Suç Örgütü Ersan Şen

Suç Örgütü


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
855
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750252228
Boyut
16x24
Baskı
2185,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 185 puan kazanacaksınız)
   185
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. Ersan ŞEN

Dr. H. Sefa ERYILDIZ

 

Konu Başlıkları
- Suç Örgütleri
- Terör Örgütleri
- Örgüt Adına Suç İşleme
- Bilerek ve İsteyerek Örgüte Yardım
- Darbe Suçları
- Propaganda
- Terörizmin Finansmanı
- Etkin Pişmanlık
- Yeni Nesil Delil
- Savunma Hakkı
Örgütlü Suçlarda İnfaz

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz 7
Önsöz 9
Kısaltmalar 17
GİRİŞ 19
ÖRGÜTLENME HAKKI KARŞISINDA SUÇ ÖRGÜTÜ KAVRAMINA GENEL BAKIŞ 23
A. Örgütlü Suçluluğun Önlenmesi Suretiyle Kamu Barışı ile Düzeninin Sağlanması 28
B. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesi ve TCK m.220 Kapsamında Suçun Genel Özellikleri 37
C. Suç Örgütü Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesinin Sonuçları 55
TCK m.78, 220 VE 314 KAPSAMINDA SUÇ ÖRGÜTÜ 61
SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA SUÇUNUN UNSURLARI 65
A. Suç Örgütünün Varlığı için Gereken Unsurlar 65
B. Sayısı Belirsiz Suçu İşleme Amacı 72
C. Hiyerarşik Yapılanma 78
D. Üye Sayısı 84
E. Devamlılık Unsuru 89
F. Suç Örgütünün Amaç Suçları İşlemesi veya İşlemeye Teşebbüs Etmesi 93
G. Elverişlilik Unsuru 94
H. Korkutuculuk Unsuru 100
İ. Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi 101
J. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun Manevi Unsuru 103
TCK m.220 HÜKÜMLERİNİN AYRINTILI İZAHI 111
A. Örgüt Kurma ve Yönetme (TCK m.220/1) 111
1. Örgüt Kurma 111
2. Örgüt Yönetme 117
B. Örgüte Üye Olma (TCK m.220/2) 122
C. TMK m.7/1’in İkinci Cümlesi ve Yöneticilik ile Üyelik Mukayesesi 153
1. Giriş 153
2. Terörle Mücadele Kanunu m.7/1’in İkinci Cümlesi 153
3. Yargıtay Kararlarında Yöneticilik ve Üyelik Mukayesesi 157
D. Nitelikli Unsur Olarak Örgütün Silahlı Olması (TCK m.220/3) 162
E. Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Suç İşlenmesi (TCK m.220/4) 168
F. Suç Örgütü Yöneticisinin “Genişletilmiş” Ceza Sorumluluğu
(TCK m.220/5) 175
G. Üyesi Olmadığı Örgüt Adına Suç İşleme (TCK m.220/6) 191
H. Üyesi Olmadığı Suç Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme
(TCK m.220/7) 206
İ. Örgüt Propagandası Yapma (TCK m.220/8) 247
“SUÇ ÖRGÜTÜ” KAVRAMININ ANAYASAL DÜZEN İLE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR VE “TERÖR” KAVRAMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 269
A. Anayasal Düzen ile Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar Hakkında Genel Açıklama 269
B. Anayasayı İhlal, Yasama Organını ve Hükümeti Engelleme (Darbe) Suçları 271
C. Darbe ve Postmodern Darbede Cebir, Şiddet ve Tehdit Unsurları 291
D. Terör Örgütü Faaliyeti Kapsamında Darbe Suçları 295
E. Silahlı – Silahsız Terör Örgütü Tartışması 296
TCK m.314 VE 315 KAPSAMINDA SİLAHLI ÖRGÜT VE SİLAH SAĞLAMA SUÇLARI 303
SUÇ ÖRGÜTÜ İLE SUÇA İŞTİRAK, SUÇ İÇİN ANLAŞMA VE TOPLU SUÇUN FARKI 313
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA TEŞEBBÜS 325
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA İÇTİMA 337
ETKİN PİŞMANLIK 353
A. TCK m.221/1 Kapsamında Kurucu ve Yöneticiler Bakımından Etkin Pişmanlık 355
B. TCK m.221/2 Kapsamında Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık 356
C. TCK m.221/3 Kapsamında Yakalanan Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık 359
D. TCK m.221/4 Kapsamında Örgüt Kuran, Yöneten veya Örgüte Üye Olan ya da Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleyen veya Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Bakımından Etkin Pişmanlık 365
E. TCK m.221’de Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükümlerine İlişkin Bazı Meseleler 370
F. TCK m.221/5 Uyarınca Etkin Pişmanlıktan Yararlananlar Hakkında Denetimli Serbestlik Uygulanması 383
G. TCK m.221/6 Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tekrar Uygulanması Yasağı 384
SUÇ ÖRGÜTÜ VARLIĞININ İSPATI VE SONA ERMESİ TARTIŞMASI 385
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA ZAMANAŞIMI 395
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA İLİŞKİN MÜLAHAZALAR 401
A. CEZA HUKUKU 401
1. Konvansiyonel Olmayan İllegal Yapı 401
2. Örgüt Üyeliği Suçunun Unsurları, Cezanın İnfazı ve Yakalama 406
3. Bir veya Birkaç Suç Kavramı 412
4. Örgüt Adına Suç ve Örgüte Yardım Hakkında Mülahazalar 413
5. TCK m.220/6’nın Öngörülebilirliği ve Hakkaniyeti 417
5.1. Başvuruya Konu Somut Olay 418
5.2. Başvuru ve İHAM’ın Gerekçesi 420
5.2.1. Başvurucunun İddiası 420
5.2.2. Çoğunluk Görüşü 420
5.2.3. Yargıçlar Lemmens ve Gritco’nun Mutabık Görüşü 421
5.2.4. Değerlendirme 422
6. Örgüt Mensubiyeti, Örgüte Yardım ve Terörizmin Finansmanı 423
7. İHAM Nazarında TCK m.220/6–7 432
8. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 439
9. Türk Ceza Kanunu m.221 Yeterli mi? 454
10. Etkin Pişmanlıkta TCK m.221/3 ve m.221/4 Mukayesesi 456
11.Örgütlü Suçlarda Sanığın Etkin Pişmanlıktan Vazgeçmesinin Etkisi 462
12. Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlığın İstinaf ve Temyiz Kanun Yollarında Uygulanması 469
13. Terörün “Kanunilik” Serüveni 469
14. Terörle Mücadele Kanunu Tatbikinde Önşart 485
15. Terör Suçunda Cezanın Artırılması 489
16. TCK ve TMK İçin Bazı Değişiklik Önerileri 491
16.1. Genel Açıklama ve Gerekçe 491
16.2. Türk Ceza Kanunu için Değişiklik Önerileri 493
17. Darbe Suçu İhmali Davranışla İşlenebilir mi? 501
18. Darbe Suçları Birlikte İşlenebilir mi? 511
19. “Postmodern Darbe” Suç mudur? 519
20. Örgüt ve Darbe Suçlarının İçtimaı Meselesi 523
21. Balyoz Kararı: Darbeye Teşebbüs 530
22. 28 Şubat Süreci ve Hükümete Karşı Suç 537
23. 12 Eylül 1980’in Yargılanması: Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar 548
24. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk 554
24.1. TCK m.326: Devletin güvenliğine ilişkin belgeler 554
24.2. TCK m.327: Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme 555
24.3. TCK m.328: Siyasal veya askeri casusluk 560
24.4. TCK m.329: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama 565
24.5. TCK m.330: Gizli kalması gereken bilgileri açıklama 565
B. CEZA YARGILAMASI HUKUKU 566
1. Mafyaya Karşı Sembol Hukukçu: G. Falcone ve Düşündürdükleri 566
2. “Suç Örgütü” Kavramı Üzerinden “Fiili Durum” Pratiği 573
3. Suç Örgütlerinde Soruşturma İzni 577
4. Gizli Soruşturmacı 582
5. Gizli Soruşturmalarda Verilen Hakim Kararlarına İtiraz 587
6. Gizli Soruşturmacı Tanık Olarak Dinlenebilir mi? 590
6.1. Gizli Soruşturmacı 590
6.2. Muhbir 593
6.3. Muhbirin Tanıklığı 594
6.4. Muhbirin Tanıklığı ile İlgili Yargıtay Kararları 595
6.5. Gizli Soruşturmacının Tanıklığı 597
7. Suç Örgütlerinde Dinlemede Yeni Dönem 600
8. Örgüt Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Dinlemede Uzatma 605
9. 6526 Sayılı Kanun Sonrası Telefon Dinleme 608
9.1. Önleme Dinlemesi 608
9.2. Adli Dinleme 608
10. Ergenekon Bozma Kararının “İletişim” Kısmına Eleştiriler 614
11. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Elde Ettiği Bilgi ve Belgelerin Delil Değeri 628
11.1. MİT’in Görev ve Yetkileri Açısından Değerlendirmemiz 636
11.2. CMK m.134 ve 135 Açısından Değerlendirmemiz 639
11.3. ByLock ve Benzeri Haberleşme Sistemlerinin Örgüt Üyeliği İçin Delil Gücü 643
11.4. Haberleşme Programı ile İlgili Diğer Bazı Mahkeme Kararları 649
12. ByLock’a İlişkin İki Kriter ve Görüşme İçerikleri 655
12.1. Giriş 655
12.2. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 24.04.2017 ve 19.07.2017 Tarihli Kararları 656
12.3. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 19.09.2017 ve 11.12.2017 Tarihli Kararları 659
12.4. Değerlendirme 662
13. ByLock Kararlarında Gerekçenin Önemi 666
14. Son Kararlar Işığında ByLock 671
15. Tanıklık ve Gizli Tanıklık 682
15.1. Tanıklık 682
15.2. Gizli Tanıklık 686
16. Gündemdeki Sorun: “Gizli Tanık” 695
17. Gizli Tanık 696
18. Örgütlü Suçlardan Elde Edilen Malvarlığına Elkoyma ve Müsadere 717
19. 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Elkoyma 721
20. Örgütte Etkin Pişmanlıktan Takipsizlik Mümkün mü? 724
21. CMK m.151/1 ile 188/1 Çelişkisi 730
22. Sanığın Müdafii ile Görüşme Hakkı Kısıtlanamaz 738
23. Avukatın Tutuklu ile Gizli ve Özel Görüşme Hakkı 742
24. Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı 747
25. Re’sen Tutuklamada Zorunlu Müdafilik 753
26. Zorunlu Müdafiliğin Sınırı 759
27. Adaletin Selameti ve Zorunlu Müdafilik 766
28. Tutuklunun Giydirilmesi 774
28.1. Guantanamo Benzetmesi 774
28.2. Tek Tip Kıyafet 777
28.2.1. Tutukevi veya Ceza İnfaz Kurumlarında Tek Tip Kıyafet 777
28.2.2. Duruşmada Tek Tip Kıyafet 779
28.3. Çözüm 782
29. Tek Tip Kıyafetli Duruşmaya Katılma 784
29.1. Düzenleme 784
29.2. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Nezdinde Tek Tip Kıyafet Uygulaması 786
29.2.1. Jiga – Romanya Kararı ve Suçsuzluk/Masumiyet Karinesi Yönünden Tek Tip Kıyafet 787
29.2.2. Hadade – Romanya Kararı ve Aşağılayıcı Muamele Yönünden Tek Tip Kıyafet 788
29.3. Mukayeseli Hukuk ve Uluslararası Ceza Hukuku Örneği 789
29.4. Değerlendirme 790
30. ÖYM’ler Süreci: Yargı Güvencesi ve Delil 791
31. Özel Yetkili Mahkemeler Kaldırılırken Akla Gelen Sorular 793
C. İNFAZ HUKUKU 798
1. Ceza İnfaz Kanunu Hükümleri 798
2. Örgütlü Suçlarda Koşullu Salıverilme Sorunu 809
3. Suç Örgütüne Yardım Etme Suçundan Verilen Cezaların İnfazı 814
4. 671 Sayılı KHK’nın Özel İnfaz Usulü Örgütte Uygulanır mı? 818
5. İnfaz Hukuku Açısından Örgütten Ayrılmanın Tespiti 820
6. Örgüte Yardımdan Mahkumiyetin Sonuçları 824
7. TCK m.220/7 Açısından Açık Cezaevine Ayrılma Engeli 830
8. Örgüt Propagandası Suçundan Verilen Cezaların İnfazı 835
9. Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Örgüt Üyesinin Açık İnfaz Kurumuna Geçebilmesi 841
Kaynakça 849
Kavram Dizini 853

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
92,50   
185,00   
3
61,67   
185,00   
4
46,25   
185,00   
5
38,85   
194,25   
6
32,68   
196,10   
7
28,28   
197,95   
8
24,98   
199,80   
9
22,41   
201,65   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
185,00   
185,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat