Cumhuriyet Savcısının El Kitabı Erdener Yurtcan

Cumhuriyet Savcısının El Kitabı


Basım Tarihi
2021-04
Sayfa Sayısı
628
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750268441
Boyut
13x19
Baskı
2135,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 135 puan kazanacaksınız)
   135

Erdener Yurtcan

 

Prof.Dr. Erdener Yurtcan diyor ki:

Kitapta savcılık, özellikle uygulama dikkate alınarak tüm yönleriyle incelenmiştir. Kitabın sonunda yer alan "Ekler" bölümünde karar ve işlem örnekleri ile bir örnek ceza dosyası yer almaktadır.

Kitabı hazırlarken özellikle mesleğe ilk adımlarını atanlar düşünülmüş , ellerinin altında bir adres olsun istenmiştir.

Yeni basılar çalışılırken elbette kitapla ilgili pozitif hukukun güncel olması kaçınılmazdır. Bu bağlamda 7242 sayılı Yasa çıkarıldı. Her ne kadar bu yasa kamuoyuna bir infaz yasası değişikliği olarak sunulmuş olsa da, bu yasada öteki bazı yasaların dışında, CMK'da da değişiklikler yer almaktadır.

Bunlar kitapta ilgili bölümlere işlenmiştir.

Anayasa Mahkemesi basit yargılama konusunda iki önemli karar verdi. Bu kararlar da kitaba işlenmiştir.

Bunun dışında kitapta temel yapı korunmuştur.

Kitap, ceza yargılaması konusunda önemli görev gören Cumhuriyet savcılarına yol gösterecek, yardımcı olacak olan bir başvuru kitabıdır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Savcının Statüsü
Savcının Hazırlık Soruşturmasındaki Görevi
Savcının Delil Toplama İşlemleri
Savcının İstinabe (Talimat Yazma) Yetkisi
Savcının Yargılama Önlemlerine Başvurma Yetkisi
Savcılığın Dosya Oluşturması ve Dosyanın İncelenmesi
Duruşmada ve Kanunyolunda Savcılık
Seri Yargılama
Basit Yargılama Yolu
Önödemede Savcılık
Uzlaştırma
Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasında Savcılık
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun (3628 Sayılı Yasa) Uygulanmasında Savcılık
Güvenlik Tedbiri Yargılamalarında Savcılık
Kabahatler Kanununda Savcılık
Cezanın İnfazında Savcılık
2016 OHAL'inin Ceza Yargılaması Hukuku

İçindekiler

İkinci Basıya Önsöz 5
Önsöz 7
1. Bölüm
SAVCININ STATÜSÜ
I. GENEL BİLGİLER 31
A. Savcılık Örgütü 32
1. Savcılık–Mahkeme İlişkisi 33
B. Savcının Hukuki Statüsü 34
1. Yürütme Erki İçinde Oluşu 34
a. Göreve İlişkin Denetleme Yetkisi 34
b. Savcılığı Yönetme Yetkisi 34
aa. Emir Verme Yetkisi 35
bb. Görevi Bizzat Yerine Getirme Yetkisi 35
cc. İkame Yetkisi 35
2. Savcının Adalet Bakanı ile İlişkisi 35
3. Savcının Atanması 37
4. Savcıya Tanınan Güvenceler 37
5. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Varlığı 38
6. Savcının Görev Alanı 49
II. SAVCININ GÖREVLERİ 49
A. Araştırma ve Kovuşturma Görevi 49
B. Kamu Davasını Açma ve Yürütme 50
C. Yargılama Önlemlerin (Koruma Tedbirlerine) Başvurabilme 50
D. Kanun yoluna Başvurma 51
E. Cezaların İnfazı 51
F. Bazı Hukuk Davalarını Açma ve Yürütme 51
III. SAVCININ YARDIMCILARI 52
A. Kolluk 52
1. Genel Olarak Görevi 52
2. Kolluğun Ceza Yargılamasındaki Görevi 53
a. Suçu Araştırma 53
b. Bazı Yargılama Önlemlerine Başvurma Yetkisi 54
c. Suçla İlgili İhbar ve Şikâyetleri Kabul Görevi 54
B. Sulh Yargıçları 54
2. Bölüm
SAVCININ HAZIRLIK
SORUŞTURMASINDAKİ GÖREVİ
I. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ BAŞLAMASI 58
A. Suç Duyurusunun Yapılması (İhbar) 59
1. Kamu Makamlarının Suç Duyurusu 59
2. Kişilerin Suç Duyurusu 59
3. Şikayet Üzerine Öğrenme 60
II. HAZIRLIK SORUŞTURMASI FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ 62
A. Faaliyetin Yönetimi 62
B. Araştırma İşlemleri 63
C. Araştırma Görevinin İki Yönlü Oluşu 64
D. Araştırmanın Gizli Yürütülmesi 64
E. Araştırmanın Dağınık ve Biçime Bağlı Olmaksızın Yürütülmesi 65
F. Hazırlık Soruşturmasında Savcılıklar Arası Yetki Sorunu ve Çözümü 65
G. İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169) 66
H. İşlemlerin Bildirimi 67
1. Kavram 67
2. Bildirim Çeşitleri 67
a. Doğrudan Doğruya Bildirimler 68
aa. Tefhim 68
bb. Yazılı İşlemin Verilmesiyle 68
cc. Öteki Bildirimler 68
b. Vasıtalı Bildirimler 68
aa. Yazılı İşlemin Verilmesiyle 69
bb. Gösterme Yoluyla 70
cc. Sözle 70
dd. İlan Yoluyla 70
ee. Asma Yoluyla 71
ff. Gazete ile Yayınlayarak 71
gg. Elektronik İşlemlerle Bildirim 71
III. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA SAVCININ DIŞINDAKİ YETKİLİLER 73
A. Kolluk 73
1. Adlî Kolluk ve Görevi 75
2. Adli Görevde Aykırılıklar ve Soruşturma Yöntemleri 76
3. Kolluğun Savcının Emriyle İşe Girişmesi 77
4. Kolluğun Kendiliğinden İşe Girişmesi 78
B. Sulh Yargıcı 78
IV. SAVCININ DAVA AÇMA MECBURİYETİ VE TAKDİR YETKİSİ 79
V. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ SONUÇLANMASI 83
A. İşin Sona Ermesi 84
1. Çeşitli Olasılıklar 84
a. Kovuşturmanın Caiz Olmaması 84
b. Eylemin Cezalandırılmaması 84
c. Failin Cezalandırılamaması 84
d. Failin Suçsuzluğunun Anlaşılması ya da Yeterli Şüphe İçin Delil Elde Edilememesi 85
e. Kamu Yaranının Eksikliğin Saptanması 85
2. Son verme Yetkisi, Kararı ve Bunun Bildirimi 85
3. Takipsizlik Kararı (Kovuşturmama Kararı) ve Bu Karara İtiraz 85
4. Hazırlık Soruşturmasının Yeniden Yapılması 93
5. İddianamenin İadesi (m.174) 94
6. Davanın Açılması 98
a. Davanın Kamu Davası Oluşu 98
b. Savcının Kovuşturma Çeşitleri 100
c. Kamu Davasının Açılmasının Sonuçları 100
aa. Yargılamanın Bir Yargı Organına Bağlanması 100
bb. Yargılamada Egemenliğin Yargı Organına Geçmesi 101
cc. Yargılama Konusunun Belirlenmesi 101
dd. Sanığın Yerleşim Yerine Yerel Yetki Tanındığında, Bunun Davanın Açıldığı Andaki Yerleşim Yeri Olması 101
ee. Failin Şüpheli Sıfatını Alması 102
7. İddianame 102
3. Bölüm
SAVCININ DELİL TOPLAMA İŞLEMLERİ
I. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ YÜRÜTÜLMESİ 105
II. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA KEŞİF 106
III. YER GÖSTERME 108
IV. İFADE ALMA 109
V. KAVRAM 110
VI. SORGU VE İFADE ALMA YÖNTEMİ 111
A. Çağrının Yapılması 111
B. Kimlik Tespiti 112
C. Suçlamayı Bildirme 114
D. Müdafiden Faydalanma Hakkı 114
E. Yakalamayı Bildirme 116
F. Cevap Vermek Yükümünün Olmaması (Susma Hakkı) 116
G. Lehte Olan Delilleri İleri Sürme Olanağı 118
H. İfade ya da Sorgunun Tutanakla Tespiti 120
I. 147’nci Madde ile 191’inci Madde İlişkisi 120
İ. Yasak Sorgu Yöntemleri 121
VII. BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA 125
VIII. KAVRAM 125
A. Genel Tecrübe Kurallarını Bildirme 126
B. Özel Bilgi Sahibi Kişinin Gözlemleyebileceği Olguları Tespit 126
C. Özel Bilgiyle Bilimsel Kuralları Uygulayıp Sonuç Çıkarmak 126
D. Bilirkişinin Doğrudan Doğruya Yargıcın Yardımcısı Oluşu 126
E. Bilirkişinin Özel Bilgiye Sahip ve Ancak Yargıcın Emriyle Faaliyette Bulunan Kişi Oluşu 127
F. Bilirkişiden Yararlanma Sınırı 127
1. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyetinin Olmaması 127
2. Sanığın Şuurunun Tetkiki (m.74) 130
3. Ölü Muayenesi ve Otopsi (m. 86, 87) 130
4. Zehirlenme Şüphesi Olan Haller (m.89) 131
5. Kalpazanlık Halleri (m. 73) 132
6. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi (m.75) 132
7. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi (m.76) 134
8. Kadının Muayenesi 136
9. Moleküler Genetik İncelemeler 136
a. Yargıcın Kararı ve İnceleme Yapılması 137
b. İnceleme Sonuçlarının Gizliliği 137
10. Fizik Kimliğin Tespiti (m.81) 138
11. Yönetmelik 138
12. Bilirkişinin Duruşmada Açıklama Yapması (m.68) 144
13. Bilirkişi Raporunda Eksiklik ve Çelişkinin Varlığı 145
14. Bilirkişilik Yapmak Mecburiyetinin Olmaması–Resmi Bilirkişilik 146
15. Bilirkişinin Yasaklanması, Reddi ve Çekinmesi (İstinkâf) 148
16. Uzman Mütalaası (m.67/son) 149
17. Bilirkişinin Hukuki Statüsü 150
a. Bilirkişinin Ödevleri 150
aa. Hazır Bulunma 151
bb. Rapor Verme 151
cc. Yemin Etme 151
18. Bilirkişinin Görevini Yapmamasının Yaptırımı 151
19. Bilirkişinin Hakları 151
IX. TANIK DİNLEME 152
A. Kavram 152
1. Herkesin Tanık Olabilmesi 153
2. Tanıklığın Öteki Yargılama Süjeleriyle Bağdaşıp Bağdaşmadığı 153
B. Tanığın Ödevleri 154
1. Yargıç Önünde Hazır Bulunma 154
2. Beyanda Bulunma 155
a. Sınırsız Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar 155
b. Sınırlı Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar 156
c. Tanıklık Yapmaları İzne Bağlı Olanlar 157
d. Bazı Sorulara Cevap Vermekten Çekinebilen Tanıklar 157
C. Yemin Etme 158
1. Yemin Mecburiyeti 158
2. İstisnalar 158
a. Yemin Yasağı Uygulanan Tanıklar 159
b. Yeminden Çekinme Hakkı Olanlar 159
3. Tanıklıktan ve Yeminden Nedensiz Çekinme 159
X. TANIĞIN DİNLENMESİ VE YEMİN ETTİRİLMESİ 161
A. Tanığın Dinlenmesi 161
1. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma 161
2. Tanıkları Tek Tek Dinleme 161
3. Tanıkları Dinleme Yöntemi 161
4. Sanıklar İçin Öngörülen Yasak Sorgu Yöntemlerinin Tanıklar İçin de Uygulanması 162
5. Tanığın Korunması 162
XI. TANIĞIN YEMİN ETMESİ 164
A. Yemin Ettirme Yetkisi 164
B. Tanıkların Ayrı Ayrı Yemin Etmesi 164
C. Yeminin Biçimi 165
1. Yeminin Formülü 165
2. Yeminin Yöntemi 165
3. Dilsizin Yemini 165
D. Tanığın Tekrar Dinlenmesinde Yemini 166
XII. TANIĞIN HAKLARI 166
A. Olay Hakkında Bilgisini Tam Olarak Anlatma 166
B. Yargılama Sırasında Saldırılardan Korunma 166
C. Tanığa Tazminat Verilmesi 166
4. Bölüm
SAVCININ İSTİNABE
(TALİMAT YAZMA) YETKİSİ
I. İSTİNABE (TALİMAT YAZMA) 167
A. Kavram 167
B. Uygulaması 170
C. Amacı 170
5. Bölüm
SAVCININ YARGILAMA ÖNLEMLERİNE
BAŞVURMA YETKİSİ
I. GENEL OLARAK 173
II. SAVCININ ÇEŞİTLİ ÖNLEMLERDEKİ YETKİSİ 174
A. Arama 174
1. Kavram 174
2. Kapalı Yerlerde Arama 176
a. Şüpheliye Ait Yerlerde 176
aa. Amacı 176
bb. Aramanın Zamanı 176
cc. Aramayı Emretme Yetkisi 177
dd. Aramanın Yapılması 178
b. Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama (m.117) 179
c. Avukat Bürosunda Arama (m.130) 179
3. Kişinin Üzerini Arama 180
a. Arama – Tarama 181
B. Elkoyma 184
1. Kavram 185
II. TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA ELKOYMA (M.128) 186
III. ELKOYMA YETKİSİ 192
A. Elkoyma Önleminin Uygulanması 193
B. Elkonulması Yasak Eşya 194
1. Sanıkla Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olan Kişiler Arasında Gönderilmiş Mektuplar (m. 126) 195
2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (m.125) 195
3. Basın Araçlarının Korunması: Zapt, Müsadere ve İşletmekten Alıkoyma Yasağı 196
4. Tutuklu Sanıkla Müdafii Arasında Gönderilen Mektuplar (m.144) 197
C. Özel Elkoyma Türleri 197
1. PTT’de Elkoyma (m.96) 197
D. Basılmış Eserlere Elkoyma 198
1. Süreli ya da Süresiz Yayınların Toplatılması 199
2. Yabancı Ülkelerde Yayımlanmış Basılı Eserlerin Türkiye’de Dağıtılmasının ve Satışa Sunulmasının Yasaklanması 202
3. Türkiye’de Basılmış Eserlerin Dağıtımının Engellenmesi 204
4. Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma (m.130) 205
5. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma (m.134) 205
6. Şirket Yöntemi İçin Kayyım Tayini (m.133) 206
7. Elkonulan Eşyanın İadesi 210
E. Elkonulan Eşyanın Korunması veya Elden Çıkarılması 210
IV. HABERLEŞME ARAÇLARININ DİNLEMEYE ALINMASI 211
A. Türk Hukuku 212
1. CMK’nın Hükümleri 212
a. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Konusunda CMK’nın Düzenlemesi ile İlgili Değerlendirme 221
b. Avukatlarla İlgili İstisna (m.136) 222
B. Alman Hukuku 223
1. Genel Olarak 223
2. Dinlemenin Şartları 223
a. Maddi Şartlar 223
aa. Dinlemeye Almanın Uygulanabildiği Suçlar 223
bb. Dinlemeye Maruz Kalan Kişiler 224
aaa. Kapsamı 224
bbb. Suç Şüphesinin Yoğunluğu 224
ccc. Dinlemeye Almanın Tali Niteliği 224
b. Şekli Şartlar 225
aa. Yetki 225
bb. Önlemin Uygulanması 226
c. Hukuki Sonuçlar 226
aa. Genel Olarak 226
bb. Dinlemeye Alma Sonucu Başka Suçlara İlişkin Deliller ve Maddi Olguların Ele Geçirilmesi 227
cc. Dinleme Önleminin Sona Ermesi 229
V. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 229
6. Bölüm
SAVCILIĞIN DOSYA OLUŞTURMASI VE
DOSYANIN İNCELENMESİ
I. GENEL OLARAK 253
II. DOSYANIN İNCELENMESİ 254
7. Bölüm
DURUŞMADA VE
KANUNYOLUNDA SAVCILIK
I. GENEL OLARAK 263
II. SAVCININ DURUŞMADA HAZIR BULUNMASI 264
III. SAVCILIĞIN İSTEM VE MÜTALAALARI 266
IV. ESAS HAKKINDA MÜTALAA 268
V. KANUNYOLUNDA SAVCILIK 272
A. İstinaf 272
1. Konusu ve Niteliği 272
2. Bölge Adliye Mahkemeleri 273
III. İSTİNAFA AÇIK VE KAPALI OLAN HÜKÜMLER (M.272) 275
IV. İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ (M.273) 276
V. ESKİ HALE GETİRME SÜRESİ İÇİNDE İSTİNAF SÜRESİNİN İŞLEMESİ (M.274) 277
VI. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN ETKİSİ (M.275) 277
VII. İSTİNAF İSTEMİNİN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ (M.276) 277
VIII. İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI (M.277) 278
IX. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAVCISININ GÖREVİ (M.278) 279
X. DOSYA ÜZERİNDE ÖN İNCELEME (M.279) 280
XI. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE KOVUŞTURMA (M.280) 281
XII. DURUŞMA HAZIRLIĞI (M.281) 283
XIII. İSTİSNALAR (M. 282) 284
XIV. SANIK LEHİNE BAŞVURU HALİNDE VERİLECEK HÜKÜM (M.283) 287
XV. ISRAR (DİRENME) YASAĞI (M.284) 288
XVI. ÖZEL YASALARDAKİ HÜKÜMLERE KARŞI İSTİNAF YOLU (M.285) 289
XVII. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZ YETKİSİ 290
XVIII. İSTİNAF KANUNYOLUNA ELEŞTİREL YAKLAŞIM 292
A. Genel Olarak 292
B. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması 292
C. CMK’da İstinaf Kanunyolu 293
XIX. TEMYİZ YARGILAMASI 335
8. Bölüm
SERİ YARGILAMA
I. GENEL OLARAK 387
II. SERİ YARGILAMAYA KONU OLABİLECEK OLAN SUÇLAR 388
III. SERİ YARGILAMADA BİLGİLENDİRME 389
IV. SERİ YARGILAMA TEKLİFİ 390
V. SERİ YARGILAMADA SAVCININ CEZAYI BELİRLEMESİ 390
VI. SERİ YARGILAMADA SEÇENEKLER 391
VII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ UYGULANMASI (HAGB) 391
VIII. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN UYGULANABİLMESİ 392
IX. SAVCININ MAHKEMEDEN SERİ YARGILAMAYI İSTEMESİ 392
X. MAHKEMENİN SERİ YARGILAMADA HÜKÜM KURMASI 393
XI. SERİ YARGILAMADA ELDE EDİLEN BELGE VE BİLGİLERİN DAHA SONRA KULLANILMASI YASAĞI 394
XII. SERİ YARGILAMAYA KONU SUÇUN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ 395
XIII. SERİ YARGILAMA YASAĞI 395
XIV. SERİ YARGILAMAYA ENGEL HALLER 395
XV. MAHKEMENİN KURDUĞU SERİ YARGILAMA HÜKMÜNE KARŞI KANUNYOLU 396
XVI. YÖNETMELİK ÇIKARILMASI 396
XVI. SERİ YARGILAMA İLE İLGİLİ GEÇİCİ HÜKÜM 397
9. Bölüm
BASİT YARGILAMA YOLU
I. GENEL OLARAK 401
II. BASİT YARGILAMANIN UYGULANMA OLANAĞI 401
III. MAHKEMECE YAPILACAK BASİT YARGILAMA İŞLEMLERİ 403
IV. MAHKEMENİN HÜKÜM KURMASI 404
V. MAHKEMEYE TANINAN SEÇENEK YETKİLER 404
VI. BASİT YARGILAMA HÜKMÜNE KARŞI KANUN YOLU 404
VII. MAHKEMENİN BASİT YARGILAMADAN CAYMASI 405
VIII. BASİT YARGILAMANIN İSTİSNALARI 405
IX. BASİT YARGILAMA İLE BİRLEŞTİRME YASAĞI 406
X. BASİT YARGILAMADA İTİRAZ 406
XI. BASİT YARGILAMA İLE İLGİLİ GEÇİCİ HÜKÜM 408
10. Bölüm
ÖNÖDEMEDE SAVCILIK
I. KAVRAM 413
II. UYGULAMA ALANI 417
A. Eylemin Adli Para Cezasını Gerektirmesi 417
B. Eylemin Üç Aya Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Suç Olması 418
C. Savcının Önödeme Girişimi 418
D. Başarısız Önödeme Girişiminin Sonuçları 419
III. SAVCININ ÖNÖDEME GİRİŞİMİNDE BULUNMAKSIZIN DAVA AÇMASI 419
11. Bölüm
UZLAŞTIRMA
I. TERİM VE KAVRAM 421
II. UZLAŞMANIN UNSURLARI 421
A. Taraflar 421
B. Uzlaşmaya Konu Olabilecek Suçlar 422
C. Diğer Yasalarda Uzlaştırma 423
D. Uzlaştırma Yasağı 423
E. Uzlaştırma İşlemleri 423
F. Uzlaşma Konusuna Eleştirel Bakış 427
G. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma 428
12. Bölüm
MEMURLARIN VE
DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN
YARGILANMASINDA SAVCILIK
I. GENEL OLARAK 431
II. MKYK’NIN KURALLARI 433
A. Amaç 433
B. Kapsam 435
C. İzin Vermeye Yetkili Merciler 437
D. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi, İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler 440
E. Ön İnceleme 445
F. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor 447
G. Süre 448
H. Soruşturma İzninin Kapsamı 450
I. İtiraz 453
İ. İştirak Halinde İşlenen Suçlar 455
J. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci 456
K. Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler 457
13. Bölüm
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI,
RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN (3628 SAYILI YASA) UYGULANMASINDA SAVCILIK
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE
YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN
(3628 SAYILI YASA) YGULANMASINDA SAVCILIK 461
14. Bölüm
GÜVENLİK TEDBİRİ
YARGILAMALARINDA SAVCILIK
I. KONUSU 467
II. EMNİYET TEDBİRLERİ YARGILAMASI KURALLARI 468
A. Çocukların Yargılanması 468
1. Çocuk Mahkemeleri 468
2. ÇKK, Mahkemelerin Görevini de Şöyle Belirlemiştir 470
3. Mahkemelerin Yargı Çevresi 470
4. Yargıçların Atanmaları 471
5. Çocuk Mahkemelerinde Yargılanacaklar 471
6. Çocuklar Hakkındaki Ceza Kuralları 472
7. Çocuklar Hakkındaki Soruşturma ve Yargılama Kuralları 480
a. Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu 480
b. Çocuk Bürosunun Görevleri 480
c. Kolluğun Çocuk Birimi 481
d. Görevlilerin Eğitimleri 482
8. Soruşturma 482
9. Çocuğun Gözaltında Tutulması 483
10. Çocuğun Nakli 484
11. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 485
12. Adlî Kontrol 488
13. Tutuklama Yasağı 489
14. Uzlaştırma 490
B. Akıl Hastaları Hakkındaki Yargılama Kuralları 491
C. Uyuşturucu ya da Alkol Tutkunu (Müptelası) Olanlar Hakkındaki Yargılama Kuralları 494
15. Bölüm
KABAHATLER KANUNUNDA SAVCILIK
KABAHATLER KANUNUNDA SAVCILIK 495
16. Bölüm
CEZANIN İNFAZINDA SAVCILIK
I. KONUSU 497
II. İNFAZ YARGILAMASININ ÇEŞİTLERİ 498
A. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama (CİK, m.98) 498
B. Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması (m.99) 498
C. Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi (m.100) 499
D. İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü (m.101) 500
17. Bölüm
2016 OHAL’İNİN
CEZA YARGILAMASI HUKUKU
I. 2016 OHAL’İ İLE GETİRİLEN VE YASALAŞTIRILAN HÜKÜMLER 501
A. 7070 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler 501
1. CMK’nın 149/2’nci maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir. 501
2. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Yasaklanma 502
3. Müdafi ile Görüşme 505
4. Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi 506
5. Duruşmada Hazır Bulunacaklar 507
B. 7072 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler 507
1. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri 507
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 508
3. Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz 509
C. 7076 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişik Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 509
D. 7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler 510
1. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler 510
2. Tutuklulukta Geçecek Süre 511
3. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 512
4. Teknik Araçlarla İzleme 515
5. Haksız Tutuklama ve Yakalamada Tazminat 515
6. İhbar ve Şikayet 516
7. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri 517
8. Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutma 519
9. Duruşmada Delillerin Tartışılması 520
10. 7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Eklenen Geçici Madde 521
E. 7079 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler 527
1. Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri 527
2. Postada Elkoyma 527
3. 7079 Sayılı Yasayla Eklenen Madde 528
4. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar 529
5. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma (Son Soruşturma) 529
6. İstinaf Yolunda Uygulanacak Olan İstisna Hükümler 529
7. Yargıtayda Duruşmalı İnceleme 530
F. 7086 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik 531
G. 7091 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik 533
H. 6758 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 24.9.2016) Yapılan Değişiklikler 534
1. 128’inci Maddeye Ek Madde 534
2. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278) 540
II. 7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 541
A. Aramanın Yapılması 541
B. Elkoyma 543
C. Bilgisayar ve Bilgisayar Programları ile Bilgisayar Kütüklerinde Arama Yapılması 544
D. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 546
E. Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi 548
F. 7145 Sayılı Yasa (Yürürlük: 31.7.2018) 133’üncü Maddeye Bir Geçici Hüküm Eklemiştir 549
CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI 553
EKLER
BİR CEZA DOSYASININ İNCELENMESİNDE CEVAP ARANACAK SORULAR 561
CEZA DAVASI İŞLEMLERİ VE ÖRNEKLERİ 566
TÜRK CEZA KANUNUNDA CEZANIN BELİRLENMESİ VE MADDELERİN UYGULANMA SIRASI 584
YENİ TCK’NIN UYUM HÜKÜMLERİ 587
POZİTİF HUKUKUMUZDA UZLAŞTIRMA KONUSU OLACAK VE OLMAYACAK OLAN SUÇLAR 591
CEZA YARGILAMASI VE CEZA İNFAZI İŞLEM VE KARAR ÖRNEKLERİ 599
AVUKATLARIN GÖREV SUÇLARINDAN ÖTÜRÜ YAPILAN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 621

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
   
   
Kapat