Ceza Avukatının El Kitabı Erdener Yurtcan

Ceza Avukatının El KitabıNisan 2019 Tarihi İtibariyle 7165 sayılı Yasayla Birlikte


Basım Tarihi
2019-04
Sayfa Sayısı
720
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
ANKARA
Stok Kodu
9789750254291
Boyut
16x24
Baskı
19Prof. Dr. Erdener YURTCAN

 

Konu Başlıkları
- Avukatlığın Temel İlkeleri
- Suç Duyurusu ve Şikayete İlişkin İlkeler
- Ceza Davası Açıldıktan Sonraki İlkeler
- Kanun Yollarına İlişkin İlkeler
- Kamu Davasına Müdahale (Katılma) Temel İlkeler Uygulamada Müdahale
- Müdafinin Yetkileri
- Tutuklama Hazırlık Soruşturmasında Tutuklama Yargılaması
- Ceza Davası İşlemleri ve Örnekleri
- Ceza Davası Dosyası Bir Ceza Davasının Kronolojisi: İşlem ve Dilekçe Örnekleri
Ceza Muhakemesi Kanunu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
19. Basıya Önsöz 7
1. Bölüm
AVUKATLIĞIN TEMEL İLKELERİ
I. MÜVEKKİL İLİŞKİLERİ 19
II. HİZMETİ AÇIKLIK, DÜRÜSTLÜK İÇİNDE TAM OLARAK YERİNE GETİRME 21
III. MÜVEKKİLLE HABERLEŞME 22
IV. MÜVEKKİL PSİKOLOJİSİ 23
V. HUKUKU BİLMEK (DOKTRİNİ VE UYGULAMAYI TAKİP ETMEK) 24
VI. ADLİYE PERSONELİ İLE İLİŞKİLER 24
2. Bölüm
SUÇ DUYURUSU VE ŞİKAYETE İLİŞKİN İLKELER
I. SUÇLANAN KİŞİ: ŞÜPHELİ/SANIK 27
II. DİLEKÇELERDE AÇIK BİR ANLATIMIN GEREKLİ OLUŞU 34
III. DİLEKÇEDE OLMASI GEREKEN BİR BÖLÜM: HUKUKİ DEĞERLENDİRME 35
IV. DİLEKÇENİN EKLERİNİN DÜZENLİ OLMASI 37
V. TAKİPSİZLİK KARARI (KOVUŞTURMAMA KARARI) VE BU KARARA İTİRAZ 37
3. Bölüm
CEZA DAVASI AÇILDIKTAN SONRAKİ İLKELER
I. BİRİNCİ DERECE CEZA MAHKEMELERİ 47
II. DOSYANIN İZLENMESİ – DAĞITIM (TEVZİ) 51
III. DURUŞMA HAZIRLIĞI 59
A. Konusu ve Amacı 59
B. İddianamenin Kabulü (m.175) 60
C. Duruşma Gününün Belirlenmesi 60
Ç. Duruşma İçin Çağrıların Yapılması 61
D. Delillerin Toplanması 64
E. Tanık Dinleme ya da Bilirkişiye Başvurma 64
F. İddianamenin Sanığa Bildirimi 65
IV. AVUKATIN CEZA DAVASINDAKİ SIFATLARI 66
V. DURUŞMALARDA HAZIR BULUNMA – MAZERET BİLDİRME 68
A. Savcının Duruşmada Hazır Bulunması 68
B. Müdafi ve Müdahil Vekilinin Duruşmada Hazır Bulunması – Mazeret Bildirme 69
VI. AVUKATA SÖZ VERİLMEZ: AVUKAT SÖZ ALIR 71
VII. DURUŞMADA TUTUKLU SANIĞIN TAHLİYESİ İSTEMİ 72
VIII. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ (M.108) 75
IX. TUTUKLAMA SÜRESİ (M. 102) 77
X. CMK’DA YENİ BİR YARGILAMA ÖNLEMİ: ADLİ KONTROL 77
A. Adli Kontrol Kavramı, Hukuki Niteliği ve Sonuçları 77
B. Adli Kontrol Kararı ve Hükmedecek Merciler (m.110) 84
C. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması (m.111) 84
Ç. Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama (m.112) 85
D. Adli Kontrolün Güvenceye Bağlanması (m.113) ve Önceden Ödetme (m.114) 86
E. Çocuk Koruma Kanununda (ÇKK) Adli Kontrol 87
XI. DURUŞMADA YEREL YETKİ İTİRAZI 88
XII. DURUŞMADA GÖREV İTİRAZI 91
XIII. DURUŞMADA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI İLE İŞBÖLÜMÜ YÖNÜNDEN YETKİSİZLİK KARARI FARKI 92
XIV. LAYİHALARLA DOSYAYA YÖN VERME 93
XV. DURUŞMADA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 94
A. Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası 101
B. Uzman Mütalaası 103
C. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem 104
Ç. Bilirkişi Gider ve Ücreti 104
XVI. DURUŞMADA MAHKEMEDEN MEHİL İSTEME 104
XVII. DOĞRUDAN SORU SORMA 105
XVIII. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ YA DA AYRILMASINI İSTEME 110
XIX. SON SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ (TEVSİİ TAHKİKAT) İSTEMİ 112
XX. MÜDAHİLİN (KATILANIN) ESAS HAKKINDAKİ İDDİASINI BİLDİRMESİ 114
XXI. SAVCININ ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI VE BUNA KARŞI SAVUNMA 115
XXII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 121
A. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi Kurumuna Eleştirel Yaklaşım 124
B. 6008 Sayılı Yasayla Getirilen Değişiklik 126
4. Bölüm
KANUNYOLLARINA İLİŞKİN İLKELER
I. İTİRAZ KANUNYOLU 131
A. Konusu ve Niteliği 131
B. İtiraz Yoluna Başvurma 133
1. Yetkililer 133
2. Yöntemi 133
3. Etkisi 133
C. İtiraz Yargılaması 134
1. Genel Olarak 134
2. İtiraz Yargılamasının Esasları 135
II. İSTİNAF KANUNYOLU 137
A. Konusu ve Niteliği 137
B. Bölge Adliye Mahkemeleri 138
C. İstinafa Açık ve Kapalı Olan Hükümler (m.272) 141
Ç. İstinaf İstemi ve Süresi (m.273) 141
D. Eski Hale Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi (m.274) 142
E. İstinaf Dilekçesinin Etkisi (m.275) 142
F. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi (m.276) 143
G. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277) 143
Ğ. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278) 144
H. Dosya Üzerinde Ön İnceleme (m.279) 145
I. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Sonsoruşturma (m.280) 146
İ. Duruşma Hazırlığı (m.281) 149
J. İstinaf Duruşmasında Uygulanacak Hükümler (m.282) 149
K. Sanık Lehine Başvuru Halinde Verilecek Hüküm (m.283) 150
L. Israr (Direnme) Yasağı (m.284) 150
M. Özel Yasalardaki Hükümlere Karşı İstinaf Yolu (m.285) 152
N. İstinaf Kanunyoluna Eleştirel Yaklaşım 152
1. Genel Olarak 152
2. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması 153
3. CMK’da İstinaf Kanunyolu 156
4. CMK’da İstinaf–Temyiz Sistematiği 160
a. CMK’da İstinaf 160
b. CMK’da Temyiz 160
c. İstinaf Kanunyolu Uygulamasının İki Yıllık Bilançosu 161
III. TEMYİZ KANUNYOLU 164
A. Yargılamanın Yargıtay’da Yapılması 164
1. Genel Olarak 164
2. Yargıtay’ın Karar Organları 165
a. Ceza Daireleri 165
b. Ceza Genel Kurulu 168
c. Yargıtay Büyük Genel Kurulu 169
ç. Başkanlar Kurulları 169
d. Birinci Başkanlık Kurulu 170
B. Temyiz Yargılamasının Konusu ve Niteliği 171
C. Amacı 173
Ç. Temyiz Yoluna Başvurmanın Etkisi 174
D. Temyiz İstemi ve Temyiz Nedeni 174
1. Temyiz İstemi 174
2. Temyiz Süresi 176
3. Temyiz Dilekçesi, Temyiz Layihası, Temyiz Harcı 177
E. Temyizde Duruşmalı İnceleme İstemi 179
F. Yargıtay’ın Sonkararları 182
1. Red Kararı (Onama, Tasdik) 183
2. Düşme Kararı 184
3. Islah Kararı 184
4. Bozma Kararı 186
G. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci 188
Ğ. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması 195
H. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi 195
I. Bozmadan Sonraki Yargılama 198
1. Yetkili Mahkeme 198
2. Mahkemenin Yapacağı İşlemler ve Verebileceği Kararlar (m.307) 199
a. Israr (Direnme) Kararı 200
b. Uyma Kararı 202
c. Uymadan Sonraki Serbestlik Kuralı 204
ca. Kural 204
cb. Serbestlik Kuralının İstisnaları 206
cba. Bozmanın Belirli Bir Eksiklik Nedeniyle Olması 206
cbb. Yalnız Sanık Lehine Temyiz Davası Açılmış Olması 206
İ. Yargıtay’da Dosyanın Takibi 207
J. Yargıtay’da Temyiz İncelemesi 209
1. Tebliğnamenin Bildirimi 212
2. Temyiz İncelemesinin Kapsamı 217
3. Temyiz İncelemesinin Hızlandırılması 219
K. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci 220
5. Bölüm
KAMU DAVASINA MÜDAHALE (KATILMA) TEMEL İLKELER UYGULAMADA MÜDAHALE
I. KAMU DAVASINA MÜDAHALE (CMK: KATILMA) NEDİR? 229
II. KİM MÜDAHALE İSTEMİNDE BULUNABİLİR? 230
III. MÜDAHALE İSTEMİ NE ZAMAN YAPILIR? 231
IV. MÜDAHALE İSTEMİNİN YÖNTEMİ 231
V. MAHKEMENİN MÜDAHİLLİK KARARI VERME ZORUNLULUĞU 232
A. Mahkemece Müdahale İsteminin Reddedilmesi 232
B. Karara Bağlanmayan Müdahale İstemi 233
VI. MÜDAHİL DAVAYI TAKİP ETMEK ZORUNDA MIDIR? 233
VII. MÜDAHALENİN DİĞER ÖZELLİKLERİ 234
VIII. VEKİLLE TEMSİL 234
6. Bölüm
MÜDAFİNİN YETKİLERİ
I. MÜDAFİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ 239
II. MÜDAFİ SANIKTAN BAĞIMSIZDIR 239
III. MÜDAFİNİN VEKALETNAME İBRAZI 240
IV. DAVA DOSYASINI İNCELEME YETKİSİ 241
V. MÜDAFİ SAYISI 247
VI. MÜDAFİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 247
VII. MÜDAFİLERİN VE MÜDAHİL VEKİLLERİNİN DURUŞMA SALONUNDA OTURACAKLARI YER 248
VIII. AVUKATLARIN DURUŞMADA AYAĞA KALKMALARI 249
7. Bölüm
TUTUKLAMA HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA YARGILAMASI
I. TUTUKLAMA NEDENLERİ VE KOŞULLARI 251
II. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA YARGILAMASI VE KANUNYOLLARI 253
III. TAHLİYE İSTEMİ VE KANUNYOLU 255
IV. SORGU İÇİN TUTUKLAMA 257
V. TUTUKLULUK SÜRELERİ 257
VI. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ 260
VII. AYNI SANIK HAKKINDA BİRDEN ÇOK TUTUKLAMA KARARININ VARLIĞI 263
VIII. HÜKÜMLE BİRLİKTE TUTUKLAMA VE YURTDIŞINA ÇIKMA YASAĞI 266
IX. KORUMA TEDBİRLERİ (YARGILAMA ÖNLEMLERİ) NEDENİYLE TAZMİNAT (CMK, 141–144) 267
A. Kavram 268
B. Tazminatı Doğuran Nedenler 269
C. Yargılama 271
1. Genel İlkeler 271
a. İstek 271
b. Süre 273
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme 273
2. Yargılama Yöntemi 274
a. Ön Yargılama 274
aa. İncelemenin Mahkemece ya da Bir Üye Tarafından Yapılması 274
ab. İstemin Süre Yönünden İncelenmesi 274
ac. Hüküm ve Karar Dosyalarının Getirtilmesi 275
aç. Delillerin Toplanması 275
ad. Savcının Görüş Bildirmesi 276
b. Mahkemenin Karar Vermesi 277
c. Mahkemenin Verebileceği Kararlar 278
ca. İstemin Reddi Kararı 279
cb. İstemin Kabulü Kararı 279
cc. Yetkisizlik Kararı 279
3. Kanunyolları 280
a. Kural Olarak istinafa Başvurulacağı 280
b. Kanunyollarına Başvurma Yetkisi 281
c. Süre 281
D. Tazminatın Geri Alınması (m.143) 282
E. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler (m.144) 283
F. Yargıçlara ve Cumhuriyet Savcılarına Açılacak Olan Tazminat Davaları 284
X. ÖTEKİ KORUMA TEDBİRLERİNDE (YARGILAMA ÖNLEMLERİ) 6572 VE 6763 SAYILI YASALARIN YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER VE YORUMU 286
A. Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama 286
B. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 289
C. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması 297
1. CMK’nın Hükümleri 297
a. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması 306
b. Avukatlarla İlgili İstisna (m.136) 309
8. Bölüm
I. ÖNÖDEME (TCK MD.75) (Şerh) 323
A. Kavram 325
B. 6763 sayılı Yasa Değişikliği 326
II. UZLAŞTIRMA 329
A. Terim ve Kavram 334
B. Uzlaştırmanın Unsurları 335
1. Taraflar 335
2. Uzlaştırmaya Konu Olabilecek Suçlar 335
3. Uzlaştırma Yasağı 336
4. Özel Yasalardaki Suçlarda Uzlaşma 336
5. Uzlaştırmanın Bir Kere Uygulanabilmesi 336
6. Uzlaştırmanın Koşulları 337
a. Failin Suçu Kabullenmesi 337
b. Failin Zararı Ödemesi ya da Gidermesi 337
7. Uzlaştırmada Kanunyolları 339
8. Uzlaştırma Konusuna Eleştirel Bakış 339
9. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma 340
9. BÖLÜM
I. 2016 OHAL’İ İLE GETİRİLEN VE YASALAŞTIRILAN HÜKÜMLER 343
A. 7070 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler 343
B. 7072 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler 350
C. 7076 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişik 352
Ç. 7078 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler 353
D. 7079 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler 371
E. 7086 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik 375
F. 7091 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik 377
G. 6758 sayılı Yasayla (Yürürlük: 24.9.2016) Yapılan Değişiklikler 378
II. 7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 386
10. Bölüm
CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI
10. Bölüm: CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI 397
CEZA DAVASI İŞLEMLERİ VE ÖRNEKLERİ
Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği 405
Müdahale (Katılma) Dilekçesi Örneği 406
Şikayet Dilekçesi Örneği 407
Takipsizlik (Koğuşturmaya Yer Olmadığına) Kararına İtiraz (CMUK 173) 408
Ceza Mahkemeleri İstinaf Dilekçesi Örneği 409
Temyiz Süresinin Muhafaza Dilekçesi Örneği 410
Temyiz Layihası 411
Yargılamanın Yenilenmesi Dilekçesi 412
Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) İsteği Örneği 413
Para Cezası Ödeme Hakkında Tebligat Önödeme Tebligatı 414
Takipsizlik Kararı (Vazgeçme) 415
Takipsizlik Kararı (Hukuki) 416
Zorla Getirme Müzekkeresi (Tanıklar İçin) 417
Kovuşturmama (Takipsizlik) Kararı 418
Kovuşturmama (Takipsizlik) Kararı 419
İddianame Örneği 420
CEZA DAVASI DOSYASI BİR CEZA DAVASININ KRONOLOJİSİ: İŞLEM VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 422
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 529

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat