Adli Tıp Ve Ceza Hukuku,Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi- 12

Adli Tıp Ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi- 12


Basım Tarihi
2012-02
Sayfa Sayısı
304
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750218101
Baskı
174,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 74 puan kazanacaksınız)
   74

ADLİ TIP VE CEZA HUKUKU, KARŞILAŞTIRMALI GÜNCEL CEZA HUKUKU SERİSİ- 12Prof Dr. Kayıhan İÇEL, Prof. Dr. Yener ÜNVER- Adli Bilimler

- Adli Tıp

- Çocukların Cinsel İstismarı

- Doping

- Organ Nakli ve Ticareti

- İnsan Kaçakçılığı

- Vücudun Muayenesi

- Kan Ürünleri ve Testi

- DNA Analizi

İÇİNDEKİLER1.Prof. Dr. İ. Hamit HANCI - Dr. S. Sinan KOCAOĞLU. Savunma Adli Tıp Akademisi: TBB-ATA 152.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Kurulu’nun Üye Devletlere, En İyi Tıbbi Yöntem Kurallarının Düzenlenmesi İçin Bir Metod Geliştirilmesi Üzerine Rec(2001) 13 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Tuğçe Göksu ERBAŞ) 253.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere, Ruh Sağlığı Bozuk Olan Kişilerin Hakları ve Haysiyetlerinin Korunması İle İlgili, Rec (2004) 10 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Tuğçe Göksu ERBAŞ) 314.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Değişken Creutzfeldt-Jakob (vCJD) Hastalığının Kan Nakli ile Bulaşması Olasılığının Önlenmesi Hakkında Üyelere (2001) 4 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Mualla Buket SOYGÜT ARSLAN) 475.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Hemşirelerin Kan Nakli Tıbbı Hakkında Eğitimine İlişkin (2005) 18 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Mualla Buket SOYGÜT ARSLAN) 496.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Komitesinin Sağlığı Koruma Amacı İçin Genetik Test ve Taraması Konusunda Üye Ülkeler R (92) 3 Nolu Tavsiyesi (Çev.: Av. Didem ÜNLÜİŞLER) 517.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Ülkelere Cinsel Tercih veya Cinsel Kimliği Bazında Ayrımcılıkla Mücadele Tedbirleri Konusunda CM/Rec(2010) 5 Tavsiyesi (Çev.: Av. Didem ÜNLÜİŞLER) 578.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Kurulunun (2001) 5 Araştırmalı Organ Nakli Bekleme Listeleri ve Süreleri Yönetimindeki Üye Devletlere Tavsiyesi (Çev.: Hande CANARIKAN) 679.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Kurulunun Üye Devletlere HIV Virüsüne Karşı Erken Farmakolojik Müdahaleler Üzerinde R(94) 10 Numaralı Tavsiye Kararı (Çev.: Hande CANARIKAN) 7110.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kanın ve Kan Ürünlerinin Optimal Kullanımında Hastanelerin ve Klinisyenlerin Rolü Konusunda Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Yönelik Rec(2002) 11 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Av. Seda KOÇ ÇEVİK) 7311.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Transfüzyon Tıbbının Hemşirelere Öğretilmesi Konusunda Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Yönelik Rec(2004)18 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Av. Seda KOÇ ÇEVİK) 8712.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kan Transfüzyonu Yoluyla Varyant Creutzfeldt-Jakob Hastalığının (vCJD) Bulaşma İhtimalinin Önlenmesi Konusunda Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Yönelik Rec(2001) 4 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Av. Seda KOÇ ÇEVİK) 8913.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Hemofili Hastalarının Tedavisine Yönelik Kan Ürünlerine İlişkin R(80) 5 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Stj. Av. Kerem ÖZ) 9114. Prof. Dr. med. Wolfgang EISENMENGER. Karayolu Trafiğinde Uyuşturucu Madde – Yeni Gelişmeler (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 9515.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı No. R(98)7 Bakanlar Komitesi’nin Üye Ülkelere Ahlaki ve Örgütsel Açıdan Cezaevlerinde Sağlık ile İlgili Tavsiye Kararı (Çev.: Yard. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER) 10316.Avrupa Konseyi Biyoetik Komisyonu İnsan Dokusu: Etik ve Hukuk Sorunlar (Çev.: Simge ALATAN) 11517.Avrupa Birliği Grubu’nun, Avrupa Birliği Komisyonu’na Bilim ve Yeni Teknolojiler Etiği Üzerine Görüşü (Çev.: Simge ALATAN) 12718.Şiddet Suçu Mağdurlarının Zararlarının Tazminine İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Çev.: Alev DİLBER) 13919.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kadınların Şiddete Karşı Korunması Hakkında Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Yönelik Tavsiye (2002) 5 (Araş. Gör. Onur ÖZCAN) 14520.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Yönelik, İnsan Alyuvarlarının Oksijen Taşımaya Hazırlanması İçin Kullanılması Üzerine, (98) 10 no’lu Tavsiye Kararı (Araş. Gör. Onur ÖZCAN) 16121.Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Bakanlar Kurulundan Üye Devletlere, Sıtmanın Kan Yoluyla Bulaşmasını Önleme Üzerine R.(84).6 No.lu Önerisi (Ecegül TÜRKKAN) 16322.İnsan Kanı veya Hücresinden Elde Edilen Kan Bileşenleri ve Damıtılmış Maddelerin Kullanımını İçeren Klinik Çalışmalarla İlgili Bakanlar Konseyi Yönetmelik R(93) 4 (Av. Mehtap DÜZGÜN) 16523.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Üye Devletlerin Sağlık Otoritelerine Kan Nakli Hakkında Avrupa Komitesi (88) 4 Sayılı Önergesi (Av. Mehtap DÜZGÜN) 17124.Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Bakanlar Komitesinin Üye Ülkelere Kan Bileşenleri İçin Patojen İnaktivasyonu Yöntemlerinin Uygulanması Hakkında Rec (2003)11 Numaralı Tavsiye Kararı (Dr. med. Canan YÜKSEL) 17525.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Antenatal Dönemde Anti-Dimmunoglobulin Kullanılmasına İlişkin R(81) 5 Sayılı Tavsiye Kararı (Çev.: Av. Kerem ÖZ) 17726.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bakanlar Komitesinin Otolog Kord Kanı Bankaları Hakkında Üye Ülkelere Rec (2004) 8 Sayılı Tavsiye Kararı (Dr. med. Canan YÜKSEL) 17927.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kan Transfüzyonu Alanında Verici ve Alıcıların Sağlığının Korunması Hakkında Üye Ülkelere R(95)14 Sayılı Tavsiye Kararı (Dr. Canan YÜKSEL) 18128.Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Bakanlar Kurulu’ndan AIDS’liler İçin Kan Donörü Araştırması Üzerine Üye Devletlere R(85)12 No.lu Öneri (Ecegül TÜRKKAN) 18729.Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Bakanlar Kurulu’ndan AIDS’liler İçin Kan Donörü Araştırması Üzerine Üye Devletlere R(85)12 No.lu Öneri (Çev.: Alev DİLBER) 18930.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Üye Devletlere Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Kullanımı ve Kalitesinin Sağlanması ile İlgili (95) 15 No’lu Tavsiye Kararı (Araş. Gör. Onur ÖZCAN) 19531.Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nun Üye Devletlere Uluslararası İnsan Organ ve Dokularının (İnsan Maddelerinin) Değişimi ve Transferi ile İlgili R(79)5 No.lu Önerisi (Ecegül TÜRKKAN) 19732.Doç. Dr. med. Markus PARZELLER - Dr. med. Reinhard DETTMEYER. Ölümden Sonrası İçin Organ Bağışında Ölümün Tespiti: Eksik ve Uygulamaya Elverişsiz Bir Olgu Mu? (Çev. Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 19933.Markus PARZELLER - Reinhard DETTMEYER. Ölülerden Doku Bağışında Ölümün Tespiti: Eksik ve Uygulanması Mümkün Olmayan Ölçütler? Nakil Kanunu ve Federal Hekimler Odası Kriterlerine Eleştirel Bir Yaklaşım (Çeviri: Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ) 21934. Prof. Dr. Rolf ADERJAN - Dr. Georg SCHMITT - Dr. Katja SCHULZ. Kanda Alkol İçeren İçeceklere Eşlik Eden Maddeler Aracılığıyla İçki Verileri ve İçme Sonrası Gözlemlerin Araştırılması (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER) 22535.Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun İnsan Kaçakçılığı Suçu ile İlişkileri (Çev.: Ayşe Deniz POSTACI) 23936.Çocuklara Yönelik Danışmanlığın, Şikâyet ve Bilgilendirme Mekanizmalarının Geliştirilmesi (Çev.: Ayşe Deniz POSTACI) 24537.Dr. Frank CZERNER. Reformun Reformu: Embriyonik Anomali Endikasyonunun Geç Dönem Kürtaj Uygulamalarında Yeniden Benimsenmesi Sorunu (Çev: Arş. Gör. İlker TEPE) 25138.Ek: Avrupa Konseyi İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Sözleşmesi (Çev.: Yard. Doç. Dr. Elif VATANOĞLU) 26139.Markus PARZELLER - Cornelius PRITTWITZ. Doping: Katı-Dar veya Amaca Uygun Olarak Genişletilebilir Atıf mı? -Bölüm 1 (Çev.: Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT) 283

Kavramlar Dizini 303


Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
74,00   
74,00   
2
37,00   
74,00   
3
24,67   
74,00   
4
18,50   
74,00   
5
15,54   
77,70   
6
13,07   
78,44   
7
11,31   
79,18   
8
9,99   
79,92   
9
8,96   
80,66   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
74,00   
74,00   
2
37,00   
74,00   
3
24,67   
74,00   
4
18,50   
74,00   
5
15,54   
77,70   
6
13,07   
78,44   
7
11,31   
79,18   
8
9,99   
79,92   
9
8,96   
80,66   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
74,00   
74,00   
2
37,00   
74,00   
3
24,67   
74,00   
4
18,50   
74,00   
5
15,54   
77,70   
6
13,07   
78,44   
7
11,31   
79,18   
8
9,99   
79,92   
9
8,96   
80,66   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
74,00   
74,00   
2
37,00   
74,00   
3
24,67   
74,00   
4
18,50   
74,00   
5
15,54   
77,70   
6
13,07   
78,44   
7
11,31   
79,18   
8
9,99   
79,92   
9
8,96   
80,66   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
74,00   
74,00   
2
37,00   
74,00   
3
24,67   
74,00   
4
18,50   
74,00   
5
15,54   
77,70   
6
13,07   
78,44   
7
11,31   
79,18   
8
9,99   
79,92   
9
8,96   
80,66   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
74,00   
74,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat