YÖNTEMİ 197
5. MAHKEMENİN MÜDAHİLLİK KARARI VERME ZORUNLULUĞU 197
a) Mahkemece Müdahale İsteminin Reddedilmesi 198
b) Karara Bağlanmayan Müdahale İstemi 198
6. MÜDAHİL DAVAYI TAKİP ETMEK ZORUNDA MIDIR? 199
7. MÜDAHALENİN DİĞER ÖZELLİKLERİ 199
8. VEKİLLE TEMSİL 200
6. Bölüm MÜDAFİNİN YETKİLERİ
1. MÜDAFİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ. 205
2. MÜDAFİ SANIKTAN BAĞIMSIZDIR 205
3. MÜDAFİNİN VEKALETNAME İBRAZI 206
4. DAVA DOSYASINI İNCELEME YETKİSİ 207

5. MÜDAFİ SAYISI 212
6. MÜDAFİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 213
7. MÜDAFİLERİN VE MÜDAHİL VEKİLLERİNİN DURUŞMA
SALONUNDA OTURACAKLARI YER 213
8. AVUKATLARIN DURUŞMADA AYAĞA KALKMALARI 214
7. Bölüm
TUTUKLAMA HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA YARGILAMASI
1. TUTUKLAMA NEDENLERİ VE KOŞULLARI 219
2. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA YARGILAMASI
VE KANUNYOLLARI 221
3. TAHLİYE İSTEMİ VE KANUNYOLU 223
4. SORGU İÇİN TUTUKLAMA 224
5. TUTUKLULUK SÜRELERİ 225
6. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ 228
7. AYNI SANIK HAKKINDA BİRDEN ÇOK TUTUKLAMA
KARARININ VARLIĞI 231
8. HÜKÜMLE BİRLİKTE TUTUKLAMA VE YURTDIŞINA ÇIKMA
YASAĞI 234
9. KORUMA TEDBİRLERİ (YARGILAMA ÖNLEMLERİ)
NEDENİYLE TAZMİNAT (CMK, 141-144) 235
A. Kavram 236
B. Tazminatı doğuran nedenler 237
C. Yargılama 239
I. Genel ilkeler 239
a) İstek 239
b) Süre 241
c) Görevli ve Yetkili Mahkeme 241
II. Yargılama Yöntemi 242
a) Ön yargılama 242
aa) İncelemenin Mahkemece ya da Bir Üye Tarafından Yapılması 242
bb) İstemin Süre Yönünden İncelenmesi 242
cc) Hüküm ve Karar Dosyalarının Getirtilmesi 243
dd) Delillerin Toplanması. 244

ee) Savcının Görüş Bildirmesi 244
b) Mahkemenin Karar Vermesi 246
c) Mahkemenin Verebileceği Kararlar 246
aa) İstemin Reddi Kararı 247
bb) İstemin Kabulü Kararı 247
cc) Yetkisizlik Kararı 248
III. Kanunyolları 249
a) Kural Olarak Temyize Başvurulacağı 249
b) Kanunyollarına Başvurma Yetkisi 250
c) Süre 250
D. Tazminatın Geri Alınması (m.143) 251
E. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler (m.144) 251
F. Yargıçlara ve Cumhuriyet Savcılarına Açılacak Olan
Tazminat Davaları 253
10. ÖTEKİ KORUMA TEDBİRLERİNDE (YARGILAMA ÖNLEMLERİ) 6572 VE 6763 SAYILI YASALARIN YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER VE
YORUMU 254
a) Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama 255
b) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 258
c) İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması 266
1. CMK’nın hükümleri 266
a) İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 275
b) Avukatlarla ilgili istisna (m.136) 278
GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRME (M.139) 279
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 285
8. BÖLÜM
I. ÖNÖDEME (TCK md.75) (Şerh)
A. ÖNÖDEME 293
1. Kavram 295
2. 6763 sayılı Yasa Değişikliği 296
B. UZLAŞTIRMA 298

9. BÖLÜM
1. 2016 OHAL’İ İLE GETİRİLEN VE YASALAŞTIRILAN HÜKÜMLER
2. 7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1. 7070 SAYILI YASAYLA(YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 315
a) CMK’nın 149/2 nci maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir 315
b) Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem
ve müdafilik görevinden yasaklanma 315
c) Müdafi ile görüşme 319
d) Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi 320
e) Duruşmada hazır bulunacaklar 321
2. 7072 SAYILI YASAYLA(YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 322
a) Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 322
b) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı 322
c) Cumhuriyet savcısının kararına itiraz 323
3. 7076 SAYILI YASAYLA(YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN
DEĞİŞİK 324
4. 7078 SAYILI YASAYLA(YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 325
a) Bilirkişi olarak atanabilecekler 325
b) Tutuklulukta geçecek süre 326
c) Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 327
d) Teknik araçlarla izleme 330
e) Haksız tutuklama ve yakalamada tazminat 330
f) İhbar ve şikayet 331
g) Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 333
h) Duruşmadan vareste(bağışık) tutma 334
i) Duruşmada delillerin tartışılması 335
j) 7078 sayılı Yasayla (yürürlük: 8.3.2018) eklenen geçici madde: 337
5. 7079 SAYILI YASAYLA(YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 343
a) Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri 343
b) Postada elkoyma. 344

c) 7079 sayılı Yasayla eklenen madde 345
d) Duruşmada anlatılması zorunlu belge ve tutanaklar 345
e) Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma
(son soruşturma). 345
f) İstinaf yolunda uygulanacak olan istisna hükümler 346
g) Yargıtayda duruşmalı inceleme 346
6. 7086 SAYILI YASAYLA(YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN
DEĞİŞİKLİK 348
7. 7091 SAYILI YASAYLA(YÜRÜRLÜK: 8.3.2018) YAPILAN
DEĞİŞİKLİK 350
8. 6758 SAYILI YASAYLA(YÜRÜRLÜK: 24.9.2016) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 351
a) 128 inci maddeye ek madde 351
b) Bölge adliye mahkemesi savcısının görevi(m.278). 357
2. 7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 359
a) Aramanın yapılması 359
b) Elkoyma 360
c) Bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar
kütüklerinde arama yapılması. 362
d) Koğuşturmaya yer olmadığı kararı 364
e) Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi 366
f) 7145 sayılı Yasa(yürürlük: 31.7.2018) 133 üncü
maddeye bir geçici hüküm eklemiştir. 368
CEZA DAVASI İŞLEMLERİ ve ÖRNEKLERİ 371
CEZA DAVASI DOSYASI BİR CEZA DAVASININ KRONOLOJİSİ:
İŞLEM VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 389
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 485

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat