Türk Medeni Yasası ve Uygulaması ( 7 Cilt Takım ) %12 indirimli Hasan

Açıklamalı - İçtihatlı - ÖrnekliTürk Medeni Yasası ve Uygulaması ( 7 Cilt Takım )


Basım Tarihi
2018-01
Sayfa Sayısı
5032
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053151692
Boyut
16x24
Baskı
11.183,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1183 puan kazanacaksınız)
   1183

Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )

 

Cilt 1

 

İçindekiler

 

Önsöz         5

Kısaltmalar         7

İçindekiler 9

 

Başlangıç

 1. Hukukun Uygulanması Ve Kaynakları 21

Açıklama   21

İçtihatlar    22

 1. Hukukî İlişkilerin Kapsamı 32
 2. Dürüst Davranma 32

Açıklama   32

İçtihatlar    32

Iı. İyiniyet  48

Açıklama   48

İçtihatlar    48

Iıı. Hâkimin Takdir Yetkisi  56

Açıklama   56

İçtihatlar    57

 1. Genel Nitelikli Hükümler 62

Açıklama   62

 1. İspat Kuralları 63
 2. İspat Yükü 63

Açıklama   63

İçtihatlar    63

Iı. Resmî Belgelerle İspat       71

Açıklama   71

İçtihatlar    71

 

Birinci Kitap

Kişiler Hukuku

Birinci Kısım

Gerçek Kişiler

Birinci Bölüm

Kişilik

 1. Genel Olarak 75
 2. Hak Ehliyeti 75

Açıklama   75

Iı. Fiil Ehliyeti     76

 1. Kapsamı 76

Açıklama   76

İçtihatlar    76

 1. Koşulları 92
 2. Genel Olarak 92

Açıklama   92

İçtihatlar    92

 1. Erginlik 97

Açıklama   97

İçtihatlar    97

 1. Ergin Kılınma 101

Açıklama   101

Örnekler    104

İçtihatlar    105

 1. Ayırt Etme Gücü 107

Açıklama   107

İçtihatlar    107

Iıı. Fiil Ehliyetsizliği     111

 1. Genel Olarak 111

Açıklama   111

İçtihatlar    111

 1. Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması 116

Açıklama   116

İçtihatlar    117

 1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler Ve Kısıtlılar 122

Açıklama   122

İçtihatlar    123

Iv. Hısımlık         126

 1. Kan Hısımlığı 126

Açıklama   126

İçtihatlar    126

 1. Kayın Hısımlığı 130

Açıklama   130

İçtihatlar    130

 1. Yerleşim Yeri 135
 2. Tanım 135

Açıklama   135

İçtihatlar    136

 1. Yerleşim Yerinin Değiştirilmesi Ve Oturma Yeri 137

Açıklama   137

İçtihatlar    137

 1. Yasal Yerleşim Yeri 152

Açıklama   152

İçtihatlar    153

 1. Kurumlarda Bulunma 155

Açıklama   155

 1. Kişiliğin Korunması 157
 2. Vazgeçme Ve Aşırı Sınırlamaya Karşı 157

Açıklama   157

İçtihatlar    158

Iı. Saldırıya Karşı        163

 1. İlke 163

Açıklama   163

İçtihatlar    164

 1. Davalar 166

Açıklama   166

Örnekler    176

İçtihatlar    178

Iıı. Ad Üzerindeki Hak          187

 1. Adın Korunması 187

Açıklama   187

Örnekler    189

İçtihatlar    190

 1. Adın Değiştirilmesi 193

Açıklama   193

Adın Değiştirilmesi Davaları  193

Örnekler    195

Adın Değiştirilmesi  Kararının Kaldırılması Davası  196

Örnekler    198

İçtihatlar    198

 1. Kişiliğin Başlangıcı Ve Sonu 207
 2. Doğum Ve Ölüm 207

Açıklama   207

İçtihatlar    207

Iı. Sağ Olmanın Ve Ölümün İspatı         217

 1. İspat Yükü 217

Açıklama   217

Örnekler    219

İçtihatlar    221

 1. İspat Araçları 223
 2. Genel Olarak 223

Açıklama   223

İçtihatlar    223

 1. Ölüm Karinesi 225

Açıklama   225

İçtihatlar    225

Iıı. Gaiplik Kararı        227

 1. Genel Olarak 227

Açıklama   227

Örnekler    230

İçtihatlar    232

 1. Yargılama Usulü 234

Açıklama   234

İçtihatlar    234

 1. İstemin Düşmesi 237

Açıklama   237

İçtihatlar    237

 1. Hükmü 239

Açıklama   239

İçtihatlar    239

 

İkinci Bölüm

Kişisel Durum Sicili

 1. Genel Olarak 241
 2. Sicil 241

Açıklama   241

İçtihatlar    241

Iı. Görevliler       246

Açıklama   246

İçtihatlar    246

Iıı. Sorumluluk   248

Açıklama   248

İçtihatlar    250

Iv. Düzeltme        252

 1. Genel Olarak 252

Açıklama   252

Örnekler    255

İçtihatlar    256

 1. Cinsiyet Değişikliğinde 265

Açıklama   265

Örnekler    268

İçtihatlar    270

 1. Doğum Kütüğü 272
 2. Bildirme 272

Açıklama   272

Iı. Doğum Kütüğünde Değişiklikler        274

Açıklama   274

Örnekler    276

İçtihatlar    279

 1. Ölüm Kütüğü 281
 2. Ölümün Bildirilmesi 281

Açıklama   281

Iı. Cesedi Bulunamayan Kişi         283

Açıklama   283

İçtihatlar    283

Iıı. Gaiplik Kararı        285

Açıklama   285

İçtihatlar    285

Iv. Değişikliklerin Kütüğe Geçirilmesi     287

Açıklama   287

 

İkinci Kısım

Tüzel Kişiler

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

 1. Tüzel Kişilik 289

Açıklama   289

İçtihatlar    291

 1. Hak Ehliyeti 295

Açıklama   295

İçtihatlar    295

 1. Fiil Ehliyeti 301
 2. Koşulu 301

Açıklama   301

İçtihatlar    301

Iı. Kullanılması   305

Açıklama   305

İçtihatlar    306

 1. Yerleşim Yeri 310

Açıklama   310

İçtihatlar    310

 1. Kişiliğin Sona Ermesi 313
 2. Sınırlı Devam Etme 313

Açıklama   313

İçtihatlar    313

Iı. Malvarlığının Tasfiyesi     317

Açıklama   317

İçtihatlar    317

Iıı. Malvarlığının Özgülenmesi       320

Açıklama   320

İçtihatlar    321

 1. Saklı Hükümler 326

Açıklama   326

 

İkinci Bölüm

Dernekler

 1. Kuruluşu 327
 2. Tanımı 327

Açıklama   327

İçtihatlar    328

Iı. Dernek Kurma Hakkı      333

Açıklama   333

Iıı. Tüzük   335

Açıklama   335

Iv. Tüzel Kişiliğin Kazanılması      337

 1. Kazanma Anı 337

Açıklama   337

İçtihatlar    337

 1. İnceleme 340

Açıklama   340

İçtihatlar    341

 1. Dernek Tüzüğünün İlânı 364

Açıklama   364

 1. İlk Genel Kurul Toplantısı 365

Açıklama   365

İçtihatlar    365

 1. Üyelik 371
 2. Kazanılması 371
 3. Kural 371

Açıklama   371

İçtihatlar    371

 1. Koşulları 376

Açıklama   376

Iı. Sona Ermesi   377

 1. Kendiliğinden 377

Açıklama   377

İçtihatlar    377

 1. Çıkma İle 381

Açıklama   381

İçtihatlar    381

 1. Çıkarılma İle 383

Açıklama   383

Örnekler    385

İçtihatlar    386

Iıı. Kapsamı        403

 1. Üyelerin Hakları 403
 2. Eşitlik İlkesi 403

Açıklama   403

İçtihatlar    404

 1. Oy Hakkı 406

Açıklama   406

İçtihatlar    406

 1. Üyelerin Yükümlülükleri 408
 2. Ödenti Verme Borcu 408

Açıklama   408

İçtihatlar    408

 1. Diğer Yükümlülükler 410

Açıklama   410

 1. Organlar 411
 2. Genel Olarak 411

Açıklama   411

İçtihatlar    411

Iı. Genel Kurul   425

 1. Niteliği Ve Oluşumu 425

Açıklama   425

İçtihatlar    425

2.Toplanması      429

 1. Olağan Toplantı 429

Açıklama   429

 1. Olağanüstü Toplantı 431

Açıklama   431

Örnekler    432

İçtihatlar    434

 1. Toplantısız Veya Çağrısız Alınan Kararlar 438

Açıklama   438

 1. Toplantıya Çağrı 439

Açıklama   439

İçtihatlar    439

 1. Toplantı Yeri Ve Toplantı Yeter Sayısı 445

Açıklama   445

İçtihatlar    445

 1. Toplantı Usulü 448

Açıklama   448

 1. Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri 450

Açıklama   450

İçtihatlar    451

 1. Genel Kurul Kararları 453
 2. Karar Yeter Sayısı 453

Açıklama   453

İçtihatlar    453

 1. Oy Hakkından Yoksunluk 455

Açıklama   455

 1. Kararın İptali 456

Açıklama   456

Örnekler    458

Iıı. Yönetim Kurulu     460

 1. Oluşumu 460

Açıklama   460

İçtihatlar    461

 1. Görevleri 470

Açıklama   470

İçtihatlar    470

Iv. Denetim Kurulu     475

Açıklama   475

 1. Sona Erme 476
 2. Kendiliğinden 476

Açıklama   476

Örnekler    478

İçtihatlar    478

Iı. Genel Kurul Kararı İle     486

Açıklama   486

İçtihatlar    486

Iıı. Mahkeme Kararı İle        491

Açıklama   491

Örnekler    493

İçtihatlar    495

 1. Derneklerin Faaliyetleri 497
 2. Genel Olarak 497

Açıklama   497

İçtihatlar    497

Iı. Uluslararası Faaliyet         500

 1. Faaliyet Serbestliği 500

Açıklama   500

 1. Yabancı Dernekler 501

Açıklama   501

Iıı. Yabancıların Dernek Kurma Hakkı 502

Açıklama   502

 1. Derneklerin Örgütlenmesi 503
 2. Şube Açmaları 503
 3. Kuruluşu 503

Açıklama   503

İçtihatlar    503

 1. Şubenin Organları Ve Uygulanacak Hükümler 506

Açıklama   506

İçtihatlar    506

Iı. Üst Kuruluşlar Kurmaları         508

 1. Federasyon 508

Açıklama   508

 1. Konfederasyon 509

Açıklama   509

 1. Ortak Hükümler  510

Açıklama   .510

 1. Dernek Gelirleri 511

Açıklama   511

 1. Saklı Hükümler 513

Açıklama   513

 

Üçüncü Bölüm

Vakıflar

 1. Kuruluşu 515
 2. Tanımı 515

Açıklama   515

İçtihatlar    516

Iı. Kuruluş Şekli 532

Açıklama   532

Örnekler    535

İçtihatlar    536

Iıı. Temyiz Ve İptal      541

Açıklama   541

Vakıf Tescilinin İptali Davası 542

Örnekler    543

İçtihatlar    544

Iv. Tescil Ve İlân 545

Açıklama   546

İçtihatlar    546

 1. Mal Ve Hakların Kazanılması Ve Sorumluluk 552

Açıklama   552

İçtihatlar    552

 1. Vakıf Senedi 556
 2. İçeriği 556

Açıklama   556

Iı. Noksanlıklar  557

Açıklama   557

İçtihatlar    558

 1. Mirasçıların Ve Alacaklıların Dava Hakkı 562

Açıklama   562

İçtihatlar    562

 1. Vakfın Örgütü 565
 2. Genel Olarak 565

Açıklama   565

İçtihatlar    565

Iı. Çalıştırılanlara Ve İşçilere Yardım Vakfı    569

Açıklama   569

İçtihatlar    570

 1. Denetim 578

Açıklama   578

Örnekler    580

İçtihatlar    581

 1. Yönetimin, Amacın Ve Malların Değiştirilmesi 584
 2. Yönetimin Değiştirilmesi 584

Açıklama   584

İçtihatlar    585

Iı. Amacın Ve Malların Değiştirilmesi     592

Açıklama   592

İçtihatlar    593

 1. Yıllık Rapor 601

Açıklama   601

 1. Faaliyetten Geçici Alıkoyma 602

Açıklama   602

İ. Vakfın Sona Ermesi 603

Açıklama   603

İçtihatlar    603

 1. Diğer Hükümler 609

Açıklama   609

Örnekler    611

 

İlgili Mevzuat

 

Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet Ve Miras Hükümlerinin  Uygulanmasına İlişkin Tüzük 615

 

Cilt 2

 

İçindekiler

 

Önsöz         639

Kısaltmalar         641

İçindekiler 643

 

İkinci Kitap

Aile Hukuku

Birinci Kısım

Evlilik Hukuku

Birinci Bölüm

Evlenme

Birinci Ayırım

Nişanlılık

 1. Nişanlanma 653

Açıklama   653

İçtihatlar    654

 1. Nişanlılığın Hükümleri 659
 2. Dava Hakkının Bulunmaması 659

Nişan Bozulmasının Sonuçlarından Doğan Davalarda Yargılama  657

Açıklama   659

İçtihatlar    660

Iı. Nişanın Bozulmasının Sonuçları         661

 1. Maddî Tazminat 661

Açıklama   661

İçtihatlar    663

 1. Manevî Tazminat 671

Açıklama   671

İçtihatlar    673

Iıı. Hediyelerin Geri Verilmesi        683

Açıklama   683

İçtihatlar    685

Iv. Zamanaşımı  703

Açıklama   703

İçtihatlar    703

 

İkinci Ayırım

Evlenme Ehliyeti Ve Engelleri

 1. Ehliyetin Koşulları 707
 2. Yaş 707

Açıklama   707

Örnekler    710

İçtihatlar    711

Iı. Ayırt Etme Gücü     714

Açıklama   714

Iıı. Yasal Temsilcinin İzni     715

 1. Küçükler Hakkında 715

Açıklama   715

İçtihatlar    715

 1. Kısıtlılar Hakkında 718

Açıklama   718

 1. Mahkemeye Başvurma 719

Açıklama   719

Örnekler    721

 1. Evlenme Engelleri 722
 2. Hısımlık 722

Açıklama   722

İçtihatlar    722

Iı. Önceki Evlilik 730

 1. Sona Erdiğinin İspatı 730
 2. Genel Olarak 730

Açıklama   730

 1. Gaiplik Durumunda 731

Açıklama   731

Örnekler    733

 1. Kadın İçin Bekleme Süresi 736

Açıklama   736

Örnekler    738

Iıı. Akıl Hastalığı          739

Açıklama   739

İçtihatlar    739

 

Üçüncü Ayırım

Evlenme Başvurusu Ve Töreni

 1. Başvuru 745
 2. Başvuru Makamı 745

Açıklama   745

Iı. Şekli      746

Açıklama   746

Iıı. Belgeler 747

Açıklama   747

Iv. Başvurunun İncelenmesi Ve Reddi    749

Açıklama   749

 1. Redde İtiraz Ve Yargılama Usulü 750

Açıklama   750

Örnekler    752

 1. Evlenme Töreni Ve Tescil 753
 2. Koşulları 753
 3. Evlenme İzni 753

Açıklama   753

 1. Evlenmenin Yapılamaması 755

Açıklama   755

Iı. Yapılışı  756

 1. Tören Yeri 756

Açıklama   756

 1. Törenin Şekli 757

Açıklama   757

 1. Aile Cüzdanı Ve Dinî Tören 758

Açıklama   758

İçtihatlar    759

 1. Yönetmelik 764

Açıklama   764

 

Dördüncü Ayırım

Batıl Olan Evlenmeler

 1. Mutlak Butlan 785
 2. Sebepleri 785

Açıklama   785

İçtihatlar    786

Iı. Dava Açma Görevi Ve Hakkı    796

Açıklama   796

Örnekler    798

İçtihatlar    800

Iıı. Dava Hakkının Sınırlanması Veya Kalkması      821

Açıklama   821

İçtihatlar    822

 1. Nisbî Butlan 833
 2. Eşlerin Dava Hakkı 833
 3. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk 833

Açıklama   833

Örnekler    837

İçtihatlar    838

 1. Yanılma 855

Açıklama   855

İçtihatlar    855

 1. Aldatma 860

Açıklama   860

İçtihatlar    860

 1. Korkutma 866

Açıklama   866

İçtihatlar    866

 1. Hak Düşürücü Süre 869

Açıklama   869

İçtihatlar    869

Iı. Yasal Temsilcinin Dava Hakkı  879

Açıklama   879

İçtihatlar    879

 1. Butlanı Gerektirmeyen Sebepler 881
 2. Bekleme Süresine Uymama 881

Açıklama   881

Iı. Şekil Kurallarına Uymama       882

Açıklama   882

 1. Butlan Kararı 883
 2. Genel Olarak 883

Açıklama   883

İçtihatlar    883

Iı. Sonuçları        906

 1. Çocuklar Yönünden 906

Açıklama   906

İçtihatlar    906

 1. Eşler Yönünden 908

Açıklama   908

İçtihatlar    909

 1. Mirasçıların Dava Hakkı 911

Açıklama   911

İçtihatlar    911

 1. Yetki Ve Yargılama Usulü 929

Açıklama   929

İçtihatlar    929

Boşanma Davaları       932

İçtihatlar    939

 

İkinci Bölüm

Boşanma

 1. Boşanma Sebepleri 945
 2. Zina 945

Açıklama   945

Örnekler    948

İçtihatlar    949

Iı. Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış      961

Açıklama   961

Örnekler    964

İçtihatlar    965

Iıı. Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme     984

Açıklama   984

Örnekler    986

İçtihatlar    987

Iv. Terk     997

Açıklama   997

Terk Nedeniyle Boşanma  998

Örnekler    1001

Açıklama   1002

Terkeden Eşe Ortak Konuta Dönmesi İçin Tebliğ Edilecek

İhtar Kararı  1002

Örnekler    1004

İçtihatlar    1006

 1. Akıl Hastalığı 1028

Açıklama   1028

Örnekler    1030

İçtihatlar    1031

Vı. Evlilik Birliğinin Sarsılması     1039

Açıklama   1039

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma  1040

Evlilik Birliğinin Temelinden Esaslı Derecede Sarsılması  

Nedeniyle   Verilen Boşanma Kararlarının Yerine Getirilmesi  1043

Örnekler    1044

Anlaşmalı Boşanma  1045

Örnekler    1048

Açılmış Boşanma Davasının Reddi Kararının Kesinleşmesinden 

Üç Yıl Sonra Açılacak Boşanma Davası  1050

İçtihatlar    1053

 1. Dava 1075
 2. Konusu 1075

Açıklama   1075

İçtihatlar    1075

Iı. Yetki      1077

Açıklama   1077

İçtihatlar    1078

Iıı. Geçici Önlemler      1088

Açıklama   1088

Örnekler    1090

İçtihatlar    1091

 1. Karar 1108
 2. Boşanma Veya Ayrılık 1108

Açıklama   1108

Örnekler    1110

İçtihatlar    1110

Iı. Ayrılık Süresi 1119

Açıklama   1119

İçtihatlar    1119

Iıı. Ayrılık Süresinin Bitimi   1123

Açıklama   1123

İçtihatlar    1124

Iv. Boşanan Kadının Kişisel Durumu     1127

Açıklama   1127

Örnekler    1128

İçtihatlar    1129

 1. Boşanmada Tazminat Ve Nafaka 1140
 2. Maddî Ve Manevî Tazminat 1140

Açıklama   1140

Örnekler    1143

İçtihatlar    1144

 1. Yoksulluk Nafakası 1172

Açıklama   1172

Örnekler    1176

İçtihatlar    1177

 1. Tazminat Ve Nafakanın Ödenme Biçimi 1206

Açıklama   1206

İçtihatlar    1207

 1. Yetki 1234

Açıklama   1234

İçtihatlar    1234

 1. Zamanaşımı 1243

Açıklama   1243

İçtihatlar    1243

Vı. Mal Rejiminin Tasfiyesi  1282

 1. Boşanma Hâlinde 1282

Açıklama   1282

İçtihatlar    1282

 1. Ayrılık Hâlinde 1322

Açıklama   1322

İçtihatlar    1322

Vıı. Miras Hakları       1324

Açıklama   1324

İçtihatlar    1325

Vııı. Çocuklar Bakımından Ana Ve Babanın Hakları       1333

 1. Hâkimin Takdir Yetkisi 1333

Açıklama   1333

İçtihatlar    1335

 1. Durumun Değişmesi 1338

Açıklama   1338

İçtihatlar    1338

 1. Boşanmada Yargılama Usulü 1342

Açıklama   1342

İçtihatlar    1343

 

Üçüncü Bölüm

Evliliğin Genel Hükümleri

 1. Haklar Ve Yükümlülükler 1355
 2. Genel Olarak 1355

Açıklama   1355

İçtihatlar    1356

Iı. Konutun Seçimi, Birliğin Yönetimi Ve Giderlere Katılma      1367

Açıklama   1367

İçtihatlar    1368

Iıı. Kadının Soyadı      1372

Açıklama   1372

Örnekler    1373

İçtihatlar    1373

 1. Birliğin Temsili 1375
 2. Eşlerin Temsil Yetkisi 1375

Açıklama   1375

İçtihatlar    1376

Iı. Sorumluluk    1381

Açıklama   1381

İçtihatlar    1381

Iıı. Temsil Yetkisinin Kaldırılması Veya Sınırlanması        1385

Açıklama   1385

Örnekler    1387

İçtihatlar    1388

Iv. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi        1390

Açıklama   1390

Örnekler    1392

 1. Eşlerin Meslek Ve İşi 1393

Açıklama   1393

İçtihatlar    1393

 1. Eşlerin Hukukî İşlemleri 1395
 2. Genel Olarak 1395

Açıklama   1395

İçtihatlar    1395

Iı. Aile Konutu    1399

Açıklama   1399

Örnekler    1400

İçtihatlar    1402

 1. Birliğin Korunması 1407
 2. Genel Olarak 1407

Açıklama   1407

Örnekler    1410

İçtihatlar    1410

Iı. Eşler Birlikte Yaşarken    1418

Açıklama   1418

İçtihatlar    1418

Iıı. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi      1424

Açıklama   1424

İçtihatlar    1426

Iv. Borçlulara Ait Önlemler  1431

Açıklama   1431

Örnekler    1432

İçtihatlar    1433

 1. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması 1436

Açıklama   1436

Örnekler    1437

İçtihatlar    1438

Vı. Durumun Değişmesi        1443

Açıklama   1443

Örnekler    1443

İçtihatlar    1444

Vıı. Yetki   1446

Açıklama   1446

İçtihatlar    1446

 

Cilt 3

 

İçindekiler

 

Önsöz         1457

Kısaltmalar         1459

İçindekiler 1461

 

Dördüncü Bölüm

Eşler Arasındaki Mal Rejimi

Birinci Ayırım

Genel Hükümler

 

 1. Yasal Mal Rejimi 1479

Açıklama   1479

İçtihatlar    1480

 1. Mal Rejimi Sözleşmesi 1487
 2. Sözleşmenin İçeriği 1487

Açıklama   1487

İçtihatlar    1498

Iı. Sözleşme Ehliyeti     1501

Açıklama   1501

İçtihatlar    1501

Iıı. Sözleşmenin Şekli   1502

Açıklama   1502

İçtihatlar    1502

 1. Olağanüstü Mal Rejimi 1506
 2. Eşlerden Birinin İstemi İle 1506
 3. Karar 1506

Açıklama   1506

İçtihatlar    1508

 1. Yetki 1512

Açıklama   1512

 1. Mal Ayrılığına Geçişten Dönme 1513

Açıklama   1513

İçtihatlar    1513

Iı. Cebrî İcra Hâlinde  1517

 1. İflâsta 1517

Açıklama   1517

 1. Hacizde 1518

Açıklama   1518

 1. Eski Rejime Dönme 1519

Açıklama   1519

Iıı. Önceki Rejimin Tasfiyesi 1520

Açıklama   1520

İçtihatlar    1521

 1. Alacaklıların Korunması 1527

Açıklama   1527

İçtihatlar    1527

 1. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Yetki 1529

Açıklama   1529

İçtihatlar    1529

 1. Bir Eşin Mallarının Diğeri Tarafından Yönetimi 1533

Açıklama   1533

İçtihatlar    1533

 1. Envanter 1536

Açıklama   1536

 1. Eşler Arasındaki Borçlar 1537

Açıklama   1537

İçtihatlar    1537

 

İkinci Ayırım

Edinilmiş Mallara Katılma

 

 1. Mülkiyet 1541
 2. Kapsamı 1541

Açıklama   1541

İçtihatlar    1542

Iı. Edinilmiş Mallar     1547

Açıklama   1547

İçtihatlar    1547

Iıı. Kişisel Mallar          1555

 1. Kanuna Göre 1555

Açıklama   1555

İçtihatlar    1556

 1. Sözleşmeye Göre 1559

Açıklama   1559

İçtihatlar    1559

Iv. İspat     1563

Açıklama   1563

İçtihatlar    1563

 1. Yönetim, Yararlanma Ve Tasarruf 1567

Açıklama   1567

İçtihatlar    1568

 1. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 1570

Açıklama   1570

İçtihatlar    1570

 1. Mal Rejiminin Sona Ermesi Ve Tasfiye 1572
 2. Sona Erme Anı 1572

Açıklama   1572

İçtihatlar    1572

Iı. Malların Geri Alınması Ve Borçlar    1579

 1. Genel Olarak 1579

Açıklama   1579

İçtihatlar    1579

 1. Değer Artış Payı 1588

Açıklama   1588

İçtihatlar    1589

Iıı. Eşlerin Paylarının Hesaplanması       1595

 1. Kişisel Malların Ve Edinilmiş Malların Ayrılması 1595

Açıklama   1595

İçtihatlar    1596

 1. Eklenecek Değerler 1598

Açıklama   1598

İçtihatlar    1599

 1. Kişisel Mallar İle Edinilmiş Mallar Arasında

     Denkleştirme  1608

Açıklama   1608

İçtihatlar    1609

 1. Artık Değer 1622

Açıklama   1622

İçtihatlar    1623

Iv. Değerin Belirlenmesi        1633

 1. Sürüm Değeri 1633

Açıklama   1633

İçtihatlar    1634

 1. Gelir Değeri 1646
 2. Genel Olarak 1646

Açıklama   1646

 1. Özel Hâller 1647

Açıklama   1647

 1. Değerlendirme Anı 1648

Açıklama   1648

İçtihatlar    1648

 1. Artık Değere Katılma 1660
 2. Kanuna Göre 1660

Açıklama   1660

İçtihatlar    1660

 1. Sözleşmeye Göre 1666
 2. Genel Olarak 1666

Açıklama   1666

İçtihatlar    1666

 

 1. İptal, Boşanma Veya Mahkeme Kararıyla Mal

     Ayrılığında    1668

Açıklama   1668

İçtihatlar    1668

Vı. Katılma Alacağının Ve Değer Artış Payının Ödenmesi          1670

 1. Ödeme Ve Ertelenmesi 1670

Açıklama   1670

İçtihatlar    1671

 1. Aile Konutu Ve Ev Eşyası 1676

Açıklama   1676

İçtihatlar    1677

 1. Üçüncü Kişilere Karşı Dava 1688

Açıklama   1688

İçtihatlar    1689

 

Üçüncü Ayırım

Mal Ayrılığı

 

 1. Yönetim, Yararlanma Ve Tasarruf 1693

Açıklama   1693

 1. Diğer Hükümler 1694

Açıklama   1694

 

Dördüncü Ayırım

Paylaşmalı Mal Ayrılığı

 

 1. Yönetim, Yararlanma Ve Tasarruf 1695
 2. Genel Olarak 1695

Açıklama   1695

Iı. İspat      1696

Açıklama   1696

İçtihatlar    1696

 1. Borçlardan Sorumluluk 1698

Açıklama   1698

 1. Mal Rejiminin Sona Ermesi Ve Tasfiye 1699

Açıklama   1699

İçtihatlar    1699

Iı. Malların Geri Alınması Ve Paylı Malın Verilmesi 1702

 1. Genel Olarak 1702

Açıklama   1702

İçtihatlar    1702

 1. Katkıdan Doğan Hak 1705

Açıklama   1705

İçtihatlar    1705

Iıı. Aileye Özgülenen Mallar 1708

 1. Kural 1708

Açıklama   1708

İçtihatlar    1709

 1. Paylaşmaya Aykırı Davranışlar 1711

Açıklama   1711

İçtihatlar    1712

 1. Paylaştırma İsteminin Reddi 1714

Açıklama   1714

 1. Paylaştırma Yöntemi 1715

Açıklama   1715

Iv. Aile Konutu Ve Ev Eşyası        1717

 1. İptal Veya Boşanma Hâlinde 1717

Açıklama   1717

İçtihatlar    1719

 1. Ölüm Hâlinde 1727

Açıklama   1727

İçtihatlar    1728

 

Beşinci Ayırım

Mal Ortaklığı

 

 1. Mülkiyet 1731
 2. Kapsamı 1731

Açıklama   1731

Iı. Ortaklık Malları      1732

 1. Genel Mal Ortaklığı 1732

Açıklama   1732

 1. Sınırlı Mal Ortaklığı 1734
 2. Edinilmiş Mallarda Ortaklık 1734

Açıklama   1734

 1. Diğer Mal Ortaklıkları 1735

Açıklama   1735

Iıı. Kişisel Mallar          1736

Açıklama   1736

Iv. İspat     1737

Açıklama   1737

 1. Yönetim Ve Tasarruf 1738
 2. Ortaklık Mallarında 1738
 3. Olağan Yönetim 1738

Açıklama   1738

İçtihatlar    1739

 1. Olağanüstü Yönetim 1741

Açıklama   1741

 1. Ortaklık Malları İle Meslek Veya Sanat İcrası 1742

Açıklama   1742

 1. Mirasın Kabulü Veya Reddi 1743

Açıklama   1743

 1. Sorumluluk Ve Yönetim Giderleri 1745

Açıklama   1745

Iı. Kişisel Mallar 1746

Açıklama   1746

 1. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 1747
 2. Ortaklık Borçları 1747

Açıklama   1747

Iı. Kişisel Borçlar         1748

Açıklama   1748

 1. Eşler Arasındaki Borçlar 1749

Açıklama   1749

İçtihatlar    1749

 1. Mal Rejiminin Sona Ermesi Ve Tasfiye 1752
 2. Sona Erme Anı 1752

Açıklama   1752

İçtihatlar    1753

Iı. Kişisel Mala Ekleme         1756

Açıklama   1756

Iıı. Kişisel Mal İle Ortaklık Malı Arasındaki Denkleştirme         1757

Açıklama   1757

Iv. Değer Artış Payı     1758

Açıklama   1758

 1. Değer Belirlenmesi 1759

Açıklama   1759

Vı. Paylaşma       1760

Açıklama   1760

 1. Diğer Hâllerde 1761

Açıklama   1761

Vıı. Paylaşma Usulü    1762

 1. Kişisel Mallar 1762

Açıklama   1762

 1. Aile Konutu Ve Ev Eşyası 1763

Açıklama   1763

İçtihatlar    1764

 1. Diğer Malvarlığı Değerleri 1767

Açıklama   1767

İçtihatlar    1767

 1. Diğer Paylaşma Kuralları 1768

Açıklama   1768

 

 

İkinci Kısım

Hısımlık

Birinci Bölüm

Soybağının Kurulması

Birinci Ayırım

Genel Hükümler

 

 1. Genel Olarak Soybağının Kurulması 1769

Açıklama   1769

İçtihatlar    1770

 1. Davada Yetki Ve Yargılama Usulü 1773
 2. Yetki 1773

Açıklama   1773

İçtihatlar    1773

Iı. Yargılama Usulü     1780

Açıklama   1780

İçtihatlar    1781

 

İkinci Ayırım

Kocanın Babalığı

 

 1. Babalık Karinesi 1783

Açıklama   1783

İçtihatlar    1784

 1. Soybağının Reddi 1790
 2. Dava Hakkı 1790

Açıklama   1790

Örnekler    1792

İçtihatlar    1793

Iı. İspat      1797

 1. Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşme 1797

Açıklama   1797

İçtihatlar    1797

 1. Evlenmeden Önce Veya Ayrı Yaşama Sırasında Ana

Rahmine Düşme 1800

Açıklama   1800

İçtihatlar    1800

Iıı. Hak Düşürücü Süreler    1802

Açıklama   1802

İçtihatlar    1802

 1. Karinelerin Çakışması 1806

Açıklama   1806

İçtihatlar    1806

 1. Diğer İlgililerin Dava Hakkı 1808

Açıklama   1808

İçtihatlar    1809

 1. Sonradan Evlenme 1813
 2. Koşulu 1813

Açıklama   1813

İçtihatlar    1813

Iı. Bildirim 1817

Açıklama   1817

Örnekler    1818

İçtihatlar    1818

Iıı. İtiraz Ve İptal         1820

Açıklama   1820

Örnekler    1823

İçtihatlar    1824

 

Üçüncü Ayırım

Tanıma Ve Babalık Hükmü

 

 1. Tanıma 1827
 2. Koşulları Ve Şekli 1827

Açıklama   1827

İçtihatlar    1828

Iı. Bildirim 1830

Açıklama   1830

Örnekler    1831

İçtihatlar    1831

Iıı. İptal Davası   1833

 1. Tanıyanın Dava Hakkı 1833

Açıklama   1833

Örnekler    1837

İçtihatlar    1838

 1. İlgililerin Dava Hakkı 1853
 2. Genel Olarak 1853

Açıklama   1853

İçtihatlar    1853

 1. İspat Yükü 1856

Açıklama   1856

 1. Hak Düşürücü Süreler 1857

Açıklama   1857

İçtihatlar    1857

 1. Babalık Hükmü 1860
 2. Dava Hakkı 1860

Açıklama   1860

Örnekler    1864

İçtihatlar    1866

Iı. Karine   1872

Açıklama   1872

İçtihatlar    1872

Iıı. Hak Düşürücü Süreler    1875

Açıklama   1875

İçtihatlar    1876

Iv. Ananın Malî Hakları       1878

Açıklama   1878

İçtihatlar    1878

 

Dördüncü Ayırım

Evlât Edinme

 

 1. Küçüklerin Evlât Edinilmesi 1883
 2. Genel Koşulları 1883

Açıklama   1883

İçtihatlar    1884

Iı. Birlikte Evlât Edinme       1891

Açıklama   1891

İçtihatlar    1892

Iıı. Tek Başına Evlât Edinme         1902

Açıklama   1902

İçtihatlar    1903

Iv. Küçüğün Rızası Ve Yaşı  1905

Açıklama   1905

İçtihatlar    1905

 1. Ana Ve Babanın Rızası 1909

1.Şekil        1909

Açıklama   1909

İçtihatlar    1910

 1. Zamanı 1915

Açıklama   1915

İçtihatlar    1915

 1. Rızanın Aranmaması 1918
 2. Koşulları 1918

Açıklama   1918

İçtihatlar    1918

 1. Karar 1923

Açıklama   1923

İçtihatlar    1924

 1. Erginlerin Ve Kısıtlıların Evlât Edinilmesi 1929

Açıklama   1929

İçtihatlar    1930

 1. Hükümleri 1934

Açıklama   1934

İçtihatlar    1935

 1. Şekil Ve Usul 1940
 2. Genel Olarak 1940

Açıklama   1940

İçtihatlar    1945

Iı. Araştırma       1949

Açıklama   1949

Örnekler    1952

İçtihatlar    1953

 1. Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması 1959
 2. Sebepleri 1959
 3. Rızanın Bulunmaması 1959

Açıklama   1959

Örnekler    1964

İçtihatlar    1965

 1. Diğer Noksanlıklar 1969

Açıklama   1969

İçtihatlar    1969

Iı. Hak Düşürücü Süre          1972

Açıklama   1972

İçtihatlar    1972

 1. Evlâtlık İşlemlerinde Aracılık 1975

Açıklama   1975

 

Beşinci Ayırım

Soybağının Hükümleri

 

 1. Soyadı 1977

Açıklama   1977

İçtihatlar    1978

 1. Karşılıklı Yükümlülükler 1990

Açıklama   1990

 1. Çocuk İle Kişisel İlişki 1991
 2. Ana Ve Baba İle 1991
 3. Kural 1991

Açıklama   1991

İçtihatlar    1991

 1. Sınırları 1995

Açıklama   1995

İçtihatlar    1995

Iı. Üçüncü Kişiler İle    2001

Açıklama   2001

İçtihatlar    2001

Iıı. Yetki     2006

Açıklama   2006

İçtihatlar    2006

 1. Çocukların Bakım Ve Eğitim Giderlerini Karşılama 2008
 2. Kapsamı 2008

Açıklama   2008

İçtihatlar    2009

Iı. Süresi    2014

Açıklama   2014

İçtihatlar    2014

Iıı. Dava Hakkı   2020

Açıklama   2020

Örnekler    2023

İçtihatlar    2024

Iv. Nafaka Miktarının Takdiri      2027

Açıklama   2027

Örnekler    2029

İçtihatlar    2030

 1. Durumun Değişmesi 2036

Açıklama   2036

Örnekler    2038

İçtihatlar    2039

Vı. Geçici Önlemler      2046

 1. Genel Olarak 2046

Açıklama   2046

İçtihatlar    2046

 1. Babalığın Tespitinden Önce 2048

Açıklama   2048

İçtihatlar    2048

Vıı. Güvence Verilmesi 2050

Açıklama   2050

 

Altıncı Ayırım

Velâyet

 

 1. Genel Olarak 2051
 2. Koşullar 2051

Açıklama   2051

İçtihatlar    2051

Iı. Ana Ve Baba Evli İse       2055

Açıklama   2055

İçtihatlar    2056

Iıı. Ana Ve Baba Evli Değilse         2059

Açıklama   2059

İçtihatlar    2059

Iv. Üvey Çocuklar       2063

Açıklama   2063

İçtihatlar    2063

 1. Velâyetin Kapsamı 2064
 2. Genel Olarak 2064

Açıklama   2064

İçtihatlar    2065

Iı. Eğitim   2069

Açıklama   2069

İçtihatlar    2069

Iıı. Dinî Eğitim    2074

Açıklama   2074

Iv. Çocuğun Temsil Edilmesi         2075

Açıklama   2075

İçtihatlar    2075

 1. Çocuğun Fiil Ehliyeti 2079

Açıklama   2079

İçtihatlar    2079

Vı. Çocuğun Aileyi Temsil Etmesi 2082

Açıklama   2082

İçtihatlar    2082

Vıı. Çocuk İle Ana Ve Baba Arasındaki Hukukî İşlemler 2083

Açıklama   2083

İçtihatlar    2083

 1. Çocuğun Korunması 2085
 2. Koruma Önlemleri 2085

Açıklama   2085

İçtihatlar    2088

Iı. Çocukların Yerleştirilmesi         2091

Açıklama   2091

İçtihatlar    2094

Iıı. Velâyetin Kaldırılması     2096

 1. Genel Olarak 2096

Açıklama   2096

Örnekler    2099

İçtihatlar    2100

 1. Ana Veya Babanın Yeniden Evlenmesi Hâlinde 2104

Açıklama   2104

İçtihatlar    2104

 1. Velâyetin Kaldırılması Hâlinde Ana Ve Babanın

    Yükümlülükleri       2109

Açıklama   2109

İçtihatlar    2109

Iv. Durumun Değişmesi        2114

Açıklama   2114

Örnekler    2116

İçtihatlar    2116

 

Yedinci Ayırım

Çocuk Malları

 

 1. Yönetim 2119
 2. Genel Olarak 2119

Açıklama   2119

İçtihatlar    2119

Iı. Evlilik Sona Erince 2124

Açıklama   2124

İçtihatlar    2124

 1. Kullanma Hakkı 2127

Açıklama   2127

İçtihatlar    2127

 1. Gelirlerin Sarfı 2129

Açıklama   2129

İçtihatlar    2129

 1. Çocuk Mallarının Kısmen Sarfı 2131

Açıklama   2131

İçtihatlar    2131

 1. Çocuğun Serbest Malları 2136
 2. Kazandırmalar 2136

Açıklama   2136

İçtihatlar    2136

Iı. Saklı Pay        2139

Açıklama   2139

Iıı. Meslek Veya Sanat İçin Verilen Mal Ve Kişisel Kazanç         2140

Açıklama   2140

 1. Çocuk Mallarının Korunması 2141
 2. Önlemler 2141

Açıklama   2141

İçtihatlar    2141

Iı. Yönetimin Ana Ve Babadan Alınması        2147

Açıklama   2147

İçtihatlar    2149

 1. Yönetimin Sona Ermesi 2152
 2. Malların Devri 2152

Açıklama   2152

İçtihatlar    2153

Iı. Ana Ve Babanın Sorumluluğu  2154

Açıklama   2154

İçtihatlar    2154

 

İkinci Bölüm

Aile

Birinci Ayırım

Nafaka Yükümlülüğü

 

 1. Nafaka Yükümlüleri 2159

Açıklama   2159

 1. Dava Hakkı 2160

Açıklama   2160

Örnekler    2163

İçtihatlar    2165

 1. Korunmaya Muhtaç Kişiler 2173

Açıklama   2173

İçtihatlar    2173

 

İkinci Ayırım

Ev Düzeni

 

 1. Koşulları 2183

Açıklama   2183

İçtihatlar    2184

 1. Hükümleri 2186
 2. Ev Düzeni Ve Gözetim 2186

Açıklama   2186

Iı. Sorumluluk    2187

Açıklama   2187

İçtihatlar    2188

Iıı. Altsoyun Denkleştirme Alacağı 2194

 1. Koşulları 2194

Açıklama   2194

İçtihatlar    2195

 1. İstenmesi 2198

Açıklama   2198

İçtihatlar    2199

 

 

Üçüncü Ayırım

Aile Malları

 

 1. Aile Vakfı 2201

Açıklama   2201

 1. Aile Malları Ortaklığı 2202
 2. Oluşumu 2202
 3. Koşulları 2202

Açıklama   2202

 1. Şekil 2204

Açıklama   2204

Iı. Süre       2205

Açıklama   2205

İçtihatlar    2205

Iıı. Hükmü 2207

 1. Elbirliği İle İşletme 2207

Açıklama   2207

 1. Yönetim Ve Temsil 2208
 2. Genel Olarak 2208

Açıklama   2208

 1. Yöneticinin Yetkisi 2209

Açıklama   2209

 1. Ortak Mallar Ve Kişisel Mallar 2210

Açıklama   2210

Iv. Ortaklığın Sona Ermesi   2211

 1. Sebepleri 2211

Açıklama   2211

İçtihatlar    2212

 1. Fesih Bildirimi, Ödemeden Aciz, Evlenme 2218

Açıklama   2218

 1. Ölüm 2219

Açıklama   2219

 1. Paylaşma Kuralları 2220

Açıklama   2220

 1. Kazanç Paylı Aile Malları Ortaklığı 2221
 2. Konusu 2221

Açıklama   2221

 1. Özel Sona Erdirme Sebepleri 2223

Açıklama   2223

 1. Aile Yurdu 2224
 2. Genel Olarak 2224

Açıklama   2224

Örnekler    2228

Iı. Kurulması      2230

 1. Koşulları 2230

Açıklama   2230

 1. Usul Ve Şekil 2231
 2. İlân 2231

Açıklama   2231

 1. Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması 2232

Açıklama   2232

 1. Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesi 2233

Açıklama   2233

Iıı. Sonuçları       2234

 1. Tasarruf Hakkının Sınırlanması 2234

Açıklama   2234

 1. Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınması 2235

Açıklama   2235

 1. Malikin Ödemede Acze Düşmesi 2236

Açıklama   2236

Iv. Sona Ermesi  2237

 1. Malikin Ölümü Hâlinde 2237

Açıklama   2237

 1. Malikin Sağlığında 2239

Açıklama   2239

İçtihatlar    2239

 

İlgili Mevzuat

 

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlenmesine Dair Kanun  2243

 

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve

Yargılama Usullerine Dair Kanun  2255

 

Cilt 4

 

İçindekiler

 

Önsöz         2265

Kısaltmalar         2267

İçindekiler 2269

 

Üçüncü Kısım

Vesayet

Birinci Bölüm

Vesayet Düzeni

Birinci Ayırım

Vesayet Organları

 1. Genel Olarak 2281

Açıklama   2281

İçtihatlar    2281

 1. Vesayet Daireleri 2288
 2. Kamu Vesayeti 2288

Açıklama   2288

İçtihatlar    2288

Iı. Özel Vesayet   2300

 1. Koşulları 2300

Açıklama   2300

İçtihatlar    2300

 1. Kurulması 2302

Açıklama   2302

 1. Aile Meclisi 2304

Açıklama   2304

 1. Güvence 2305

Açıklama   2305

 1. Sona Ermesi 2306

Açıklama   2306

 1. Vasi Ve Kayyım 2307

Açıklama   2307

İçtihatlar    2308

 

İkinci Ayırım

Vesayeti Gerektiren Hâller

 1. Küçüklük 2317

Açıklama   2317

İçtihatlar    2318

 1. Kısıtlama 2328
 2. Akıl Hastalığı Veya Akıl Zayıflığı 2328

Açıklama   2328

İçtihatlar    2329

Iı. Savurganlık, Alkol Veya Uyuşturucu Madde 

     Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim  2344

Açıklama   2344

İçtihatlar    2344

Iıı. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza        2357

Açıklama   2357

İçtihatlar    2357

Iv. İstek Üzerine  2360

Açıklama   2360

İçtihatlar    2360

 1. Usul 2366
 2. İlgilinin Dinlenilmesi Ve Bilirkişi Raporu 2366

Açıklama   2366

İçtihatlar    2366

Iı. İlân        2372

Açıklama   2372

İçtihatlar    2372

 

Üçüncü Ayırım

Yetki

 1. Vesayet İşlerinde Yetki 2377

Açıklama   2377

İçtihatlar    2377

 1. Yerleşim Yerinin Değişmesi 2387

Açıklama   2387

İçtihatlar    2387

 

Dördüncü Ayırım

Vasinin Atanması

 1. Koşulları 2397
 2. Genel Olarak 2397

Açıklama   2397

Örnekler    2402

İçtihatlar    2405

Iı. Eşin Ve Hısımların Önceliği       2416

Açıklama   2416

İçtihatlar    2416

Iıı. İlgililerin İsteği        2418

Açıklama   2418

İçtihatlar    2418

Iv. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü   2420

Açıklama   2420

 1. Vasilikten Kaçınma Sebepleri 2421

Açıklama   2421

Örnekler    2422

Vı. Vasiliğe Engel Olan Sebepler   2423

Açıklama   2423

İçtihatlar    2423

 1. Atama Usulü 2427
 2. Vasinin Atanması 2427

Açıklama   2427

İçtihatlar    2427

Iı. Geçici Önlemler       2442

Açıklama   2442

Iıı. Tebliğ Ve İlân         2443

Açıklama   2443

Iv. Kaçınma Ve İtiraz  2444

 1. Usul 2444

Açıklama   2444

Örnekler    2446

İçtihatlar    2447

 1. Geçici Görev 2456

Açıklama   2456

 1. Karar 2457

Açıklama   2457

 1. Görevin Verilmesi 2458

Açıklama   2458

İçtihatlar    2458

 

Beşinci Ayırım

Kayyımlık Ve Yasal Danışmanlık

 1. Kayyımlığı Gerektiren Hâller 2461
 2. Temsil 2461

Açıklama   2461

Örnekler    2465

İçtihatlar    2466

Iı. Yönetim 2475

 1. Kanun Gereği 2475

Açıklama   2475

İçtihatlar    2476

 1. İstek Üzerine 2488

Açıklama   2488

İçtihatlar    2488

 1. Yasal Danışmanlık 2490

Açıklama   2490

İçtihatlar    2491

 1. Yetki 2497

Açıklama   2497

İçtihatlar    2497

 1. Usul 2501

Açıklama   2501

İçtihatlar    2501

 

Altıncı Ayırım

Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması

 1. Koşulları 2511

Açıklama   2511

Örnekler    2515

İçtihatlar    2518

 1. Yetki 2523

Açıklama   2523

İçtihatlar    2523

 1. Bildirim Yükümlülüğü 2526

Açıklama   2526

 1. İtiraz 2527

Açıklama   2527

 1. Usul 2528
 2. Genel Olarak 2528

Açıklama   2528

İçtihatlar    2529

Iı. Yargılama Usulü     2530

Açıklama   2530

 

İkinci Bölüm

Vesayetin Yürütülmesi

Birinci Ayırım

Vasinin Görevleri

 1. Göreve Başlama 2531
 2. Defter Tutma 2531

Açıklama   2531

İçtihatlar    2534

Iı. Değerli Şeylerin Saklanması      2535

Açıklama   2535

Iıı. Taşınırların Satılması      2536

Açıklama   2536

Iv. Paraların Yatırılması       2537

1.Yatırma Zorunluluğu        2537

Açıklama   2537

İçtihatlar    2537

 1. Yatırımların Dönüştürülmesi 2539

Açıklama   2539

İçtihatlar    2539

 1. Ticarî Ve Sınaî İşletmeler 2542

Açıklama   2542

Vı. Taşınmazların Satılması 2543

Açıklama   2543

İçtihatlar    2544

 1. Özen Ve Temsil 2550
 2. Kişiye Özen 2550
 3. Küçüklerde 2550
 4. Genel Olarak 2550

Açıklama   2550

İçtihatlar    2550

 1. Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 2552

Açıklama   2552

 1. Kısıtlılarda 2553

Açıklama   2553

İçtihatlar    2553

Iı. Temsil    2558

 1. Genel Olarak 2558

Açıklama   2558

İçtihatlar    2558

 1. Yasak İşlemler 2562

Açıklama   2562

İçtihatlar    2562

 1. Vesayet Altındaki Kişinin Görüşünün Alınması 2565

Açıklama   2565

 1. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler 2566
 2. Vasinin Rızası 2566

Açıklama   2566

İçtihatlar    2566

 1. Onamamanın Sonucu 2570

Açıklama   2570

İçtihatlar    2570

 1. Meslek Veya Sanat 2580

Açıklama   2580

 1. Malvarlığının Yönetilmesi 2581
 2. Yönetim Ve Hesap Tutma Yükümlülüğü 2581

Açıklama   2581

Iı. Serbest Mallar         2582

Açıklama   2582

 1. Görevin Süresi 2583

Açıklama   2583

İçtihatlar    2584

 1. Vasinin Ücreti 2585

Açıklama   2585

İçtihatlar    2585

 

İkinci Ayırım

Kayyımın Görevleri

 1. Kayyımın Konumu 2589

Açıklama   2589

İçtihatlar    2590

 1. Kayyımlığın Kapsamı 2592
 2. Belli Bir İş 2592

Açıklama   2592

İçtihatlar    2592

Iı. Malvarlığının Yönetimi    2593

Açıklama   2593

İçtihatlar    2593

 

Üçüncü Ayırım

Vesayet Dairelerinin Görevleri

 1. Şikâyet Ve İtiraz 2599

Açıklama   2599

İçtihatlar    2600

 1. İzin 2605
 2. Vesayet Makamından 2605

Açıklama   2605

İçtihatlar    2606

Iı. Denetim Makamından     2620

Açıklama   2620

İçtihatlar    2621

 1. Rapor Ve Hesapların İncelenmesi 2634

Açıklama   2634

İçtihatlar    2634

 1. İznin Bulunmaması 2636

Açıklama   2636

İçtihatlar    2637

 

Dördüncü Ayırım

Vesayet Organlarının Sorumluluğu

 1. Özen Yükümü 2641

Açıklama   2641

İçtihatlar    2642

 1. Vasinin Sorumluluğu 2651

Açıklama   2651

İçtihatlar    2651

 1. Devletin Sorumluluğu 2654

Açıklama   2654

İçtihatlar    2655

 1. Görev Ve Yetki 2656

Açıklama   2656

İçtihatlar    2656

 

Üçüncü Bölüm

Vesayetin Sona Ermesi

Birinci Ayırım

Vesayeti Gerektiren Hâllerin

Sona Ermesi

 1. Küçüklerde 2667

Açıklama   2667

 1. Hükümlülerde 2668

Açıklama   2668

İçtihatlar    2668

 1. Diğer Kısıtlılarda 2674
 2. Kaldırılması 2674

Açıklama   2674

İçtihatlar    2674

Iı. Usulü     2679

 1. İlân 2679

Açıklama   2679

 1. Akıl Hastalığı Veya Akıl Zayıflığında 2680

Açıklama   2680

İçtihatlar    2680

 1. Savurganlık, Alkol Veya Uyuşturucu Madde

   Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetimde         2687

Açıklama   2687

İçtihatlar    2687

 1. İstek Üzerine Kısıtlamada 2689

Açıklama   2689

Örnekler    2689

 1. Kayyımlıkta Ve Yasal Danışmanlıkta 2691
 2. Genel Olarak 2691

Açıklama   2691

Örnekler    2693

İçtihatlar    2693

Iı. İlân        2701

Açıklama   2701

İçtihatlar    2701

 

 

 

 

İkinci Ayırım

Vasilik Görevinin Sona Ermesi

 1. Fiil Ehliyetinin Yitirilmesi Ve Ölüm 2703

Açıklama   2703

İçtihatlar    2703

 1. Sürenin Sona Ermesi Ve Uzatılmaması 2707
 2. Sürenin Dolması 2707

Açıklama   2707

İçtihatlar    2707

Iı. Engelin Veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması       2709

Açıklama   2709

Iıı. Göreve Devam Zorunluluğu    2710

Açıklama   2710

 1. Görevden Alınma 2711
 2. Sebepleri 2711

Açıklama   2711

İçtihatlar    2712

Iı. Usulü     2721

 1. İstek Üzerine Veya Re'sen 2721

Açıklama   2721

İçtihatlar    2722

 1. Araştırma Ve Uyarı 2724

Açıklama   2724

İçtihatlar    2724

 1. Geçici Önlemler 2726

Açıklama   2726

İçtihatlar    2726

 1. Diğer Önlemler 2730

Açıklama   2730

İçtihatlar    2730

 1. İtiraz 2732

Açıklama   2732

İçtihatlar    2733

 

Üçüncü Ayırım

Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları

 1. Kesin Hesap Ve Malvarlığının Teslimi 2739

Açıklama   2739

İçtihatlar    2739

 1. Rapor Ve Hesabın İncelenmesi 2741

Açıklama   2741

 1. Vasinin Görevine Son Verilmesi 2742

Açıklama   2742

 1. Sorumluluk Davasında Zamanaşımı 2743
 2. Olağan Zamanaşımı 2743

Açıklama   2743

Örnekler    2746

Iı. Olağanüstü Zamanaşımı  2747

Açıklama   2747

 1. Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı 2748

Açıklama   2748

 

Cilt 5 

 

İçindekiler

 

Önsöz 2755

Kısaltmalar    2757

İçindekiler     2759

 

Üçüncü Kitap

Miras Hukuku

Birinci Kısım

Mirasçılar

Birinci Bölüm

Yasal Mirasçılar

 1. Kan Hısımları 2775
 2. Altsoy 2775

Açıklama       2775

İçtihatlar        2776

Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası           2778

Örnekler        2780

İçtihatlar        2782

Noterde Mirasçılık Belgesi Verilmesi         2788

İlgili Yasa       2788

Açıklama       2789

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 2793

Örnekler        2795

İçtihatlar        2797

Iı. Ana Ve Baba        2801

Açıklama       2801

İçtihatlar        2802

Iıı. Büyük Ana Ve Büyük Baba     2806

Açıklama       2806

İçtihatlar        2807

Iv. Evlilik Dışı Hısımlar        2810

Açıklama       2810

İçtihatlar        2810

 1. Sağ Kalan Eş 2812

Açıklama       2812

İçtihatlar        2812

 1. Evlâtlık 2820

Açıklama       2820

İçtihatlar        2820

 1. Devlet 2824

Açıklama       2824

İçtihatlar        2824

 

 

 

İkinci Bölüm

Ölüme Bağlı Tasarruflar

Birinci Ayırım

Tasarruf Ehliyeti

 1. Ehliyet 2831
 2. Vasiyette 2831

Açıklama       2831

İçtihatlar        2832

Iı. Miras Sözleşmesinde        2835

Açıklama       2835

İçtihatlar        2835

 1. İrade Sakatlığı 2841

Açıklama       2841

İçtihatlar        2842

 

İkinci Ayırım

Tasarruf Özgürlüğü

 1. Tasarruf Edilebilir Kısım 2845
 2. Kapsamı 2845

Açıklama       2845

İçtihatlar        2846

Iı. Saklı Pay   2853

Açıklama       2853

İçtihatlar        2854

Iıı. Tasarruf Edilebilir Kısmın Hesabı       2862

 1. Borçların İndirilmesi 2862

Açıklama       2862

İçtihatlar        2862

 1. Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 2867

Açıklama       2867

İçtihatlar        2867

 1. Sigorta Alacakları 2869

Açıklama       2869

 1. Mirasçılıktan Çıkarma 2870
 2. Sebepleri 2870

Açıklama       2870

İçtihatlar        2871

Iı. Hükümleri 2877

Açıklama       2877

İçtihatlar        2879

Iıı. İspat Yükü           2883

Açıklama       2883

İçtihatlar        2884

Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası    2888

Örnekler        2890

İçtihatlar        2891

Iv. Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma        2893

Açıklama       2893

 

Üçüncü Ayırım

Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri

 1. Genel Olarak 2895

Açıklama       2895

İçtihatlar        2895

 1. Koşullar Ve Yüklemeler 2901

Açıklama       2901

İçtihatlar        2902

 1. Mirasçı Atama 2906

Açıklama       2906

İçtihatlar        2906

 1. Belirli Mal Bırakma 2911
 2. Konusu 2911

Açıklama       2911

İçtihatlar        2912

Iı. Teslim Borcu        2914

Açıklama       2914

İçtihatlar        2914

Iıı. Tereke İle İlgisi    2917

Açıklama       2917

İçtihatlar        2918

 1. Yedek Mirasçı Atama 2920

Açıklama       2920

 1. Artmirasçı Atama 2921
 2. Belirlenmesi 2921

Açıklama       2921

Iı. Artmirasçıya Geçiş          2922

Açıklama       2922

İçtihatlar        2922

Iıı. Güvence   2927

Açıklama       2927

İçtihatlar        2928

Iv. Hükümleri           2931

 1. Önmirasçı Hakkında 2931

Açıklama       2931

 1. Artmirasçı Hakkında 2932

Açıklama       2932

 1. Vakıf 2933

Açıklama       2933

 1. Miras Sözleşmeleri 2934
 2. Olumlu Miras Sözleşmesi 2934

Açıklama       2934

İçtihatlar        2935

Iı. Mirastan Feragat Sözleşmesi      2940

 1. Kapsamı 2940

Açıklama       2940

İçtihatlar        2941

 1. Hükümden Düşmesi 2946

Açıklama       2946

 1. Tereke Alacaklılarının Hakları 2947

Açıklama       2947

 

 

Dördüncü Ayırım

Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri

 1. Vasiyet 2949
 2. Şekilleri 2949
 3. Genel Olarak 2949

Açıklama       2949

İçtihatlar        2949

 1. Resmî Vasiyetname 2955
 2. Düzenlenmesi 2955

Açıklama       2955

İçtihatlar        2956

 1. Memurun İşlevi 2960

Açıklama       2960

İçtihatlar        2960

 1. Tanıkların Katılması 2965

Açıklama       2965

İçtihatlar        2965

 1. Mirasbırakan Tarafından Okunmaksızın Ve İmzalanmaksızın

      Düzenleme           2969

Açıklama       2969

İçtihatlar        2969

 1. Düzenlemeye Katılma Yasağı 2976

Açıklama       2976

İçtihatlar        2977

 1. Vasiyetnamenin Saklanması 2981

Açıklama       2981

İçtihatlar        2981

 1. El Yazılı Vasiyetname 2982

Açıklama       2983

İçtihatlar        2984

 1. Sözlü Vasiyet 2987
 2. Son Arzuları Anlatma 2987

Açıklama       2987

İçtihatlar        2988

 1. Belgeleme 2991

Açıklama       2991

İçtihatlar        2992

 1. Hükümden Düşme 2994

Açıklama       2994

İçtihatlar        2994

Iı. Vasiyetten Dönme            2997

 1. Yeni Vasiyetname İle 2997

Açıklama       2997

İçtihatlar        2997

 1. Yok Etme İle 3002

Açıklama       3002

İçtihatlar        3002

 1. Sonraki Tasarruflar 3005

Açıklama       3005

İçtihatlar        3005

 1. Miras Sözleşmesi 3009
 2. Şekli 3009

Açıklama       3009

İçtihatlar        3009

Iı. Ortadan Kaldırılması      3017

 1. Sağlararasında 3017
 2. Sözleşme Veya Vasiyetname İle 3017

Açıklama       3017

 1. Sözleşmeden Dönme Yolu İle 3019

Açıklama       3019

 1. Mirasbırakandan Önce Ölme 3020

Açıklama       3020

 1. Tasarruf Edilebilir Kısmın Daralması 3021

Açıklama       3021

İçtihatlar        3021

 

Beşinci Ayırım

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

 1. Atanması 3025
 2. Atanma Ve Ehliyet 3025

Açıklama       3025

İçtihatlar        3026

Iı. Birden Çok Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi           3030

Açıklama       3030

 1. Görev Ve Yetkileri 3031
 2. Genel Olarak 3031

Açıklama       3031

İçtihatlar        3032

Iı. Tereke Malları Üzerinde Tasarruf        3035

Açıklama       3035

 1. Görevin Sona Ermesi 3036

Açıklama       3036

 1. Denetlenmesi 3037

Açıklama       3037

İçtihatlar        3038

 1. Sorumluluğu 3041

Açıklama       3041

 

Altıncı Ayırım

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Ve Tenkisi

 1. İptal Davası 3043
 2. Sebepleri 3043

Açıklama       3043

İçtihatlar        3044

Iı. Dava Hakkı          3051

Açıklama       3051

Örnekler        3054

Vasiyetnamenin İptali Davası         3055

Örnekler        3057

İçtihatlar        3057

Iıı. Hak Düşürücü Süreler   3061

Açıklama       3061

İçtihatlar        3062

 1. Tenkis Davası 3070
 2. Koşulları 3070
 3. Genel Olarak 3070

Açıklama       3070

Örnekler        3074

İçtihatlar        3075

 1. Saklı Paylı Mirasçılar Lehine Kazandırmalar 3080

Açıklama       3080

İçtihatlar        3080

 1. Mirasçının Alacaklılarının Hakları 3088

Açıklama       3088

İçtihatlar        3089

Iı. Hükümleri 3093

 1. Genel Olarak 3093

Açıklama       3093

İçtihatlar        3093

 1. Bölünmez Mal Vasiyetinde 3100

Açıklama       3100

İçtihatlar        3101

 1. Sağlararası Kazandırmalar 3112
 2. Tenkise Tâbi Kazandırmalar 3112

Açıklama       3112

İçtihatlar        3113

 1. Geri Verme Borcu 3122

Açıklama       3122

 1. Hayat Sigortalarında 3123

Açıklama       3123

İçtihatlar        3123

 1. İntifa Hakkı Veya İrat Bakımından 3137

Açıklama       3137

 1. Artmirasçı Bakımından 3138

Açıklama       3138

İçtihatlar        3138

Iıı. Tenkiste Sıra       3159

Açıklama       3159

İçtihatlar        3160

Iv. Hak Düşürücü Süreler   3169

Açıklama       3169

İçtihatlar        3169

 

Yedinci Ayırım

Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar

 1. Mirasbırakanın Sağlığında Mallarını Vermesi

     Durumunda         3177

Açıklama       3177

 1. Mirastan Feragat Durumunda 3178
 2. Tenkis 3178

Açıklama       3178

İçtihatlar        3178

Iı. Geri Verme           3181

Açıklama       3181

 

İkinci Kısım

Mirasın Geçmesi

Birinci Bölüm

Mirasın Açılması

 1. Açılma Ve Değerlendirme Anı 3183

Açıklama       3183

İçtihatlar        3184

 1. Açılma Yeri Ve Yetkili Mahkeme 3193

Açıklama       3193

İçtihatlar        3193

 1. Açılmanın Hükümleri 3198
 2. Mirasa Ehliyet 3198

1.Hak Ehliyeti           3198

Açıklama       3198

İçtihatlar        3199

 1. Mirastan Yoksunluk 3207
 2. Sebepleri 3207

Açıklama       3207

İçtihatlar        3208

 1. Altsoya Etkisi 3215

Açıklama       3215

İçtihatlar        3215

Iı. Sağ Olmak            3217

 1. Mirasçı Olarak 3217

Açıklama       3217

İçtihatlar        3217

 1. Vasiyet Alacaklısı Olarak 3223

Açıklama       3223

İçtihatlar        3224

 1. Cenin 3230

Açıklama       3230

İçtihatlar        3230

 1. İleride Doğacak Çocuk 3236

Açıklama       3236

 1. Gaiplik 3237
 2. Gaibin Mirası 3237
 3. Güvence Karşılığı Teslim 3237

Açıklama       3237

 1. Geri Verme 3239

Açıklama       3239

Iı. Gaibe Düşen Miras          3240

Açıklama       3240

İçtihatlar        3241

Iıı. Gaibin Hem Mirasbırakan, Hem Mirasçı Olması       3243

Açıklama       3243

İçtihatlar        3244

Iv. Hazinenin İstemi 3245

Açıklama       3245

İçtihatlar        3245

 

İkinci Bölüm

Mirasın Geçmesinin Sonuçları

Birinci Ayırım

Koruma Önlemleri

 1. Genel Olarak 3259

Açıklama       3259

Örnekler        3264

İçtihatlar        3265

 1. Defter Tutma 3276

Açıklama       3276

İçtihatlar        3277

 1. Mühürleme 3286

Açıklama       3286

İçtihatlar        3287

 1. Terekenin Resmen Yönetilmesi 3293
 2. Genel Olarak 3293

Açıklama       3293

İçtihatlar        3294

Iı. Görev, Temsil Ve Sorumluluk   3299

Açıklama       3299

İçtihatlar        3301

Iıı. Mirasçıların Bilinmemesi           3308

Açıklama       3308

İçtihatlar        3308

 1. Vasiyetname İle İlgili İşlemler 3315
 2. Teslim Görevi Ve Alınacak Önlemler 3315

Açıklama       3315

İçtihatlar        3316

Iı. Vasiyetnamenin Açılması            3326

Açıklama       3326

İçtihatlar        3327

Iıı. İlgililere Tebliğ    3340

Açıklama       3340

İçtihatlar        3340

Iv. Mirasçılık Belgesi            3349

Açıklama       3349

İçtihatlar        3350

İkinci Ayırım

Mirasın Kazanılması

 1. Kazanma 3363
 2. Mirasçılar Tarafından 3363

Açıklama       3363

İçtihatlar        3364

Iı. Vasiyet Alacaklıları Tarafından            3380

 1. İstem 3380

Açıklama       3380

İçtihatlar        3381

 1. Özel Durumlar 3394

Açıklama       3394

 1. Zamanaşımı 3395

Açıklama       3395

İçtihatlar        3395

Iıı. Alacaklıların Durumu    3399

Açıklama       3399

İçtihatlar        3400

Iv. Tenkis Ve Geri İsteme    3413

Açıklama       3413

İçtihatlar        3413

 1. Ret 3417
 2. Ret Beyanı 3417
 3. Ret Hakkı 3417

Açıklama       3417

Örnekler        3424

İçtihatlar        3426

 1. Süre 3434
 2. Genel Olarak 3434

Açıklama       3434

İçtihatlar        3435

 1. Terekenin Yazımında 3444

Açıklama       3444

İçtihatlar        3444

 1. Ret Hakkının Geçmesi 3446

Açıklama       3446

İçtihatlar        3447

 1. Reddin Şekli 3449

Açıklama       3449

İçtihatlar        3450

Iı. Ret Hakkının Düşmesi    3457

Açıklama       3457

İçtihatlar        3458

Iıı. Mirasçılardan Biri Tarafından Ret      3464

Açıklama       3464

İçtihatlar        3464

Iv. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Ret       3471

 1. Genel Olarak 3471

Açıklama       3471

İçtihatlar        3472

 1. Mirasın Sağ Kalan Eşe Geçmesi 3478

Açıklama       3478

İçtihatlar        3478

 1. Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret 3482

Açıklama       3482

İçtihatlar        3483

 1. Ret Süresinin Uzatılması 3485

Açıklama       3485

İçtihatlar        3485

Vı. Vasiyetin Reddi  3488

Açıklama       3488

İçtihatlar        3488

Vıı. Mirasçıların Alacaklılarının Korunması        3491

Açıklama       3491

Örnekler        3494

İçtihatlar        3495

Vııı. Ret Hâlinde Sorumluluk         3509

Açıklama       3509

İçtihatlar        3510

 

Üçüncü Ayırım

Resmî Defter Tutma

 1. Koşulları 3521

Açıklama       3521

İçtihatlar        3522

 1. Usul 3528
 2. Deftere Geçirme 3528

Açıklama       3528

İçtihatlar        3529

Iı. İlân Yoluyla Çağrı           3533

Açıklama       3533

İçtihatlar        3534

Iıı. Doğrudan Doğruya Deftere Geçirme  3537

Açıklama       3537

Iv. Defter Tutmanın Sona Ermesi  3538

Açıklama       3538

İçtihatlar        3538

 1. Defter Tutma Sırasında Mirasçıların Durumu 3544
 2. Yönetim 3544

Açıklama       3544

İçtihatlar        3544

Iı. İcra Takibi, Dava Ve Zamanaşımı        3551

Açıklama       3551

İçtihatlar        3551

 1. Sonuçları 3562
 2. Beyana Çağrı 3562

Açıklama       3562

İçtihatlar        3563

Iı. Beyan        3567

Açıklama       3567

İçtihatlar        3567

Iıı. Resmî Deftere Göre Kabulün Sonuçları         3570

 1. Deftere Yazılanlardan Sorumluluk 3570

Açıklama       3570

İçtihatlar        3570

 1. Deftere Yazılmayanlardan Sorumluluk 3572

Açıklama       3572

İçtihatlar        3573

 1. Kefalet Borçlarından Sorumluluk 3578

Açıklama       3578

İçtihatlar        3578

 1. Mirasın Devlete Geçmesi Hâli 3583

Açıklama       3583

İçtihatlar        3583

 

Dördüncü Ayırım

Resmî Tasfiye

 1. Koşulları 3587
 2. Mirasçıların İstemi İle 3587

Açıklama       3587

İçtihatlar        3588

Iı. Mirasbırakanın Alacaklılarının İstemi İle        3593

Açıklama       3593

İçtihatlar        3594

 1. Usul 3597
 2. Yönetim 3597

Açıklama       3597

İçtihatlar        3599

Iı. Olağan Usul İle Tasfiye   3601

Açıklama       3601

Iıı. İflâs Usulü İle Tasfiye    3603

Açıklama       3603

İçtihatlar        3603

 

Beşinci Ayırım

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

 1. Koşulları 3609

Açıklama       3609

Örnekler        3612

İçtihatlar        3613

 1. Hükümleri 3618

Açıklama       3618

 1. Zamanaşımı 3619

Açıklama       3619

İçtihatlar        3620

 

 

Üçüncü Bölüm

Mirasın Paylaşılması

Birinci Ayırım

Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı

 1. Mirasın Geçmesinin Sonucu 3627
 2. Miras Ortaklığı 3627

Açıklama       3627

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması        3628

Örnekler        3630

İçtihatlar        3631

Iı. Mirasçıların Sorumluluğu          3636

Açıklama       3636

İçtihatlar        3637

 1. Paylaşmayı İsteme Hakkı 3645

Açıklama       3645

İçtihatlar        3646

 1. Cenin Nedeniyle Erteleme 3655

Açıklama       3655

 1. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 3656

Açıklama       3656

Örnekler        3658

İçtihatlar        3659

 1. Birlikte Yaşayanların Hakkı 3666

Açıklama       3666

 

İkinci Ayırım

Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı

 1. Genel Olarak 3667

Açıklama       3667

İçtihatlar        3668

 1. Paylaşma Kuralları 3671
 2. Mirasbırakanın Tasarrufu 3671

Açıklama       3671

İçtihatlar        3672

Iı. Paylaşmaya Kayyımın Katılması           3675

Açıklama       3675

İçtihatlar        3675

 1. Paylaşmanın Gerçekleşmesi 3680
 2. Mirasçıların Eşitliği 3680

Açıklama       3680

İçtihatlar        3681

Iı. Payların Oluşturulması   3683

Açıklama       3683

Mirasın (Terekenin) Paylaşılması Davası  3684

Örnekler        3690

İçtihatlar        3691

Iıı. Bazı Malların Özgülenmesi Veya Satılması     3697

Açıklama       3697

İçtihatlar        3697

 1. Aile Konutu Ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi 3701

Açıklama       3703

İçtihatlar        3704

 1. Özellikleri Olan Eşya 3711
 2. Bütünlük Oluşturan Veya Aile Belgeleri İle Özel Anı

    Değeri Olan Eşya  3711

Açıklama       3711

İçtihatlar        3712

Iı. Mirasbırakanın Mirasçılardaki Alacakları      3716

Açıklama       3716

Iıı. Rehnedilmiş Tereke Malları      3717

Açıklama       3717

Iv. Taşınmazlar         3718

 1. Bölünme 3718

Açıklama       3718

 1. Özgülenme 3719
 2. Özgülenmeye Esas Olan Değer 3719

Açıklama       3719

İçtihatlar        3719

 1. Değerin Belirlenmesi 3721

Açıklama       3721

İçtihatlar        3721

 1. Tarımsal İşletmeler 3726
 2. Paylaştırma Dışında Bırakma 3726
 3. Koşulları 3726

Açıklama       3726

 1. Taşınırların Özgülenmesi 3727

Açıklama       3727

 1. Özgülenmenin Hangi Mirasçıya Yapılacağı 3728

Açıklama       3728

 1. Ölüme Bağlı Tasarruf İle Düzenleme 3729

Açıklama       3729

 1. Ergin Olmayan Mirasçılar 3730

Açıklama       3730

 1. Aile Malları Ortaklığı 3731
 2. İstem Hakkı 3731

Açıklama       3731

 1. Ortaklığın Sona Erdirilmesi 3732

Açıklama       3732

 1. Diğer Mirasçıların Paylarının Mirasçı İrat Senediyle

     Karşılanması        3733

Açıklama       3733

 1. Yan Sınaî İşletme 3735

Açıklama       3735

 1. İşletmenin Satılması 3736

Açıklama       3736

 

 

 

Üçüncü Ayırım

Mirasta Denkleştirme

 1. Mirasçılar Arasında 3737

Açıklama       3737

Örnekler        3740

İçtihatlar        3742

 1. Mirasçılık Sıfatının Kaybı Hâlinde 3750

Açıklama       3750

 1. Denkleştirme Şekli 3751
 2. Geri Verme Veya Mahsup 3751

Açıklama       3751

İçtihatlar        3751

Iı. Miras Payını Aşan Kazandırmalar       3756

Açıklama       3756

İçtihatlar        3756

Iıı. Denkleştirme Değeri       3758

Açıklama       3758

İçtihatlar        3758

 1. Eğitim Ve Öğrenim Giderleri 3760

Açıklama       3760

 1. Hediyeler Ve Evlenme Giderleri 3762

Açıklama       3762

İçtihatlar        3762

 

Dördüncü Ayırım

Paylaşmanın Tamamlanması Ve Sonucu

 1. Paylaşmanın Sonuçlandırılması 3765
 2. Paylaşma Sözleşmesi 3765

Açıklama       3765

İçtihatlar        3766

Iı. Miras Payı Üzerinde Sözleşme   3778

Açıklama       3778

İçtihatlar        3778

Iıı. Mirasın Açılmasından Önce Yapılan Sözleşmeler      3782

Açıklama       3784

İçtihatlar        3785

 1. Mirasçıların Birbirine Karşı Sorumluluğu 3790
 2. Garanti Borcu 3790

Açıklama       3790

Iı. Paylaşma Sözleşmesinin Geçersizliği     3792

Açıklama       3792

İçtihatlar        3792

 1. Mirasçıların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 3796
 2. Müteselsil Sorumluluk 3796

Açıklama       3796

İçtihatlar        3797

Iı. Mirasçılara Rücu 3798

Açıklama       3798

İçtihatlar        3799

 

Cilt 6

 

İçindekiler

 

Önsöz     3807

Kısaltmalar        3809

İçindekiler 3811

 

Dördüncü Kitap

Eşya Hukuku

Birinci Kısım

Mülkiyet

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

 1. Mülkiyet Hakkının İçeriği 3821

Açıklama      3821

İçtihatlar   3822

 1. Mülkiyet Hakkının Kapsamı 3827
 2. Bütünleyici Parça 3827

Açıklama      3827

İçtihatlar   3828

 1. Doğal Ürünler 3837

Açıklama      3837

İçtihatlar   3837

Iıı. Eklenti    3840

 1. Tanım 3840

Açıklama      3840

İçtihatlar   3840

 1. Eklenti Sayılmayanlar 3846

Açıklama      3846

İçtihatlar   3846

 1. Birlikte Mülkiyet 3848
 2. Paylı Mülkiyet 3848
 3. Genel Kurallar 3848

Açıklama      3848

İçtihatlar   3849

 1. Yönetim Ve Tasarruf 3857
 2. Anlaşmalar 3857

Açıklama      3857

İçtihatlar   3858

 1. Olağan Yönetim İşleri 3861

Açıklama      3861

İçtihatlar   3861

 1. Önemli Yönetim İşleri 3864

Açıklama      3864

İçtihatlar   3865

 1. Olağanüstü Yönetim İşleri Ve Tasarruflar 3873

Açıklama      3873

İçtihatlar   3874

 1. Yararlanma, Kullanma Ve Koruma 3880

Açıklama      3880

İçtihatlar   3881

 1. Giderler Ve Yükümlülükler 3886

Açıklama      3886

İçtihatlar   3886

 1. Kararların Bağlayıcılığı 3891

Açıklama      3891

İçtihatlar   3891

 1. Paydaşlıktan Çıkarma 3899
 2. Paydaşın Çıkarılması 3899

Açıklama      3899

İçtihatlar   3901

 1. Diğer Hak Sahiplerinin Çıkarılması 3905

Açıklama      3905

İçtihatlar   3905

 1. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 3909
 2. Paylaşma İstemi 3909

Açıklama      3909

İçtihatlar   3909

 1. Paylaşma Biçimi 3916

Açıklama      3916

İçtihatlar   3917

 1. İntifa Hakkı Sahibinin Durumu 3926

Açıklama      3926

İçtihatlar   3926

 1. Elbirliği Mülkiyeti 3930
 2. Kaynakları Ve Niteliği 3930

Açıklama      3930

İçtihatlar   3930

 1. Hükümleri 3937

Açıklama      3937

İçtihatlar   3938

 1. Sona Ermesi 3945

Açıklama      3945

İçtihatlar   3946

 

İkinci Bölüm

Taşınmaz Mülkiyeti

Birinci Ayırım

Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması Ve Kaybı

 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 3955

Açıklama      3955

İçtihatlar   3956

 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 3962
 2. Tescil 3962

Açıklama      3962

İçtihatlar   3963

 1. Kazanma Yolları 3968

1.Hukukî İşlem     3968

Açıklama      3968

İçtihatlar   3969

 1. İşgal 3975

Açıklama      3975

İçtihatlar   3976

 1. Yeni Arazi Oluşması 3978

Açıklama      3978

İçtihatlar   3979

 1. Arazi Kayması 3982
 2. Genel Olarak 3982

Açıklama      3982

Örnekler      3983

İçtihatlar   3985

 1. Heyelân 3988

Açıklama      3988

İçtihatlar   3988

 1. Sınırın Yeniden Belirlenmesi 3993

Açıklama      3993

Örnekler      3994

 1. Kazandırıcı Zamanaşımı 3996
 2. Olağan Zamanaşımı 3996

Açıklama      3996

Örnekler      3997

İçtihatlar   3998

 1. Olağanüstü Zamanaşımı 4005

Açıklama      4005

Tapu Tescil Davası……………………………………...……………………4007

Örnekler      4011

Tescile İtiraz Davası…………………………………………………..……4012

Örnekler      4013

İçtihatlar   4014

 1. Sürelerin Hesabı 4025

Açıklama      4025

İçtihatlar   4025

 1. Sahipsiz Yerler Ve Yararı Kamuya Ait Mallar 4031

Açıklama      4031

İçtihatlar   4032

Iıı. Tescili İsteme Hakkı    4034

Açıklama      4034

İçtihatlar   4034

 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı 4038

Açıklama      4038

İçtihatlar   4038

 

 

 

İkinci Ayırım

Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği Ve Kısıtlamaları

 1. Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği 4043
 2. Kapsam 4043

Açıklama      4043

İçtihatlar   4043

 1. Sınırlar 4046
 2. Sınırların Belirlenmesi 4046

Açıklama      4046

İçtihatlar   4046

 1. Sınır Belirleme Yükümlülüğü 4053

Açıklama      4053

İçtihatlar   4053

 1. Sınırlıklar Üzerinde Paylı Mülkiyet 4056

Açıklama      4056

İçtihatlar   4056

Iıı. Arazideki Yapılar          4060

 1. Arazi Ve Yapı Malzemesi 4060
 2. Mülkiyet İlişkisi 4060

Açıklama      4060

Örnekler      4063

İçtihatlar   4064

 1. Tazminat 4070

Açıklama      4070

İçtihatlar   4070

 1. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi 4078

Açıklama      4078

Örnekler      4080

İçtihatlar   4082

 1. Taşkın Yapılar 4089

Açıklama      4089

Örnekler      4091

İçtihatlar   4092

 1. Üst Hakkı 4101

Açıklama      4101

İçtihatlar   4101

 1. Mecralar 4108

Açıklama      4108

İçtihatlar   4109

 1. Taşınır Yapılar 4114

Açıklama      4114

İçtihatlar   4114

 1. Araziye Dikilen Fidanlar 4116

Açıklama      4116

İçtihatlar   4116

 1. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 4123

Açıklama      4123

İçtihatlar   4123

 

 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları 4130
 2. Genel Olarak 4130

Açıklama      4130

 1. Devir Hakkının Kısıtlamaları 4131
 2. Yasal Önalım Hakkı 4131
 3. Önalım Hakkı Sahibi 4131

Açıklama      4131

Örnekler      4134

İçtihatlar   4135

 1. Kullanma Yasağı, Feragat Ve Hak Düşürücü Süre 4143

Açıklama      4143

İçtihatlar   4144

 1. Kullanılması 4150

Açıklama      4150

İçtihatlar   4151

 1. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı 4158

Açıklama      4158

İçtihatlar   4158

 1. Alım Ve Geri Alım Hakları 4162

Açıklama      4162

İçtihatlar   4163

Iıı. Komşu Hakkı   4168

 1. Kullanma Biçimi 4168

Açıklama      4168

İçtihatlar   4169

 1. Kazı Ve Yapılar 4175
 2. Kural 4175

Açıklama      4175

İçtihatlar   4175

 1. Özel Kurallar 4180

Açıklama      4180

 1. Bitkiler 4181
 2. Kural 4181

Açıklama      4181

İçtihatlar   4181

 1. Özel Kurallar 4185

Açıklama      4185

İçtihatlar   4185

 1. Doğal Olarak Akan Su 4188

Açıklama      4188

İçtihatlar   4188

 1. Fazla Suyun Akıtılması 4193

Açıklama      4193

İçtihatlar   4193

 1. Mecra Geçirilmesi 4198
 2. Katlanma Yükümlülüğü 4198

Açıklama      4198

İçtihatlar   4199

 

 1. Yükümlü Taşınmaz Malikinin Menfaatinin Korunması 4205

Açıklama      4205

 1. Durumun Değişmesi 4206

Açıklama      4206

 1. Geçit Hakları 4207
 2. Zorunlu Geçit 4207

Açıklama      4207

Örnekler      4210

İçtihatlar   4211

 1. Diğer Geçit Hakları 4220

Açıklama      4220

İçtihatlar   4221

 1. Sınırlıklar 4227

Açıklama      4227

İçtihatlar   4227

 1. Katılma Yükümlülüğü 4233

Açıklama      4233

İçtihatlar   4233

 1. Başkasının Arazisine Girme Hakkı 4240
 2. Orman Ve Mer'aya Girme 4240

Açıklama      4240

İçtihatlar   4240

 1. Sürüklenen Şeyler İle Benzerlerinin Alınması 4245

Açıklama      4245

 1. Zorunluluk Hâlinde 4246

Açıklama      4246

 1. Kamu Hukuku Kısıtlamaları 4247
 2. Genel Olarak 4247

Açıklama      4247

İçtihatlar   4248

 1. Toprağın İyileştirilmesi 4249

Açıklama      4249

İçtihatlar   4249

 1. Kaynak Ve Yeraltı Suları 4256
 2. Mülkiyet Ve İrtifak Hakkı 4256

Açıklama      4256

İçtihatlar   4257

 1. Kaynaklara Zarar Verilmesi 4263
 2. Tazminat 4263

Açıklama      4263

İçtihatlar   4263

 1. Eski Duruma Getirme 4268

Açıklama      4268

İçtihatlar   4268

Iıı. Aynı Yataktan Beslenen Kaynaklar       4273

Açıklama      4273

İçtihatlar   4273

 

 

 1. Özel Kanun Hükümleri Ve Yerel Âdet 4275
 2. Zorunlu Su 4276

Açıklama      4276

İçtihatlar   4276

 

Üçüncü Bölüm

Taşınır Mülkiyeti

 1. Konusu 4283

Açıklama      4283

İçtihatlar   4283

 1. Kazanılması 4287
 2. Mülkiyetin Nakli 4287
 3. Zilyetliğin Devri 4287

Açıklama      4287

İçtihatlar   4288

 1. Mülkiyetin Saklı Tutulması 4295
 2. Genel Olarak 4295

Açıklama      4295

İçtihatlar   4295

 1. Taksitle Satış 4299

Açıklama      4299

İçtihatlar   4299

 1. Hükmen Teslim 4302

Açıklama      4302

İçtihatlar   4302

 1. Sahiplenme 4304
 2. Sahipsiz Şeyler 4304

Açıklama      4304

 1. Sahipsiz Duruma Gelen Hayvanlar 4305

Açıklama      4305

Iıı. Bulunmuş Eşya       4306

 1. Arama Ve İlân 4306

Açıklama      4306

İçtihatlar   4307

 1. Koruma Ve Satma 4308

Açıklama      4308

 1. Mülkiyetin Kazanılması, Geri Verme 4309

Açıklama      4309

 1. Define 4310

Açıklama      4310

 1. Bilimsel Değeri Olan Eşya 4311

Açıklama      4311

 1. Düşen Veya Sürüklenen Şeyler 4312

Açıklama      4312

 1. İşleme 4313

Açıklama      4313

İçtihatlar   4313

 1. Karışma Ve Birleşme 4315

Açıklama      4315

Vıı. Kazandırıcı Zamanaşımı     4316

Açıklama      4316

İçtihatlar   4316

 1. Kaybedilmesi 4318

Açıklama      4318

İçtihatlar   4318

 

Cilt 7 

 

İçindekiler

 

Önsöz 4327

Kısaltmalar    4329

İçindekiler     4331

 

İkinci Kısım

Sınırlı Aynî Haklar

Birinci Bölüm

İrtifak Hakları Ve Taşınmaz Yükü

Birinci Ayırım

Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı

 1. Konusu 4351

Açıklama       4351

İçtihatlar        4352

 1. Kurulması Ve Sona Ermesi 4358
 2. Kurulması 4358
 3. Tescil 4358

Açıklama       4358

İçtihatlar        4359

 1. Sözleşme 4365

Açıklama       4365

İçtihatlar        4365

 1. Kendi Taşınmazı Üzerinde İrtifak Hakkı 4368

Açıklama       4368

Iı. Sona Ermesi         4369

 1. Genel Olarak 4369

Açıklama       4369

İçtihatlar        4369

 1. Her İki Taşınmaza Aynı Kimsenin Malik Olması 4371

Açıklama       4371

İçtihatlar        4371

 1. Mahkeme Kararı 4374

Açıklama       4374

İrtifak Hakkının Terkini Davası    4374

Örnekler        4375

İçtihatlar        4376

 1. Hükümleri 4380
 2. Kapsamı 4380
 3. Genel Olarak 4380

Açıklama       4380

İçtihatlar        4380

 1. Tescile Göre 4383

Açıklama       4383

 1. İhtiyaçların Değişmesi 4384

Açıklama       4384

 1. Özel Kanun Hükümleri Ve Yerel Âdet 4385

Açıklama       4385

Iı. Bakım Giderleri   4386

Açıklama       4386

İçtihatlar        4386

Iıı. Değişiklikler         4389

 1. İrtifak Hakkının İlişkin Olduğu Yerin Değiştirilmesi 4389

Açıklama       4389

İçtihatlar        4390

 1. Bölünme 4394
 2. Yararlanan Taşınmazın Bölünmesi 4394

Açıklama       4394

 1. Yüklü Taşınmazın Bölünmesi 4395

Açıklama       4395

İçtihatlar        4395

 

İkinci Ayırım

İntifa Hakkı Ve Diğer İrtifak Hakları

 1. İntifa Hakkı 4399
 2. Konusu 4399

Açıklama       4399

İçtihatlar        4399

Iı. Kurulması 4402

Açıklama       4402

İçtihatlar        4402

Iıı. Sona Ermesi        4406

 1. Sona Erme Sebepleri 4406

Açıklama       4406

İçtihatlar        4406

 1. Süresi 4408

Açıklama       4408

İçtihatlar        4408

 1. Harap Olma Veya Kamulaştırma 4410

Açıklama       4410

 1. Geri Verme 4411
 2. Yükümlülük 4411

Açıklama       4411

 1. Sorumluluk 4412

Açıklama       4412

 1. Giderler 4413

Açıklama       4413

 1. Zamanaşımı 4414

Açıklama       4414

Iv. İntifa Hakkının Hükümleri       4415

 1. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları 4415
 2. Genel Olarak 4415

Açıklama       4415

İçtihatlar        4415

 1. Doğal Ürünler 4419

Açıklama       4419

 1. Faizler 4420

Açıklama       4420

 1. Hakkın Kullanılmasının Devri 4421

Açıklama       4421

İçtihatlar        4421

 1. Malikin Hakları 4423
 2. Gözetim 4423

Açıklama       4423

İçtihatlar        4423

 1. Güvence İsteme 4427

Açıklama       4427

İçtihatlar        4427

 1. Bağışlamada Güvence 4431

Açıklama       4431

 1. Güvence Verilmemesinin Sonuçları 4432

Açıklama       4432

İçtihatlar        4432

 1. Defter Tutma 4434

Açıklama       4434

 1. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 4435
 2. Malın Korunması 4435

Açıklama       4435

 1. Bakım Ve İşletme Giderleri 4436

Açıklama       4436

 1. Malvarlığı İntifaında Borçların Faizi 4437

Açıklama       4437

 1. Sigorta Ettirme 4438

Açıklama       4438

 1. Özel Hâller 4439
 2. Taşınmazlar 4439
 3. Ürünler 4439

Açıklama       4439

 1. Özgülenme Yönü 4440

Açıklama       4440

 1. Ormanlar 4441

Açıklama       4441

 1. Tüketilebilen Ve Değeri Biçilen Şeyler 4442

Açıklama       4442

 1. Alacaklar 4443
 2. Yararlanmanın Kapsamı 4443

Açıklama       4443

 1. Ödeme Ve İşletme 4444

Açıklama       4444

 1. Devir İsteme Hakkı 4445

Açıklama       4445

 1. Oturma Hakkı 4446
 2. Genel Olarak 4446

Açıklama       4446

İçtihatlar        4446

Iı. Oturma Hakkının Kapsamı        4449

Açıklama       4449

Iıı. Giderler    4450

Açıklama       4450

 1. Üst Hakkı 4451
 2. Konu Ve Tapu Kütüğüne Kayıt 4451

Açıklama       4451

İçtihatlar        4451

Iı. İçerik Ve Kapsam            4454

Açıklama       4454

İçtihatlar        4454

Iıı. Sona Ermenin Sonuçları            4456

 1. Yapı Mülkiyetinin Malike Geçmesi 4456

Açıklama       4456

 1. Bedel 4457

Açıklama       4457

 1. Diğer Hükümler 4458

Açıklama       4458

Iv. Süresinden Önce Devir İstemi   4459

 1. Koşulları 4459

Açıklama       4459

 1. Hakkın Kullanılması 4460

Açıklama       4460

 1. Diğer Hâller 4461

Açıklama       4461

 1. Üst Hakkı İradının Güvencesi 4462
 2. İpotek Kurulmasını İsteme Hakkı 4462

Açıklama       4462

 1. Tescil 4463

Açıklama       4463

Vı. Sürenin Üst Sınırı           4464

Açıklama       4464

 1. Kaynak Hakkı 4465

Açıklama       4465

İçtihatlar        4465

 1. Diğer İrtifak Hakları 4469

Açıklama       4469

 

Üçüncü Ayırım

Taşınmaz Yükü

 1. Konusu 4471

Açıklama       4471

 1. Kurulması Ve Sona Ermesi 4472
 2. Kurulması 4472
 3. Tescil Ve Kazanma 4472

Açıklama       4472

 1. Kamu Hukukuna İlişkin Taşınmaz Yükü 4473

Açıklama       4473

İçtihatlar        4473

 1. Güvence Amacıyla Kurulma 4477

Açıklama       4477

Iı. Sona Ermesi         4478

 1. Genel Olarak 4478

Açıklama       4478

 1. Yükten Kurtarma 4479
 2. Alacaklının Yetkisi 4479

Açıklama       4479

İçtihatlar        4479

 1. Yükümlünün Yetkisi 4491

Açıklama       4491

 1. Yükten Kurtarma Bedeli 4492

Açıklama       4492

 1. Zamanaşımı 4493

Açıklama       4493

İçtihatlar        4493

 1. Hükümleri 4499
 2. Alacaklının Hakkının Niteliği 4499

Açıklama       4499

İçtihatlar        4499

Iı. Yükün Niteliği      4502

Açıklama       4502

İçtihatlar        4502

 

İkinci Bölüm

Taşınmaz Rehni

Birinci Ayırım

Genel Hükümler

 1. Koşullar 4507
 2. Taşınmaz Rehninin Türleri 4507

Açıklama       4507

İçtihatlar        4507

Iı. Güvence Altına Alınan Alacak  4509

 1. Ana Para 4509

Açıklama       4509

İçtihatlar        4510

 1. Faiz 4521

Açıklama       4521

Iıı. Taşınmaz  4522

 1. Rehne Konu Olabilme 4522

Açıklama       4522

İçtihatlar        4522

2.Belirli Olma            4524

 1. Taşınmaz Tek İse 4524

Açıklama       4524

 1. Taşınmaz Birden Çok İse 4525

Açıklama       4525

İçtihatlar        4525

 1. Rehnin Kurulması Ve Sona Ermesi 4532
 2. Rehnin Kurulması 4532
 3. Tescil 4532

Açıklama       4532

İçtihatlar        4533

 1. Birden Çok Kişiye Ait Taşınmazlarda 4536

Açıklama       4536

İçtihatlar        4536

Iı. Rehnin Sona Ermesi        4539

Açıklama       4539

İçtihatlar        4539

Iıı. Taşınmazların Birleştirilmesi     4544

 1. Rehnin Başka Taşınmaz Üzerine Geçmesi 4544

Açıklama       4544

İçtihatlar        4544

 1. Borçlunun Taşınmazı Rehinden Kurtarması 4547

Açıklama       4547

Örnekler        4547

 1. Bedel Olarak Ödenen Para 4549

Açıklama       4549

 1. Hükmü 4550
 2. Rehnin Kapsamı 4550

Açıklama       4550

İçtihatlar        4550

Iı. Kira Bedelleri       4554

Açıklama       4554

İçtihatlar        4555

Iıı. Zamanaşımı         4556

Açıklama       4556

Iv. Önlem Alma Yetkisi       4557

 1. Değer Düşmelerine Karşı 4557
 2. Koruma Önlemleri 4557

Açıklama       4557

 1. Güvence, Eski Hâle Getirme, Kısmî Ödeme İsteme 4558

Açıklama       4558

İçtihatlar        4558

 1. Değerin Kusur Olmadan Düşmesi 4560

Açıklama       4560

 1. Rehinli Taşınmazın Kısmen Devri 4561

Açıklama       4561

 1. Rehinden Sonra Kurulan Aynî Haklar 4562

Açıklama       4562

Vı. Rehin Derecesi    4563

 1. Rehin Derecesinin Hükümleri 4563

Açıklama       4563

İçtihatlar        4563

 1. Rehin Dereceleri Arasındaki İlişki 4566

Açıklama       4566

İçtihatlar        4566

 1. Boş Dereceler 4569

Açıklama       4569

Vıı. Rehnin Paraya Çevrilmesi       4570

 1. Paraya Çevirme Şekli 4570

Açıklama       4570

İçtihatlar        4570

 1. Satış Bedelinin Dağıtılması 4576

Açıklama       4576

 1. Güvencenin Kapsamı 4577

Açıklama       4577

İçtihatlar        4577

 1. Zorunlu Masrafların Güvencesi 4579

Açıklama       4579

Vııı. Arazinin İyileştirilmesi Hâlinde Rehin Hakkı           4580

 1. Öncelik 4580

Açıklama       4580

İçtihatlar        4580

 1. Borcun Ödenmesi Ve Rehnin Sona Ermesi 4582

Açıklama       4582

Ix. Sigorta Tazminatı Üzerinde Hak          4583

Açıklama       4583

İçtihatlar        4583

 1. Alacaklının Temsili 4587

Açıklama       4587

Örnekler        4587

 

İkinci Ayırım

İpotek

 1. Amaç Ve Nitelik 4589

Açıklama       4589

İçtihatlar        4589

 1. Kurulması Ve Sona Ermesi 4594
 2. Kuruluş 4594

Açıklama       4594

Iı. Sona Erme            4595

 1. İpoteğin Terkinini İsteme Hakkı 4595

Açıklama       4595

İçtihatlar        4595

 1. Borçtan Sorumlu Olmayan Malikin Hakkı 4600

Açıklama       4600

İçtihatlar        4600

 1. İpotekten Kurtarma 4603
 2. Koşulları Ve Usulü 4603

Açıklama       4603

Örnekler        4603

İçtihatlar        4604

 1. Açık Artırma 4607

Açıklama       4607

 1. Ödeme İstemi 4608

Açıklama       4608

İçtihatlar        4608

 1. Hükmü 4612
 2. Mülkiyet Ve Borçluluk 4612
 3. Taşınmazın Devri 4612

Açıklama       4612

İçtihatlar        4612

 1. Taşınmazın Bölünmesi 4615

Açıklama       4615

İçtihatlar        4615

 1. Borcu Yüklenmenin Bildirilmesi 4618

Açıklama       4618

Iı. Alacağın Devri     4619

Açıklama       4619

İçtihatlar        4619

 1. Kanunî İpotek 4622
 2. Tescile Tâbi Olmayan Kanunî İpotek 4622

Açıklama       4622

Iı. Tescile Tâbi Kanunî İpotekler   4623

 1. Hâller 4623

Açıklama       4623

İçtihatlar        4623

 1. Satıcılar, Mirasçılar Ve Diğer Elbirliği Ortakları Bakımından 4627

Açıklama       4627

İçtihatlar        4627

 1. Zanaatkâr Ve Yükleniciler Bakımından 4629
 2. Tescil 4629

Açıklama       4629

İçtihatlar        4629

 1. Sıra 4633

Açıklama       4633

İçtihatlar        4633

 1. Öncelik 4638

Açıklama       4638

 

Üçüncü Ayırım

İpotekli Borç Senedi Ve İrat Senedi

 1. İpotekli Borç Senedi 4639
 2. Amaç Ve Nitelik 4639

Açıklama       4639

Iı. Değer Biçilmesi     4640

Açıklama       4640

Iıı. Muacceliyet Bildirimi     4641

Açıklama       4641

Iv. Malikin Durumu 4642

Açıklama       4642

 1. Devir Ve Bölünme 4643

Açıklama       4643

İçtihatlar        4643

 1. İrat Senedi 4645
 2. Amaç Ve Nitelik 4645

Açıklama       4645

Iı. Sorumluluğun Sınırı        4646

Açıklama       4646

Iıı. Devletin Sorumluluğu    4647

Açıklama       4647

Iv. Yükten Kurtarma          4648

Açıklama       4648

 1. Borç Ve Mülkiyet 4649

Açıklama       4649

İçtihatlar        4649

Vı. Bölünme  4652

Açıklama       4652

İçtihatlar        4652

 1. Ortak Hükümler 4654
 2. Kurulması 4654
 3. Alacağın Niteliği 4654

Açıklama       4654

 1. Senedin Dayanağı Borç İle İlişkisi 4655

Açıklama       4655

 1. Tescil Ve Rehin Senedi 4656
 2. Rehin Senedini Düzenleme Gereği 4656

Açıklama       4656

 1. Rehin Senedinin Düzenlenmesi 4657

Açıklama       4657

İçtihatlar        4657

 1. Rehin Senedinin Şekli 4659

Açıklama       4659

İçtihatlar        4659

 1. Alacaklının Belirlenmesi 4661
 2. Düzenleme Sırasında 4661

Açıklama       4661

İçtihatlar        4661

 1. Ortak Temsilci 4667

Açıklama       4667

 1. Ödeme Yeri 4668

Açıklama       4668

 1. Alacağın Devrinden Sonra Ödeme 4669

Açıklama       4669

Iı. Sona Erme            4670

1.Alacaklının Olmaması       4670

Açıklama       4670

 1. Terkin 4671

Açıklama       4671

İçtihatlar        4671

Iıı. Alacaklının Hakları        4677

 1. İyiniyetin Korunması 4677
 2. Tescil Bakımından 4677

Açıklama       4677

 1. Senet Bakımından 4678

Açıklama       4678

 1. Senet İle Tescilin İlişkisi 4679

Açıklama       4679

 1. Hakkın İleri Sürülmesi 4680

Açıklama       4680

 1. Alacağın Devri 4681

Açıklama       4681

Iv. İptal          4682

 1. Senedin Kaybedilmesi 4682

Açıklama       4682

 1. İlân Yoluyla Duyuru 4683

Açıklama       4683

 1. Borçlunun Def'ileri 4684

Açıklama       4684

Vı. Ödenen Senedin Geri Verilmesi           4685

Açıklama       4685

Vıı. Hukukî İlişkide Değişiklik        4686

Açıklama       4686

 

Dördüncü Ayırım

Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri

 1. Rehinli Tahviller 4687

Açıklama       4687

İçtihatlar        4687

 1. Seri Hâlinde Rehin Senedi Çıkarılması 4689
 2. Genel Olarak 4689

Açıklama       4689

İçtihatlar        4689

Iı. Düzenlenmesi       46895

Açıklama       46985

Iıı. Borcun Kısım Kısım Ödenmesi 468996

Açıklama       4730696

İçtihatlar        4730696

Iv. Tescil        4698

Açıklama       4698

 1. Hükmü 4699
 2. Senedi Çıkaran Aracı Kurum 4699

Açıklama       4699

2.Senetlerin Geri Ödenmesi 4700

 1. Ödeme Plânı 4700

Açıklama       4700

 1. Denetleme 4701

Açıklama       4701

 1. Geri Ödemelerin Özgülenmesi 4702

Açıklama       4702

 

Üçüncü Bölüm

Taşınır Rehni

Birinci Ayırım

Teslime Bağlı Rehin Ve Hapis Hakkı

 1. Teslime Bağlı Rehin 4703
 2. Kurulması 4703
 3. Alacaklının Zilyetliği 4703

Açıklama       4703

İçtihatlar        4704

 1. Ayrık Durumlar 4707

Açıklama       4707

İçtihatlar        4714

 1. Art Rehin 4717

Açıklama       4717

 1. Alt Rehin 4718

Açıklama       4718

Iı. Rehnin Sona Ermesi        4719

 1. Zilyetliğin Kaybı 4719

Açıklama       4719

 1. Geri Verme Borcu 4720

Açıklama       4720

 1. Alacaklının Sorumluluğu 4721

Açıklama       4721

Iıı. Rehnin Hükümleri          4722

 1. Alacaklının Hakkı 4722

Açıklama       4722

İçtihatlar        4722

 1. Rehnin Kapsamı 4724

Açıklama       4724

 1. Rehnin Sırası 4725

Açıklama       4725

 1. Mülkiyetin Geçememesi 4726

Açıklama       4726

İçtihatlar        4726

 1. Hapis Hakkı 4730
 2. Koşulları 4730

Açıklama       4730

İçtihatlar        4730

Iı. Ayrık Durumlar   4738

Açıklama       4738

Iıı. Borç Ödemeden Aciz      4739

Açıklama       4739

Iv. Hükümleri           4740

Açıklama       4740

 

İkinci Ayırım

Alacaklar Ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin

 1. Genel Olarak 4741

Açıklama       4741

 1. Kurulması 4742
 2. Senede Bağlı Olan Veya Olmayan Alacaklarda 4742

Açıklama       4742

İçtihatlar        4742

Iı. Kıymetli Evrakta 4744

Açıklama       4744

Iıı. Emtiayı Temsil Eden Senetlerde           4745

Açıklama       4745

Iv. Art Rehin 4746

Açıklama       4746

İçtihatlar        4746

 1. Hükümleri 4748
 2. Rehnin Kapsamı 4748

Açıklama       4748

Iı. Rehinli Pay Senetlerinin Temsili            4749

Açıklama       4749

Iıı. Yönetim Ve Ödeme        4750

Açıklama       4750

 

Üçüncü Ayırım

Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi İle Uğraşanlar

 1. Ödünç Verenler 4751
 2. İşletme İzni Alma 4751

Açıklama       4751

Iı. Süre           4752

Açıklama       4752

 1. Taşınır Rehni Karşılığı Ödünç 4753
 2. Kurulması 4753

Açıklama       4753

Iı. Hükümleri 4754

 1. Rehnin Paraya Çevrilmesi 4754

Açıklama       4754

 1. Arta Kalan Para Üzerindeki Hak 4755

Açıklama       4755

Iıı. Rehnin Sona Ermesi       4756

 1. Rehinden Kurtarmayı İsteme Hakkı 4756

Açıklama       4756

 1. Ödünç Verenin Hakları 4757

Açıklama       4757

 1. Geri Alım Hakkı Tanıyarak Satım 4758

Açıklama       4758

 

Dördüncü Ayırım

Rehinli Tahvil

 1. Niteliği 4759

Açıklama       4759

 1. Şekli 4760

Açıklama       4760

İçtihatlar        4760

 1. Düzenlenmesi 4765

Açıklama       4765

 

Üçüncü Kısım

Zilyetlik Ve Tapu Sicili

Birinci Bölüm

Zilyetlik

 1. Zilyetlik Kavramı Ve Türleri 4767
 2. Kavram 4767

Açıklama       4767

İçtihatlar        4767

Iı. Türleri       4779

 1. Aslî Ve Fer'î Zilyetlik 4779

Açıklama       4779

İçtihatlar        4779

 1. Dolaylı Ve Dolaysız Zilyetlik 4781

Açıklama       4781

İçtihatlar        4781

Iıı. Geçici Olarak Kesilme    4783

Açıklama       4783

İçtihatlar        4783

 1. Zilyetliğin Devri 4788
 2. Hazırlar Arasında 4788

Açıklama       4788

İçtihatlar        4788

Iı. Hazır Olmayanlar Arasında       4790

Açıklama       4790

Iıı. Teslimsiz Devir    4791

Açıklama       4791

Iv. Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Teslimi          4792

Açıklama       4792

 1. Zilyetliğin Hükümleri 4793
 2. Korunması 4793
 3. Savunma Hakkı 4793

Açıklama       4793

İçtihatlar        4794

 1. Zilyetliğin Gasbında Dava Hakkı 4799

Açıklama       4799

Örnekler        4801

İçtihatlar        4802

 1. Zilyetliğe Saldırıya Dava Hakkı 4810

Açıklama       4810

İçtihatlar        4810

 1. Dava Hakkının Düşmesi 4814

Açıklama       4814

İçtihatlar        4814

Iı. Zilyetlik Dolayısıyla Hakkın Korunması           4819

 1. Mülkiyet Karinesi 4819

Açıklama       4819

İçtihatlar        4819

 1. Fer'î Zilyetlikte Karine 4822

Açıklama       4822

 1. Davaya Karşı Savunma 4823

Açıklama       4823

 1. Tasarruf Yetkisi Ve Taşınır Davası 4824
 2. Emin Sıfatıyla Zilyetten Edinme Bakımından 4824

Açıklama       4824

İçtihatlar        4824

 1. Kaybedilen Veya Çalınan Eşya Bakımından 4827

Açıklama       4827

İçtihatlar        4827

 1. Para Ve Hamile Yazılı Senetlerde 4830

Açıklama       4830

 1. İyiniyetli Olmama Hâlinde 4831

Açıklama       4831

 1. Taşınmazlarda Karine 4832

Açıklama       4832

İçtihatlar        4832

Iıı. Sorumluluk          4840

 1. İyiniyetli Zilyet Bakımından 4840
 2. Yararlanma 4840

Açıklama       4840

İçtihatlar        4840

 1. Tazminat 4845

Açıklama       4845

İçtihatlar        4845

 1. İyiniyetli Olmayan Zilyet Bakımından 4848

Açıklama       4848

Örnekler        4850

İçtihatlar        4851

Iv. Kazandırıcı Zamanaşımından Yararlanma    4856

Açıklama       4856

İçtihatlar        4856

 

İkinci Bölüm

Tapu Sicili

 1. Kurulması 4859
 2. Sicil Bakımından 4859
 3. Genel Olarak 4859

Açıklama       4859

İçtihatlar        4883

 1. Taşınmazların Kaydedilmesi 4885
 2. Kaydedilecek Taşınmazlar 4885

Açıklama       4885

 1. Kaydedilmeyecek Taşınmazlar 4886

Açıklama       4886

İçtihatlar        4886

 1. Sicilin Unsurları 4890
 2. Tapu Kütüğü 4890

Açıklama       4890

İçtihatlar        4891

 1. Kat Mülkiyeti Kütüğü 4894

Açıklama       4894

İçtihatlar        4894

 1. Yevmiye Defteri Ve Belgeler 4897

Açıklama       4897

 1. Plân 4898

Açıklama       4898

İçtihatlar        4898

Iı. Tapu Sicilinin Tutulması 4900

 1. Bir Bölgede 4900

Açıklama       4900

İçtihatlar        4900

 1. Birden Çok Bölgede 4902

Açıklama       4902

Iıı. Tapu İdareleri     4903

 1. Kuruluş 4903

Açıklama       4903

İçtihatlar        4903

 1. Sorumluluk 4907

Açıklama       4907

Örnekler        4908

Hazinenin Rücu Davası……………………………………………………..4909

Örnekler        4850910

İçtihatlar        4912

 1. İşlemler 4918
 2. İşlemlerin Konusu 4918
 3. Tescil 4918

Açıklama       4918

İçtihatlar        4918

 1. Şerhler 4922
 2. Kişisel Haklarda 4922

Açıklama       4922

İçtihatlar        4923

 1. Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasında 4928

Açıklama       4928

İçtihatlar        4928

 1. Geçici Tescil Şerhi 4932

Açıklama       4932

Örnekler        4934

İçtihatlar        4935

 1. Beyanlar 4939

Açıklama       4939

İçtihatlar        4939

Iı. Tescilin Ve Terkinin Koşulları   4943

 1. İstem 4943
 2. Tescil İçin 4943

Açıklama       4943

İçtihatlar        4944

 1. Terkin Ve Değişiklik İçin 4951

Açıklama       4951

İçtihatlar        4951

 1. Yetkinin Ve Sebebin Belirlenmesi 4953

Açıklama       4953

İçtihatlar        4953

 1. Belgelerin Tamamlanması 4955

Açıklama       4955

İçtihatlar        4955

Iıı. Tescilin Biçimi     4958

 1. Genel Olarak 4958

Açıklama       4958

İçtihatlar        4958

 1. Taşınmaz Lehine İrtifaklarda 4960

Açıklama       4960

Iv. Tebliğ Zorunluluğu        4961

Açıklama       4961

İçtihatlar        4961

 1. Tapu Sicilinin Açıklığı 4964

Açıklama       4964

İçtihatlar        4964

 1. Tescilin Etkileri 4969
 2. Tescilin Yapılmamasının Sonuçları 4969

Açıklama       4969

İçtihatlar        4969

Iı. Tescilin Sonuçları 4971

 1. Genel Olarak 4971

Açıklama       4971

İçtihatlar        4971

 1. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı 4974

Açıklama       4974

İçtihatlar        4975

 1. İyiniyetli Olmayan Üçüncü Kişilere Karşı 4977

Açıklama       4977

İçtihatlar        4977

 1. Terkin Ve Değiştirme 4982
 2. Yolsuz Tescilde 4982

Açıklama       4982

Örnekler        4985

İçtihatlar        4986

Iı. Aynî Hakların Sona Ermesi       4988

Açıklama       4988

İçtihatlar        4989

Iıı. Düzeltme  4996

Açıklama       4996

Örnekler        4999

Tapu Kaydındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi Davalarının Türleri       5000

Açıklama       5000

Örnekler        5000

İçtihatlar        5003

Yürürlükten Kaldırılan Kanun      5015

Açıklama       5015

Yürürlük       5016

Açıklama       5016

İçtihatlar        5016

Yürütme        5017

Açıklama       5017

 

İlgili Mevzuat

Türk Medenî Kanununun  Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun           5019

 

Kaynakça      5027

Yazarın Basılmış Eserleri    5031

Yazarın Basılacak Eserleri  5033

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.183,00   
1.183,00   
2
591,50   
1.183,00   
3
394,33   
1.183,00   
4
295,75   
1.183,00   
5
248,43   
1.242,15   
6
209,00   
1.253,98   
7
180,83   
1.265,81   
8
159,71   
1.277,64   
9
143,27   
1.289,47   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.183,00   
1.183,00   
2
591,50   
1.183,00   
3
394,33   
1.183,00   
4
295,75   
1.183,00   
5
236,60   
1.183,00   
6
197,17   
1.183,00   
7
180,83   
1.265,81   
8
159,71   
1.277,64   
9
143,27   
1.289,47   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.183,00   
1.183,00   
2
591,50   
1.183,00   
3
394,33   
1.183,00   
4
295,75   
1.183,00   
5
248,43   
1.242,15   
6
209,00   
1.253,98   
7
180,83   
1.265,81   
8
159,71   
1.277,64   
9
143,27   
1.289,47   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.183,00   
1.183,00   
2
591,50   
1.183,00   
3
394,33   
1.183,00   
4
295,75   
1.183,00   
5
236,60   
1.183,00   
6
197,17   
1.183,00   
7
180,83   
1.265,81   
8
159,71   
1.277,64   
9
143,27   
1.289,47   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.183,00   
1.183,00   
2
591,50   
1.183,00   
3
394,33   
1.183,00   
4
295,75   
1.183,00   
5
248,43   
1.242,15   
6
209,00   
1.253,98   
7
180,83   
1.265,81   
8
159,71   
1.277,64   
9
143,27   
1.289,47   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.183,00   
1.183,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat