Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri Hasan Tahsin
Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi ve Özel
Soruşturma Usulleri
Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi ve Özel
Soruşturma Usulleri

Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma UsulleriMemur Yargılaması


Basım Tarihi
2016-01
Sayfa Sayısı
1339
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786051467849
Boyut
16X24
Baskı
4200,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 200 puan kazanacaksınız)
   200
KARGO BEDAVA

Hasan Tahsin GÖKCAN ( Anayasa Mahkemesi Üyesi )

Mustafa ARTUÇ ( Yargıtay Tetkik Hakimi )

 

Konu Başlıkları
- Türk Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı ve Kamu Personelinin Bu Yönden İncelenmesi
- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulanması
- 4483 Sayılı Kanunun İstisnasını Teşkil Eden Özel Soruşturma Usulleri
- Failin Sıfatı Yönünden İstisnai Soruşturma Usulleri
- Özel Soruşturma Usulünde Koruma Tedbirlerinin Uygulanması, Kamu İdarelerinin
- Suçları Bildirme Yükümlülükleri, İddianamenin İadesi ve Zaman Bakımından Uygulama
İlgili Mevzuat

 

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • TÜRK CEZA HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI VE
 • KAMU PERSONELİNİN BU YÖNDEN İNCELENMESİ
 • I. -TÜRK CEZA HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI-1
 • 1. -765 Sayılı TCK Uygulamasında -Memur- Kavramı-1
 • 2. -5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda -Kamu Görevlisi- Kavramı-4
 • A. -Yasal Düzenleme ve Madde Gerekçesi-4
 • B. -Uluslararası Sözleşmelerde -Kamu Görevlisi- Terimi-4
 • C. -Kamu Görevlisini Belirlemede Kullanılacak Kıstaslar-6
 • a. -Yürütülmekte Olan Bir Kamusal Faaliyetin Varlığı-6
 • aa. -Kavram Olarak -Kamusal Faaliyet--6
 • ab. -Doktrinde İleri Sürülen Görüşler-9
 • ac. -Kamusal Faaliyetin Unsurları-13
 • aaa. -Kamu/Toplum Adına Yürütülen Bir Hizmetin Bulunması-13
 • aab. -Hizmetin Kuruluşunun Yasaya ve Siyasi İradeye Dayanması-18
 • aac. -Hizmetin Yürütülmesinde Kamu Erkinin/Otoritesinin Kullanılması-19
 • b. -Kamusal Faaliyetin Yürütülmesine Katılma-20
 • D. -Kamusal Faaliyete Katılma Ölçütü Açısından Kamu Görevlileri-23
 • a. -İdareyle İstihdam İlişkisi Bulunan Kamu Görevlileri-23
 • b. -Seçim veya Görevlendirme İle Kamusal Faaliyete İştirak Edenler-26
 • c. -İşçiler-27
 • d. -Sözleşmeli personel-28
 • E. -Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Örgütlerinin Durumu-29
 • 3. -Özel Yasalar Açısından Kamu Görevlisi Kavramı-32
 • A. -Özel Yasalardaki Çeşitli Hükümlerin Anlamı Üzerinde Genel Açıklama-32
 • B. -Türk Ceza Kanununun 5. Maddesinin Bağlayıcılığı-32
 • C. -Kamu Görevlisi Kavramının Özel Yasalar Bakımından Geçerliliği-33
 • D. -Kamusal Faaliyet Yürütmeyen, Fakat Kanunda Özel Hüküm Bulunan Kuruluşlar-36
 • II. -TÜRK KAMU PERSONELİNİN KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI VE SORUŞTURMA USULÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ-38
 • 1. -Adliye veya Mahkemeler Personeli-38
 • 2. -Adli Tıp Kurumu-48
 • 3. -Afetler Nedeniyle Görevlendirilen Kimseler-48
 • 4. -Anadolu Ajansı Personeli-49
 • 5. -Ankara Havagazı Müessesesi (EGO)-51
 • 6. -Askerler Kişiler-52
 • 7. -ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi)-53
 • 8. -Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli-55
 • 9. -Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-55
 • 10. -Avukatlar-56
 • 11. -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)-58
 • 12. -Banka Görevlileri-62
 • 13. -Basın İlan Kurumu-68
 • 14. -Başbakanlık Personeli-69
 • 15. -Bakanlıkların Merkez ve Taşra Örgütü Personeli-70
 • A. -Genel Olarak Bakanlıkların Kuruluşu ve Yapısı-70
 • B. -Ceza ve Usul Hukuku Açısından Personelin Durumu-74
 • 16. -Belediye Personeli-74
 • 17. -Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT)-94
 • 18. -Bilgi Edinme Hakkı Kanununu Uygulamakla Yükümlü Kamu Görevlileri-99
 • 19. -Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)-102
 • 20. -Bilirkişiler-104
 • 21. -Birlikler; Köylere Hizmet Götürme ve Sulama Birliği, Tarımsal Üretici Birlikleri-105
 • A. -Genel Olarak-105
 • B. -Mahalli İdare Birlikleri-106
 • C. -Sulama Birlikleri-108
 • D. -Tarımsal Üretici Birlikleri-110
 • 22. -Borsalar-118
 • A. -2499 sayılı Kanun dönemi-118
 • a. -Genel Olarak-118
 • b. -Menkul Kıymetler Borsaları-120
 • c. -Kambiyo ve Kıymetli Maden Borsaları-120
 • d. -İstanbul Altın Borsası-121
 • B. -6362 sayılı Kanun dönemi-121
 • 23. -Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevi Personeli-124
 • 24. -Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyeleri-126
 • 25. -Çarşı ve Mahalle Bekçileri-127
 • 26. -Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Yasaya Göre Görevlendirilenler-130
 • 27. -Dernekler - Kamuya Yararlı Dernekler-139
 • 28. -Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Koruma ve Danışma Kurulları ve Gönüllü Çalışanlar-147
 • A. -Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu-147
 • B. -Danışma Kurulu-148
 • C. -Gönüllü Çalışanlar-148
 • 29. -Devletleştirme ile Görevli Olan Kimseler-149
 • 30. -Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli-150
 • 31. -Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü-150
 • 32. -Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü-151
 • 33. -Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)-151
 • 34. -Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli-152
 • 35. -Doktorlar ve Diğer Sağlık Personeli-154
 • A. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Doktorlar-154
 • B. -Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Görevlileri-155
 • C. -Özel Kuruluşta veya Kendi Hesabına Çalışan Doktor ve Diğer Personel-156
 • 36. -Elektrik İşleri Etüd İdaresi-165
 • 37. -Emniyet Teşkilatı Mensupları-166
 • 38. -Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)-171
 • 39. -Esnaf ve Sanatkar Oda Dernek, Birlik, Federasyon ve Konfederasyonlar-173
 • 40. -Evlendirme Memuru-175
 • 41. -Gençlik ve Spor Bakanlığı (GS. Genel Müdürlüğü) Personeli-182
 • A. -638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yürürlüğe Girmeden Önceki Durum-182
 • B. -638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yürürlüğe Girdikten Sonraki Durum-182
 • C. -Hakem, Antrenör ve Geçici Görevlendirilenler-184
 • 42. -Gümrük Muhafaza Görevlileri-185
 • 43. -Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli-187
 • 44. -İETT (İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri) Genel Müdürlüğü Personeli-187
 • 45. -İcra ve İflas Dairesi Personeli-188
 • 46. -İflas İdaresi Görevlileri-191
 • 47. -İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK)-191
 • 48. -İl Özel İdaresi-194
 • 49. -İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)-197
 • A. -Genel Olarak-197
 • B. -Diğer Kuruluşlar (ASAT; GASKİ; MESKİ, İZSU vb. )-198
 • 50. -İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)-202
 • 51. -İzmir Belediye Otobüs İşletmesi (ESHOT)-203
 • 52. -Jandarma Er, Erbaş, Subay, Astsubayları ve Personeli-204
 • 53. -Kalkınma Ajansları-212
 • 54. -Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu-213
 • 55. -Kamu İhale Kurumu ve Kurulu-214
 • 56. -Kamu İhaleleriyle İlgili Görev Yapanlar-216
 • 57. -Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)-223
 • A. -KİT-lerin Hukuki Niteliği-223
 • B. -KİT-lerin Hukuki Vasfı İle İlgili Yargı Kararları-228
 • C. -Başlıca KİT Kuruluşları-231
 • a. -Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ. (BOTAŞ)-231
 • b. -Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)-233
 • c. -Devlet Hava Meydanları İşlemesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)-234
 • d. -Devlet Malzeme Ofisi (DMO)-236
 • e. -Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü-236
 • f. -Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü-237
 • g. -Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü-238
 • ğ. -Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)-239
 • h. -PETKİM Petrokimya Holding AŞ. -240
 • ı. -SÜMERHOLDİNG AŞ. -241
 • i. -Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)-248
 • j. -Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)-248
 • k. -T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)-249
 • l. -Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)-252
 • m. -Türkiye Taşkömürü Kurumu-253
 • n. -Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (SEK)-254
 • o. -Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)-254
 • ö. -Türk Hava Yolları A. Ş. (THY)-254
 • p. -Türk Telekom AŞ. -256
 • r. -Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ. -259
 • s. -Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ. (TDİ AŞ)-260
 • ş. -Türkiye Gemi Sanayi AŞ. -261
 • t. -Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. -261
 • u. -Elektrik Enerjisi İle İlgili Kuruluşlar-262
 • aa. -Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)-262
 • bb. -Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi (TEAŞ)-263
 • cc. -Elektrik Üretim AŞ. (EÜAŞ)-263
 • dd. - Türkiye Elektrik İletim AŞ. (TEİAŞ)-264
 • ee. -Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ. (TETAŞ)-265
 • ff. -Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. (TEDAŞ)-266
 • 58. -Kamulaştırma Görevlileri -270
 • 59. -Karayolları Genel Müdürlüğü-270
 • 60. -Kooperatif Görevlileri-272
 • 61. -Köy Muhtarı ve İhtiyar Heyeti Üyeleri-287
 • 62. -Köy Korucuları ve Kır Bekçileri-298
 • 63. -Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü (MTA)-303
 • 64. -Mahalle Muhtarı ve İhtiyar Heyeti-305
 • 65. -Merkez Bankası Personeli-313
 • 66. -Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı-316
 • 67. -Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sayısal Loto-318
 • 68. -Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), -321
 • 69. -Müsteşarlar ve Müsteşarlıklar-323
 • 70. -Noterlik Dairesi Çalışanları-325
 • 71. -Organize Sanayi Bölgeleri Personeli-330
 • 72. -Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)-331
 • 73. -Orman Genel Müdürlüğü Personeli-332
 • 74. -Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli ve Sınav Görevlileri-337
 • 75. -Öğretmenevi veya Okul Pansiyonu Görevlileri ve Öğretmenleri-339
 • A. -Öğretmenevleri, Lokaller, Eğitim Merkezi ve Tatil Köyleri-339
 • B. -Okul Pansiyonları-340
 • 76. -Özel Güvenlik Teşkilatı Personeli-342
 • 77. -Özel İdare Memurları-348
 • 78. -Özelleştirme İdaresi Başkanlığı-352
 • 79. -Özelleştirme Programına Alınan KİT Personeli-353
 • 80. -Özel Öğretim Kurumları-358
 • 81. -Petrol İşleri Genel Müdürlüğü-362
 • 82. -PTT İdaresi Personeli-363
 • A. -KİT Rejiminin Uygulandığı Dönem-363
 • B. -6475 Sayılı Kanun Dönemi-366
 • 83. -PTT Acentaları ve Küçük Şube Çalışanları-376
 • 84. -Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)-378
 • A. -3984 sayılı Kanun Dönemi-378
 • B. -6112 Sayılı Kanun Dönemi-379
 • 85. -Rekabet Kurumu-380
 • 86. -Sahil Güvenlik Kamutanlığı Personeli-381
 • 87. -Sağlık Kurumları Döner Sermaye İşletmesi-381
 • 88. -Savunma Sanayii Müsteşarlığı-383
 • 89. -Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler-384
 • 90. -Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)-390
 • A. -2499 sayılı Kanun dönemi-391
 • B. -6362 sayılı Kanun Dönemi-393
 • 91. -Seçim Görevlileri ve Seçim Suçları-395
 • A. -Seçim Görevlileri-395
 • B. -Seçim Suçlarında Usul Kuralları-396
 • 92. -Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)-400
 • 93. -Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-403
 • 94. -Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü-408
 • 95. -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Personeli-409
 • 96. -Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları-415
 • A. -Spor Kulüpleri-415
 • B. -Spor Federasyonları-416
 • a. -Genel Olarak-416
 • b. -Federasyonların Kamu Görevi Tanımı Açısından Değerlendirilmesi-417
 • aa. -6215 sayılı Kanundan Önceki Dönem-417
 • bb. -6215 sayılı Kanun Dönemi; Bağımsız Spor Federasyonları-417
 • 97. -Spor Hakemleri-420
 • 98. -Spor Toto Teşkilat Başkanlığı-421
 • 99. -Şeker Kurumu-426
 • 100. Tanıklar-428
 • 101. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu-430
 • 102. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu-431
 • 103. Tarım Kredi Kooperatifleri-434
 • İlgili Yargıtay Kararları-435
 • 104. Tarım Satış Kooperatifleri-437
 • 105. Tebligat Görevlileri-438
 • 106. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-443
 • 107. Tarım Ürünleri Lisanslı Depo İşleticisi, Tazmin Fonu ve Sınıflandırıcılar-444
 • 108. Telekomünikasyon Kurumu-446
 • 109. Tercümanlar-446
 • 110. Ticaret Sicil Memurluğu-447
 • 111. Toplu Konut İdaresi (TOKİ)-449
 • 112. Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Resmi Arabuluculuk Yapanlar-449
 • A. -2822 Sayılı Kanun Dönemi-450
 • B. -6356 Sayılı Kanun Dönemi-451
 • 113. TÜBİTAK Personeli-452
 • 114. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)-453
 • 115. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı-454
 • 116. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)-456
 • 117. Türkiye Adalet Akademisi-460
 • 118. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)-461
 • 119. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-462
 • 120. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Personeli-462
 • A. -2919 Sayılı Kanun Dönemi-462
 • B. -6253 Sayılı Kanun Dönemi-465
 • 121. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Personeli-467
 • A. -Önceki Dönem-467
 • B. -16. 5. 2009 Tarihi ve Sonrasındaki Dönem-469
 • 122. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Personeli-473
 • 123. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)-474
 • 124. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu-476
 • 125. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-476
 • 126. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu-477
 • 127. Türkiye Kalkınma Bankası-477
 • 128. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Oda ve Borsalar-478
 • A. -Genel Olarak-478
 • B. -Oda, Borsa ve Birliğin Organ Üyeleri İle Personelinin Cezai Sorumluluğu-479
 • 129. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)-483
 • 130. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Personeli-484
 • 131. Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)-486
 • 132. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı-487
 • 133. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı-487
 • 134. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu-488
 • 135. Uzlaştırmacı Olarak Görevlendirilenler-492
 • 136. Vakıflar-492
 • 137. Vakıflar Genel Müdürlüğü-497
 • 138. Vakıf Üniversiteleri-500
 • 139. Vali ve Kaymakamlar-502
 • A. -Görev Suçları-502
 • B. -Kişisel Suçları-506
 • 140. Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Usul Hükümleri-508
 • 141. Yapı Denetim Kuruluşu Görevlileri ve Yapı Müteahhidi-509
 • 142. Yardım Toplama Faaliyetinde Çalışanlar-515
 • İlgili Yargıtay Kararları-516
 • 143. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu-518
 • 144. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği -519
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULANMASI
 • I. -MEMUR YARGILAMASINDA UYGULANAN SİSTEMLER-523
 • 1. -Yargısal Güvence Sistemi-523
 • 2. -Yönetsel Güvence Sistemi-523
 • A. -Muhakeme (Yargılama) Sistemi-524
 • B. -Tahkik (Soruşturma) Sistemi-524
 • C. -İzin Sistemi-525
 • 3. -Tarihsel Süreciyle Türkiye'de Memur Yargılaması-526
 • A. -Tanzimat Öncesi Dönem-526
 • B. -Tanzimat Dönemi Memur Yargılaması-526
 • a. -Men-i İrtikap Kanunu (1855 / 1271 Tarihli)-526
 • b. -Vülat-ı İzam ve Mutasarrifin-i Kiram ile Kaymakamların Vezaifini Mübeyyin Talimat (1859 / 1275 Tarihli)-527
 • c. -Memurin Muhakemat Nizamnamesi (1872 / 1288 Tarihli)-527
 • d. -Memurin Muhakematı Hakkında Kanun-u Muvakkat (4 Şubat 1329 / 1913 Tarihli)-528
 • e. -1609 Sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun (15. 5. 1930 Tarihli)-529
 • f. -3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (19. 4. 1990 Tarihli)-529
 • g. -4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (2. 12. 1999 Tarihli)-529
 • ğ. -Bazı Görev Mensupları İçin Özel Yargılama Usullerinin Öngörülmesi-530
 • II. -4483 SAYILI KANUNUN AMACI-530
 • III. -4483 SAYILI KANUNUN KAPSAMI-531
 • 1. -İstihdam Eden Bakımından Kapsam-531
 • A. -Genel Olarak-531
 • B. -Devlet İdaresinde İstihdam Edilenler-532
 • C. -Diğer Kamu Tüzel Kişilerinde İstihdam Edilenler-532
 • 2. -Konu Yönünden Kapsam; Suçun -Görev Sebebiyle- İşlenmesi-535
 • A. -Görev Sebebiyle İşlenen Suç-535
 • B. -Görev Sırasında İşlenen Suç-537
 • C. -Suçun -İdari Görev- Sebebiyle İşlenmesi-541
 • D. -Konu Yönünden Kapsamla İlgili Yargıtay Kararları-542
 • 3. -Failin Sıfatı Yönünden Kapsam-548
 • A. -Genel Olarak Failin Sıfatı-548
 • a. -Genel İdare Esasları Kavramı-549
 • b. -Asli ve Sürekli Görev-550
 • B. -Memurlar-553
 • a. -Anayasa Hukukunda Memur Kavramı-553
 • b. -İdare Hukuku-nda Memur Kavramı-554
 • c. -Ceza Hukukunda Memur ve Kamu Görevlisi Kavramları-555
 • d. -4483 Sayılı Kanunda Memur Kavramı-555
 • C. -Diğer Kamu Görevlileri-560
 • IV. -ÖZEL HÜKÜM GEREĞİ 4483 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLANLAR-563
 • 1. -4483 Sayılı Kanun Hükümleri ile Kapsama Alınanlar-563
 • 2. -Diğer Özel Yasalardaki Hükümler Gereği Kapsama Alınanlar-564
 • V. -4483 SAYILI KANUNUN İSTİSNALARI (GENEL OLARAK KAPSAM DIŞINDA KALAN SUÇLAR VE KAMU GÖREVLİLERİ)-565
 • 1. -Suç Konusuna İlişkin İstisnalar-565
 • A. -4483 Sayılı Kanununda Belirtilen İstisnalar-565
 • B. -Diğer Yasalarda Belirtilen İstisnalar ve Özel Soruşturma Usulleri-566
 • 2. -Failin Sıfatına İlişkin İstisnalar-566
 • VI. -4483 SAYILI KANUNDA MEMUR SUÇLARININ SORUŞTURMASI VE YARGILAMA AŞAMALARI-567
 • 1. -Suçun Yetkili Mercie İletilmesi-567
 • A. -Olayın C. Başsavcısı Tarafından Öğrenilmesi ve Yetkili Mercie İletilmesi-567
 • B. -Olayın Diğer Makam ve Memurlarla Kamu Görevlileri Tarafından, Öğrenilmesi ve Yetkili Mercie İletilmesi-569
 • C. -Olayın Doğrudan Yetkili Merci Tarafından Öğrenilmesi-571
 • D. -Olayın Yetkili Mercii Tarafından Öğrenilmesinin Önemi-572
 • E. -İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler-572
 • a. -Genel Olarak-572
 • b. -5271 Sayılı CMK Sonrasındaki Uygulama-576
 • 2. -Ön İnceleme-580
 • A. -Ön İnceleme İzni Verecek Makamlar-580
 • B. -İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Mercii-586
 • C. -Ön İnceleme Esasları-609
 • D. -Ön İnceleme Emri veya Görevlendirme-611
 • E. -Ön İnceleme Yapacak Makam ve Görevlilerin Yetkileri-614
 • a. -Genel Olarak-614
 • b. -İlgililerin Dinlenilmesi-619
 • aa. -Muhbir veya Şikayetçiyi Dinleme-619
 • ab. -Hakkında Ön İnceleme Yapılan Kimsenin Dinlenmesi-619
 • ac. -Ceza Yargılama Usulünde Tanık Dinleme-622
 • aca. -Genel Olarak Tanık Dinleme Yetkisi-622
 • acb. -Akrabalık Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar (CMK 45. madde)-623
 • acc. -Ayırtım Gücüne Sahip Olmama Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme Hakkı (CMK 45/2. madde)-623
 • acd. -Mesleği Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar (CMK 46. madde)-624
 • ace. -Devlet Sırrı Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme Hakkı (CMK 48. madde)-624
 • acf. -Tanığın Yemin Etmesi-625
 • acg. -Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme-625
 • acğ. -Soruşturmacının İfade Alma Usulü-626
 • ad. -Bilirkişi Dinlenmesi-627
 • c. -Keşif Yapılması-628
 • d. -Diğer Kurum ve Kuruluşlarda Bulunan Belgeleri İsteme-628
 • e. -Görevden Uzaklaştırma-628
 • F. -Genel Olarak Ön İnceleme Yapanların Görevleri-630
 • G. -Soruşturma İzni Verme Süresi-632
 • Ğ. -Ön İnceleme Raporu Üzerine Yetkili Makamca Yapılacak İşlemler-634
 • a. -Genel Olarak-634
 • b. -Soruşturma İzni Verilmemesi Kararı-636
 • c. -Soruşturma İzni Verilmesi Kararı-636
 • H. -Yetkili Merciin Kararına Karşı İtiraz-638
 • a. -Soruşturma İzni Kararının İlgililere Bildirilmesi-638
 • b. -Soruşturma İzni Kararına İtiraz Usulü-641
 • c. -İtiraz Edebilecekler-641
 • d. -İtiraz Süresi-644
 • e. -İtirazda Yetkili Mercii-645
 • f. -İtirazdan Feragat-647
 • g. -İtirazın Sonuçlandırılması-659
 • aa. -İtirazlarda Karar Süresi ve Kararların Niteliği-659
 • ab. -İtirazın Usuli Nedenlerle Reddi-660
 • ac. -İtirazın Esastan Reddi-660
 • ad. -İtirazın Kabulü-661
 • ğ. -İtiraza İlişkin Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlemler-661
 • 3. -Soruşturma Evresi-661
 • A. -Yargıtay C. Başsavcılığınca Hakkında Soruşturma Yapılacak Görevliler-662
 • B. -İl C. Başsavcılığınca Soruşturma Yapılacak Görevliler-663
 • C. -Soruşturma Yetki ve Görevinin Genel Hükümlere Tabi Olduğu Haller-663
 • D. -Soruşturma Evresinde Yetkili ve Görevli Yargı Mercii-664
 • E. -Soruşturma Evresindeki İşlem ve Kararlar-664
 • a. -Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi-664
 • aa. -Soruşturma İzni Öncesinde Kovuşturmama Kararı Verilemeyeceği-664
 • ab. -Soruşturma İzni Alındıktan Sonra Kovuşturmama Kararı-665
 • ac. -Soruşturma İzni Verilmediğinde C. Başsavcılığınca Verilecek Karar-666
 • b. -Kamu Davasının Açılması-667
 • aa. -Genel Olarak-667
 • ab. -Yetkili ve Görevli Mahkeme-668
 • ac. -İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Görevli ve Yetkili Mahkeme-670
 • ad. -Makamda Vekaletle Görevli Olanlar Hakkındaki Usul-673
 • 4. -Kamu Görevlisi Aleyhinde Suç Uyduranlar Hakkında Soruşturma-674
 • 5. -Suçun Nitelik Değiştirmesi Halinde İzin Sorunu-675
 • İlgili Kararlar-679
 • VII. -KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARINDA DAVA ZAMANAŞIMININ DURMASI-728
 • A. -İzin Alınması-729
 • a. -Genel Olarak-729
 • b. -4483 sayılı Kanunun Uygulandığı Eylemler-730
 • c. -Hâkim ve Savcıların Görevleriyle İlgili Suçları-732
 • d. -Noterlerin görevleri nedeniyle ilgili işledikleri suçlar-734
 • e. -Avukatların görevleri nedeniyle işledikleri suçlar-735
 • f. -En üst dereceli kolluk amirlerinin görev suçları-736
 • B. -Karar Alınması-737
 • a. -Milletvekilleri ile ilgili zamanaşımının durması-737
 • b. -Üniversite görevlileri hakkında zamanaşımının durması-739
 • C. -Dava zamanaşımı süresinin durmasının sonuçları-741
 • Zamanaşımının Durması ile İlgili Yargıtay Kararları-741
 • 4483 SAYILI KANUNUN UYGULANMASIYLA İLGİLİ KARARLAR-745
 • 1. -Yargıtay Kararları-745
 • 2. -Danıştay Kararları-794
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • 4483 SAYILI KANUNUN İSTİSNASINI TEŞKİL EDEN
 • ÖZEL SORUŞTURMA USULLERİ
 • BİRİNCİ KISIM
 • SUÇ NİTELİĞİ YÖNÜNDEN
 • İSTİSNAİ SORUŞTURMA USULLERİ
 • I. -4483 SAYILI YASADA BELİRLENEN İSTİSNALAR-797
 • 1. -Disiplin Suçları-797
 • 2. -Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hali-798
 • 3. -Adli Görevlerden Doğan Suçlar-799
 • A. -CMK-nın 161. Maddesi ve Kapsamı-799
 • a. -Genel Olarak-799
 • b. -Adli Görev ve Adliyeye İlişkin Görevin Kapsamı-801
 • Adli - İdari Görev Ayrımı İle İlgili Yargıtay Kararları-804
 • B. -Adli Kolluk Görevlileri-809
 • 4. -İşkence ve Zor Kullanma Yetkisinde Sınırı Aşma Suçları-809
 • 5. -Kamu Görevlisi Aleyhinde Suç Uyduranlar Hakkında Soruşturma (4483 M. 15/1)-810
 • II. -DİĞER YASALARDA DÜZENLENEN İSTİSNALAR-810
 • 1. -Sıkıyönetim Kanunu Kapsamına Giren Suçlar-810
 • 2. -İcra İflas Kanununun 357. Maddesi Kapsamına Giren Suçlar-811
 • 3. -Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar-812
 • Yargıtay Kararları-815
 • 4. -Seçim Suçları-816
 • 5. -Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar
 • (CMK M. 250)-817
 • A. -Özel Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar-817
 • C. -Özel Ağır Ceza Mahkemelerinin Yargılama Yetkisinin İstisnaları-818
 • a. -Genel Olarak-818
 • b. -Özel Ağır Ceza Mahkemelerinin Yargı Yetkisine Girmeyen Kişiler-819
 • 6. -C. Savcısı veya Mahkeme Tarafından İstenen Bilgiyi Vermeme Suçu-821
 • İlgili Yargıtay Kararları-824
 • 7. -Çocuk Koruma Kanunundan Kaynaklanan Görevler Nedeniyle İşlenen Suçlar-825
 • 8. -Gerçeğe Aykırı Yeşil Kart Alınması, Düzenletilmesi veya Böyle Bir Karttan Yararlandırılması Suçları (3816-M. 10)-826
 • 9. -Hakim-Savcıları Usulsüz Arama, Yakalama, Sorguya Çekme Fiilleri-827
 • 10. -Hakim ve Savcıları Kötü Niyetle Şikayet (İftira) Fiilleri-827
 • İlgili Kararlar-829
 • 11. -Müfettiş ve Muhakkikin; 3628 Sayılı Kanundaki Suçların İşlendiğini Öğrendiği Halde, İhbar Görevini Yapmama Fiilleri-831
 • 12. -3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanundaki Soruşturma Usulü-832
 • A. -3628 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar-832
 • a. -Tarihçe ve Genel Olarak Kapsam-832
 • b. -Bankacılık Kanununda Yazılı Suçlar-834
 • c. -İrtikap-835
 • d. -Rüşvet-836
 • e. -Zimmet-837
 • f. -Görev Sırasında veya Görevinden Dolayı Kaçakçılık-838
 • g. -Resmi İhale ve Alım Satımlara Fesat Karıştırma-842
 • ğ. -Mal Bildiriminde Bulunmama Suçu (Madde 10)-846
 • aa. -Genel Olarak-846
 • bb. -Süresinde Mal Bildiriminde Bulunmama Suçu-846
 • cc. -Soruşturma Nedeniyle Verilen Sürede Bildirimde Bulunmama Suçu-847
 • İlgili Kararlar-848
 • h. -Mal Bildirimi İçeriği Hakkında Açıklama Yapma Suçu (Madde 11)-850
 • i. -Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma Suçu (Madde 12)-852
 • İlgili Kararlar-852
 • j. -Haksız Mal Edinme ve Mal Kaçırma veya Gizleme Suçu (m. 13)-856
 • aa. -Haksız Mal Edinme Suçu-856
 • bb. -Haksız Edinilen Malı Kaçırma Veya Gizleme Suçu-862
 • İlgili Kararlar-865
 • k. -Devlet Sırlarını Açıklama veya Açıklanmasına Sebebiyet Verme Suçları-885
 • l. -Bilgi Vermeme Suçu (Madde. 20)-885
 • B. -3628 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyen Görevliler-886
 • a. -Müsteşar, Vali ve Kaymakamlar-886
 • b. -Sıfat ve Görevleri Nedeniyle Özel Soruşturma Usulüne Tabi Olanlar-886
 • C. -3628 Sayılı Kanuna Özgü Soruşturma Usulü-887
 • a. -Kanunun Kapsamı-887
 • b. -Suçların İhbarı, Müfettiş ve Muhakkiklerin Görevi (Madde 18)-888
 • c. -Soruşturma Evresi (Madde 19)-889
 • d. -Kovuşturma-Katılma-Zoralım-891
 • İlgili Kararlar-892
 • İKİNCİ KISIM
 • FAİLİN SIFATI YÖNÜNDEN İSTİSNAİ
 • SORUŞTURMA USULLERİ
 • I. -GENEL OLARAK FAİLİN SIFATI İLE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ-899
 • II. -SIFATLARI NEDENİYLE ÖZEL SORUŞTURMA USULÜ UYGULANAN KİMSELER-900
 • 1. -Cumhurbaşkanı-900
 • İlgili Yargıtay Kararı-901
 • 2. -Başbakan ve Bakanlar-908
 • 3. -Milletvekilleri-910
 • A. -Milletvekili Dokunulmazlığı-910
 • B. -Milletvekili Sorumsuzluğu-913
 • C. -Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması ile İlgili İşlemler Hakkında Genelge-914
 • Milletvekilleriyle İlgili Kararlar-920
 • 4. -Yüksek Mahkemeler-927
 • A. -Anayasa Mahkemesi-927
 • B. -Yargıtay-930
 • a. -Soruşturma Evresi-930
 • b. -Kovuşturma Evresi-933
 • C. -Danıştay-935
 • D. -Askeri Yargıtay-936
 • E. -Askeri Yüksek İdare Mahkemesi-938
 • F. -Sayıştay-940
 • 5. -Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu-941
 • 6. -Diplomatik Dokunulmazlığı Olanlar-945
 • A. -Genel Açıklama-945
 • B. -Adalet Bakanlığı Genelgesi-947
 • İlgili Kararlar-951
 • 7. -NATO Sözleşmesine Taraf Yabancı Askeri Görevliler-952
 • A. -Genel Açıklama-952
 • B. -Adalet Bakanlığı Genelgesi-955
 • 8. -Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları-958
 • A. -Hakimlere Özel Soruşturma Usulünün Gereği-958
 • B. -Yargı Kararlarının Denetlenebilirliği ve Hakimlerin Sorumluluğu-960
 • C. -Görev Suçları Nedeniyle Soruşturma Usulü-962
 • a. -2802 Sayılı Kanun-a Tabi Olan Kişiler-962
 • b. -Hakim ve Savcıların Özel Soruşturma Usulüne Tabi Olan Suçları-964
 • c. -Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçüstü Halleri-965
 • d. -İnceleme, Soruşturma ve Kovuşturma Usulü-966
 • aa. -Genel Olarak-966
 • ab. -İhbar ve Şikayet Usulü ve İşleme Konulmama Kararı-969
 • ac. -İnceleme Aşaması-970
 • ad. -Soruşturma Evresi-973
 • ae. -Kovuşturma İzni ve Son Soruşturmanın Açılması Kararı-974
 • af. -Mahkeme kararı ve itiraz-975
 • ag. -Görevli Mahkeme (Son Soruşturma Merci)-976
 • D. -Kişisel Suçlarla İlgili Soruşturma Usulü-978
 • E. -Bölge Adliye Mahkemesi Başkan, Üye ve C. Savcıları-980
 • Hakim ve C. Savcılarıyla İlgili Kararlar-985
 • 9. -En Üst Dereceli Kolluk Amirleri (CMK M. 161/5)-1019
 • A. -Adli Kolluk Görevlileri-1019
 • B. -En Üst Dereceli Kolluk Amirlerinin Belirlenmesi-1021
 • a. -Genel Olarak En Üst Dereceli Kolluk Amiri Kavramı-1021
 • b. -Kolluk Birimleri Açısından En Üst Dereceli Kolluk Amiri Kavramı-1022
 • aa. -Emniyet Teşkilatı Açısından-1022
 • bb. -Jandarma Teşkilatı Açısından-1023
 • cc. -Sahil Güvenlik Komutanlığı Açısından-1025
 • dd. -Gümrük Müsteşarlığı Açısından-1025
 • C. -Soruşturma ve Kovuşturma Usulü-1026
 • D. -HSYK Genelgesi-1027
 • 10. -Adliye Personeli-1038
 • 11. -Avukatlar-1038
 • A. -Genel Olarak-1038
 • B. -Soruşturma Usulü-1039
 • C. -Kovuşturma Usulü-1040
 • D. -Avukatlar Hakkında Yapılan İnceleme ve Soruşturma İşlemleri Hakkında Genelge-1042
 • 12. -Noterler-1063
 • A. -Genel Olarak-1063
 • B. -Soruşturma Usulü-1065
 • C. -Kovuşturma Usulü-1066
 • Noterlerle İlgili Kararlar-1068
 • 13. -Yükseköğretim Kurumları-1085
 • A. -Genel Olarak Yükseköğretim Kurumları ve Görevlileri-1085
 • B. -2547 Sayılı Kanun-un Kapsamı-1088
 • a. -Kanun-un Kişi Yönünden Kapsamı-1088
 • b. -Kanun-un Konu Yönünden Kapsamı-1090
 • C. -2547 Sayılı Kanun-un İstisnaları-1091
 • a. -Özel Kanunlarla Getirilen İstisnalar-1091
 • b. -2547 sayılı Yasa-da Düzenlenen İstisnalar-1092
 • D. -Soruşturma Usulü-1095
 • a. -Suçun Öğrenilmesi-1095
 • b. -İşleme Konulmama (soruşturmama) Kararı Verilmesi-1095
 • c. -Soruşturma Yaptıracak Merciler-1096
 • d. -Atanacak Soruşturmacının Nitelikleri ve Yetkileri-1097
 • e. -Soruşturma Süresi ve Sonuçlandırılması-1099
 • f. -Soruşturma Sonunda Karar Verecek Olan Merciler-1100
 • g. -Yetkili Kurullarca Soruşturma Sonunda Verilecek Kararlar-1101
 • ğ. -Kararların Tebliği-1103
 • h. -Yetkili Merci Kararlarına Karşı Yargı Yolu-1104
 • ı. -Görevli Mahkemeler-1104
 • i. -İlgili Yazışmalar ve Örnekler-1105
 • aa. -YÖK Başkanlığının Yazısı-1105
 • bb. -C. Başsavcılığının Görevsizlik Kararı Örneği-1108
 • 14. -Milli İstihbarat Teşkilatı-1191
 • 15. -Asker Kişiler-1193
 • A. -Asker Kişi Kavramı-1194
 • B. -Askeri Mahkemelerin Görevine Giren Suçlar-1201
 • C. -Askeri Yargının Görev Alanına Girmeyen Kişiler veya Eylemler-1212
 • a. -Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve Üyeleri ile, Başsavcıları-1212
 • b. -Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli-1212
 • c. -Jandarma Personeli-1216
 • d. -Asker Kişinin İşlediği Trafik Suçlarının Yargılanması-1216
 • e. -Asker Kişinin, Adli Merciler Tarafından İstenen Bilgileri Zamanında Vermemeleri-1218
 • f. -Asker Kişinin, İcra Dairesince Yazılan Yazı Gereğini Yerine Getirmemesi-1219
 • g. -Asker Kişilerin İşledikleri Devletin Güvenliğine, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar: -1219
 • D. -Asker Kişilerin Askeri Yargıya Tabi Suçlarının Soruşturulması-1220
 • E. -Asker Kişilerin Askeri Yargıya Tabi Olmayan Suçlarının Soruşturulması-1221
 • İlgili Kararlar-1222
 • F. -Er, Erbaş ve Yedek Subayların Askere Alınmadan Önce İşledikleri Suçlar Hakkındaki Soruşturma ve Kovuşturmanın Geri Bırakılması-1228
 • G. -Askeri Mahkemelerin Yargı Yetkisine Tabi Olmayan Sivil Kişilerin Barış Zamanında Askeri Ceza Kanunun-da Düzenlenen Suçu İşlemeleri-1238
 • a. -Genel Olarak-1238
 • b. -5530 Sayılı Kanun-la Yapılan Değişiklik Öncesi Sivil Kişilerin Askeri Mahkemede Yargılanması-1238
 • c. -5530 Sayılı Kanun-la Yapılan Değişiklik Sonrası Sivil Kişilerin Yargılanması-1240
 • aa. -İşlenen Suçlar Bakımından Kapsam-1240
 • d. -7/5/2010 tarih ve 5982 sayılı Yasanın 15. Maddesiyle Anayasanın 145. Maddesinde Yapılan Değişiklik Sonrası Sivil Kişilerin Yargılanması-1244
 • 15. -Askeri Hakim ve Savcılar, Adli Müşavirler-1244
 • III. -GÖREVİ NEDENİYLE YARGITAY VEYA YÜCE DİVAN-DA YARGILANANLAR-1245
 • A. -Yüce Divan-da Yargılamaya Tabi Olanlar-1246
 • B. -Yargıtay-da Yargılamaya Tabi Olanlar-1246
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • ÖZEL SORUŞTURMA USULÜNDE KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI,
 • KAMU İDARELERİNİN SUÇLARI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜKLERİ,
 • İDDİANAMENİN İADESİ VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA
 • I. -KAMU İDARELERİNİN GÖREV SUÇLARIYLA İLGİLİ İHBAR VE ŞİKAYETLERİ C. BAŞSAVCILIĞINA BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ÖZEL SORUŞTURMA USULLERİYLE İLİŞKİSİ (CMK M. 158/4)-1249
 • II. -ÖZEL SORUŞTURMA USULÜNE TABİ KİMSELER HAKKINDA KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI-1253
 • 1. -Kavram, Özellikleri ve Ön Şartları-1253
 • A. -Kavram-1253
 • B. -Koruma Tedbirlerinin Özellikleri-1253
 • C. -Koruma Tedbirlerinin Ön Şartları-1253
 • 2. -4483 Sayılı Kanuna Tabi Kimseler Açısından Koruma Tedbirlerinin Uygulanması-1255
 • 3. -Yükseköğretim Kurumu Personeli Hakkında Koruma Tedbirlerinin Uygulanması-1259
 • 4. -Askeri Şahıslar Hakkında Koruma Tedbirlerinin Uygulanması-1261
 • 5. -Hakim ve C. Savcıları Hakkında Koruma Tedbirlerinin Uygulanması-1263
 • A. -Görev Suçları-1263
 • B. -Kişisel Suçlar-1264
 • C. -Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçüstü Hali-1265
 • 6. -Avukatlar Hakkında Koruma Tedbirlerinin Uygulanması-1269
 • III. -SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMA İZNİ ALINMAMASININ İDDİANAMENİN İADESİ NEDENİ OLUP OLMAYACAĞI SORUNU-1272
 • IV. -ÖZEL SORUŞTURMA KURALLARINA İLİŞKİN YASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA-1274
 • 1. -Genel Olarak-1274
 • 2. -Soruşturma Kurallarının Suç Tarihine Göre Belirlenmesi-1278
 • SONUÇ VE DEĞERLENDİRME-1281
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • İLGİLİ MEVZUAT
 • I. -4483 SAYILI KANUN VE İLGİLİ MEVZUAT-1283
 • 1. -4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun-1283
 • 2. -4483 Sayılı Yasa Gerekçesi ve Adalet Komisyonu Raporu-1288
 • 3. -Danıştay Birinci Dairesinin 4483 Sayılı Kanunla İlgili İstişari Görüşü-1295
 • II. -3628 SAYILI KANUN VE İLGİLİ MEVZUAT-1302
 • 1. -3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu-1302
 • 2. -3628 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik-1308
 • 3. -Mal Bildirimi Hakkında Genelge-1313
 • III. -GENELGELER-1315
 • 1. -HSYK-nın Hâkim ve C. Savcıları Hakkındaki İnceleme ve Soruşturma İşlemleri Konulu Genelgesi-1315
 • 3. -HSYK-nın En Üst Dereceli Kolluk Amirleri Hakkındaki Araştırma, İnceleme ve Soruşturma İşlemleri Konulu Genelgesi-1321
 • 4. -Adalet Bakanlığı-nın Noterler Hakkındaki Yapılan İnceleme ve Soruşturma İşlemleri Konulu 14 Nolu Genelgesi-1326
 • Kaynakça-1329
 • Dizin-1335
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
   
   
Kapat