Konkordato İflas ve Yargılama Usülü Mahmut Bilgen

Konkordato İflas ve Yargılama Usülü


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
1688
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009351
Boyut
16x24
Baskı
3295,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 295 puan kazanacaksınız)
   295
KARGO BEDAVA


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KAYNAKÇA 41
KISALTMALAR 47
BİRİNCİ KİTAP KONKORDATO
§ 1. KONKORDATO
I. GİRİŞ 51
A. İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI 51
1. İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNİN KONKORDATOYA ÇEVRİLMESİ 58
2. İFLASIN ERTELENMESİ SIRASINDA KONKORDATO TALEP EDİLMESİ 59
B. GENEL OLARAK KONKORDATO 59
C. KONKORDATO’NUN İFLÂS İLE KARŞILAŞTIRILMASI 61
D. KONKORDATONUN TÜRLERİ 61
1. GENEL OLARAK 61
a) ADLİ OLMAYAN(ÖZEL, MAHKEME DIŞI) KONKORDATO 62
b) ADLİ (MAHKEME İÇİ)KONKORDATO 62
c) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 62
2. İÇERİĞİNE GÖRE KONKORDATO TÜRLERİ 62
a) MÜHLET (VADE) KONKORDATOSU 63
b) YÜZDE(TENZİLAT) KONKORDATOSU 63
c) TERDİTLİ (KADEMELİ) KONKORDATO 63
4. YAPILDIĞI ZAMANA GÖRE KONKORDATO TÜRLERİ 63
a) ADİ (İFLÂS DIŞI-İFLÂSTAN ÖNCEKİ) KONKORDATO (İİK.285-309) 64
b) İFLÂS İÇİ (İFLÂSTAN SONRAKİ) KONKORDATO 64
II. İFLÂS DIŞI (İFLÂSTAN ÖNCEKİ) KONKORDATO 64
A. GENEL OLARAK 64
B. KONKORDATO TALEBİ VE TALEBE EKLENECEK BELGELER 65
1. KONKORDATO ÖN PROJESİ (İİK.286/I-a) 65
2. BORÇLUNUN MALVARLIĞININ DURUMUNU GÖSTERİR BELGELER 66
a) BORÇLU DEFTER TUTMAYA MECBUR KİŞİLERDEN İSE AŞAĞIDAKİ
BELGELER EKLENMELİDİR: 67
(1) TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE HAZIRLANAN SON BİLANÇO 67

(2) NAKİT AKIM(AKIŞ) TABLOSU 67
(3) GELİR TABLOSU 68
(4) DİĞER BELGELER 68
3. ALACAKLILAR LİSTESİ 68
4. KONKORDATO PROJESİNE GÖRE ALACAKLILARIN ELİNE GEÇECEK MİKTAR 69
5. GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU 69
C. DİĞER HÜKÜMLER VE HAKİMİN İNCELEMESİ 73
D. KONKORDATO İSTEMEYE YETKİLİ OLAN KİŞİLER 74
1. BORÇLUNUN KONKORDATO TALEP ETMESİ 74
2. ALACAKLILARIN KONKORDATO TALEP ETMELERİ 74
a) TÜZEL KİŞİLERDE VEYA ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE KONKORDATO
İSTEYEBİLECEK KİŞİLER 75
(1) ANONİM VE LİMİTED ORTAKLIKLARDA 75
(2) ADİ ORTAKLIKLARDA 75
(3) KOLLEKTİF ORTAKLIKLARDA 76
(4) KOMANDİT ORTAKLIKLARDA 76
§ 2. KONKORDATO MÜHLETİ
I. GEÇİCİ MÜHLET 78
A. KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMA 78
1. BORÇLUNUN KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMASI 78
2. ALACAKLILARIN KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMALARI (İİK.287/II) 78
B. GEÇİCİ MÜHLETE KARAR VERİLMESİ 79
1. GENEL OLARAK 79
2. GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ 80
3. GEÇİCİ MÜHLETİN DOĞURDUĞU SONUÇLAR 81
4. GEÇİCİ MÜHLETİN İLANI VE GEREKLİ YERLERE BİLDİRİLMESİ (İİK.288) 81
a) İLAN 81
b) GEREKLİ YERLERE BİLDİRME 82
c) DİĞER İLAN VE BİLDİRİM HALLERİ 82
5. GEÇİCİ MÜHLETTE ALINACAK TEDBİRLER 83
6. YARGILAMA USÜLÜNE İLİŞKİN HUSUSLAR 84
a) YARGILAMA USÜLÜ 84
b) VEKİLİN, VEKÂLETİNDE ÖZEL YETKİ BULUNMASI 84
c) GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 84
d) KONKORDATO’DA GİDER AVANSI 84
e) KANUN YOLU 84

C. GEÇİCİ MÜHLET TALEBİNİN REDDİ 85
1. GEÇİCİ MÜHLET İÇİNDE BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN DÜZELMESİ, KONKORDATONUN BAŞARIYA ULAŞMA ŞANSI OLMAMASI 85
II- KESİN MÜHLET (İİK.289) 85
A. KESİN MÜHLETE KARAR VERME ZAMANI 85
B. MAHKEMENİN İNCELEMESİ VE VERECEĞİ KARARLAR 86
1. YARGILAMA USÜLÜ 91
C. KESİN MÜHLETİN SÜRESİ 91
1. NORMAL SÜRE 91
2. UZATMA SÜRESİ 92
D. İLAN VE BİLDİRİMLER 93
E. KESİN MÜHLET İÇİNDE VERİLEBİLECEK KARARLAR 93
1. BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN DÜZELMESİ(AMACIN SAĞLANMASI) NEDENİYLE KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASI (İİK.291) 93
2. KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ VE BORÇLU İFLASA TABİ KİŞLERDEN İSE,
İFLASIN AÇILMASINA KARAR VERİLMESİ (İİK.292) 94
a) BORÇLU İFLASA TABİ KİŞELERDEN İSE 94
b) BORÇLU İFLASA TABİ OLMAYAN KİŞİLERDEN İSE 95
F. KANUN YOLU (İİK.293) 97
§ 3. KONKORDATO KOMİSERİ
I. KOMİSER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 98
A. GENEL OLARAK 98
1. KOMİSER ATANMASI 98
a) GEÇİCİ MÜHLETTE 98
b) KESİN MÜHLETTE 98
2. KOMİSERİN SAYISI 98
II. KOMİSERİN SEÇİLMESİ VE NİTELİKLERİ (İİK.290/V-VI-KKY. md 4) 99
III. KOMİSERİN YASAKLILIK SEBEPLERİ VE YASAK İŞLER (KKY md.6) 102
IV. KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN KAÇINMA VE AYRILMA SEBEPLERİ(KKY.m.7) 102
V. KOMİSERİN GÖREVLERİ (İİK.290) 103
A. KOMİSERİN DEFTER TUTUP KİYMET TAKDİRİ YAPTIRMASI (İİK.298) 104
1. REHİNLİ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ 105
a) KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ 105
B. BORÇLUNUN FAALİYETLERİNE NEZARET ETMESİ -ARA RAPORU DÜZENLEMESİ(İİK.290/II-b) 105
C. TİCARET MAHKEMESİNE RAPOR VERMESİ 106

D. TUTANAK TUTMASI 106
E. ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET ETMESİ 107
F. KONKORDATO PROJESİNİN MÜZAKERE EDİLMESİ İÇİN ALACAKLILARI
DAVET ETMESİ 107
G. BORÇLUYU DİNLEMESİ (İİK.300) 107
VI. KOMİSER İLE İLGİLİ İŞLEMLER 107
A. KOMİSER İLE İLGİLİ ŞİKÂYETLER 107
B. KOMİSERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 108
C. HUKUKİ DURUMU VE SORUMLULUĞU 109
VII. ALACAKLILAR KURULU 109
A. GÖREVLERİ (İİK290/VII) 111
§ 4. KONKORDATO MÜHLETİNİN SONUÇLARI
I. MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI (İİK. 297- İİK mülga 290) 113
A. İLAN 115
II. ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI 115
A. BORÇLUYA KARŞI TAKİP YASAĞI(İİK.294) 115
1. KİRA ALACAĞI VE TAHLİYEYE İLİŞKİN TAKİPLER 117
2. DİĞER TAKİPLERE ETKİSİ 127
3. TAKİP YASAĞININ İSTİSNALARI 128
a) İMTİYAZLI ALACAKLAR 128
b) REHİNLİ ALACAKLAR 129
(1) REHİN VERENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLMASI 131
c) MÜHLET İÇİNDE KOMİSERİN ONAYI İLE DOĞAN ALACAKLAR 132
B. MÜHLETİN HACİZLERE ETKİSİ 133
1 HACİZLERİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEDBİR 135
2. MÜHLETİN HACİZ İHBARNAMESİNE ETKİSİ 138
C. MÜHLETİN TEDBİR –İHTİYATİ HACZE ETKİBİ 145
1. GENEL OLARAK 145
2. MADDİ HUKUKA İLİŞKİN TEDBİR KARARI VERİLEMEMESİ 148
a) TAKAS, MAHSUP, HAPİS HAKKI TEMLİK, BLOKAJ İŞLEMLERİNİN
YAPILMAMASI ŞEKLİNDE TEDBİR KARARI VERİLEMEMESİ 149
b) KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TEDBİRLER 162
c) TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER 167
d) SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN TEDBİRLER 170
e) BANKALAR VASITASIYLA GELEN PARALARIN KAYYIMLARIN ONAYIYLA HARCANMAK ÜZERE ŞİRKET HESAPLARINA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLER 175

D. MÜHLETİN FAİZE ETKİSİ 178
E. KONKORDATO’NUN ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERE ETKİSİ 182
F. MÜSTAKBEL ALACAĞIN DEVRİ SÖZLEŞMESİ 183
G. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ. 184
H. KONKORDATONUN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ 184
1. KONKORDATONUN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 188
2. KONKORDATONUN MÜLKİYETİ MUHAFAZA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 188
İ. MÜHLETİN DAVALARA ETKİSİ 189
1. KONKORDATO TALEBİNİN İFLÂS DAVASINA ETKİSİ 189
2. KONKORDATO MEHLİNİN İTİRAZIN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ 190
J. KONKORTATONUN KEFALETE ETKİSİ 192
1. ADİ KEFALETTE 192
2. MÜTESELSİL KEFALETTE 192
K. MÜHLETİN TAKASA ETKİSİ 192
L. KONKORDATONUN TEMİNAT MEKTUPLARINA ETKİSİ 193
M. YABANCI PARA ALACAKLARININ DURUMU 196
III. TALİKİ(GECİKTRİCİ) ŞARTA VE BELİRLİ OLMAYAN VADEYE BAĞLI ALACAKLAR 199
§ 5. ALACAKLILARIN TESBİTİ VE ALACAKLILAR TOPLANTISI
I. ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET EDİLMELERİ
(İİK.299-eski 292/I) 200
II. BORÇLUNUN(ALACAKLILAR HAKKINDA)BEYANA DAVET EDİLMESİ
(İİK.300,bkz.eski293) 200
III. ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET(İİK.301) 201
IV. ÇOĞUNLUK HESABINDA NAZARA ALINMAYAN VE OY KULLANAMAYACAK ALACAKLILAR 202
A. 206. MADDENİN BİRİNCİ SIRASINDAKİ İMTİYAZLI ALACAKLILAR (İİK.308/c) 202
B. BORÇLUNUN KARISI VEYA KOCASI, ANASI, BABASI, ÇOCUKLARI 202
C. REHİN KIYMETİNİ KARŞILAYAN ALACAKLAR 202
1. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN VERDİĞİ REHİNE İLİŞKİN ALACAK 203
D. ÇEKİŞMELİ VE GECİKTİRİCİ KOŞULA TABİ ALACAKLARIN DURUMU 203
V. ALACAKLILAR TOPLANTISI VE NİSAP 204
A. İLTİHAKLAR (İİK.302/VII) 208
B. ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ
ÇOĞUNLUK(İİK.302) 209
VI. KONKORDATO TUTANAĞI- KOMİSER RAPORU 217

§ 6. KONKORDATODA DÜRÜSTLÜK KURALI
I. KONKORDATO MEHLİNDE DÜRÜSTLÜK KURALI 220
II. KONKORDANUN TASDİKİNDE DÜRÜSTLÜK KURALI 224
§ 7. KONKORDATONUN MAHKEMECE İNCELENMESİ
I. MAHKEMENİN İNCELEMESİ 238
A. TİCARET MAHKEMESİNİN KARAR DURUŞMA GÜNÜNÜ İLAN ETMESİ 240
II. KONKORDATONUN TASDİKİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR(İİK305-mülga md.298) 241
A. İİK’NUN 305. MADDESİNDE YAZILI TASDİK ŞARTLARI 241
B. KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE İLÂNI(İİK.306) 267
1. TASDİK KARARININ KAPSAMI 267
2. KAYYIM ATANMASI (İİK.306/II) 284
3. TASDİKİN İLANI VE GEREKLİ YERLERE BİLDİRİLMESİ. 286
C. TASDİK TALEBİNİN REDDİ 286
1. BORÇLU İFLASA TABİ DEĞİLSE 287
2. İFLASA TABİ İSE İFLAS KARARI VERİLMESİ 288
3. RET KARARINDAN SONRA YENİDEN KONKORDATO TEKLİF EDİLMESİ 293
4. İLAN VE İLGİLİ YERLERE BİLDİRME 294
III. ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA (İİK.308/b-mülga İİK.md 302) 296
A. ÇEKİŞMELİ ALACAKLARIN TASDİKTEN ÖNCEKİ DURUMLARI 296
B. ÇEKİŞMELİ ALACAKLARIN TASDİKTEN SONRAKİ DURUMLARI 297
IV. ALACAĞI PARADAN BAŞKA BİR ŞEY OLANLARIN DURUMLARI 298
§ 8. REHİNLİ ALACAKLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
I. REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ(İİK.307/I-II) 299
A. REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞININ ERTELENMESİ 299
1. ERTELEMENİN KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ (İİK.307,
ayrıca bkz. mülga İİK.m.298/a-III-IV) 300
B. FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ 301
1. İFLASIN ERTELENMESİ DÖNEMİNDEKİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNE
İLİŞKİN KARARLAR 302
II. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 305
§ 9. TASDİK EDİLEN KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ
I. TASDİK KARARININ BAĞLAYICILIĞI 309
A. GENEL OLARAK 309

B. KONKORDATONUN BAĞLAYICI OLMADIĞI DURUMLAR (İİK.308/c) 312
1. İİK’NUN 206. MADDESİNİN BİRİNCİ SIRASINDA YAZILI İMTİYAZLI ALACAKLAR 313
2. REHİNLİ ALACAKLAR 314
a) MALIN AYNINDAN DOĞAN ALACAKLARIN REHİN KARŞISINDAKİ
DURUMLARI 314
3. 6183 SAYILI YASAYA TABİ ALACAKLAR 314
4. KREDİ KURUMLARININ VERDİĞİ KREDİLER DAHİL, MÜHLET İÇİNDE
KOMİSERİN ONAYLADIĞI SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN ALACAKLAR 315
C. KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE ETKİSİ (İİK.308/ç) 315
1. HACİZLERE ETKİSİ 315
D. KONKORDATONUN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA ETKİSİ (İİK.303-eski
İİK.295) 320
1. KONKORDATOYU KABUL ETMEYEN (MUVAFAKAT ETMEYEN) ALACAKLILAR 320
2. KONKORDATOYU KABUL EDEN ALACAKLILAR 321
a) KONKORDATOYU ŞARTSIZ KABUL EDEN ALACAKLILAR 321
b) KONKORDATOYU ŞARTLI KABUL EDEN ALACAKLILAR 321
E. KONKORDATO HARİCİ YAPILAN VAATLER (İİK.308/d) 322
II. TAKAS (İİK.294,200,201) 322
§ 10. İFLÂS İÇİ (İFLÂSTAN SONRA) KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 323
A. KONKORDATO TEKLİFİ 323
B. KONKORDATONUN MAHKEMECE İNCELENMESİ VE TASDİKİ 326
1. KONKORDATONUN TASDİKİ SONUCU İFLASIN KALDIRILMASININ, İFLÂS
EDEN ŞİRKETLERE ETKİSİ 328
2. KONKORDATONUN FESHİNİN İFLASA ETKİSİ 329
3. İLAN 330
C. ADİ KONKORDATO İLE İFLAS İÇİ KONKORDATONUN KARŞILAŞTIRILMASI 330
II. İFLÂS İÇİ KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ 330
III. KANUN YOLU 331
§ 11. KONKORDATONUN FESHİ
I. GENEL OLARAK 332
II. KONKORDATONUN KISMEN (ALACAKLILARDAN BİRİ YÖNÜNDEN)
FESHİ (İİK.308/e – bk. mülga İİK. 307) 332
A. ALACAKLININ BORÇLU HAKKINDA TAKİP YAPMASI 332

B. FESHİN TALEP EDİLMESİ (İİK.308/e) 333
C. SONUÇLARI 344
D. FESİHTE ZAMANAŞIMI 345
E. YETKİLİ MAHKEME, YARGILAMA USULÜ 346
F. KANUN YOLU 346
III. KONKORDATONUN BÜTÜN ALACAKLILAR BAKIMINDAN TAMAMEN FESHİ 346
A. GENEL OLARAK 346
B. ŞARTLARI 347
C. YARGILAMA USÜLÜ 348
D. DAVANIN TARAFLARI 348
E. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 348
F. FESHİN SONUÇLARI 348
G. İLAN 349
H. ZAMANAŞIMI 349
§ 12. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 351
A. İFLÂS İLE KARŞILAŞTIRILMASI 352
B. ADİ KONKORDATO İLE KARŞILAŞTIRILMASI 353
II. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATODA BAŞVURU 353
III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN İÇERİĞİ (İİK.309/b) 354
IV. TİCARET MAHKEMESİNİN İNCELEMESİ VE KONKORDATO MEHLİ VERMESİ 355
A. KONKORDATONUN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK 358
V. KONKORDATONUN TASDİKİ 358
VI. KONKORDATONUN TASDİKİNİN HÜKÜMLERİ (İİK.309/c) 359
VII. YETKİLİ KURULLAR 359
A. ALACAKLILAR TOPLANMASI 359
B. ALACAKLILAR KURULU 360
C. KONKORDATO TASFİYE MEMURLARI 360
VIII. KONKORDATONUN KAPSAMINA GİREN MALLAR-KONKORDATO MASASI 361
A. PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN TESBİTİ (SIRA CETVELİ - İİK.309/d) 362
B. PARAYA ÇEVİRME (İİK.309/e) 362
1. REHİNLİ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 363
a) REHİNLİ TAŞINMAZLAR (İİK.309/f) 363
b) TAŞINIR REHİNLERİ (İİK. 309/g) 363

c) REHİN AÇIĞI 364
(1) Geçici pay cetvelinin tevdii sırasında rehni paraya çevrilmiş
bulunan rehinli alacaklar 364
(2) Geçici pay cetvelinin tevdii sırasında rehni paraya çevrilmemiş
bulunan rehinli alacaklar 364
2. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (İİK.309/h) 364
C. PAY CETVELİ 364
1. TAHSİL EDİLMEYEN PAYLAR 365
2. FAALİYET RAPORU 365
D. TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN TAKİP YETKİSİNİN ALACAKLILARA DEVRİ (İİK.309/ğ) 365
IX. HUKUKİ İŞLEMLERİN İPTALİ 366
X. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN FESHİ 366
XI. ACİZ BELGESİ DÜZENLENMEMESİ 366
§13. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMA
I. GENEL OLARAK 367
II. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMA YOLUNA
BAŞVURULABİLECEK HALLER 367
A. ACİZ HALİNİN MEVCUT OLMASI VEYA ACZE DÜŞME TEHLİKESİNİN KUVVETLE MUHTEMEL OLMASI 368
B. BORCA BATIKLIK HALİNİN MEVCUT OLMASI VEYA BORCA BATIK DURUMA
DÜŞME TEHLİKESİNİN KUVVETLE MUHTEMEL OLMASI 368
C. DURUMUN TESBİTİ VE MAHKEMEYE BAŞVURULMASI 368
III. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ (İİK. 309/n) 369
IV. MAHKEMEYE BAŞVURU VE EKLENECEK BELGELER (İİK. 309/o) 371
V. MAHKEMENİN İNCELEMESİ 371
A. KORUMA TEDBİRLERİ, DAVA VE TAKİPLERİN DURMASI, ZAMANAŞIMI, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN İŞLEMEMESİ 372
B. BORÇLUNUN KREDİ KULLANMASI 372
C. BORÇLUNUN CEZAİ SORUMLULUĞU 372
VI. MAHKEMENİN KARARI (İİK. 309/p) 373
A. MAHKEMENİN, BAŞVURUNUN TASDİKİNE KARAR VEREBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 373
B. MAHKEMENİN PROJEYİ REDDETMESİ 373
C. PROJENİN TADİLİ 373
VII. MAHKEME KARARININ SONUÇLARI 376
VIII. HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGESİ 376

IX. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ VE BORÇLUNUN
İFLÂSININ İSTENMESİ 377
X. PROJENİN İHLALİ, MAHKEMENİN BORÇLUNUN DOĞRUDAN İFLÂSINA KARAR VERMESİ 378
XI. GÖREVLİ ORGANLAR 378
A. ARA DÖNEM DENETÇİSİ 378
B. PROJE DENETÇİSİ 379
XII. KONKORDATO, UZLAŞMA YOLU İLE YENİDEN YAPILANDIRMA KURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 379

İKİNCİ KİTAP
İFLAS

§ 14. GENEL OLARAK İFLÂS
I. GİRİŞ 383
A. TARİHÇE 383
II. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE İFLÂS 384
§ 15. İFLÂS ORGANLARI
I. GENEL OLARAK 386
A. İFLÂSTA RESMİ ORGANLAR 386
1. İCRA DAİRESİ 386
2. İFLÂS DAİRESİ 386
3. İCRA MAHKEMESİ 387
4. TİCARET MAHKEMESİ 387
5. İSTİNAF VE YARGITAY İLGİLİ DAİRELERİ 387
B. ÖZEL ORGANLAR 388
§ 16. İFLÂSA TABİ KİŞİLER
I. GENEL OLARAK 389
II. TACİR 389
A. GERÇEK KİŞİ TACİRLER 389
1. KONKORDATODA İFLASA KARAR VERİLMESİ 400
2. ESNAF İFLASA TABİ DEĞİLDİR 401
B. TÜZEL KİŞİ TACİRLER 402
1. KOLLEKTİF ORTAKLIĞIN İFLASI 403
2. KOMANDİT ORTAKLIĞIN İFLASI 404

III. ÖZEL KANUNLARA GÖRE İFLÂSA TABİ KİŞİLER 405
A. TACİR GİBİ İŞLEM YAPANLAR 405
B. DONATMA İŞTİRAKLARI (TTK.1064-1087) 406
C. TİCARETİ TERK EDENLER (İİK.44) 407
IV. MİRASIN RESMİ TASFİYESİ HALİNDE 410
V. ŞİRKET ORTAKLARININ İFLÂSI 410
A. KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARININ İFLASI 410
B. KOMANDİT ŞİRKET ORTAKLARININ İFLASI 415
C. ANONİM ORTAKLIKLARDA ORTAKLARIN İFLASI 419
D. LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN İFLASI 422
E. BANKA YÖNETİCİ, DENETÇİ VE HAKİM ORTAKLARININ İFLÂSI 427
F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARI ORTAKLARININ, YÖNETCİLERİNİN İFLASI 427
1. SERMAYE PİYASASI KURULUNUN MÜLGA 2499 SAYILI KANUNA GÖRE
ARACI KURUM YÖNETİCİLERİNİN ŞAHSİ İFLASLARINI İSTEMESİ 427
§ 17. ALACAKLININ TAKİP YOLUNU DEĞİŞTİRMESİ (İİK.43)
I. GENEL OLARAK 433
A. TMSF’NUN TAKİP USULÜNÜ DEĞİŞTİRMESİ 434
B. KOMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TAKİBİN, İFLAS YOLU İLE TAKİBE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, BORÇLULARIN HEPSİ HAKKINDA AYNI TAKİP YOLUNA
GİDİLMESİ 436
C. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİNDE MİKTAR DEĞİŞTİRİLEMEZ, YENİ BELGE EKLENEMEZ 436
D. ÖNCEKİ VE SONRAKİ TAKİPLERE İTİRAZ 442
E. İLAMA DAYALI ALACAKTA TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 445
F. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA YAPILAN TAKİP, HACİZ VEYA İFLÂS
YOLUYLA TAKİBE DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ. 446
G. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLME ŞARTLARI RESEN GÖZETİLMELİDİR 447
H. TAKİP YOLU DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE ÖNCEKİ TAKİPTEKİ HAKLARA DAYANILAMAZ 448
1. TAKİP YOLU DEĞİŞTİRİLMESİNE RAĞMEN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILMASI 448
2. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİNİN DEPO EMRİNE ETKİSİ 449
3. İŞLEMDEN KALDIRILAN DOSYANIN YENİLENMEDEN TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 449
4. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİNDE İFLAS ÖDEME EMRİNİN ASİLE
TEBLİĞİ 450

§ 18. TAKİPLİ İFLÂS YOLLARI
I. GENEL OLARAK İFLÂS YOLLARI 451
II. GENEL (ADİ) İFLÂS YOLUYLA TAKİP (İİK.155-166) 453
A. ÖDEME EMRİ 453
1. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 463
2. ŞİKÂYET 465
III. KAMBİYO SENETLERİNE MAHUS İFLÂS YOLU İLE TAKİP 467
A. GENEL OLARAK KAMBİYO SENETLERİ 467
B. İCRA MÜDÜRÜNÜN ARAŞTIRMASI 469
C. İTİRAZ VE ŞİKÂYET 471
1. İTİRAZ 471
2. ŞİKÂYET 476
3. ŞİKÂYET VE İTİRAZIN YAPILACAĞI YER, SÜRE VE İNCELEYECEK MAHKEME 476
D. KAMBİYO SENET BORÇLUSUNUN BİRDEN ÇOK OLMASI HALİNDE TAKİP YOLU 478
IV. ADİ VE KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLÂS YOLUYLA TAKİP YOLLARI
ARASINDAKİ FARKLAR 481
§ 19. TAKİPLİ İFLÂSTA MAHKEME AŞAMASI
I. GENEL OLARAK 482
A. İFLAS TALEP ETME SÜRESİ 485
II. ÖDEME YAPILMAMASI VE TAKİBE KARŞI İTİRAZ VE/VEYA ŞİKÂYET YOLUNA GİDİLMEMESİ 488
A. İFLÂS YOLU İLE ADİ TAKİPTE 488
1. TAKİBE İTİRAZ ETMEYEN BORÇLUNUN MAHKEMEDE ÖDEME İTİRAZINDA BULUNMASI 491
a) ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN ÖNCE ÖDEME İDDİASI 491
b) ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDE SONRA ÖDEME İDDİASI 493
2. GECİKMİŞ İTİRAZ 494
B. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLÂS YOLU İLE TAKİP YOLUNDA 496
1. GECİKMİŞ İTİRAZ 502
2. TAKİBE DAYALI İFLAS İSTEME SÜRESİ 503
C. TAKİBE İTİRAZ VE/VEYA ŞİKÂYET OLMAMASI HALİNDE İLAN ÜZERİNE İFLÂS
DAVASINA MÜDAHALE VEYA İTİRAZ 503
1. İFLÂS TALEBİNİN İLANI 504
III. ÖDEME YAPILMAMASI VE TAKİBE KARŞI İTİRAZ VE/VEYA ŞİKÂYET YOLUNA GİDİLMESİ 509
A. İFLÂS YOLU İLE ADİ TAKİPTE İTİRAZ 509

B. YABANCI ŞİRKET ALACAĞININ İSPATI-TAHKİM ŞARTI 514
C. İFLÂS YOLU İLE KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİPTE İTİRAZ VE/VEYA
ŞİKÂYET 524
D. TAKİBE KARŞI İTİRAZ VE/VEYA ŞİKÂYET YOLUNA GİDİLMİŞSE İLAN 526
IV. MUHAFAZA TEDBİRLERİ 527
A. DEFTER TUTULMASI 528
B. DİĞER TEDBİRLER 528
V. İFLAS GİDERLERİNİN (MASRAFLARININ) YATIRILMASI 533
A. İFLAS GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI, DAVANIN, DAVA ŞARTI
YOKLUĞUNDAN USULDEN REDDİNİ GEREKTİRİR 534
VI. İFLÂSTA MENFİ TESPİT DAVASI 537
A. TAKİPTEN ÖNCE MENFİ TESBİT DAVASI AÇILMASI 537
B. TAKİPTEN SONRA MENFİ TESPİT DAVASI AÇILMASI 538
C. DEPO EMRİNE KONU PARA HAKKINDA MENFİ TESBİT DAVASI AÇILMASI 542
D. İSTİRDAT DAVASI 542
§ 20. DEPO EMRİ
I. DEPO EMRİNİN NİTELİĞİ 543
II. DEPO EMRİNİN TEBLİĞ VEYA TEFHİMİ 544
A. GENEL OLARAK 544
B. VEKİLİN, İFLAS TALEBİNİ KABUL ETMESİ VE DEPO EMRİ ÇIKARTILMASINA
GEREK OLMADIĞINI BİLDİRMESİ HALİNDE, ÖZEL YETKİNİN ARANMASI 556
III. DEPO EMRİNİN KAPSAMI 560
A. KURAL OLARAK, DEPO EMRİNDEKİ ALACAK MİKTARI, DAVACININ ALACAĞI BAKIMINDAN KESİN HÜKÜM OLUŞTURMAZ 574
B. DEPO EMRİ İÇİN İKİNCİ SÜRE VERİLMESİ VE YENİ DEPO EMRİ ÇIKARTILMAMASI 576
C. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİNDE DEPO EMRİ 578
D. YETKİSİZ MAHKEMENİN ÇIKARDIĞI DEPO EMRİ 583
E. DEPO EMRİNİN TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN DÜZENLENMESİ 584
F. DEPO EMRİNDE İNKÂR TAZMİNATINA YER VERİLMEMESİ 586
G. DEPO EMRİNDE FAİZ 586
IV. DEPO EMRİNDE, PARANIN YATIRILMA SÜRESİ, SÜRESİNDE YATIRILMAMASININ SONUÇLARININ YAZILMASI (VEYA İHTARI) GEREKİR 589
V. DEPO EMRİNE KONU PARA ÜZERİNDE TEDBİR 591
VI. DEPO EMRİNDE YABANCILIK UNSURU 592
VII. DEPO EDİLEN PARANIN ALACAKLILARA ÖDENMESİ 595
A. PARAYI GEÇ ALMAKTAN ÖTÜRÜ FAİZ 596
VIII. DEPO KARARINA KARŞI KANUN YOLU 597

§ 21. TAKİPLİ İFLÂSTA MAHKEMENİN VERECEĞİ KARARLAR
I. DAVANIN KONUSUZ KALMASI 598
A. DEPOYA KONU PARANIN ÖDENMESİ VEYA DEPO EDİLMESİ HALİNDE 598
B. İFLÂS DAVASI DEVAM EDERKEN BAŞKA BİR MAHKEMEDEN İFLÂS KARARI
VERİLMESİ HALİNDE 603
II. İFLÂS DAVASININ REDDİ 603
III. İFLÂS DAVASININ KABULÜ 605
A. İFLÂSIN AÇILMASI 608
B. İFLÂS KARARININ İLANI 610
C. İFLASA KARAR VERİLMESİ HALİNDE TEDBİRİN DURUMU 612
§ 22. DOĞRUDAN DOĞRUYA(TAKİPSİZ) İFLÂS YOLU
I. DOĞRUDAN DOĞRUYA (TAKİPSİZ) İFLÂS YOLU (İİK.177-181) 614
A. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS TALEBİNİN NİTELİĞİ 614
II. ALACAKLININ İSTEMİYLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS 615
A. BORÇLUNUN BELLİ BİR YERLEŞİM YERİNİN OLMAMASI (İİK.177/1) 615
B. BORÇLUNUN TAAHHÜTLERİNDEN KURTULMAK AMACIYLA KAÇMASI
(İİK.177I/1- 2. cüm) 620
C. BORÇLUNUN ALACAKLILARIN HAKLARINI İHLAL EDEN HİLELİ İŞLEMLERDE BULUNMASI VEYA BUNLARA KALKIŞMASI (İİK.177/I-1) 621
D. BORÇLUNUN HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİP SIRASINDA MALLARINI
SAKLAMASI (İİK.177/1) 623
E. BORÇLUNUN ÖDEMELERİNİ TATİL ETMESİ (İİK.177/2) 624
F. TEKLİF EDİLEN KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VEYA MÜHLETİN KALDIRILMASI YA DA KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ 630
1. KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ 630
G. İLAMA DAYALI ALACAĞIN İCRA EMRİYLE İSTENİLMESİNE RAĞMEN
ÖDENMEMİŞ OLMASI 632
1. İLAM NİTELİĞİNDEKİ BİR BELGEYE DAYANARAK İFLAS İSTENEBİLİR Mİ? 636
2. YABANCI PARA İSTEMLİ TAKİPLE İFLÂS İSTENEMEZ 637
3. İLAMIN KESİNLEŞMESİ GEREKMEZ 639
4. TAKİBE KONU İLAMIN BOZULMASI 640
5. İLAMA DAYALI İFLAS TALEPLERİNDE İFLAS İSTEME SÜRESİ YOKTUR 642
6. DEPO EMRİ 643
7. İLAMLI TAKİBİN İFLAS YOLU İLE TAKİBE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 644
8. İCRA EMRİ TEBLİĞİNE RAĞMEN BORÇLUNUN BORCUNU ÖDEMEMESİ
VEYA ÖDEME KABİLİYETİNİN OLMAMASI 645
9. İLAMLI TAKİPTE BORÇLUNUN İTİRAZI 648

10. İCRA EMRİNİN VEKİLE GÖNDERİLMESİ YETERLİDİR 649
11. MAL TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLA İFLÂS İSTENEMEZ 651
H. REHİNLİ ALACAKLARDA İFLAS YOLU İLE TAKİP 652
İ. KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET ORTAKLARININ DOĞRUDAN DOĞRUYA
İFLÂSI [eTTK.180/II (yTTK.238/2), eTTK182/I (yTTK.240/1), İİK.256] 655
J. PASİFİ AKTİFİNDEN FAZLA OLAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDEN VEYA KOOPERATİFLERDEN ALACAKLI OLANLARIN, İFLÂS İSTEMELERİ (İİK.179) 655
K. ALACAKLININ TALEBİ İLE DOĞRUDAN İFLÂSTA YARGILAMA USULÜ 655
1. İFLÂS İSTEMİN İLANI 656
2. BORÇLUNUN VEYA TEMSİLCİSİNİN DİNLENMESİ 657
L. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA DOĞRUDAN İFLÂS 661
1. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMANIN TAMAMEN FESHİ HALİNDE 661
2. BORÇLUNUN PROJEDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KISMEN VEYA TAMAMEN YERİNE GETİRMEMESİ HALİNDE MAHKEMENİN DOĞRUDAN
İFLÂSA KARAR VERMESİ 662
III. BORÇLUNUN İSTEMİ ÜZERİNE DOĞRUDAN İFLÂS 662
A. BORÇLUNUN TALEBİYLE İHTİYARİ İFLÂS (İİK.178/I) 662
B. BORÇLUNUN TALEBİYLE MECBURİ İFLÂS (İİK.178/III) 672
C. BORÇLUNUN TALEBİYLE DOĞRUDAN İFLÂSTA YARGILAMA USULÜ 675
IV. SERMAYE ŞİRKETLERİ VEYA KOOPERATİFLERİN ZORUNLU İFLÂSLARI (BORCA
BATIKLIK) 678
§ 23. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERDE BORCA BATIKLIKTAN DOĞRUDAN İFLÂS
I. SERMAYE ŞİRKETLERİ VEYA KOOPERATİFLERİN MECBURİ OLARAK İFLÂS
İSTEMELERİ (BORCA BATIKLIK) 679
A. GENEL OLARAK 679
II. BORCA BATIKLIK 682
A. GENEL OLARAK 682
B. BORCA BATIKLIĞIN TESBİTİNDE KEFALETİN, REHNİN, FİNANSAL
KİRALAMANIN ETKİSİ 696
1. BORCA BATIKLIĞIN TESBİTİNDE KEFALETİN ETKİSİ 696
2. BORCA BATIKLIĞIN TESBİTİNDE REHİNLİ MALIN ETKİSİ 700
3. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARININ BİLÂNÇODAKİ ETKİSİ 702
III. BORCA BATIK ŞİRKETİN İFLASINI ÖNLEMEK İÇİN KONKORDATO MÜHLETİ TALEP ETMEK 706
A. YÖNETİM KURULUNUN VEYA ALACAKLILARIN İFLAS TALEBİ İLE BİRLİKTE KONKORDATO MÜHLETİ TALEP ETMELERİ 706
B. ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ SIRALARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE
İLİŞKİN KABULLERİ 706

IV. BORCA BATIKLIĞIN TİCARET MAHKEMESİNE BİLDİRMESİ 707
A. BORCA BATIKLIĞI BİLDİRMEYE YETKİLİ OLAN ORGAN VE KİŞİLER. 708
1. ŞİRKETİ İDARE VE TEMSİL İLE GÖREVLENDİRİLMİŞ KİMSELERİN BORCA
BATIKLIK BİLDİRİMİNDE BULUNMALARI 708
2. ALACAKLILARIN BORCA BATIKLIK BİLDİRİMİNDE BULUNMALARI 712
3. TASFİYE MEMURLARININ İFLÂS İSTEMELERİ 718
4. TMSF’NUN BANKALARIN İFLASINI İSTEMESİ 720
B. BİLÂNÇONUN MAHKEMEYE VERİLMESİ 721
1. BİLÂNÇO ÇEŞİTLERİ 723
a) BORCA BATIKLIK (ARA BİLÂNÇO -MALVARLIĞININ TESPİTİ)
BİLÂNÇOSU 723
b) İŞLETMENİN DEVAMLILIĞI ESASINA GÖRE HAZIRLANAN BİLÂNÇO 727
c) İFLÂS BİLÂNÇOSU 727
d) TASFİYE AÇILIŞ BİLÂNÇOSU 727
V. MASRAF YATIRILMAMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM 727
VI. MAHKEMENİN KARARI 733
A. İFLAS TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERMESİ 734
B. İFLASA KARAR VERMESİ 735
VII. ALACAKLININ TALEBİ İLE DOĞRUDAN İFLASTA YARGILAMA USULÜ 737
§ 24. BANKALARIN İFLÂSI
I. GENEL OLARAK 738
II. FONUN İFLÂSTA, İFLÂS ORGANI OLARAK YETKİLERİ 747
A. GENEL OLARAK 747
B. FONA GEÇEN BANKANIN TASARRUF EHLİYETİ – TAKİPLERİN DURUMU 749
1. HUSUMET 749
2. TAKİP YASAĞI 751
3. FONUN BAZI İMTİYAZLARI 753
a) VARLIK ŞİRKETLERİ “BORÇLULAR TARAFINDAN YAPILAN İTİRAZLAR SATIŞ DIŞINDA TAKİP İŞLEMLERİNİ DURDURMAZ” HÜKMÜNDEN
YARARLANAMAZ 753
b) TEMLİK ALAN TEMLİK EDENİN İMTİYAZ HAKKINDAN YARARLANIR 754
c) FON VE BAZI BANKALAR HAKKINDA PARA CEZASI 755
C. BANKANIN İRADİ TASFİYESİNDE FONUN GÖREVİ 755
D. FONUN TAHSİL ETTİĞİ PARALARIN NEMALANDIRILMASI 755
E. SATIŞTA UYGULANACAK VE UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER 756
F. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KARARI VERİLEN ŞİRKETLERİN İFLÂSI 757
III. YABANCI BANKA ŞUBELERİNİN İFLÂSI 760
IV. FİNANS KURUMLARININ İFLÂSININ İSTENEMEMESİ 761

V. BANKA YÖNETİCİ, DENETÇİ VE HAKİM ORTAKLARININ İFLÂSLARININ İSTENMESİ 771
A. YÖNETİCİ VE DENETİCİLERİN İFLÂSLARININ İSTENMESİ 771
B. HÂKİM ORTAKLARIN İFLÂSLARININ İSTENMESİ 774
C. KONU İLE İLGİLİ KARARLAR 774
D. YÖNETİCİ VE DENETÇİLERİN ŞAHSİ İFLASI DOĞRUDAN İFLAS TÜRÜ OLMASI VE
DEPO EMRİ VERİLMESİ 787
VI. BANKA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ 794
A. GENEL HÜKÜMLERE GÖRE 794
B. BANKACILIK KANUNU HÜKMÜNE GÖRE 796
VII. YARGILAMA USULÜ 796
§ 25. TEREKE (MİRAS ORTAKLIĞI) ALEYHİNE TAKİP VE TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
I. GENEL OLARAK 797
II. TEREKENİN İFLÂS YOLU İLE TAKİBİ 800
§ 26. İFLÂSIN MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNE ETKİSİ (İİK. 191-194)
I. MÜFLİS MASA MALLARI ÜZERİNDE TASARRUF İŞLEMLERİNDE BULUNAMAZ 809
A. İFLÂSIN İLANINDAN ÖNCE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KORUNAN TASARRUFLARI 813
1. MÜFLİSİN KAMBİYO SENET BEDELİNİ ÖDEMESİ 813
2. MÜFLİSE YAPILAN ÖDEMELER 813
3. EMTİAYI TEMSİL EDEN SENETLERDE İKTİSAP 816
4. MÜFLİSİN SATTIĞI MALLAR 816
II. İFLÂSIN TÜZEL KİŞİLİĞE ETKİSİ 816
A. İFLÂSIN, ŞİRKETİN YÖNETİM YETKİSİNE ETKİSİ 819
III. İFLÂSIN, MÜFLİSİN DAVA EHLİYETİNE ETKİSİ 821
A. GENEL OLARAK 821
B. MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNİ KAZANMASI 821
1. İFLÂS KARARININ BOZULMASI HALİNDE 821
2. İFLÂSIN KAPANMASI VEYA KALDIRILMASI HALLERİNDE 822
IV. AÇILAN DAVALARDA YARGILAMA GİDERLERİ 822
§ 27. İFLÂSIN ALACAKLILARA ETKİSİ
I. GENEL OLARAK 823
II. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL OLMASI 823
III. İFLÂSTA FAİZ 825
A. MASAYA YAZDIRILABİLECEK FAİZ VE ORANI 825
1. İFLÂSIN AÇILMASINA KADAR İŞLEYEN FAİZİN ANAPARAYA EKLENEREK
KAYDI İSTENEBİLİR 826

2. REHİNLİ OLMAYAN ALACAKLARDA İFLÂSTAN SONRAKİ FAİZİN MASAYA
KAYDI İSTENEMEZ 836
3. REHİNLİ ALACAKLARDA FAİZ 837
4. KAMBİYO SENETLERİNDE VADE GELMESSE BİLE ALACAĞIN MUACCEL
OLMASI - FAİZ 839
5. AMME ALACAKLARINDA GECİKME ZAMMI (GECİKME FAİZİ) 841
6. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM ALACAKLARINDA - GECİKME ZAMMI 843
7. İFLÂSTA MUNZAM ZARAR 844
B. HAKKINDA İFLÂS DAVASI AÇILAN KİŞİNİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMESİ 848
IV. İFLÂSIN ZAMANAŞIMINA, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERE ETKİSİ 849
§ 28. İFLÂSTA TAKAS VE TAKASA İTİRAZ
I. İFLASTA TAKAS 850
II. TAKASA İTİRAZ 858
§ 29. İFLÂSIN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ
I. GENEL OLARAK 870
A. İFLÂS İLE SONA EREN SÖZLEŞMELER 871
1. VEKÂLET SÖZLEŞMELERİ 871
2. HASILAT KİRASI SÖZLEŞMELERİ 873
3. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ (FKS) 873
4. FRANCHİSE (FRANCHİSİNG) SÖZLEŞMELERİ 879
5. İFLÂSIN ÖMÜR BOYU GELİR VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA
SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 880
a) ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİ 880
b) ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 881
6. ADİ ŞİRKET VE JOİNT VENTURA SÖZLEŞMESİ 882
B. İFLÂS İLE SONA ERMEYEN SÖZLEŞMELER 883
1. SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE 884
2. ADİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE (eBK.248-269;yTBK.299-338) 886
3. HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE 888
4. İSTİSNA (ESER) SÖZLEŞMESİ 889
5. KEFALET SÖZLEŞMESİ VE ALACAĞIN MÜŞTEREK BORÇLULARIN
MASASINA KAYDI 890
a) KEFİLİN İFLÂSI 890
b) MÜŞTEREK BORÇLULARIN AYNI ZAMANDA İFLÂSI (İİK.203) 892
c) MÜFLİSLE BİRLİKTE BORÇLU TARAFINDAN BORCUN KISMEN
ÖDENMESİ (İİK.204) 893
6. BANKA VAKFI İLE YAPILAN SÖZLEŞMENİN DEVAM ETTİRİLMEMESİ 895

II. İFLÂSIN, SATIŞ VAADİ, MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA ŞARTIYLA YAPILAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 897
A. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE ETKİSİ 897
B. MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ 903
III. İFLÂSIN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 904
§ 30. İFLÂSIN DAVA VE TAKİPLERE ETKİSİ
I. İFLÂSIN TAKİPLERE ETKİSİ 909
A. MÜFLİSİN MECBURİ TAKİP ARKADAŞI OLDUĞU TAKİPLER 909
B. REHNE DAYANAN TAKİPLERİN DURUMU 912
II. İFLÂSIN DAVALARA ETKİSİ 916
A. İFLÂS HALİNDE DAVALARIN DURMASI 916
1. İFLÂS İLE DURMAYACAK DAVALAR 925
a) ACELE DAVALAR 925
b) MÜFLİSİN MECBURİ DAVA ARKADAŞI OLDUĞU DAVALAR 926
c) CİSMANİ ZARARLARA İLİŞKİN DAVALAR 927
d) EVLENME İŞLERİNE-NAFAKAYA İLİŞKİN DAVALAR 928
e) REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE BAĞLANTILI DAVALAR 928
B. İFLÂSIN İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINA ETKİSİ 931
1. İFLASTAN ÖNCE AÇILMIŞ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 931
a) MASANIN DAVAYI KABULÜ, DAVANIN KONUSUZ KALMASI 931
b) MASANIN ALACAĞI NİZALI ALACAK OLARAK KABULÜ- DAVANIN KAYIT
KABUL DAVASI OLARAK YÜRÜMESİ 932
c) İFLÂSIN İNKÂR TAZMİNATINA ETKİSİ 933
(1) REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ÜZERİNE AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA 935
2. İFLÂSTAN SONRA AÇILMIŞ İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINA ETKİSİ 937
a) İFLASTAN SONRA AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASINA KAYIT KABUL
DAVASI OLARAK DEVAM EDİLMESİ 938
b) İFLÂS AÇILDIKTAN SONRA MÜFLİS ALEYHİNE DAVA AÇILAMAZ 939
c) HUSUMETİN İFLAS İDARESİNE DÜŞMESİ 941
C. İFLÂSIN, AÇILMIŞ DİĞER İFLÂS DAVALARINA ETKİSİ 942
1. AÇILAN DAVANIN KONUSU KALMAMASI 943
2. GARANTÖR HAKKINDAKİ İFLAS DAVASININ, BORÇLU HAKKINDAKİ İFLAS DAVASININ SONUCUNUN BEKLEMESİ 950
III. İPTAL DAVASI 951

§ 31. İFLÂS MASASI-MASAYA KAYIT
I. GİRİŞ 958
II. İFLÂS MASASI - MASA ALACAĞI (MASA BORCU) - İFLÂS ALACAĞI 958
A. İFLÂS MASASI (m.184-187) 958
B. İFLÂS ALACAKLARI. 959
C. ŞARTA BAĞLI ALACAKLARIN DURUMU (İİK.197) 963
1. KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN, KEFALET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN
ALACAĞIN MASAYA KAYDI 965
2. ÇEK GARANTİ BEDELİNİN MASAYA KAYDI 968
3. TEMİNAT MEKTUPLARINDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN DURUMU 975
a) LEHTARIN İFLÂSI 976
b) MUHATABIN İFLÂSI 983
c) BANKANIN İFLÂSI 983
D. ÇEKİŞMELİ ALACAKLARIN DURUMU 984
E. MASAYA GİRMEYEN ALACAKLAR 989
F. MASA ALACAKLARI (MASA BORÇLARI) 991
1. ALACAĞIN NİTELİĞİNİN TESBİTİNDE GÖREV 1012
III. HACİZLİ MALLARIN MASAYA GİRMESİ 1030
A. GENEL OLARAK 1030
1. İFLÂSTAN ÖNCE HACZEDİLMİŞ FAKAT SATILMIŞ MALLARIN DURUMU 1031
IV. MASAYA ALACAK KAYDI 1033
A. ÇEŞİTLİ ALACAKLARIN MASAYA KAYDI 1034
1. FİDUCİARY İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN MASAYA KAYDI 1034
2. FAİZİN MASAYA KAYDI 1036
3. HİSSE SENETLERİNİN MASAYA KAYDI 1036
4. YABANCI PARA ALACAĞININ MASAYA KAYDI 1038
a) KAYIT ZAMANI 1038
b) ESAS ALINCAK KUR 1040
5. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAĞIN MASAYA KAYDI 1042
B. ALACAĞIN MASAYA KAYIT ZAMANI 1043
V. İFLÂS MASASINA GİREN REHİNLER 1043
A. REHİNLİ MALLARIN MASAYA BİLDİRİLMESİ 1046
1. TAŞINIR REHNİ 1046
2. TAŞINMAZ REHNİ 1047
a) ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VERDİKLERİ REHİNLERİN DURUMU 1048
(1) BORÇLUNUN İFLÂSI HALİNDE 1048
(2) MÜFLİSİN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BORCU İÇİN VERDİĞİ REHİNDE 1057

VI. MASADAN ÇIKARMA DAVALARI 1058
A. İSTİHKAK DAVALARI (İİK.228) 1058
B. MASADAN ÇIKARMAYA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER (İİK.188, 189, 190) 1075
1. HAMİLİNE VEYA EMRE YAZILI SENETLERİN MASADAN ÇIKARILMASI (İİK.188) 1075
2. BAŞKASINA AİT MALIN SATIŞ BEDELİNİN MASADAN ÇIKARTILMASI (İİK.189) 1075
3. SATICININ SATTIĞI MALI GERİ ALMA HAKKI (İİK.190) 1076
§ 32. REHİN VE REHİNLİ ALACAKLAR
I. GENEL OLARAK 1077
A. REHİNLİ ALACAKLARIN ÖNCELİĞİ VE ÖDENMESİ 1078
II. TAŞINIR REHNİ 1079
A. GENEL OLARAK 1079
1. TAŞINIR REHNİNDE ALACAK MİKTARININ GÖSTERİLMESİ 1080
2. TAŞINIR REHNİNİN KAPSAMI 1081
B. TESLİM KOŞULLU REHİN 1081
C. HAPİS HAKKI (TMK.950-953) 1082
D. BANKA SÖZLEŞMELERİ İLE KURULAN REHİNLER 1085
III. TAŞINMAZ REHNİ 1095
A. GENEL OLARAK 1095
IV. İFLASTA TAŞINMAZ REHNİ İLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLILARIN DURUMU 1097
§ 33. ADİ (REHİNLİ OLMAYAN) ALACAKLARIN ÖDENMESİ
I. GENEL OLARAK 1103
II. REHİNLİ OLMAYAN ALACAKLARDAN ÖNCE ÖDENMESİ GEREKEN MASA
ALACAKLARI 1103
III. İMTİYAZLI (REHİNLE KARŞILANMAMIŞ OLAN) ALACAKLAR VE SIRALARI 1105
A. BİRİNCİ SIRA ALACAKLAR (İİK.206/IV) 1106
1. İŞÇİ ALACAKLARI VE YARDIM SANDIKLARININ BORÇLARI 1106
a) İFLAS SIRA CETVELİNDE İŞÇİ ALACAĞININ SIRASI 1107
(1) BİRİNCİ SIRADAKİ İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESABINDA NAZARA ALINMAYACAK SÜRELER 1110
2. AİLE HUKUKUNDAN DOĞAN HER TÜRLÜ NAFAKA ALACAKLARI 1112
B. İKİNCİ SIRA ALACAKLAR 1113
1. VELAYET, VESAYETTEN DOĞAN ALACAKLAR 1114
C. ÜÇÜNCÜ SIRA ALACAKLAR 1114

1. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN ÖNCELİKLİ (İMTİYAZLI) ALACAKLAR 1114
2. AVUKATLIK KANUNUNDA BELİRTİLEN RÜÇHAN HAKKI –İMTİYAZ 1115
a) ALACAĞIN İFLASTAN SONRA DOĞMASI 1121
b) AVUKATLIK ÜCRETİNİN MUVAZAALI OLMASI 1122
3. OSB (ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ) KANUNUNDAN KAYNAKLANAN ALACAKLARDA ÖNCELİK 1123
4. KAMU ALACAKLARININ SIRASI(İMTİYAZI) 1124
5. EŞYANIN AYNINDAN KAYNAKLANAN KAMU ALACAKLARININ RÜÇHAN HAKLARI 1127
a) GÜMRÜK VERGİSİNİN ÖNCELİĞİ 1127
b) ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ -EMLÂK VERGİSİ 1131
6. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ÖNCELİĞİ 1132
7. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN (TMSF’NUN) SIRASI 1133
D. İMTİYAZSIZ (ADİ-DÖRDÜNCÜ SIRA) ALACAKLARI 1146
IV. SIRALAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 1146
§ 34. SIRA CETVELİNE KARŞI İTİRAZ DAVALARI
I. GENEL OLARAK 1147
II. KAYIT KABUL DAVALARI (İFLÂS MASASINA KARŞI SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVALARI) 1154
A. GENEL OLARAK 1154
B. KAYIT KABUL DAVALARINDA MAHKEMENİN KARARI 1159
III. KAYIT TERKİN (SİLME) DAVALARI (BAŞKA ALACAKLIYA KARŞI DAVA AÇILMASI) 1160
A. GENEL OLARAK 1160
1. ALACAĞIN REHİNLİ VEYA İMTİYAZLI OLMADIĞINA İLİŞKİN İTİRAZ 1160
B. MAHKEMENİN KARARI VE ETKİSİ 1161
1. GENEL OLARAK 1161
2. DAVANIN BİRDEN ÇOK ALACAKLI TARAFINDAN AÇILMASI 1165
IV. KAYIT KABUL-TERKİN DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ 1165
V. KAYIT KABUL- TERKİN DAVALARINDA YARGILAMA USÜLÜ 1168
A. GÖREV VE YETKİ 1168
B. KAYIT KABUL-TERKİN DAVALARINDA HUSUMET 1168
1. KAYIT KABUL DAVALARINDA 1168
2. KAYIT TERKİN DAVALARINDA 1175
C. KAYIT KABUL – TERKİN DAVALARINDA İSPAT 1175
1. KAYIT KABUL DAVALARINDA 1175

2. KAYIT TERKİN DAVALARINDA 1175
D. KAYIT KABUL-TERKİN DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ 1175
E. YARGILAMA GİDERİ, VEKÂLET ÜCRETİ, HARÇ,GİDER AVANSI 1175
1. HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ 1175
§ 35. DAVAYI TAKİP YETKİSİNİN DEVRİ (İİK. 245)
I. GENEL OLARAK 1176
A. DAVA TAKİP YETKİSİNİN ALACAKLILARA VERİLMESİ 1177
B. DAVA TAKİP YETKİSİNİN MÜFLİSE VERİLMESİ 1181
§ 36. İFLÂSTA TASFİYE
I. GENEL OLARAK 1184
A. İFLÂS KARARININ İLANI VE İLGİLİ YERLERE BİLDİRİLMESİ 1184
B. DEFTER TUTULMASI VE DİĞER MUHAFAZA TEDBİRLERİ 1185
1. DEFTER TUTULMASI 1185
II. BASİT TASFİYE 1186
III. ADİ TASFİYE. 1188
A. ADİ TASFİYENİN İLANI 1189
1. MÜFLİSİN MALLARINI ELİNDE BULUNDURANLARIN BUNLARI İFLAS
DAİRESİNE TESLİM ETMELERİ 1191
B. ALACAKLILAR TOPLANMASI (TOPLANTISI) 1193
1. İLK (BİRİNCİ) ALACAKLILAR TOPLANMASI (İİK.221-225) 1193
a) İFLÂS BÜROSU 1195
b) İFLÂS İDARESİ 1195
(1) İFLÂS İDARESİNİN TOPLANMASI 1198
(2) İFLÂS İDARESİNİN MASAYI TEMSİL ETMESİ 1198
(3) TOPLANMA SAYISI 1199
(4) İFLÂS İDARESİNİN DENETİMİ. 1201
(5) İFLÂS İDARESİNİN SORUMLULUĞU 1203
(6) İFLÂS İDARESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 1205
(aa) ALACAK VE İSTİHKAK İDDİALARI HAKKINDA KARAR
VERMEK 1205
(aa1) ALACAK İDDİALARI 1205
(aa2) İSTİHKAK İDDİALARI 1206
(aa2i) MÜLKİYETTEN BAŞKA BİR AYNİ HAKKA (REHİN, İRTİFAK, İNTİFA GİBİ) İLİŞKİN
İSTİHKAK İDDİALARI 1206

(ab) MASA MALLARINI PARAYA ÇEVİRMEK 1206
(ac) SIRA CETVELİ DÜZENLEMEK 1207
(ad) İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET 1208
(ae) PARALARI PAYLAŞTIRIP ACİZ VESİKASI DÜZENLEMEK 1208
(af) İFLÂSIN KAPATILMASINI TALEP ETMEK 1208
(ag) İFLAS İDARESİNİN İFLAS EDEN KOOPERATİF ÜYELERİNDEN
EK ÖDEME İSTEMESİ 1208
2. İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI (İİK. 237-240) 1213
§ 37. İFLÂSTA PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (PAY CETVELİ – SON HESAP)
I. GENEL OLARAK 1215
II. PAY CETVELİ 1216
III. SON HESAP 1216
IV. PARALARIN DAĞITILMASI 1217
V. EK PAY CETVELİ 1217
VI. GEÇİCİ DAĞITIM 1221
VII. ACİZ VESİKASI VERİLMESİ 1223
A. ACİZ VESİKASININ HÜKÜMLERİ 1225
1. ZAMANAŞIMI YÖNÜNDEN 1225
2. FAİZ YÖNÜNDEN 1226
B. ACİZ BELGESİNİN TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN HÜKÜMLERİ 1227
§ 38. İFLÂSIN KAPANMASI VE KALDIRILMASI
I. GİRİŞ 1229
II. İFLÂSIN KAPANMASI (İİK.254-255) 1229
A. TASFİYENİN BİTMESİ NEDENİYLE İFLÂSIN KAPANMASI 1229
1. KARARIN İLANI 1230
B. İFLÂS TASFİYESİNİN TATİLİ NEDENİYLE İFLÂSIN KAPATILMASI 1240
C. İFLÂSIN KAPANMASINDAN SONRA YENİ MAL BULUNMASI (İİK.255) 1245
D. İFLÂSIN KAPANMASI KARARININ KALDIRILMASI 1250
1. İFLÂSIN KAPATILMASININ BORÇLUNUN TASARRUF EHLİYETİNE ETKİSİ 1253
E. İFLÂSIN KAPATILMASININ ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNE ETKİSİ-HUSUMET 1254
1. İFLAS İDARESİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ 1254
2. İFLAS EDEN ŞİRKETİN YENİDEN İFLASINA KARAR VERİLEMEMESİ 1256
3. İFLASIN KAPATILMASI KARARININ KALDIRILMASI 1258
4. TERKİN EDİLEN ŞİRKETİN YENİDEN TİCARET SİCİLİNE KAYDI –İHYASI 1259

III. İFLÂSIN KALDIRILMASI (İİK.182) 1266
A. İFLÂSIN KALDIRILABİLECEĞİ HALLER 1266
1. BÜTÜN ALACAKLILARIN TALEPLERİNİ GERİ ALMALARI 1266
2. BÜTÜN ALACAKLARIN İFTA EDİLMİŞ OLMASI 1266
a) SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI AÇAN ALACAKLILARIN DURUMU 1269
3. İFLAS İÇİ KONKORDATONUN TASDİK EDİLMİŞ OLMASI 1275
B. İFLÂSIN KALDIRILMASININ SONUÇLARI 1277
1. İFLASIN KALDIRILMASININ İSTİHKAK İDDİASINA ETKİSİ 1278
2. İFLÂSIN KALDIRILMASININ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN HUKUKİ DURUMUNA ETKİSİ 1280
C. İFLÂSIN KALDIRILMASINI İSTEME ZAMANI 1280
1. İFLÂS KARARIN KALDIRILMASININ İLANI VE İLGİLİ YERLERE BİLDİRİLMESİ 1283
§ 39. İFLÂS VE KONKORDATO SUÇLARI- İTİBARIN İADESİ
I. İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN ETKİSİ 1285
II. İFLAS SUÇLARI 1285
A. HİLELİ İFLÂS 1285
1. İFLAS İDARESİNİN TEMYİZ HAKKI 1293
2. HİLELİ İFLASTA ZAMANAŞIMI SÜRESİ 1294
3. İFLAS KARARININ KESİNLEŞME TARİHİ 1295
B. TAKSİRATLI İFLÂS 1297
C. İİK’NUN 337/a. MADDESİNDEKİ SUÇ-TİCARETİ TERK 1301
D. ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (İİK.345/a) 1323
III. İTİBARIN İADESİ 1328
A. ADİ İFLÂSTA 1328
B. TAKSİRATLI İFLÂSTA 1328
C. HİLELİ İFLÂSTA 1329
IV. KONKORDATO SUÇLARI 1331
A. KONKORDATO ŞARTLARINA UYULMADIĞINDAN İFLÂSA KARAR VERİLMESİ – TAKSİRATLI İFLÂS SUÇU 1331
B. ALACAKLIYA KONKORDATO MUKAVELESİ DIŞINDA HUSUSİ MENFAAT TEMİN
ETMEK –HİLELİ İFLÂS SUÇU 1331
C. İCRA CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN SUÇLAR 1331
1. ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASDIYLA MEVCUDUNU AZALTMAK
SUÇU 1331
2. ACZİNE KENDİ FİİLİ İLE SEBEP VERMEK SUÇU 1335
3. İFLAS VE KONKORDATO İŞİNDE HUSUSİ MENFAAT TEMİNİ VEYA
VAADDETMEK SUÇU 1335

4. KONKORDATODA YETKİLİ KİŞİLERİ HATAYA DÜŞÜRMEK SUÇU 1335
5. HAKİKATE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK 1336
ÜÇÜNCÜ KİTAP YARGILAMA USULÜ
§ 40. YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN BAZI KONULAR
I. YARGILAMA USULÜ 1339
A. BASİT YARGILAMA USÜLÜ 1339
B. ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ 1340
II. İFLAS VE KONKORDATODA YARGILAMA USULÜ 1342
A. İFLASTA YARGILAMA USULÜ 1342
1. İFLÂSIN KALDIRILMASINDA YARGILAMA USULÜ 1343
B. KONKORDATO TALEBİNDE YARGILAMA USULÜ 1343
1. KONKORDATO MÜHLETİNDE 1343
2. KONKORDATONUN TASDİKİ TALEBİNDE 1345
3. KONKORDATONUN FESHİNDE 1347
III. İFLASTA VE KONKORDATODA HUSUMET 1347
A. İFLASTA HUSUMET 1347
1. AKTİF DAVA EHLİYETİ 1348
a) MÜFLİS İHALENİN FESHİ DAVASI AÇABİLİR 1357
2. PASİF DAVA EHLİYETİ 1358
a) MÜFLİSİN DAVALI OLDUĞU DAVALARIN DURUMU 1358
b) HUSUMETTE HATA 1364
B. KONKORDATODA HUSUMET 1369
1. KONKORDATONUN BİR ALACAKLI BAKIMINDAN FESHİNDE 1369
2. KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİNDE 1369
IV. TEBLİGAT 1370
A. GENEL OLARAK 1370
B. BANKACILIK KANUNUNDA FON YÖNÜNDEN TEBLİGAT 1376
V. İFLÂS DAVALARINDA VEKÂLET 1377
A. VEKALETİN ŞEKLİ 1377
B. VEKİLİN ÖZEL YETKİSİNİN BULUNMASI 1377
1. İFLÂSI İSTEYEN AVUKATIN ÖZEL YETKİSİ OLMALIDIR 1378
2. BORCA BATIKLIK TALEBİNDE ÖZEL YETKİ 1381
3. KONKORDATODA ÖZEL YETKİ 1383

C. VEKÂLETİN SONA ERMESİ 1383
1. İFLÂSLA VEKALET SON BULUR 1383
2. AVUKATIN ÖLÜMÜ HALİNDE GEÇİCİ OLARAK BAŞKA BİR AVUKATIN GÖREVLENDİRİLMESİ 1385
D. İFLÂSTA, KONKORDATODA AVUKATLIK ÜCRETİ 1386
1. İFLÂS, İFLÂSIN ERTELENMESİ, KAYIT KABULDE 1386
E. İFLÂS DAVASINDA TEMSİL 1388
1. MİRASIN REDDİNDE 1388
2. VESAYETTE 1389
VI. İFLÂS KARARLARININ ULUSLARARASI ETKİSİ -TANINMASI 1392
VII . USULE İLİŞKİN BAZI KONULAR 1401
A. GURUP ŞİRKETLERİNİN BİRLİKTE KONKORDATO TEKLİF ETMELERİ 1401
B. KARARIN GEREKÇELİ OLMASI 1402
C. USULİ KAZANILMIŞ HAK 1403
D. İCRA MAHKEMESİNDEKİ ŞİKAYETTE, DAVACI VE DAVALININ ADRESLERİNİN YAZILMAMASI 1409
E. SÜRESİNDE CEVAP VERMEYEYEN VE DELİL BİLDİRMEYEN DAVALI DELİL
BİLDİREBİLİR Mİ ? 1412
§ 41. GÖREV-YETKİ
I. GÖREV 1419
A. İFLÂSTA 1419
1. TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE 1420
2. TAKASA İTİRAZ DAVASINDA 1422
3. MÜFLİSE AİT MARKALARIN SATIŞINDA 1423
4. KAYIT KABUL/TERKİN DAVALARINDA GÖREV-YETKİ 1424
a) DAVANIN KURAL OLARAK İFLÂSA KARAR VERİLEN YERDEKİ TİCARET MAHKEMESİNDE AÇILMASI GEREKİR 1424
b) İŞ MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI 1429
5. TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI 1431
6. DAVANIN GÖREVLİ MAHKEMEDE AÇILMAMASI HALİNDE VERİLECEK
KARAR 1437
a) AYNI YERDE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KURULMASI HALİNDE
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GÖNDERME KARARI VERMELİDİR 1438
7. GÖREVSİZLİK KARARLARINDA GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURMA SÜRESİ 1440
8. GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARLARINDA YARGILAMA GİDERİ 1444
B. BANKACILIK KANUNUNDA GÖREV 1446
1. GÖREV YERİ UYUŞMAZLIĞI 1446
2. İSTANBUL İÇİN YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 1449
C. İFLÂS DAVALARINDA TAHKİM ŞARTI 1450

II. İFLÂSTA VE KONKORDATODA YETKİ 1454
A. İFLÂSTA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ 1454
1. YETKİLİ MAHKEME 1454
a) MUAMELE MERKEZİNİN NAKLİNDE YETKİLİ MAHKEME 1458
2. İFLÂS YOLU İLE TAKİPTE YETKİLİ İCRA DAİRESİ 1461
a) İCRA DAİRESİNİN YETKİSİ KONUSUNDA ANLAŞMA YAPILABİLİR 1462
b) İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ OLMUŞSA MAHKEMENİN BU
HUSUSU İNCELEMESİ 1466
d) TASFİYEDE YETKİLİ İFLÂS DAİRESİ 1469
e) TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE İCRA DAİRESİNİN
YETKİSİNE İTİRAZ EDİLMESİ 1469
f) BİRDEN FAZLA BORÇLUNUN BULUNMASI HALİNDE YETKİLİ İCRA
DAİRESİ 1471
g) YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YENİDEN ÖDEME EMRİ ÇIKARILMASI –
İTİRAZ SÜRESİ 1471
III. KONKORDATODA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 1472
A. KONKORDATO’DA GÖREVLİ MAHKEME 1472
B. KONKORDATODA YETKİLİ MAHKEME 1473
1. KONKORDATONUN BİR ALACAKLI BAKIMINDAN VEYA TAMAMEN
FESHİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 1474
IV. YENİDEN YAPILANDIRMADA GÖREVLİ-YETKİLİ MAHKEME 1476
§ 42. FERAGAT – DAVANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI- DAVANIN GERİ ALINMASI
I. İFLÂS, İFLÂSIN ERTELENMESİ, KONKORDATO TALEPLERİNDEN FERAGAT 1477
A. GENEL OLARAK 1477
B. İFLÂSTA FERAGAT 1480
1. İFLÂSA KARAR VERİLMEDEN FERAGAT MÜMKÜNDÜR 1481
2. İFLÂS KARARINDAN SONRA DAVADAN FERAGAT EDİLEMEZ 1484
C. KONKORDATO İSTEĞİNDEN FERAGAT 1492
II. İFLÂS TALEBİNİN GERİ ALINMASI VE DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI 1494
A. TALEBİN GERİ ALINMASI 1494
1. İFLÂS TALEBİNİN GERİ ALINMASI 1494
2. KONKORDATO TALEBİNİN GERİ ALINMASI 1495
B. İFLÂSTA – KONKORDATODA DAVANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI 1496
1. İFLÂSTA DAVANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI 1496
2. İFLÂS ERTELEME TALEBİNDE BORCA BATIKLIK İLE İLGİLİ TALEP TARAFLAR GELMEZSE BİLE İŞLEMDEN KALDIRILAMAZ 1499
3. KONKORDATODA DAVANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI 1503
C. BANKACILIK KANUNUNA GÖRE 1504

1. HAKTAN FERAGATI TAZAMMUM ETMEMEK KAYDI İLE DAVADAN
SARFINAZAR ETMEK 1504
2. DAVANIN GERİ ALINMASI, DURDURULMASI 1505
§ 43. GİDER VE DELİL AVANSI - YARGILAMA GİDERİ
I. GİDER AVANSI-DELİL AVANSI 1508
A. HUMK ZAMANINDA AÇILAN DAVALARDA GİDER AVANSI ALINMAZ –
GEREKTİĞİNDE MASRAF RESEN KARŞILANIR 1508
B. ŞİKAYET VE İTİRAZLARDA GİDER AVANSI ALINMASI 1527
C. MASRAF VERMEYEN AVUKATA DURUŞMA GÜNÜNÜN, GİDER AVANSINDAN
TEBLİĞİ 1530
II. YARGILAMA GİDERLERİ 1533
A . GENEL OLARAK HARÇ 1535
B. İFLÂS VE KONKORDATODA HARÇ 1544
1. İFLASTA. 1544
a) KAYIT KABUL/TERKİN DAVALARINDA HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ 1544
2. KONKORDATODA HARÇ 1546
3. BANKACILIK KANUNUNDA HARÇ. 1547
a) FON HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM VE HARÇTAN MUAFTIR 1547
C. ADLİ YARDIM (MÜZAHARET) 1551
D. YARGILAMA GİDERİ İÇİN DAVADA TEMİNAT GÖSTERİLMESİ 1554
§ 44. İFLÂS VE KONKORDATO TALEPLERİNDE KANUN YOLU
I. GENEL OLARAK 1555
A. İSTİNAF 1555
1. BOZMAYA UYULARAK VERİLEN KARARIN İNCELENME YERİ 1558
2. İLK DERECE MAHKEMESİNİN İSTİNAF DİLEKÇESİNİ RET ETMESİ 1558
3. İSTİNAFIN DURUŞMA YAPMADAN KARAR VERECEĞİ HALLER 1558
a) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN DELİLLERİN TOPLANMAMASI VEYA DELLİLERİN DEĞERLENDİRİLMEMESİNDEN DOSYAYI İLK DERECE MAHKEMESİNE GÖNDERMESİ 1560
4. İSTİNAF SEBEPLERİ İLE BAĞLILIK 1571
5. KÖTÜNİYETLE İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA 1571
B. TEMYİZ 1571
1. TEMYİZ YOLU 1572
a) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE VERİLEN İSTİNAF BAŞVURUSUNUN
ESASTAN REDDİ KARARININ TEMYİZEN BOZULMASI 1573

b) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN, İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINI DÜZELTEREK VEYA YENİDEN VERDİĞİ KARARIN TEMYİZEN BOZULMASI ... 1574
C. İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KONUN YOLU 1574
II. İFLÂS TALEBİNDE KANUN YOLU 1576
A. İSTİNAF YOLU 1576
B. TEMYİZ YOLU 1577
1. KANUN YOLUNA BAŞVURMANIN İFLÂS KARARINA ETKİSİ 1577
a) YARGITAY AŞAMASINDA TEDBİR 1578
2. SÜRESİNDE MÜDAHALE VE İTİRAZ ETMEYEN KİŞİNİN KANUN YOLUNA BAŞVURMASI 1578
3. İFLÂSTA TEMYİZ SÜRESİ VE ADLİ TATİLDE SÜRENİN İŞLEMESİ 1584
4 TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLAMA TARİHİ 1586
5 MAHKEMENİN İFLÂSTAN HABERDAR OLMADAN VERDİĞİ KARARLARDA
TEMYİZ SÜRESİ 1588
III. KAYIT KABUL/TERKİN DAVALARINDA KANUN YOLU –SÜRESİ 1588
IV. YENİDEN YAPILANDIRMADA KANUN YOLU 1590
V. İFLÂSIN KAPANMASI,KALDIRILMASI KARARLARINDA KANUN YOLU 1591
VI. TAKASA İTİRAZDA KANUN YOLU 1592
VII. KONKORDATO TALEBİNDE KANUN YOLU 1594
A. KANUN YOLU KAPALI OLAN KARARLAR 1594
B. KANUN YOLU AÇIK KARARLAR 1600
1. GEÇİCİ MÜHLETTE 1600
2. KESİN MÜHLET TALEBİNİN REDDİNDE 1600
a) KESİN MÜHLET TALEBİNİN REDDİNE KARŞI SADECE İSTİNAF YOLU (İİK.293/II) 1601
b) KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ VE İFLAS KARARI VERİLMESİ HALİNDE
HEM İSTİNAF VE HEM DE TEMYİZ YOLU 1604
3. KONKORDATONUN FESHİ KARARLARINDA KANUN YOLU 1605
a) KONKORDATONUN KISMEN FESHİNDE KANUN YOLU 1605
b) KONKORDATONUN BÜTÜN ALACAKLILAR YÖNÜNDEN FESHİ
KARARLARINDA KANUN YOLU 1606
4. İFLAS İÇİ KONKORDATODA KANUN YOLU 1607
VIII. KANUN YOLUNA İLİŞKİN BAZI İLKELER 1608
A. KANUNDA TEMYİZ YOLU AÇIK YAZILI KARARLARA KARŞI BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE BAŞVURMA 1608
B. ARA KARARLARINA KARŞI KANUN YOLUNA GİDİLEMEZ 1608
C. KATILMA YOLU İLE KANUN YOLUNA BAŞVURMA 1609

D. KANUN YOLUNA BAŞVURMADAN FERAGAT 1612
E. TEMYİZ GİDERİNİN EKSİK YATIRILMASI, MUHTIRA GÖNDERİLMESİ 1612
F. MAHKEMENİN KANUN YOLU SÜRESİNİ DAHA FAZLA GÖSTERMESİ HALİNDE
HANGİ SÜRE UYGULANACAKTIR 1616
1. YARGITAY 23HD KARARLARI 1616
2. YARGITAY 22HD KARARI 1630
G. TEMYİZ İNCELEMESİNDE DURUŞMA (MÜRAFAA) 1632
H. YARGILAMANIN YENİLENMESİ VE KANUN YARARINA BOZMA 1633
EKLER
I. KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1641
II. KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR KURULUNA DAİR YÖNETMELİK 1647
III. KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ 1657
IV. T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİ KARARI 1659
V. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 1661
VI. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR
2018/11597 SAYILI KARAR 1665
VII. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
KURUL KARARLARI. 1669
A. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR
BAKANLAR URULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1669
B. KONKORDATO ÖN PROJESİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ MAKUL GÜVENCE RAPORU 1675
VIII. SÜRELER TABLOSU 1679
A. KONKORDATODA BAZI SÜRELERE İLİŞKİN TABLO 1679
B. İFLASTA BAZI SÜRELERE İLİŞKİN TABLO 1680
KAVRAM İNDEKSİ 1681

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
   
   
Kapat