Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Fiyat Uygulamal

Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Fiyat Uygulamaları ile Kötüye Kullanılması


Basım Tarihi
2014-08
Sayfa Sayısı
142
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786054847587
Baskı
1
Dili
TürkçeAv. Halil ÇEÇEN

 

- Rekabet Hukukunda Hakim Durum

- Fiyat Uygulamaları ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

- Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Uygulanacak Yaptırımlar

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ    III
KISALTMALAR    V
İÇİNDEKİLER    VII
GİRİŞ    1
I.REKABET HUKUKUNDA HÂKİM DURUM    5
A.Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunun Temelleri    5
B.Genel Olarak Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması    8
C.Hâkim    Durumun Tespiti     11
1.Hâkim Durum Kavramı    14
2.Hâkim Durumun Tespitinde Kullanılan Ölçütler    16
a.Pazar Payı    17
b.Pazardaki Diğer Teşebbüslerin Sayısı ve Pazar Payları    20
c.Pazara Giriş Engelleri    21
d.Diğer Faktörler    22
3.Birden Fazla Teşebbüsün Pazarda Hâkim Durumda Olması    23
D.Hâkim    Durumun Tespitinde İlgili Pazar    26
1.Genel    Olarak    27
2.İlgili Ürün Pazarı    30
3.İlgili Coğrafi Pazar    33
4.Pazarın İlgili Zaman Boyutu    35
E.Üye    Devletler Arası Ticaretin Etkilenmesi Kriteri    36
II.FİYAT UYGULAMALARI İLE HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI    41
A.Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Tanımı         41
B.Hâkim    Durumun Kötüye Kullanılmasında Haksız Fiyat Uygulamaları    44
1.Yıkıcı Fiyat Uygulamaları    45
a.Yıkıcı Fiyat Uygulamasının Unsurları    50
(1)İktisadi Üstünlük    50
(2)Olağandışı Düşük Fiyat    51
(3)Niyet    54
b.Şöhret Etkisi ve Yıkıcı Damping    59
c.Komisyon ve ABAD Kararlarında Yıkıcı Fiyat Uygulamaları    60
2.Aşın    Fiyat Uygulamaları    63
a. Aşırı Fiyatlandırmada Farklı Uygulamalar    66
b.Fiyatın Aşırı Olduğunun Tespiti    66
c.Komisyon ve ABAD Kararlarında Aşırı Fiyat Uygulamaları    70
3.Fiyat    Sıkıştırması    73
a.Fiyat    Sıkıştırmasının Oluşması İçin Koşullar    74
b.Komisyon ve ABAD Kararlarında Fiyat Sıkıştırması Uygulamaları    76
4.İndirim Uygulamaları    78
a.İndirim Uygulamaları İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasında Farklı Sistemler    81
(1)Hedef İndirimi    81
(2)Sadakat İndirimi    82
(3)Üst Dilim İndirimi    84
b.Komisyon ve ABAD Kararlarında İndirim Uygulamaları    85
5.Fiyat Ayrımcılığı    88
a.Fiyat    Ayrımcılığının Oluşması İçin Unsurlar    90
b.Komisyon ve ABAD Kararlarında Fiyat Ayrımcılığı Uygulamaları    95
III. HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR    101
A.Genel Olarak    101
B.Ulusal Rekabet Kurulları ile Ulusal Mahkemelerin ve Komisyonun Yetkisi    103
C.Soruşturma Sonunda Komisyonun Alabileceği Kararlar    107
1.İhlalin Tespiti ve Sona Erdirilmesi Talebi    107
2.İhtiyati Tedbir Karan    110
3.Verilen Taahhütleri Kabul Etme    110
4.Hukuka Uygunluk Karan    111
D.Hâkim    Durumun Kötüye Kullanılmasının Yaptırımları    113
1.Para    Cezası    113
2.Süreli Para Cezalan    115
3.Zamanaşımı Süreleri    116
E.Hâkim    Durumun Kötüye Kullanılmasının Özel Hukuk Bakımından Sonuçları    116
1.Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasından Doğan Tazminat Davası    117
a.Taraflar    118
b.Tazminat Miktarı    118
c.Yetkili Mahkeme ve İspat Yükü    119
d.Tazminat Davasında Zamanaşımı Süreleri    120
2.Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Geçerliliği    121
SONUÇ    125
KAYNAKÇA    129

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat