%3
Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Hakan Pekcanıtez

Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
1039
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786254323881
Boyut
13,5x19,5
Baskı
14Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

Prof. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ

Prof. Dr. Nedim MERİÇ

 

İÇİNDEKİLER
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuata İlişkin Tablolar
6100 Sayılı HMK ile 1086 Sayılı HUMK Maddelerini Karşılaştırma Tablosu
Parasal Sınırlar Tabloları
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi
BİRİNCİ AYIRIM: Görev
İKİNCİ AYIRIM: Yetki
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi
İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya Hakim Olan İlkeler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hakimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu
BİRİNCİ AYIRIM: Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
İKİNCİ AYIRIM: Hakimin Hukuki Sorumluluğu
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler
BİRİNCİ AYIRIM: Tarafların Ehliyetleri
İKİNCİ AYIRIM: Dava Arkadaşlığı
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: Davaya Vekalet
BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat
ALTINCI BÖLÜM: Süreler, Eski Hale Getirme ve Adli Tatil
BİRİNCİ AYIRIM: Süreler
İKİNCİ AYIRIM: Eski Hale Getirme
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Adli Tatil
İKİNCİ KISIM: Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM: Dava Çeşitleri
İKİNCİ BÖLÜM: Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ AYIRIM: Dava Şartları
İKİNCİ AYIRIM: İlk İtirazlar
ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı Yargılama Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın Açılması
İKİNCİ BÖLÜM: Cevap Dilekçesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön İnceleme
BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM: Tahkikat
İKİNCİ AYIRIM: Duruşma
ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Ön Sorun ve Bekletici Sorun
DÖRDÜNCÜ AYIRIM: Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
BEŞİNCİ AYIRIM: İsticvap
ALTINCI AYIRIM: Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
YEDİNCİ AYIRIM: Toplu Mahkemelerde Tahkikat
ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve Deliller
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve Senet
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık
BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi İncelemesi
ALTINCI BÖLÜM: Keşif
YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman Görüşü
BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm
İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
ALTINCI KISIM: Basit Yargılama Usulü
YEDİNCİ KISIM: Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama Giderleri
İKİNCİ BÖLÜM: Adli Yardım
SEKİZİNCİ KISIM: Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf
İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın İadesi
DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz Yargı
ONUNCU KISIM: Geçici Hukuki Korumalar
BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati Tedbir
İKİNCİ BÖLÜM: Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar
ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim
ONİKİNCİ KISIM: Son Hükümler
İLGİLİ MEVZUAT

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat