Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk Hasan Tahsin Gökcan

Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk


Basım Tarihi
2014-10
Sayfa Sayısı
1576
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750230394
Boyut
17x25 cm
Baskı
2
Dili
TürkçeHasan Tahsin GÖKCAN ( Anayasa Mahkemesi Üyesi )

 

Tıbbi müdahale nedeniyle doktor ve diğer sağlık mesleği mensuplarının tazminat ve ceza sorumluluğu ve özel hastaneler ile devletin tazminat sorumluluğunu inceleyen kitapta kişilik hakları, sağlık hakkı, hasta hakları, kişinin kendi kaderini belirleme ve tedaviyi ret hakkı kavramları ile ötenazi, hukuka uygun tıbbi müdahalenin şartları, tıbbi kusur sayılan haller, komplikasyon ve malpraktis kavramları, kişiliğin başlangıcı ve ölüm, hekim ve hastanın hak ve yükümlülükleri, tıbbi bilirkişilik, bilirkişilerin yükümlülükleri ve sorumlulukları vb. konular doktrin ve yargı kararları etrafında incelenmektedir.

Kitapta incelenen konular arasında ayrıca; organ nakli, kürtaj, cinsiyet değiştirme, kök hücre çalışmaları, embriyo aktarımları, gen çalışmaları, GDO'lu ürünler ve ilaçlar, bilimsel deney ve denemeler, protez ve estetik tıbbi girişimler ve bunlardan doğan hukuki ve cezai sorumluluk, ilaç araştırmaları ve ilaçların kullanılmasından doğan sorumluluk, ilaç üreticisi ve eczacıların sorumlulukları, doktorlar ve diğer sağlık mesleği mensuplarıyla ilgili suç tipleri ve bunlardan dolayı cezai sorumlulukları, yetkisiz kişilerin tıbbi müdahalelerinden doğan cezai sorumlulukları, doktorlar ile özel hastaneler ve devletin tıbbi girişimlerden doğan maddi ve manevi zararlar nedeniyle tazminat sorumlulukları gibi konular yer almaktadır.

İnceleme konularıyla ilgili olarak kitapta, konularına göre tasnif edilmiş şekilde güncel Yargıtay hukuk ve ceza daireleri kararları ile Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir.

Birinci basıdan sonra sağlık mevzuatında, 6514, 6428 vb. Kanunlarla önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler özellikle 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nu etkilemiştir. Ayrıca bazı yönetmelikler de değiştirilmiştir.

İkinci basıda, konuyla ilgili kanun ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler nedeniyle bazı bölümler yeniden yazılmış, yeni bölümler eklenmiş sonraki yayınlar gözden geçirilmiş ve yeni Yargıtay ve Danıştay içtihatlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları:
Tıbbi Müdahale Kavramı, Müdahale Şartları, Hak ve Yükümlülükler ve Tıbbi Hatalar
Ceza Hukuku Açısından Tıbbi Eylemlerin Niteliği Kamu Görevlisi Kavramı Soruşturma Usulü
Tıbbi Girişimler Nedeniyle İşlenmesi Söz Konusu Olan Suçlar
Doktorlar ve Diğer Sağlık Görevlilerinin Cezai Sorumlulukları
Tıbbi Yardım ve Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluk
Hekim, Sağlık Personeli, Hastane ve Devletin Tazminat Sorumluluğu ile İlgili Yargı Kararları

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat