%1
Markanın Hükümsüzlüğü Davası ve Hukuki Sonuçları Serhat Sezgin

Markanın Hükümsüzlüğü Davası ve Hukuki Sonuçları


Basım Tarihi
2023-06
Sayfa Sayısı
94
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786259910260
Boyut
16x24
Baskı
1175,00 TL 173,25 TL
(Bu ürünü aldığınızda 173 puan kazanacaksınız)
   173

Serhat SEZGİN ( Hakim )

 

 

İÇİNDEKİLER

ÖZET.3

ABSTRACT4

İÇİNDEKİLER.5

KISALTMALAR LİSTESİ.11

GİRİŞ.13

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1. Marka Kavramı ve Terminolojisi15

1.2. Markanın İşlevleri.18

1.2.1. Ayırt Edicilik18

1.2.2. Kalite ya da Garanti İşlevi19

1.2.3. Kaynak Belirtme İşlevi.19

1.2.4. Reklam İşlevi20

1.3. Marka Hakkının Özellikleri.20

1.3.1. Gayri Maddi Olması.20

1.3.2. Mutlak Hak Olması 21

1.3.3. İnhisarilik21

1.3.4. Ülkesellik İlkesi21

1.3.5. Süreye Bağlı Bir Hak Olması.22

1.3.6. Hukuki İşlemlere Konu Olması24

1.3.7. İhtiyarilik 24

İKİNCİ BÖLÜM

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI

2.1. Hükümsüzlük Davasının Hukuki Niteliği ve Konusu29

2.2. Markanın Hükümsüzlüğü ile İptali Arasındaki

Farklar.33

İçindekiler

6

2.3. Hükümsüzlük Davasına Sebebiyet Veren Haller.35

2.3.1. Mutlak Ret Sebepleri35

2.3.1.1. Markanın Bir İşaret Olarak SMK m.4 Kapsamı

Dışında Kalması Hali .35

2.3.1.2. Marka Olarak Tescil Edilecek İşaretin Ayırt Edici

Niteliğe Sahip Olmaması37

2.3.1.3. Markanın Bir Başka Marka İle Aynı Olması ya da

Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerlik Taşıması .37

2.3.1.4. Markanın Tasvir Edici İşaret İçermesi 38

2.3.1.5. Markanın Ticari Alanda Herkesin Kullandığı Bir

İşareti İçermesi .39

2.3.1.6. Markanın Mala İlişkin Belli Bir Şekli İçermesi 39

2.3.1.7. Markanın Yanıltıcı Nitelikte Olması.40

2.3.1.8. Markanın Bir Uluslararası Örgüte ya da Devlete

Ait İşareti İçermesi .42

2.3.1.9. Markanın Kamuyu İlgilendiren ya da Halka Mal

Olmuş Kültürel ya da Tarihi Bir Değeri İçermesi42

2.3.1.10. Markanın Dinsel Bir Sembol ya da Değeri

İçermesi 43

2.3.1.11. Markaların Genel Ahlaka ya da Kamu Düzenine

Aykırılığı 43

2.3.1.12. Markanın Tescilli Coğrafi İşaret İçermesi.44

2.3.2. Nispi Ret Nedenleri44

2.3.2.1. Markanın Bir Başka Markayla Benzer ya da Aynı

Olması.45

2.3.2.1.1. Markaların Aynı veya Benzer Olup Olmama

Hali .46

2.3.2.1.2. Mal ve Hizmetlerin Aynı veya Benzer Olup

Olmama Hali.48

İçindekiler

7

2.3.2.2. Markanın Ticari Vekil ya da Temsilci Tarafından

İzinsiz Tescili49

2.3.2.3. Tescilsiz Markanın veya İşaretin, Gerçek Hak

Sahibinin İzni Dışında Tescil Ettirilmiş Olması.50

2.3.2.4. Markanın Paris Sözleşmesi’nde İfade Edilen

Tanınmış Marka Kapsamında Olması 53

2.3.2.5. Tanınmış Markaların Tescil Edilmesinin Farklı

Mal veya Hizmetlere Sömürü Oluşturması 54

2.3.2.6. Başkasına Ait Kişisel Bir Hak ya da Fikri

Mülkiyet Hakkının Marka Olarak Tescil Edilmiş Olması56

2.3.2.7. Markanın Sonlanmış Bir Ortak ya da Garanti

Markasıyla Benzer ya da Aynı Olması.57

2.3.2.8. Markanın Yenilenmemiş Bir Markayla Benzer ya

da Aynı Olması.57

2.3.2.9. Markanın Kötüniyetli Tescil Edilmesi.58

2.4. Hükümsüzlük Davası Sebeplerinin Kanuni İstisnaları .59

2.4.1. Markanın Kullanımı Neticesinde Ayırt Edici Niteliğe

Kavuşması 59

2.4.2. Hükümsüzlüğün Markanın Tamamına Sirayet

Etmemesi 61

2.4.3. Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı.61

2.4.4. SMK m. 19/2 Hükmünün Defi Olarak İleri Sürülmesi 64

2.5. Hükümsüzlük Davasında Uygulanacak Usul Kuralları 65

2.5.1. İzlenecek Yargılama Usulü 65

2.5.2. Arabuluculuk Kurumuna Başvuru65

2.5.3. Bekletici Mesele Olabilecek Hususlar66

2.6. Hükümsüzlük Davasının Tarafları66

2.6.1. Davacı Sıfatını Alabilecekler .67

2.6.1.1. Menfaat Sahipleri.67

İçindekiler

8

2.6.1.2. Cumhuriyet Savcıları.68

2.6.1.3 Alakalı Kamu Kurum ve Kuruluşları .68

2.6.2. Davalı Sıfatını Alabilecekler68

2.6.3. Markanın Devri Halinde Taraflar.69

2.6.3.1. Davacının Davaya Konu Olan Markayı

Devralması69

2.6.3.2. Davalıya Ait Olan Markanın Üçüncü Bir Kişiye

Devri.70

2.6.3.3. Davacıya Ait Markanın Üçüncü Bir Kişiye Devri 70

2.7. Tarafların İleri Sürebileceği Hususlar71

2.7.1. Davacının Talepleri71

2.7.2. Davalının Savunmaları.73

2.8. Hükümsüzlük Davalarında Görevli ve Yetkili

Mahkeme.73

2.9. Hükümsüzlük Davasında Süreler75

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ SONUÇLARI

3.1. Hükümsüzlük Davasının Sonuçları.77

3.2. Hükümsüzlük Kararının Geçmişe Yönelik Etkisi .79

3.2.1. Geçmişe Yönelik Etkinin İstisnaları 79

3.2.1.1. Kesinleşmiş ve Uygulanmış Kararlar79

3.2.1.2. Düzenlenmiş ve İfa Edilmiş Sözleşmeler80

3.2.1.3. Düzenlenen İstisnaların İstisnai Hali.80

3.3. Hak Sahipleri ve Diğer Şahıslar Üzerindeki Etkisi81

İçindekiler

9

3.4. Hükümsüzlüğün İntifa, Rehin ve Haciz Üzerinde

Etkisi82

3.4.1. Hükümsüzlüğün İntifa Hakkı Üzerindeki Etkisi 82

3.4.2. Hükümsüzlüğün Rehin Hakkı Üzerindeki Etkisi .82

3.4.3. Hükümsüzlüğün Haciz Üzerindeki Etkisi 83

SONUÇ85

KAYNAKÇA 89

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
173,25   
173,25   
2
86,63   
173,25   
3
57,75   
173,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
173,25   
173,25   
2
86,63   
173,25   
3
57,75   
173,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
173,25   
173,25   
2
86,63   
173,25   
3
57,75   
173,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
173,25   
173,25   
2
86,63   
173,25   
3
57,75   
173,25   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
173,25   
173,25   
2
86,63   
173,25   
3
57,75   
173,25   
Kapat