Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Habip Oğuz

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2017-09
Sayfa Sayısı
1380
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053002673
Boyut
13,5x19,5
Baskı
3Habip OĞUZ

Yusuf DEMİRCİ

 

Konu Başlıkları
- Notlar, Bilimsel Görüşler
- Örnek Kısa Kararlar, Duruşma Tutanakları
- Güncel AYM, Yargıtay ve BAM Kararları
- Yargılama Giderlerinin Hesaplanması
- İstinaf
- Tebligat Hukuku
Özel Hukuk Yargılamasına İlişkin Diğer Mevzuat

 

İçindekiler

Üçüncü Baskıya Önsözv

İkinci Baskıya Önsözvıı

Önsözxı

İçindekilerxııı

Kısaltmalarlv

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Birinci Kısım

Genel Hükümler

Birinci Bölüm

Görev, Yetki Ve Yargı Yeri Belirlenmesi

Birinci Ayırım

Görev

Madde 1- Görevin Belirlenmesi Ve Niteliği 1

Açıklamalar:1

Örnek Hüküm Fıkrası:2

Yargıtay Ve Bam Kararları:3

Madde 2- Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi 5

Açıklamalar:6

Yargıtay Ve Bam Kararları:6

Madde 3- Ölüm Veya Vücut Bütünlüğünün Yitirilmesinden Doğan

Zararların Tazmini Davalarında Görev 19

Açıklamalar:20

Yargıtay Kararları:20

Madde 4- Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi 20

Açıklamalar:21

Yargıtay Ve Bam Kararları:21

İkinci Ayırım

Yetki

Madde 5- Genel Kural 23

Açıklamalar:23

Yargıtay Kararları:23

Xııı

İçindekiler

Madde 6- 26

Açıklamalar:26

Yargıtay Ve Bam Kararları:26

Madde 7- Davalının Birden Fazla Olması Hâlinde Yetki 29

Açıklamalar:29

Örnek Hüküm Fıkrası:30

Yargıtay Kararları:30

Madde 8- Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda

Yetki 33

Açıklamalar:33

Madde 9- Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki 34

Açıklamalar:34

Madde 10- Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki 35

Açıklamalar:35

Yargıtay Ve Bam Kararları:35

Madde 11- Mirastan Doğan Davalarda Yetki 39

Açıklamalar:39

Yargıtay Kararları:40

Madde 12- Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki 40

Açıklamalar:41

Yargıtay Ve Bam Kararları:42

Madde 13- Karşı Davada Yetki 43

Açıklamalar:43

Madde 14- Şubeler Ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki 43

Açıklamalar:44

Yargıtay Ve Bam Kararları:45

Madde 15- Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki 45

Açıklamalar:45

Yargıtay Kararları:46

Madde 16- Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki 47

Açıklamalar:47

Yargıtay Ve Bam Kararları:48

Madde 17- Yetki Sözleşmesi 50

Açıklamalar:50

Yargıtay Ve Bam Kararları:52

Xıv

İçindekiler

Madde 18- 58

Açıklamalar:58

Madde 19- 59

Açıklamalar:59

Örnek Hüküm Fıkrası:61

Yargıtay Ve Bam Kararları:61

Üçüncü Ayırım

Görevsizlik Veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler Ve Yargı Yeri

Belirlenmesi

Madde 20- Görevsizlik Veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler

66

Açıklamalar:67

Örnek Hüküm Fıkrası:67

Yargıtay Ve Bam Kararları:68

Madde 21- Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler 70

Açıklamalar:71

Örnek Hüküm Fıkrası:71

Yargıtay Kararları:72

Madde 22- İnceleme Yeri 72

Açıklamalar:72

Bam Kararları:73

Madde 23- İnceleme Usulü Ve Sonucu 73

Açıklamalar:73

Yargıtay Kararları:74

İkinci Bölüm

Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler

Madde 24- Tasarruf İlkesi76

Açıklamalar:76

Yargıtay Kararları:76

Taraflarca Getirilme İlkesi78

Madde 25- Taraflarca Getirilme İlkesi 78

Açıklamalar:78

Aym Ve Yargıtay Kararları:79

Madde 26- Taleple Bağlılık İlkesi 83

Açıklamalar:83

Xv

İçindekiler

Aym, Yargıtay Ve Bam Kararları:84

Madde 27- Hukuki Dinlenilme Hakkı 88

Açıklamalar:88

Aym, Yargıtay Ve Bam Kararları:89

Madde 28- Aleniyet İlkesi 99

Açıklamalar:100

Örnek Ara Karar:101

Yargıtay Kararları:101

Madde 29- Dürüst Davranma Ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü  101

Açıklamalar:102

Yargıtay Kararları:102

Madde 30- Usul Ekonomisi İlkesi 103

Açıklamalar:103

Aym Ve Yargıtay Kararları:104

Madde 31- Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 111

Açıklamalar:111

Yargıtay Kararları:112

Madde 32- Yargılamanın Sevk Ve İdaresi 119

Açıklamalar:119

Yargıtay Kararları:120

Madde 33- Hukukun Uygulanması 120

Açıklamalar:120

Yargıtay Kararları:121

Üçüncü Bölüm

Hâkimin Yasaklılığı, Reddi Ve Hukuki Sorumluluğu

Birinci Ayırım

Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı Ve Reddi

Madde 34- Yasaklılık Sebepleri 123

Açıklamalar:123

Yargıtay Kararları:123

Örnek Hüküm Fıkrası:124

Madde 35- Çekinme Kararının Sonuçları 124

Açıklamalar:125

Madde 36- Ret Sebepleri 125

Açıklamalar:125

Xvı

İçindekiler

Aym Ve Yargıtay Kararları:126

Madde 37- Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli 132

Açıklamalar:132

Madde 38- Ret Usulü 132

Açıklamalar:133

Örnek Ara Karar:134

Yargıtay Kararları:134

Madde 39- Çekilme Kararının İncelenmesi 135

Açıklamalar:135

Yargıtay Kararları:135

Madde 40- Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci 135

Açıklamalar:136

Yargıtay Kararları:137

Madde 41- Ret Talebinin Geri Çevrilmesi 138

Açıklamalar:138

Yargıtay Kararları:139

Madde 42- Ret Talebinin İncelenmesi 139

Açıklamalar:140

Disiplin Para Cezası Karar Örneği:140

Yargıtay Kararları:141

Madde 43- Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf141

Açıklamalar:141

Madde 44- Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi 142

Açıklamalar:142

Madde 45- Zabıt Kâtibinin Yasaklılığı Ve Reddi 142

Açıklamalar:143

İkinci Ayırım

Hâkimin Hukuki Sorumluluğu

Madde 46- Devletin Sorumluluğu Ve Rücu 144

Açıklamalar:144

Yargıtay Kararları:145

Madde 47- 147

Açıklamalar:147

Xvıı

İçindekiler

Yargıtay Kararları:148

Madde 48- Dava Dilekçesi Ve Davanın İhbarı148

Açıklamalar:148

Yargıtay Kararları:149

Madde 49- Davanın Reddi Hâlinde Verilecek Ceza150

Açıklamalar:150

Disiplin Para Cezası Karar Örneği:150

Yargıtay Kararları:150

Dördüncü Bölüm

Taraflar Ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler

Birinci Ayırım

Tarafların Ehliyetleri

Madde 50- Taraf Ehliyeti 151

Açıklamalar: Taraf Ehliyeti151

Yargıtay Kararları:152

Madde 51- Dava Ehliyeti 153

Açıklamalar:153

Yargıtay Kararları:154

Madde 52- Davada Kanuni Temsil156

Açıklamalar:156

Yargıtay Kararları:157

Madde 53- Dava Takip Yetkisi157

Açıklamalar:157

Örnek Hüküm Fıkrası:158

Yargıtay Kararları:158

Madde 54- Temsil Veya İzin Belgelerinin Verilmesi 158

Açıklamalar:159

Örnek Hüküm Fıkrası:159

Yargıtay Kararları:160

Madde 55- Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölümü 160

Açıklamalar:160

Yargıtay Kararları:160

Madde 56- Kanuni Temsilci Atanması Sebebiyle Yargılamanın

Ertelenmesi 161

Açıklamalar:161

Xvııı

İçindekiler

Yargıtay Kararları:161

İkinci Ayırım

Dava Arkadaşlığı

Madde 57- İhtiyari Dava Arkadaşlığı 162

Açıklamalar:162

Yargıtay Kararları:163

Madde 58- İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu 165

Açıklamalar:166

Yargıtay Kararları:166

Madde 59- Mecburi Dava Arkadaşlığı 167

Açıklamalar:167

Yargıtay Kararları:167

Madde 60- Mecburi Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu 168

Açıklamalar:168

Yargıtay Kararları:170

Üçüncü Ayırım

Davanın İhbarı Ve Davaya Müdahale

Madde 61- İhbar Ve Şartları 171

Açıklamalar:171

Yargıtay Kararları:172

Madde 62- İhbarın Şekli 172

Açıklamalar:173

Yargıtay Kararları:173

Madde 63- İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu 174

Açıklamalar:174

Yargıtay Kararları:174

Madde 64- İhbarın Etkisi 174

Açıklamalar:175

Yargıtay Kararları:175

Madde 65- Asli Müdahale 176

Açıklamalar:176

Yargıtay Kararları:176

Madde 66- Fer’î Müdahale 177

Açıklamalar:177

Yargıtay Kararları:178

Madde 67- Fer’î Müdahale Talebi Ve İncelenmesi 179

Xıx

İçindekiler

Açıklamalar:179

Madde 68- Fer’î Müdahilin Durumu 179

Açıklamalar:179

Yargıtay Kararları:180

Madde 69- Fer’î Müdahalenin Etkisi 180

Açıklamalar:180

Yargıtay Kararları:180

Madde 70- Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması 181

Açıklamalar:181

Yargıtay Kararları:181

Dördüncü Ayırım

Davaya Vekâlet

Madde 71- Genel Olarak 182

Açıklamalar:182

Yargıtay Kararları:182

Madde 72- Davaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler 183

Açıklamalar:184

Madde 73- Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı 184

Açıklamalar:184

Yargıtay Kararları:185

Madde 74- Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller 185

Açıklamalar:185

Yargıtay Kararları:186

Madde 75- Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi 187

Açıklamalar:187

Madde 76- Vekâletnamenin İbrazı 188

Açıklamalar:188

Aym Ve Yargıtay Kararları:189

Madde 77- Vekâletnamesiz Dava Açılması Ve İşlem Yapılması 191

Açıklamalar:192

Yargıtay Kararları:193

Madde 78- Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı 196

Açıklamalar:196

Madde 79- Vekilin Veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan

Tutum Ve Davranışı 196

Xx

İçindekiler

Açıklamalar:197

Madde 80- Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması  198

Açıklamalar:198

Madde 81- Vekilin Azli Ve İstifasının Şekli 198

Açıklamalar:198

Yargıtay Kararları:199

Madde 82- Vekilin İstifası 199

Açıklamalar:199

Yargıtay Kararları:200

Madde 83- Vekilin Azli 200

Açıklamalar:200

Yargıtay Kararları:200

Beşinci Bölüm

Teminat

Madde 84- Teminat Gösterilecek Hâller 202

Açıklamalar:202

Yargıtay Kararları:204

Madde 85- Teminat Gerektirmeyen Hâller 204

Açıklamalar:205

Yargıtay Kararları:205

Madde 86- Teminat Kararı 205

Açıklamalar:206

Madde 87- Teminatın Tutarı Ve Şekli 206

Açıklamalar:206

Yargıtay Kararları:206

Madde 88- Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 206

Açıklamalar:207

Yargıtay Kararları:207

Madde 89- Teminatın İadesi 207

Açıklamalar:207

Xxı

İçindekiler

Altıncı Bölüm

Süreler, Eski Hâle Getirme Ve Adli Tatil

Birinci Ayırım

Süreler

Madde 90- Sürelerin Belirlenmesi 208

Açıklamalar:209

Yargıtay Kararları:209

Madde 91- Sürelerin Başlaması 212

Açıklamalar:212

Yargıtay Kararları:212

Madde 92- Sürelerin Bitimi 212

Açıklamalar:213

Yargıtay Kararları:214

Madde 93- Tatil Günlerinin Etkisi 214

Açıklamalar:214

Yargıtay Kararları:215

Madde 94- Kesin Süre 215

Açıklamalar:215

Örnek Ara Karar:216

Yargıtay Kararları:216

İkinci Ayırım

Eski Hâle Getirme

Madde 95- Talep 219

Açıklamalar:219

Yargıtay Kararları:220

Madde 96- Süre 220

Açıklamalar:220

Yargıtay Kararları:221

Madde 97- Talebin Şekli Ve Kapsamı 221

Açıklamalar:221

Yargıtay Kararları:222

Madde 98- Talep Ve İnceleme Mercii 222

Açıklamalar:222

Yargıtay Kararları:223

Madde 99- Talebin Yargılamaya Ve Hükmün İcrasına Etkisi 223

Açıklamalar:223

Xxıı

İçindekiler

Madde 100- İnceleme Ve Karar223

Açıklamalar:224

Yargıtay Kararları:224

Madde 101- Giderler224

Açıklamalar:224

Üçüncü Ayırım

Adli Tatil

Madde 102- Adli Tatil Süresi225

Açıklamalar:225

Madde 103- Adli Tatilde Görülecek Dava Ve İşler225

Açıklamalar:226

Yargıtay Kararları:227

Madde 104- Adli Tatilin Sürelere Etkisi228

Açıklamalar:228

Yargıtay Kararları:229

İkinci Kısım

Dava Çeşitleri, Dava Şartları Ve İlk İtirazlar

Birinci Bölüm

Dava Çeşitleri

Madde 105- Eda Davası232

Açıklamalar:232

Yargıtay Kararları:233

Madde 106- Tespit Davası233

Açıklamalar:233

Yargıtay Kararları:234

Madde 107- Belirsiz Alacak Ve Tespit Davası235

Açıklamalar:235

Yargıtay Kararları:238

Madde 108- İnşaî Dava241

Açıklamalar:242

Yargıtay Kararları:242

Madde 109- Kısmi Dava243

Açıklamalar:243

Yargıtay Kararları:245

Madde 110- Davaların Yığılması247

Açıklamalar:247

Yargıtay Kararları:248

Xxııı

İçindekiler

Madde 111- Terditli Dava249

Açıklamalar:250

Yargıtay Kararları:250

Madde 112- Seçimlik Dava251

Açıklamalar:251

Madde 113- Topluluk Davası252

Açıklamalar:252

Yargıtay Kararları:252

İkinci Bölüm

Dava Şartları Ve İlk İtirazlar

Birinci Ayırım

Dava Şartları

Madde 114- Dava Şartları253

Açıklamalar:253

Yargıtay Ve Bam Kararları:254

Madde 115- Dava Şartlarının İncelenmesi 267

Açıklamalar:268

Örnek Hüküm Fıkrası:269

Yargıtay Kararları:269

İkinci Ayırım

İlk İtirazlar

Madde 116- Konusu274

Açıklamalar:274

Yargıtay Kararları:275

Madde 117- İleri Sürülmesi Ve İncelenmesi275

Açıklamalar:275

Yargıtay Kararları:276

Üçüncü Kısım

Yazılı Yargılama Usulü

Birinci Bölüm

Davanın Açılması

Madde 118- Davanın Açılma Zamanı277

Açıklamalar:277

Yargıtay Kararları:278

Xxıv

İçindekiler

Madde 119- Dava Dilekçesinin İçeriği279

Açıklamalar:279

Örnek Hüküm Fıkrası:281

Yargıtay Ve Bam Kararları:282

Madde 120- Harç Ve Avans Ödenmesi286

Açıklamalar:286

Yargıtay Ve Bam Kararları:288

Madde 121- Belgelerin Birlikte Verilmesi293

Açıklamalar:293

Yargıtay Kararları:293

Madde 122- Dava Dilekçesinin Tebliği294

Açıklamalar:294

Tensip Tutanağı Örneği294

Yargıtay Kararları:295

Madde 123- Davanın Geri Alınması296

Açıklamalar:296

Yargıtay Kararları:296

Madde 124- Tarafta İradî Değişiklik298

Açıklamalar:298

Yargıtay Kararları:299

Madde 125- Dava Konusunun Devri301

Açıklamalar:301

Yargıtay Kararları:302

İkinci Bölüm

Cevap Dilekçesi

Madde 126- Cevap Dilekçesinin Verilmesi304

Açıklamalar:304

Yargıtay Kararları:304

Madde 127- Cevap Dilekçesini Verme Süresi305

Açıklamalar:305

Süre Uzatılmasına İlişkin Karar:306

Yargıtay Kararları:306

Madde 128- Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonucu307

Açıklamalar:307

Yargıtay Kararları:307

Madde 129- Cevap Dilekçesinin İçeriği308

Açıklamalar:308

Yargıtay Kararları:309

Xxv

İçindekiler

Madde 130- Cevap Dilekçesinde Eksiklik Bulunması310

Açıklamalar:310

Madde 131- Cevap Dilekçesi Verilmesinin Sonucu310

Açıklamalar:310

Yargıtay Kararları:311

Madde 132- Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları311

Açıklamalar:312

Madde 133- Karşı Davanın Açılması Ve Süresi313

Açıklamalar:313

Yargıtay Kararları:313

Madde 134- Asıl Davanın Sona Ermesi313

Açıklamalar:314

Madde 135- Uygulanacak Hükümler314

Açıklamalar:314

Yargıtay Kararları:314

Üçüncü Bölüm

Cevaba Cevap Ve İkinci Cevap Dilekçesi

Madde 136- Tarafların İkinci Dilekçeleri315

Açıklamalar:315

Yargıtay Kararları:315

Dördüncü Bölüm

Ön İnceleme

Madde 137- Ön İncelemenin Kapsamı317

Açıklamalar:317

Ön İnceleme Tutanağı Örneği:319

Yargıtay Kararları:321

Madde 138- Dava Şartları Ve İlk İtirazlar Hakkında Karar325

Açıklamalar:325

Yargıtay Kararları:326

Madde 139- Ön İnceleme Duruşmasına Davet326

Açıklamalar:326

Örnek Davetiye İçeriği:327

Yargıtay Kararları:327

Madde 140- Ön İnceleme Duruşması327

Açıklamalar:328

Yargıtay Kararları:331

Xxvı

İçindekiler

Madde 141- İddia Ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi333

Açıklamalar:333

Yargıtay Kararları:335

Madde 142- Süreler Hakkında Karar338

Açıklamalar:338

Yargıtay Kararları:339

Beşinci Bölüm

Tahkikat Ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar

Birinci Ayırım

Tahkikat

Madde 143- Tahkikatın Konusu340

Açıklamalar:340

Madde 144- Tarafların Dinlenilmesi340

Açıklamalar:341

Madde 145- Sonradan Delil Gösterilmesi341

Açıklamalar:341

Yargıtay Kararları:342

Madde 146- Mevcut Delillerle Davanın Aydınlanması350

Açıklamalar:350

İkinci Ayırım

Duruşma

Madde 147- Tarafların Duruşmaya Daveti351

Açıklamalar:351

Örnek Davetiye İçeriği352

Yargıtay Kararları:352

Madde 148- Mahkemenin Çalışma Zamanı353

Açıklamalar:353

Yargıtay Kararları:353

Madde 149- Ses Ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası354

Açıklamalar:354

Madde 150- Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Sonuçları Ve Davanın

Açılmamış Sayılması356

Açıklamalar:356

Örnek Hüküm Fıkrası359

Yargıtay Ve Bam Kararları:359

Madde 151- Duruşma Düzeni362

Açıklamalar:362

Yargıtay Kararları:363

Xxvıı

İçindekiler

Madde 152- Soru Yöneltme365

Açıklamalar:365

Madde 153- Kayıt Ve Yayın Yasağı366

Açıklamalar:367

Madde 154- Tutanak367

Açıklamalar:368

Yargıtay Kararları:369

Madde 155- Tutanağın İmzalanması Ve İmza Atamayanların Durumu369

Açıklamalar:369

Yargıtay Kararları:370

Madde 156- Tutanağın İspat Gücü370

Açıklamalar:370

Yargıtay Kararları:371

Madde 157- Zabıt Kâtibi Bulundurulması Zorunluluğu371

Açıklamalar:371

Madde 158- Tutanak Örneği Verilmesi371

Açıklamalar:372

Madde 159- Dosyaya Belge Konulması Ve Dosyanın Başka Yere

Gönderilmesi372

Açıklamalar:372

Madde 160- Dizi Listesi373

Açıklamalar:373

Yargıtay Kararları:374

Madde 161- Dosyanın Taraflar Ve İlgililerce İncelenmesi374

Açıklamalar:374

Madde 162- Dosyanın Hâkimin İncelemesine Hazır Tutulması375

Açıklamalar:375

Yargıtay Kararları:375

Üçüncü Ayırım

Ön Sorun Ve Bekletici Sorun

Madde 163- Ön Sorunun İleri Sürülmesi377

Açıklamalar:377

Yargıtay Kararları:378

Madde 164- Ön Sorunun İncelenmesi379

Açıklamalar:379

Yargıtay Kararları:379

Xxvııı

İçindekiler

Madde 165- Bekletici Sorun380

Açıklamalar:380

Yargıtay Kararları:381

Dördüncü Ayırım

Davaların Birleştirilmesi Ve Ayrılması

Madde 166- Davaların Birleştirilmesi383

Açıklamalar:383

Örnek Hüküm Fıkrası:384

Yargıtay Ve Bam Kararları:385

Madde 167- Davaların Ayrılması388

Açıklamalar:389

Örnek Hüküm Fıkrası:389

Yargıtay Kararları:389

Madde 168- Kanun Yolları390

Açıklamalar:390

Yargıtay Kararları:390

Beşinci Ayırım

İsticvap

Madde 169- Konusu391

Açıklamalar:391

Yargıtay Ve Bam Kararları:392

Madde 170- İsticvap Olunacak Kişilerin Belirlenmesi394

Açıklamalar:394

Yargıtay Kararları:395

Madde 171- İsticvap Olunacak Tarafın Davet Edilmesi396

Açıklamalar:396

Örnek Davetiye İçeriği397

Yargıtay Ve Bam Kararları:397

Madde 172- Bizzat İsticvap Olunma399

Açıklamalar:399

Madde 173- İsticvabın Yapılması400

Açıklamalar:400

Yargıtay Kararları:401

Madde 174- Tutanak Düzenlenmesi401

Açıklamalar:401

İsticvabın Yapılmasına Dair Örnek Duruşma Tutanağı401

Madde 175- Kıyasen Uygulanacak Hükümler402

Açıklamalar:402

Xxıx

İçindekiler

Altıncı Ayırım

Islah Ve Maddi Hataların Düzeltilmesi

Madde 176- Kapsamı Ve Sayısı405

Açıklamalar:406

Yargıtay Ve Bam Kararları:406

Madde 177- Islahın Zamanı Ve Şekli421

Açıklamalar:421

Yargıtay Kararları:423

Madde 178- Islah Sebebiyle Ortaya Çıkan Yargılama Giderleri Ve Karşı

Tarafın Zararının Ödenmesi430

Açıklamalar:430

Yargıtay Ve Bam Kararları:430

Madde 179- Islahın Etkisi431

Açıklamalar:431

Yargıtay Kararları:432

Madde 180- Davanın Tamamen Islahı434

Açıklamalar:434

Yargıtay Ve Bam Kararları:434

Madde 181- Kısmen Islah438

Açıklamalar:438

Yargıtay Kararları:438

Madde 182- Kötüniyetli Islah439

Açıklamalar:439

Madde 183- Maddi Hataların Düzeltilmesi440

Açıklamalar:440

Yargıtay Kararları:440

Altıncı Bölüm

Tahkikatın Sona Ermesi Ve Sözlü Yargılama

Madde 184- Tahkikatın Sona Ermesi442

Açıklamalar:442

Yargıtay Kararları:443

Madde 185- Toplu Mahkemelerde Tahkikatın Sona Ermesi443

Açıklamalar:444

Yargıtay Kararları:444

Madde 186- Sözlü Yargılama445

Açıklamalar:445

Yargıtay Kararları:445

Xxx

İçindekiler

Dördüncü Kısım

İspat Ve Deliller

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

Madde 187- İspatın Konusu447

Açıklamalar:447

Yargıtay Kararları:447

Madde 188- İkrar449

Açıklamalar:449

Yargıtay Ve Bam Kararları:449

Madde 189- İspat Hakkı451

Açıklamalar:452

Aym Ve Yargıtay Kararları:452

Madde 190- İspat Yükü459

Açıklamalar:459

Aym, Yargıtay Ve Bam Kararları:460

Madde 191- Karşı İspat463

Açıklamalar:463

Yargıtay Kararları:463

Madde 192- Kanunda Düzenlenmemiş Deliller464

Açıklamalar:464

Madde 193- Delil Sözleşmesi465

Açıklamalar:465

Yargıtay Ve Bam Kararları:465

Madde 194- Somutlaştırma Yükü Ve Delillerin Gösterilmesi467

Açıklamalar:467

Yargıtay Kararları:468

Madde 195- Başka Yerden Getirtilecek Deliller470

Açıklamalar:470

Yargıtay Ve Bam Kararları:470

Madde 196- Delilden Vazgeçme471

Açıklamalar:471

Yargıtay Kararları:472

Madde 197- Delillerin İncelenmesi Ve İstinabe472

Açıklamalar:472

Yargıtay Kararları:473

Madde 198- Delillerin Değerlendirilmesi473

Açıklamalar:473

Yargıtay Kararları:473

Xxxı

İçindekiler

İkinci Bölüm

Belge Ve Senet

Madde 199- Belge474

Açıklamalar:474

Yargıtay Kararları:475

Madde 200- Senetle İspat Zorunluluğu476

Açıklamalar:476

Yargıtay Ve Bam Kararları:476

Madde 201- Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı480

Açıklamalar:481

Yargıtay Ve Bam Kararları:481

Madde 202- Delil Başlangıcı484

Açıklamalar:485

Yargıtay Ve Bam Kararları:485

Madde 203- Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları487

Açıklamalar:487

Yargıtay Ve Bam Kararları:488

Madde 204- İlamların Ve Resmî Senetlerin İspat Gücü490

Açıklamalar:491

Yargıtay Ve Bam Kararları:491

Madde 205- Adi Senetlerin İspat Gücü491

Açıklamalar:492

Yargıtay Kararları:493

Madde 206- İmza Atamayanların Durumu493

Açıklamalar:493

Bam Kararları:494

Madde 207- Senette Çıkıntı, Kazıntı Ve Silinti494

Açıklamalar:495

Yargıtay Kararları:495

Madde 208- Yazı Veya İmza İnkârı495

Açıklamalar:496

Yargıtay Kararları:497

Madde 209- Yazı Veya İmza İnkârının Sonucu498

Açıklamalar:498

Yargıtay Kararları:499

Madde 210- Güvenli Elektronik İmzalı Belgenin İnkârı501

Açıklamalar:501

Madde 211- Sahtelik İncelemesi501

Açıklamalar:502

Yargıtay Ve Bam Kararları:503

Xxxıı

İçindekiler

Madde 212- Sahte Senedin İptali505

Açıklamalar:505

Yargıtay Kararları:505

Madde 213- Haksız Yere Sahtelik İddiası506

Açıklamalar:506

Madde 214- Sahtelik Hakkında Hukuk Ve Ceza Mahkemesi Kararlarının

Etkisi507

Açıklamalar:507

Madde 215- Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması507

Açıklamalar:508

Yargıtay Kararları:508

Madde 216- Mahkemece Belge Aslının İstenmesi Ve Geri Verilmesi508

Açıklamalar:509

Madde 217- Belge Aslının İbrazı Usulü509

Açıklamalar:509

Madde 218- Belgenin Yerinde İncelenmesi510

Açıklamalar:510

Yargıtay Kararları:511

Madde 219- Tarafların Belgeleri İbrazı Zorunluluğu511

Açıklamalar:511

Yargıtay Kararları:512

Madde 220- Tarafın Belgeyi İbraz Etmemesi513

Açıklamalar:513

Yargıtay Kararları:514

Madde 221- Üçüncü Kişinin Belgeyi İbraz Etmemesi515

Açıklamalar:515

Yargıtay Kararları:516

Madde 222- Ticari Defterlerin İbrazı Ve Delil Olması516

Açıklamalar:517

Yargıtay Kararları:517

Madde 223- Yabancı Dilde Yazılmış Belgeler518

Açıklamalar:518

Yargıtay Kararları:518

Madde 224- Yabancı Resmî Belgelerin Yetkili Makamlar Tarafından

Onaylanması Zorunluluğu519

Açıklamalar:519

Xxxııı

İçindekiler

Üçüncü Bölüm

Yemin

Madde 225- Yeminin Konusu520

Açıklamalar:520

Yargıtay Kararları:520

Madde 226- Yemine Konu Olamayacak Vakıalar521

Açıklamalar:521

Yargıtay Ve Bam Kararları:522

Madde 227- Yemin Teklifi523

Açıklamalar:523

Yargıtay Ve Bam Kararları:524

Madde 228- Yemine Davet536

Açıklamalar:537

Örnek Yemin Davetiyesi:537

Yargıtay Kararları:538

Madde 229- Yemin Etmemenin Sonuçları538

Açıklamalar:538

Yargıtay Kararları:539

Madde 230- Yeminin İade Olunamayacağı Hâller539

Açıklamalar:539

Madde 231- Ölüm Veya Fiil Ehliyetinin Kaybı539

Açıklamalar:539

Madde 232- Yemini Yerine Getirecek Kimseler540

Açıklamalar:540

Yargıtay Kararları:540

Madde 233- Yeminin Şekli541

Açıklamalar:541

Örnek Yemin Tutanağı542

Yargıtay Ve Bam Kararları:543

Madde 234- Sağır Ve Dilsizlerin Yemini544

Açıklamalar:544

Madde 235- Hasta Veya Engellilerin Mahkeme Dışında Yemini544

Açıklamalar:545

Madde 236- Yemin Edecek Kimsenin Mahkemenin Yargı Çevresi

Dışında Olması545

Açıklamalar:545

Talimatla Yemin Eda Ettirilmesine Dair Örnek545

Yargıtay Kararları:546

Xxxıv

İçindekiler

Madde 237- Yemin Konusunun Açıklattırılması546

Açıklamalar:546

Yargıtay Kararları:546

Madde 238- Yemin Tutanağının Düzenlenmesi546

Açıklamalar:547

Yargıtay Kararları:547

Madde 239- Yalan Yere Yemin İddiası547

Açıklamalar:547

Dördüncü Bölüm

Tanık

Madde 240- Tanık Gösterme Şekli548

Açıklamalar:548

Yargıtay Kararları:549

Madde 241- Tanıklardan Bir Kısmının Dinlenilmesiyle Yetinilmesi550

Açıklamalar:550

Aym, Yargıtay Ve Bam Kararları:551

Madde 242- Tanıklığın İzne Bağlı Olduğu Hâller555

Açıklamalar:555

Madde 243- Tanığın Davet Edilmesi556

Açıklamalar:556

Yargıtay Kararları:557

Madde 244- Davetiyenin İçeriği557

Açıklamalar:557

Örnek Tanık Davetiyesi558

Yargıtay Kararları:558

Madde 245- Çağrıya Uyma Zorunluluğu558

Açıklamalar:558

Yargıtay Kararları:559

Madde 246- Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi559

Açıklamalar:559

Madde 247- Tanıklıktan Çekinme Hakkı559

Açıklamalar:560

Yargıtay Ve Bam Kararları:560

Madde 248- Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme561

Açıklamalar:561

Bam Kararları:562

Madde 249- Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme562

Açıklamalar:562

Xxxv

İçindekiler

Madde 250- Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme563

Açıklamalar:563

Madde 251- Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları563

Açıklamalar:564

Madde 252- Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi Ve İncelenmesi564

Açıklamalar:564

Madde 253- Çekinmenin Kabul Edilmemesinin Sonucu565

Açıklamalar:565

Madde 254- Tanığın Kimliğinin Tespiti565

Açıklamalar:566

Yargıtay Kararları:566

Madde 255- Tanıklara İtiraz566

Açıklamalar:566

Yargıtay Kararları:567

Madde 256- Tanığa Görevinin Önemini Anlatma569

Açıklamalar:570

Madde 257- Yeminsiz Dinlenecekler570

Açıklamalar:570

Madde 258- Yeminin Zamanı Ve Şekli571

Açıklamalar:571

Tanığın Yemininin Yaptırılmasına Dair Tutanak571

Madde 259- Tanıkların Mahkemede Dinlenilmesi572

Açıklamalar:572

Tanık Dinlenilmesine Dair Talimat Örneği573

Yargıtay Ve Bam Kararları:573

Madde 260- Tanığın Bilgilendirilmesi574

Açıklamalar:575

Madde 261- Tanığın Dinlenilme Şekli575

Açıklamalar:575

Tanığın Beyanının Alınmasına Dair Tutanak576

Yargıtay Kararları:576

Madde 262- Yasak Davranışlar577

Açıklamalar:577

Madde 263- Tercüman Ve Bilirkişi Kullanılması577

Açıklamalar:577

Madde 264- Yalan Yere Veya Menfaat Temin Ederek Tanıklık Edilmesi Ve

Sonuçları578

Açıklamalar:578

Xxxvı

İçindekiler

Madde 265- Tanığa Ödenecek Ücret Ve Giderler578

Açıklamalar:578

Beşinci Bölüm

Bilirkişi İncelemesi

Madde 266- Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Hâller579

Açıklamalar:579

Önemli Notlar:580

Yargıtay Kararları:581

Madde 267- Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi585

Açıklamalar:585

Bilirkişi Seçimi İle İlgili Ara Karar586

Yargıtay Kararları:586

Madde 268- Bilirkişilerin Görevlendirilmesi586

Açıklamalar:587

Yargıtay Kararları:587

Madde 269- Bilirkişilik Görevinin Kapsamı588

Açıklamalar:588

Yargıtay Kararları:588

Madde 270- Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar589

Açıklamalar:589

Madde 271- Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi589

Açıklamalar:590

Madde 272- Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması Ve Reddi590

Açıklamalar:591

Yargıtay Kararları:591

Madde 273- Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi591

Açıklamalar:592

Bilirkişi Raporu İle İlgili Olarak Dosyanın Bilirkişilere

Tevdiine İlişkin Tutanak592

Yargıtay Kararları:592

Madde 274- Bilirkişinin Görev Süresi593

Açıklamalar:593

Madde 275- Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü594

Açıklamalar:594

Madde 276- Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  594

Açıklamalar:594

Madde 277- Bilirkişinin Sır Saklama Yükümlülüğü595

Açıklamalar:595

Xxxvıı

İçindekiler

Bilirkişinin Yetkileri595

Madde 278- Bilirkişinin Yetkileri595

Açıklamalar:595

Talimatla Bilirkişi Görevlendirilmesine Dair Örnek596

Yargıtay Kararları:596

Madde 279- Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti Ve Rapor596

Açıklamalar:597

Yargıtay Kararları:598

Madde 280- Bilirkişi Raporunun Verilmesi598

Açıklamalar:598

Yargıtay Kararları:598

Madde 281- Bilirkişi Raporuna İtiraz599

Açıklamalar:599

Yargıtay Ve Bam Kararları:600

Madde 282- Bilirkişinin Oy Ve Görüşünün Değerlendirilmesi608

Açıklamalar:608

Yargıtay Kararları:608

Madde 283- Bilirkişi Gider Ve Ücreti609

Açıklamalar:609

Madde 284- Bilirkişinin Ceza Hukuku Bakımından Durumu609

Açıklamalar:609

Yargıtay Kararları:610

Madde 285- Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu610

Açıklamalar:610

Madde 286- Davaların Açılacağı Mahkeme611

Açıklamalar:611

Yargıtay Kararları:611

Madde 287- Rücu Davasında Zamanaşımı611

Açıklamalar:611

Yargıtay Kararları:612

Altıncı Bölüm

Keşif

Madde 288- Keşif Kararı613

Açıklamalar:613

Yargıtay Kararları:614

Madde 289- Keşfe Yetkili Mahkeme614

Açıklamalar:614

Keşif Yapılmasına Dair Talimat Örneği615

Xxxvııı

İçindekiler

Madde 290- Keşfin Yapılması615

Açıklamalar:616

Keşif Tutanağı Örneği616

Yargıtay Kararları:619

Madde 291- Keşfe Katlanma Zorunluluğu620

Açıklamalar:620

Madde 292- Soybağı Tespiti İçin İnceleme621

Açıklamalar:621

Yargıtay Kararları:622

Yedinci Bölüm

Uzman Görüşü

Madde 293- Uzman Görüşü623

Açıklamalar:623

Yargıtay Kararları:624

Beşinci Kısım

Hüküm Ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

Birinci Bölüm

Hüküm

Madde 294- Hüküm, Hükmün Verilmesi Ve Tefhimi625

Açıklamalar:625

Aym Ve Yargıtay Kararları:626

Madde 295- Hükmün Müzakeresi632

Açıklamalar:633

Madde 296- Hükmün Oylanması Ve Yeter Sayı633

Açıklamalar:633

Madde 297- Hükmün Kapsamı633

Açıklamalar:634

Gerekçeli Karar Örneği635

Aym, Yargıtay Ve Bam Kararları:638

Madde 298- Hükmün Yazılması655

Açıklamalar:655

Yargıtay Kararları:656

Madde 299- Hükmün İmza Edilememesi656

Açıklamalar:656

Yargıtay Kararları:657

Madde 300- Hükmün Korunması657

Açıklamalar:657

Xxxıx

İçindekiler

Madde 301- Hüküm Nüshası657

Açıklamalar:658

Yargıtay Kararları:658

Madde 302- İlamın Alınması, Kesinleşme Kaydı Ve Harçlar660

Açıklamalar:661

Yargıtay Kararları:661

Madde 303- Kesin Hüküm662

Açıklamalar:662

Yargıtay Kararları:664

İkinci Bölüm

Hükmün Tashihi Ve Tavzihi

Madde 304- Hükmün Tashihi666

Açıklamalar:666

Maddi Hatanın Düzeltilmesi Kararı667

Yargıtay Kararları:667

Madde 305- Hükmün Tavzihi668

Açıklamalar:668

Yargıtay Kararları:669

Madde 306- Tavzih Talebi Ve Usulü672

Açıklamalar:672

Tavzih Karar Örneği672

Yargıtay Kararları:673

Üçüncü Bölüm

Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

Madde 307- Davadan Feragat674

Açıklamalar:674

Feragat Karar Örneği675

Yargıtay Ve Bam Kararları:676

Madde 308- Davayı Kabul679

Açıklamalar:680

Kabul Karar Örneği680

Madde 309- Feragat Ve Kabulün Şekli682

Açıklamalar:682

Yargıtay Kararları:683

Madde 310- Feragat Ve Kabulün Zamanı683

Açıklamalar:683

Yargıtay Kararları:683

Xl

İçindekiler

Madde 311- Feragat Ve Kabulün Sonuçları684

Açıklamalar:684

Yargıtay Ve Bam Kararları:684

Madde 312- Feragat Ve Kabul Hâlinde Yargılama Giderleri686

Açıklamalar:686

Aym Ve Yargıtay Kararları:687

Madde 313- Sulh690

Açıklamalar:691

Yargıtay Kararları:691

Madde 314- Sulhun Zamanı693

Açıklamalar:693

Madde 315- Sulhun Etkisi693

Açıklamalar:693

Yargıtay Kararları:694

Altıncı Kısım

Basit Yargılama Usulü

Madde 316- Basit Yargılama Usulüne Tabi Dava Ve İşler695

Açıklamalar:695

Aym Ve Yargıtay Kararları:696

Madde 317- Dilekçelerin Verilmesi697

Açıklamalar:697

Aym Ve Yargıtay Kararları:698

Madde 318- Delillerin İkamesi699

Açıklamalar:699

Yargıtay Kararları:700

Madde 319- İddia Ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı

700

Açıklamalar:701

Madde 320- Ön İnceleme Ve Tahkikat701

Açıklamalar:702

Aym Ve Yargıtay Kararları:703

Madde 321- Hüküm708

Açıklamalar:708

Yargıtay Ve Bam Kararları:709

Madde 322- Uygulanacak Hükümler710

Açıklamalar:710

Xlı

İçindekiler

Yargıtay Kararları:710

Yedinci Kısım

Yargılama Giderleri Ve Adli Yardım

Birinci Bölüm

Yargılama Giderleri

Madde 323- Yargılama Giderlerinin Kapsamı711

Açıklamalar:712

Yargıtay Kararları:713

Madde 324- Delil İkamesi İçin Avans715

Açıklamalar:715

Yargıtay Kararları:717

Madde 325- Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler722

Açıklamalar:722

Yargıtay Kararları:722

Madde 326- Yargılama Giderlerinden Sorumluluk723

Açıklamalar:723

Yargıtay Kararları:724

Madde 327- Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama

Giderlerinden Sorumluluk724

Açıklamalar:725

Yargıtay Kararları:725

Madde 328- Fer’î Müdahale Gideri725

Açıklamalar:725

Madde 329- Kötüniyetle Veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları726

Açıklamalar:726

Disiplin Para Cezası Örneği727

Yargıtay Kararları:727

Madde 330- Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi728

Açıklamalar:728

Yargıtay Kararları:729

Madde 331- Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri729

Açıklamalar:729

Yargıtay Ve Bam Kararları:730

Madde 332- Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi731

Açıklamalar:731

Yargıtay Kararları:732

Madde 333- Avansın İadesi732

Açıklamalar:732

Xlıı

İçindekiler

Yargıtay Kararları:733

İkinci Bölüm

Adli Yardım

Madde 334- Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler734

Açıklamalar:734

Aym Ve Yargıtay Kararları:735

Madde 335- Adli Yardımın Kapsamı737

Açıklamalar:737

Yargıtay Kararları:737

Madde 336- Adli Yardım Talebi738

Açıklamalar:738

Yargıtay Kararları:738

Madde 337- Adli Yardım Talebinin İncelenmesi739

Açıklamalar:739

Yargıtay Kararları:740

Madde 338- Adli Yardım Kararının Kaldırılması740

Açıklamalar:740

Madde 339- Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili741

Açıklamalar:741

Madde 340- Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi

741

Açıklamalar:742

Yargıtay Ve Bam Kararları:742

Sekizinci Kısım

Kanun Yolları

Birinci Bölüm

İstinaf

Madde 341- İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar743

Açıklamalar:744

Yargıtay Ve Bam Kararları:745

Madde 342- İstinaf Dilekçesi746

Açıklamalar:747

Madde 343- İstinaf Dilekçesinin Verilmesi747

Açıklamalar:748

Madde 344- Harç Ve Giderlerin Yatırılması748

Açıklamalar:749

Aym, Yargıtay Ve Bam Kararları:749

Madde 345- Başvuru Süresi753

Xlııı

İçindekiler

Açıklamalar:753

Bam Kararları:754

Madde 346- İstinaf Dilekçesinin Reddi755

Açıklamalar:755

Aym Kararları:756

Madde 347- İstinaf Dilekçesine Cevap757

Açıklamalar:757

Madde 348- Katılma Yolu İle Başvurma758

Açıklamalar:758

Madde 349- Başvurma Hakkından Feragat758

Açıklamalar:759

Aym Kararları:759

Madde 350- Başvurunun İcraya Etkisi761

Açıklamalar:761

Yargıtay Kararları:762

Madde 351- Kötüniyetle İstinaf Yoluna Başvurma763

Açıklamalar:763

Madde 352- Ön İnceleme763

Açıklamalar:764

Madde 353- Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar764

Açıklamalar:765

Madde 354- İnceleme767

Açıklamalar:767

Madde 355- İncelemenin Kapsamı768

Açıklamalar:768

Madde 356- Duruşma Yapılmasına Karar Verilmesi768

Açıklamalar:768

Madde 357- Yapılamayacak İşlemler769

Açıklamalar:769

Madde 358- Duruşmaya Gelinmemesi Ve Giderlerin Ödenmemesi770

Açıklamalar:770

Madde 359- Karar Ve Tebliği771

Açıklamalar:772

Madde 360- Uygulanacak Diğer Hükümler772

Açıklamalar:772

İkinci Bölüm

Temyiz

Madde 361- Temyiz Edilebilen Kararlar774

Xlıv

İçindekiler

Açıklamalar:775

Aym Ve Yargıtay Kararları:775

Madde 362- Temyiz Edilemeyen Kararlar776

Açıklamalar:777

Madde 363- Kanun Yararına Temyiz778

Açıklamalar:779

Madde 364- Temyiz Dilekçesi779

Açıklamalar:780

Yargıtay Kararları:781

Madde 365- Temyiz Dilekçesinin Verilmesi781

Açıklamalar:781

Yargıtay Kararları:782

Madde 366- Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler782

Açıklamalar:782

Madde 367- Temyizin İcraya Etkisi783

Açıklamalar:783

Yargıtay Kararları:783

Madde 368- Kötüniyetle Temyiz784

Açıklamalar:784

Madde 369- Temyiz İncelemesi Ve Duruşma784

Açıklamalar:785

Yargıtay Kararları:786

Madde 370- Onama Kararları787

Açıklamalar:787

Aym Kararları:788

Madde 371- Bozma Sebepleri789

Açıklamalar:789

Yargıtay Kararları:789

Madde 372- Yargıtay Kararlarının Tebliği790

Açıklamalar:790

Madde 373- Bozmaya Uyma Veya Direnme790

Açıklamalar:791

Yargıtay Kararları:793

Üçüncü Bölüm

Yargılamanın İadesi

Madde 374- Konu794

Açıklamalar:794

Xlv

İçindekiler

Yargıtay Kararları:794

Madde 375- Yargılamanın İadesi Sebepleri795

Açıklamalar:796

Yargıtay Kararları:797

Madde 376- Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi800

Açıklamalar:800

Yargıtay Kararları:800

Madde 377- Süre801

Açıklamalar:802

Yargıtay Kararları:803

Madde 378- İnceleyecek Mahkeme Ve Teminat803

Açıklamalar:803

Madde 379- Talebin Ön İncelemesi804

Açıklamalar:804

Madde 380- Yeniden Yargılama Veya Hükmün İptali805

Açıklamalar:805

Yargıtay Kararları:806

Madde 381- İcranın Durdurulması806

Açıklamalar:806

Dokuzuncu Kısım

Çekişmesiz Yargı

Madde 382- Çekişmesiz Yargı İşleri807

Açıklamalar:811

Yargıtay Ve Bam Kararları:814

Madde 383- Görevli Mahkeme817

Açıklamalar:817

Yargıtay Kararları:817

Madde 384- Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetki818

Açıklamalar:818

Yargıtay Kararları:819

Madde 385- Yargılama Usulü819

Açıklamalar:819

Yargıtay Kararları:819

Madde 386- Mühürleme, Deftere Geçirme Ve Yemin Tutanağı

Düzenlenmesi Usulü820

Açıklamalar:820

Madde 387- Kararlara Karşı Başvuru Yolları820

Xlvı

İçindekiler

Açıklamalar:821

Yargıtay Kararları:821

Madde 388- Kararların Niteliği821

Açıklamalar:822

Yargıtay Ve Bam Kararları:822

Onuncu Kısım

Geçici Hukuki Korumalar

Birinci Bölüm

İhtiyati Tedbir

Madde 389- İhtiyati Tedbirin Şartları823

Açıklamalar:823

Yargıtay Kararları:824

Madde 390- İhtiyati Tedbir Talebi825

Açıklamalar:825

Yargıtay Ve Bam Kararları:828

Madde 391-Htiyati Tedbir Kararı830

Açıklamalar:831

İhtiyati Tedbir Kabul Kararı Örneği832

Yargıtay Kararları:833

Madde 392- İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi834

Açıklamalar:834

Yargıtay Ve Bam Kararları:835

Madde 393- İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması836

Açıklamalar:836

Madde 394- İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz837

Açıklamalar:838

Yargıtay Kararları:839

Madde 395- Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması 843

Açıklamalar:843

Yargıtay Kararları:844

Madde 396- Durum Ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin

Değiştirilmesi Veya Kaldırılması844

Açıklamalar:844

Madde 397- İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler845

Açıklamalar:845

Yargıtay Kararları:846

Madde 398- Tedbire Muhalefetin Cezası846

Xlvıı

İçindekiler

Açıklamalar:847

Yargıtay Kararları:847

Madde 399- Tazminat847

Açıklamalar:848

İkinci Bölüm

Delil Tespiti Ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar

Madde 400- Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller849

Açıklamalar:849

Yargıtay Kararları:850

Madde 401- Görev Ve Yetki850

Açıklamalar:850

Yargıtay Kararları:851

Madde 402- Delil Tespiti Talebi Ve Karar851

Açıklamalar:852

Delil Tespiti Kabulüne İlişkin Tensip Örneği853

Yargıtay Kararları:853

Madde 403- Acele Hâllerde Tespit854

Açıklamalar:854

Yargıtay Kararları:854

Madde 404- Delil Tespiti Kararında Uygulanacak Hükümler855

Açıklamalar:855

Madde 405- Tutanak Ve Diğer Belgeler855

Açıklamalar:855

Yargıtay Kararları:855

Madde 406- Diğer Geçici Hukuki Korumalar856

Açıklamalar:856

Yargıtay Kararları:856

Onbirinci Kısım

Tahkim

Madde 407- Uygulanma Alanı858

Açıklamalar:858

Yargıtay Kararları:859

Madde 408- Tahkime Elverişlilik859

Açıklamalar:860

Yargıtay Kararları:860

Xlvııı

İçindekiler

Madde 409- İtiraz Hakkından Feragat861

Açıklamalar:861

Madde 410- Tahkimde Görevli Ve Yetkili Mahkeme861

Açıklamalar:861

Yargıtay Kararları:862

Madde 411- Mahkemenin Yardımı863

Açıklamalar:863

Madde 412- Tahkim Sözleşmesinin Tanımı Ve Şekli863

Açıklamalar:864

Yargıtay Kararları:865

Madde 413- Tahkim İtirazı866

Açıklamalar:866

Tahkim İlk İtirazının Kabulüne İlişkin Örnek Ara Karar867

Yargıtay Kararları:867

Madde 414- İhtiyati Tedbir Ve Delil Tespiti868

Açıklamalar:869

Madde 415- Hakem Sayısı870

Açıklamalar:870

Yargıtay Kararları:871

Madde 416- Hakemlerin Seçimi871

Açıklamalar:872

Madde 417- Ret Sebepleri873

Açıklamalar:873

Madde 418- Hakemin Reddi Usulü874

Açıklamalar:875

Madde 419- Hakemlerin Sorumluluğu876

Açıklamalar:876

Madde 420- Görevin Yerine Getirilememesi876

Açıklamalar:876

Madde 421- Yeni Hakem Seçilmesi877

Açıklamalar:877

Madde 422- Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi878

Açıklamalar:878

Madde 423- Tarafların Eşitliği Ve Hukuki Dinlenilme Hakkı879

Açıklamalar:879

Madde 424- Yargılama Usulünün Belirlenmesi880

Açıklamalar:880

Madde 425- Tahkim Yeri880

Açıklamalar:880

Xlıx

İçindekiler

Madde 426- Dava Tarihi881

Açıklamalar:881

Madde 427- Tahkim Süresi882

Açıklamalar:882

Madde 428- Dava Ve Cevap Dilekçesi883

Açıklamalar:883

Madde 429- Duruşma Yapılması Veya Dosya Üzerinden İnceleme884

Açıklamalar:884

Madde 430- Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması885

Açıklamalar:885

Madde 431- Hakem Veya Hakem Kurulunca Bilirkişi Seçimi886

Açıklamalar:887

Madde 432- Delillerin Toplanması887

Açıklamalar:887

Madde 433- Hakem Kurulunun Karar Vermesi888

Açıklamalar:888

Madde 434- Sulh888

Açıklamalar:889

Madde 435- Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi889

Açıklamalar:889

Madde 436- Hakem Kararının Şekli, İçeriği Ve Saklanması890

Açıklamalar:891

Madde 437- Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi Ve Tamamlanması891

Açıklamalar:892

Madde 438- Tebligat893

Açıklamalar:893

Madde 439- İptal Davası893

Açıklamalar:894

Yargıtay Kararları:896

Madde 440- Hakem Ücreti898

Açıklamalar:899

Yargıtay Kararları:900

Madde 441- Yargılama Giderleri900

Açıklamalar900

Yargıtay Kararları:901

Madde 442- Avans Yatırılması Ve Giderlerin Ödenmesi901

Açıklamalar:902

Madde 443- Yargılamanın İadesi903

Açıklamalar:903

L

İçindekiler

Madde 444- Uygulanmayacak Hükümler904

Açıklamalar:904

Onikinci Kısım

Son Hükümler

Madde 445- Elektronik İşlemler905

Yargıtay Kararları:905

Madde 446- Disiplin Para Cezası906

Açıklamalar:907

Madde 447- Diğer Kanunlardaki Yargılama Usulü İle İlgili Hükümler907

Açıklamalar:907

Aym Ve Yargıtay Kararları:907

Madde 448- Zaman Bakımından Uygulanma908

Yargıtay Kararları:908

Madde 449- Yönetmelik909

Madde 450- Yürürlükten Kaldırılan Hükümler909

Geçici Madde 1- Parasal Sınırların Artırılması910

Açıklamalar:910

Yargıtay Kararları:910

Geçici Madde 2-910

Açıklamalar:911

Geçici Madde 3-911

Açıklamalar:911

Yargıtay Kararları:911

Geçici Madde 4- (Ek: 24/11/2016-6763/45 Md)912

Yürürlük912

Madde 451-912

Yürütme912

Madde 452-912

12/01/2011 Tarihli Ve 6100 Sayılı Kanuna

İşlenemeyen Hükümler913

6100 Sayılı Kanuna Ek Ve Değişiklik Getiren Mevzuatın Yürürlüğe Giriş

Tarihini Gösterir Liste914

1086 Sayılı Humk’un Temyize İlişkin Hükümleri

Hükümlere Karşı Müracaat Tarikleri

Birinci Fasıl

Temyiz

İçindekiler

Madde 427- 915

Açıklamalar:916

Temyize Konu Kararın Miktar Yönünden Temyiz Sınırının

Altında Kalmasına İlişkin Ek Karar Örneği917

Yargıtay Kararları:918

Madde 428- 918

Yargıtay Kararları:919

Madde 429- 919

Açıklamalar:919

Yargıtay Kararları:920

Madde 430- 923

Yargıtay Kararları:923

Madde 431- 923

Açıklamalar:923

Madde 432- 923

Açıklamalar:924

Temyiz İsteminin Süresinden Sonra Yapılması Nedeniyle

Verilen Ek Karar Örneği925

Yargıtay Kararları:926

Madde 433- 926

Açıklamalar:927

Yargıtay Kararları:927

Madde 434- 928

Açıklamalar:929

Temyiz Giderlerinin Yatırılması İçin Çıkartılan Muhtıra

Örneği929

Temyiz Giderlerinin Belirtilen Sürede Yatırılmaması

Nedeniyle Verilen Ek Karar Örneği929

Yargıtay Kararları:930

Madde 435- 931

Açıklamalar:932

Yargıtay Kararları:932

Madde 436- 932

Madde 437- 932

Açıklamalar:932

Yargıtay Kararları:933

Madde 438- 933

Açıklamalar:934

Lıı

İçindekiler

Madde 439- 934

Yargıtay Kararları:934

Madde 440- 935

Açıklamalar:935

Yargıtay Kararları:936

Madde 441- 937

Madde 442- 937

Yargıtay Kararları:937

Madde 442/A-937

Açıklamalar:938

Madde 443- 938

Açıklamalar:938

Yargıtay Kararları:938

Madde 444- 938

İkinci Fasıl939

İadei Muhakeme939

Madde 445-939

Yargıtay Kararları:940

Madde 445/A-940

Madde 446- 940

Madde 447- 940

Yargıtay Kararları:940

- Humk - Hmk Karşılaştırma Tablosu941

- Yargıtay Tarafından Uygulanan Ve 1086 Sayılı

 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Yeniden

Değerlendirme Oranlarına Ve Yıllara Göre

Belirlenen Parasal Sınırlar965

- Yargılama Giderlerinin Hesaplanması 967

- Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle

Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin

Yürütülmesine Dair Yönetmelik981

- Bilirkişilik Kanunu1093

- Bilirkişilik Yönetmeliği1107

- Tebligat Kanunu1146

- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair

Yönetmelik1179

- Elektronik Tebligat Yönetmeliği1201

Lııı

İçindekiler

- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında

Kanun1211

- Yargıtay Kanunu1235

- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu1277

- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

Yönetmeliği1291

- İş Mahkemeleri Kanunu1317

- Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve

Yargılama Usullerine Dair Kanun1321

- 2017 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi1325

- 2017 Yılı Harçlar Tarifesi1337

Maddeye Göre Kavram İndeksi1343

Sayfaya Göre Kavram İndeksi1373

Kaynakça1377

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat