Dolandırıcılık Sahtecilik Güveni Kötüye Kullanma Suçları Gökhan Taneri

Dolandırıcılık Sahtecilik Güveni Kötüye Kullanma Suçları


Basım Tarihi
2019-10
Sayfa Sayısı
1003
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750257643
Boyut
16x24
Baskı
1Dr. Gökhan TANERİ

 

Konu Başlıkları
- Hileli Davranış
- Haksız Yarar
- Nitelikli Dolandırıcılık
- Mühürde Sahtecilik
- Resmi Belgede Sahtecilik
- Devir Olgusunun İnkarı
- İspat Şekilleri
Yargılama Kriterleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Önsöz 7
BİRİNCİ KISIM:
DOLANDIRICILIK SUÇU
(5237 SAYILI TCK. MD. 157–158–159)
I. 765 SAYILI TCK. İLE 5237 SAYILI TCK’NIN DOLANDIRICILIK SUÇU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI 32
II. 5237 SAYILI TCK’DA “HİLE” KAVRAMININ YER ALDIĞI DİĞER HÜKÜMLER 34
BİRİNCİ BÖLÜM:
DOLANDIRICILIK SUÇUNA BENZER SUÇLAR
I. DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK 43
II. DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 54
III. DOLANDIRICILIK VE YAĞMA SUÇU 57
IV. DOLANDIRICILIK VE EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU 57
V. DOLANDIRICILIK VE BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU 59
VI. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN 62
İKİNCİ BÖLÜM:
HUKUKİ YARAR
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI 63
A. Tipikliğin Unsurları 63
B. Maddi Konu 63
C. Fail ve Mağdur 64
1. Fail 64
2. Mağdur 66
D. Hareket 68
1. Hileli Davranış 68
2. Hileli Davranışlar 70
a. Tanım ve Genel Açıklamalar 70
b. Aldatıcı Nitelikle Olmayan Basit (Soyut) Yalan 74
c. Hilenin Belirli Bir Ağırlığa Ulaşması Zorunluluğu 79
5. Zarar 94
E. Hukuka Aykırılık 95
1. Genel Olarak 95
2. Hukuka Uygunluk Sebepleri 95
a. İlgilinin Rızası 95
b. Kanun Hükmünü Yerine Getirme 96
c. Meşru Savunma 97
ç. Zaruret Hali 97
F. Kusurluluk 98
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU (TCK. MD. 157)
I. BASİT DOLANDIRICILIK OLARAK KABUL EDİLEN EYLEMLERE ÖRNEKLER (TCK. MD. 157) 99
A. Basit Dolandırıcılık Suçuna Dair Örnek Yargıtay Kararları 100
II. BASİT DOLANDIRICILIK VE UZLAŞTIRMA YOLU 119
III. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ (TCK. MD. 158) 122
IV. TCK’NIN 158/1. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN NİTELİKLİ HALLERİ 124
A. Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–a) 124
1. Genel Açıklamalar 124
2. Uygulamadan Örnekler 125
B. Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–b) 134
1. Genel Açıklamalar 134
2. Uygulamadan Örnekler 136
C. Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–c) 138
1. Genel Açıklamalar 138
2. Uygulamadan Örnekler 139
D. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–d) 142
1. Genel Açıklamalar 142
2. Uygulamadan Örnekler 145
E. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi (TCK. md. 158/1–e) 157
1. Genel Açıklamalar 157
2. Uygulamadan Örnekler 158
a. Sahte veya Başkasına Ait Yeşil Kart Kullanarak Yapılan Dolandırıcılık 158
b. SGK. Zararına Yapılan Dolandırıcılık İddialarına Örnekler 160
c. Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Yapılan Diğer Dolandırıcılık Şekillerine Örnekler 163
F. Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–f) 165
1. Genel Açıklamalar 165
2. Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi 166
3. Dolandırıcılık Suçunun Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi 167
a. Genel Açıklamalar 167
4. Uygulamadan Örnekler 169
a. Bilişim Sistemleri Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında 169
b. Banka ve Kredi Kurumları Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında 176
G. Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–g) 177
1. Genel Açıklamalar 177
2. Uygulamadan Örnekler 179
H. Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi (TCK. md. 158/1–h) 183
1. Genel Açıklamalar 183
2. Uygulamadan Örnekler 186
İ. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi
(TCK. md. 158/1–i) 190
1. Genel Açıklamalar 190
2. Uygulamadan Örnekler 192
a. Emlak Komisyoncusu 192
b. Avukat 193
c. Sigorta Acentesi 194
d. Fatura Ödeme Merkezi 195
e. Müteahhit 196
J. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–j) 197
1. Genel Açıklamalar 197
2. Uygulamadan Örnekler 201
K. Suçun Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–k) 203
1. Genel Açıklamalar 203
L. Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–L) 206
1. Genel Açıklamalar 206
2. Uygulamadan Örnekler 208
V. TCK’NIN 158/2. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN NİTELİKLİ HALİ 212
A. Genel Açıklamalar 212
B. Uygulamadan Örnekler 214
VI. TCK’NIN 158/3. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN NİTELİKLİ HALİ 220
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
DOLANDIRICILIK SUÇUNA ETKİ EDEN NEDENLER
I. ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENLERİ TCK 167/1 225
A. Genel Olarak 225
B. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Birinin, TCK 167/1–a 227
C. Üstsoy veya Alt Soyunun veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin veya Evlat Edinen veya Evlatlığın Zararına İşlenmesi, TCK 167/1–b 228
1. Genel Olarak 228
2. Kan Hısımlığı 228
3. Kayın Hısımlığı 229
4. Evlat Edinme 229
D. Aynı Çatı Altında Yaşayan Kardeşler 230
II. ŞAHSİ CEZADAN İNDİRİM NEDENLERİ (TCK MD. 167/2) 231
A. Genel Olarak 231
B. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmiş Eşlerden Biri 231
C. Aynı Konutta Birlikte Yaşamayan Kardeşlerden Biri 233
D. Aynı Konutta Birlikte Yaşayan Amca, Dayı, Hala, Teyze, Yeğen Veya İkinci Derecede Kayın Hısımları 233
III. ETKİN PİŞMANLIK DURUMU (TCK. md. 168) 234
A. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlar 237
B. Zararın Giderilmesi 238
C. Zararın Giderilmesi Zamanı 238
D. Bizzat Pişmanlık Gösterme 240
IV. UYGULAMADAN ÖRNEKLER 244
V. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ UYGULANMASI
(TCK. md. 169) 249
BEŞİNCİ BÖLÜM:
TEŞEBBÜS–İÇTİMA–İŞTİRAK VE YAPTIRIM
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNA TEŞEBBÜS 251
A. Genel Açıklamalar 251
B. Uygulamadan Örnekler 255
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA SUÇLARIN İÇTİMAİ 259
A. Genel Açıklamalar 259
B. Belgede Sahtecilik Yapılarak İşlenen Dolandırıcılık 261
III. DOLANDIRICILIK SUÇUNA İŞTİRAK 270
A. Faillik (TCK. md. 37) 271
B. Azmettirme (TCK. md. 38) 275
C. Yardım Etme (TCK. md. 39) 276
D. Bağlılık Kuralı (TCK. md. 40) 277
E. Uygulamadan Örnekler 278
IV. DOLANDIRICILIK SUÇLARININ YAPTIRIMLARI 280
V. DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI 282
VI. MÜSADERE 283
VII. KAZANÇ MÜSADERESİ 285
VIII. ÖRNEK MAHKEME KARARLARI 286
ALTINCI BÖLÜM:
DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA İSPAT
I. GENEL OLARAK 313
II. DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA SORUN ALANLARI 313
III. DELİL SERBESTLİĞİ İLKESİ 314
IV. SIKI İSPAT USÛLÜ 319
V. SERBEST İSPAT USÛLÜ 320
VI. İSPAT KÜLFETİ 320
A. Non Bis in idem İlkesinde İspat Külfeti 321
B. Yargıtay Uygulamasında Bazı Suçlarda Yazılı Delille İspat 322
C. Duruşma Tutanağının İspat Gücü 322
VII. İSPATIN NİSBİLİĞİ 322
VIII. İSPAT ÇEŞİTLERİ 323
A. Doğrudan Doğruya ve Önemli Olgularla İspat 323
B. Belirtilerle İSPAT 324
C. Bazı Hususların İspatının Gerekmemesi 324
D. Hakimin Mesleki Bilgisine İlişkin Olgular 325
IX. ŞÜPHEYİ AŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 325
X. İSPAT YASAKLARI 327
A. Delil Yasakları 327
B. Delil Değerlendirme Yasakları 327
C. Dışlama Kuralı 329
D. Görüntü ve Ses Kayıtları 330
XI. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA İSPATA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 332
A. Teşhis 332
B. Ses Teşhisi 341
C. İstikrarlı Beyan 343
D. İstikrarlı Savunma 348
E. Tanık Olmaması 356
F. Yüzleştirme 356
G. HTS Kayıtları 360
H. Hayatın Olağan Akışı 363
İ. Çelişkili 367
XII. HUKUKİ İHTİLAF OLARAK NİTELENDİRİLEREK DOLANDIRICILIK SAYILMAYAN DURUMLAR 375
XIII. DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT KARARI VERİLMESİNE DAİR YARGITAY KARARLARI 400
YEDİNCİ BÖLÜM:
DOLANDIRICILIK SAYILAN OLAYLARA ÖRNEKLER
I. YARGITAY KARARLARI UYARINCA DOLANDIRICILIK SUÇUNDA YARGILAMA KRİTERLERİ 414
II. 2019 YILINDA VERİLMİŞ OLAN SEÇME YARGITAY KARARLARI (ÖZET HALİNDE SUNULMUŞTUR) 442
III. 2018 YILINDA VERİLMİŞ OLAN SEÇME YARGITAY KARARLARI 444
İKİNCİ KISIM:
SAHTECİLİK SUÇLARI
I. TÜRK CEZA KANUNU’NDA BELGE KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDELERİ (48 KEZ) 469
II. TÜRK CEZA KANUNU’NDA EVRAK KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDESİ 473
III. TÜRK CEZA KANUNU’NDA SAHTE KAVRAMI GEÇEN KANUN MADDELERİ (39 KEZ) 473
BİRİNCİ BÖLÜM:
BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA
I. GENEL OLARAK 477
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 478
III. SUÇUN UNSURLARI 478
A. Suçun Maddi Konusu 478
B. Fail – Mağdur 480
C. Hareket 480
IV. HUKUKA AYKIRILIK 482
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU 482
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 483
A. Teşebbüs 483
B. İştirak 483
C. İçtima 483
VII. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI 484
A. Soruşturma –Kovuşturma 484
B. Görevli Mahkeme 485
C. Yaptırım 486
D. Zamanaşımı 487
VIII. İSPATA İLİŞKİN ÖZEL HAL 487
IX. BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 495
X. RESMİ BELGE HÜKMÜNDE BELGELERE DAİR YARGITAY KARARLARI 511
İKİNCİ BÖLÜM:
HİLELİ İFLAS
I. GENEL OLARAK 525
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 526
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 526
A. Suçun Faili 526
B.Suçun Mağduru 527
C. Hareket 527
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 527
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 527
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 528
A. Teşebbüs 528
B. İştirak 528
C. İçtima 528
VII. SORUŞTURMA–KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI–DAVA ZAMANAŞIMI 528
A. Soruşturma–Kovuşturma 528
B. Görevli Mahkeme 529
C. Yaptırım 529
D. Zamanaşımı 529
VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 529
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
PARADA SAHTECİLİK
I. GENEL OLARAK 537
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 538
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 538
A. Suçun Konusu 538
B. Suçun Faili 539
C. Suçun Mağduru 539
D. Hareket 539
1. TCK 197/1 Fıkrasındaki Suçun Maddi Unsuru 539
2. TCK 197/2 Fıkrasındaki Suçun Maddi Unsuru 540
3. TCK 197/3 Fıkrasındaki Suçun Maddi Unsuru 541
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 545
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 545
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 545
A. Teşebbüs 545
B. İştirak 545
C. İçtima 545
VII. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇLARIN YAPTIRIMLARI VE DAVA ZAMANAŞIMI 546
A. Soruşturma– Kovuşturma 546
B. Görevli Mahkeme 546
C. Zamanaşımı 546
D. Müsadere 546
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK
I. GENEL OLARAK 556
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 556
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 556
A. Suçun Faili 556
B. Suçun Mağduru 557
C. Hareket 557
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 557
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 557
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 557
A. Teşebbüs 557
B. İştirak 558
C. İçtima 558
VII. SORUŞTURMA–KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI–DAVA ZAMANAŞIMI 558
A. Soruşturma–Kovuşturma 558
B. Görevli mahkeme 558
C. Yaptırım 558
D. Zamanaşımı 559
VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 559
BEŞİNCİ BÖLÜM:
MÜHÜRDE SAHTECİLİK
I. GENEL OLARAK 563
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 564
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 564
A. Suçun Faili 564
B. Suçun Mağduru 564
C. Hareket 564
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 564
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 564
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 565
A. Teşebbüs 565
B. İştirak 565
C. İçtima 565
VII. SORUŞTURMA–KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI–DAVA ZAMANAŞIMI 565
A. Soruşturma–Kovuşturma 565
B. Görevli Mahkeme 565
C. Yaptırım 565
D. Zamanaşımı 566
VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 566
ALTINCI BÖLÜM:
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
I. GENEL OLARAK 574
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 574
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 575
A. Fail ve Mağdur 575
B. Suçun Maddi Konusu 577
1. Belgenin Unsurları 578
a. Yazılı Olma 578
b. Hukuki Değer Taşıyan İçerik Bulunması 583
c. Düzenleyenin Bilinmesi 584
2. İmza Yerine Geçen İşaretler 585
3. Belge Türleri 601
a. Resmi Belgeler 603
4. Suçun Ortak Unsurları 620
a. Zarar Verme İhtimali 620
b. Aldatma Yeteneği 625
5. Hareket 628
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 630
V. SUÇA ETKİ EDEN HALLER 631
A. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Haller 631
B. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller 633
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜŞÜN HALLERİ 634
A. Teşebbüs 634
B. İştirak 635
C. İçtima 635
VII. KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI 636
A. Kovuşturma: 636
B. Görevli Mahkeme 638
C. Suçun Yaptırımı 639
D. Zamanaşımı 642
VIII. YARGITAY KARARLARI 643
YEDİNCİ BÖLÜM:
RESMİ BELGEYİ YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK
I. GENEL OLARAK 678
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 678
III. SUÇUN KONUSU 678
IV. SUÇUN FAİL VE MAĞDURU 679
V. SUÇUN HAREKET UNSURU 679
VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU 682
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 682
A. Teşebbüs 682
B. İştirak 683
C. İçtima 683
VIII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 684
IX. KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI 684
A. Kovuşturma 684
B. Görevli Mahkeme 686
C. Suçun Yaptırımı 686
D. Zamanaşımı 687
X. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 687
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
RESMÎ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN
I. GENEL OLARAK 689
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 690
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 690
A. Suçun Faili 690
B. Suçun Mağduru 690
C. Hareket 690
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 691
V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 691
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 691
A. Teşebbüs 691
B. İştirak 692
C. İçtima 692
VII. SORUŞTURMA–KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI–DAVA ZAMANAŞIMI 692
A. Soruşturma–Kovuşturma 692
B. Görevli Mahkeme 693
C. Yaptırım 693
D. Zamanaşımı 693
VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 693
DOKUZUNCU BÖLÜM:
ÖZEL EVRAKTA SAHTEKÂRLIK
I. GENEL OLARAK 717
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 718
III. SUÇUN KONUSU 718
IV. SUÇUN FAİL VE MAĞDURU 719
V. SUÇUN HAREKET UNSURU 720
VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU 720
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 721
A. Teşebbüs 721
B. İştirak 721
C. İçtima 721
VIII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 726
A. Ağırlatıcı Nedenler 726
B. Cezada İndirim Öngörülen Hal 726
IX. KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI 726
A. Kovuşturma 726
B. Görevli Mahkeme 726
C. Suçun Yaptırımı 726
D. Zamanaşımı 727
X. YARGITAY KARARLARI 727
ONUNCU BÖLÜM:
ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK
I. GENEL OLARAK 761
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 761
III. SUÇUN KONUSU 762
IV. SUÇUN FAİL VE MAĞDURU 762
V. SUÇUN HAREKET UNSURU 762
VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU 763
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 763
A. Teşebbüs 763
B. İştirak 764
C. İçtima 764
VIII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 764
IX. KOVUŞTURMA–GÖREVLİ MAHKEME–SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI 764
A. Kovuşturma 764
B. Görevli Mahkeme 764
C. Suçun Yaptırımı 764
D. Zamanaşımı 765
X. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 765
ONBİRİNCİ BÖLÜM:
AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI
I. GENEL OLARAK 775
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 777
III. SUÇUN KONUSU 777
IV. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 780
A. Fail 780
B. Mağdur 781
C. Hareket 781
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU 781
VI. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 781
VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 782
VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 782
A. Teşebbüs 782
B. İştirak 782
C. İçtima 783
IX. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI 784
A. Kovuşturma 784
B. Görevli Mahkeme 784
C. Suçun Yaptırımı 784
D. Zamanaşımı 784
E. İspat 784
X. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 785
ÜÇÜNCÜ KISIM:
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
I. GENEL OLARAK 796
A. Malvarlığına Karşı Suçlar ve Güveni Kötüye Kullanma 796
1. Tarihsel Süreçte Güveni Kötüye Kullanma Suçu 800
a. Genel Olarak 800
b. Roma Hukukunda 800
c. Türk Hukukunda 801
2. Mukayeseli Hukukta Güveni Kötüye Kullanma 803
a. Alman Hukukunda Güveni Kötüye Kullanma 803
b. Fransız Hukukunda 805
c. Rus Ceza Hukukunda 806
d. Azeri Hukukunda 807
e. Kanada Hukukunda 807
II. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA İLE BENZER SUÇLAR 808
A. Hırsızlık ve Güveni Kötüye Kullanma 808
B. Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık 815
C. Güveni Kötüye Kullanma– Yağma 819
D. Güveni Kötüye Kullanma– Zimmet Suçu 819
E. Güveni Kötüye Kullanma Suçu–Bankacılık Zimmeti Suçu 820
III. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 821
IV. TİPİKLİK 821
V. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 824
A. Hareket 824
1. Zilyetliğin Devri Amacı Dışında Tasarrufta Bulunma 825
a. Satma 825
b. Rehnetme 826
c. Kullanma ve Tüketme 827
d. Değiştirme ve Bozma 827
2. Devir Olgusunu İnkar Etme 828
B. Suçun Konusu 829
1. Mal 829
2. Malın Başkasına Ait Olması 832
3. Önşart Olarak Malın Zilyedliğinin Devri 833
a. Suçun Faili 835
b. Suçun Mağduru 838
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU 838
VI. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 843
VII. NİTELİKLİ HALLER (765 sayılı TCK m. 510; 5237 sayılı TCK m. 155/2) 850
VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 853
A. Teşebbüs 853
B. İçtima 854
C. İştirak 855
IX. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI 856
A. Soruşturma ve Kovuşturma 856
B. Görevli Mahkeme 862
C. Yaptırım 862
D. Uzlaşma 864
E. Zamanaşımı 867
X. SUÇ VE CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER 867
A. Şahsi Cezasızlık Nedenleri TCK 167/1 867
1. Genel Olarak 867
2. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Birinin, TCK 167/1–a 869
3. Üstsoy veya Alt Soyunun veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin veya Evlat Edinen veya Evlatlığın Zararına İşlenmesi, TCK 167/1–b 871
a. Genel Olarak 871
b. Kan Hısımlığı 871
c. Kayın Hısımlığı 872
d. Evlat Edinme 872
4. Aynı Çatı Altında Yaşayan Kardeşler 873
B. Şahsi Cezadan İndirim Nedenleri TCK 167/2 874
1. Genel Olarak 874
2. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmiş Eşlerden Biri 874
3. Aynı Konutta Birlikte Yaşamayan Kardeşlerden Biri 876
4. Aynı Konutta Birlikte Yaşayan Amca, Dayı, Hala, Teyze, Yeğen Veya İkinci Derecede Kayın Hısımları 876
C. Zarar Giderimi 876
1. Genel Olarak 877
2. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlar 881
3. Zararın Giderilmesi 882
4. Zararın Giderilmesi Zamanı 883
5. Bizzat Pişmanlık Gösterme 884
XI. İSPAT 885
A. Genel Olarak 885
B. Güveni Kötüye Kullanma Suçlarında Sorun Alanları 893
C. Delil Serbestliği İlkesi 893
D. Sıkı İspat Usûlü 897
E. Serbest İspat Usûlü 898
F. İspat Külfeti 898
1. Non bis in idem İlkesinde İspat Külfeti 899
2. Yargıtay Uygulamasında Bazı Suçlarda Yazılı Delille İspat 899
3. Duruşma Tutanağı İspat Gücü 900
G. İspatın Nisbiliği 900
H. İspat Çeşitleri 901
1. Doğrudan Doğruya ve Önemli Olgularla İspat 901
2. Belirtilerle İspat 903
3. Bazı Hususların İspatının Gerekmemesi 904
4. Hakimin Mesleki Bilgisine İlişkin Olgular 904
İ. Şüpheyi Aşma Yükümlülüğü 905
J. İspat Yasakları 906
1. Delil Yasakları 906
2. Delil Değerlendirme Yasakları 907
3. Dışlama Kuralı 908
4. Görüntü ve Ses Kayıtları 910
XII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 912
XIII. ÖRNEK BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 936
KİTAPTA KULLANILAN VE SUÇ TİPLERİNE GÖRE TASNİF EDİLMİŞ OLAN YARGITAY KARARLARI 941
Yararlanılan Kaynaklar 997
Kavram Dizini 1005

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat