HMK - 1. Cilt - Genel Hükümler Filiz Berberoğlu Yenipınar

Açıklamalar ve Yargıtay Kararları EşliğindeHMK - 1. Cilt - Genel Hükümler


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
668
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258385380
Boyut
16x24
Baskı
1430,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 430 puan kazanacaksınız)
   430

Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR ( E. Ticaret Mahkemesi Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi

BİRİNCİ AYIRIM

Görev

MADDE 1 : Görevin Belirlenmesi ve Niteliği. 1

MADDE 2 : Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi 24

MADDE 3 : Ölüm veya Vücut Bütünlüğünün Yitirilmesinden Doğan

Zararların Tazmini Davalarında Görev 44

MADDE 4 : Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi. 45

İKİNCİ AYIRIM

Yetki

MADDE 5 : Genel Kural 54

MADDE 6 : Genel Yetkili Mahkeme . 67

MADDE 7 : Davalının Birden Fazla Olması Hâlinde Yetki. 81

MADDE 8 : Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda

Yetki111

MADDE 9 : Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki.119

MADDE 10 : Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki 127

MADDE 11 : Mirastan Doğan Davalarda Yetki. 142

MADDE 12 : Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki. 145

MADDE 13 : Karşı Davada Yetki  160

MADDE 14 : Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki  162

MADDE 15 : Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki . 183

MADDE 16 : Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki 188

MADDE 17 : Yetki Sözleşmesi 198

MADDE 18 : Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları . 198

MADDE 19 : Yetki İtirazının İleri Sürülmesi. 209

İçindekiler          

vi

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine

Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi

MADDE 20 : Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak

İşlemler  215

MADDE 21 : Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler 218

MADDE 22 : İnceleme Yeri . 219

MADDE 23 : İnceleme Usulü ve Sonucu. 223

İKİNCİ BÖLÜM

Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler

MADDE 24 : Tasarruf İlkesi  228

MADDE 25 : Taraflarca Getirilme İlkesi . 230

MADDE 26 : Taleple Bağlılık İlkesi 230

MADDE 27 : Hukuki Dinlenilme Hakkı 236

MADDE 28 : Aleniyet İlkesi 240

MADDE 29 : Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü. 245

MADDE 30 : Usul Ekonomisi İlkesi 248

MADDE 31 : Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi. 253

MADDE 32 : Yargılamanın Sevk ve İdaresi  258

MADDE 33 : Hukukun Uygulanması  263

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu

BİRİNCİ AYIRIM

Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi

MADDE 34 : Yasaklılık Sebepleri . 271

MADDE 35 : Çekinme Kararının Sonuçları  279

MADDE 36 : Ret Sebepleri 280

MADDE 37 : Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli  284

MADDE 38 : Ret Usulü . 284

MADDE 39 : Çekilme Kararının İncelenmesi . 291

MADDE 40 : Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci  293

MADDE 41 : Ret Talebinin Geri Çevrilmesi . 295

MADDE 42 : Ret Talebinin İncelenmesi 297

MADDE 43 : Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf. 301

MADDE 44 : Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi. 302

MADDE 45 : Zabıt Kâtibinin Yasaklılığı ve Reddi 304

İçindekiler

vii

İKİNCİ AYIRIM

Hâkimin Hukuki Sorumluluğu

MADDE 46 : Devletin Sorumluluğu ve Rücu 304

MADDE 47 : Davaların Açılacağı Mahkeme. 312

MADDE 48 : Dava Dilekçesi ve Davanın İhbarı . 313

MADDE 49 : Davanın Reddi Hâlinde Verilecek Ceza. 314

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler

BİRİNCİ AYIRIM

Tarafların Ehliyetleri

MADDE 50 : Taraf Ehliyeti . 315

MADDE 51 : Dava Ehliyeti . 330

MADDE 52 : Davada Kanuni Temsil. 345

MADDE 53 : Dava Takip Yetkisi . 354

MADDE 54 : Temsil veya İzin Belgelerinin Verilmesi 378

MADDE 55 : Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölümü 386

MADDE 56 : Kanuni Temsilci Atanması Sebebiyle Yargılamanın

Ertelenmesi  397

İKİNCİ AYIRIM

Dava Arkadaşlığı

MADDE 57 : İhtiyari Dava Arkadaşlığı. 406

MADDE 58 : İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu . 414

MADDE 59 : Mecburi Dava Arkadaşlığı . 420

MADDE 60 : Mecburi Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu . 429

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale

MADDE 61 : İhbar ve Şartları 440

MADDE 62 : İhbarın Şekli. 444

MADDE 63 : İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu. 452

MADDE 64 : İhbarın Etkisi 456

MADDE 65 : Asli Müdahale 458

MADDE 66 : Fer’î Müdahale. 465

MADDE 67 : Fer’î Müdahale Talebi ve İncelenmesi. 473

MADDE 68 : Fer’î Müdahilin Durumu 480

MADDE 69 : Fer’î Müdahalenin Etkisi . 481

MADDE 70 : Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması. 487

İçindekiler          

viii

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Davaya Vekâlet

MADDE 71 : Genel Olarak  490

MADDE 72 : Davaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler. 495

MADDE 73 : Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı . 501

MADDE 74 : Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller. 504

MADDE 75 : Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi 507

MADDE 76 : Vekâletnamenin İbrazı . 514

MADDE 77 : Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması  515

MADDE 78 : Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı. 518

MADDE 79 : Vekilin veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan

Tutum ve Davranışı 519

MADDE 80 : Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması . 520

MADDE 81 : Vekilin Azli ve İstifasının Şekli . 522

MADDE 82 : Vekilin İstifası  529

MADDE 83 : Vekilin Azli  535

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teminat

MADDE 84 : Teminat Gösterilecek Hâller  541

MADDE 85 : Teminat Gerektirmeyen Hâller. 543

MADDE 86 : Teminat Kararı . 545

MADDE 87 : Teminatın Tutarı ve Şekli. 545

MADDE 88 : Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları. 547

MADDE 89 : Teminatın İadesi. 551

ALTINCI BÖLÜM

Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil

BİRİNCİ AYIRIM

Süreler

MADDE 90 : Sürelerin Belirlenmesi . 552

MADDE 91 : Sürelerin Başlaması . 559

MADDE 92 : Sürelerin Bitimi . 564

MADDE 93 : Tatil Günlerinin Etkisi 569

MADDE 94 : Kesin Süre 575

İçindekiler

ix

İKİNCİ AYIRIM

Eski Hâle Getirme

MADDE 95 : Talep. 592

MADDE 96 : Süre  605

MADDE 97 : Talebin Şekli ve Kapsamı  613

MADDE 98 : Talep ve İnceleme Mercii. 618

MADDE 99 : Talebin Yargılamaya ve Hükmün İcrasına Etkisi. 619

MADDE 100 : İnceleme ve Karar 622

MADDE 101 : Giderler  625

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Adli Tatil

MADDE 102 : Adli Tatil Süresi . 625

MADDE 103 : Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler  632

MADDE 104 : Adli Tatilin Sürelere Etkisi  638

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
430,00   
430,00   
2
215,00   
430,00   
3
143,33   
430,00   
4
107,50   
430,00   
5
86,00   
430,00   
6
71,67   
430,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
430,00   
430,00   
2
215,00   
430,00   
3
143,33   
430,00   
4
107,50   
430,00   
5
86,00   
430,00   
6
71,67   
430,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
430,00   
430,00   
2
215,00   
430,00   
3
143,33   
430,00   
4
107,50   
430,00   
5
86,00   
430,00   
6
71,67   
430,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
430,00   
430,00   
2
215,00   
430,00   
3
143,33   
430,00   
4
107,50   
430,00   
5
86,00   
430,00   
6
71,67   
430,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
430,00   
430,00   
2
215,00   
430,00   
3
143,33   
430,00   
4
107,50   
430,00   
5
86,00   
430,00   
6
71,67   
430,00   
Kapat