%1
Cinsel Suçlarda Neden Beraat Kararı Verilmeli Emre Cem Çalışkan

Cinsel Suçlarda Neden Beraat Kararı Verilmeli


Basım Tarihi
2024-06
Sayfa Sayısı
414
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786256338371
Boyut
16x24
Baskı
1Dr. Suat ÇALIŞKAN

Av. Emre Cem ÇALIŞKAN 

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ . 3

İÇİNDEKİLER . 5

CİNSEL SUÇLARDA DELİLLERİ DEĞERLENDİRME

ÖLÇÜTLERİ . 29

1.2. Mağdur Beyanlarının Güvenilir Olması İle İlgili İlkeler  29

1.3. Mağdurun İstikrarlı Anlatımları . 29

1.4. Mağdurun İstikrarlı Anlatımı İle İlgili Yargıtay Kararları . 30

1.5. Kendi Onur ve Namusunu İlgilendiren Bir Konuda İftira

Atması İçin Geçerli Sebep Bulunmayan Müştekinin Tutarlı

ve Samimi Görülen Anlatımlarına İlişkin Yargıtay Kararları  32

1.6. Mağdurun Çelişkili Beyanları  34

1.7. Mağdurun Yargılama Aşamasında İlk Beyanlarından

Dönmesine Rağmen İlk Beyanlarına İtibar Edilmesi . 36

1.8. Sanığın İkrarı  36

1.9. Sanığın İstikrarlı Anlatımı  37

1.10. Sanığın Kaçamaklı İkrarı  41

1.11. Sanığın Tevil Yollu İkrarı . 43

1.12. Sanığın Cinsel İktidara Sahip Olmadığı Yönündeki

Savunmasının Araştırılma Zorunluluğu . 46

1.13. Tanık Beyanlarının Güvenirliliği İle İlgili İlkeler  47

1.14. Tanığın Taraflarla Akraba Olması Hali  47

1.15. Tanık Beyanlarının Çelişkili ve Tutarsız Olması Hali . 47

1.16. Tanık ile Mağdurun Beyanlarının Çelişmesi  48

1.17. Tanık ile Sanık Arasında Husumet Olması Hali . 48

1.18. Delillerin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olması Hali . 48

1.19. Delillerin Hemen Olayın Akabinde Toplanmış Olması Hali  51

1.20. Olayın Akabindeki Doktor Raporları . 51

1.21. Müştekinin Olayın Akabinde Vermiş Olduğu Beyanları . 51

1.22. Sanığın Olayın Akabinde Verdiği İfade . 52

1.23. Mağdurun Kendi Onur ve Namusunu İlgilendiren Bir Konuda

Yalan Beyanda Bulunamayacağı Şeklindeki Kabullenme . 53

İçindekiler

6

1.24. Mağdurun Kızlık Zarındaki Bulgular . 58

1.25. Kızlık Zarının Esnek Olması Hali  61

1.26. Livata Bulguları  62

1.27. Livata Bulgusu Olmadığı Durumlarda Yapılacak

Değerlendirme  68

1.28. Anal Sfinkter Bulguları  73

1.29. Hukuka Aykırı Deliller . 74

1.29.1. Hukuka Aykırı Delillerin Etkisi . 77

1.29.2. Özel Kişilerce Elde Edilen Hukuka Aykırı Deliller . 79

1.29.3. Hukuka Aykırı Deliller ve Yargılama Dosyasından

Çıkarılması Gerekip Gerekmediği Sorunu . 82

CİNSEL SUÇLARDA MAĞDUR BEYANININ DELİL

DEĞERİ . 83

CİNSEL SUÇLARDA HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA

AYKIRI BEYANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE

İLİŞKİN ESASLAR  86

3.1. Genel Açıklamalar  86

3.2. Yargıtay Uygulaması  88

3.2.1. Cinsel Suçlarda Yaş Konusunda Hata  88

3.2.2. Sanığın Hayatın Olağan Akışına Aykırı Savunmaları  89

3.2.3. Sanığın Mağduru Borç Para Vermek Amacıyla Olay

Mahalline Çağırdığını Söylemesi . 90

3.2.4. Cinsel İstismar Olayını Gerçekleştiren Şahsın Evden

Ayrılmasına İzin Verip Olaydan Bir Hafta Sonra

Şikâyetçi Olma . 91

3.2.5. Mağdurun Aşamalardaki Kendi İçindeki Çelişkili ve

Hayatın Olağan Akışına Aykırı Beyanları  91

3.2.6. Sanığın Zorla Cinsel İstismarına Uğradığını İddia Eden

Mağdurenin Tekrar Aynı Eve Rızası İle Gitmesi . 93

3.2.7. Mağdurun Eylem Gerçekleştiğinde Etrafta Bulunan Bazı

Şahısların Kendilerini Görmelerine ve Yardım İstemesine

Rağmen Yardım Etmediğini Belirtmesi . 94

3.2.8. Sanıkların Kendisini Zorla Araca Bindirilerek Cinsel

Saldırıda Bulunduğunu Belirten Mağdurenin, Sanıklardan

Birinin Telefon Numarasını Alması . 95

Suat ÇALIŞKAN   ‐             Emre Cem ÇALIŞKAN

7

3.2.9. Sanığın Müşteki ve Tanık Huzurunda Yaptığı Muayene

Esnasında Atılı Eylemleri Gerçekleştirmesinin ve

Olaydan Sonra Hep Birlikte Başka Bir Hastaneye Sanıkla

Birlikte Gitmelerinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı

Görülmesi . 95

3.2.10. Sanık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığını Beyan Eden

Mağdurun, Olay Sonrasında Sanığın Yanında Çalıştığına

İlişkin Beyanları . 96

3.2.11. Sanığın Mağdureyi Otogara Bıraktığında Mağdurenin

Otogar Polisine Bir Şikâyette Bulunmayıp Gitmesi,

Mağdurenin Bu Olayı 10-15 Gün Boyunca Kimseye

Anlatmayıp İkinci Olaydan Sonra Şikâyetçi Olması  96

3.2.12. Her Zaman Mağdur İle Cinsel İlişkide Bulunan Sanığın

Olay Tarihinde Zorla Mağdura Cinsel Saldırıda

Bulunduğu İddiası  97

3.2.13. Cinsel Saldırı Sonrasında Mağdurun Sanığın Kullandığı

Motora Binerek İşyerine Gittiğine Yönelik Beyanlar  98

3.2.14. Sanığın Aracı Durduktan Sonra Araçtan Hiç Çıkmadan

Mağduru Arka Koltuğa İttirerek Geçirdiği Yönündeki

Mağdur Beyanları . 99

3.2.15. Mağdurun Beyanlarının Hayatın Olağan Akışına Uygun

Olup Olmadığının Her Suç İçin Ayrı Ayrı

Değerlendirilmesi . 99

3.2.16. Mağdurenin Kendisini Rahatsız Ettiğini İddia Ettiği Bir

Şahsa Sabah Erkenden Çağrı Bırakmasının Hayatın

Olağan Akışına Uygun Olmaması  100

3.2.17. Mağdurenin, Sanığın Annesiyle Kendisinin Ortasına

Yattığına Dair Beyanının Hayatın Olağan Akışına Aykırı

Olması. . 101

3.2.18. Gündüz Vakti Herkesin Girip Çıkabileceği Eğitim ve

Öğrenimin Devam Ettiği Bir Sırada Sanığın Eylemi

Gerçekleştirmesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun

Düşmemesi . 101

3.2.19. Akıl Zayıflığı Bulunan Mağdureyle Uzun Süre

Sayılabilecek Bir Zaman Diliminde Birlikte Yaşayan

Birinin Bu Durumu Bilmemesinin Hayatın Olağan

Akışına Aykırı Olması  102

3.3. Sonuç  103

İçindekiler

8

İLKELER VE İSPAT YÖNTEMİ . 103

4.1. Ceza Yargılamasında Delillerin Değerlendirilmesi Ölçütleri . 104

4.1.1. Maddi Gerçeğe Ulaşma Amacı . 104

4.1.2. Masumiyet Karinesi  105

4.1.3. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanda

Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi . 107

4.1.4. Delil Serbestliği İlkesi  108

4.1.5. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi . 109

4.1.5.1. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi İle İlgili Yargıtay

Kararları  109

4.1.5.1.1. İletişim Tesbit Tutanaklarında Sanık İle Mağdurenin

Cinsel İlişkiye Girdiklerini Gösterir Bir Konuşmanın

Bulunmaması . 109

4.1.5.1.2. Savunmanın Aksine Cinsel İlişkinin Zorlama İle

Olduğuna Dair Olmaması  110

4.1.5.1.3. Müştekinin Beyanından Başka Delil Olmaması  110

4.1.5.1.4. Taraflar Arasında Husumet Olması ve Olay

Üzerinden Fazlaca Bir Süre Geçtikten Sonra

Şikâyetçi Olunması  111

4.1.6. Ceza Yargılamasındaki Kanıtlama Yöntemi  113

4.1.7. Cinsel Suçlarda Beyan Delillerin Kanıtlama Değeri  114

4.1.8. Cinsel Suçlarda Beyan Delillerin Kanıtlama Değerine

İlişkin Ölçütler  117

4.1.9. Olayın Adliyeye İntikal Zamanı . 117

4.1.10. Faille Mağdur Arasındaki İletişim  120

4.1.11. Mağdur Beyanının Çelişkili Olması . 122

4.1.12. Faille Mağdurun İlişki Geçmişi  123

4.1.13. Beyanın Hayatın Olağan Akışına Uygunluğu  124

4.1.14. Mağdur ile Fail Arasında Husumet Olup Olmadığı . 124

4.1.15. Mağdurun Direnme/Yardım İsteme İmkânı . 125

4.1.16. Çocuk Mağdurların Beyanları  126

4.2. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  127

4.3. Moleküler ve Genetik İncelemeler . 128

4.4. Psikiyatrik Değerlendirme Sonuçları  129

4.5. Yargıtay’ın Değerlendirme Ölçütleri  130

Suat ÇALIŞKAN   ‐             Emre Cem ÇALIŞKAN

9

CİNSEL SALDIRI 130

5.1. Mağdurun Sanık Tarafından Cinsel Saldırıya Maruz

Kaldıktan Sonra Hiç Bir Şey Yokmuş Gibi Tepki

Göstermeyerek İş Yerinde Kalmaya Devam Etmesi  134

5.2. Mağdurun Rızası Dâhilinde Sarılıp Öpüşmeleri Dışında Delil

Olmaması (Cinsel Saldırı)  135

5.3. Mağdurun Sanığın Eylemine Rıza Gösterdiği Yönünde Ciddi

Bir Şüphe Olması . 136

5.4. Mağdurun Kendisine Saldıran Kişinin Sanık Olup Olmadığı

Hususunda Emin Olmadığını Söylemesi  137

5.5. Kavga Olayını Müteakip Başlatılan Adlî Tahkikat Sırasında

Gerçekleştiği İddia Edilen Cinsel Saldırı Eylemiyle İlgili

Müracaatta Bulunulması . 137

5.6. Mağdurenin Olay Anında Sanığın Parmağını Çok Kısa Süre

Hissettiğini ve Elini Hemen Geri Çektiğine İlişkin Beyanı  139

5.7. Sanığın Mağdurun Bacağını Cinsel Maksatla Ellediği ve

Katılanın Eylem Nedeni İle Bayılması Üzerine Hastaneye

Götürdüğü İddiası . 139

5.8. Sanıkların Maktul İle Cinsel İlişkiye Girme Hususunda

Anlaştıkları ve Maktulün Evine Gittikleri Olay (Zorla Cinsel

İlişki İddiası) . 140

5.9. Mağdurun Aşamalardaki Hayatın Olağan Akışına Uygun

Olmayan ve Çelişen Beyanları . 141

5.10. Mağdurun Cinsel Saldırıya Maruz Kaldığını Beyan Etmesine

Rağmen Sanığın İş Yerinde Çalışmaya Devam Etmesi 142

5.11. İlişkiden Sonra Mağdurun Sanık İle Aynı Minibüse Binerek

Evine Gitmesi . 142

5.12. Şikâyetçinin Aşamalarda Başka Delillerle Desteklenmeyen

Soyut Beyanları, . 143

5.13. Sanıkların Elleriyle Mağdurun Vücudunun Her Yerine

Bastırarak Tacizde Bulundukları Yönündeki İddia  145

5.14. Sanığın Mağdureye Karşı Zora Dayalı Cinsel Saldırı

Eyleminde Bulunmadığı Şeklindeki İnkâra Dayalı Savunması  146

5.15. Tanıkların Beyanları İle Sanık Savunmalarının Doğrulanması  147

5.16. Katılanın Bağırma Sesleri Üzerine Olay Yerine Polislerin

Geldiği İddiasının Doğrulanmadığı Olay . 148

İçindekiler

10

5.17. Mağdurun Fail İle Aralarında Geçen Olayların Rızası

Dâhilinde Gerçekleştiğine Dair Anlatımı . 149

5.18. Mağdurun Soyut İddiaları Dışında Hiçbir Delil Bulunmaması  150

5.19. Katılan İle Aynı İş Yerinde Çalışan Sanığın Olay Tarihinde

Katılanın Pantolonundan Tutup Kendisine Doğru Çekmesi. 151

5.20. Sanığın Katılanın Rızası Hilafına Anal Yoldan Cinsel İlişki

Yaşaması (Evlilik Sürecinde) . 152

5.21. Sanığın Mağduru Olay Günü Cebir ve Tehdit İle Arkadaşının

Evine Götürerek Üç Defa Cinsel Saldırıda Bulunduğu İddiası  152

5.22. Geçmişe Yönelik Anlatılan Cinsel Saldırı Olaylarına İlişkin

Herhangi Bir Tanık Beyanının Bulunmaması  153

5.23. Mağdurenin Bebeğinin Biyolojik Babasının Sanık Dışında

Bir Kişi Olması . 155

5.24. Röntgen Filmi Çektirmek İçin Yapılan Hazırlık Sırasında

Sanığın Katılanın Yanına Yaklaşarak Katılanın Üzerinde

Bulunan Badisini Yukarı Sıyırmak ve Göğüs Kısımlarına

Dokunmak Suretiyle Cinsel Saldırıda Bulunduğu İddiası  156

5.25. Sanığın Mağdurla Şantaj Yaparak Cinsel İlişki Kurması . 157

5.26. Sanığın Ahşaptan Erkek Cinsel Organı Şeklinde Yaptığı Aleti

Resmî Nikahlı Eşine Soktuğu İddiası . 158

5.27. Sanığın Yanında Çalışan Katılana Sarılarak Yanaklarından

Öperek Cinsel Saldırıda Bulunduğu İddiası . 159

5.28. Sanığın Katılanla Rızası Hilafında İlişkiye Girdiğine Dair

Katılanın Soyut Beyanların Dışında Delil Olmaması . 160

5.29. Sanığın Gelini Rızası Veya Rızası Dışında Cinsel İlişkiye

Girdiği İddiası . 161

5.30. Otelde Çalışan Resepsiyon Görevlisinin Mağdurun Odasına

Giderek Cinsel Saldırıda Bulunduğu İddiası  163

5.31. Sanığın Dışa Yansıyan Davranışlarından Cinsel Arzu

Tatminine Yönelik İradesinin Belirlenememesi . 163

5.32. 18 Yaşından Büyük Olan Katılan Mağdurun, Tehdit ve Rızası

Dışında Cinsel İlişkiye Girdiğine Dair Delil Olmaması . 164

5.33. Katılanın İş Yerine Girip İş Yerinde Çalıştığı Kendi Rızasıyla

Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği Olay (Katılanın İş Yerinde

Çalışmaya Devam Etmesi) . 166

Suat ÇALIŞKAN   ‐             Emre Cem ÇALIŞKAN

11

5.34. Apartman İçerisinde Bulunan Asansörde Katılan İle Sanığın

Karşılaşıp, Asansörün Hareket Etmesinden Sonra Sanığın

Katılana Cinsel Saldırıda Bulunduğu İddiası . 169

5.35. Katılanın Soruşturma Evresinde Verip Başka Delille

Desteklenmeyen Çelişkili Beyanları  170

5.36. Şikâyetçinin ve Sanığın Eşlerinin Evde Bulunmadığı Bir

Vakit, Sanığın Şikâyetçinin Bulunduğu Odaya Gelerek Cinsel

Saldırıda Bulunduğu İddiası . 171

5.37. Sanığın Yanında Çalışan Katılanın Belinden Tutarak Katılanı

Kendisine Çektiği Ensesine Dokunduğu ve Katılanı Öpmeye

Çalıştığı İddiası . 172

5.38. Sanığın Yanında Çalışan Katılanı Bir Kez Zorla Öptüğü

İddiası . 173

5.39. Otel Çalışanları ve Taksi Sürücüsünün Katılanın

Kıyafetlerinde ve Durumunda Cinsel Saldırıya Maruz

Kaldıklarına Dair Bir Gözlemlerinin Olmadıklarını İçerir

Beyanları . 174

5.40. Sanığın Zihinsel ve Bedensel Rahatsızlığı Bulunan Mağdurla

Birden Fazla Kez Anal Yoldan Organ Sokmak Sureti İle

Cinsel İlişkiye Girdiği Olay  175

5.41. Katılanın Cinsel Saldırıya Uğradığını Belirttiği Tarihte

Herhangi Bir Şikâyette Bulunmaması ve Sanık İle Aynı Evde

Yaşamaya Devam Etmesi . 176

5.42. Hastanede Hasta Olarak Yatan Sanığın Başka Odada Hasta

Olarak Yatan Katılana Cinsel Saldırıda Bulunduğu İddiası

(İfadeler Arasında Bağırma Yönünden Çelişki Olması)  177

5.43. Sanığın Katılan Mağdureyi Zorla Arabasına Bindirip Rızası

Dışında Cinsel Davranışta Bulunduğuna Dair Delil Olmaması . 179

5.44. Katılanın İlk Taciz Olayında Şikâyetçi Olmayıp Aradan

Uzunca Bir Zaman Geçtikten ve Kendisi de İşten

Çıkartıldıktan Sonra Şikâyetçi Olması . 180

5.45. Katılanın Önce Şikâyetçi Olması Sonrasında Hazırlık

Aşamasında Şikâyetinden Vazgeçmesi ve Mahkemede

Alınan Beyanında Yeniden Şikâyetçi Olması  182

5.46. Olaydan Hemen Sonraki Yazışmalarda Eylemin Rıza Dışı

Gerçekleştiğine Dair Bir İfadenin Yer Almaması  183

İçindekiler

12

5.47. Sanığın Mağdureyi Okuma-Üfleme Bahanesi İle Yalnız

Kaldığı Bir Odaya Alıp Kapıyı Kapatıp Cinsel Saldırıda

Bulunduğu Olay (Eylemin Zorla Gerçekleştiğine Dair Delil

Olmaması)  186

5.48. Sanığın Katılana Verdiği Hapla Katılanın Kendinden

Geçmesini Sağlayıp Eczanenin Arka Tarafına Götürdüğü ve

Burada Katılana Cinsel Saldırıda Bulunduğu İddiası . 187

5.49. Sanığın Cinsel Saldırı Eylemini Gerçekleştirdiği İddia Edilen

Dinlenme Odasında Çok Sayıda Personelin Bulunması . 189

5.50. Sanığın Mağdure İle Buluşup Birlikte Boş Bir Binaya

Giderek Anılan Mahalde Cinsel Saldırıda Bulunduğu İddiası . 190

5.51. Hafif Mental Retarde Olan Mağdurenin Beyanlarının

Dinlenen Tanık İfadeleriyle Doğrulanmamış Olması . 191

5.52. Mağdurun Değişen Beyanları (Mağdurun Sanıkla Rızasıyla

Cinsel İlişkiye Girdiği Olay)  193

5.53. Katılanın Gitmiş Olduğu Dükkânda Cinsel Saldırı

Yaşamasından Sonra Ertesi Gün Yine Aynı Yere Gitmesinin

Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu olay . 195

5.54. Mağdureden Alınan Sürüntü Örneklerinde Sanıkların Meni

veya DNA Örneklerinin Bulunmadığı Olay . 197

5.55. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Temel İspat Yöntemi . 199

5.56. Aldırılan Cinsel Saldırıya İlişkin Raporun Mağdureyi

Doğrulamaması . 201

5.57. Katılanın İlk Eylemden Sonra Durumu Tanığa Anlattığını

Beyan Etmesine Rağmen Tanığın Bu Hususu Doğrulamaması . 202

5.58. Mağdurun Son Katıldığı Celsede Şikâyetten Vazgeçmesi ve

UYAP Ortamından Yapılan İncelemede Evliliğin de Devam

Etmesi . 202

5.59. Savunmayı Destekler Mahiyetteki Mağdurenin Eşinin de Yer

Aldığı Tanık Anlatımları  203

5.60. Sanığın Üzerine Atılı Eylemleri Mağdurun Rızası Dışında

Gerçekleştirdiğine Dair Kanıt Olmaması . 205

5.61. Mağdurenin Oda İçerisinde Saldırıya Maruz Kalması

Durumunda Bağırmamış Olması  205

5.62. Katılanın Aşamalarda Alınan Beyanlarının Birbiriyle

Çelişkili Olduğu Bu Nedenle Tek Başına Katılan Beyanının

Sanığın Cezalandırılmasına Yeterli Olmadığı Olay . 207

Suat ÇALIŞKAN   ‐             Emre Cem ÇALIŞKAN

13

5.63. Olayın Olduğu Yere On Sekiz Yaşından Büyük Olan

Katılanın Kendi Rızası İle Gittiği ve Yine Kendi Rızası İle

Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği Olay . 208

5.64. Sanığın Eylemlerini Cinsel Amaçlarını Tatmin Amacıyla

Gerçekleştirdiğine Dair Delil Olmaması  210

5.65. Beyanlar Arasında Çelişkilerin Yer Aldığı Tanık Olarak

Belirtilen Kişilerin Olayı Görmediklerini Beyan Ettikleri

Olay  211

5.66. Sanık ve Şikâyetçinin Olay Gecesi Birlikte Alkol Alıp

İlişkiye Girdikten Sonra Şikâyetçinin Sanıktan Para İstemesi

ve Akabinde Yaşanan Tartışma ve Arbede Sonucu Evden

Ayrılıp Sanık Hakkında Şikâyetçi Olması  214

5.67. Mağdurun Okulda Bir İntihar Girişiminde Bulunmuş

Olmasının Başlı Başına Cinsel İstismara Maruz Kaldığını

Göstermeyeceği Olay . 215

5.68. Sanık İle Mağdur Arasındaki Suç Tarihinde Olay Öncesi ve

Sonrasında Mesajlaşmaya Dair Kayıtlarda Katılanın Samimi

Mahiyetteki Mesajları . 216

5.69. Ödeme Sırasında Katılanın Parayı Uzatması Üzerine Sanığın

Katılanın Elinden Tutarak Kendisine Doğru Çekmesi . 217

5.70. Mağdureye Yapıldığı İddia Olunan Cinsel Saldırı Suçundan

Dolayı Verilen Başka Bir Mahkeme Kararında Mağdurenin

Çelişkili Beyanları Nedeniyle Beraat Kararı Verildiğinin

Anlaşılması . 218

5.71. Katılanın Hastalığına İlişkin Olarak Sanığın Katılan

Beyanlarıyla Tutarlı Tedaviye Yönelik Eylemleri . 219

5.72. SSÇ’nin Mağdurun Evlerine Geldiğinde Ödevlerinde Yardım

Etmesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmayacağı Olay  221

5.73. Mağdurenin Kendisine Karşı Gerçekleştirilen İstismar

Eylemini Sıcağı Sıcağına Kendisini Arayan Babasına

Söylememesi . 222

5.74. Mağdurenin Sonraki ve İyileşmiş Hali İle Verdiği İfadesinde

Yanlış Değerlendirmede Bulunduğunu Bildirmesi  223

5.75. İddia Edilen Olayın Üzerinden Geçen On İki Yılın Ardından

Alınan Hastane Raporu . 224

5.76. Kalabalık Olduğu İddia Edilen Otobüste Katılanın İddiasına

İlişkin Tanık Bulunmaması  225

İçindekiler

14

5.77. Sanığın Olay Günü Mağdure İle Yaptığı Kavga Sırasında

Üzerine Atılı Basit Cinsel Saldırı Suçunu İşlediği Yönünde

Delil Olmaması . 226

5.78. Mağdurun Aşamalarda Cinsel Saldırı Eylemlerinin Sayısı İle

Eylemler Sırasında Maruz Kaldığını İddia Ettiği Cebir ve

Tehdide İlişkin Çelişkili Anlatımları  226

5.79. Sanığın Olay Tarihinden Önce Aralarında Gönül İlişkisi

Bulunan Mağdureyi Rızası Dışında Aracına Bindirerek Evine

Götürüp, Zorla Cinsel İlişkiye Girdiğine Dair Delil Olmaması . 227

5.80. Sanığın, Sahibi Olduğu İş Yerinde Çalışmaya Başlayan

Katılana Yönelik Basit Cinsel Saldırıda Bulunduğu

Hususunda Delil Olmaması  227

5.81. Sanığın Mağdureye Yönelik Suçu İşleme Kastıyla Hareket

Etmediğinin Anlaşılması  228

5.82. Sanıkların Kendisini Zorla Araca Bindirilerek Cinsel

Saldırıda Bulunduğunu Belirten Mağdurenin, Sanığın Telefon

Numarasını Almasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Oluşu  228

5.83. Sanığın Belediye Otobüsünde Yolculuk Yaparken

Mağdurenin Vücuduna Temas Ettiği Şeklindeki Eylem  229

5.84. Sanıkların Değişik Tarihlerde Cinsel Organlarını Reşit

Mağdurun Rızasıyla Anüsüne Sürttüklerine Dair Savunmaları . 229

5.85. Mağdurun Başka Bir Olayın Kolluğa Yansıması Sırasında

Cinsel Saldırıya Uğradığından Bahsetmiş Olması . 229

5.86. Mağdurenin Aşamalarda Değişen, Çelişkili Beyanları. 230

5.87. Mağdurenin, Duruşmada Cinsel İlişki Eyleminin

Gerçekleşmediği ve Tanıkların Yanlış Yönlendirmesinden

Dolayı Bu Şekilde İfade Verdiğini Beyan Etmesi  230

5.88. Rağmen Mağdurenin Yardım İstediği veya Bağırdığına Dair

Delil Bulunmaması . 231

5.89. Olaydan Sonra Gerçekleşen Boşanma Süreci Nedeniyle

Husumetin Bulunması  231

5.90. Sanığın Katılana Yönelik Omzuna Dokunma Şeklindeki

Eylemi . 232

5.91. Sanığın Yaşanan Kavga Ortamında Cinsel Amaçla Hareket

Ettiğine Dair Delil Olmaması . 232

5.92. Mağdurenin Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunulduğunu

Belirtmesine Rağmen Uzun Süre İşe Devam Etmesi . 232

Suat ÇALIŞKAN   ‐             Emre Cem ÇALIŞKAN

15

5.93. Katılanın İşten Çıkartılmasına Kadar Yapılmış Herhangi Bir

Müracaatın Olmaması . 233

5.94. Sanığın Eyleminin Cinsel Amaçla Gerçekleştirildiği

Hususunun Şüphede Kalınması (Bacağa Dokunma)  233

5.95. Sanığın Suç Tarihinden Önce Arkadaşlık Yaptığı Mağdureyi

Olay Günü İş Çıkışı Zorla Araca Bindirerek Götürdüğü

Ormanlık Alanda Cinsel Saldırıda Bulunduğu İddiası . 234

5.96. Olayın Yaklaşık İki Ay Sonra Kolluğa Bildirilmesi . 234

5.97. Aralarında Gönül İlişkisi Olup Aynı Evde Kalan Mağdure İle

Sanık Arasında Tartışma Yaşanması  235

5.98. Olay Gecesi Dışarıda Birlikte Alkol Aldıktan Sonra Reşit

Mağdurenin İsteğiyle Kaldığı Yere Giden Sanığın Eylemi  235

5.99. Sanığın Hiç Buluşmadığını Savunduğu Mağdure İle Ruhsal

Durumunu Anlayacak Kadar Görüştüğü Hususunun Tespit

Edilememesi . 235

5.100. Sanığın Fotoğraflarının Gösterilmesi Üzerine Resimden

Teşhis Edilmesi . 236

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI . 237

6.1. Başka Kişilerinde Bulunduğu ve Gördüğü Ortamlarda

Sanığın Mağdurelere Yönelik Cinsel İstismar Eylemlerinde

Bulunmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması  239

6.2. Sanığın Yeğeni Olan Mağdureye Yönelik Eylemleri Cinsel

Amaçla Gerçekleştirdiği Hususunda Delil Olmaması  241

6.3. Sanık İle Katılan Arasında Olay Öncesinde Ortaya Çıkan

Şiddetli Geçimsizlik Katılanın Boşanmak ve Çocukları Alma

Niyetinin İfadelerle Dosyaya Yansımış Olması . 242

6.4. Mağdurenin Beyanları Arasında Çelişki Olması ve Tanık

Olarak Belirttiği Kişilerin Olayı Görmediklerini Beyan

Etmeleri  243

6.5. Bir Şey Sorma Bahanesi İle Mağdureye Cinsel Amaçlı

Olarak Vücuduna Dokunmaya Çalıştığı İddiası . 245

6.6. Suça Sürüklenen Çocuğun Çekpas Sopasını Sokmak

Suretiyle Cinsel İstismar Suçunu İşlediği İddiası . 246

6.7. Mağdurenin Duruşma İfadelerine İtibar Edilemeyeceği

Kanaatine Varıldığının Tespit Edilmesi . 247

İçindekiler

16

6.8. Mağdurenin Sanığın Olay Tarihinde Boşanma Aşamasında

Olduğu Eşinin Yeğeni Olduğu ve Sanıkla Eşi Arasında Bu

Meseleden Dolayı Husumet Bulunduğu Olay  248

6.9. Mağdurenin Aşamalardaki Çelişkili İfadeleri (İş Görüşmesi

Sırasında Cinsel İstismar) . 248

6.10. Delil Olmayan Durumlar  249

6.11. Sanığın Mağdurenin İsteğiyle Cinsel İlişkiye Girdiğini

Söylemesi . 249

6.12. Mağdure İle Annesinin Aşamalarda Değişen ve Birbirleri İle

Uyumsuz Beyanları  251

6.13. Mağdurun Aşamalarda Çelişen Beyanları (Sanığın

Mağdurları Korkutarak Defalarca Kez İstismar Ettiği

İdddiası)  252

6.14. Mağdurun Ailesi İle Birlikte Yaşadığı Zaman Diliminde

Cinsel İstismar  253

6.15. Mağdurenin Aşamalarda Sanığın Gerçekleştirdiği Eylemler

İle Zamana İlişkin Başka Delille Doğrulanmayan Adli Tıp

Raporları İle Çelişki İçeren Soyut Beyanları  254

6.16. Suça Sürüklenen Çocukların Bacak Arası veya Kaydırma

Şeklinde Eylemde Bulunduğu İddiası  255

6.17. Mağdurenin Aşamalardaki Beyanının Çelişkili ve Tutarsız

Olması . 256

6.18. Sanıkta ve Mağdurede Ureoplasma Ureolytıcum Adlı

Bakteriye Rastlanılmasının Kesinlikle Cinsel Teması

Göstermeyeceği Bilgisi . 257

6.19. Sanığın Araç İçerisinde Katılan Mağdureyi Öptüğüne Dair

Delil Olmaması (Mağdurenin Soyut ve Çelişkili Beyanları)  258

6.20. Kendisine Karşı Cinsel İstismarda Bulunan Suça Sürüklenen

Çocuğun Olay Sonrası Evlerine Gelip Gitmesi Konusunda

Mağdurenin Olumsuz Bir Şey Söylememesi  259

6.21. Mağdurenin Kendisine Karşı Gerçekleştirilen İstismar

Eylemini Sıcağı Sıcağına Kendisini Arayan Babasına

Söylememesi . 260

6.22. Mağdur Tarafından Sözkonusu İstismar Nedeniyle Açıldığı

Bildirilen Boşanma Davası Dilekçesinde Açıkça Cinsel

İstismar Olgusundan Bahsedilmemesi  261

6.23. Halk Plajında Denizde Yüzerken Cinsel İstismar İddiası . 262

Suat ÇALIŞKAN   ‐             Emre Cem ÇALIŞKAN

17

6.24. Kırtasiye Sahibi Sanığın Alışverişe Gelen Mağdura Cinsel

İstismarda Bulunduğu İddiası . 262

6.25. Mağdurun Olaydan Yaklaşık Bir Ay Sonra Okuldaki İntihar

Girişimi Sonucunda Tutanak Düzenlenmesi Üzerine

Şikâyetçi Olduğu Olay  264

6.26. Öğretmen Olan Sanığın Öğretmenlik Yaptığı Okulda

Öğrencileri Olan Mağdurlara Yönelik Sarkıntılık Suretiyle

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunu İşlediği İddiası  265

6.27. Olayın İntikal Şekli ve Süresi, Mağdurenin Başka Delil İle

Doğrulanmayan Çelişkili Beyanları . 266

6.28. Mağdurenin Vatandaşı Olduğu Suriye Ülkesine Dönmesi

Nedeniyle Tekrar İfadelerine Başvurulamadığı Olay . 267

6.29. Tanık Anlatımlarının Mağdurenin Beyanlarını Teyit

Etmemesi  268

6.30. Mağdurun Kuran Kursu Hocası Olan Sanık Tarafından Cinsel

İstismarına Maruz Kaldığı Olay . 269

6.31. Sanığın Yatak Sermekte Olan Mağdurenin Arkasına Geçip

Mağdureyi Yatağa Yatırdığı Olay  270

6.32. Mağdurun Mahkemedeki İfadesinde İlk İfadelerinin Doğru

Olmadığını ve Şaka Olsun Diye Söylediğini Belirtmesi  271

6.33. Öz Amcası Olan Sanığın Yaklaşık Sekiz Yıldır Kendisini

Muhtelif Yerlere Götürerek Cinsel İstismarda Bulunduğu

İddia Etmesine Rağmen Bu Süreçte Ailecek ve Tek Olarak

Sanıkla Görüşmeye Devam Edip İstismar İddiasından

Kimseye Bahsetmemesi  273

6.34. Sosyal Hizmet Uzmanı Bilirkişinin Duruşma Tutanağına

Yansıyan Beyanları. 276

6.35. Mağdurenin Aşamalarda Çelişki İçeren Beyanları (Sanığın

Mağdureyle Bir Hafta Ara İle İki Kez Zorla Birlikte Olduğu

İddiası)  278

6.36. Aldırılan Cinsel Saldırıya İlişkin Raporun Mağdureyi

Doğrulamaması . 279

6.37. Kalabalık Okul Ortamında Cinsel İstismar Eyleminin

Gerçekleşmesinin Mümkün Olup Olmadığı Sorunu  279

6.38. Sekiz yıl Önce Failin Mağduru Yatak Odasına Götürüp

Kalçasını Sıktığı İddiası  280

İçindekiler

18

6.39. Öğretmen Olan Sanığın, Öğretmenlik Yaptığı Okulda

Öğrencileri Olan Mağdurlara Dokunma Eylemleri  281

6.40. Failin Üvey Kardeşi Olan Mağdureyle Aynı Evde Birlikte

Yaşamalarından da İstifade Ederek Cinsel İstismarda

Bulunması (İntikal Zamanı)  282

6.41. Mağdurenin Başka Kişilerle de 30'u Aşkın Anal Nitelikli

Eylem Belirtmiş Olmasına Rağmen Bu İddialarının Tıbbi

Rapor İçerikleri İle Doğrulanmamış Olması  283

6.42. Raporun Maddi Olgu İçermemesi  284

6.43. Mağdureyle Söz Konusu Paranın Bir İlgisinin Olmadığı

Yönündeki Savunması (Cinsel İstismara Yardım Suçu)  285

6.44. Suç Tarihinde Üç Yaşı İçerisinde Bulunan Mağdurenin Soyut

İddiaları . 285

6.45. Tanık Anlatımlarının Mağdurenin Beyanlarını Teyit

Etmemesi ve Mağdurun Çelişkili Beyanları . 286

6.46. Raporda Tıbben Parmak Sokulması Suretiyle Cinsel İstismar

Gelişip Gelişmediğinin Tespit Edilemediğinin Belirtilmesi . 287

6.47. Mağdure Beyanlarını Doğrulamayan Tarafsız Tanık

Anlatımları (Zor Kullanma)  288

6.48. Düzenlenen Raporda Hymen Bütünlüğünün Korunduğu,

Akut Veya Kronik Livata Bulgusuna Rastlanılmadığı

Belirtilmesi . 289

6.49. Olaydan Önce Zorla İlişkiye Girdikten Sonra, Rıza İle

İlişkiye Girmesinin ve Sevgili Olmaya Devam Etmesinin

Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmaması  290

6.50. Sanığın Ağabeyi İle Birlikte 8 Kızın Daha Olduğu Kalabalık

Bir Evde Zorla Cinsel İlişkinin Gerçekleşmesinin Mümkün

Olmadığı Olay  291

6.51. Cinsel Saldırıya İlişkin Raporun Mağdureyi Doğrulamaması  293

6.52. SSÇ’nin Mağdureyi Boş Bir Sınıfa Götürerek Cinsel

İstismarda Bulunduğu İddiası . 294

6.53. Mağdurların Cinsel Amaçlı Dokunup Dokunmadığı

Hususunda Kesinlik İçermeyen ve Tereddüte Yol Açan

Anlatımlarının Bulunması  294

6.54. Mağdure İle Sanık Arasında Dosyadaki İletişimin Tespiti

Evraklarına Göre Arama Kaydı Bulunmaması . 295

Suat ÇALIŞKAN   ‐             Emre Cem ÇALIŞKAN

19

6.55. İddia Edilen Eylem Gerçekleştikten Yaklaşık Üç Hafta Sonra

Adli Makamlara Bildirimde Bulunulması  296

6.56. Katılanın Kendisine Yönelik İşlendiği İddia Edilen

Eylemlerin Üzerinden On Yıl Gibi Bir Süre Geçtikten Sonra

Şikâyetçi Olması . 297

6.57. Sanığın Teşhisi İşleminde Teşhise Konu Fotoğrafının Olay

Tarihinden 8 Yıl Öncesine Ait Çocukluk Fotoğrafı Olduğu

Olay  297

6.58. Suç Tarihi ve Öncesi Uyuşturucu Madde Kullandığı

Anlaşılan Katılanın Aşamalardaki Çelişkili Beyanları . 298

6.59. Olayın İntikal Şekli ve Zamanı, Katılan Mağdurenin

Aşamalarda Başka Delille Doğrulanmayan Soyut İfadeleri . 299

6.60. Pedagogun, Mağdurenin Yaşı, Gelişimi ve Sorulan Sorulara

Verdiği Tepkiler Nedeniyle İfadesine Tam Olarak İtibar

Edilemeyeceği Yönündeki Görüşü . 300

6.61. Mağdurun İç Çamaşırında Suça Sürüklenen Çocuğa Ait

Genotipe Rastlanılmadığına İlişkin Rapor 300

6.62. Delillerin Değerlendirilmesi Yöntemi (Mağdurların Kulübe

Şeklindeki Anlatımlarının Fiili Zeminde Bulunmaması) . 301

6.63. Mağdurun Eylemlerin Üzerinden On Yıl Gibi Bir Süre

Geçtikten Sonra Şikayetçi Olması  305

6.64. Tanık İfadelerinde Sanığın Üzerine Atılı Cinsel Eylemi

Gerçekleştirdiğine İlişkin Net Görgüye Dayalı Beyanlarının

Olmaması  306

6.65. Olayın İntikal Şekli ve Zamanı, Katılan Mağdurenin

Aşamalarda Başka Delille Doğrulanmayan Soyut İfadeleri . 307

6.66. Mağdure ve Suça Sürüklenen Çocuğun Sosyal Medya

Görüşmelerine İlişkin Ekran Görüntülerinin İçeriği . 307

6.67. Mağdurun Aşamalarda Değişen Çelişkili Anlatımları 308

6.68. SSÇ’nin Diğer SSÇ’nin Yaptıklarını İzlemesi . 309

6.69. Olayın İntikal Şekli ve Zamanı, Katılan Mağdurenin

Aşamalarda Başka Deliller İle Desteklenmeyen Soyut

Beyanları . 310

6.70. Sanığın Sayaç Kodlarını Okuması İçin Mağdureyi Kucağına

Alması . 310

6.71. Mağdurenin Başka Delillerle Desteklenmeyen Aşamalardaki

Çelişkili Beyanları  311

İçindekiler

20

6.72. Sanığın Mağdurenin Evinin Bulunduğu Binaya Mağdurenin

Arkasından Girdiği ve Mağdureyi Arkasından Tutarak

Dudağından Öptüğü Olay . 312

6.73. Kurs Verilen İşletmede Sınıfların İddia Olunan Eylemlerin

Gerçekleşmesi Halinde Herkes Tarafından Görülebilecek

Nitelikte Olması  312

6.74. Mağdurenin Söz Konusu İddiaları Olayın Üzerinden Uzun

Zaman Geçtikten ve Nişanın Bozulmasından Sonra Anlatttığı

Olay  313

6.75. Sanığın Boşandıktan Sonra Velayeti Kendisine Verilen ve

Kızı Olan Mağdureye Yönelik Cinsel İstismar Eylemleri  314

6.76. Suç Tarihinde On Dört Yaş İçerisinde Bulunan Mağdurenin

Başka Delille Doğrulanmayan Aşamalardaki Soyut Beyanları  315

6.77. Mağdurenin Yalan Söylemeye Eğilimli Bir Yapıya Sahip

Olduğunun Tespit Olunduğu Olay . 316

6.78. Katılan Mağdurun Birbiriyle ve Kendi İçinde Çelişen

Beyanları . 318

6.79. Tanığın Mağdurun Kendisine Bir Şey Anlatmadığını

Söyleyerek Mağdurun Beyanını Teyit Etmemesi . 318

6.80. Mağdurenin Aşamalarda Olayın Oluş Şekli İle Gerçekleştiği

Tarihlere Yönelik Çelişkili ve Tutarsız Beyanları  319

6.81. Mağdureye Ait Raporda Bakire Olduğunun ve Ruh

Sağlığının Bozulmadığının Belirtilmesi . 320

6.82. İddia Olunan Eylem Tarihinin Üzerinden Dört Yıl Geçmiş

Olması . 321

6.83. Katılan Mağdurenin Aşamalarda Başka Delillerle

Desteklenmeyen Beyanları . 322

6.84. Mağdurenin Teyzesi İle Sanık Arasında İntikalden Kısa Süre

Önce Boşanma Davası Bulunup Boşanmaları Nedeniyle

Oluşan Husumet . 323

6.85. Katılan Mağdurenin Yakını Tanığın Savunmayı Doğrular

Mahiyetteki Anlatımı  324

6.86. Raporda Mağdurenin Olayları Yüzeysel Anlattığı ve

Bahsettiği Olaylarda Tutarsızlık Olduğu Yönündeki Tespitler  325

6.87. Mağdurelerin Bir Kısmının Servisten İndikleri Sırada

Bacaklarının Alt Kısmına Kısa Süreli Dokunup Elini Çekmek . 326

Suat ÇALIŞKAN   ‐             Emre Cem ÇALIŞKAN

21

6.88. Sanık İle Katılan Anne. Arasında Boşanma Davasından

Kaynaklı Husumet Bulunması  326

6.89. Sanığın Eylemini 15 Yaşını Tamamlamış Olan Mağdurenin

Rızası İle Gerçekleştirmesi . 329

6.90. Mağdurenin, İlişki Sonucunda Hamile Kalması Üzerine Üç

Aylıkken Kürtaj Yaptırdığını Söylemesine Karşılık

Aşamalardaki İfadelerinde Hamile Kalmadığını Belirtmesi  330

6.91. 2010 Yılı Eylül Ayında ve Sonrasında Cinsel İlişki

Yaşadıklarına Yönelik Mağdurenin Soyut Beyanları Dışında

Delil Olmaması . 331

6.92. Mağdurenin Beyanı Dışında Delil Bulunmaması . 333

6.93. Mağdurun Kovuşturma Aşamasındaki İfadesinde Atılı Suçun

İşlenmediğini İfade Etmesi . 334

6.94. Mağdurun İddialarının Tıbbi Delillerle Desteklenmemiş

Olması,  334

6.95. İddiaları Desteklemeyen Tanık Anlatımları . 336

6.96. Sanığa Ait Baz Sinyal Kayıtları İncelendiğinde Mağdurenin

Sanık Tarafından Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunulduğunu

İddia Ettiği Zaman Dilimlerinde İşyeri Dışında

Bulunduğunun Anlaşılması  337

6.97. Mağdurenin Beden Muayenesinde Cinsel Saldırı Bulgusuna

Rastlanılmaması . 338

6.98. Raporun Olayın İntikalinden 4 Ay Sonra Alınması . 339

6.99. Sanığın Mağdurelere Yönelik Fiziksel Temas İçeren

Eylemlerini Cinsel Amaçla Gerçekleştirdiğine Dair Delil

Olmaması  339

6.100. Sanığın Cinsel İstismarı Suçunu İşlemeye Yönelik Kastını

Ortaya Koyan Herhangi Bir Söz Veya Davranışta

Bulunmaması . 340

6.101. Anal Yoldan Cinsel İlişki Gerçekleştiği İleri Sürülmesine

Rağmen Mağdurenin Muayene Yaptırmaması Nedeniyle Bu

Hususun İspatlanamaması . 341

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ 341

7.1. Şikâyetin Bir Yıl Sonra Yapılması . 342

7.2. Mağdurenin Cinsel Organına Parmak Sokma Eylemi  342

7.3. Mağdurun Ağzına Rızasıyla Cinsel Organ Sokma . 343

İçindekiler

22

7.4. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Soruşturma İle

Kovuşturmasının Şikayete Tabi Olması . 343

7.5. 16 Yaşında Bulunan Mağdura Yönelik Nitelikli Cinsel

İstismar Eylemini Cebir, Tehdit, Hile veya İradeyi Etkileyen

Başka Bir Nedene Dayalı Gerçekleştirdiğine Dair Delil

Olmaması  344

7.6. Sanığın Reşit Olmayan Mağdure İle Cinsel İlişkide

Bulunduğuna Dair Delil Olmaması  344

7.7. Mağdurenin Soyut ve Çelişkili Beyanları . 345

7.8. Mağdurenin Kanuni Süresi İçerisinde Şikâyette Bulunmaması . 345

7.9. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Cinsel İlişki

Kavramının Tanımı . 345

7.10. Cinsel İlişki Boyutuna Varmayan ve Mağdurenin Yaşı

İtibarıyla Hukuken Geçerli Rızasıyla Gerçekleşen Eylemler . 346

7.11. Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Teşebbüs Suçu  347

7.12. Olayın İntikal Şekli ve Zamanı, Mağdurenin Aşamalardaki

Çelişkili Beyanları  347

7.13. Cinsel İlişki Boyutuna Varmayan Cinsel Davranışlar  347

7.14. Sanığın Mağdureyle Rızası İle Cinsel İlişkiye Girdiğine Dair

Mağdurenin Soyut Beyanı Dışında Delil Olmaması  348

7.15. Sanığın Mağdurenin Vücudunu Rızasıyla Okşaması

Şeklindeki Eylemi. 348

7.16. Mağdurun Rapora Göre Bakire Olması  349

7.17. Cinsel İlişkiye Girmek İçin Mağdurenin Altını Soyduktan

Sonra Eve Gelen Tanığın Tepki Göstermesi Üzerine Sanığın

Evden Ayrılması . 349

7.18. Oral Yolla Gerçekleştirilen Cinsel Davranışlar  349

7.19. Mağdurun Aşamalarda Değişen Çelişkili Beyanları  350

7.20. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Zamanaşımı  350

7.21. Mağdure ve Sanık Arasında Cinsel İlişkinin

Gerçekleşmemesi  351

7.22. Mağdurenin Cinsel Muayenesinde Hymenin Esnek Yapıda

Olmadığının Belirlenmesi . 351

7.23. Mağdura Oral Seks Yaptırma . 352

7.24. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikâyetten Vazgeçme . 352

Suat ÇALIŞKAN   ‐             Emre Cem ÇALIŞKAN

23

7.25. Cinsel İlişkinin Gerçekleştiği Sırada Mağdurenin On Sekiz

Yaşını Tamamlaması  352

7.26. Sanığın Mağdureyle Anal Yoldan Cinsel İlişkiye Girdiğine

Dair Soyut İddia Dışında Delil Olmaması  353

7.27. Tanığın Mağdurun Beyanlarını Desteklemeyen İfadeleri  353

7.28. Mağdurun Soyut ve Başka Delille Desteklenmeyen Beyanları

Dışında Delil Olmaması . 353

7.29. Mağdureye Karşı Rızası İle Öpme ve Cinsel Organ Sürtme

Şeklinde Gerçekleştirilen Eylemler  354

7.30. Altı Aylık Kanuni Şikâyet Süresinin Geçmesi . 354

7.31. Şikâyetten Vazgeçmeden Rücunun Mümkün Olmaması . 354

7.32. Beraat Karar Verilmesi Halinde Yargılama Giderlerinin

Hazine Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesi Zorunluluğu  355

7.33. Suç Tarihi İle İnceleme Günü Arasında Uzamış Zamanaşımı

Süresinin Geçmesi  355

7.34. Sanığın Suç Tarihinde On Altı Yaşı İçerisinde Bulunan

Mağdureyle Cinsel İlişkiye Girdiğine Dair Soyut İddia

Dışında Delil Olmaması . 355

7.35. Mağdurun Evden Kaçma Yönündeki Eğilimleri  356

7.36. Sanığın, Mağdurenin Doğum Tarihinin Nüfus Kaydında

Belirtilenden Farklı Olduğunu Bildiğine Dair Delil Olmaması  356

7.37. Mağdurenin Aşamalardaki Çelişkili Beyanları  356

7.38. Doktor Raporunda Hymenin İntakt Olup Herhangi Bir Sıyrık,

Ekimoz Veya Yırtık Olmadığının Belirtilmesi . 358

7.39. Mağdurenin Bakire Olduğuna Dair Rapor . 358

7.40. Cinsel İlişki Suçuna İştirak (Bilgi Sahibi Olma Zorunluluğu) . 359

7.41. Sanığın, Mağdurenin Acı Duyduğunu Söylemesi ve

İstememesi Üzerine İlişkiden Gönüllü Olarak Vazgeçmesi . 359

7.42. Hymenin Anüler Yapıda Olması ve Duhule Müsait Olmaması . 359

7.43. Sanığın Ailelerin Mağdure İle Kendisini Ayırmamaları İçin

Hazırlık Aşamasında Cinsel İlişkiye Girdiklerini Savunması  360

7.44. Sanığın Cebir Kullanmak Suretiyle Mağdurla Anal Yoldan

Cinsel İlişkiye Girdiğine Dair Soyut İddia Dışında Delil

Olmaması  360

7.45. Sanığın Cinsel Organını Mağdurun Arkasına Dokundurma

Eylemleri  361

İçindekiler

24

7.46. Sanığın Aşamalardaki Katılanın On Sekiz Yaşından Büyük

Olduğunu Söylemesinden Dolayı Yaş Konusunda Hataya

Düştüğüne Dair Beyanları  361

7.47. Mağdure İfadesinin Tanık Beyanları İle Doğrulanmaması  362

7.48. Mağdurenin Beden Muayenesinde Cinsel Saldırı Bulgusuna

Rastlanılmadığını Belirten Adli Rapor . 362

7.49. Organ Sokma Boyutuna Ulaşmayan Temas İçerikli Eylemler . 362

7.50. Raporda Mağdurenin Rapor Tarihi İtibariyle 18 Yaş Üzerinde

Olduğunun Belirtilmesi  363

7.51. Mağdurenin Genital Muayenesini Yapan Doktorun

Mağdurenin Kendisine Sanığın Penisini Vajinasına

Sokamadığını Söylediğine Dair Beyanları . 363

7.52. Sanığın Aşamalardaki İstikrarlı Suçu İnkâra Yönelik

Savunmaları  364

7.53. Şikâyet Yokluğu Nedeniyle Davanın Düşürülmesi  364

7.54. Onyedi Yaşı İçerisinde Bulunan Mağdureye Karşı Rızası İle

İşlenip Cinsel İlişki Boyutuna Varmayan Cinsel Davranışlar  364

7.55. Hymenin Cinsel İlişki İle Zarar Görebilecek Nitelikte

Olduğunun Saptanması . 365

7.56. Mağdurenin Aşamalardaki Ayrıntı İçermeyen ve Başka

Delille Desteklenmeyen Çelişkili Beyanları . 366

7.57. Sanığın Katılan Mağdure İle Yaptığı Görüşmede Yaşının

Küçük Olduğunu Öğrenerek Görüşmeyi Sonlandırdığına Dair

Beyanı . 366

7.58. Mağdureyle Anal Yolla Cinsel İlişkiye Girmek İsteyen

Sanıkların Mağdurenin Acı Duyduğunu Söylemesi ve

İstememesi Üzerine Vazgeçmeleri . 367

7.59. Mağdur Beyanlarının Adli Rapor İçeriğiyle Çelişmesi  367

CİNSEL TACİZ SUÇU. 368

8.1. Söylenen Sözlerin Cinsel İçerikli Olmaması  380

8.2. Sanığın Mağdura Karşı Elini Telefon Gibi Yapıp Ağzına

Götürmek Sureti İle Mağdurun Telefonunu İstediği Olay 380

8.3. Sanığın Bira İçerken Mağdurdan Montunu Çıkarmasını

İstemesi . 381

8.4. Sanığın Savunması ve Müştekinin Hazırlık Beyanlarının

Sanığın Savunmasını Kısmen Doğrulaması . 381

Suat ÇALIŞKAN   ‐             Emre Cem ÇALIŞKAN

25

8.5. Katılanın Sanığın Sözlerini Cinsel Bir Davranış Olarak

Algılamadığını Belirtmesi  382

8.6. Söylenen Sözlerde Cinsel Taciz Suçunun Unsurlarının

Bulunmaması  382

8.7. Kişiler Cinsiyet Farklılıklarına Rağmen Herhangi Bir Şekilde

Cinsel Unsur İçermeyen Sözlerle Görüşmeleri  383

8.8. Sanık Tarafından Cinsel Organını Göstermek Suretiyle Cinsel

Taciz Suçunu İşlediğine Dair Delil Olmaması . 384

8.9. Sanığın Katılana Eşinin Evde Olmadığı Zamanlarda Ayna

Tuttuğu İddiası  385

8.10. “Seni Seviyorum” Şeklindeki Sözlerde Cinsel İçerik

Bulunmaması  386

8.11. Sanığın Katılana Göz Kırptığı, Eliyle Gel İşareti Yaptığı,

Peşine Takıldığı İddiası  386

8.12. Sanığın Mağdura Gönderdiği Kabul Edilen Cinsel İçerikli

Mesajları İnceleme Dışı Başka Mağdura Gönderdiğinin

Anlaşılması . 387

8.13. Sanık Adına Olan Telefonun Bizzat Sanık Tarafından

Kullanıldığına İlişkin Delil Olmaması 388

8.14. Sanığın Pantolonunun Fermuar Kısmından Cinsel Organını

Çıkararak Mağdura Gösterdiği İddiası . 388

8.15. Mağdurenin Sanığın Araç Plakası ve Eşgalini İçerir İstikrarlı

ve Ayrıntılı Beyanları İle Sanığı Duraksamadan Teşhis

Etmesi . 389

8.16. Sanığın İkametinin Balkonuna Çıkarak Eline Aldığı Parayı

Sallayarak Cinsel Organını Mağdureye Gösterdiği İddiası  390

8.17. Sözlerin Cinsel İçerikli Olmaması  391

8.18. Sanığın Cinsel Tatmin Amacıyla Hareket Ettiğine Dair Bir

Delil Bulunmaması . 391

8.19. Sanık Tarafından Mağdureye Söylenen Sözlerin Cinsel

İçerikli Olmaması . 391

8.20. Sanığın "Fiziğiniz Çok Düzgün” Diyerek Mağdurdan Telefon

Numarası İstemesi  392

8.21. Sanığın Herhangi Bir Fiziksel Temasta Bulunmaksızın

Mağdureyi Takip Etmesi  393

8.22. Sanığın Mağdura Sütyen Bedenini Sorduğu Olay  394

İçindekiler

26

8.23. Mağdurenin Sanığın Cinsel Taciz Eylemini

Gerçekleştirdiğine Dair Şüphe Duyması  395

8.24. Sanık İle Mağdurenin Uzun Süre Mesajlaştıklarının

Anlaşılması . 396

8.25. Sanığın Patron Çalışan İlişkisini Aşacak Şekilde Katılanın

Özel Yaşamına İlişkin Sorular Sorması  396

8.26. Mağdurenin İddia Ettiği Olaydan Sonra Servise Binmeye

Devam Etmesi  398

8.27. Sanığın Aynı Toplu Taşıma Aracında Seyahat Ettiği Katılan

Mağdurenin Sırf Bacaklarına Bakma Eylemi . 399

8.28. Şikâyetçinin Duyduğu Sesin Sanığa Ait Olmadığına İlişkin

Beyanları . 400

8.29. Sanığın Aksi İspatlanamayan İnkâra Yönelik Savunması ve

Mağdurun Savunmasını Destekleyen Tanık Anlatımları

Bulunmaması  401

8.30. Mağdurun İlk Beyanında Cinsel Taciz Eylemine Yönelik

Herhangi Bir Anlatımının Bulunmaması  402

8.31. Sanığın Cinsel Tatmin Kastıyla Hareket Ettiğine Dair Delil

Olmaması (Sövme Eylemi)  402

8.32. Sanığın Suça Konu Sözlerine ve Aramalarına İlişkin

Rızasının Bulunmadığına Dair Delil Olmaması . 403

8.33. Sanığın Mağdureye Yönelik "Arkadaş Olalım, Çay İçelim"

Şeklinde Sözler Söylemesi . 403

8.34. Sanığın Mağdureye Gönderdiği Hakaret İçerikli Mesajların

Cinsel Tatmin Amacı Taşımaması . 404

8.35. Sanığın Mağdureye "Çok Güzelsin" Demesi 405

8.36. Sanığın Rızaya Dayalı Mesajlaşmalar Sırasında Yazdığı

Sözler  405

8.37. Katılan ile Gönül İlişkisi Olan Sanığın Kendi Sayfasında

Mağdurenin Daha Önce Herkese Açık Olarak Paylaşmış

Olduğu Fotoğrafı Paylaşması ve Cinsel İçerikli Olmayan

Sözler Yazması . 407

8.38. Sanığın Olay Günü Yazdığı Notu Katılanın Evinin Bahçesine

Atması . 408

8.39. Arabaya Davet ve Kullanılan Sözlerin Cinsel İçerik

Taşımaması . 409

Suat ÇALIŞKAN   ‐             Emre Cem ÇALIŞKAN

27

8.40. Sanığın Şikâyetçiye Karşı "Seninle Tanışalım, Gezelim,

Arkadaş Olalım" Şeklinde Sözler Söylemesi . 410

8.41. Sanığın Katılan Mağdureye Hitaben ". Senin Erkek

Arkadaşın Var mı, Canım Benim, Birtanem" Şeklinde Sözler

Sarf Etmesi . 411

8.42. Sanığın, Mağdurlara Karşı "Tuvaletin İçine Gelin, Girin

İçeri" Şeklinde Söz Söylemekten İbaret Eylemi . 411

8.43. Sanığın Suç Tarihinden Önce Tanıdığı Katılanın Cep

Telefonuna Tanışmak Amacıyla Mesaj Atması . 411

8.44. Sanığın, Annesinin Cep Telefonu Numarasını Vermesini

İstediği Katılanın Oğlunun Sanığa Cevap Vermeden Olay

Yerinden Ayrılması  412

8.45. Sanığın Katılana Tanışıp Arkadaş Olmak İstediğini

Söylemesi . 412

8.46. Katılana Bakarak Saçlarını Okşamak . 412

8.47. Sanık Tarafından Söylenen Sözlerin Cinsel Taciz Kastıyla

Söylendiğine Dair Delil Olmaması (Koş Lolo)  413

8.48. Sanığın Mağdureye Yönelik “Hişt Hişt Baksana Baksana”

Şeklinde Sözler Söylemesi . 413

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
490,05   
490,05   
2
245,03   
490,05   
3
163,35   
490,05   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
490,05   
490,05   
2
245,03   
490,05   
3
163,35   
490,05   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
490,05   
490,05   
2
245,03   
490,05   
3
163,35   
490,05   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
490,05   
490,05   
2
245,03   
490,05   
3
163,35   
490,05   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
490,05   
490,05   
2
245,03   
490,05   
3
163,35   
490,05   
Kapat