Denetimli Serbestlik Hakan A. Yavuz

Denetimli Serbestlik


Basım Tarihi
2021-02
Sayfa Sayısı
179
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750263576
Boyut
13,5x19,5
Baskı
220,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 20 puan kazanacaksınız)
   20

Konu Başlıkları
- Denetimli Serbestliğin Anlamı ve Ceza Adalet Sistemindeki Yeri
- Türk Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik (Temel Özellikleri)
- Türk Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Temel İlkeleri ile İyileştirme ve Denetim Çalışmalarına İlişkin Genel Esaslar
- Türk Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik Kararlarının Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler
- Türk Ceza Adalet Sürecinin Farklı Evrelerindeki Karar Uygulamaları (Soruşturma ve Kovuşturma Evreleri)
Türk Ceza Adalet Sürecinin Farklı Evrelerindeki Karar Uygulamaları (Kovuşturma Sonrası Evre)

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskı İçin Önsöz 5
Önsöz 7
Kısaltmalar 16
Birinci Bölüm
DENETİMLİ SERBESTLİĞİN ANLAMI VE CEZA ADALET SİSTEMİNDEKİ YERİ
I. GENEL OLARAK 17
II. MODERN ANLAMDAKİ İLK ÖRNEKLERİ 19
III. ULUSLARARASI BELGELERDEKİ GELİŞİMİ 22
IV. CEZA ADALET SİSTEMİNDEKİ YERİ 24
A. Genel Olarak 24
B. Ceza Adalet Sisteminin Bir Parçası Olarak Denetimli Serbestlik 27
1. Denetimli Serbestlik Bir Yaptırım Biçimi midir? 27
2. Denetimli Serbestlik Bir İnfaz Biçimi midir? 28
3. Denetimli Serbestliğin Benzer Kurumlarla İlgisi 29
C. Denetimli Serbestliğin Esasları 30
1. Amacı 30
2. Temel Özellikleri 32
D. Denetimli Serbestliğe Hâkim Olan İlkeler 33
1. İnsan Onuruna Saygı ve Dürüstlük İlkesi 33
2. Tarafsızlık İlkesi 34
3. Masumiyetin Korunması ve Gizlilik İlkesi 34
4. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 35
5. Ölçülülük İlkesi 35
E. Denetimli Serbestliğe Tabi Tutulan Kişinin Hakları ve Yükümlülükleri 36
1. Haklar 36
2. Yükümlülükler 36
F. Elektronik İzleme Uygulamaları 37
V. TEŞKİLATLANMA BİÇİMLERİ 38
VI. PERSONEL REJİMİ 39
A. Personelin Nitelikleri 39
B. Personelin Görev ve Yetkileri 40
1. Araştırma 40
2. Denetim 41
3. Rehabilitasyon 42
4. Rehberlik ve Yardım 42
5. Toplumun Korunması 42
BÖLÜM ÖZETİ 45
BÖLÜM SORULARI 46
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK (TEMEL ÖZELLİKLERİ)
I. GENEL OLARAK 51
II. HUKUKİ DAYANAKLAR 52
III. TEŞKİLATLANMA 53
A. Merkez ve Taşra Teşkilatı 53
B. Denetimli Serbestlik Kurulları 54
1. Danışma Kurulu 54
2. Koruma Kurulları 56
IV. PERSONEL 57
A. Personelin Görev Tanımları 59
1. Denetimli Serbestlik Müdürünün Görev ve Sorumlukları 59
2. Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısının Görev ve Sorumlukları 60
3. Denetimli Serbestlik Uzmanının Görev ve Sorumlukları 60
4. Denetimli Serbestlik Memurunun Görev ve Sorumlukları 61
5. Müdürlük Dışından Görevlendirilen Uzmanın Görev ve Sorumlulukları 62
B. Denetimli Serbestlik Personelinin Atanması, Görevlendirilmesi ve Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 62
BÖLÜM ÖZETİ 65
BÖLÜM SORULARI 66
Üçüncü Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNİN TEMEL İLKELERİ İLE İYİLEŞTİRME VE DENETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR
I. TEMEL İLKELER 69
II. İYİLEŞTİRME VE DENETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 70
A. İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu 70
B. Yükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyileştirme Çalışmaları 72
1. Risk ve İhtiyaçların Belirlenmesi 72
2. Denetim Planı 73
3. Denetim Raporu 74
4. Sosyal Araştırma Raporu 75
5. İyileştirme (Rehabilitasyon) Çalışmaları 76
BÖLÜM ÖZETİ 79
BÖLÜM SORULARI 80
Dördüncü Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER
I. GENEL İŞLEMLER 83
A. Kayıt İşlemleri 83
B. Tebligat İşlemleri 83
C. Risk ve İhtiyaçların Değerlendirilmesi İşlemleri 85
D. Yükümlülerin Uyması Gereken Kurallar 86
E. İzin ve Nakil İşlemleri 87
F. Yükümlülerin Uyarılmasına İlişkin İşlemler 88
G. Denetimli Serbestlik Kararlarının Değiştirilmesi, Durdurulması veya Kaldırılmasına İlişkin İşlemler 89
H. Denetim ve Takip İşlemleri 90
İ. Kaydın Kapatılmasına İlişkin İşlemler 91
J. Şikâyet ve İtiraz İşlemleri 91
II. KARARLARIN UYGULANMASINDA KİŞİ VE KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ 92
A. Diğer Kurumların Görevleri, Teşvik ve İş Birliği 92
B. İş Birliği Protokolü 93
C. Hizmetler Listesi 93
D. Çalışma Protokolü 94
E. Kurumsal Eğitimler ve Programlar Listesi 95
F. Gönüllü Çalışanlar 95
III. ÇOCUKLARIN VE AİLE BİREYLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK HİZMETLER 97
BÖLÜM ÖZETİ 98
BÖLÜM SORULARI 99
Beşinci Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SÜRECİNİN FARKLI
EVRELERİNDEKİ KARAR UYGULAMALARI
(SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRELERİ)
I. GENEL OLARAK 101
II. ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 102
A. Genel Olarak 102
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesi İşlemleri 106
III. TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 107
IV. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI KAPSAMINDAKİ DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 111
A. Genel Olarak 111
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesi İşlemleri 114
1. Eğitim Programına Devam Etme 114
2. Gözetim Altında Çalışma 115
3. Belli Yerlere Gitmekten Yasaklama veya Belli Yerlere Devam Etme 115
4. Mahkeme Tarafından Takdir Edilen Diğer Yükümlülükler 116
BÖLÜM ÖZETİ 117
BÖLÜM SORULARI 118
Altıncı Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SÜRECİNİN FARKLI EVRELERİNDEKİ KARAR UYGULAMALARI (KOVUŞTURMA SONRASI EVRE)
I. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR 121
A. Genel Olarak 121
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesi İşlemleri 123
1. Eğitim Kurumuna Devam Etme 123
2. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma 124
3. Kamu Yararına Ücretsiz Olarak Çalıştırma Yaptırımı (Kamu Hizmeti Cezası) 124
II. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ HALİNDE HÜKMEDİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN UYGULAMALAR 126
A. Genel Olarak 126
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler 129
1. Eğitim Programına Devam Etme 129
2. Gözetim Altında Çalışma 129
3. Eğitim Kurumuna Devam Etme 129
4. Rehberlik Çalışmalarına Katılma 129
III. BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA GÜVENLİK TEDBİRİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 130
IV. ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA ETKİN PİŞMANLIK DURUMUNDA HÜKMEDİLEN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 132
V. HAPİS CEZASININ KONUTTA İNFAZI KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR 134
VI. DENETİM ALTINA ALINAN ÇOCUKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 138
VII. ADLİ PARA CEZASI KARŞILIĞI KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÜCRETSİZ OLARAK ÇALIŞTIRMA BAĞLAMINDAKİ UYGULAMALAR 139
VIII. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK HAPİS CEZASININ İNFAZINA İLİŞKİN UYGULAMALAR 141
A. Genel Olarak 141
B. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler 144
1. Hükümlünün Müdürlüğe Müracaat Etmesi 144
2. Yükümlülüklerin Belirlenmesi 145
3. Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Olarak Çalıştırılma 146
4. Bir Konutta Denetim ve Gözetim Altında Bulundurulma 148
5. Bir Bölgede Denetim ve Gözetim Altında Bulunma 149
6. Belirlenen Yer veya Bölgelere Gitmeme 149
7. Belirlenen Programlara Katılma 150
8. Yabancı Uyruklu Hükümlüler Hakkında Yapılacak İşlemler 150
9. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade 151
10. Denetimli Serbestlik Altında Salıverilme Öncesi Yapılacak İşlemler 152
IX. KOŞULLU SALIVERİLME KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN UYGULAMALAR 154
A. Genel Olarak 154
B. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler 162
1. Değerlendirme Raporu Hazırlanması 162
2. Yükümlülüklerin Belirlenmesi 163
3. Gözetim Altında Çalışma Yükümlülüğü 163
4. Eğitime Devam Etme Yükümlülüğü 164
5. Rehberlik Çalışmalarına Katılma Yükümlülüğü 165
X. MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 165
XI. ELEKTRONİK İZLEME UYGULAMALARI 168
A. Genel Olarak 168
B. Elektronik İzlemeye İlişkin İşlemler 169
1. Elektronik İzleme Merkezi 169
2. Elektronik İzleme Müdahale Ekibi 170
3. Elektronik Cihaz ile Takip Edilecek Yükümlülerin Belirlenmesi 170
4. Elektronik Cihazların Kurulması ve Kelepçe Takılması 171
5. Elektronik Cihazların ve Kelepçenin Sökülmesi 172
BÖLÜM ÖZETİ 173
BÖLÜM SORULARI 174
Kaynaklar 177
Kavram Dizini 181

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
20,00   
20,00   
2
10,00   
20,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
20,00   
20,00   
2
10,00   
20,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
20,00   
20,00   
2
10,00   
20,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
20,00   
20,00   
2
10,00   
20,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
20,00   
20,00   
2
10,00   
20,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
20,00   
20,00   
2
   
   
Kapat