İnfaz Hukuku Mehmet Maden

İnfaz Hukuku


Basım Tarihi
2022-11
Sayfa Sayısı
166
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052640357
Boyut
16x24
Baskı
1100,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 100 puan kazanacaksınız)
   100

Mehmet MADEN

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ  5

İÇİNDEKİLER 7

KISALTMALAR . 15

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

5237 s. TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN

MÜEYYİDELER SİSTEMİ

 

 1. MÜEYYİDELER SİSTEMİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 17
 2. Müeyyide ve Yaptırım 17
 3. Seçenek Yaptırım, Seçenekli Yaptırım, Seçimlik Yaptırım ve

İkameli Yaptırım. 18

 1. Tedbir. 19
 2. Yükümlülük 19
 3. Ceza Kavramı, Cezanın Esası ve Cezalandırmaktaki Amaç. 20
 4. Güvenlik Tedbiri, Güvenlik Tedbiri Uygulanmasındaki Amaç 21
 5. Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı . 21
 6. İnfaz Hukukunun Kaynakları 21
 7. 5237 s. TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN CEZALAR 23
 8. Hapis Cezası . 23
 9. Genel Olarak . 23
 10. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 24
 11. Hapis Cezasının Ertelenmesi . 25
 12. Adlî Para Cezası 25

III. 5237 s. TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ  27

 1. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ . 27
 2. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Kavramları 27
 3. Cezanın Türünün, Temel Cezanın ve Sonuç Cezanın Belirlenmesi 28

 

8 İçindekiler

 1. Takdiri İndirim Nedenleri30
 2. Mahsup.30
 3. DAVANIN VEYA CEZANIN YA DA GÜVENLİK TEDBİRİNİN DÜŞMESİ.30

 

İKİNCİ BÖLÜM

HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN

İNFAZ KURUMUNDA İNFAZ EDİLMESİ

 

 1. İNFAZIN İLKELERİ VE HAPİS CEZASININ İNFAZINDA İZLENEN AMAÇ .33
 2. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU KAVRAMLARI, TUTUKLAMA KARARININ YERİNE

GETİRİLMESİ 34

III. İNFAZ HUKUKUNDA YETKİLİ MAKAMLAR VE PERSONEL ile

İZLEME KURULLARI34

 1. Ceza Mahkemesi 34
 2. Cumhuriyet Savcılığı .35
 3. İnfaz Hâkimliği 36
 4. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları.38
 5. Ceza İnfaz Kurumları Teşkilat ve Personeli.39
 6. CEZA İNFAZ KURUMLARININ TÜRLERİ.40
 7. Genel Olarak.40
 8. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri 41
 9. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları42
 10. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları .42
 11. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 43
 12. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları .43
 13. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları .44
 14. Açık Ceza İnfaz Kurumları .44
 15. Çocuk Eğitimevleri46
 16. HAPİS CEZASININ İNFAZININ İNFAZ AŞAMASINDA ERTELENMESİ VE

DURDURULMASI .46

 1. Genel Olarak.46
 2. Hastalık, Engellilik, Gebelik veya Annelik Dolayısıyla İnfazın Geri

Bırakılması 47

 

İçindekiler 9

 1. Hükümlünün Talebiyle İnfazın Ertelenmesi veya İnfaza Ara Verilmesi 49
 2. Hükmü Veren Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması. 50
 3. Askerlik Dolayısıyla İnfazın Geri Bırakılması. 51
 4. Yasama Dokunulmazlığı Dolayısıyla İnfazın Geri Bırakılması . 51
 5. Olağanüstü Kanun Yollarına Başvuru Hâlinde İnfazın Geri Bırakılması

veya Durdurulması. 51

 1. İnfazla İlgili Olarak Mahkemeden veya İnfaz Hâkimliğinden Karar İstenen

Hâllerde İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması  52

 1. HÜKÜMLÜLERİN CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLME VE

KABUL İŞLEMLERİ . 52

VII. HÜKÜMLÜLERİN GÖZLEMİ, SINIFLANDIRILMASI VE GRUPLANDIRILMASI İLE

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASININ İNFAZI. 52

 1. Hükümlülerin Gözlemi ve Sınıflandırılması 52
 2. Hükümlülerin Gruplandırılması . 54
 3. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı 54

VIII. HÜKÜMLÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ÇALIŞTIRILMASI . 55

 1. Hükümlünün Yükümlülükleri . 55
 2. Hükümlünün Çalıştırılması. 55
 3. Kurum İçinde Çalıştırma 55
 4. Kurum Dışında Çalıştırma 56
 5. Kurum Hizmetinde Çalıştırma . 56
 6. Ücret ve Sosyal Haklar 56
 7. CEZA İNFAZ KURUMUNDA GÜVENLİK VE DÜZEN. 57
 8. Hükümlülerin ve Görevlilerin Güvenliği. 57
 9. Kapalı Kurumlarda Kapıların Açılmaması ve Temasın Önlenmesi 57
 10. Kapalı Kurumlarda Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel

Eşyalar 57

 1. Arama 58
 2. DİSİPLİN CEZA VE TEDBİRLERİ İLE ÖDÜLLENDİRME 58
 3. Disiplin Ceza ve Tedbirleri 58
 4. Hükümlüler Hakkındaki Disiplin Ceza Hukukunun İlkeleri ve

Uygulama Alanı. 58

 

10 İçindekiler

 1. Çocuklar Haricindeki Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek

Disiplin Cezaları ve Bu Cezaları Gerektiren Fiiller 59

 1. Kınama Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiiller 59
 2. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma Cezası ve Bu Cezayı

Gerektiren Fiiller .60

 1. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma Cezası ve

Bu Cezayı Gerektiren Fiiller.60

 1. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya

Kısıtlama Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiiller60

 1. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma Cezası ve Bu Cezayı

Gerektiren Fiiller .61

 1. Hücreye Koyma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiiller .61
 2. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları ve

Bu Cezaları Gerektiren Fiiller .63

 1. Uyarma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiiller64
 2. Kınama Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiiller 64
 3. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme Cezası ve Bu Cezayı

Gerektiren Fiiller .64

 1. Harcamalarına Sınır Koyma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren

Fiiller .65

 1. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma Cezası ve Bu Cezayı

Gerektiren Fiiller .65

 1. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma Cezası ve Bu Cezayı

Gerektiren Fiiller .66

 1. İznin Ertelenmesi veya Ziyaretlerin Kapalı Şekilde Yaptırılması

Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiiller .66

 1. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren

Fiiller .67

ı. Odaya Kapatma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Fiiller 68

 1. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri .69
 2. Disiplin Soruşturması ve Kararı, Karara Karşı Şikâyet ve İtiraz.69
 3. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı, Disiplin Cezalarının

İnfazı ve Kaldırılması 72

 1. Zorlayıcı Araçların Kullanılması75
 2. Ödüllendirme .75

 

İçindekiler 11

 1. HÜKÜMLÜLERİN NAKİLLERİ 76

XII. CEZA İNFAZ KURUMUNDA HÜKÜMLÜLERİN HAKLARI, GÜVENCELERİ VE

KISITLAMALAR  78

XIII. HÜKÜMLÜLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ. 79

XIV. İNFAZIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 80

 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 81
 2. Eğitim Programları. 81
 3. Öğretimden Yararlanma 81

XVI. RESMÎ VE SİVİL KURUM, KURULUŞ VE KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ  81

XVII. SAĞLIĞIN KORUNMASI VE TIBBİ MÜDAHALELER . 81

 1. Hükümlünün Muayene ve Tedavisi . 81
 2. Sağlık Denetimi 82
 3. Hastaneye Sevk 82
 4. İnfazı Engelleyecek Hastalık Hâli 82
 5. Hükümlünün Kendisine Verilen Yiyecek ve İçecekleri ya da Muayene

ve Tedaviyi Reddetmesi. 82

XVIII. HÜKÜMLÜLERİ VE CEZA İNFAZ KURUMLARINI ZİYARET. 83

XIX. BEDEN EĞİTİMİ VE BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ . 83

 1. SALIVERİLME İÇİN HAZIRLAMA. 84

XXI. İZİNLER VE KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU DIŞINA ÇIKMA HÂLLERİ. 85

 1. İzinler . 85
 2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Dışına Çıkma Hâlleri . 86

XXII. İNFAZLA İLGİLİ OLARAK İNFAZ AŞAMASINDA VERİLEN KARARLAR  87

 1. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın

Hesabında Duraksama. 87

 1. Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması. 87
 2. Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi . 88
 3. İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü . 88

XXIII. İNFAZ KURUMUNA RESMÎ MAKAMLARIN VE GÖNÜLLÜLERİN DESTEĞİ VE

İŞ, MESLEK VEYA SANAT ÖĞRENME BAKIMINDAN HÜKÜMLÜLER ARASI

YARDIMLAŞMA. 89

 1. İnfaz Kurumuna Resmî Makamların ve Gönüllülerin Desteği 89
 2. İş, Meslek veya Sanat Öğrenme Bakımından Hükümlüler Arası

Yardımlaşma  89

 

12 İçindekiler

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

YÜRÜRLÜKTEKİ SİSTEMDE HAPİS CEZASINA VE

HAPİS CEZASININ İNFAZINA SEÇENEKLER

 

 1. CEZA İNFAZ KURUMUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNFAZ İLE TOPLUM İÇERİSİNDE

GERÇEKLEŞTİRİLEN İNFAZIN, CEZANIN ESASI VE CEZALANDIRMAKTAKİ AMAÇ

BAKIMINDAN MUKAYESESİ91

 1. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ93
 2. Kavram .93
 3. Hapis Cezasının Ertelenmesindeki Amaç93
 4. Hapis Cezasının Ertelenmesinin Mahiyeti ve Hukuki Niteliği .93
 5. Hapis Cezasının Ertelenmesi Kararı 96
 6. Hapis Cezasının Ertelenmesinin Şartları .96
 7. Mahkûmiyet Türü ve Ağırlığı İtibariyle 96
 8. Daha Önceki Suç Kaydı İtibarıyla .97
 9. Mahkemenin Kanaati İtibarıyla .97
 10. İşlenen Suçun Sebebiyet Verdiği Zararın Giderilmesi Şartı

Getirilebilir.98

 1. Hapis Cezasının Ertelenmesinin Uygulanma Süreci: Denetim Süresi .98
 2. Hapis Cezasının Ertelenmesinin Sonuçları100
 3. Tutukluluk ve Mahkûmiyete Bağlı Hak Yoksunlukları Bakımından

Sonuçlar.100

 1. Denetim Süresinin Koşullara Uygun Olarak Geçirilmesinin Sonucu.101
 2. Denetim Süresinin Koşullara Uygun Olarak Geçirilmemesinin

Sonuçları 102

III. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK CEZANIN İNFAZI .102

 1. Kavram .102
 2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazındaki Amaç 102
 3. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazının Mahiyeti

ve Hukuki Niteliği103

 1. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazının Şartları .103
 2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazına İlişkin Karar,

Uygulanma Süreci ve Sonuçlar .106

 1. ŞARTLI TAHLİYE (KOŞULLU SALIVERİLME) .108
 2. Kavram .108

 

İçindekiler 13

 1. Şartlı Tahliyenin Mahiyeti ve Hukuki Niteliği. 110
 2. Şartlı Tahliyedeki Amaç 111
 3. Şartlı Tahliyeden Yararlanabilmenin Şartları . 112
 4. İyi Hâl Şartı 112
 5. Süre Şartı. 113
 6. Kapsam Şartı . 116
 7. Şartlı Tahliye Kararı Verilme Usulü 118
 8. Şartlı Tahliyenin Uygulanma Süreci: Denetim Süresi. 118
 9. Şartlı Tahliyenin Sonuçları . 122
 10. Mahkûmiyete Bağlı Hak Yoksunlukları Bakımından Sonuçlar. 122
 11. Denetim Süresinin Şartlara Uygun Olarak Geçirilmesinin Sonucu 122
 12. Denetim Süresinin Şartlara Uygun Olarak Geçirilmemesinin Sonuçları

(Şartlı Tahliye Kararının Geri Alınması Kararı ve Sonuçları)  122

 1. HAPİS CEZASININ ÖZEL İNFAZ USULLERİ 123
 2. Ortak Hükümler . 123
 3. Hafta sonu veya Geceleri İnfaz 125
 4. Konutta İnfaz . 126
 5. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLARIN İNFAZI 127
 6. Ortak Açıklamalar 127
 7. Adlî Para Cezası 128
 8. Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Tamamen Giderilmesi 129
 9. Bir Meslek veya Sanat Edinmeyi Sağlamak Amacıyla Bir Eğitim Kurumuna

Devam Etme, Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan

Yasaklanma ve Gönüllü Olmak Koşuluyla Kamuya Yararlı Bir İşte

Çalıştırılma . 129

VII. ADLÎ PARA CEZASININ İNFAZI . 132

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI

 

 1. BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA. 135
 2. EŞYA VE KAZANÇ MÜSADERESİ 137

III. ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ. 138

 1. AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ 139

 

14 İçindekiler

 1. MÜKERRİRLERE VE BAZI SUÇ FAİLLERİNE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ

SERBESTLİK TEDBİRİ 141

 1. SINIR DIŞI EDİLME .145

VII. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDAKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ 146

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DENETİMLİ SERBESTLİK

 

 1. KAVRAM147
 2. DENETİMLİ SERBESTLİKTE İLKELER148

III. DENETİMLİ SERBESTLİK TEŞKİLAT VE PERSONELİ148

 1. Genel Olarak.148
 2. Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ve Bağlı Şubeler 149

Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Bağlı Bürolar .149

Koruma Kurulları 152

 1. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu .153
 2. Gönüllü Kişiler 154
 3. YÜKÜMLÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI155
 4. Yükümlülerin Değerlendirilmesi .155
 5. Risk ve İhtiyaçların Belirlenmesi 155
 6. Denetim Planı 155
 7. Denetim Raporu ve Değerlendirme Raporu 156
 8. Sosyal Araştırma Raporu .157
 9. İyileştirme Çalışmaları 157
 10. ŞİKÂYET VE İTİRAZ .158
 11. ELEKTRONİK CİHAZLARIN KULLANILMASI SURETİYLE TÂKİP .159

KAYNAKLAR .163

DİZİN167

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
100,00   
100,00   
2
50,00   
100,00   
3
33,33   
100,00   
4
25,00   
100,00   
5
20,00   
100,00   
6
16,67   
100,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
100,00   
100,00   
2
50,00   
100,00   
3
33,33   
100,00   
4
25,00   
100,00   
5
20,00   
100,00   
6
16,67   
100,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
100,00   
100,00   
2
50,00   
100,00   
3
33,33   
100,00   
4
25,00   
100,00   
5
20,00   
100,00   
6
16,67   
100,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
100,00   
100,00   
2
50,00   
100,00   
3
33,33   
100,00   
4
25,00   
100,00   
5
20,00   
100,00   
6
16,67   
100,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
100,00   
100,00   
2
50,00   
100,00   
3
33,33   
100,00   
4
25,00   
100,00   
5
20,00   
100,00   
6
16,67   
100,00   
Kapat