%3
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 2020 - 2024 Eyup Yeşil

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 2020 - 2024


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
1768
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052647967
Boyut
16x24
Baskı
11.650,00 TL 1.600,50 TL

Eyup YEŞİL ( Yargıtay Birinci Başkan Vekili Ceza Genel Kurulu Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.5

İÇİNDEKİLER.7

TÜRK CEZA KANUNU

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Tanımlar

Madde 1 Ceza Kanununun amacı. 41

Madde 2 Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi  41

Madde 3 Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi 41

KARARLAR. 42

Madde 4 Kanunun bağlayıcılığı  51

Madde 5 Özel kanunlarla ilişki . 51

Madde 6 Tanımlar  51

İKİNCİ BÖLÜM

Kanunun Uygulama Alanı

Madde 7 Zaman bakımından uygulama. 53

KARARLAR. 53

Madde 8 Yer bakımından uygulama. 60

Madde 9 Yabancı ülkede hüküm verilmesi  61

Madde 10 Görev suçları . 61

Madde 11 Vatandaş tarafından işlenen suç . 61

Madde 12 Yabancı tarafından işlenen suç 61

Madde 13 Diğer suçlar . 62

Madde 14 Seçimlik cezalarda soruşturma . 62

Madde 15 Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması  63

Madde 16 Cezadan mahsup. 63

Madde 17 Hak yoksunlukları 63

Madde 18 Geri verme.63

Madde 19 Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması .64

İKİNCİ KISIM

Ceza Sorumluluğunun Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir

 

Madde 20 Ceza sorumluluğunun şahsiliği 65

Madde 21 Kast65

KARARLAR .65

Madde 22 Taksir .87

KARARLAR .87

Madde 23 Netice sebebiyle ağırlaşmış suç .120

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

 

Madde 24 Kanunun hükmü ve amirin emri 120

Madde 25 Meşru savunma ve zorunluluk hali120

KARARLAR .120

Madde 26 Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası143

Madde 27 Sınırın aşılması .143

Madde 28 Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit 161

Madde 29 Haksız tahrik 161

KARARLAR .161

Madde 30 Hata .182

KARARLAR .182

Madde 31 Yaş küçüklüğü 192

Madde 32 Akıl hastalığı.193

Madde 33 Sağır ve dilsizlik193

Madde 34 Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma 193

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Suça Teşebbüs

 

Madde 35 Suça teşebbüs194

KARARLAR .194

Madde 36 Gönüllü vazgeçme .196

KARARLAR .196

 

İçindekiler

 

9

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Suça İştirak

 

Madde 37 Faillik . 206

KARARLAR. 206

Madde 38 Azmettirme . 209

KARARLAR. 209

Madde 39 Yardım etme 218

KARARLAR. 218

Madde 40 Bağlılık kuralı . 236

Madde 41 İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme . 236

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Suçların İçtimaı

 

Madde 42 Bileşik suç 237

Madde 43 Zincirleme suç . 237

KARARLAR. 237

Madde 44 Fikri içtima. 284

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yaptırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Cezalar

 

Madde 45 Cezalar. 284

Madde 46 Hapis cezaları  284

Madde 47 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. 284

Madde 48 Müebbet hapis cezası . 284

Madde 49 Süreli hapis cezası . 284

Madde 50 Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar 285

KARARLAR. 286

Madde 51 Hapis cezasının ertelenmesi 289

KARARLAR. 291

Madde 52 Adlî para cezası . 297

KARARLAR. 297

İKİNCİ BÖLÜM

Güvenlik Tedbirleri

 

Madde 53 Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma. 300

KARARLAR. 301

 

İçindekiler

 

10

Madde 54 Eşya müsaderesi 308

KARARLAR .308

Madde 55 Kazanç müsaderesi 317

Madde 56 Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 318

Madde 57 Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri .318

Madde 58 Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular.319

KARARLAR .320

Madde 59 Sınır dışı edilme .332

Madde 60 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri 332

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

 

MADDE 61 Cezanın belirlenmesi .333

KARARLAR .334

Madde 62 Takdiri indirim nedenleri .341

KARARLAR .342

Madde 63 Mahsup348

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dava ve Cezanın Düşürülmesi

 

Madde 64 Sanığın veya hükümlünün ölümü 348

Madde 65 Af .348

Madde 66 Dava zamanaşımı.348

KARARLAR .349

Madde 67 Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi .355

KARARLAR .355

Madde 68 Ceza zamanaşımı .362

KARARLAR .362

Madde 69 Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları368

Madde 70 Müsaderede zamanaşımı 368

Madde 71 Ceza zamanaşımının kesilmesi.368

Madde 72 Zamanaşımının hesabı ve uygulanması .368

Madde 73 Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar.369

Madde 74 Dava veya cezanın düşmesinin etkisi.369

KARARLAR .369

Madde 75 Önödeme.374

KARARLAR .376

 

İçindekiler

 

11

 

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Uluslararası Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

 

Madde 76 Soykırım  381

Madde 77 İnsanlığa karşı suçlar . 381

Madde 78 Örgüt . 382

 

İKİNCİ BÖLÜM

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

 

Madde 79 Göçmen kaçakçılığı 382

Madde 80 İnsan ticareti . 383

 

İKİNCİ KISIM

Kişilere Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Hayata Karşı Suçlar

 

Madde 81 Kasten öldürme. 384

KARARLAR. 384

Madde 82 Nitelikli haller  396

KARARLAR. 397

Madde 83 Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi 430

KARARLAR. 431

Madde 84 İntihara yönlendirme  445

Madde 85 Taksirle öldürme . 445

KARARLAR. 446

İKİNCİ BÖLÜM

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

 

Madde 86 Kasten yaralama 447

Madde 87 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama. 448

KARARLAR. 449

Madde 88 Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi. 459

Madde 89 Taksirle yaralama  459

KARARLAR. 460

 

İçindekiler

 

12

Madde 90 İnsan üzerinde deney 465

Madde 91 Organ veya doku ticareti .466

Madde 92 Zorunluluk hali.467

Madde 93 Etkin pişmanlık.467

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşkence ve Eziyet

 

Madde 94 İşkence.467

Madde 95 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence468

Madde 96 Eziyet .468

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli

 

Madde 97 Terk469

Madde 98 Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi469

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

 

Madde 99 Çocuk düşürtme 469

Madde 100 Çocuk düşürme470

Madde 101 Kısırlaştırma.470

 

ALTINCI BÖLÜM

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

 

Madde 102 Cinsel saldırı.470

KARARLAR .471

Madde 103 Çocukların cinsel istismarı .493

KARARLAR .495

Madde 104 Reşit olmayanla cinsel ilişki .526

KARARLAR .526

Madde 105 Cinsel taciz.530

KARARLAR .531

YEDİNCİ BÖLÜM

Hürriyete Karşı Suçlar

 

Madde 106 Tehdit 541

KARARLAR .542

 

İçindekiler

 

13

Madde 107 Şantaj  549

Madde 108 Cebir 550

Madde 109 Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma . 550

KARARLAR. 550

Madde 110 Etkin pişmanlık  569

Madde 111 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması. 569

Madde 112 Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi . 570

Madde 113 Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi 570

Madde 114 Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi  570

Madde 115 İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme . 571

Madde 116 Konut dokunulmazlığının ihlali 571

KARARLAR. 572

Madde 117 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 574

Madde 118 Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 574

Madde 119 Ortak hüküm . 574

KARARLAR. 575

Madde 120 Haksız arama. 577

Madde 121 Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi. 577

Madde 122 Nefret ve ayırımcılık  578

Madde 123 Kişilerin huzur ve sükununu bozma  578

MADDE 123/A Israrlı takip  578

Madde 124 Haberleşmenin engellenmesi 579

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Şerefe Karşı Suçlar

 

Madde 125 Hakaret 579

KARARLAR. 580

Madde 126 Mağdurun belirlenmesi. 585

Madde 127 İsnadın ispatı . 585

Madde 128 İddia ve savunma dokunulmazlığı . 585

Madde 129 Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret . 585

Madde 130 Kişinin hatırasına hakaret 586

Madde 131 Soruşturma ve kovuşturma koşulu . 586

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

 

Madde 132 Haberleşmenin gizliliğini ihlal 586

Madde 133 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması. 587

 

İçindekiler

 

14

Madde 134 Özel hayatın gizliliğini ihlal.587

Madde 135 Kişisel verilerin kaydedilmesi.588

Madde 136 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme.588

KARARLAR .588

Madde 137 Nitelikli haller.593

Madde 138 Verileri yok etmeme593

Madde 139 Şikayet .594

Madde 140 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması .594

 

ONUNCU BÖLÜM

Malvarlığına Karşı Suçlar

 

Madde 141 Hırsızlık 594

KARARLAR .594

Madde 142 Nitelikli hırsızlık601

KARARLAR .603

Madde 143 Suçun gece vakti işlenmesi 613

Madde 144 Daha az cezayı gerektiren haller613

Madde 145 Malın değerinin az olması613

Madde 146 Kullanma hırsızlığı613

Madde 147 Zorunluluk hâli.613

Madde 148 Yağma 613

KARARLAR .614

Madde 149 Nitelikli yağma .623

Madde 150 Daha az cezayı gerektiren hâl 624

KARARLAR .624

Madde 151 Mala zarar verme 632

Madde 152 Mala zarar vermenin nitelikli halleri632

Madde 153 İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme.633

Madde 154 Hakkı olmayan yere tecavüz634

Madde 155 Güveni kötüye kullanma634

KARARLAR .634

Madde 156 Bedelsiz senedi kullanma.649

Madde 157 Dolandırıcılık649

KARARLAR .649

Madde 158 Nitelikli dolandırıcılık .653

KARARLAR .654

Madde 159 Daha az cezayı gerektiren hal 695

 

İçindekiler

 

15

Madde 160 Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf . 695

KARARLAR. 695

Madde 161 Hileli iflâs. 698

KARARLAR. 699

Madde 162 Taksirli iflas 707

Madde 163 Karşılıksız yararlanma 707

Madde 164 Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi 708

Madde 165 Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 708

Madde 166 Bilgi vermeme . 708

Madde 167 Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren

şahsi sebep 708

KARARLAR. 708

Madde 168 Etkin pişmanlık  711

KARARLAR. 712

Madde 169 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması. 717

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Topluma Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Tehlike Yaratan Suçlar

 

Madde 170 Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması . 718

Madde 171 Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması  718

Madde 172 Radyasyon yayma . 718

Madde 173 Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme. 718

Madde 174 Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el

 

değiştirmesi. 719

KARARLAR. 719

Madde 175 Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali. 727

Madde 176 İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama . 727

Madde 177 Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması 727

Madde 178 İşaret ve engel koymama  727

Madde 179 Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 727

Madde 180 Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma . 728

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çevreye Karşı Suçlar

 

Madde 181 Çevrenin kasten kirletilmesi 728

Madde 182 Çevrenin taksirle kirletilmesi. 728

 

İçindekiler

 

16

Madde 183 Gürültüye neden olma.729

Madde 184 İmar kirliliğine neden olma729

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

 

Madde 185 Zehirli madde katma729

Madde 186 Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti.729

Madde 187 Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma

veya satma.730

Madde 188 Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti .730

KARARLAR .732

Madde 189 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması .766

Madde 190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma.766

Madde 191 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul

etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde

kullanmak 767

KARARLAR .769

Madde 192 Etkin pişmanlık.776

KARARLAR .776

Madde 193 Zehirli madde imal ve ticareti783

Madde 194 Sağlık için tehlikeli madde temini 783

Madde 195 Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma784

Madde 196 Usulsüz ölü gömülmesi784

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

 

Madde 197 Parada sahtecilik784

Madde 198 Paraya eşit sayılan değerler.784

Madde 199 Kıymetli damgada sahtecilik 784

Madde 200 Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar .784

Madde 201 Etkin pişmanlık.785

Madde 202 Mühürde sahtecilik785

Madde 203 Mühür bozma 785

Madde 204 Resmi belgede sahtecilik .785

KARARLAR .786

Madde 205 Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek.795

Madde 206 Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan.795

Madde 207 Özel belgede sahtecilik 795

KARARLAR .796

 

İçindekiler

 

17

Madde 208 Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek . 799

Madde 209 Açığa imzanın kötüye kullanılması  799

Madde 210 Resmi belge hükmünde belgeler. 800

Madde 211 Daha az cezayı gerektiren hal 800

Madde 212 İçtima  800

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Barışına Karşı Suçlar

 

Madde 213 Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit  800

Madde 214 Suç işlemeye tahrik . 800

Madde 215 Suçu ve suçluyu övme. 801

Madde 216 Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama . 801

Madde 217 Kanunlara uymamaya tahrik . 801

Madde 217/A Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma  801

Madde 218 Ortak hüküm . 801

Madde 219 Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma 802

Madde 220 Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 802

KARARLAR. 803

Madde 221 Etkin pişmanlık  811

KARARLAR. 811

Madde 222 Şapka ve Türk harfleri . 819

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

 

Madde 223 Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması 819

KARARLAR. 820

 

Madde 224 Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit

 

platformların işgali  825

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Ahlaka Karşı Suçlar

 

Madde 225 Hayasızca hareketler . 826

Madde 226 Müstehcenlik. 826

KARARLAR. 827

Madde 227 Fuhuş. 835

Madde 228 Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama . 838

KARARLAR. 839

Madde 229 Dilencilik 846

 

İçindekiler

 

18

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Aile Düzenine Karşı Suçlar

 

Madde 230 Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören 846

Madde 231 Çocuğun soybağını değiştirme.847

Madde 232 Kötü muamele .847

Madde 233 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 847

Madde 234 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması .847

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

 

Madde 235 İhaleye fesat karıştırma .848

KARARLAR .849

Madde 236 Edimin ifasına fesat karıştırma 854

Madde 237 Fiyatları etkileme .855

Madde 238 Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma .855

Madde 239 Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya

belgelerin açıklanması .855

Madde 240 Mal veya hizmet satımından kaçınma .856

Madde 241 Tefecilik .856

KARARLAR .856

Madde 242 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması .872

 

ONUNCU BÖLÜM

Bilişim Alanında Suçlar

 

Madde 243 Bilişim sistemine girme872

Madde 244 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme .872

Madde 245 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 873

KARARLAR .873

Madde 245/A Yasak cihaz veya programlar 883

Madde 246 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması .883

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

 

Madde 247 Zimmet 883

Madde 248 Etkin pişmanlık.884

 

İçindekiler

 

19

Madde 249 Daha az cezayı gerektiren hal 884

Madde 250 İrtikap 884

KARARLAR. 885

Madde 251 Denetim görevinin ihmali 894

Madde 252 Rüşvet . 895

KARARLAR. 897

Madde 253 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması. 904

Madde 254 Etkin pişmanlık  904

Madde 255 Nüfuz ticareti  905

Madde 256 Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması 905

Madde 257 Görevi kötüye kullanma  905

KARARLAR. 906

Madde 258 Göreve ilişkin sırrın açıklanması 921

Madde 259 Kamu görevlisinin ticareti . 921

Madde 260 Kamu görevinin terki veya yapılmaması . 921

Madde 261 Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf  921

Madde 262 Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi . 922

Madde 263 Kanuna aykırı eğitim kurumu  922

Madde 264 Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma . 922

Madde 265 Görevi yaptırmamak için direnme  922

Madde 266 Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma. 923

 

İKİNCİ BÖLÜM

Adliyeye Karşı Suçlar

 

Madde 267 İftira. 923

KARARLAR. 924

Madde 268 Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması. 929

KARARLAR. 929

Madde 269 Etkin pişmanlık  937

Madde 270 Suç üstlenme. 938

Madde 271 Suç uydurma . 938

Madde 272 Yalan tanıklık . 938

Madde 273 Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler 939

Madde 274 Etkin pişmanlık  939

Madde 275 Yalan yere yemin. 939

Madde 276 Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık. 939

Madde 277 Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs . 940

 

İçindekiler

 

20

Madde 278 Suçu bildirmeme940

Madde 279 Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi 941

Madde 280 Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi 941

Madde 281 Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme.941

Madde 282 Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama .942

Madde 283 Suçluyu kayırma.942

KARARLAR .943

Madde 284 Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme.949

Madde 285 Gizliliğin ihlali.949

Madde 286 Ses veya görüntülerin kayda alınması .950

Madde 287 Genital muayene .950

Madde 288 Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs .951

Madde 289 Muhafaza görevini kötüye kullanma .951

Madde 290 Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması 951

Madde 291 Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme .952

Madde 292 Hükümlü veya tutuklunun kaçması .952

Madde 293 Etkin pişmanlık.952

Madde 294 Kaçmaya imkan sağlama952

Madde 295 Muhafızın görevini kötüye kullanması.953

Madde 296 Hükümlü veya tutukluların ayaklanması .953

Madde 297 İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak953

KARARLAR .954

Madde 298 Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme 959

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

Madde 299 Cumhurbaşkanına hakaret 959

Madde 300 Devletin egemenlik alametlerini aşağılama.959

Madde 301 Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve

organlarını aşağılama 960

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

 

Madde 302 Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak .960

KARARLAR .961

Madde 303 Düşmanla işbirliği yapmak.991

Madde 304 Devlete karşı savaşa tahrik 992

 

İçindekiler

 

21

Madde 305 Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama 992

Madde 306 Yabancı devlet aleyhine asker toplama. 993

Madde 307 Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma. 993

Madde 308 Düşman devlete maddi ve mali yardım. 994

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

 

Madde 309 Anayasayı ihlal. 994

Madde 310 Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı  994

Madde 311 Yasama organına karşı suç  995

Madde 312 Hükûmete karşı suç. 995

Madde 313 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan . 995

Madde 314 Silâhlı örgüt . 995

KARARLAR. 996

Madde 315 Silâh sağlama. 1014

KARARLAR. 1014

Madde 316 Suç için anlaşma 1016

 

ALTINCI BÖLÜM

Milli Savunmaya Karşı Suçlar

 

Madde 317 Askerî komutanlıkların gasbı. 1017

Madde 318 Halkı askerlikten soğutma. 1017

Madde 319 Askerleri itaatsizliğe teşvik 1017

Madde 320 Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma  1017

Madde 321 Savaş zamanında emirlere uymama . 1018

Madde 322 Savaş zamanında yükümlülükler. 1018

Madde 323 Savaşta yalan haber yayma. 1018

Madde 324 Seferberlikle ilgili görevin ihmali. 1018

Madde 325 Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü 1019

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

 

Madde 326 Devletin güvenliğine ilişkin belgeler 1019

Madde 327 Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme . 1019

Madde 328 Siyasal veya askerî casusluk  1019

Madde 329 Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama . 1019

Madde 330 Gizli kalması gereken bilgileri açıklama. 1020

 

İçindekiler

 

22

Madde 331 Uluslararası casusluk .1020

Madde 332 Askerî yasak bölgelere girme.1020

Madde 333 Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik.1020

Madde 334 Yasaklanan bilgileri temin1020

Madde 335 Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini .1021

Madde 336 Yasaklanan bilgileri açıklama .1021

Madde 337 Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama .1021

Madde 338 Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi .1021

Madde 339 Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma.1021

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

 

Madde 340 Yabancı devlet başkanına karşı suç1022

Madde 341 Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret.1022

Madde 342 Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç 1022

Madde 343 Karşılıklılık koşulu.1022

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

 

Geçici Madde 11023

Madde 344 Yürürlük .1023

Madde 345 Yürütme.1023

 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Tanımlar

 

Madde 1 Kanunun kapsamı 1025

Madde 2 Tanımlar.1025

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev

 

Madde 3 Görev .1026

Madde 4 Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık.1026

 

İçindekiler

 

23

Madde 5 Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu  1026

Madde 6 Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl. 1027

Madde 7 Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri  1027

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bağlantılı Davalar

 

Madde 8 Bağlantı kavramı . 1027

KARARLAR. 1027

Madde 9 Davaların birleştirilerek açılması. 1030

Madde 10 Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması. 1030

Madde 11 Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme. 1030

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki

 

Madde 12 Yetkili mahkeme 1030

Madde 13 Özel yetki. 1031

Madde 14 Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki. 1031

Madde 15 Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda

yetki. 1031

Madde 16 Bağlantılı suçlarda yetki  1031

Madde 17 Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık. 1032

Madde 18 Yetkisizlik iddiası . 1032

Madde 19 Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması . 1032

Madde 20 Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri  1032

Madde 21 Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler. 1032

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi

 

Madde 22 Hâkimin davaya bakamayacağı hâller . 1033

Madde 23 Yargılamaya katılamayacak hâkim  1033

KARARLAR. 1033

Madde 24 Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler . 1040

Madde 25 Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi

isteminin süresi . 1040

Madde 26 Ret isteminin usulü . 1040

Madde 27 Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme . 1040

Madde 28 Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları  1041

 

İçindekiler

 

24

Madde 29 Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler 1041

Madde 30 Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii .1041

Madde 31 Ret isteminin geri çevrilmesi .1041

Madde 32 Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi .1042

 

İKİNCİ KISIM

 

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği

 

Madde 33 Kararların verilmesi usulü1042

Madde 34 Kararların gerekçeli olması 1042

KARARLAR .1042

Madde 35 Kararların açıklanması ve tebliği1053

KARARLAR .1053

Madde 36 Tebligat ve yazışma usulü1056

Madde 37 Tebligat usulleri .1057

Madde 38 Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat .1057

Madde 38/A Elektronik işlemler1057

 

İKİNCİ BÖLÜM

Süreler ve Eski Hâle Getirme

 

Madde 39 Sürelerin hesaplanması .1058

Madde 40 Eski hâle getirme .1058

Madde 41 Eski hâle getirme dilekçesi.1058

Madde 42 Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar .1058

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanıklık

 

Madde 43 Tanıkların çağrılması1059

Madde 44 Çağrıya uymayan tanıklar 1059

Madde 45 Tanıklıktan çekinme.1059

KARARLAR .1060

Madde 46 Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme.1064

Madde 47 Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık 1065

Madde 48 Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme .1065

 

İçindekiler

 

25

Madde 49 Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi . 1065

Madde 50 Yemin verilmeyen tanıklar  1065

Madde 51 Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi. 1065

Madde 52 Tanıkların dinlenmesi 1066

Madde 53 Tanığa görevinin önemini anlatma . 1066

Madde 54 Tanıklara yemin verilmesi . 1066

Madde 55 Yeminin biçimi. 1066

Madde 56 Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini. 1066

Madde 57 Tanığın tekrar dinlenmesi . 1067

Madde 58 Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması . 1067

Madde 59 Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular . 1067

Madde 60 Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme  1067

Madde 61 Tanığa verilecek tazminat ve giderler . 1068

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bilirkişi İncelemesi

 

Madde 62 Bilirkişilere uygulanacak hükümler . 1068

Madde 63 Bilirkişinin atanması  1068

Madde 64 Bilirkişi olarak atanabilecekler  1069

Madde 65 Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü. 1070

Madde 66 Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi 1070

Madde 67 Bilirkişi raporu, uzman mütalaası 1071

Madde 68 Duruşmada bilirkişinin açıklaması. 1071

Madde 69 Bilirkişinin reddi  1072

Madde 70 Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler . 1072

Madde 71 Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem . 1072

Madde 72 Bilirkişi gider ve ücreti. 1072

Madde 73 Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler . 1072

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi

 

Madde 74 Gözlem altına alınma  1073

Madde 75 Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek

 

alınması. 1073

Madde 76 Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması. 1074

Madde 77 Kadının muayenesi 1075

Madde 78 Moleküler genetik incelemeler . 1075

 

İçindekiler

 

26

Madde 79 Hâkimin kararı ve inceleme yapılması .1075

Madde 80 Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği 1075

Madde 81 Fizik kimliğin tespiti .1076

Madde 82 1076

Madde 83 Keşif .1076

Madde 84 Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler1076

Madde 85 Yer gösterme .1077

Madde 86 Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene .1077

Madde 87 Otopsi 1077

Madde 88 Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi .1078

Madde 89 Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem .1078

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Koruma Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Yakalama ve Gözaltı

 

Madde 90 Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler.1078

Madde 91 Gözaltı1079

Madde 92 Gözaltı işlemlerinin denetimi.1081

Madde 93 Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli1081

Madde 94 Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi 1081

Madde 95 Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına

 

bildirilmesi .1082

Madde 96 Yakalamanın ilgililere bildirilmesi 1082

Madde 97 Yakalama tutanağı .1082

Madde 98 Yakalama emri ve nedenleri 1082

Madde 99 Yönetmelik.1083

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tutuklama

 

Madde 100 Tutuklama nedenleri .1083

Madde 101 Tutuklama kararı1085

Madde 102 Tutuklulukta geçecek süre.1086

Madde 103 Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi 1087

Madde 104 Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri .1087

Madde 105 Usul1088

Madde 106 Salıverilenin yükümlülükleri 1088

 

İçindekiler

 

27

Madde 107 Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi  1088

Madde 108 Tutukluluğun incelenmesi. 1088

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adlî Kontrol

 

Madde 109 Adlî kontrol 1089

Madde 110 Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler. 1091

Madde 110/A Adli kontrol altında geçecek süre. 1091

Madde 111 Adlî kontrol kararının kaldırılması . 1092

Madde 112 Tedbirlere uymama. 1092

Madde 113 Güvence  1092

Madde 114 Önceden ödetme  1093

Madde 115 Güvencenin geri verilmesi. 1093

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arama ve Elkoyma

 

Madde 116 Şüpheli veya sanıkla ilgili arama 1093

KARARLAR. 1093

Madde 117 Diğer kişilerle ilgili arama  1103

Madde 118 Gece yapılacak arama . 1103

Madde 119 Arama kararı . 1103

Madde 120 Aramada hazır bulunabilecekler . 1104

Madde 121 Arama sonunda verilecek belge 1104

Madde 122 Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi  1104

Madde 123 Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonulması. 1105

Madde 124 İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem 1105

Madde 125 İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi 1105

Madde 126 Elkonulamayacak mektuplar, belgeler 1105

Madde 127 Elkoyma kararını verme yetkisi . 1105

Madde 128 Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma . 1106

Madde 129 Postada elkoyma. 1109

Madde 130 Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma 1110

Madde 131 Elkonulan eşyanın iadesi . 1110

Madde 132 Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması 1110

Madde 133 Şirket yönetimi için kayyım tayini . 1111

Madde 134 Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama,

kopyalama ve elkoyma 1112

 

İçindekiler

 

28

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

 

Madde 135 İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 1113

KARARLAR .1117

Madde 136 Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri1122

Madde 137 Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi1122

Madde 138 Tesadüfen elde edilen deliller .1123

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme

 

Madde 139 Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi .1123

KARARLAR .1124

Madde 140 Teknik araçlarla izleme 1132

Madde 140/A Yönetmelik .1134

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

 

Madde 141 Tazminat istemi .1134

Madde 142 Tazminat isteminin koşulları1135

KARARLAR .1137

Madde 143 Tazminatın geri alınması1143

Madde 144 Tazminat isteyemeyecek kişiler.1143

 

BEŞİNCİ KISIM

İfade ve Sorgu

BİRİNCİ BÖLÜM

İfade veya Sorgu İçin Çağrı

 

Madde 145 İfade veya sorgu için çağrı .1144

Madde 146 Zorla getirme .1144

 

İKİNCİ BÖLÜM

İfade ve Sorgu Usulü

 

Madde 147 İfade ve sorgunun tarzı1145

KARARLAR .1146

Madde 148 İfade alma ve sorguda yasak usuller1150

 

İçindekiler

 

29

 

ALTINCI KISIM

Savunma

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri

 

Madde 149 Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi . 1151

Madde 150 Müdafiin görevlendirilmesi. 1151

KARARLAR. 1152

Madde 151 Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafilik

görevinden yasaklanma  1164

Madde 152 Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma  1166

Madde 153 Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi 1166

Madde 154 Müdafi ile görüşme . 1167

Madde 155 Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması  1168

Madde 156 Müdafiin görevlendirilmesinde usul . 1168

 

İKİNCİ KİTAP

Soruşturma

BİRİNCİ KISIM

Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma

BİRİNCİ BÖLÜM

Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı

 

Madde 157 Soruşturmanın gizliliği. 1168

Madde 158 İhbar ve şikâyet . 1169

Madde 159 Şüpheli ölümün ihbarı. 1169

 

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma İşlemleri

 

Madde 160 Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi. 1170

Madde 161 Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri. 1170

Madde 162 Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi 1171

Madde 163 Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması . 1172

Madde 164 Adlî kolluk ve görevi  1172

Madde 165 Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi . 1172

Madde 166 Değerlendirme raporu yetkisi . 1172

Madde 167 Yönetmelik  1172

Madde 168 Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde

yetkisi  1173

Madde 169 Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması . 1173

 

İçindekiler

 

30

 

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Açılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Davasının Açılması

 

Madde 170 Kamu davasını açma görevi .1174

Madde 171 Kamu davasını açmada takdir yetkisi.1175

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi

Madde 172 Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 1176

KARARLAR .1177

Madde 173 Cumhuriyet savcısının kararına itiraz.1198

KARARLAR .1199

Madde 174 İddianamenin iadesi 1206

 

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Kovuşturma Evresi

BİRİNCİ KISIM

Kamu Davasının Yürütülmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşma Hazırlığı

 

Madde 175 İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı1207

Madde 176 İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması.1208

Madde 177 Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi 1208

KARARLAR .1208

 

Madde 178 Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan

 

mahkemeye getirilmesi .1211

Madde 179 Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına

bildirilmesi .1211

Madde 180 Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri1212

Madde 181 Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi .1212

 

İKİNCİ BÖLÜM

Duruşma

 

Madde 182 Duruşmanın açıklığı .1212

Madde 183 Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı.1213

Madde 184 Açıklığın kaldırılması hakkında karar .1213

 

İçindekiler

 

31

Madde 185 Zorunlu kapalılık 1213

Madde 186 Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması  1213

Madde 187 Kapalı duruşmada bulunabilme  1213

Madde 188 Duruşmada hazır bulunacaklar . 1213

KARARLAR. 1214

Madde 189 Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması. 1217

Madde 190 Ara verme 1217

KARARLAR. 1217

Madde 191 Duruşmanın başlaması 1220

Madde 192 Başkan veya hâkimin görevi 1220

Madde 193 Sanığın duruşmada hazır bulunmaması  1220

Madde 194 Sanığın mahkemeden uzaklaşması . 1221

Madde 195 Sanığın yokluğunda duruşma 1221

Madde 196 Sanığın duruşmadan bağışık tutulması . 1221

KARARLAR. 1222

Madde 197 Sanığın müdafi gönderebilmesi. 1231

Madde 198 Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme

koşulu 1231

Madde 199 Sanığın zorla getirilebilmesi  1231

Madde 200 Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi . 1231

Madde 201 Doğrudan soru yöneltme  1231

Madde 202 Tercüman bulundurulacak hâller  1232

KARARLAR. 1233

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Duruşmanın Düzen ve Disiplini

 

Madde 203 Hâkim veya başkanın yetkisi . 1237

Madde 204 Sanığın dışarı çıkarılması . 1237

Madde 205 Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem . 1237

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması

 

Madde 206 Delillerin ortaya konulması ve reddi . 1237

Madde 207 Delil ve olayın geç bildirilmesi. 1238

Madde 208 Tanığın duruşma salonundan ayrılması  1238

Madde 209 Duruşmada anlatılması zorunlu belge ve tutanaklar  1238

Madde 210 Duruşmada okunmayacak belgeler. 1238

 

İçindekiler

 

32

Madde 211 Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler .1239

Madde 212 Tanığın önceki ifadesinin okunması.1239

Madde 213 Sanığın önceki ifadesinin okunması.1239

Madde 214 Rapor, belge ve diğer yazıların okunması .1239

Madde 215 Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması 1239

Madde 216 Delillerin tartışılması1239

KARARLAR .1240

Madde 217 Delilleri takdir yetkisi .1242

KARARLAR .1242

Madde 218 Ceza mahkemelerinin ek yetkisi 1249

KARARLAR .1249

BEŞİNCİ BÖLÜM

Duruşma Tutanağı

 

Madde 219 Duruşma tutanağı1252

Madde 220 Duruşma tutanağının başlığı1253

Madde 221 Duruşma tutanağının içeriği 1253

Madde 222 Duruşma tutanağının ispat gücü1253

 

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm

 

Madde 223 Duruşmanın sona ermesi ve hüküm1253

KARARLAR .1255

Madde 224 Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı .1264

Madde 225 Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi1264

KARARLAR .1264

İKİNCİ BÖLÜM

Suç Niteliğinde Değişiklik

 

Madde 226 Suçun niteliğinin değişmesi .1273

KARARLAR .1274

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Karar ve Hüküm

 

Madde 227 Müzakereye katılacak hâkimler.1278

Madde 228 Müzakerenin yönetimi 1278

 

İçindekiler

 

33

Madde 229 Oyların toplanması 1278

Madde 230 Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar 1278

KARARLAR. 1279

Madde 231 Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması-. 1289

KARARLAR. 1292

Madde 232 Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar  1308

 

DÖRDÜNCÜ KİTAP

 

Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan

 

BİRİNCİ KISIM

 

Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları

 

Madde 233 Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması. 1309

KARARLAR. 1309

Madde 234 Mağdur ile şikâyetçinin hakları . 1314

KARARLAR. 1315

Madde 235 Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları . 1329

Madde 236 Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi. 1329

 

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasına Katılma

 

Madde 237 Kamu davasına katılma . 1330

Madde 238 Katılma usulü. 1330

Madde 239 Katılanın hakları  1331

Madde 240 Katılmanın davaya etkisi . 1331

Madde 241 Katılmadan önceki kararlara itiraz  1331

Madde 242 Katılanın kanun yoluna başvurması  1331

Madde 243 Katılmanın hükümsüz kalması. 1331

KARARLAR. 1332

BEŞİNCİ KİTAP

Özel Yargılama Usulleri

BİRİNCİ KISIM

 

Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada

 

Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Gaiplerin Yargılanması

 

Madde 244 Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler. 1337

Madde 245 Gaibe ihtar  1338

Madde 246 Sanığa verilecek güvence belgesi  1338

 

İçindekiler

 

34

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kaçakların Yargılanması

 

Madde 247 Kaçağın tanımı .1338

Madde 248 Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi .1339

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili

 

Madde 248 Tüzel kişinin temsili1341

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme

 

Madde 250 Seri muhakeme usulü 1341

KARARLAR .1345

Madde 251 Basit yargılama usulü.1349

Madde 252 Basit yargılama usulünde itiraz1351

 

İKİNCİ KISIM

Uzlaşma ve Müsadere

BİRİNCİ BÖLÜM

Uzlaşma

 

Madde 253 Uzlaştırma1352

KARARLAR .1357

Madde 254 Mahkeme tarafından uzlaştırma .1381

Madde 255 Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma .1382

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müsadere Usulü

 

Madde 256 Başvuru1382

Madde 257 Duruşma ve karar 1382

Madde 258 Kanun yolu.1382

Madde 259 1382

 

ALTINCI KİTAP

Kanun Yolları

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

Madde 260 Kanun yollarına başvurma hakkı1383

KARARLAR .1383

 

İçindekiler

 

35

Madde 261 Avukatın başvurma hakkı 1397

Madde 262 Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı . 1397

Madde 263 Tutuklunun kanun yollarına başvurması. 1397

Madde 264 Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma 1397

Madde 265 Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı  1398

Madde 266 Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi  1398

KARARLAR. 1398

İKİNCİ KISIM

Olağan Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM

İtiraz

 

Madde 267 İtiraz olunabilecek kararlar . 1400

KARARLAR. 1400

Madde 268 İtiraz usulü ve inceleme mercileri . 1405

Madde 269 İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi. 1406

Madde 270 İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve

araştırma yapılması. 1406

Madde 271 Karar 1407

 

İKİNCİ BÖLÜM

İstinaf

 

Madde 272 İstinaf  1407

KARARLAR. 1408

Madde 273 İstinaf istemi ve süresi. 1414

Madde 274 Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi 1414

Madde 275 İstinaf başvurusunun etkisi . 1414

Madde 276 İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi  1415

Madde 277 İstinaf isteminin tebliği ve cevabı 1415

Madde 278 Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii  1415

Madde 279 Dosya üzerinde ön inceleme. 1416

Madde 280 Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma. 1416

KARARLAR. 1418

Madde 281 Duruşma hazırlığı  1428

Madde 282 İstisnalar 1428

Madde 283 Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm 1429

Madde 284 Direnme yasağı 1429

Madde 285 Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri  1429

 

İçindekiler

 

36

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temyiz

 

Madde 286 Temyiz .1430

KARARLAR .1432

Madde 287 Hükümden önceki kararların temyizi.1460

Madde 288 Temyiz nedeni .1460

Madde 289 Hukuka kesin aykırılık hâlleri .1461

Madde 290 Sanığın yararına olan kurallara aykırılık.1461

Madde 291 Temyiz istemi ve süresi1461

Madde 292 Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi .1461

Madde 293 Temyiz başvurusunun etkisi 1461

Madde 294 Temyiz başvurusunun içeriği .1462

KARARLAR .1462

Madde 295 Temyiz gerekçesi .1474

KARARLAR .1474

Madde 296 Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren

mahkemece reddi1480

 

Madde 297 Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet

 

Başsavcılığının görevi.1480

Madde 298 Temyiz isteminin reddi 1480

Madde 299 Duruşmalı inceleme.1480

Madde 300 Duruşmada usul.1481

Madde 301 Temyizde incelenecek hususlar .1481

Madde 302 Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması .1481

Madde 303 Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka aykırılığın

düzeltilmesi .1481

Madde 304 Yargıtay kararının gönderileceği merci1482

KARARLAR .1483

Madde 305 Yargıtayda hükmün açıklanması1486

Madde 306 Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi .1486

KARARLAR .1486

Madde 307 Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri.1489

KARARLAR .1489

 

İçindekiler

 

37

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Olağanüstü Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM

Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

 

Madde 308 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi . 1522

KARARLAR. 1523

Madde 308/A Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi  1526

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kanun Yararına Bozma

 

Madde 309 Kanun yararına bozma  1527

KARARLAR. 1527

Madde 310 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması . 1534

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yargılamanın Yenilenmesi

 

Madde 311 Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri. 1535

KARARLAR. 1536

Madde 312 İnfazın geri bırakılması veya durdurulması . 1552

Madde 313 Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller. 1552

Madde 314 Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi

 

nedenleri. 1552

Madde 315 Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl  1553

Madde 316 Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları . 1553

Madde 317 Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler 1553

Madde 318 Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii . 1553

KARARLAR. 1553

Madde 319 Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve kabulü

hâlinde yapılacak işlem . 1559

Madde 320 Delillerin toplanması . 1560

Madde 321 Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde

kabulü . 1560

Madde 322 Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi 1560

Madde 323 Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm  1560

 

İçindekiler

 

38

 

YEDİNCİ KİTAP

 

Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler

 

BİRİNCİ KISIM

Yargılama Giderleri

 

Madde 324 Yargılama giderleri.1561

Madde 325 Sanığın yükümlülüğü .1561

Madde 326 Bağlantılı davalarda giderler1562

Madde 327 Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde

gider.1562

KARARLAR .1562

Madde 328 Karşılıklı hakaret hâllerinde gider 1565

Madde 329 Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider.1565

Madde 330 Kanun yollarına başvuru sonucunda gider 1565

 

İKİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Madde 331 Adlî tatil .1565

KARARLAR .1566

Madde 332 Bilgi isteme 1569

Madde 333 Yönetmelik.1569

Ek Madde 1 Kolluk görevlilerine yönelik özel hükümler1569

Geçici Madde 11569

Geçici Madde 21570

Geçici Madde 31570

Geçici Madde 41570

Geçici Madde 51570

Madde 334 Yürürlük .1571

Madde 335 Yürütme.1571

 

5271 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 

1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (5320 SAYILI KANUN UYARINCA

 

YÜRÜRLÜĞÜNÜ SÜRDÜRMÜŞ OLAN HÜKÜMLERİ)

 

Madde 305 Temyizi Kabil Olan ve Olmayan Hükümler:1574

Madde 306 Hükümden evvelki kararların temyizi:.1574

Madde 307 Temyiz sebebi1574

KARARLAR .1574

Madde 308 Kanuna muhalefet halleri: .1576

 

İçindekiler

 

39

Madde 309 Maznunun lehine olan kaidelere muhalefet: 1577

Madde 310 Temyiz talebi ve süresi:. 1577

Madde 311 Eski hale getirme müddeti içinde temyiz müddetinin cereyanı:. 1577

Madde 312 Temyiz istidasının tesiri: 1577

Madde 313 Temyiz istidası ve ihtiva edeceği noktalar: 1577

Madde 314 İhtiyarı temyiz layihası: . 1578

Madde 315 Temyiz talebinin kabule şayan olmamasından dolayı hükmü veren

mahkemece reddi:  1578

Madde 316 Temyiz istida ve layihasının tebliği ve cevabı:. 1578

Madde 317 Yargıtayca temyiz isteğinin reddi: . 1579

Madde 318 Ağır ceza hükümlerinin tetkikinde duruşma:  1579

Madde 319 Duruşmada usul: . 1579

Madde 320 Temyiz Mahkemesince tetkik edilecek noktalar: 1579

Madde 321 Temyiz Mahkemesince hükmün bozulması: . 1580

Madde 322 Temyiz Mahkemesince davanın esasına hükmedilecek haller ve karar

tashihi:  1580

Madde 323 Vazifesizlik veya salahiyetsizlik sebebiyle bozulan hükmün nereye

gönderileceği: 1581

Madde 324 Yargıtayda hükmün tefhimi: 1581

Madde 325 Hükmün bozulmasının diğer maznunlara sirayeti: 1581

Madde 326 Davaya yeniden bakacak mahkemenin hak ve mecburiyetleri: 1581

KARARLAR. 1582

 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU1593

KARARLAR 1593

 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME .1597

KARARLAR 1597

 1072 SAYILI RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA

KANUN1610

KARARLAR 1610

 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU .1615

KARARLAR 1615

 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU .1619

KARARLAR 1619

 2911 SAYILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU .1633

KARARLAR 1633

 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU1648

KARARLAR 1648

 

İçindekiler

 

40

 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA

KANUN1664

KARARLAR 1664

 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU1669

KARARLAR 1669

 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU1674

KARARLAR 1674

 5187 SAYILI BASIN KANUNU .1678

KARARLAR 1678

 5235 SAYILI ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE

MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN .1688

KARARLAR 1688

 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN .1700

KARARLAR 1700

 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU1709

KARARLAR 1709

 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU1723

KARARLAR 1723

 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU .1734

KARARLAR 1734

 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU.1744

KARARLAR 1744

 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU1757

KARARLAR 1757

 CEZA YARGILARININ MİLLETLERARASI DEĞERİ KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ .1764

KARARLAR 1764

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.600,50   
1.600,50   
2
800,25   
1.600,50   
3
533,50   
1.600,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.600,50   
1.600,50   
2
800,25   
1.600,50   
3
533,50   
1.600,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.600,50   
1.600,50   
2
800,25   
1.600,50   
3
533,50   
1.600,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.600,50   
1.600,50   
2
800,25   
1.600,50   
3
533,50   
1.600,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.600,50   
1.600,50   
2
800,25   
1.600,50   
3
533,50   
1.600,50   
Kapat