Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Melek Bilgin Yüce

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları


Basım Tarihi
2020-07
Sayfa Sayısı
766
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789753685818
Boyut
17x25
Baskı
8BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 1: Sözleşmenin Kurulması, Öneri, Kabûl, Red, Öneriye Davet, Hâzırlar Arası Öneri, Hâzır Olmayanlar Arası Öneri, Önerinin Unsurları, Kabûlün ve
Reddin Sonuçları....................................................................................................3
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 1: Sözleşmenin Kurulması, Öneri, Kabûl, Red, Öneriye Davet, Hâzırlar Arası Öneri, Hâzır Olmayanlar Arası Öneri, Önerinin Unsurları, Kabûlün ve
Reddin Sonuçları....................................................................................................6
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 2: Hâzırlar Arası ve Hâzır Olmayanlar Arası Öneriler, Süreli ve Süresiz Öneriler, Önerilerin Bağlayıcılık Süresi, Kabûl ve Sözleşmenin Kurulması .......15
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 2: Hâzırlar Arası ve Hâzır Olmayanlar Arası Öneriler, Süreli ve Süresiz Öneriler, Önerilerin Bağlayıcılık Süresi, Kabûl ve Sözleşmenin Kurulması .......18
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 3: Geçersizlik Hâlleri, Yokluk, Kesin Hükümsüzlük, İptal Edilebilirlik, Noksanlık ...................................................................................................... 28
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 3: Geçersizlik Hâlleri, Yokluk, Kesin Hükümsüzlük, İptal Edilebilirlik, Noksanlık ...................................................................................................... 30
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 4: Geçerlilik Şekli, İspat Şekli, Şeklin Kapsamı, Şekle Tabi Akitte Değişiklik ........................................................................................................... 36
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 4: Geçerlilik Şekli, İspat Şekli, Şeklin Kapsamı, Şekle Tabi Akitte Değişiklik ........................................................................................................... 39
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 5: İrade Sakatlıkları, Zihni Kayıt, Şaka (Latife) Beyanı, Beyanda Yanılma (Hata), Saikte Yanılma (Hata), İptal Hakkı ve Kullanılması ...............................46
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 5: İrade Sakatlıkları, Zihni Kayıt, Şaka (Latife) Beyanı, Beyanda Yanılma (Hata), Saikte Yanılma (Hata), İptal Hakkı ve Kullanılması ...............................49
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 6: İrade Sakatlıkları, Aldatma (Hile), Üçüncü Kişinin Aldatması, Korkutma (İkrah), Üçüncü Kişinin Korkutması, Aşırı Yararlanma (Gabin).........................55
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 6: İrade Sakatlıkları, Aldatma (Hile), Üçüncü Kişinin Aldatması, Korkutma (İkrah), Üçüncü Kişinin Korkutması, Aşırı Yararlanma (Gabin).........................58
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 7: Muvazaa, İnançlı İşlem, Mutlak Muvazaa, Nisbi Muvazaa, Muvazaanın Sonuçları, Sebebe Bağlı Borç Tanınması (İkrarı), Soyut Borç Tanınması (İkrarı), Borç Tanınmasında İspat .....................................................................................63
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 7: Muvazaa, İnançlı İşlem, Mutlak Muvazaa, Nisbi Muvazaa, Muvazaanın Sonuçları, Sebebe Bağlı Borç Tanınması (İkrarı), Soyut Borç Tanınması (İkrarı), Borç Tanınmasında İspat .....................................................................................65
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 8: İrade Serbestîsi, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Genel İşlem Koşulları, Yürürlük Denetimi, İçerik Denetimi, Yorum Denetimi, Edimi Belirleme Yetkisi .................................................................................................70
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 8: İrade Serbestîsi, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Genel İşlem Koşulları, Yürürlük Denetimi, İçerik Denetimi, Yorum Denetimi, Edimi Belirleme Yetkisi .................................................................................................72
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 9: Temsil Yetkisi, Tek Taraflı Hukukî İşlem Olması, Soyutluğu, Temsil Yet-kisinin Verilmesinde Şekil, Genel Temsil Yetkisi, Özel Temsil Yetkisi, Temsil Yetkisinin Ehliyet Sınıflarıyla İlgisi ....................................................................84
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 9: Temsil Yetkisi, Tek Taraflı Hukukî İşlem Olması, Soyutluğu, Temsil Yet-kisinin Verilmesinde Şekil, Genel Temsil Yetkisi, Özel Temsil Yetkisi, Temsil Yetkisinin Ehliyet Sınıflarıyla İlgisi ....................................................................87
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 10: Temsil Yetkisi, Yetkinin Aşılması, Geri Alınması, Sona Ermesi, Yetkisiz Temsil, Temsil Yetkisi Olmamasına Rağmen Kanunun İyiniyete Sonuç Bağladığı Özel Hâller ...........................................................................................................95
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 10: Temsil Yetkisi, Yetkinin Aşılması, Geri Alınması, Sona Ermesi, Yetkisiz Temsil, Temsil Yetkisi Olmamasına Rağmen Kanunun İyiniyete Sonuç Bağladığı Özel Hâller................................................................................97
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 11: Haksız Fiil, Hukuka Aykırılık, Kusur, Birlikte Kusur, Uygun İlliyet Bağı, Birden Fazla Fiilde İlliyet Bağının Durumu, İlliyet Bağının Kesilmesi, Zarar, Maddi Zarar, Manevi Zarar, Fiilî Zarar, Yoksun Kalınan Kâr, Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu, Çalışanın Kusursuzluğunun Sonuca Etkisi ............................ 101
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 11: Haksız Fiil, Hukuka Aykırılık, Kusur, Birlikte Kusur, Uygun İlliyet Bağı, Birden Fazla Fiilde İlliyet Bağının Durumu, İlliyet Bağının Kesilmesi, Zarar, Maddi Zarar, Manevi Zarar, Fiilî Zarar, Yoksun Kalınan Kâr ............... 103
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 12: Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu, Çalışanın Kusursuzluğunun Sonuca Etkisi, Birden Fazla Sorumluluğun Varlığı, Yapı Malikinin Kusursuz
Sorumluluğu, İrtifak Hakkı Sahiplerinin Kusursuz Sorumluluğu, Rücu İlişkisi .............................................................................................................. 107
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 12: Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu, Çalışanın Kusursuzluğunun Sonuca Etkisi, Birden Fazla Sorumluluğun Varlığı, Yapı Malikinin Kusursuz
Sorumluluğu, İrtifak Hakkı Sahiplerinin Kusursuz Sorumluluğu, Rücu İlişkisi .............................................................................................................. 109
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 13: Araç İşleten, Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Araç İşletenin Kusursuz Sorumluluğu, Umulmayan Hâl, Motorlu Taşıtın Çalınması Hâlinde Sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Zarar Ayrımları ....................... 116
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 13: Karayolları Trafik Kanunu (KTK) Uyarınca Araç İşletenin Kusursuz Sorumluluğu, Araç İşleten Kavramı, Umulmayan Hâlin Etkisi, Motorlu Taşıtın Çalınması Hâlinde Sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Zarar Ayrımları ......................................................................... 118
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
No. 14: Sebepsiz Zenginleşme, İfa Dışı Sebepsiz Zenginleşme, İfa Yoluyla Sebepsiz Zenginleşme, Sebepsiz Zenginleşmede İade, İyiniyetli ve Kötüniyetli
Sebepsiz Zenginleşmede İade ........................................................................... 128
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
No. 14: Sebepsiz Zenginleşme, İfa Dışı Sebepsiz Zenginleşme, İfa Yoluyla Sebepsiz Zenginleşme, Sebepsiz Zenginleşmede İade, İyiniyetli ve Kötüniyetli
Sebepsiz Zenginleşmede İade ........................................................................... 131

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I SINAV SORULARI

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 06.11.2005 .................................................................................... 143
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 06.11.2005 ........................................................ 145
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 15.11.2006 .................................................................................... 150
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 15.11.2006 ........................................................ 152
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 07.11.2007 .................................................................................... 147
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 07.11.2007 ........................................................ 159
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 05.11.2008 .................................................................................... 164
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 05.11.2008 ........................................................ 166
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 04.11.2009 .................................................................................... 171
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 04.11.2009 ........................................................ 173
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 28.03.2010 .................................................................................... 178
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 28.03.2010 ........................................................ 180
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 24.11.2010 .................................................................................... 185
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 24.11.2010 ........................................................ 187
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 29.03.2012 .................................................................................... 192
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 29.03.2012 ........................................................ 194
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Yaz Okulu Vize Sınavı 12.07.2012 ................................................................. 198
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Yaz Okulu Vize Sınavı Cevap Anahtarı 12.07.2012..................................... 200
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 28.03.2013 .................................................................................... 205
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 28.03.2013 ........................................................ 207
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 20.03.2014 .................................................................................... 212
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 20.03.2014 ........................................................ 214
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 26.03.2015 .................................................................................... 218
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 26.03.2015 ........................................................ 220
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı 24.03.2016 .................................................................................... 223
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Vize Sınavı Cevap Anahtarı 24.03.2016 ........................................................ 225
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku
Genel Hükümler I Vize Sınavı 14.11.2019 .................................................... 230
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku
Genel Hükümler I Vize Sınavı Cevap Anahtarı 14.11.2019 ........................ 232
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 06.01.2006 ................................................................................... 237
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.01.2006....................................................... 239
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 10.01.2007 ................................................................................... 244
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 10.01.2007....................................................... 246
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 09.01.2008 ................................................................................... 252
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 09.01.2008....................................................... 254
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 07.01.2009 ................................................................................... 259
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 07.01.2009....................................................... 262
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 21.12.2009 ................................................................................... 267
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.12.2009....................................................... 269
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 20.05.2010 ................................................................................... 274
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 20.05.2010....................................................... 276
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 29.12.2010 ................................................................................... 281
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 29.12.2010....................................................... 283
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Yaz Okulu Final Sınavı 26.07.2012................................................................ 289
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Yaz Okulu Final Sınavı Cevap Anahtarı 26.07.2012 ................................... 291
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 29.08.2012................................................ 296
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 29.08.2012 ................... 298
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 21.05.2013 ................................................................................... 303
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.05.2013....................................................... 305
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 21.05.2014 ................................................................................... 310
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.05.2014....................................................... 312
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bütünleme Sınavı 20.06.2014 ......................................................................... 317
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 20.06.2014 ............................................. 319
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 21.05.2015 ................................................................................... 323
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.05.2015....................................................... 325
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bütünleme Sınavı 10.06.2015 ......................................................................... 330
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 10.06.2015 ............................................. 332
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 17.05.2016 ................................................................................... 336
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 17.05.2016....................................................... 338
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bütünleme Sınavı 05.06.2016 ......................................................................... 343
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 05.06.2016 ............................................. 345
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı 23.12.2019 ................................................................................... 351
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Final Sınavı Cevap Anahtarı 23.12.2019....................................................... 353

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 1: İfanın Unsurları, İfada Borçlunun Rolü, İfada Alacaklının Rolü, İfa Yeri, İfa Zamanı, İfanın Konusu, Gereği Gibi İfa Teklifi, Alacaklı Temerrüdü ........ 359
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 1: İfanın Unsurları, İfada Borçlunun Rolü, İfada Alacaklının Rolü, İfa Yeri, İfa Zamanı, İfanın Konusu, Gereği Gibi İfa Teklifi, Alacaklı Temerrüdü ........ 362
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 2: İfa, Gereği Gibi İfa, İfada Ehliyet, Fiilî Sözleşme İlişkisi, Hukukî İşlem Ni-teliğindeki İfa, Maddi Fiil Niteliğindeki İfa ............................................... 385
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 2: İfa, Gereği Gibi İfa, İfada Ehliyet, İfa Amacı, Fiilî Sözleşme İlişkisi, Hukukî İşlem Niteliğindeki İfa, Maddi Fiil Niteliğindeki İfa ........................... 387
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 3: Gereği Gibi İfa Teklifi, İfayı Kabulden Kaçınma, İfayı Kabulden Kaçınmada Haklı Sebep, Hazırlık Fiilleri, Alacaklı Temerrüdü, Tevdi, Satış, Sözleşmeden Dönme......................................................................................... 394
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 3: Gereği Gibi İfa Teklifi, İfayı Kabulden Kaçınma, İfayı Kabulden Kaçınmada Haklı Sebep, Hazırlık Fiilleri, Alacaklı Temerrüdü, Tevdi, Satış, Sözleşmeden Dönme......................................................................................... 395
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 4: İfa Zamanı, Muacceliyet, Vâdeler, Kesin Vâde, Objektif Kesin Vâde, Be-lirli Vâde, Belirlenebilir Vâde, Belirsiz Vâde, Muacceliyet Bildirimi, Koşula Bağlı Borçlarda Muacceliyet, Muacceliyet Sonrası Temerrüdün Gerçekleşmesi....... 401
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 4: İfa Zamanı, Muacceliyet, Vâdeler, Kesin Vâde, Objektif Kesin Vâde, Be-lirli Vâde, Belirlenebilir Vâde, Belirsiz Vâde, Muacceliyet Bildirimi, Koşula Bağlı Borçlarda Muacceliyet, Muacceliyet Sonrası Temerrüdün Gerçekleşmesi....... 403
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 5: Borçlu Temerrüdü, İki Tarafa Borç Yükleyen Akitte Temerrüt, İhtar, Uygun Süre, Temerrüde Dayalı Haklar, Olumlu ve Olumsuz Zarar ................. 418
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 5: Borçlu Temerrüdü, İki Tarafa Borç Yükleyen Akitte Temerrüt, İhtar, Uygun Süre, Temerrüde Dayalı Haklar, Olumlu ve Olumsuz Zarar ................. 420
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 6: Karşılıklı Akitte Borçlu Temerrüdü, Yapma Borcunda Temerrüt, Üçüncü Kişinin İfası, İfa Yardımcısı, İfa Yardımcısının Fiillerinden Dolayı Borçlunun
Kusursuz Sorumluluğu, Sorumsuzluk Anlaşması, Türk Lirası ve Yabancı Para Borcunun İfasında Temerrüt ...................................................................... 437
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 6: Karşılıklı Akitte Borçlu Temerrüdü, Yapma Borcunda Temerrüt, Üçüncü Kişinin İfası, İfa Yardımcısı, İfa Yardımcısının Fiillerinden Dolayı Borçlunun
Kusursuz Sorumluluğu, Sorumsuzluk Anlaşması, Türk Lirası ve Yabancı Para Borcunun İfasında Temerrüt ...................................................................... 439
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 7: Karşılıklı Akitte Temerrüt, Seçimlik Hakların Kullanılması, Olumlu Olum-suz Zarar Hesabı ................................................................................... 451
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 7: Karşılıklı Akitte Temerrüt, Seçimlik Hakların Kullanılması, Olumlu Olumsuz Zarar Hesabı .................................................................................... 454
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 8: Borç İlişkisinin Sona Ermesi, Borçların Sona Ermesi, İbra, Geciktirici ve Bozucu Koşul, Bozucu Yenilik Doğuran Hakların Kullanılması (Dönme ve Fesih), Taraflardan Birinin Vefatı, Süreye Bağlılık, Zamanaşımı, İkale, Alacaklı Borçlu Sıfatının Birleşmesi................................................................. 461
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 8: Borç İlişkisinin Sona Ermesi, Borçların Sona Ermesi, İbra, Geciktirici ve Bozucu Koşul, Bozucu Yenilik Doğuran Hakların Kullanılması (Dönme ve
Fesih), Taraflardan Birinin Vefatı, Süreye Bağlılık, Zamanaşımı, İkale, Alacaklı Borçlu Sıfatının Birleşmesi................................................................. 463
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 9: Üçüncü Kişi Lehine Akit, Tam Üçüncü Kişi Lehine Akit, Eksik Üçüncü Kişi Lehine Akit, Üçüncü Kişinin Talep Hakkı, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Temerrüde, Ayıba Dayalı Hakların Kullanılmasındaki Özellik, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Alacaklının Tasarruf Yetkisi ve Sınırları ................................... 467
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 9: Üçüncü Kişi Lehine Akit, Tam Üçüncü Kişi Lehine Akit, Eksik Üçüncü Kişi Lehine Akit, Üçüncü Kişinin Talep Hakkı, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Temerrüde, Ayıba Dayalı Hakların Kullanılmasındaki Özellik, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Alacaklının Tasarruf Yetkisi ve Sınırları ................................... 469
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 10: Koşul, Koşulun Çeşitleri, Geciktirici Koşul, Bozucu Koşul, Hukukî İşlemin Koşula Bağlanması, Borcun Koşula Bağlanması, Koşula Bağlanamayan İşlemler, Geçersiz Koşullar, Koşulun Gerçekleşmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Engellenmesi ........................................................................... 474
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 10: Koşul, Koşulun Çeşitleri, Geciktirici Koşul, Bozucu Koşul, Hukukî İşlemin Koşula Bağlanması, Borcun Koşula Bağlanması, Koşula Bağlanamayan İşlemler, Geçersiz Koşullar, Koşulun Gerçekleşmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Engellenmesi ........................................................................... 476
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 11: Alacağın Devri (Temliki), Alacağın Devrinde Fer’ilerin Geçişi, Alacağın Devrinde Savunmalar, Asıl Alacağa İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine Konu Alacağın Muvazaalı Olması, Alacağın Dev-rinde Borcun Önceki Alacaklıya İfa Edilmesinin Sonuçları, Alacağın Devrinde Alacaklının Kim Olduğunda Tereddüt Edilmesi, Taşınmaza İlişkin Yapılan Alaca-ğın Devri, İfa Uğruna Devir, İfa Yerine Devir ............................................. 484
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 11: Alacağın Devri (Temliki), Alacağın Devrinde Fer’ilerin Geçişi, Alacağın Devrinde Savunmalar, Asıl Alacağa İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine Konu Alacağın Muvazaalı Olması, Alacağın Dev-rinde Borcun Önceki Alacaklıya İfa Edilmesinin Sonuçları, Alacağın Devrinde Alacaklının Kim Olduğunda Tereddüt Edilmesi, Taşınmaza İlişkin Yapılan Alaca-ğın Devri, İfa Uğruna Devir, İfa Yerine Devir ............................................. 487
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 12: Ceza Koşulu (Cezaî Şart), Türleri, Seçimlik Ceza Koşulu, İfaya Eklenen Ceza Koşulu, Dönme Cezası, Ceza Koşuluna İlişkin Kanundaki Karineler, Ceza Koşulunun Türlerine Bağlı Sonuçlar, Ceza Koşullarının Temerrüdden Doğan Haklarla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Fer’iliği, Ceza Koşulunun Saklı Tutulabildiği Hâller, Ceza Koşulunun Kusurla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Zararla Bağlantısı .............................................................................................. 496
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
No. 12: Ceza Koşulu (Cezaî Şart), Türleri, Seçimlik Ceza Koşulu, İfaya Eklenen Ceza Koşulu, Dönme Cezası, Ceza Koşuluna İlişkin Kanundaki Karineler, Ceza Koşulunun Türlerine Bağlı Sonuçlar, Ceza Koşullarının Temerrüdden Doğan Haklarla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Fer’iliği, Ceza Koşulunun Saklı Tutulabildiği Hâller, Ceza Koşulunun Kusurla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Zararla Bağlantısı .............................................................................................. 499

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II SINAV SORULARI

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 11.04.2007 ................................................................................. 511
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 11.04.2007 ........................................................ 513
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Ara Sınavı (Yaz Okulu) 17.07.2007 ............................................................... 518
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II (Yaz Dönemi) Vize Sınavı Cevap Anahtarı 17.07.2007................................ 520
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 16.04.2008 ................................................................................. 526
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 16.04.2008 ........................................................ 528
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 16.07.2008.............................................................. 533
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 16.07.2008.................................. 535
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 08.04.2009 ................................................................................. 541
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 08.04.2009 ........................................................ 543
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 08.07.2009.............................................................. 548
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 08.07.2009.................................. 550
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 31.03.2010 ................................................................................. 556
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 31.03.2010 ........................................................ 558
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 08.07.2010.............................................................. 564
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 08.07.2010.................................. 566
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 06.04.2011 ................................................................................. 571
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 06.04.2011 ........................................................ 573
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 23.10.2011 ................................................................................. 578
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 23.10.2011 ........................................................ 580
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 30.10.2012 ................................................................................. 585
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 30.10.2012 ........................................................ 587
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 25.10.2013 ................................................................................. 593
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 25.10.2013 ........................................................ 595
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 01.11.2014 ................................................................................. 598
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 01.11.2014 ........................................................ 600
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 07.11.2015 ................................................................................. 605
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 07.11.2015 ........................................................ 607
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 06.06.2007 ................................................................................ 612
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.06.2007....................................................... 615
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı 06.08.2007................................................................ 621
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.08.2007 ................................... 623
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 22.05.2008 ................................................................................ 628
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 22.05.2008....................................................... 631
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 06.08.2008 ............................................................ 637
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.08.2008 ................................ 640
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 20.05.2009 ................................................................................ 645
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 20.05.2009....................................................... 647
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 29.07.2009 ............................................................ 654
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 29.07.2009 ................................ 656
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 15.05.2010 ................................................................................ 661
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 15.05.2010....................................................... 663
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı 23.07.2010................................................................ 669
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı Cevap Anahtarı 23.07.2010 ................................... 671
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 14.05.2011 ................................................................................ 676
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 14.05.2011....................................................... 678
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Tek Ders Sınavı 30.06.2011 ........................................................................... 683
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Tek Ders Sınavı Cevap Anahtarı 30.06.2011 ................................................ 685
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 03.01.2013 ................................................................................ 689
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 03.01.2013....................................................... 691
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 25.01.2013 ........................................................................ 698
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 25.01.2013 ............................................. 700
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 02.01.2014 ................................................................................ 704
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 02.01.2014....................................................... 706
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 24.01.2014 ........................................................................ 711
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 24.01.2014 ............................................. 713
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 28.12.2014 ................................................................................ 717
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 28.12.2014....................................................... 719
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 16.01.2015 ........................................................................ 725
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 16.01.2015 ............................................. 727
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 29.12.2015 ................................................................................ 732
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 29.12.2015....................................................... 734
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 16.01.2016 ........................................................................ 739
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 16.01.2016 ............................................. 741

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat