Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Habip Oğuz

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
1789
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053007029
Boyut
13,5x19,5
Baskı
4195,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 195 puan kazanacaksınız)
   195
KARGO BEDAVA

İÇİNDEKİLER
DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ 7
ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ 9
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 11
ÖNSÖZ 15
İÇİNDEKİLER 17
KISALTMALAR 71

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi BİRİNCİ AYIRIM
Görev
MADDE 1- Görevin belirlenmesi ve niteliği 75
AÇIKLAMALAR 75
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 76
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 77
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 79
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 83
MADDE 2- Asliye hukuk mahkemelerinin görevi 86
AÇIKLAMALAR 86
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 87
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 91
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 94
MADDE 3- Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan
zararların tazmini davalarında görev 102
AÇIKLAMALAR 102
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 103

MADDE 4- Sulh hukuk mahkemelerinin görevi 103
AÇIKLAMALAR 104
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 104
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI: 105
İKİNCİ AYIRIM
Yetki
MADDE 5- Genel kural 106
AÇIKLAMALAR 106
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 106
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 108
MADDE 6- Genel yetkili mahkeme 108
AÇIKLAMALAR 109
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 109
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 112
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 113
MADDE 7- Davalının birden fazla olması hâlinde yetki 115
AÇIKLAMALAR 115
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 116
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 116
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 122
MADDE 8- Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki 122
AÇIKLAMALAR 123
MADDE 9- Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki 123
AÇIKLAMALAR 123
MADDE 10- Sözleşmeden doğan davalarda yetki 124
AÇIKLAMALAR 124
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 125
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 127
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 129
MADDE 11- Mirastan doğan davalarda yetki 131
AÇIKLAMALAR: 131
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 132

MADDE 12- Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki 132
AÇIKLAMALAR 133
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 134
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 135
MADDE 13- Karşı davada yetki 135
AÇIKLAMALAR: 135
MADDE 14- Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki 136
AÇIKLAMALAR 136
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 137
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 137
MADDE 15- Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki 138
AÇIKLAMALAR 138
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 139
MADDE 16- Haksız fiilden doğan davalarda yetki 139
AÇIKLAMALAR 139
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 140
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 140
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 143
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 143
MADDE 17- Yetki sözleşmesi 144
AÇIKLAMALAR 144
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 146
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 146
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI: 152
MADDE 18- Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları 155
AÇIKLAMALAR: 155
MADDE 19- Yetki itirazının ileri sürülmesi 156
AÇIKLAMALAR: 156
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI: 158
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 158
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 159
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 160

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi
MADDE 20- Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler 163
AÇIKLAMALAR 164
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 164
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 165
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 166
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 169
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 171
MADDE 21- Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler 172
AÇIKLAMALAR 173
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 173
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 173
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 174
MADDE 22- İnceleme yeri 176
AÇIKLAMALAR 176
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 176
MADDE 23- İnceleme usulü ve sonucu 177
AÇIKLAMALAR 177
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 177
İKİNCİ BÖLÜM
Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler
MADDE 24- Tasarruf ilkesi 180
AÇIKLAMALAR: 180
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI: 180
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 182
MADDE 25- Taraflarca getirilme ilkesi 183
AÇIKLAMALAR 183
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 184
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 185
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 194

MADDE 26- Taleple bağlılık ilkesi 194
AÇIKLAMALAR 194
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI: 195
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI: 197
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 203
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 205
MADDE 27- Hukuki dinlenilme hakkı 205
AÇIKLAMALAR 205
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 207
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 209
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 210
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 232
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 237
MADDE 28- Aleniyet ilkesi. 238
AÇIKLAMALAR 239
ÖRNEK ARA KARAR: 239
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 240
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 242
MADDE 29- Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü 243
AÇIKLAMALAR: 243
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 244
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 246
MADDE 30- Usul ekonomisi ilkesi 247
AÇIKLAMALAR: 247
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 247
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 251
MADDE 31- Hâkimin davayı aydınlatma ödevi 254
AÇIKLAMALAR 254
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 255
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 267
MADDE 32- Yargılamanın sevk ve idaresi 270
AÇIKLAMALAR 270
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 271

MADDE 33- Hukukun uygulanması 271
AÇIKLAMALAR 271
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 272
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 274

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
MADDE 34- Yasaklılık sebepleri 276
AÇIKLAMALAR: 276
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI: 276
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI: 277
MADDE 35- Çekinme kararının sonuçları 277
AÇIKLAMALAR 278
MADDE 36- Ret sebepleri 278
AÇIKLAMALAR 278
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 279
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 283
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 284
MADDE 37- Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli 285
AÇIKLAMALAR 285
MADDE 38- Ret usulü 286
AÇIKLAMALAR 286
ÖRNEK ARA KARAR 287
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 287
MADDE 39- Çekilme kararının incelenmesi 288
AÇIKLAMALAR 289
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 289
MADDE 40- Ret talebini incelemeye yetkili merci 289
AÇIKLAMALAR 289
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 290
MADDE 41- Ret talebinin geri çevrilmesi 291
AÇIKLAMALAR: 292
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 292

MADDE 42- Ret talebinin incelenmesi 293
AÇIKLAMALAR 293
DİSİPLİN PARA CEZASI KARAR ÖRNEĞİ 294
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 294
MADDE 43- Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf 294
AÇIKLAMALAR 295
MADDE 44- Ret talebine ilişkin kararların temyizi 295
AÇIKLAMALAR 296
MADDE 45- Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi 296
AÇIKLAMALAR 296
İKİNCİ AYIRIM
Hâkimin Hukuki Sorumluluğu
MADDE 46- Devletin sorumluluğu ve rücu 297
AÇIKLAMALAR 297
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 298
MADDE 47- Davaların açılacağı mahkeme 300
AÇIKLAMALAR 300
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 301
MADDE 48- Dava dilekçesi ve davanın ihbarı 301
AÇIKLAMALAR 301
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 302
MADDE 49- Davanın reddi hâlinde verilecek ceza 303
AÇIKLAMALAR 303
DİSİPLİN PARA CEZASI KARAR ÖRNEĞİ 303
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 303

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler BİRİNCİ AYIRIM
Tarafların Ehliyetleri
MADDE 50- Taraf ehliyeti 304
AÇIKLAMALAR 304
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 305

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 310
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 310
MADDE 51- Dava ehliyeti 311
AÇIKLAMALAR 311
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 312
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 314
MADDE 52- Davada kanuni temsil 314
AÇIKLAMALAR 314
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 315
MADDE 53- Dava takip yetkisi 315
AÇIKLAMALAR 315
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 316
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 316
MADDE 54- Temsil veya izin belgelerinin verilmesi 316
AÇIKLAMALAR 317
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 317
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 318
MADDE 55- Dava sırasında taraflardan birinin ölümü 318
AÇIKLAMALAR 318
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI: 318
MADDE 56- Kanuni temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi 319
AÇIKLAMALAR 319
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 319
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı
MADDE 57- İhtiyari dava arkadaşlığı 320
AÇIKLAMALAR 320
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 321
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 323
MADDE 58- İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu 324
AÇIKLAMALAR 324
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 325

MADDE 59- Mecburi dava arkadaşlığı 325
AÇIKLAMALAR 325
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 326
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 327
MADDE 60- Mecburi dava arkadaşlarının davadaki durumu 328
AÇIKLAMALAR: 328
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 329
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 329
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
MADDE 61- İhbar ve şartları 331
AÇIKLAMALAR 331
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI: 332
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 337
MADDE 62- İhbarın şekli 338
AÇIKLAMALAR: 338
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI: 338
MADDE 63- İhbarda bulunulan kişinin durumu 339
AÇIKLAMALAR 339
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 339
MADDE 64- İhbarın etkisi 340
AÇIKLAMALAR: 340
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI: 340
MADDE 65- Asli müdahale 341
AÇIKLAMALAR: 341
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 342
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 342
MADDE 66- Fer’î müdahale 343
AÇIKLAMALAR 343
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 343
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 344
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 345

MADDE 67- Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi 346
AÇIKLAMALAR: 346
MADDE 68- Fer’î müdahilin durumu 346
AÇIKLAMALAR: 347
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI: 347
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI: 348
MADDE 69- Fer’î müdahalenin etkisi 348
AÇIKLAMALAR: 348
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 348
MADDE 70- Cumhuriyet savcısının davada yer alması 349
AÇIKLAMALAR: 349
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI: 349
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaya Vekâlet
MADDE 71- Genel olarak 350
AÇIKLAMALAR: 350
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI: 350
MADDE 72- Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler 351
AÇIKLAMALAR: 352
MADDE 73- Davaya vekâletin kanuni kapsamı 352
AÇIKLAMALAR: 352
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 353
MADDE 74- Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller 353
AÇIKLAMALAR 353
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI: 354
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 355
MADDE 75- Birden fazla vekil görevlendirilmesi 355
AÇIKLAMALAR: 355
MADDE 76- Vekâletnamenin ibrazı 356
AÇIKLAMALAR: 356
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI: 357
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI: 359

MADDE 77- Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması 359
AÇIKLAMALAR: 360
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI: 361
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 363
MADDE 78- Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı 364
AÇIKLAMALAR 364
MADDE 79- Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan
tutum ve davranışı 364
AÇIKLAMALAR 365
MADDE 80- Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması 365
AÇIKLAMALAR: 366
MADDE 81- Vekilin azli ve istifasının şekli 366
AÇIKLAMALAR: 366
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 366
MADDE 82- Vekilin istifası 367
AÇIKLAMALAR 367
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 367
MADDE 83- Vekilin azli 368
AÇIKLAMALAR 368
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 368
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat
MADDE 84- Teminat gösterilecek hâller 369
AÇIKLAMALAR 369
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 371
MADDE 85- Teminat gerektirmeyen hâller 371
AÇIKLAMALAR 371
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 372
MADDE 86- Teminat kararı 372
AÇIKLAMALAR 372
MADDE 87- Teminatın tutarı ve şekli 373
AÇIKLAMALAR 373
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 373

MADDE 88- Teminat gösterilmemesinin sonuçları 373
AÇIKLAMALAR 373
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 374
MADDE 89- Teminatın iadesi 374
AÇIKLAMALAR 374

ALTINCI BÖLÜM
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil BİRİNCİ AYIRIM
Süreler
MADDE 90- Sürelerin belirlenmesi 375
AÇIKLAMALAR 376
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 376
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 379
MADDE 91- Sürelerin başlaması 380
AÇIKLAMALAR 380
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 380
MADDE 92- Sürelerin bitimi 380
AÇIKLAMALAR: 381
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 382
MADDE 93- Tatil günlerinin etkisi 382
AÇIKLAMALAR 382
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 382
MADDE 94- Kesin süre. 383
AÇIKLAMALAR 383
ÖRNEK ARA KARAR 384
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 384
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 386
İKİNCİ AYIRIM
Eski Hâle Getirme
MADDE 95- Talep 388
AÇIKLAMALAR 388
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 388

MADDE 96- Süre 389
AÇIKLAMALAR 389
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 390
MADDE 97- Talebin şekli ve kapsamı 390
AÇIKLAMALAR 390
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 391
MADDE 98- Talep ve inceleme mercii 391
AÇIKLAMALAR 391
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 392
MADDE 99- Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi 392
AÇIKLAMALAR 392
MADDE 100-İnceleme ve karar 392
AÇIKLAMALAR 393
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 393
MADDE 101- Giderler 393
AÇIKLAMALAR 393
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Adli Tatil
MADDE 102- Adli tatil süresi 394
AÇIKLAMALAR 394
MADDE 103- Adli tatilde görülecek dava ve işler 394
AÇIKLAMALAR 395
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 396
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 396
MADDE 104- Adli tatilin sürelere etkisi 397
AÇIKLAMALAR 397
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 398
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 399

İKİNCİ KISIM403
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar BİRİNCİ BÖLÜM
Dava Çeşitleri
MADDE 105-Eda davası 403
AÇIKLAMALAR 403
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 404
MADDE 106-Tespit davası 404
AÇIKLAMALAR 404
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 405
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 405
MADDE 107-Belirsiz alacak ve tespit davası 406
AÇIKLAMALAR: 406
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI: 409
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI: 409
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 421
MADDE 108-İnşaî dava 426
AÇIKLAMALAR 426
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 427
MADDE 109-Kısmi dava 428
AÇIKLAMALAR 428
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 430
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 431
MADDE 110- Davaların yığılması 435
AÇIKLAMALAR: 436
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI: 436
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 437
MADDE 111-Terditli dava 439
AÇIKLAMALAR 439
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 440
MADDE 112-Seçimlik dava 440
AÇIKLAMALAR 441
MADDE 113-Topluluk davası 441
AÇIKLAMALAR 442
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 442

İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları
MADDE 114-Dava şartları 443
AÇIKLAMALAR: 443
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI: 444
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 464
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI: 466
Madde 115- Dava şartlarının incelenmesi 467
AÇIKLAMALAR: 468
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI: 469
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 469
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 472
İKİNCİ AYIRIM
İlk İtirazlar
MADDE 116-Konusu 474
AÇIKLAMALAR 474
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 475
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 475
MADDE 117-İleri sürülmesi ve incelenmesi 475
AÇIKLAMALAR 475
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 476
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 476

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü BİRİNCİ BÖLÜM
Davanın Açılması
MADDE 118-Davanın açılma zamanı 477
AÇIKLAMALAR 477
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 478

MADDE 119-Dava dilekçesinin içeriği 479
AÇIKLAMALAR 480
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 481
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 482
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 483
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 484
MADDE 120-Harç ve avans ödenmesi 486
AÇIKLAMALAR: 486
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 488
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 492
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 495
MADDE 121-Belgelerin birlikte verilmesi 497
AÇIKLAMALAR 497
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 498
MADDE 122-Dava dilekçesinin tebliği 498
AÇIKLAMALAR 498
TENSİP TUTANAĞI ÖRNEĞİ 499
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 500
MADDE 123-Davanın geri alınması 500
AÇIKLAMALAR 500
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 501
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 501
MADDE 124-Tarafta iradî değişiklik 504
AÇIKLAMALAR 504
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 505
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 510
MADDE 125-Dava konusunun devri 513
AÇIKLAMALAR 513
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 514
İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi
MADDE 126-Cevap dilekçesinin verilmesi 516
AÇIKLAMALAR 516
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 516

MADDE 127-Cevap dilekçesini verme süresi 517
AÇIKLAMALAR 517
SÜRE UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR 518
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 518
MADDE 128-Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu 519
AÇIKLAMALAR 519
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 520
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 520
MADDE 129-Cevap dilekçesinin içeriği 521
AÇIKLAMALAR: 521
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 522
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 522
MADDE 130-Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması 523
AÇIKLAMALAR 523
MADDE 131-Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu 523
AÇIKLAMALAR 523
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 524
MADDE 132-Karşı dava açılabilmesinin şartları 525
AÇIKLAMALAR 525
MADDE 133-Karşı davanın açılması ve süresi 526
AÇIKLAMALAR 526
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 526
MADDE 134-Asıl davanın sona ermesi 527
AÇIKLAMALAR 527
MADDE 135-Uygulanacak hükümler 527
AÇIKLAMALAR 527
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 527
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi
MADDE 136-Tarafların ikinci dilekçeleri 528
AÇIKLAMALAR 528
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 528

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme
MADDE 137-Ön incelemenin kapsamı 530
AÇIKLAMALAR 530
ÖN İNCELEME TUTANAĞI ÖRNEĞİ: 532
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 534
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 538
MADDE 138-Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar 538
AÇIKLAMALAR 538
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 539
MADDE 139-Ön inceleme duruşmasına davet 539
AÇIKLAMALAR 539
ÖRNEK DAVETİYE İÇERİĞİ 540
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 540
MADDE 140-Ön inceleme duruşması 541
AÇIKLAMALAR 541
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 545
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 545
MADDE 141-İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi 547
AÇIKLAMALAR: 547
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 549
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 561
MADDE 142-Süreler hakkında karar 564
AÇIKLAMALAR: 564
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI: 564

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat
MADDE 143-Tahkikatın konusu 565
AÇIKLAMALAR 565
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 565

MADDE 144-Tarafların dinlenilmesi 566
AÇIKLAMALAR 566
MADDE 145-Sonradan delil gösterilmesi 567
AÇIKLAMALAR 567
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 568
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 575
MADDE 146-Mevcut delillerle davanın aydınlanması 575
AÇIKLAMALAR 575
İKİNCİ AYIRIM
Duruşma
MADDE 147-Tarafların duruşmaya daveti 576
AÇIKLAMALAR 576
ÖRNEK DAVETİYE İÇERİĞİ 577
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 577
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 578
MADDE 148-Mahkemenin çalışma zamanı 579
AÇIKLAMALAR 579
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 579
MADDE 149- Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası 580
AÇIKLAMALAR 580
MADDE 150- Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın
açılmamış sayılması 582
AÇIKLAMALAR 582
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 585
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 585
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 588
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 594
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 596
MADDE 151- Duruşma düzeni 597
AÇIKLAMALAR 597
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 598
MADDE 152- Soru yöneltme 600
AÇIKLAMALAR 600

MADDE 153- Kayıt ve yayın yasağı 601
AÇIKLAMALAR 601
MADDE 154- Tutanak 602
AÇIKLAMALAR 603
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 603
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 604
MADDE 155- Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu 604
AÇIKLAMALAR 604
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 604
MADDE 156- Tutanağın ispat gücü 605
AÇIKLAMALAR: 605
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 606
MADDE 157- Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu 606
AÇIKLAMALAR 606
MADDE 158- Tutanak örneği verilmesi 606
AÇIKLAMALAR 606
MADDE 159- Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere
gönderilmesi 607
AÇIKLAMALAR 607
MADDE 160- Dizi listesi 608
AÇIKLAMALAR 608
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 608
MADDE 161- Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi 609
AÇIKLAMALAR 609
MADDE 162- Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması 610
AÇIKLAMALAR 610
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 610
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
MADDE 163- Ön sorunun ileri sürülmesi 611
AÇIKLAMALAR 611
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 612
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 613

MADDE 164- Ön sorunun incelenmesi 613
AÇIKLAMALAR 613
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 613
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 614
MADDE 165- Bekletici sorun 615
AÇIKLAMALAR 615
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 616
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 618
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
MADDE 166- Davaların birleştirilmesi 620
AÇIKLAMALAR 620
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI: 621
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 622
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 625
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 627
MADDE 167- Davaların ayrılması 627
AÇIKLAMALAR 627
ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI 628
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 628
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 629
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 630
MADDE 168- Kanun yolları 631
AÇIKLAMALAR: 631
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI: 631
BEŞİNCİ AYIRIM
İsticvap
MADDE 169- Konusu 632
AÇIKLAMALAR: 632
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 633
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 638
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 639

MADDE 170- İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi 640
AÇIKLAMALAR 640
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 641
MADDE 171- İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi 642
AÇIKLAMALAR 642
ÖRNEK DAVETİYE İÇERİĞİ 643
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 643
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI: 644
MADDE 172- Bizzat isticvap olunma 646
AÇIKLAMALAR 646
MADDE 173- İsticvabın yapılması 646
AÇIKLAMALAR 647
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 647
MADDE 174- Tutanak düzenlenmesi 647
AÇIKLAMALAR 647
İSTİCVABIN YAPILMASINA DAİR ÖRNEK DURUŞMA TUTANAĞI 648
MADDE 175- Kıyasen uygulanacak hükümler. 649
AÇIKLAMALAR 649
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
MADDE 176- Kapsamı ve sayısı 652
AÇIKLAMALAR 652
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 653
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI: 655
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 664
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 667
MADDE 177- Islahın zamanı ve şekli 671
AÇIKLAMALAR 671
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 673
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 673
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 676
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 690

MADDE 178- Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı
tarafın zararının ödenmesi 693
AÇIKLAMALAR 693
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 693
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI: 696
MADDE 179- Islahın etkisi 697
AÇIKLAMALAR: 697
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 698
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 700
MADDE 180- Davanın tamamen ıslahı 700
AÇIKLAMALAR 700
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 700
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 703
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 704
MADDE 181- Kısmen ıslah 704
AÇIKLAMALAR 704
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 704
MADDE 182- Kötüniyetli ıslah 705
AÇIKLAMALAR 705
MADDE 183- Maddi hataların düzeltilmesi 706
AÇIKLAMALAR 706
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 706
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 707
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
MADDE 184- Tahkikatın sona ermesi 708
AÇIKLAMALAR 708
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 709
MADDE 185- Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi 710
AÇIKLAMALAR: 710
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI: 711
MADDE 186- Sözlü yargılama 711
AÇIKLAMALAR: 711
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 714

İspat ve Deliller BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
MADDE 187- İspatın konusu 717
AÇIKLAMALAR: 717
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI: 717
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI: 718
MADDE 188- İkrar 719
AÇIKLAMALAR 719
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 719
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 720
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 721
MADDE 189- İspat hakkı 721
AÇIKLAMALAR 722
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI: 722
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 725
MADDE 190- İspat yükü 729
AÇIKLAMALAR 729
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 730
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 731
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI: 733
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 734
MADDE 191- Karşı ispat 737
AÇIKLAMALAR: 737
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI: 737
MADDE 192- Kanunda düzenlenmemiş deliller 738
AÇIKLAMALAR 738
MADDE 193- Delil sözleşmesi 739
AÇIKLAMALAR: 739
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 739
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 740
MADDE 194- Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi. 741
AÇIKLAMALAR 741
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 742
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 753

MADDE 195- Başka yerden getirtilecek deliller 754
AÇIKLAMALAR 754
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 755
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 756
MADDE 196- Delilden vazgeçme 756
AÇIKLAMALAR 756
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 757
MADDE 197- Delillerin incelenmesi ve istinabe 757
AÇIKLAMALAR 757
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 758
MADDE 198- Delillerin değerlendirilmesi 758
AÇIKLAMALAR 758
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 758
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 758
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Senet
MADDE 199- Belge 759
AÇIKLAMALAR 759
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 760
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 760
MADDE 200- Senetle ispat zorunluluğu 761
AÇIKLAMALAR 761
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 762
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 770
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 771
MADDE 201- Senede karşı tanıkla ispat yasağı 772
AÇIKLAMALAR 772
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 772
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 778
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 779
MADDE 202- Delil başlangıcı 782
AÇIKLAMALAR 782

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 783
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 787
MADDE 203- Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları 789
AÇIKLAMALAR 789
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 791
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 793
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 794
MADDE 204- İlamların ve resmî senetlerin ispat gücü 796
AÇIKLAMALAR 796
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 796
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 797
MADDE 205- Adi senetlerin ispat gücü 797
AÇIKLAMALAR 797
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 798
MADDE 206- İmza atamayanların durumu 798
AÇIKLAMALAR 799
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 799
MADDE 207- Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti 800
AÇIKLAMALAR 800
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 800
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 801
MADDE 208- Yazı veya imza inkârı 801
AÇIKLAMALAR 801
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 803
MADDE 209- Yazı veya imza inkârının sonucu 803
AÇIKLAMALAR 803
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 805
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 806
MADDE 210- Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı 806
AÇIKLAMALAR 806
MADDE 211- Sahtelik incelemesi 807
AÇIKLAMALAR 807
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 808

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 809
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 810
MADDE 212- Sahte senedin iptali 810
AÇIKLAMALAR 811
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 811
MADDE 213- Haksız yere sahtelik iddiası 812
AÇIKLAMALAR 812
MADDE 214- Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi 813
AÇIKLAMALAR 813
MADDE 215- Belgelerin halefler aleyhine kullanılması 813
AÇIKLAMALAR 813
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 813
MADDE 216- Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi 814
AÇIKLAMALAR 814
MADDE 217- Belge aslının ibrazı usulü 815
AÇIKLAMALAR 815
MADDE 218- Belgenin yerinde incelenmesi 815
AÇIKLAMALAR 816
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 816
MADDE 219- Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu 817
AÇIKLAMALAR 817
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 818
MADDE 220- Tarafın belgeyi ibraz etmemesi 818
AÇIKLAMALAR 819
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 819
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 820
MADDE 221- Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi 821
AÇIKLAMALAR 821
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 821
MADDE 222- Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması 822
AÇIKLAMALAR 822
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 823
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 825

MADDE 223- Yabancı dilde yazılmış belgeler 828
AÇIKLAMALAR 828
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 828
MADDE 224- Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından
onaylanması zorunluluğu 829
AÇIKLAMALAR 829
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yemin
MADDE 225- Yeminin konusu 830
AÇIKLAMALAR 830
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 831
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 833
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 834
MADDE 226- Yemine konu olamayacak vakıalar 834
AÇIKLAMALAR 835
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 835
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 835
MADDE 227- Yemin teklifi 836
AÇIKLAMALAR: 836
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 837
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 846
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 846
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 847
MADDE 228- Yemine davet 850
AÇIKLAMALAR 850
ÖRNEK YEMİN DAVETİYESİ 851
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 851
MADDE 229- Yemin etmemenin sonuçları 852
AÇIKLAMALAR 852
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 852
MADDE 230- Yeminin iade olunamayacağı hâller 852
AÇIKLAMALAR 853

MADDE 231- Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı 853
AÇIKLAMALAR 853
MADDE 232- Yemini yerine getirecek kimseler 853
AÇIKLAMALAR 853
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 854
MADDE 233- Yeminin şekli 854
AÇIKLAMALAR 855
ÖRNEK YEMİN TUTANAĞI 855
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 856
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 856
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 858
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 858
MADDE 234- Sağır ve dilsizlerin yemini 859
AÇIKLAMALAR 859
MADDE 235- Hasta veya engellilerin mahkeme dışında yemini 860
AÇIKLAMALAR 860
MADDE 236- Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması 860
AÇIKLAMALAR 860
TALİMATLA YEMİN EDA ETTİRİLMESİNE DAİR ÖRNEK 861
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 861
MADDE 237- Yemin konusunun açıklattırılması 861
AÇIKLAMALAR 861
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 861
MADDE 238- Yemin tutanağının düzenlenmesi 862
AÇIKLAMALAR 862
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 862
MADDE 239- Yalan yere yemin iddiası 862
AÇIKLAMALAR 862
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık
MADDE 240- Tanık gösterme şekli 863
AÇIKLAMALAR 863

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 864
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 868
MADDE 241- Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi 872
AÇIKLAMALAR 872
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 872
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 876
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 876
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 877
MADDE 242- Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller 877
AÇIKLAMALAR 877
MADDE 243- Tanığın davet edilmesi 878
AÇIKLAMALAR 878
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 879
MADDE 244- Davetiyenin içeriği 880
AÇIKLAMALAR 880
ÖRNEK TANIK DAVETİYESİ 880
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 880
MADDE 245- Çağrıya uyma zorunluluğu 881
AÇIKLAMALAR 881
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 881
MADDE 246- Tanığa soru kâğıdı gönderilmesi 881
AÇIKLAMALAR 882
MADDE 247- Tanıklıktan çekinme hakkı 882
AÇIKLAMALAR 882
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 882
MADDE 248- Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme 883
AÇIKLAMALAR 883
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 884
MADDE 249- Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme 884
AÇIKLAMALAR 885
MADDE 250- Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme 885
AÇIKLAMALAR 885
MADDE 251- Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları 885
AÇIKLAMALAR 886

MADDE 252- Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi 886
AÇIKLAMALAR 886
MADDE 253- Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu 887
AÇIKLAMALAR 887
MADDE 254- Tanığın kimliğinin tespiti 888
AÇIKLAMALAR: 888
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 888
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 889
MADDE 255- Tanıklara itiraz 889
AÇIKLAMALAR 889
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 889
MADDE 256- Tanığa görevinin önemini anlatma 892
AÇIKLAMALAR: 892
MADDE 257- Yeminsiz dinlenecekler 893
AÇIKLAMALAR 893
MADDE 258- Yeminin zamanı ve şekli 893
AÇIKLAMALAR 893
TANIĞIN YEMİNİNİN YAPTIRILMASINA DAİR TUTANAK 894
MADDE 259- Tanıkların mahkemede dinlenilmesi 895
AÇIKLAMALAR 895
TANIK DİNLENİLMESİNE DAİR TALİMAT ÖRNEĞİ 896
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 896
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 897
MADDE 260- Tanığın bilgilendirilmesi 897
AÇIKLAMALAR 897
MADDE 261- Tanığın dinlenilme şekli 898
AÇIKLAMALAR 898
TANIĞIN BEYANININ ALINMASINA DAİR TUTANAK 899
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 899
MADDE 262- Yasak davranışlar 900
AÇIKLAMALAR 900
MADDE 263- Tercüman ve bilirkişi kullanılması 900
AÇIKLAMALAR 900

MADDE 264- Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları 901
AÇIKLAMALAR 901
MADDE 265- Tanığa ödenecek ücret ve giderler 901
AÇIKLAMALAR 901
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
MADDE 266- Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller 902
AÇIKLAMALAR: 902
ÖNEMLİ NOTLAR 903
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 903
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 904
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 908
MADDE 267- Bilirkişi sayısının belirlenmesi 910
AÇIKLAMALAR 910
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ İLE İLGİLİ ARA KARAR 910
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 910
MADDE 268- Bilirkişilerin görevlendirilmesi 911
AÇIKLAMALAR 911
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 912
MADDE 269- Bilirkişilik görevinin kapsamı 912
AÇIKLAMALAR 913
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 913
MADDE 270- Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar 913
AÇIKLAMALAR 914
MADDE 271- Bilirkişiye yemin verdirilmesi 914
AÇIKLAMALAR 914
MADDE 272- Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi 915
AÇIKLAMALAR 915
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 916
MADDE 273- Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi 916
AÇIKLAMALAR 916
BİLİRKİŞİ RAPORU İLE İLGİLİ OLARAK DOSYANIN BİLİRKİŞİLERE
TEVDİİNE İLİŞKİN TUTANAK 916

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 917
MADDE 274- Bilirkişinin görev süresi 917
AÇIKLAMALAR 918
MADDE 275- Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü 918
AÇIKLAMALAR 919
MADDE 276- Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü 919
AÇIKLAMALAR 919
MADDE 277- Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü 919
AÇIKLAMALAR 919
MADDE 278- Bilirkişinin yetkileri 920
AÇIKLAMALAR 920
TALİMATLA BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR ÖRNEK 921
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI: 921
MADDE 279- Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor 921
AÇIKLAMALAR 922
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 922
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 923
MADDE 280- Bilirkişi raporunun verilmesi 923
AÇIKLAMALAR 923
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 923
MADDE 281- Bilirkişi raporuna itiraz 924
AÇIKLAMALAR 924
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 925
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 929
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 932
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 933
MADDE 282- Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi 936
AÇIKLAMALAR 936
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 936
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 936
MADDE 283- Bilirkişi gider ve ücreti 937
AÇIKLAMALAR 937
MADDE 284- Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu 937
AÇIKLAMALAR 937

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 938
MADDE 285- Bilirkişinin hukuki sorumluluğu 938
AÇIKLAMALAR 938
MADDE 286- Davaların açılacağı mahkeme 939
AÇIKLAMALAR 939
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 939
MADDE 287- Rücu davasında zamanaşımı 939
AÇIKLAMALAR 939
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 940
ALTINCI BÖLÜM
Keşif
MADDE 288- Keşif kararı 941
AÇIKLAMALAR 941
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 942
MADDE 289- Keşfe yetkili mahkeme 942
AÇIKLAMALAR 942
KEŞİF YAPILMASINA DAİR TALİMAT ÖRNEĞİ 943
MADDE 290- Keşfin yapılması 943
AÇIKLAMALAR 943
KEŞİF TUTANAĞI ÖRNEĞİ 944
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 947
MADDE 291- Keşfe katlanma zorunluluğu 948
AÇIKLAMALAR 948
MADDE 292- Soybağı tespiti için inceleme 949
AÇIKLAMALAR 949
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 950
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman Görüşü
MADDE 293- Uzman görüşü 951
AÇIKLAMALAR 951
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 952

BEŞİNCİ KISIM
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküm
MADDE 294- Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi 953
AÇIKLAMALAR 953
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 954
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 955
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 955
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 961
MADDE 295- Hükmün müzakeresi 962
AÇIKLAMALAR 962
MADDE 296- Hükmün oylanması ve yeter sayı 962
AÇIKLAMALAR 963
MADDE 297- Hükmün kapsamı 963
AÇIKLAMALAR: 963
GEREKÇELİ KARAR ÖRNEĞİ 965
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 968
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 973
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 988
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 988
MADDE 298- Hükmün yazılması 990
AÇIKLAMALAR 990
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 990
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 990
MADDE 299- Hükmün imza edilememesi 991
AÇIKLAMALAR 991
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 992
MADDE 300- Hükmün korunması 992
AÇIKLAMALAR 992
MADDE 301- Hüküm nüshası 992
AÇIKLAMALAR 993
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 993

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 995
MADDE 302- İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar 995
AÇIKLAMALAR 996
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 996
MADDE 303- Kesin hüküm 997
AÇIKLAMALAR 997
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 999
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1006
İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Tashihi ve Tavzihi
MADDE 304- Hükmün tashihi 1007
AÇIKLAMALAR 1007
MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ KARARI 1008
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1008
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1008
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1012
MADDE 305- Hükmün tavzihi 1014
AÇIKLAMALAR 1014
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1015
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1016
MADDE 306- Tavzih talebi ve usulü 1021
AÇIKLAMALAR 1021
TAVZİH KARAR ÖRNEĞİ 1022
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1023
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
MADDE 307- Davadan feragat 1024
AÇIKLAMALAR 1024
FERAGAT KARAR ÖRNEĞİ 1025
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1026
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1028

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1029
MADDE 308- Davayı kabul 1029
AÇIKLAMALAR 1029
KABUL KARAR ÖRNEĞİ 1030
MADDE 309- Feragat ve kabulün şekli 1032
AÇIKLAMALAR 1032
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1032
MADDE 310- Feragat ve kabulün zamanı 1034
AÇIKLAMALAR 1034
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1034
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1036
MADDE 311- Feragat ve kabulün sonuçları 1036
AÇIKLAMALAR 1036
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1036
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1036
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1037
MADDE 312- Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri 1038
AÇIKLAMALAR 1038
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1039
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1041
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1042
MADDE 313- Sulh 1043
AÇIKLAMALAR 1043
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1044
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1045
MADDE 314- Sulhun zamanı. 1045
AÇIKLAMALAR 1045
MADDE 315- Sulhun etkisi 1046
AÇIKLAMALAR 1046
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1046

ALTINCI KISIM
Basit Yargılama Usulü
MADDE 316- Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler. 1047
AÇIKLAMALAR 1047
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 1048
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1050
MADDE 317- Dilekçelerin verilmesi 1050
AÇIKLAMALAR 1050
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1051
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1052
MADDE 318- Delillerin ikamesi 1052
AÇIKLAMALAR 1052
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1053
MADDE 319- İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı 1054
AÇIKLAMALAR 1054
MADDE 320- Ön inceleme ve tahkikat 1054
AÇIKLAMALAR 1055
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1056
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1057
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1067
MADDE 321- Hüküm 1070
AÇIKLAMALAR 1070
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1070
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1071
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1071
MADDE 322- Uygulanacak hükümler 1071
AÇIKLAMALAR 1072
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1072

YEDİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılama Giderleri
MADDE 323- Yargılama giderlerinin kapsamı 1073
AÇIKLAMALAR 1073
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1075
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1079
MADDE 324- Delil ikamesi için avans 1081
AÇIKLAMALAR 1081
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1082
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1085
MADDE 325- Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler 1087
AÇIKLAMALAR 1088
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1088
MADDE 326- Yargılama giderlerinden sorumluluk 1088
AÇIKLAMALAR 1088
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1089
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1089
MADDE 327- Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama
giderlerinden sorumluluk 1090
AÇIKLAMALAR 1090
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1091
MADDE 328- Fer’î müdahale gideri 1091
AÇIKLAMALAR 1091
MADDE 329- Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları 1092
AÇIKLAMALAR 1092
DİSİPLİN PARA CEZASI ÖRNEĞİ 1093
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1093
MADDE 330- Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi 1094
AÇIKLAMALAR 1094
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1094
MADDE 331- Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri 1094
AÇIKLAMALAR 1095
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1096

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1096
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1097
MADDE 332- Yargılama giderlerine hükmedilmesi 1098
AÇIKLAMALAR 1098
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1098
MADDE 333- Avansın iadesi 1099
AÇIKLAMALAR 1099
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1099
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım
MADDE 334- Adli yardımdan yararlanacak kişiler 1100
AÇIKLAMALAR: 1100
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1101
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1102
MADDE 335- Adli yardımın kapsamı 1107
AÇIKLAMALAR 1108
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1108
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1109
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1109
MADDE 336- Adli yardım talebi 1110
AÇIKLAMALAR 1110
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1110
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1112
MADDE 337- Adli yardım talebinin incelenmesi 1112
AÇIKLAMALAR 1113
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1113
MADDE 338- Adli yardım kararının kaldırılması 1114
AÇIKLAMALAR 1114
MADDE 339- Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili 1114
AÇIKLAMALAR 1114
MADDE 340- Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi 1115
AÇIKLAMALAR 1115
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1115
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1116

SEKİZİNCİ KISIM
Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM
İstinaf
MADDE 341- İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar 1117
AÇIKLAMALAR 1118
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1119
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1120
MADDE 342- İstinaf dilekçesi 1120
AÇIKLAMALAR 1120
MADDE 343- İstinaf dilekçesinin verilmesi 1121
AÇIKLAMALAR: 1121
MADDE 344- Harç ve giderlerin yatırılması 1122
AÇIKLAMALAR 1123
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1123
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1126
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1126
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1126
MADDE 345- Başvuru süresi 1127
AÇIKLAMALAR 1127
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 1127
MADDE 346- İstinaf dilekçesinin reddi 1129
AÇIKLAMALAR 1129
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1130
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI: 1131
MADDE 347- İstinaf dilekçesine cevap 1132
AÇIKLAMALAR 1132
MADDE 348- Katılma yolu ile başvurma 1132
AÇIKLAMALAR 1133
MADDE 349- Başvurma hakkından feragat 1133
AÇIKLAMALAR 1133
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1134
MADDE 350- Başvurunun icraya etkisi 1136
AÇIKLAMALAR 1136

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1136
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1137
MADDE 351- Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma 1137
AÇIKLAMALAR 1137
MADDE 352- Ön inceleme 1138
AÇIKLAMALAR 1138
MADDE 353- Duruşma yapılmadan verilecek kararlar 1139
AÇIKLAMALAR 1140
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1142
MADDE 354- İnceleme 1143
AÇIKLAMALAR 1143
MADDE 355- İncelemenin kapsamı 1144
AÇIKLAMALAR 1144
MADDE 356- Duruşma yapılmasına karar verilmesi 1144
AÇIKLAMALAR 1144
MADDE 357- Yapılamayacak işlemler 1145
AÇIKLAMALAR 1145
MADDE 358- Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi 1146
AÇIKLAMALAR 1146
MADDE 359- Karar ve tebliği 1147
AÇIKLAMALAR 1147
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI: 1148
MADDE 360- Uygulanacak diğer hükümler 1149
AÇIKLAMALAR: 1149
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz
MADDE 361- Temyiz edilebilen kararlar 1150
AÇIKLAMALAR 1151
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1151
MADDE 362- Temyiz edilemeyen kararlar 1152
AÇIKLAMALAR 1153
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1154

MADDE 363- Kanun yararına temyiz 1155
AÇIKLAMALAR: 1156
MADDE 364- Temyiz dilekçesi 1157
AÇIKLAMALAR 1157
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1158
MADDE 365- Temyiz dilekçesinin verilmesi 1158
AÇIKLAMALAR 1158
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1159
MADDE 366- Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler 1159
AÇIKLAMALAR 1159
MADDE 367- Temyizin icraya etkisi 1160
AÇIKLAMALAR 1160
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1160
MADDE 368- Kötüniyetle temyiz 1161
AÇIKLAMALAR 1161
MADDE 369- Temyiz incelemesi ve duruşma 1161
AÇIKLAMALAR 1162
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1163
MADDE 370- Onama kararları 1164
AÇIKLAMALAR 1164
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1165
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1166
MADDE 371- Bozma sebepleri 1170
AÇIKLAMALAR 1170
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1170
MADDE 372- Yargıtay kararlarının tebliği 1171
AÇIKLAMALAR 1171
MADDE 373- Bozmaya uyma veya direnme 1171
AÇIKLAMALAR 1172
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1174
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın İadesi
MADDE 374- Konu 1175
AÇIKLAMALAR 1175

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1175
MADDE 375- Yargılamanın iadesi sebepleri 1176
AÇIKLAMALAR 1177
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1178
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1178
MADDE 376- Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi 1180
AÇIKLAMALAR 1181
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1181
MADDE 377- Süre 1182
AÇIKLAMALAR 1182
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1183
MADDE 378- İnceleyecek mahkeme ve teminat 1184
AÇIKLAMALAR 1184
MADDE 379- Talebin ön incelemesi 1185
AÇIKLAMALAR 1185
MADDE 380- Yeniden yargılama veya hükmün iptali 1186
AÇIKLAMALAR 1186
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1187
MADDE 381- İcranın durdurulması 1187
AÇIKLAMALAR 1187
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1187
DOKUZUNCU KISIM
Çekişmesiz Yargı
MADDE 382- Çekişmesiz yargı işleri 1189
AÇIKLAMALAR 1193
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1196
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1198
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1199
MADDE 383- Görevli mahkeme 1199
AÇIKLAMALAR 1199
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1200
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1201

MADDE 384- Çekişmesiz yargı işlerinde yetki 1202
AÇIKLAMALAR 1202
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1202
MADDE 385- Yargılama usulü 1203
AÇIKLAMALAR 1203
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1203
MADDE 386- Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı
düzenlenmesi usulü 1204
AÇIKLAMALAR 1204
MADDE 387- Kararlara karşı başvuru yolları 1204
AÇIKLAMALAR 1204
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1205
MADDE 388- Kararların niteliği 1205
AÇIKLAMALAR 1205
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1206
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1206

ONUNCU KISIM
Geçici Hukuki Korumalar BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyati Tedbir
MADDE 389- İhtiyati tedbirin şartları 1207
AÇIKLAMALAR 1207
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1208
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1215
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1217
MADDE 390- İhtiyati tedbir talebi 1218
AÇIKLAMALAR 1218
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1221
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 1222
MADDE 391- İhtiyati tedbir kararı 1224
AÇIKLAMALAR 1224
İHTİYATİ TEDBİR KABUL KARARI ÖRNEĞİ 1226

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 1227
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1227
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1227
MADDE 392- İhtiyati tedbirde teminat gösterilmesi 1227
AÇIKLAMALAR 1228
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1228
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1229
MADDE 393- İhtiyati tedbir kararının uygulanması 1229
AÇIKLAMALAR 1230
MADDE 394- İhtiyati tedbir kararına karşı itiraz 1231
AÇIKLAMALAR 1231
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 1232
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1235
MADDE 395- Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması 1236
AÇIKLAMALAR 1236
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1237
MADDE 396- Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin
değiştirilmesi veya kaldırılması 1237
AÇIKLAMALAR 1238
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 1238
MADDE 397- İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler 1241
AÇIKLAMALAR 1241
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1242
MADDE 398- Tedbire muhalefetin cezası 1242
AÇIKLAMALAR 1243
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1243
MADDE 399- Tazminat 1248
AÇIKLAMALAR 1248
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1249
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar
MADDE 400- Delil tespitinin istenebileceği hâller 1250
AÇIKLAMALAR 1250
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1251

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1252
MADDE 401- Görev ve yetki 1252
AÇIKLAMALAR 1252
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1253
MADDE 402- Delil tespiti talebi ve karar 1253
AÇIKLAMALAR 1254
DELİL TESPİTİ KABULÜNE İLİŞKİN TENSİP ÖRNEĞİ 1255
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1255
MADDE 403- Acele hâllerde tespit 1256
AÇIKLAMALAR 1256
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1256
MADDE 404- Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler 1257
AÇIKLAMALAR 1257
MADDE 405- Tutanak ve diğer belgeler 1257
AÇIKLAMALAR 1257
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1257
MADDE 406- Diğer geçici hukuki korumalar 1258
AÇIKLAMALAR 1258
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1258
ONBİRİNCİ KISIM
Tahkim
MADDE 407- Uygulanma alanı 1260
AÇIKLAMALAR 1260
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1261
MADDE 408- Tahkime elverişlilik 1261
AÇIKLAMALAR 1262
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1262
MADDE 409- İtiraz hakkından feragat 1263
AÇIKLAMALAR 1263
MADDE 410- Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme 1263
AÇIKLAMALAR 1263
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1264

MADDE 411- Mahkemenin yardımı 1266
AÇIKLAMALAR: 1266
MADDE 412- Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli 1267
AÇIKLAMALAR: 1267
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1269
MADDE 413- Tahkim itirazı 1270
AÇIKLAMALAR 1270
TAHKİM İLK İTİRAZININ KABULÜNE İLİŞKİN ÖRNEK ARA KARAR 1271
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1271
MADDE 414- İhtiyati tedbir ve delil tespiti. 1272
AÇIKLAMALAR 1273
MADDE 415- Hakem sayısı 1274
AÇIKLAMALAR 1274
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 1275
MADDE 416- Hakemlerin seçimi 1275
AÇIKLAMALAR 1276
MADDE 417- Ret sebepleri 1277
AÇIKLAMALAR 1277
MADDE 418- Hakemin reddi usulü 1278
AÇIKLAMALAR 1279
MADDE 419- Hakemlerin sorumluluğu 1280
AÇIKLAMALAR 1280
MADDE 420- Görevin yerine getirilememesi 1280
AÇIKLAMALAR 1280
MADDE 421- Yeni hakem seçilmesi 1281
AÇIKLAMALAR 1281
MADDE 422- Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi 1282
AÇIKLAMALAR 1282
MADDE 423- Tarafların eşitliği ve hukuki dinlenilme hakkı 1283
AÇIKLAMALAR 1283
MADDE 424- Yargılama usulünün belirlenmesi 1284
AÇIKLAMALAR 1284
MADDE 425- Tahkim yeri 1284

AÇIKLAMALAR 1284
MADDE 426- Dava tarihi 1285
AÇIKLAMALAR 1285
MADDE 427- Tahkim süresi 1286
AÇIKLAMALAR 1286
MADDE 428- Dava ve cevap dilekçesi 1287
AÇIKLAMALAR 1287
MADDE 429- Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme 1288
AÇIKLAMALAR 1288
MADDE 430- Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması 1289
AÇIKLAMALAR 1289
MADDE 431- Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi 1290
AÇIKLAMALAR 1291
MADDE 432- Delillerin toplanması 1291
AÇIKLAMALAR: 1291
MADDE 433- Hakem kurulunun karar vermesi 1292
AÇIKLAMALAR 1292
MADDE 434- Sulh 1292
AÇIKLAMALAR 1293
MADDE 435- Tahkim yargılamasının sona ermesi 1293
AÇIKLAMALAR 1293
MADDE 436- Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması 1294
AÇIKLAMALAR 1295
MADDE 437- Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması. 1295
AÇIKLAMALAR 1296
MADDE 438- Tebligat 1297
AÇIKLAMALAR 1297
MADDE 439- İptal davası 1297
AÇIKLAMALAR 1298
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1300
MADDE 440- Hakem ücreti 1303
AÇIKLAMALAR 1304
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 1305

MADDE 441- Yargılama giderleri 1305
AÇIKLAMALAR 1305
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1305
MADDE 442- Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi 1306
AÇIKLAMALAR 1307
MADDE 443- Yargılamanın iadesi 1307
AÇIKLAMALAR 1307
MADDE 444- Uygulanmayacak hükümler 1309
AÇIKLAMALAR 1309
ONİKİNCİ KISIM
Son Hükümler
MADDE 445- Elektronik işlemler 1310
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1310
MADDE 446- Disiplin para cezası 1311
AÇIKLAMALAR 1312
MADDE 447- Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler 1312
AÇIKLAMALAR 1312
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1312
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1312
MADDE 448- Zaman bakımından uygulanma 1313
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1313
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1315
MADDE 449- Yönetmelik 1316
MADDE 450- Yürürlükten kaldırılan hükümler 1316
EK MADDE 1- Parasal sınırların artırılması 1316
GEÇİCİ MADDE 1- Parasal sınırların artırılması 1316
AÇIKLAMALAR 1317
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI: 1317
GEÇİCİ MADDE 2- 1317
AÇIKLAMALAR 1317
GEÇİCİ MADDE 3- 1317
AÇIKLAMALAR 1318
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1318

GEÇİCİ MADDE 4- (Ek: 24/11/2016-6763/45 md.) 1318
MADDE 451- Yürürlük 1318
MADDE 452- Yürütme 1319
▫ 12/01/2011 TARİHLİ ve 6100 SAYILI KANUNA
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 1319
▫ 6100 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ
GÖSTERİR LİSTE 1320
▫ 1086 SAYILI HUMK’UN TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 1321
Hükümlere Karşı Müracaat Tarikleri BİRİNCİ FASIL
Temyiz
MADDE 427- 1321
AÇIKLAMALAR: 1322
TEMYİZE KONU KARARIN MİKTAR YÖNÜNDEN TEMYİZ SINIRININ
ALTINDA KALMASINA İLİŞKİN EK KARAR ÖRNEĞİ 1323
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1324
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1324
MADDE 428- 1324
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1325
MADDE 429- 1325
AÇIKLAMALAR 1325
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1326
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 1329
MADDE 430- 1329
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1329
MADDE 431- 1329
AÇIKLAMALAR 1329
MADDE 432- 1329
AÇIKLAMALAR: 1330

TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRESİNDEN SONRA YAPILMASI NEDENİYLE
VERİLEN EK KARAR ÖRNEĞİ 1331
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1332
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 1332
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1332
MADDE 433- 1333
AÇIKLAMALAR 1333
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1333
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI 1334
MADDE 434- 1334
AÇIKLAMALAR 1335
TEMYİZ GİDERLERİNİN YATIRILMASI İÇİN ÇIKARTILAN MUHTIRA
ÖRNEĞİ 1335
TEMYİZ GİDERLERİNİN BELİRTİLEN SÜREDE YATIRILMAMASI NEDENİYLE VERİLEN EK KARAR ÖRNEĞİ 1335
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1336
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1337
MADDE 435- 1337
AÇIKLAMALAR 1338
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1338
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1338
MADDE 436- 1338
MADDE 437- 1338
AÇIKLAMALAR 1338
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1339
Madde 438- 1339
AÇIKLAMALAR: 1340
Madde 439- 1340
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1340
Madde 440- 1341
AÇIKLAMALAR 1341
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI: 1342
Madde 441- 1343
Madde 442- 1343
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1343

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1343
Madde 442/A- 1343
AÇIKLAMALAR 1344
Madde 443- 1344
AÇIKLAMALAR 1344
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1344
Madde 444- 1344
İKİNCİ FASIL
İadei muhakeme
Madde 445- 1345
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1346
Madde 445/A- 1346
Madde 446- 1346
Madde 447- 1346
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1346
▫ HUMK - HMK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 1347
▫ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE
BELİRLENEN PARASAL SINIRLAR 1365
▫ YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI 1367
▫ BÖLGE ADLİYE ve ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ ve YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN
YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 1381
▫ BİLİRKİŞİLİK KANUNU 1481
▫ BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ 1495
▫ TEBLİGAT KANUNU 1531
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI: 1532
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI: 1539
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1541
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 1546
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI: 1548
HUKUK GENEL KURULU KARARI: 1550
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 1551

HUKUK GENEL KURULU KARARI: 1553
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI: 1554
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1555
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 1559
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI: 1561
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1568
HUKUK GENEL KURULU KARARI: 1571
▫ TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 1581
▫ ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ 1601
▫ ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN 1611
▫ YARGITAY KANUNU 1633
▫ HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU 1675
▫ HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ 1693
▫ MADDEYE GÖRE KAVRAM İNDEKSİ 1751
▫ SAYFAYA GÖRE KAVRAM İNDEKSİ 1781
▫ KAYNAKÇA 1785

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
97,50   
195,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
195,00   
195,00   
2
   
   
Kapat