Cumhuriyet Savcısının El Kitabı Erdener Yurtcan

Cumhuriyet Savcısının El Kitabı


Basım Tarihi
2019-11
Sayfa Sayısı
712
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750257995
Boyut
13,5x19,5
Baskı
199,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 99 puan kazanacaksınız)
   99

Prof. Dr. Erdener YURTCAN

 

Konu Başlıkları
- Savcının Statüsü
- Savcının Hazırlık Soruşturmasındaki Görevi
- Savcının Delil Toplama İşlemleri
- Savcının İstinabe (Talimat Yazma) Yetkisi
- Savcının Yargılama Önlemlerine Başvurma Yetkisi
- Savcılığın Dosya Oluşturması ve Dosyanın İncelenmesi
- Duruşmada ve Kanunyolunda Savcılık
- Seri Yargılama
- Basit Yargılama Yolu
- Önödemede Savcılık
- Uzlaştırma
- Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasında Savcılık
- Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun (3628 Sayılı Yasa) Uygulanmasında Savcılık
- Güvenlik Tedbiri Yargılamalarında Savcılık
- Kabahatler Kanununda Savcılık
- Cezanın İnfazında Savcılık
2016 OHAL'inin Ceza Yargılaması Hukuku

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
1. Bölüm
SAVCININ STATÜSÜ
I. GENEL BİLGİLER 27
A. Savcılık Örgütü 28
1. Savcılık–Mahkeme İlişkisi 29
B. Savcının Hukuki Statüsü 30
1. Yürütme Erki İçinde Oluşu 30
a. Göreve İlişkin Denetleme Yetkisi 30
b. Savcılığı Yönetme Yetkisi 30
aa. Emir Verme Yetkisi 31
bb. Görevi Bizzat Yerine Getirme Yetkisi 31
cc. İkame Yetkisi 31
2. Savcının Adalet Bakanı ile İlişkisi 31
3. Savcının Atanması 33
4. Savcıya Tanınan Güvenceler 33
5. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Varlığı 34
6. Savcının Görev Alanı 44
II. SAVCININ GÖREVLERİ 45
A. Araştırma ve Koğuşturma Görevi 45
B. Kamu Davasını Açma ve Yürütme 46
C. Yargılama Önlemlerin (Koruma Tedbirlerine) Başvurabilme 46
D. Kanunyoluna Başvurma 47
E. Cezaların İnfazı 47
F. Bazı Hukuk Davalarını Açma ve Yürütme 47
III. SAVCININ YARDIMCILARI 48
A. Kolluk 48
1. Genel Olarak Görevi 48
2. Kolluğun Ceza Yargılamasındaki Görevi 49
a. Suçu Araştırma 49
aa. Doğrudan Doğruya Araştırma 49
bb. Savcının Emri Üzerine Araştırma 49
b. Bazı Yargılama Önlemlerine Başvurma Yetkisi 50
c. Suçla İlgili İhbar ve Şikâyetleri Kabul Görevi 50
B. Sulh Yargıçları 50
2. Bölüm
SAVCININ HAZIRLIK SORUŞTURMASINDAKİ GÖREVİ
I. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ BAŞLAMASI 54
A. Suç Duyurusunun Yapılması (İhbar) 55
1. Kamu Makamlarının Suç Duyurusu 55
2. Kişilerin Suç Duyurusu 55
3. Şikayet Üzerine Öğrenme 56
II. HAZIRLIK SORUŞTURMASI FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ 58
A. Faaliyetin Yönetimi 58
B. Araştırma İşlemleri 59
C. Araştırma Görevinin İki Yönlü Oluşu 60
D. Araştırmanın Gizli Yürütülmesi 60
E. Araştırmanın Dağınık ve Biçime Bağlı Olmaksızın Yürütülmesi 61
F. Hazırlık Soruşturmasında Savcılıklar Arası Yetki Sorunu ve Çözümü 61
G. İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169) 62
H. İşlemlerin Bildirimi 63
1. Kavram 63
2. Bildirim Çeşitleri 63
a. Doğrudan Doğruya Bildirimler 64
aa. Tefhim 64
bb. Yazılı İşlemin Verilmesiyle 64
cc. Öteki Bildirimler 64
b. Vasıtalı Bildirimler 64
aa. Yazılı İşlemin Verilmesiyle 65
bb. Gösterme Yoluyla 66
cc. Sözle 66
dd. İlan Yoluyla 66
ee. Asma Yoluyla 67
ff. Gazete ile Yayınlayarak 67
gg. Elektronik İşlemlerle Bildirim 67
III. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA SAVCININ DIŞINDAKİ YETKİLİLER 69
A. Kolluk 69
1. Adlî Kolluk ve Görevi 71
2. Adli Görevde Aykırılıklar ve Soruşturma Yöntemleri 72
3. Kolluğun Savcının Emriyle İşe Girişmesi 73
4. Kolluğun Kendiliğinden İşe Girişmesi 73
B. Sulh Yargıcı 74
IV. SAVCININ DAVA AÇMA MECBURİYETİ VE TAKDİR YETKİSİ 75
V. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ SONUÇLANMASI 79
A. İşin Sona Ermesi 80
1. Çeşitli Olasılıklar 80
a. Koğuşturmanın Caiz Olmaması 80
b. Eylemin Cezalandırılmaması 80
c. Failin Cezalandırılamaması 80
d. Failin Suçsuzluğunun Anlaşılması ya da Yeterli Şüphe İçin Delil Elde Edilememesi 81
e. Kamu Yaranının Eksikliğin Saptanması 81
2. Son verme Yetkisi, Kararı ve Bunun Bildirimi 81
3. Takipsizlik Kararı (Kovuşturmama Kararı) ve Bu Karara İtiraz 81
4. Hazırlık Soruşturmasının Yeniden Yapılması 89
5. İddianamenin İadesi (m.174) 91
6. Davanın Açılması 94
a. Davanın Kamu Davası Oluşu 94
b. Savcının Koğuşturma Çeşitleri 96
c. Kamu Davasının Açılmasının Sonuçları 96
aa. Yargılamanın Bir Yargı Organına Bağlanması 96
bb. Yargılamada Egemenliğin Yargı Organına Geçmesi 97
cc. Yargılama Konusunun Belirlenmesi 97
dd. Sanığın Yerleşim Yerine Yerel Yetki Tanındığında, Bunun Davanın Açıldığı Andaki Yerleşim Yeri Olması 97
ee. Failin Şüpheli Sıfatını Alması 98
7. İddianame 98
3. Bölüm
SAVCININ DELİL TOPLAMA İŞLEMLERİ
I. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ YÜRÜTÜLMESİ 101
II. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA KEŞİF 102
III. YER GÖSTERME 104
IV. İFADE ALMA 105
V. KAVRAM 106
VI. SORGU VE İFADE ALMA YÖNTEMİ 107
A. Çağrının Yapılması 107
B. Kimlik Tespiti 108
C. Suçlamayı Bildirme 110
D. Müdafiden Faydalanma Hakkı 110
E. Yakalamayı Bildirme 112
F. Cevap Vermek Yükümünün Olmaması (Susma Hakkı) 112
G. Lehte Olan Delilleri İleri Sürme Olanağı 114
H. İfade ya da Sorgunun Tutanakla Tespiti 116
I. 147’nci Madde ile 191’inci Madde İlişkisi 116
İ. Yasak Sorgu Yöntemleri 117
VII. BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA 121
VIII. KAVRAM 121
A. Genel Tecrübe Kurallarını Bildirme 122
B. Özel Bilgi Sahibi Kişinin Gözlemleyebileceği Olguları Tespit 122
C. Özel Bilgiyle Bilimsel Kuralları Uygulayıp Sonuç Çıkarmak 122
D. Bilirkişinin Doğrudan Doğruya Yargıcın Yardımcısı Oluşu 122
E. Bilirkişinin Özel Bilgiye Sahip ve Ancak Yargıcın Emriyle Faaliyette Bulunan Kişi Oluşu 123
F. Bilirkişiden Yararlanma Sınırı 123
1. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyetinin Olmaması 123
2. Sanığın Şuurunun Tetkiki (m.74) 126
3. Ölü Muayenesi ve Otopsi (m. 86, 87) 126
4. Zehirlenme Şüphesi Olan Haller (m.89) 127
5. Kalpazanlık Halleri (m. 73) 128
6. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi (m.75) 128
7. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi (m.76) 130
8. Kadının Muayenesi 132
9. Moleküler Genetik İncelemeler 132
a. Yargıcın Kararı ve İnceleme Yapılması 133
b. İnceleme Sonuçlarının Gizliliği 133
10. Fizik Kimliğin Tespiti (m.81) 134
11. Yönetmelik 134
12. Bilirkişinin Duruşmada Açıklama Yapması (m.68) 140
13. Bilirkişi Raporunda Eksiklik ve Çelişkinin Varlığı 141
14. Bilirkişilik Yapmak Mecburiyetinin Olmaması–Resmi Bilirkişilik 142
15. Bilirkişinin Yasaklanması, Reddi ve Çekinmesi (İstinkâf) 144
16. Uzman Mütalaası (m.67/son) 145
17. Bilirkişinin Hukuki Statüsü 146
a. Bilirkişinin Ödevleri 146
aa. Hazır Bulunma 147
bb. Rapor Verme 147
cc. Yemin Etme 147
18. Bilirkişinin Görevini Yapmamasının Yaptırımı 147
19. Bilirkişinin Hakları 147
IX. TANIK DİNLEME 148
A. Kavram 148
1. Herkesin Tanık Olabilmesi 149
2. Tanıklığın Öteki Yargılama Süjeleriyle Bağdaşıp Bağdaşmadığı 149
B. Tanığın Ödevleri 150
1. Yargıç Önünde Hazır Bulunma 150
2. Beyanda Bulunma 151
a. Sınırsız Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar 151
b. Sınırlı Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar 152
c. Tanıklık Yapmaları İzne Bağlı Olanlar 153
d. Bazı Sorulara Cevap Vermekten Çekinebilen Tanıklar 153
C. Yemin Etme 154
1. Yemin Mecburiyeti 154
2. İstisnalar 154
a. Yemin Yasağı Uygulanan Tanıklar 155
b. Yeminden Çekinme Hakkı Olanlar 155
3. Tanıklıktan ve Yeminden Nedensiz Çekinme 155
X. TANIĞIN DİNLENMESİ VE YEMİN ETTİRİLMESİ 157
A. Tanığın Dinlenmesi 157
1. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma 157
2. Tanıkları Tek Tek Dinleme 157
3. Tanıkları Dinleme Yöntemi 157
4. Sanıklar İçin Öngörülen Yasak Sorgu Yöntemlerinin Tanıklar İçin de Uygulanması 158
5. Tanığın Korunması 158
XI. TANIĞIN YEMİN ETMESİ 160
A. Yemin Ettirme Yetkisi 160
B. Tanıkların Ayrı Ayrı Yemin Etmesi 160
C. Yeminin Biçimi 161
1. Yeminin Formülü 161
2. Yeminin Yöntemi 161
3. Dilsizin Yemini 161
D. Tanığın Tekrar Dinlenmesinde Yemini 162
XII. TANIĞIN HAKLARI 162
A. Olay Hakkında Bilgisini Tam Olarak Anlatma 162
B. Yargılama Sırasında Saldırılardan Korunma 162
C. Tanığa Tazminat Verilmesi 162
4. Bölüm
SAVCININ İSTİNABE (TALİMAT YAZMA) YETKİSİ
I. İSTİNABE (TALİMAT YAZMA) 163
A. Kavram 163
B. Uygulaması 166
C. Amacı 166
5. Bölüm
SAVCININ YARGILAMA ÖNLEMLERİNE
BAŞVURMA YETKİSİ
I. GENEL OLARAK 169
II. SAVCININ ÇEŞİTLİ ÖNLEMLERDEKİ YETKİSİ 170
A. Arama 170
1. Kavram 170
2. Kapalı Yerlerde Arama 172
a. Şüpheliye Ait Yerlerde 172
aa. Amacı 172
bb. Aramanın Zamanı 172
cc. Aramayı Emretme Yetkisi 173
dd. Aramanın Yapılması 174
b. Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama (m.117) 175
c. Avukat Bürosunda Arama (m.130) 175
3. Kişinin Üzerini Arama 176
a. Arama – Tarama 177
B. Elkoyma 180
1. Kavram 181
II. TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA ELKOYMA (M.128) 182
III. ELKOYMA YETKİSİ 188
A. Elkoyma Önleminin Uygulanması 189
B. Elkonulması Yasak Eşya 190
1. Sanıkla Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olan Kişiler Arasında Gönderilmiş Mektuplar (m. 126) 191
2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (m.125) 191
3. Basın Araçlarının Korunması: Zapt, Müsadere ve İşletmekten Alıkoyma Yasağı 192
4. Tutuklu Sanıkla Müdafii Arasında Gönderilen Mektuplar (m.144) 193
C. Özel Elkoyma Türleri 193
1. PTT’de Elkoyma (m.96) 193
D. Basılmış Eserlere Elkoyma 194
1. Süreli ya da Süresiz Yayınların Toplatılması 195
2. Yabancı Ülkelerde Yayımlanmış Basılı Eserlerin Türkiye’de Dağıtılmasının ve Satışa Sunulmasının Yasaklanması 199
3. Türkiye’de Basılmış Eserlerin Dağıtımının Engellenmesi 200
4. Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma (m.130) 201
5. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma (m.134) 202
6. Şirket Yöntemi İçin Kayyım Tayini (m.133) 202
7. Elkonulan Eşyanın İadesi 206
E. Elkonulan Eşyanın Korunması veya Elden Çıkarılması 206
IV. HABERLEŞME ARAÇLARININ DİNLEMEYE ALINMASI 207
A. Türk Hukuku 208
1. CMK’nın Hükümleri 208
a. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Konusunda CMK’nın Düzenlemesi ile İlgili Değerlendirme 217
b. Avukatlarla İlgili İstisna (m.136) 218
B. Alman Hukuku 219
1. Genel Olarak 219
2. Dinlemenin Şartları 219
a. Maddi Şartlar 219
aa. Dinlemeye Almanın Uygulanabildiği Suçlar 219
bb. Dinlemeye Maruz Kalan Kişiler 220
aaa. Kapsamı 220
bbb. Suç Şüphesinin Yoğunluğu 220
ccc. Dinlemeye Almanın Tali Niteliği 220
b. Şekli Şartlar 221
aa. Yetki 221
bb. Önlemin Uygulanması 222
c. Hukuki Sonuçlar 222
aa. Genel Olarak 222
bb. Dinlemeye Alma Sonucu Başka Suçlara İlişkin Deliller ve Maddi Olguların Ele Geçirilmesi 223
cc. Dinleme Önleminin Sona Ermesi 224
V. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 225
6. Bölüm
SAVCILIĞIN DOSYA OLUŞTURMASI VE
DOSYANIN İNCELENMESİ
I. GENEL OLARAK 249
II. DOSYANIN İNCELENMESİ 249
7. Bölüm
DURUŞMADA VE KANUNYOLUNDA SAVCILIK
I. GENEL OLARAK 259
II. SAVCILIĞIN İSTEM VE MÜTALAALARI 260
III. ESAS HAKKINDA MÜTALAA 262
IV. KANUNYOLUNDA SAVCILIK 266
A. İstinaf 266
1. Konusu ve Niteliği 266
2. Bölge Adliye Mahkemeleri 267
III. İSTİNAFA AÇIK VE KAPALI OLAN HÜKÜMLER (M.272) 269
IV. İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ (M.273) 270
V. ESKİ HALE GETİRME SÜRESİ İÇİNDE İSTİNAF SÜRESİNİN İŞLEMESİ (M.274) 271
VI. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN ETKİSİ (M.275) 271
VII. İSTİNAF İSTEMİNİN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ (M.276) 271
VIII. İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI (M.277) 272
IX. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAVCISININ GÖREVİ (M.278) 273
X. DOSYA ÜZERİNDE ÖN İNCELEME (M.279) 274
XI. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE KOVUŞTURMA (M.280) 274
XII. DURUŞMA HAZIRLIĞI (M.281) 277
XIII. İSTİSNALAR (M. 282) 278
XIV. SANIK LEHİNE BAŞVURU HALİNDE VERİLECEK HÜKÜM (M.283) 281
XV. ISRAR (DİRENME) YASAĞI (M.284) 282
XVI. ÖZEL YASALARDAKİ HÜKÜMLERE KARŞI İSTİNAF YOLU (M.285) 283
XVII. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZ YETKİSİ 284
XVIII. İSTİNAF KANUNYOLUNA ELEŞTİREL YAKLAŞIM 285
A. Genel Olarak 285
B. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması 286
C. CMK’da İstinaf Kanunyolu 287
XIX. TEMYİZ YARGILAMASI 329
8. Bölüm
SERİ YARGILAMA
I. GENEL OLARAK 381
II. SERİ YARGILAMAYA KONU OLABİLECEK OLAN SUÇLAR 382
III. SERİ YARGILAMADA BİLGİLENDİRME 383
IV. SERİ YARGILAMA TEKLİFİ 384
V. SERİ YARGILAMADA SAVCININ CEZAYI BELİRLEMESİ 384
VI. SERİ YARGILAMADA SEÇENEKLER 385
VII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ UYGULANMASI (HAGB) 385
VIII. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN UYGULANABİLMESİ 386
IX. SAVCININ MAHKEMEDEN SERİ YARGILAMAYI İSTEMESİ 386
X. MAHKEMENİN SERİ YARGILAMADA HÜKÜM KURMASI 387
XI. SERİ YARGILAMADA ELDE EDİLEN BELGE VE BİLGİLERİN DAHA SONRA KULLANILMASI YASAĞI 388
XII. SERİ YARGILAMAYA KONU SUÇUN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ 389
XIII. SERİ YARGILAMA YASAĞI 389
XIV. SERİ YARGILAMAYA ENGEL HALLER 389
XV. MAHKEMENİN KURDUĞU SERİ YARGILAMA HÜKMÜNE KARŞI KANUNYOLU 390
XVI. YÖNETMELİK ÇIKARILMASI 390
XVI. SERİ YARGILAMA İLE İLGİLİ GEÇİCİ HÜKÜM 391
9. Bölüm
BASİT YARGILAMA YOLU
I. GENEL OLARAK 395
II. BASİT YARGILAMANIN UYGULANMA OLANAĞI 395
III. MAHKEMECE YAPILACAK BASİT YARGILAMA İŞLEMLERİ 396
IV. MAHKEMENİN HÜKÜM KURMASI 396
V. MAHKEMEYE TANINAN SEÇENEK YETKİLER 397
VI. BASİT YARGILAMA HÜKMÜNE KARŞI KANUNYOLU 397
VII. MAHKEMENİN BASİT YARGILAMADAN CAYMASI 397
VIII. BASİT YARGILAMANIN İSTİSNALARI 398
IX. BASİT YARGILAMA İLE BİRLEŞTİRME YASAĞI 398
X. BASİT YARGILAMADA İTİRAZ 398
XI. BASİT YARGILAMA İLE İLGİLİ GEÇİCİ HÜKÜM 400
10. Bölüm
ÖNÖDEMEDE SAVCILIK
I. KAVRAM 405
II. UYGULAMA ALANI 409
A. Eylemin Adli Para Cezasını Gerektirmesi 409
B. Eylemin Üç Aya Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Suç Olması 410
C. Savcının Önödeme Girişimi 410
D. Başarısız Önödeme Girişiminin Sonuçları 411
III. SAVCININ ÖNÖDEME GİRİŞİMİNDE BULUNMAKSIZIN DAVA AÇMASI 411
11. Bölüm
UZLAŞTIRMA
I. TERİM VE KAVRAM 413
II. UZLAŞMANIN UNSURLARI 413
A. Taraflar 413
B. Uzlaşmaya Konu Olabilecek Suçlar 414
C. Diğer Yasalarda Uzlaştırma 415
D. Uzlaştırma Yasağı 415
E. Uzlaştırma İşlemleri 415
F. Uzlaşma Konusuna Eleştirel Bakış 419
G. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma 420
12. Bölüm
MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASINDA SAVCILIK
I. GENEL OLARAK 423
II. MKYK’NIN KURALLARI 425
A. Amaç 425
B. Kapsam 427
C. İzin Vermeye Yetkili Merciler 429
D. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi, İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler 432
E. Ön İnceleme 437
F. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor 439
G. Süre 440
H. Soruşturma İzninin Kapsamı 442
I. İtiraz 445
İ. İştirak Halinde İşlenen Suçlar 447
J. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci 448
K. Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler 449
13. Bölüm
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN
(3628 SAYILI YASA) UYGULANMASINDA SAVCILIK
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN (3628 SAYILI YASA) UYGULANMASINDA SAVCILIK 451
14. Bölüm
GÜVENLİK TEDBİRİ YARGILAMALARINDA SAVCILIK
I. KONUSU 457
II. EMNİYET TEDBİRLERİ YARGILAMASI KURALLARI 458
A. Çocukların Yargılanması 458
1. Çocuk Mahkemeleri 458
2. ÇKK, Mahkemelerin Görevini de Şöyle Belirlemiştir 460
3. Mahkemelerin Yargı Çevresi 460
4. Yargıçların Atanmaları 461
5. Çocuk Mahkemelerinde Yargılanacaklar 461
6. Çocuklar Hakkındaki Ceza Kuralları 462
7. Çocuklar Hakkındaki Soruşturma ve Yargılama Kuralları 470
a. Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu 470
b. Çocuk Bürosunun Görevleri 470
c. Kolluğun Çocuk Birimi 470
d. Görevlilerin Eğitimleri 472
8. Soruşturma 472
9. Çocuğun Gözaltında Tutulması 473
10. Çocuğun Nakli 474
11. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 475
12. Adlî Kontrol 477
13. Tutuklama Yasağı 479
14. Uzlaştırma 480
B. Akıl Hastaları Hakkındaki Yargılama Kuralları 481
C. Uyuşturucu ya da Alkol Tutkunu (Müptelası) Olanlar Hakkındaki Yargılama Kuralları 484
15. Bölüm
KABAHATLER KANUNUNDA SAVCILIK
KABAHATLER KANUNUNDA SAVCILIK 485
16. Bölüm
CEZANIN İNFAZINDA SAVCILIK
I. KONUSU 487
II. İNFAZ YARGILAMASININ ÇEŞİTLERİ 487
A. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama (CİK, m.98) 488
B. Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması (m.99) 488
C. Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi (m.100) 489
D. İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü (m.101) 489
17. Bölüm
2016 OHAL’İNİN CEZA YARGILAMASI HUKUKU
I. 2016 OHAL’İ İLE GETİRİLEN VE YASALAŞTIRILAN HÜKÜMLER 491
A. 7070 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler 491
1. CMK’nın 149/2’nci Maddesine Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir 491
2. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Yasaklanma 492
3. Müdafi ile Görüşme 495
4. Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi 496
5. Duruşmada Hazır Bulunacaklar 497
B. 7072 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler 497
1. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri 497
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 498
3. Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz 499
C. 7076 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişik Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 499
D. 7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler 500
1. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler 500
2. Tutuklulukta Geçecek Süre 501
3. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 502
4. Teknik Araçlarla İzleme 505
5. Haksız Tutuklama ve Yakalamada Tazminat 505
6. İhbar ve Şikayet 506
7. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri 507
8. Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutma 509
9. Duruşmada Delillerin Tartışılması 510
10. 7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Eklenen Geçici Madde 511
E. 7079 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler 517
1. Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri 517
2. Postada Elkoyma 517
3. 7079 Sayılı Yasayla Eklenen Madde 518
4. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar 519
5. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma (Son Soruşturma) 519
6. İstinaf Yolunda Uygulanacak Olan İstisna Hükümler 519
7. Yargıtayda Duruşmalı İnceleme 520
F. 7086 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik 521
G. 7091 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik 523
H. 6758 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 24.9.2016) Yapılan Değişiklikler 524
1. 128’inci Maddeye Ek Madde 524
2. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278) 530
II. 7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 531
A. Aramanın Yapılması 531
B. Elkoyma 533
C. Bilgisayar ve Bilgisayar Programları ile Bilgisayar Kütüklerinde Arama Yapılması 534
D. Koğuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 536
E. Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi 538
F. 7145 Sayılı Yasa (Yürürlük: 31.7.2018) 133’üncü Maddeye Bir Geçici Hüküm Eklemiştir 539
CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI 543
EKLER
 BİR CEZA DOSYASININ İNCELENMESİNDE CEVAP ARANACAK SORULAR 551
 CEZA DAVASI İŞLEMLERİ VE ÖRNEKLERİ 556
 CEZA DAVASI ÖRNEK DOSYASI 574
 TÜRK CEZA KANUNUNDA CEZANIN BELİRLENMESİ VE MADDELERİN UYGULANMA SIRASI 670
 YENİ TCK’NIN UYUM HÜKÜMLERİ 673
 POZİTİF HUKUKUMUZDA UZLAŞTIRMA KONUSU OLACAK VE OLMAYACAK OLAN SUÇLAR 676
 CEZA YARGILAMASI VE CEZA İNFAZI İŞLEM VE KARAR ÖRNEKLERİ 683

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
   
   
Kapat