Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi İmdat Türkay

361 Soru ve CevaplaÜcret Ödemelerinin VergilendirilmesiMaaş, Ücret, Prim, İkramiye, Tazminat, Harcırah, İstisnalar, Yıllık Beyan, Asgari Ücret İstisnası


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
456
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750283772
Boyut
16x24
Baskı
4220,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 220 puan kazanacaksınız)
   220

İmdat TÜRKAY ( Mükellef Hizmetleri Grup Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER
 
Dördüncü Baskı İçin Önsöz 
 
7
Üçüncü Baskı İçin Önsöz 
 
8
İkinci Baskı İçin Önsöz 
 
9
Önsöz 
 
10
Armağan 
 
12
Kısaltmalar 
 
29
GİRİŞ 
 
31
Birinci Bölüm
 
 
ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL BİLGİLER
 
 
Soru 1: Gelir Vergisi Kanununa göre vergiye tabi gelir nedir? 
 
35
Soru 2: Ücret gelirinin elde edilme şekli nedir? 
 
35
Soru 3: Ücret gelirinde elde etmeyi hukuki ve ekonomik tasarruf esasına bağlayan görüş nedir? 
 
36
Soru 4: Ayırma kuramı gereğince ücret gelirlerine sağlanan ayrıcalıklar nelerdir? 
 
37
Soru 5: 4857 sayılı İş Kanununa göre asgari ücretin tanımı nedir? 
 
38
Soru 6: Gelir Vergisi Kanununa göre ücretin tanımı nedir? 
 
39
Soru 7: Bir ödemenin ücret sayılması için gerekli olan şartlar nelerdir? 
 
40
Soru 8: Hizmet erbabına verilen ayınların mahiyeti nedir ve ücret midir? 
 
41
Soru 9: Hizmet erbabı kavramının kapsamı nedir? 
 
41
Soru 10: Gelir Vergisi Kanununa göre işveren kimdir? 
 
42
Soru 11: Gerçek ücretin tespitinde ispat külfeti (yükü) işçiye mi işverene mi aittir? 
 
43
Soru 12: Tam/dar mükellef sayılan ücretliler kimlerdir? 
 
45
Soru 13: Serbest meslek kazancı–ücret ayırımının esasları nasıldır? 
 
46
İkinci Bölüm
 
 
ÜCRET VE ÜCRET KAPSAMINDA SAYILAN ÖDEMELER
 
 
Soru 14: Gelir Vergisi Kanununda hangi ödemeler ücret sayılmıştır? 
 
49
Soru 15: Bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması halinde elde edilen gelir ücret midir? 
 
50
Soru 16: Kasa tazminatı veya bu amaca yönelik ödemeler ücret midir? 
 
50
Soru 17: Ücretin başka adlar altında ödenmesi ücret olma vasfını ortadan kaldırır mı? 
 
51
Soru 18: Gelir Vergisi Kanununda hangi ödemeler ücret kapsamında sayılmıştır? 
 
52
Soru 19: Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler hangi şartlarda ücret olarak değerlendirilir? 
 
53
Soru 20: Toplu iş sözleşmeleri ile eskiye yönelik olarak ödenen ücret farklarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır? 
 
54
Soru 21: Tahsil ve tatbikat ödemeleri gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında yapılan ödemeler ücret kapsamında vergiye tabi midir? 
 
55
Soru 22: TBMM üyeleri, meclisi üyeleri, komisyon üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret midir? 
 
55
Soru 23: Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla yapılan ödemeler ücret midir? 
 
55
Soru 24: Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin tamamı ücret midir? 
 
56
Soru 25: Apartman yöneticiliğine bağlı olarak çalıştırılan ve kat malikleri arasından seçilen yönetici ve deneticilere yapılan ödemeler ücret midir? 
 
56
Soru 26: Sporculara spor kulüpleri tarafından yapılan ödemeler ücret midir? 
 
57
Soru 27: Şirkette ortaklık münasebeti bulunmayan yönetim kurulu üyelerine verilen kar payları ücret midir? 
 
58
Soru 28: Bilirkişilere yapılan ödemeler ücret midir? 
 
59
Soru 29: Uzlaştırmacı olarak çalışan kişilerin elde ettiği gelir ücret midir? 
 
60
Soru 30: Personele ödenecek temettü ikramiyeleri ile performans primi ve ikramiyesi ücret midir? 
 
61
Soru 31: Mahkeme tarafından tayin olunan tereke temsilcisine yapılan ödemeler ücret midir? 
 
61
Soru 32: Arabuluculuk faaliyeti sonucu elde edilen gelir ücret midir? 
 
62
Soru 33: Eksperlik faaliyeti kapsamında yapılan ödemeler ücret midir? 
 
65
Soru 34: Sigorta ve gayrimenkul eksperliği faaliyetinden elde edilen gelir ücret midir? 
 
66
Soru 35: Huzur hakkı ödemeleri gelir vergisi uygulamasında ücret midir? 
 
67
Soru 36: Memurların yönetim/denetim/tasfiye/danışma kurullarında görev alması ve huzur ücreti elde etmesi mümkün müdür? 
 
68
Soru 37: Seçilmiş kişilere yapılan ödemeler ücret midir? 
 
70
Soru 38: İkale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatları ücret kapsamında mıdır? 
 
71
Soru 39: Mahkeme kararına istinaden yapılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemeleri ücret kapsamında mıdır? 
 
72
Soru 40: İşverenler tarafından çalışanlara yapılan kreş ve bakım yardımı adı altında yapılan sosyal yardımlar ücret kapsamında mıdır? 
 
73
Soru 41: İşverenler tarafından çalışanlara bayramlarda ve özel günlerde bayram harçlığı adı altında yapılan ödemeler ücret midir? 
 
74
Soru 42: İşverenler tarafından çalışanlara verilen ayınlar ücret midir? 
 
74
Soru 43: Ayni ücret ödemelerinin kapsamı ve değerlemesi nasıl yapılacaktır? 
 
75
Soru 44: İşverenler tarafından çalışanlara verilen aile yardımı ödeneği ücret midir? 
 
76
Soru 45: Yatacak yer veya konut tahsisi, toplu taşıma yardımı ve demirbaş olarak verilen giyim eşyası ücret midir? 
 
77
Soru 46: İşverenler tarafından çalışanlara verilen ayınların (mal) ortalama perakende fiyatı nasıl bulunur? 
 
77
Soru 47: Personele dini bayramlarda dağıtılan gıda paketleri ayni ücret midir? 
 
78
Soru 48: İşten çıkarılan üst düzey yöneticilere rekabet yasağı adıyla yapılan ödemeler ücret midir? 
 
79
Soru 49: İşverenler tarafından çalışanlara sağlanan okul ve kurs giderleri ücret midir? 
 
80
Soru 50: İşverenler tarafından çalışanlara verilen hediye çekleri ücret midir? 
 
80
Soru 51: İşverenler tarafından çalışanlara çeşitli adlarla yapılan ücret ve ücret kapsamındaki bazı ödemelerde vergi kesintisi nasıldır? 
 
82
Üçüncü Bölüm
 
 
ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN İSTİSNALAR
 
 
Soru 52: Gelir vergisi uygulamasında diplomat muaflığı nedir? 
 
85
Soru 53: Diplomat muaflığından yararlanmanın şartları nelerdir? 
 
85
Soru 54: Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve hizmetlilere ödenen ücretlerde istisna uygulamasının yasal düzenlemesi nedir? 
 
87
Soru 55: Köylerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır? 
 
90
Soru 56: Gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır? 
 
91
Soru 57: Toprak altı maden işletmelerinde çalışanlara ödenen ücretler vergiden istisna mıdır? 
 
92
Soru 58: Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır? 
 
93
Soru 59: Hizmetçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır? 
 
94
Soru 60: Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atölyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretlerde istisna uygulaması nasıldır? 
 
97
Soru 61: İşverenlerce hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna uygulaması nasıldır? 
 
97
Soru 62: İşverenlerce hizmet erbabına nakit olarak verilen yemek bedelinde istisna uygulaması nasıldır? 
 
98
Soru 63: Çalışanlara yemek çeki, yemek kuponu ve yemek bileti vermek yoluyla yemek bedeli ödenmesi istisna kapsamında mıdır? 
 
100
Soru 64: Hizmet erbabına konut vermek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna uygulaması nasıldır? 
 
101
Soru 65: Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri vergiden istisna mıdır? 
 
103
Soru 66: İşçilere nakden yapılan yol parası, konut yardımı ve yemek yardımı ödemeleri vergiden istisna mıdır? 
 
106
Soru 67: Emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıklarında istisna uygulaması nasıldır? 
 
108
Soru 68: 07.10.2001 tarihinden önce faaliyete başlamış olan emekli ve yardım sandıkları ile sigorta şirketleri tarafından iştirakçilerine yapılan ödemelerin vergilendirilmesi nasıldır? 
 
109
Soru 69: 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretlerin vergiden istisna edilmesi nasıldır? 
 
110
Soru 70: Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıklarının vergiden istisna edilmesi nasıldır? 
 
112
Soru 71: Yabancı işverenlerin Türkiye’de açtığı irtibat ofislerinde çalışan hizmet erbabına döviz olarak ödediği ücretler hangi şartlarla vergiden istisnadır? 
 
113
Soru 72: Bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına döviz olarak ödediği ücretlerin vergiden istisna edilmesi nasıldır? 
 
115
Soru 73: Amatör sporculara ödenen ücretler hangi şartlarla vergiden istisna edilmiştir? 
 
116
Soru 74: Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi yardımında vergi istisnası nasıldır? 
 
118
Soru 75: Pilot ve kabin memurlarına ödenen uçuş ücretinin ne kadarı vergiden istisna edilmiştir? 
 
120
Soru 76: 1.1.2022 sonrasında çalışanların ücretine uygulanan asgari ücret istisnasında vergiden istisna edilecek tutarın hesaplanması ve indirimi nasıl yapılacaktır? 
 
122
Soru 77: Gelir vergisinden istisna edilen gider karşılığı yapılan harcırah ödemelerinin mahiyeti nedir? 
 
124
Soru 78: Harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemelerin yasal dayanağı nedir? 
 
125
Soru 79: Harcırah ödemesinin avans olarak yapılması vergiden istisna mıdır? 
 
126
Soru 80: Harcırahın tüm unsurları kamu ve özel sektörde istisna kapsamında mıdır? 
 
126
Soru 81: İstisna tutarını aşan gündelik ödemesinden tevkifat yapılacak mı? 
 
127
Soru 82: İşverenler tarafından personele ödenen geçici görev harcırahı hangi şekillerde ödenmektedir? 
 
128
Soru 83: Vergiden istisna edilecek yurtiçi gündelik tutarının belirlenmesi nasıl yapılmaktadır? 
 
129
Soru 85: Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek tutarı nedir? 
 
134
Soru 86: Teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip kişilere ödenecek gündelikler nasıl belirlenir? 
 
135
Soru 87: Denetim elemanlarına %50 artırımlı konaklama bedeli ödenmesi nasıldır? 
 
135
Soru 88: Denetim elemanı dışındaki personele artırımlı konaklama bedeli ödenmesi nasıldır? 
 
136
Soru 89: Harcırah ödemelerine ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar nedir? 
 
137
Soru 90: Yemek ve yatmak giderinin belge karşılığında gerçek tutarı ile ödenmesi halinde vergilendirme nasıl yapılacaktır? 
 
138
Soru 91: Nakden ödenen gündeliklerin vergiden istisna edilecek tutarının hesaplanması nasıldır? 
 
139
Soru 92: Teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip bulunan kişilere ödenecek gündeliklerin vergilendirilmesi nasıldır? 
 
140
Soru 93: Yemek ve yatma giderinin belge karşılığında ödenmesinin dışında nakit olarak ayrıca gündelik ödenmesi durumunda vergilendirme nasıldır? 
 
140
Soru 94: Yurtiçi konaklama bedelinin belgelendirilmesi, yemek bedelinin belgelendirilememesi durumunda vergilendirme nasıldır? 
 
141
Soru 95: Yurtdışı gündelik ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır? 
 
143
Soru 96: KKTC’de ödenecek vergiden istisna gündelik tutarları nasıl tespit edilir? 
 
144
Soru 97: KKTC için belirlenen gündelik tutarlarına ilişkin Karar ve Cetvel nedir? 
 
145
Soru 98: KKTC’ye giden personele %50 artırımlı gündelik ile ayrıca konaklama gideri ödenmesi mümkün müdür? 
 
146
Soru 99: Yurtdışı gündelik tutarlarına ilişkin Cetvel nedir? 
 
146
Soru 100: Vergiden istisna edilecek yurtdışı en yüksek gündelik tutarı nedir? 
 
148
Soru 101: Yemek ve yatmak giderlerinin nakden ödenmesi durumunda vergilendirme nasıldır? 
 
149
Soru 102: Yurtdışında ilk 10 gün için %50 fazla gündelik ödenmesi nasıldır? 
 
150
Soru 103: Yurtdışında konaklama gideri için ilave ödeme yapılması nasıldır? 
 
151
Soru 104: Gündeliklerin belge karşılığında gerçek tutarıyla ödenmesi yurtdışı gündelik ödemesinde mümkün müdür? 
 
151
Soru 105: Yurtdışı konaklama bedelinin Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmesi, yemek bedelinin belgelendirilememesi durumunda vergilendirme nasıldır? 
 
152
Soru 106: Yurtdışı gündeliğin Türk Lirasına çevrilmesinde dikkate alınacak kur nasıl tespit edilir? 
 
153
Soru 107: 657 sayılı Kanuna göre ödenen yakacak yardımı vergiden istisna mıdır? 
 
154
Soru 108: Seçimlerinde görevli kişilere yapılacak ödemelerin vergiden istisna edilmesinin esasları nedir? 
 
154
Soru 109: Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile işsizlik ödeneği ve işe başlatmama tazminatı vergiden istisna mıdır? 
 
156
Soru 110: Hizmet erbabının ölümü halinde işveren tarafından varislere yapılan yardımlar ve ödenen tazminatlar vergiye tabi midir? 
 
157
Soru 111: İşçiye, mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesi vergiye tabi midir? 
 
158
Soru 112: 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen ihbar tazminatı vergiden istisna mıdır? 
 
158
Soru 113: İşe başlatmama tazminatı vergiden istisna mıdır? 
 
160
Soru 114: Hizmet erbabına; ana, baba, eş veya çocuğunun ölümü nedeniyle verilen tazminatlar gelir vergisinden istisna mıdır? 
 
161
Soru 115: Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydıyla yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır? 
 
163
Soru 116: Kanunla kurulan emekli sandıkları yardım sandıklar tarafından yapılan ikramiye, tazminat ve toptan yapılan ödemeler ne şekilde vergiden istisna edilecektir? 
 
163
Soru 117: 7.10.2001 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan emekli ve yardım sandıkları ile bu tarihten önce düzenlenen sigorta poliçeleri için yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır? 
 
165
Soru 118: 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında kurulan sandık tarafından kendisine zat aylığı bağlanan üyelere ödenen emeklilik ikramiyesi vergiden istisna mıdır? 
 
166
Soru 119: Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından yapılan emekli yardımı vergiden istisna mıdır? 
 
168
Soru 120: Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları ve aile yardımı ödeneği hangi şartlarla vergiden istisnadır? 
 
168
Soru 121: Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır? 
 
170
Soru 122: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalılara yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır? 
 
171
Soru 123: İşçilere ödenen kıdem tazminatı ödemelerinin yasal dayanağı nedir? 
 
171
Soru 124: Kıdem tazminatının gelir vergisinden istisna edilmesinin şartları nelerdir? 
 
173
Soru 125: Kıdem tazminatı ödemesinde vergiden istisna edilecek tutar nasıl belirlenmektedir? 
 
175
Soru 126: Kıdem tazminatı ile ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların ilişkisi nedir? 
 
176
Soru 127: 7143 sayılı Kanun sonrasında ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların vergiden istisna edilecek kısmı nasıl belirlenecektir? 
 
177
Soru 128: İkale sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeler ve yardımların vergiden istisna edilecek tutarı nasıl belirlenecektir? 
 
179
Soru 129: Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi nasıl iade edilecektir? 
 
181
Soru 130: Nafakalar gelir vergisinden istisna mıdır? 
 
182
Soru 131: Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, engellilik, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır? 
 
182
Soru 132: Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır? 
 
183
Soru 133: GVK’da yer alan vatan hizmetleri yardımlarında istisnalar nelerdir? 
 
183
Soru 134: GVK’da yer alan teçhizat ve tayın bedellerinde istisnalar nelerdir? 
 
184
Soru 135: Özel kanunlara dayanarak verilen yemek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette yapılan ödemelerin gelir vergisinden istisna edilmesi nasıldır? 
 
184
Soru 136: Demirbaş olarak verilen giyim eşyasının gelir vergisinden istisna edilmesi nasıldır? 
 
185
Soru 137: Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün müdür? 
 
186
Soru 138: GVK’da yer alan tahsil ve tatbikat ödemelerinde istisnalar nelerdir? 
 
187
Soru 140: Tahsilat ve tatbikat giderleri karşılığı yapılan ödemeler evvelce yapılan veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında yapılan ödemeler kapsamında ücret midir? 
 
189
Soru 141: Yabancı memleketlerde tahsilde ve stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır? 
 
190
Soru 142: Türkiye’de tahsilde bulunan öğrencilere yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır? 
 
191
Soru 143: Öğrencilere tatbikat dolayısıyla yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır? 
 
193
Soru 144: Teşvik gayesiyle verilen ikramiye ve mükafatlarda istisnalar nelerdir? 
 
194
Soru 145: İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükafatlar vergiden istisna mıdır? 
 
195
Soru 146: 1905 sayılı Kanuna göre ödenen muhbir ve müsadir ikramiyelerinin gelir vergisi karşısındaki durumu nedir? 
 
196
Soru 147: Uçuş ve dalış tazminatı hangi şartlarla gelir vergisinden istisna edilmiştir? 
 
197
Soru 148: Eleman temininde güçlük zammı ödemesi gelir vergisinden istisna mıdır? 
 
199
Soru 149: Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler vergiden istisna mıdır? 
 
200
Soru 150: Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerde istisna uygulaması nasıldır? 
 
200
Soru 151: Vakıf üniversitelerinde görevli öğretim elemanlarına ödenen "üniversite ödeneği" ile "eğitim öğretim ödeneği"nin vergilendirilmesi nasıldır? 
 
202
Soru 152: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hangi tazminat/yardımlar gelir vergisinden istisna edilmiştir? 
 
203
Soru 153: Bazı Kanunlara göre ödenen yabancı dil tazminatı vergiye tabi midir? 
 
204
Soru 154: Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır? 
 
205
Soru 155: Özel okullarda çalışan öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık tazminatı gelir vergisi kesintisine tabi midir? 
 
207
Dördüncü Bölüm
 
 
GAYRİSAFİ ÜCRET MATRAHINDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
 
 
Soru 156: İşverenler hizmet erbabına hangi yöntemlerle ücret ödemesinde bulunabilir? 
 
209
Soru 157: Ayın olarak ödenen ücretler nasıl değerlendirilir? 
 
209
Soru 158: Konut sağlanması ve diğer şekillerde yarar sağlanması şeklinde ücret ödenmesi durumunda değerleme nasıldır? 
 
210
Soru 159: İşveren ve ücretli diledikleri tutarda ücret belirleyebilir mi? 
 
211
Soru 160: Gerçek ücret ve ücretin gerçek safi değeri nedir? 
 
211
Soru 161: Ticari, zirai ve serbest meslek kazancının tespitinde giderler indirilirken ücret matrahından neden indirimler söz konusu olmaktadır? 
 
213
Soru 162: Gayrisafi ücret tutarı nasıl belirlenmektedir? 
 
214
Soru 163: Ücretin gerçek safi değeri (safi ücret tutarı) nasıl bulunur? 
 
215
Soru 164: Ücret gelirinden yapılacak indirimlerin uygulanmasında esas alınacak dönemler nasıldır? 
 
215
Soru 165: Gayrisafi ücret tutarından indirim yapılabilecek unsurlar nelerdir? 
 
216
Soru 166: Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından yapılan kesintiler ücretin safi tutarının tespitinde nasıl indirim konusu yapılır? 
 
217
Soru 167: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 190'ıncı maddesi uyarınca memur aylıklarından kesinti yapılıyor mu? 
 
218
Soru 168: Kanunla kurulan Emekli Sandıkları ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin mahiyeti nedir? 
 
218
Soru 169: 5510 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin indiriminde bir sınır var mıdır? 
 
219
Soru 170: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan işçi payı sigorta prim kesintisi oranı ne kadardır? 
 
220
Soru 171: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan sosyal güvenlik destek primi işçi payı kesintisi oranı ne kadardır? 
 
220
Soru 172: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan işsizlik sigortası primi işçi payı kesintisi oranı ne kadardır? 
 
220
Soru 173: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıkların devri halinde uygulama nasıl olacaktır? 
 
221
Soru 174: Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri peşin olarak toptan ödenmiş ise gayrisafi ücret tutarından indirim nasıl yapılır? 
 
222
Soru 175: Çalışanların ödediği askerlik ve doğum borçlanma primlerinin ücret matrahından indirimi nasıldır? 
 
223
Soru 176: Çalışanların eşleri adına ödemiş olduğu isteğe bağlı Bağ–Kur sigorta primleri ücret matrahından indirilebilir mi? 
 
225
Soru 177: Hayat/şahıs sigorta primlerinin ücret matrahından indirilmesinin şartları nelerdir? 
 
226
Soru 178: Ödenen hayat/şahıs sigorta primlerinin ücret matrahından indirilecek tutarının hesaplanması nasıldır? 
 
228
Soru 179: Şahıs/hayat sigorta primlerinin indiriminde "çocuk" veya "küçük çocuk" tabiri neyi ifade etmektedir? 
 
229
Soru 180: İndirim konusu yapılacak prim tutarının tespitinde esas alınacak ücretin kapsamı nedir? 
 
229
Soru 181: İşverenler tarafından çalışanları adına ödenen şahıs/hayat sigorta primleri ücret matrahından indirim konusu yapılabilir mi? 
 
230
Soru 182: Gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak şahıs/hayat sigorta prim tutarı nasıl belgelendirilir? 
 
232
Soru 183: Ücretlinin eşi adına ödediği birikimli hayat sigortası primi kendi ücret gelirinden nasıl indirim konusu yapılır? 
 
233
Soru 184: Şahıs/hayat sigorta poliçeleri için ödenen primler hangi dönemde indirim konusu yapılabilecektir? 
 
234
Soru 185: Aylık ücret matrahından indirilemeyen primlerin daha sonraki aylarda indirim konusu yapılabilir mi? 
 
235
Soru 186: Konut, taşıt ve tüketici kredileri için şahıs/hayat sigortası poliçelerine ödenen primler indirim konusu yapılır mı? 
 
235
Soru 187: Geçmiş dönemlere yönelik yapılan (gecikmiş) prim ödemeleri ücret matrahından indirilebilir mi? 
 
236
Soru 188: Ücretlinin çocuğu için SGK'ya ödediği zorunlu sağlık sigortası ücret matrahından indirilebilir mi? 
 
237
Soru 189: Sendikalara ödenen aidatlar ücret matrahından indirim konusu yapılabilir mi? 
 
238
Soru 190: Sendika üyesi olan kamu görevlilerine ödenen toplu sözleşme ikramiyesi vergiye tabi midir? 
 
239
Soru 191: Engellilik indiriminden ücretliler nasıl yararlanır? 
 
240
Soru 192: Engellilik indirimi ücretin hangi tutarından indirilecektir? 
 
240
Soru 193: Engellilik indiriminden yararlanmak için sadece ücretlinin kendisinin mi engelli olması gerekmektedir? 
 
241
Soru 194: Engellik indiriminden yararlanan bir kişinin aylık ve yıllık vergi avantajı ne kadardır? 
 
242
Soru 195: Engellilik indiriminden ücretliler dışında kimler yararlanır? 
 
243
Soru 196: Dar mükellefiyete tabi ücretliler engellilik indiriminden yararlanabilir mi? 
 
243
Soru 197: Birden fazla işverenden ücret alan hizmet erbabı engellilik indiriminden hangi işveren kanalıyla yararlanacaktır? 
 
243
Soru 198: Ücretlinin bakmakla yükümlü bulunduğu birden fazla engelli çocuğu için engellilik indiriminden faydalanması mümkün müdür? 
 
243
Soru 199: Engellilik indirimi başvurusu üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı ne yapmaktadır? 
 
244
Soru 200: Başka amaçlarla alınmış raporlar engellilik indiriminde de geçerli midir? 
 
245
Soru 201: Engellilik indiriminden hangi tarihlerden itibaren yararlanılır? 
 
245
Soru 202: Engellilik indiriminden yararlanan ücretlinin işyerini değiştirmesi durumunda ne yapacaklardır? 
 
246
Soru 203: Engellilik indiriminden yararlanan ücretliler asgari ücret istisnasından yararlanabilir mi? 
 
246
Soru 204: Net ücret alan çalışanlar engellik indiriminden yararlanabilir mi? 
 
246
Soru 205: Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlayan ücretli engellilik indiriminden yararlanabilir mi? 
 
248
Soru 206: Engellilere sağlanan diğer vergi avantajları nelerdir? 
 
248
Beşinci Bölüm
 
 
ÜCRET ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
 
 
Soru 207: Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesi kaç şekilde yapılmaktadır? 
 
251
Soru 208: Ücret gelirinde kaynakta kesinti (stopaj) usulü ile vergilendirme nedir? 
 
252
Soru 209: Ücret ödemesinden yapılan tevkifat ücretin hangi tutarından yapılmaktadır? 
 
253
Soru 210: Vergi tevkifatında uyulacak esaslar nelerdir? 
 
254
Soru 211: Vergi tevkifatı kayıtlarda nasıl gösterilir? 
 
255
Soru 212: İşverenler tarafından ücret ödemelerinden yapılan tevkifatın beyanı nasıldır? 
 
255
Soru 213: Net ücret ödemesinde gelir vergisi tevkifatının yapılması nasıldır? 
 
257
Soru 214: İşverenler tarafından ücretin hesaben ödenmesi nedir? 
 
257
Soru 215: Toplu iş sözleşmelerinde net ücret üzerinden anlaşılması durumunda ücretlinin yararlanacağı AGİ ve engellilik indirimi net ücrete yansır mı? 
 
258
Soru 216: Net ücret ödemesinden brüt ücretin hesaplanması nasıldır? 
 
259
Soru 217: Brüt ücretten (gayrisafi ücretten) net ücrete geçişte neler dikkate alınmaktadır? 
 
261
Soru 218: Ücret ödemelerine uygulanacak vergi tarifesi nedir? 
 
261
Soru 219: İki ayrı firmanın birleşmesi (devir, nev’i değişikliği ve bölünme dahil) halinde çalışanlara ödenen ücrete vergi tarifesi nasıl uygulanır? 
 
263
Soru 220: Birden fazla işverenden aynı dönemde ücret alınması durumunda işverenler vergi tarifesini nasıl uygulayacaktır? 
 
263
Soru 221: Kamuda yıl içinde işveren değiştirilmesi durumunda vergi tarifesinin uygulanması nasıldır? 
 
267
Soru 222: Özel sektörde işveren değişikliğinde vergi tarifesi nasıl uygulanacaktır? 
 
269
Soru 224: Net ücret sözleşmesi ile çalışan hizmet erbabının ücretlerinde meydana gelecek artışlar ücretliye yansıtılacak mı? 
 
271
Soru 225: Geçmiş dönemlerle ilgili olarak hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerine uygulanacak vergi tarifesi nasıldır? 
 
272
Soru 226: Toplu iş sözleşmeleri ile eskiye yönelik olarak ödenen ücret farklarının vergilendirilmesi nasıldır? 
 
273
Soru 227: Ücret bordrosunun düzenlenmesi ücretin hesaben ödendiği anlamına gelir mi? 
 
273
Soru 228: Ücretlinin aynı işveren bünyesinde çalışırken şef, müdür veya genel müdür olması durumunda ücret matrahı sıfırlanacak mı? 
 
274
Soru 229: Çalışanlar aynı işveren bünyesinde çalışırken işverenin değişmesi durumunda ücret ödemesinde yeni işveren olarak değerlendirilecek mi? 
 
275
Soru 230: 15 Aralık–14 Ocak döneminde memur/işçilere ödenen ücretin tahakkuk ve ödemesine göre vergi tevkifatı nasıl yapılacaktır? 
 
276
Soru 231: Emekli olup işten ayrılan işçilere sonraki yılda ödenecek ücret farklarına hangi yılın vergi tarifesi uygulanacaktır? 
 
281
Soru 232: İşverenler tarafından ödenen "emeklilik teşvik tazminatı" ücret matrahına dahil edilerek mi vergi kesintisine tabi tutulacaktır? 
 
282
Soru 233: Bilirkişilere ödenen ücrete uygulanacak vergi tarifesi nasıldır? 
 
284
Soru 234: Ayni olarak verilen malın değerinin brütleştirilmesi ve gelir vergisi tevkifatı nasıldır? 
 
285
Soru 235: Jokeyler, jokey yamakları ve antrenörlere ücret olarak yapılan ödemelerde sabit oranlı tevkifat uygulaması nasıldır? 
 
286
Soru 236: Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerde sabit oranlı tevkifat uygulaması nasıldır? 
 
287
Soru 237: Sporculara transfer ücreti ve başka adlar adında yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret midir? 
 
288
Soru 238: Sporculara yapılan ücret ödemeleri için yıllık beyanname verilmesinin şartları nelerdir? 
 
289
Soru 239: Tek işverenden veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yıllık beyanı nasıldır? 
 
291
Soru 240: Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren veya birden fazla işveren olarak değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır? 
 
295
Soru 241: Özel sektör işyerlerinde çalışanlarda birden fazla işverenden veya tek işverenden ücret elde edildiği nasıl belirlenecektir? 
 
300
Soru 242: Ücret gelirinin yanında diğer gelirlerin olması durumunda beyanname verme sınırının tespitinde ücret geliri hesaplamaya dahil edilecek mi? 
 
302
Soru 243: Birden fazla işverenden hem tevkifatlı hem de tevkifatsız ücret geliri olması durumunda beyanname verilip verilmeyeceği nasıl tespit edilecektir? 
 
302
Soru 244: İstisna kapsamında elde edilen ücret gelirleri yıllık beyanname verme sınırının tespitinde dikkate alınacak mı? 
 
304
Soru 245: Kanunla kurulan emekli sandıkları tarafından ödenen emekli aylıkları için yıllık beyanname verilecek mi? 
 
308
Soru 246: Ücret gelirinden ilgili yılda indirim konusu yapılamayan indirimler ertesi yıla zarar olarak devredilebilir mi? 
 
309
Soru 247: Vergi kesintisine tabi olan ve olmayan ücret gelirinde beyan sınırı var mıdır? 
 
309
Soru 248: Ücret geliri elde edenlerden yıllık beyanname verecek olanların işe başlama bildiriminde bulunması gerekir mi? 
 
311
Soru 249: Yıllık beyannamede beyan edilen hangi ücret gelirinden engellilik indirimi düşülebilir? 
 
312
Soru 250: Ücretlinin birden fazla işverenden aynı anda ücret alması durumunda engellilik indirimi ve asgari ücret istisnası nasıl uygulanır? 
 
312
Soru 251: Bilirkişilerin birden fazla işverenden ücret alması durumunda yıllık beyanname verilecek mi? 
 
312
Soru 252: Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve hizmetlilerin elde ettiği ücret geliri beyan edilecek midir? 
 
314
Soru 253: Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerden elde edilen tevkifata tabi olmayan ücret gelirleri nasıl beyan edilecektir? 
 
315
Soru 254: Dar mükellefler tarafından elde edilen tevkifata tabi ücret geliri için yıllık beyanname verilecek mi? 
 
316
Soru 255: Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yıllık beyannameyi hangi mükellefiyet türüne göre verecektir? 
 
316
Soru 256: Yıllık Beyanname ile beyan edilen ücret gelirinden yapılacak indirimler nelerdir? 
 
316
Soru 257: Hayat/şahıs sigorta primlerinin yıllık beyannamede indirim konusu yapılmasının şartları nelerdir? 
 
317
Soru 258: Eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık beyannamede indirim konusu yapılmasının şartları nelerdir? 
 
317
Soru 259: Ücret gelirinin yıllık beyanname ile beyanında engellilik indirimi nasıl indirim konusu yapılacaktır? 
 
318
Soru 260: Yıllık beyan esasında beyannamenin verilme zamanı ve şekli nedir? 
 
318
Soru 261: Birden fazla işverenden alınan ücretlerde beyanname verme sınırının kıyaslamasında dikkate alınacak ücret tutarının hesaplanması nasıldır? 
 
319
Soru 262: Yıllık Beyanname verilecek ücret gelirlerine ilişkin örnek olaylar nelerdir? 
 
320
Soru 263: Bir işverenden ücret alan ücretlinin ikinci işverenden yönetim kurulu üyeliği nedeniyle elde ettiği ücretin (huzur hakkının) yıllık beyanname ile beyanı nasıldır? 
 
324
Altıncı Bölüm
 
 
ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI VE TÜM ÇALIŞANLARDA İSTİSNASIN UYGULAMA ESASLARI
 
 
Soru 264: Asgari ücret istisnasına ilişkin 7349 sayılı Kanunla getirilen yasal düzenleme nedir? 
 
327
Soru 265: İstisnanın kapsamı ve uygulaması nasıldır? 
 
329
Soru 266: Asgari ücret istisnası nedeniyle alınmayacak olan verginin üst sınırı nedir? 
 
332
Soru 267: Asgari ücretli olarak çalışanlarda gelir vergisi ve damga vergisi istisnası nasıl uygulanır? 
 
332
Soru 268: Asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenlerde gelir vergisi ve damga vergisi istisnası nasıl uygulanır? 
 
333
Soru 269: Net ücret alan çalışanlar asgari ücret istisnasından yararlanabilecek mi? 
 
334
Soru 270: Sadece yönetim kurulu üyeliğinden huzur ücreti olanlarda gelir vergisi istisnası nasıl uygulanır? 
 
338
Soru 271: Birden fazla işverenden ücret alınması durumunda istisna uygulanması nasıldır? 
 
339
Soru 272: Teşvik ve istisna kapsamındaki ücret ödemelerinde asgari ücret istisna uygulaması nasıldır? 
 
339
Soru 273: Yıllık beyanname verilmesi halinde asgari ücret istisna uygulaması nasıldır? 
 
340
Soru 274: Asgari ücret istisnasına ilişkin hesaplamalar ücret bordrosunda nasıl gösterilecektir? 
 
340
Soru 275: Tevkifatsız ücret geliri elde eden diğer ücretlilerin vergilendirilmesi nasıldır? 
 
341
Yedinci Bölüm
 
 
DAR MÜKELLEFLERE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ
 
 
Soru 276: Dar mükelleflerin Türkiye’de elde ettiği ücret gelirinin tespiti nasıldır? 
 
343
Soru 277: Dar mükellefiyette ücret gelirlerinin genel vergilendirme şekli nedir? 
 
344
Soru 278: Dar mükellef gerçek kişilere ödenen ücretin tevkif suretiyle vergilendirilmesi nasıldır? 
 
345
Soru 279: Dar mükellef gerçek kişinin birden fazla işverenden aynı anda ücret geliri elde etmesi halinde vergi tarifesi nasıl uygulanır? 
 
346
Soru 280: Dar mükellef gerçek kişi tevkifatlı ücret geliri için yıllık beyanname verecek mi? 
 
346
Soru 281: Dar mükellef gerçek kişiler tevkifatsız ücret geliri için yıllık beyanname verecek mi? 
 
347
Soru 282: Dar mükellefler engellilik indiriminden ve asgari ücret istisnasından yararlanabilir mi? 
 
348
Soru 283: Bir işveren bünyesinde ücretli olarak çalışan yabancı uyruklu gerçek kişilerin vergilendirilmesi nasıl olur? 
 
348
Sekizinci Bölüm
 
 
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI YÖNÜNDEN ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
 
 
Soru 284: Çifte vergileme nedir ve çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının amacı nedir? 
 
351
Soru 286: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının kapsamına kimler girmektedir? 
 
353
Soru 287: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer alan genel tanımlar nelerdir? 
 
353
Soru 288: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında mukimlik nasıl belirlenmektedir? 
 
354
Soru 289: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında serbest meslek faaliyetinden elde edilen gelirler nasıl vergilendirilmektedir? 
 
354
Soru 290: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında ücret gelirleri nasıl vergilendirilmektedir? 
 
355
Soru 291: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarındaki ücretin vergilendirilmesine ilişkin hükümler her ülke için farklı mıdır? 
 
355
Soru 292: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında emekli maaşları nasıl vergilendirilmektedir? 
 
356
Soru 293: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında kamu görevi dolayısıyla elde edilen ücret ve emekli maaşlarının vergilendirilmesi nasıldır? 
 
356
Soru 294: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında öğretmen ve öğrenciler nasıl vergilendirilmektedir? 
 
357
Soru 295: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında çifte vergilendirmenin önlenmesi nasıl sağlanmaktadır? 
 
357
Soru 296: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında diplomatlar ve konsolosluk memurlarının durumu nasıldır? 
 
358
Soru 297: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 
 
358
Soru 298: Almanya'da mukim firma tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi nasıldır? 
 
358
Soru 299: Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre ücret gelirlerinin vergilendirilmesi nasıldır? 
 
362
Dokuzuncu Bölüm
 
 
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA ÖDENEN ÜCRET ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
 
 
Soru 300: Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) nedir? 
 
365
Soru 301: Türkiye–Avrupa Birliği arasında mali yardımlara ilişkin kaç adet çerçeve anlaşması imzalanmıştır? 
 
366
Soru 302: IPA II Çerçeve Anlaşması nedir? 
 
367
Soru 303: 1 Sıra No.lu Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinin amacı ve kapsamı nedir? 
 
368
Soru 304: IPA II Çerçeve Anlaşmasında vergi istisnalarına ilişkin genel kural nedir? 
 
368
Soru 305: 6647 Sayılı Kanunla Onaylanan IPA II Çerçeve Anlaşmasında yabancı çalışanların vergilendirilmesi nasıldır? 
 
369
Soru 306: IPA II Anlaşmasına göre T.C. Vatandaşı olan/olmayan ve Türkiye'de ikamet eden/etmeyen gerçek kişilere ödenen ücret ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır? 
 
369
Soru 307: Avrupa Birliği organlarıyla yapılan anlaşmalar hakkında Gelir Vergisi Kanununda yer alan düzenleme nedir? 
 
370
Soru 308: Bir işveren bünyesinde ücret elde eden kişiye Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında yapılan ikinci ödemede tevkifat nasıl yapılacaktır? 
 
370
Soru 309: Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında görevlendirilen kamu personeline yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni nasıldır? 
 
371
Soru 310: IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında projede görevli üniversite öğretim üyesine yapılan ücret ödemeleri ve harcırah ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır? 
 
375
Soru 311: IPA II Projesinde görev yapan yabancı uyruklu kişilere yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi ve damga vergisi istisnası uygulanacak mı? 
 
377
Onuncu Bölüm
 
 
İŞVERENLERİN ÜCRET ÖDEMELERİNDEKİ SORUMLULUĞU
 
 
Soru 312: İşverenler tarafından hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinin kayıt altına alınmasında bilinmesi gereken ortak hükümler nelerdir? 
 
381
Soru 313: Ücret ödemelerinde verginin hesaplanması nasıldır? 
 
384
Soru 314: İşverenlerin hizmet erbabına yaptığı ücret ödemeleri üzerinden vergi keserken sorumluluğu nedir? 
 
385
Soru 315: İşverenler ücret ödemelerinde tevkif yoluyla kesintiyi ne şekilde yapmaktadır? 
 
385
Soru 316: İşverenlerin çalışanların ücretlerini banka kanalıyla ödemedeki sorumluluğu nedir? 
 
386
Soru 317: İşveren tarafından personele sağlanan ayni yardımların değerlemesi ve gelir vergisi tevkifatının yapılması nasıl olacaktır? 
 
387
Soru 318: 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre kimler ücret bordrosu düzenlemek zorundadır? 
 
389
Soru 319: Ücret bordrosunda yer alacak gelir vergisi nasıl hesaplanmaktadır? 
 
390
Soru 320: Avans ödemelerinde ücret bordrosu düzenlenmesi gerekir mi? 
 
392
Soru 321: Hizmet erbabına ödenen yurtiçi ve yurtdışı harcırahların ticari, zirai ve mesleki kazancın tespitinde, genel gider beyanında ücret olarak gider yazılabilir mi? 
 
393
Soru 322: İşverenler tarafından işyerinde veya işyerinin müştemilatında, hizmet erbabına yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatler nasıl gider yazılabilir? 
 
395
Soru 323: Huzur hakkından dolayı ödenen vergiyi ödemeyi yapan işveren karşılarsa sağlanan bu menfaat nasıl gider yazılacaktır? 
 
398
Soru 324: İşverenler tarafından 15–31 Aralık/15 Aralık–14 Ocak dönemi ücret ödemesinde bordro düzenlenmesinin önemi nedir? 
 
399
Soru 325: Nakdi ve ayni ücret ödemesinde damga vergisi kesintisi hangi oranda yapılır? 
 
401
Soru 326: Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde belirtilen ve gelir vergisinden istisna edilen ücretler damga vergisinden istisna mıdır? 
 
402
Soru 327: İşverenler kendi çalışanına ödediği burs ödemesi için damga vergisi kesintisi yapacak mı? 
 
403
Soru 328: İşçilere ödenen aile yardımı, çocuk yardımı, yemek yardımı, yakacak yardımı, sorumluluk zammı, ikramiye gibi ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılacak mı? 
 
404
Soru 329: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasında ücret gizliliği nasıl sağlanmıştır? 
 
404
Soru 330: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergilendirme dönemleri ve verileceği vergi dairesi neresidir? 
 
406
Soru 331: Mükellef işyerinde ücretsiz çalışan eşi için tevkifat yapacak mı? 
 
409
Soru 332: Çalıştırılan personele ücret ödemesi yapılmaması durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilecek midir? 
 
409
Soru 333: Net ücret ödemesinde gelir vergisi tevkifatının yapılması ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyanı nasıldır? 
 
412
Soru 334: İşverenler tarafından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilecek gelir vergisi tevkifatı hangi ücret üzerinden hesaplanacaktır? 
 
412
Soru 335: Ücret ödemelerinin muhasebeleştirilmesi nasıldır? 
 
413
Soru 336: Personele verilen ayınların giderleştirilmesi nasıldır? 
 
413
Soru 337: Ayni ücret ödemelerinde ticari kazanç yönünden giderleştirme nasıldır? 
 
415
Soru 338: Ramazan paketlerinin ücret olarak vergilendirilmesi nasıldır? 
 
416
Soru 339: Hizmet erbabına civar lokantalarda veya yemek verme hizmeti sağlayan kuruluşlarda yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatin gider yazılması nasıldır? 
 
416
Soru 340: İşverenler tarafından ödenen tahsil ve tatbikat ödemelerinin gider yazılması mümkün müdür? 
 
417
Soru 341: İş akdi feshedilen işçiye ödenecek olan kıdem ve ihbar tazminatları hangi dönemde gider yazılacaktır? 
 
418
Soru 342: İhbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, işe başlatmama tazminatı, işçinin çalışmadığı süre için ödenen ücret, ücret fark alacakları ile yasal faiz ve yargılama giderlerinin gider yazılması mümkün müdür? 
 
420
Soru 343: İşverenler tarafından işe başlatmama tazminatının gider yazılması nasıldır? 
 
420
Soru 344: Şirket ortağı olan müdürün çocuğunun yurt dışı eğitimi için ödenecek burs ödemesi gider yazılabilir mi? 
 
421
Soru 345: Yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyeliklerinden dolayı kişilerin ödedikleri vergiyi ilgili kuruluşlar karşılayabilir mi? 
 
423
Soru 346: Kayıtdışı işçi çalıştıran işverenler nereye şikayet edilecektir? 
 
425
Soru 347: İşveren tarafından ücreti zamanında ödenmeyen veya eksik ödenen işçinin kanuni hakları nelerdir? 
 
426
Soru 348: İşveren tarafından gerçek maaşın bordroda gösterilmemesi halinde işçiler nereye şikayet edeceklerdir? 
 
427
Soru 349: İşveren tarafından sigortasız çalıştırılan işçiler nereye şikayette bulunacaktır? 
 
429
Soru 350: Çalışanlar işverenleri ile yaşadıkları ihtilaflar için nereye dava açacaklardır? 
 
429
Soru 351: İş Kanununa göre açılan işe iade davalarında arabulucuya başvuru şartı var mıdır? 
 
430
Soru 352: İşsizlik ödeneği nedir ve vergi kesintisine tabi midir? 
 
430
Soru 353: İşverenin çalışana ücretini ödememesi ancak yaptığı kesintiyi muhtasar beyanname ile beyan etmesi durumunda ücretlinin ne yapması gerekir? 
 
431
Soru 354: Vergi İdaresi SGK ve bankalardan aldığı bilgilerle yıllık beyanname vermeyen ücretliyi beyana davet edebilir mi? 
 
432
Soru 355: Ücretini ödemediği için işvereni hakkında dava açan ücretlinin davayı kazanması durumunda mahkeme kararına göre kendisine ödenen ücret ve yasal faiz için beyanname verecek mi? 
 
435
Soru 356: Evinden (home ofis) yurtdışındaki bir şirkete yazılım yapan mühendise yurtdışından döviz veya Türk Lirası olarak ödenen ücret nasıl vergilendirilecek? 
 
436
Soru 357: Ücret gelirini beyan etmeyen ücretli hakkında yapılan cezalı vergi tarhiyatına ücretli dava mı açmalı yoksa uzlaşma mı talep etmeli? 
 
440
Soru 358: İşverenler tarafından elektrik, doğalgaz ve benzeri ısınma giderleri karşılığı olarak çalışanlara yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır? 
 
442
Soru 359: Yurtdışı inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinde istisna uygulaması nasıldır? 
 
444
Soru 360: Ücretlilerin vergi affından yararlanma imkanı var mıdır? 
 
446
Soru 361: Ücret ödemelerine uygulanan vergi tarifesinin daha fazla ücretliler lehine olması için neler yapılmalıdır? 
 
447
Kaynaklar 
 
451
Yazarın Özgeçmişi 
 
455
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
220,00   
220,00   
2
110,00   
220,00   
3
73,33   
220,00   
4
55,00   
220,00   
5
44,00   
220,00   
6
36,67   
220,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
220,00   
220,00   
2
110,00   
220,00   
3
73,33   
220,00   
4
55,00   
220,00   
5
44,00   
220,00   
6
36,67   
220,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
220,00   
220,00   
2
110,00   
220,00   
3
73,33   
220,00   
4
55,00   
220,00   
5
44,00   
220,00   
6
36,67   
220,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
220,00   
220,00   
2
110,00   
220,00   
3
73,33   
220,00   
4
55,00   
220,00   
5
44,00   
220,00   
6
36,67   
220,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
220,00   
220,00   
2
110,00   
220,00   
3
73,33   
220,00   
4
55,00   
220,00   
5
44,00   
220,00   
6
36,67   
220,00   
Kapat