Cinsel Suçlarda İspat Sorunu ve Yargılama Usulü Mehmet Taştan

Cinsel Suçlarda İspat Sorunu ve Yargılama Usulü


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
668
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750265211
Boyut
16x24
Baskı
1145,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 145 puan kazanacaksınız)
   145

Konu Başlıkları
- Cinsel Saldırı
- Çocukların Cinsel İstismarı
- Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
- Cinsel Taciz
- Araştırma, İnceleme, Değerlendirme
Sübut ve İspat

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ön Söz 7
Kısaltmalar 17
I. Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
MADDE 102: CİNSEL SALDIRI SUÇU 19
MADDE GEREKÇESİ 21
1. Maddenin İlk Halinin Gerekçesi 21
2. 6545 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Gerekçesi 23
AÇIKLAMALAR 24
I. GENEL OLARAK 24
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR 26
III. SUÇUN MADDİ UNSURU 26
1. Fail 26
2. Mağdur 28
3. Suçun Konusu 33
4. Fiil 33
A. Cinsel Saldırı Suçları 34
a. Basit Cinsel Saldırı Suçu 34
1. Mağdurun Rızasının Bulunmaması 34
2. Eylemin Mağdurun Bedeni Üzerinde Gerçekleştirilmesi 37
3. Eylemin cinsel İlişki Boyutuna Ulaşmaması 39
4. Bedensel Temasın Cinsel Arzuları Tatmine Yönelik Olması 39
5. Cebir, Tehdit ve Hile Kullanılması 42
i. Cebir 43
ii. Tehdit 45
iii. Hile ve Fiile Karşı Konulamayacak Hal 48
b. Sarkıntılık Suçu 52
c. Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu 61
B. Cinsel Saldırı Suçunun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 71
a. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 73
1. Beden Bakımından Kendini Savunamama 75
2. Alkol, Uyuşturucu Madde, Uyku İlacı vs. Kullanılması Sonucunda Kendini Savunamama 76
3. Uyku Nedeniyle Kendini Savunamama 77
4. Mağdurun, Saf Olması, Deneyimsiz Olması Halinde Kendini Savunamama 78
5. Ruh Bakımından Kendini Savunamama 78
6. Savunamama Nedenlerinin Araştırılması 78
7. Failin, Mağdurun Kendini Savunmayacak Halde Olduğunu Bilmemesi 80
b. Cinsel Saldırı Suçunun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 82
1. Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle Suçun İşlenmesi 83
2. Suçun Vesayet İlişkisinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 88
3. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 88
4. Sahip Olunan Nüfuzun Kötüye Kullanılması 91
c. Cinsel Saldırı Suçunun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi 91
d. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 97
1. Cinsel Saldırı Suçunun Silahla İşlenmesi 97
2. Cinsel Saldırı Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 100
e. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 106
C. Cinsel Saldırı Suçunda Failin Ayrıca Kasten Yaralama Suçundan Sorumlu Tutulması 108
D. Cinsel Saldırı Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri 109
a. Cinsel Saldırı Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölmesi 110
b. Cinsel Saldırı Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması 112
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 126
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 131
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 135
1. Teşebbüs 135
A. Basit Cinsel Saldırı Suçuna Teşebbüs 136
B. Nitelikli Cinsel Saldırı Suçuna Teşebbüs 138
C. Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haline Teşebbüs 146
2. İştirak 148
3. Suçların İçtimaı (Çokluğu) ve Benzer Suçlardan Ayrımı 154
VII. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, YAPTIRIM, ZAMANAŞIMI 168
1. Kovuşturma Usulü 168
A. Şikâyet 168
B. Uzlaşma 174
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 176
3. Yaptırım 178
4. Zamanaşımı 182
A. Dava zamanaşımı 182
B. Ceza Zamanaşımı 185
VIII. YARGITAY KARARLARI 186
1. Basit Cinsel Saldırı Suçu ile İlgili Kararlar 186
2. Sarkıntılık Düzeyinde Kalan Cinsel Saldırı Suçu ile İlgili Kararlar 193
3. Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu ile İlgili Kararlar 200
MADDE 103: ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU 215
MADDE GEREKÇESİ 217
1. Maddenin 6545 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Öncesi Gerekçesi 217
2. 6545 sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğin Gerekçesi 219
AÇIKLAMALAR 220
I. GENEL AÇIKLAMA 220
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR 222
III. SUÇUN MADDİ UNSURU 223
1. Fail 223
2. Mağdur 225
A. 15 Yaşını Tamamlamayan Mağdurlara Yönelik Cinsel Davranışlar 230
B. 15 yaşını Tamamlayan Mağdurlara Yönelik Cinsel Davranışlar 230
C. 15 Yaşını Doldurmuş Olmakla Birlikte Fiilin Hukukî Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği Gelişmemiş Mağdurlara Yönelik Cinsel Davranışlar 231
D. 15 Yaşını Tamamlamış Ancak 18 Yaşını Tamamlamamış Mağdurlara Karşı Cebir, Tehdit, Hile veya İradeyi Etkileyen Başka Bir Nedene Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Cinsel Davranışlar 232
3. Suçun Konusu 246
4. Fiil 247
A. Cinsel İstismar Suçları 248
a. Basit Cinsel İstismar Suçu 248
1. Cinsel Davranış 249
2. Mağdurun Fiilin Hukukî Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği 254
3. Cebir, Tehdit, Hile veya İradeyi Etkileyen Başka Bir Neden 255
b. Sarkıntılık Suçu 257
c. Nitelikli Cinsel İstismar Suçu 263
B. Cinsel İstismar Suçunun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 268
a. Cinsel İstismar Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 269
b. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 275
c. Cinsel İstismar Suçunun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi 277
d. Cinsel İstismar Suçunun Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi 282
1. Suçun Vasi Tarafından İşlenmesi 282
2. Suçun Eğitici–Öğretici Tarafından İşlenmesi 283
3. Suçun Bakıcı Tarafından İşlenmesi 285
4. Suçun Koruyucu Aile Fertlerince İşlenmesi 285
5. Suçun Sağlık Hizmeti Verenler Tarafından İşlenmesi 286
6. Suçun Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Diğer Kişiler Tarafından İşlenmesi 287
e. Cinsel İstismar Suçunun Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 290
1. Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle Suçun İşlenmesi 291
2. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 295
3. Sahip Olunan Nüfuzun Kötüye Kullanılması 298
C. Cinsel İstismar Suçunda Failin Ayrıca Kasten Yaralama Suçundan Sorumlu Tutulması 298
D. TCK’nın 103/4. Maddesi Uyarınca Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 299
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 301
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 306
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 310
1. Teşebbüs 310
A. Basit Cinsel İstismar Suçuna Teşebbüs 311
B. Nitelikli Cinsel İstismar Suçuna Teşebbüs 313
C. Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haline Teşebbüs 320
2. İştirak 322
3. Suçların İçtimaı (Çokluğu) ve Benzer Suçlardan Ayrımı 327
VII. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, YAPTIRIM, ZAMANAŞIMI 344
1. Kovuşturma Usulü 344
A. Şikâyet 344
B. Uzlaşma 345
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 345
3. Yaptırım 347
4. Zamanaşımı 350
A. Dava Zamanaşımı 350
B. Ceza Zamanaşımı 351
VIII. YARGITAY KARARLARI 352
1. Basit Cinsel İstismar Suçu ile İlgili Kararlar 352
2. Sarkıntılık Düzeyinde Kalan Cinsel İstismar Suçu ile İlgili Kararlar 363
3. Nitelikli Cinsel İstismar Suçu ile İlgili Kararlar 372
MADDE 104: REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU 410
MADDE GEREKÇESİ 410
1. Maddenin İlk Halinin Gerekçesi 410
2. 6545 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğin Gerekçesi 410
AÇIKLAMALAR 411
I. GENEL AÇIKLAMA 411
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR 412
III. SUÇUN MADDİ UNSURU 413
1. Fail 413
2. Mağdur 415
3. Suçun Konusu 420
4. Fiil 420
5. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller 423
A. Suçun Mağdur ile Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi 424
B. Suçun, Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi 426
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 427
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 428
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 430
1. Teşebbüs 430
2. İştirak 431
3. Suçların İçtimaı (Çokluğu) ve Benzer Suçlardan Ayrımı 432
VII. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, YAPTIRIM, ZAMANAŞIMI 436
1. Kovuşturma Usulü 436
A. Şikâyet 436
B. Uzlaşma 439
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 440
3. Yaptırım 440
4. Zamanaşımı 441
A. Dava Zamanaşımı 441
B. Ceza Zamanaşımı 442
VIII. YARGITAY KARARLARI 442
1. Suçun Basit Şekli ile İlgili Kararlar 442
2. Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri ile İlgili Kararlar 464
MADDE 105: CİNSEL TACİZ SUÇU 466
MADDE GEREKÇESİ 467
1. Maddenin İlk Halinin Gerekçesi 467
2. 5377 sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliğin Gerekçesi 467
3. 6545 sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliğin Gerekçesi 467
AÇIKLAMALAR 468
I. GENEL AÇIKLAMA 468
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR 470
III. SUÇUN MADDİ UNSURU 470
1. Fail 470
2. Mağdur 471
3. Suçun Konusu 471
4. Fiil 471
5. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller 477
A. Cinsel Taciz Suçunun Çocuğa Karşı İşlenmesi (Madde 105/1–son cümle) 478
B. Belli Durumların Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle Suçun İşlenmesi (Madde 105/2) 478
C. Cinsel Taciz Sonucunda Mağdurun İşi Bırakmak, Okuldan veya Ailesinden Ayrılmak Zorunda Kalması (Madde 105/2. son cümle) 484
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 486
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 487
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 488
1. Teşebbüs 488
2. İştirak 490
3. Suçların İçtimaı (Çokluğu) ve Benzer Suçlardan Ayrımı 491
VII. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, YAPTIRIM, ZAMANAŞIMI 508
1. Kovuşturma Usulü 508
A. Şikâyet 508
B. Uzlaşma 511
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 511
3. Yaptırım 512
4. Zamanaşımı 515
A. Dava zamanaşımı 515
B. Ceza Zamanaşımı 516
VIII. YARGITAY KARARLARI 517
1. Suçun Basit Şekli ile İlgili Kararlar 517
2. Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri ile İlgili Kararlar 530
II. Bölüm
USUL HÜKÜMLERİ, SÜBUT VE İSPAT
A. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR, USULE İLİŞKİN KURALLAR 545
1. Mağdurun Beyanının Alınması 545
2. Uzman Görevlendirilmesi 552
3. Mağdura Vekil Görevlendirilmesi 552
4. Şikâyet 553
5. Uzlaşma 559
6. Sosyal İnceleme Raporu 561
7. Duruşmanın Kapalı Oturumda İcra Edilmesi 563
8. Sanığa Müdafii Görevlendirilmesi 564
9. İstinabe (Talimat) Usulü, İstinabe Yasağı ve SEGBİS ile Sorgu 567
10. Davaya Katılma 572
11. Temsil Kayyımı, Vasi Atanması, Husumete İzin 577
12. Mağdurun Duruşmada Dinlenmesi Zorunluluğu 580
13. Mağdurda Akıl Hastalığı Bulunup Bulunmadığının İncelenmesi 581
14. Mağdurun Yaşının İncelenmesi 581
15. Suç Tarihi 585
16. Temel Cezanın Belirlenmesi 587
17. TCK’nın 62 ve 61/7. Maddelerinin Uygulanma Sırası 587
18. Kararların Gerekçeli Olması 588
19. Adlî Para Cezalarında Kesinlik Sınırı 590
a. İlk Derece Mahkemesince Verilen Adlî Para Cezalarına İlişkin Kararların Kesinliği 591
b. Adlî Para Cezalarının Temyizi 592
c. İstinaf Sınırının Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar 592
d. Kesin Nitelikteki Adlî Para Cezalarının Tekerrür Hükümlerinin (TCK’nın 58. maddesinin) Uygulanmasına Etkisi 593
20. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarda CMK’nın 231. Maddesinin Uygulanması 595
21. Hükmün Konusu ve Eylemi değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi 596
22. Cinsel Saldırı veya Cinsel İstismar Suçunun Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçuyla Birlikte İşlenmesi Hali 600
23. Sanığın Kaçınılmaz Hataya Düşmesi (TCK m. 30) 607
24. Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olma Kavramı ve Örnek Yargıtay Kararları 619
B. İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SÜBUT SORUNU 628
1. Deliller 632
2. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarda Deliller ve Değerlendirilmesi 634
a. Tıbbi Raporlar, Uzmanlık (Teknik) Raporları, Kamera Görüntüleri, Elde Edilen Vesikalar vs.nin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 636
b. Olay ve Taraflara İlişkin Delillerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 642
c. Beyan Delilinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 647
aa. Tanık Beyanı 647
bb. Sanık Savunması 648
cc. Mağdur/Müşteki Anlatımı 650
Kaynakça 659
Kavramlar Dizini 663

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
72,50   
145,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,00   
145,00   
2
   
   
Kapat