Trafik Kazalarında Tazminat Davaları Filiz Berberoğlu Yenipınar

Trafik Kazalarında Tazminat Davaları


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
516
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750226946
Boyut
16x24
Baskı
3115,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 115 puan kazanacaksınız)
   115

Konu Başlıkları
- Genel Bilgiler
- Yargıtay Kararları
- Örnek Bilirkişi Raporları
Örnek Dava Dilekçeleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 17
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. USÜL VE YARGILAMA 19
A. Genel Bilgiler 19
1. Haksız Fiil Sorumluluğu – Tazminat Davaları Notları 19
2. Dava Şartları – Trafik Kazalarında Görevli Mahkeme 22
a. Davaların Yığılması 24
b. Davaların Birleştirilmesi ve Tefriki 25
c. Atiye Bırakma 26
d. Kesin Hüküm 27
3. Hukuk Mahkemeleri 27
a. Adli yargı – Asliye Ticaret Mahkemeleri 27
aa. Karayolları Genel Müdürlüğü 29
bb. Hizmet Kusuru 29
cc. Kamu Araçları – Adli Yargı 29
b. Tüketici Mahkemesi 30
c. Asliye Hukuk Mahkemesi 32
d. Sulh Hukuk Mahkemeleri 33
4. Trafik Kazalarında Yetkili Mahkeme 34
5. Trafik Kazalarında Zamanaşımı 34
6. Husumet – Trafik Kazaları Sonucu Ortaya Çıkan Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İçin Dava Açabilecek Olanlar 38
7. İstinaf Harcı 39
a. İlk Derece Mahkemesinin İstinaf Talebinin Reddi Kararının İstinafı 39
b. Muhtıra Gönderilmesi Yasal Şartları 40
c. Taleplerin Açıklanması 41
d. Davanın İhbarı 41
e. Usulü Kazanılmış Hak 42
8. Yasal – Ticari (Avans Faizi) 43
9. İhtiyati Haciz 43
10. Rücu Davasında – Mirasın Hükmen Reddi – Usul ve Yargılama Esasları 44
11. İstinaf incelemesi – Resen İnceleme 45
B. Zorunlu Arabuluculuk – Dava Şartı 49
1. Genel İnceleme 49
2. Karayolları Trafik Kanunu – Tazminat Sorumluluğu 50
C. Sigorta Hukuku Tanım ve Kavramları 53
1. Güvence Hesabı (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Karayolları Garanti Fonu) 53
2. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) 57
3. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Rücu Hakkı 62
4. Kasko Sigortası (İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası) 64
5. ZMMS – Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza 65
D. Genel Açıklamalar – Bilgiler 66
1. Maddi Tazminat 66
a. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 66
2. Bedensel (Cismani) Zararlar – Maluliyet – Sürekli – Geçici İşgöremezlik Tazminatı? 68
a. Maluliyet 70
b. Küçük – Geçici İş Görmezlik Tazminatı – Gelir Getiren Bir İşte Çalışması Söz Konusu Olmaması 71
c. Tedavi Giderleri 86
3. Manevi Tazminat Takdiri 91
4. İspat Yükü 92
E. Araştırma İnceleme Esasları – Tazminata Esas Tanımlar 94
1. Hatır Taşıması – Müterafik Kusur? 94
2. Müteselsil Sorumluluk? 96
3. Trh 2010, İskonto Faiz Oranı (Teknik Faiz) İse 1.8? 99
4. Uzlaşma ? 99
5. Pmf 1931 Yaşam Tablosu? 103
6. Sigortanın Sıralı Sorumluluğu? 103
7. Temerrüt Faizi? 104
8. İş Kazası? 104
9. Bakıcı Gideri? 105
10. İhtiyari Dava Arkadaşlığı – Vekalet Ücreti? 105
11. İcra İnkar Tazminatı? 106
12. İstiap Haddinin Aşılması? 107
13. Pert Araç? 107
14. Hesaplama Yöntemi (Gerçek Zarar Hesabında)? 108
15. Munzam Zarar – Sigorta Şirketi ile Sigorta Ettiren Arasındaki Hukuki Uyuşmazlık 112
a. Ödeme Belgesi Araştırması 113
b. Cenaze Defin Gideri 113
16. İşleten Tanımı? 113
17. Bilirkişi Raporları Bu Dosyalarda Çok Önemlidir? 114
a. Çelişkili Kusur Raporu? 115
b. Çelişkili Maluliyet Raporu? 115
c. Ceza Mahkemesinde Alınan Rapor? 116
18. Mücbir Sebep? 116
19. Gelişen Durum? 117
20. Ücret Tespiti? 117
21. Tek Taraflı Kaza? 118
22. Değer Kaybı? 119
23. Temerrüt ? 119
24. Alkollü Araç Kullanma? 120
25. Başvuru? 121
26. İbraname – Bedelsiz? 121
27. Ceza Yargılaması Sırasında Şikayetçi Olmama Sigorta Şirketine Hukuki Etkisi? 122
28. Fahiş Manevi Tazminat? 123
29. Temerrüt Tarihi? 123
30. Yanlış Yorum? 123
F. Tebligat 124
1. Genel İnceleme 124
a. 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 1. Maddesi 126
b. Tebligat, Tebliğ Yapılacak Kişiye Bilinen En Son Adresinde Yapılır 128
c. Tebligat Kanunu'nun 12. Maddesine Göre Hükmi Şahıslara Tebligat 129
d. Tebligat Kanunu'nun 7/a m.“Tebligata Elverişli Bir Elektronik Adres Vererek Bu Adrese Tebligat Yapılmasını İsteyen Kişiye, Elektronik Yolla Tebligat Yapılabilir 130
e. 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 17. m. Belli Bir Yerde Devamlı Olarak Meslek veya Sanatını İcra Edenlere Tebligat 130
2. Elektronik Tebligat 131
a. Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar 132
b. Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru 133
c. Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olmayanlar İçin Yapılacak Başvuru 134
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI
I. ÖLÜMLÜ VE YARALAMALI TRAFİK KAZALARI İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 135
A. Görevle İlgili İçtihatlar 135
B. Yetki ile İlgili İçtihatlar 151
C. Zamanaşımı ile İlgili İçtihatlar 155
D. Yargılama ve İnceleme ile İlgili İçtihatlar 165
E. Manevi Tazminatla İlgili İçtihatlar 188
II. MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARIYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 196
A. Görevle İlgili İçtihatlar 196
B. Yetki İlgili İçtihatlar 199
C. Zamanaşımı ile İlgili İçtihatlar 205
D. İnceleme ve Araştırma ile İlgili İçtihatlar 207
E. Manevi Tazminatla İlgili İçtihatlar 212
III. RÜCUEN TAZMİNATLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 215
A. Görevle İlgili İçtihatlar 215
B. Yetki ile İlgili İçtihatlar 223
C. Zamanaşımı ile İlgili İçtihatlar 243
D. İnceleme ve Araştırma ile İlgili İçtihatlar 247
E. Manevi Tazminatla İlgili İçtihatlar 256
Üçüncü Bölüm
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
I. TRAFİK KAZALARI KUSUR RAPORLARI 261
II. TAZMİNAT HESAPLARI – BİLİRKİŞİ RAPORLARI 316
A. Geçici İş Görmezlik ve Maluliyetle İlgili Hesaplamalar 316
B. Ölümlü Trafik Kazası – Hesaplamalar 382
Dördüncü Bölüm
ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ
I. ÖLÜMLÜ – YARALAMALI TRAFİK KAZASI DAVALARI 421
II. TRAFİK KAZALARINDA RÜCUEN TAZMİNAT DAVALARI 450
III. MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT DAVALARI 457
IV. ÖRNEK İSTİNAF DİLEKÇELERİ 467
EKLER
(KISMİ YASAL MEVZUAT)
EK I: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 479
EK II: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ 489
EK III: ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 492
EK IV: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 497
EK V: P.M.F. (YAŞAM TABLOSU – 1931) 509
EK VI: TRH – 2010 YAŞAM TABLOSU 510
Kaynakça 513
Kavramlar Dizini 515

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
3
38,33   
115,00   
4
28,75   
115,00   
5
24,15   
120,75   
6
20,32   
121,90   
7
17,58   
123,05   
8
15,53   
124,20   
9
13,93   
125,35   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
3
38,33   
115,00   
4
28,75   
115,00   
5
24,15   
120,75   
6
20,32   
121,90   
7
17,58   
123,05   
8
15,53   
124,20   
9
13,93   
125,35   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
3
38,33   
115,00   
4
28,75   
115,00   
5
24,15   
120,75   
6
20,32   
121,90   
7
17,58   
123,05   
8
15,53   
124,20   
9
13,93   
125,35   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
3
38,33   
115,00   
4
28,75   
115,00   
5
24,15   
120,75   
6
20,32   
121,90   
7
17,58   
123,05   
8
15,53   
124,20   
9
13,93   
125,35   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
3
38,33   
115,00   
4
28,75   
115,00   
5
24,15   
120,75   
6
20,32   
121,90   
7
17,58   
123,05   
8
15,53   
124,20   
9
13,93   
125,35   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat