Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları Melek Bilgin Yüce

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
569
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789753686198
Boyut
16x24
Baskı
570,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 70 puan kazanacaksınız)
   70

Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE

 

İÇİNDEKİLER

    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.1: İsimsiz Sözleşmeler-Karma Sözleşmeler 1
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.1: İsimsiz Sözleşmeler-Karma Sözleşmeler 3
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.2: Tek Satıcılık Sözleşmesi, Kendine Özgü Sözleşmeler, Uygulanacak
    Hükümler 17
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.2: Tek Satıcılık Sözleşmesi, Kendine Özgü Sözleşmeler, Uygulanacak
    Hükümler Yanıtlar 19
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.3: Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi 24
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.3: Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi Yanıtlar 26
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.4: Satış Sözleşmesinde Satıcının Zapttan Doğan Sorumluluğu 36
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.4: Satış Sözleşmesinde Satıcının Zapttan Doğan Sorumluluğu 38
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.5: Satış Sözleşmesinde Ayıptan Doğan Sorumluluk 59
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.5: Satış Sözleşmesinde Ayıptan Doğan Sorumluluk 61
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.6: Ticarî Satışta Ayıp, Kısmî Ayıp, Ayıplı Malın Kullanılması veya Telef
    Olması, Ayıptan Dolayı Meydana Gelen Zararlar 88
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.6: Ticarî Satışta Ayıp, Kısmî Ayıp, Ayıplı Malın Kullanılması veya Telef
    Olması, Ayıptan Dolayı Meydana Gelen Zararlar 90
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.7: Satıcının ve Alıcının Temerrüdü 99
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.7: Satıcının ve Alıcının Temerrüdü 101
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.8: Satış Sözleşmesinin Kurulması, Satıcının ve Alıcının Temerrüdü, Aliud
    Teslim, Kısmî Temerrüt, Satılanın Yeniden Satılmasından Sonra Ortaya
    Çıkan Ayıp 125
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.8: Satış Sözleşmesinin Kurulması, Satıcının ve Alıcının Temerrüdü, Aliud
    Teslim, Kısmî Temerrüt, Satılanın Yeniden Satılmasından Sonra Ortaya
    Çıkan Ayıp 127
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.9: Taşınmaz Satışı, Taşınmaz Satış Vaadi, Taşınmaz Satış Vaadinde
    Temerrüt, Taşınmaz Satışında Hasar, Taşınmaz Satışında Ayıptan
    Doğan Sorumluluk, Taşınmaz Satışında Ölçü Eksikliği, Satış Bedelinin
    Ödenmesinde Temerrüt 131
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.9: Taşınmaz Satışı, Taşınmaz Satış Vaadi, Taşınmaz Satış Vaadinde
    Temerrüt, Taşınmaz Satışında Hasar, Taşınmaz Satışında Ayıptan
    Doğan Sorumluluk, Taşınmaz Satışında Ölçü Eksikliği, Satış Bedelinin
    Ödenmesinde Temerrüt 133
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.10: Taksitli Satış, Geçerliliği, Satış Bedelinde Temerrüt, Satış Bedelinin
    Tümünün Muaccel Olması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna
    Tabi Taksitli Satış Sözleşmesi 144
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.10: Taksitli Satış, Geçerliliği, Satış Bedelinde Temerrüt, Satış Bedelinin
    Tümünün Muaccel Olması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna
    Tabi Taksitli Satış Sözleşmesi 146
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.11: Satış Türleri, Örnek Üzerine Satış, Örneğin İspatı, Satıcının Temerrüdü,
    Beğenme Koşuluyla Satış, Gözden Geçirmenin Alıcının Yanında
    Yapılması, Gözden Geçirmenin Satıcının Yanında Yapılması,
    Karineler 152
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.11: Satış Türleri, Örnek Üzerine Satış, Örneğin İspatı, Satıcının Temerrüdü,
    Beğenme Koşuluyla Satış, Gözden Geçirmenin Alıcının Yanında
    Yapılması, Gözden Geçirmenin Satıcının Yanında Yapılması,
    Karineler 154
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.12: Mal Değişimi, Şekil, Ayıp ve Zapt Sorunları, Karma Mal Değişim
    Sözleşmesi 161
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.12: Mal Değişimi, Şekil, Ayıp ve Zapt Sorunları, Karma Mal Değişim
    Sözleşmesi 163
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.13: Bağışlama Vaadi, Elden Bağışlama, Bağışlamada Şekil, Olağan Hediye,
    Ahlaki Ödevin Yerine Getirilmesi, Ehliyet, İfasının Ölüme Bağlandığı
    Bağış Sözleşmesi, Koşula Bağlı Bağış, Dönme Koşullu Bağışlama,
    Yükleme 169
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.13: Bağışlama Vaadi, Elden Bağışlama, Bağışlamada Şekil, Olağan Hediye,
    Ahlaki Ödevin Yerine Getirilmesi, Ehliyet, İfasının Ölüme Bağlandığı
    Bağış Sözleşmesi, Koşula Bağlı Bağış, Dönme Koşullu Bağışlama,
    Yükleme 171
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.14: Kiralananın Tesliminde Temerrüt, Kiralananın Ayıplı Teslimi,
    Kiralananda Teslimden Sonra Ayıp Çıkması, Ayıptan Doğan Haklar,
    Tazminat Talebi 176
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.14: Kiralananın Tesliminde Temerrüt, Kiralananın Ayıplı Teslimi,
    Kiralananda Teslimden Sonra Ayıp Çıkması, Ayıptan Doğan Haklar,
    Tazminat Talebi 178
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.15: Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Hâlleri, Kiralananın Tesliminde
    Temerrüt, Kiraya Verenin Zapttan Sorumluluğu, Kiraya Verenin
    Ayıptan Dolayı Sorumluluğu, Kira Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt,
    Önemli Nedenle Fesih 187
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.15: Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Hâlleri, Kiralananın Tesliminde
    Temerrüt, Kiraya Verenin Zapttan Sorumluluğu, Kiraya Verenin
    Ayıptan Dolayı Sorumluluğu, Kira Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt,
    Önemli Nedenle Fesih 189
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.16: Konut Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi Hâlleri, Gereksinim Nedeniyle
    Tahliye, Yeni Malikin Tahliye İmkânları, Kiracının Kendisine Ait
    Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye, Kiralananda Tadilat
    Nedeniyle Tahliye 202
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.16: Konut Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi Hâlleri, Gereksinim Nedeniyle
    Tahliye, Yeni Malikin Tahliye İmkânları, Kiracının Kendisine Ait
    Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye, Kiralananda Tadilat
    Nedeniyle Tahliye 204
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma
    No.17: Çatılı Olmayan Taşınmaz Kirası, Ayıptan Doğan Sorumluluk, Kira
    Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt, Kiralananın Kamulaştırılması,
    Kiralananın Satılması, Kiralananın Kullanılmaması, Kiralananın İade
    Borcu 210
    Özel Borç İlişkileri I Pratik Çalışma Yanıtlar
    No.17: Çatılı Olmayan Taşınmaz Kirası, Ayıptan Doğan Sorumluluk, Kira
    Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt, Kiralananın Kamulaştırılması,
    Kiralananın Satılması, Kiralananın Kullanılmaması, Kiralananın İade
    Borcu 211
    BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I
    SINAV SORULARI
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Vize Sınavı 23.03.2015 217
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Vize Sınavı Yanıtlar 23.03.2015 219
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Yaz Okulu Vize Sınavı 14.07.2015 224
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Yaz Okulu Vize Sınavı Yanıtlar 14.07.2015 226
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Vize Sınavı 19.03.2017 231
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Vize Sınavı Yanıtlar 19.03.2017 233

    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Yaz Okulu Vize Sınavı 14.07.2017 238
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Yaz Okulu Vize Sınavı Yanıtlar 14.07.2017 240
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Final Sınavı 27.05.2015 244
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Final Sınavı Yanıtlar 27.05.2015 246
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Bütünleme Sınavı 10.06.2015 251
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Bütünleme Sınavı Yanıtlar 10.06.2015 253
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Yaz Okulu Vize Sınavı 13.07.2016 258
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Yaz Okulu Vize Sınavı Yanıtlar 13.07.2016 260
    Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel
    Hükümler I Vize Sınavı 12.11.2018 265
    Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel
    Hükümler I Vize Sınavı Yanıtlar 12.11.2018 267
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Yaz Okulu Final Sınavı 29.07.2016 271
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Yaz Okulu Final Sınavı Yanıtlar 29.07.2016 273
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Final Sınavı 22.05.2017 278
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Final Sınavı Yanıtlar 22.05.2017 280
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Bütünleme Sınavı 07.06.2017 285
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
    Bütünleme Sınavı Yanıtlar 07.06.2017 287
    Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel
    Hükümler I Final Sınavı 03.01.2019 291

    Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel
    Hükümler I Final Sınavı Yanıtlar 03.01.2019 293
    BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II
    PRATİK ÇALIŞMALARI
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları
    No.1: Eser Sözleşmesi, Diğer İşgörme Sözleşmelerinden Ayırt Edilmesi, İş
    Bedelinin Tespiti, Alt Eser Akdedilmesi ve Yardımcı Şahıs
    Kullanılması 301
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar
    No.1: Eser Sözleşmesi, Diğer İşgörme Sözleşmelerinden Ayırt Edilmesi, İş
    Bedelinin Tespiti, Alt Eser Akdedilmesi ve Yardımcı Şahıs
    Kullanılması 303
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları
    No.2: İş Sahibinin Erken Müdahale İmkânları, Yüklenicinin Temerrüdü, Aşırı
    İfa Güçlüğü, İş Sahibinin Temerrüdü 320
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar
    No.2: İş Sahibinin Erken Müdahale İmkânları, Yüklenicinin Temerrüdü, Aşırı
    İfa Güçlüğü, İş Sahibinin Temerrüdü 322
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları
    No.3: Eser Sözleşmesi, Malzeme Sağlama Borcu, Yüklenicinin Malzemeyi
    Kontrol Borcu, Hasar Problemi, Malzemeden Kaynaklanan Hasar,
    Alacaklı Temerrüdünde Hasar, Yüklenicinin Temerrüdü, İş Sahibinin
    Temerrüdü, Kazadan Sorumluluk, Ayıp ve Tazminat 336
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar
    No.3: Eser Sözleşmesi, Malzeme Sağlama Borcu, Yüklenicinin Malzemeyi
    Kontrol Borcu, Hasar Problemi, Malzemeden Kaynaklanan Hasar,
    Alacaklı Temerrüdünde Hasar, Yüklenicinin Temerrüdü, İş Sahibinin
    Temerrüdü, Kazadan Sorumluluk, Ayıp ve Tazminat 338
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları
    No.4: Esere Muacceliyetten Önce Müdahale İmkânı, İş Sahibinin Hazırlık
    Fiillerini Yapmaması, Yüklenicinin Teslim Borcu, Yüklenicinin
    Malzemelere İlişkin Özen Borcuna Aykırılığı, Yaklaşık İş Bedeli, İş
    Sahibinin İş Bedelini Ödeme Borcu 347
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar
    No.4: Esere Muacceliyetten Önce Müdahale İmkânı, İş Sahibinin Hazırlık
    Fiillerini Yapmaması, Yüklenicinin Teslim Borcu, Yüklenicinin
    Malzemelere İlişkin Özen Borcuna Aykırılığı, Yaklaşık İş Bedeli, İş
    Sahibinin İş Bedelini Ödeme Borcu 349
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları
    No.5: İş Sahibinin Hazırlık Fiillerini Yapmaması, Yüklenicinin Özen Borcuna
    Aykırılığı, Esere Muacceliyetten Önce Müdahale İmkânı, Yüklenicinin İşi
    Bizzat Yapma Borcu, Alt Yüklenici ve Sonuçları, Yüklenicinin Teslim
    Borcu 356
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar
    No.5: İş Sahibinin Hazırlık Fiillerini Yapmaması, Yüklenicinin Özen Borcuna
    Aykırılığı, Esere Muacceliyetten Önce Müdahale İmkânı, Yüklenicinin İşi
    Bizzat Yapma Borcu, Alt Yüklenici ve Sonuçları, Yüklenicinin Teslim
    Borcu 358
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları
    No.6: İfa İmkânsızlığı, İş Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt, Sözleşmede
    Değişiklik, Yüklenicinin Temerrüdü, Yüklenicinin Ayıptan Dolayı
    Sorumluluğu 365
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar
    No.6: İfa İmkânsızlığı, İş Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt, Sözleşmede
    Değişiklik, Yüklenicinin Temerrüdü, Yüklenicinin Ayıptan Dolayı
    Sorumluluğu 367
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları
    No.7: Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi Hâlleri 378
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar
    No.7: Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi Hâlleri 381
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları
    No.8: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Niteliği, Uygulanacak Hükümler,
    Şekli, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Arsa Malikinin Bağımsız Bölümleri Devretmede Temerrüdü, Alt
    Yükleniciden Kaynaklanan Borca Aykırılıklar 388
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar
    No.8: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Niteliği, Uygulanacak Hükümler,
    Şekli, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Arsa Malikinin Bağımsız Bölümleri Devretmede Temerrüdü, Alt
    Yükleniciden Kaynaklanan Borca Aykırılıklar 391
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları
    No.9: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı İnşaat
    Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri
    Üçüncü Kişilere Satışı, Arsa Malikinin Bağımsız Bölümleri Devretmede
    Temerrüdü 401
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar
    No.9: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı İnşaat
    Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Yüklenicinin Bağımsız Bölümleri
    Üçüncü Kişilere Satışı, Arsa Malikinin Bağımsız Bölümleri Devretmede
    Temerrüdü 403
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları
    No.10:Vekâlet Sözleşmesi, Kurulması, Çeşitleri, Ücret 407
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar
    No.10:Vekâlet Sözleşmesi, Kurulması, Çeşitleri, Ücret 409
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları
    No.11: Kefalet Sözleşmesi, Geçerlilik Koşulları, Eşin Rızası, Kefalette Temsil
    Yetkisi Verilmesi, Kefilin Ehliyeti 415
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar
    No.11: Kefalet Sözleşmesi, Geçerlilik Koşulları, Eşin Rızası, Kefalette Temsil
    Yetkisi Verilmesi, Kefilin Ehliyeti 417
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları
    No.12: Kefalet Sözleşmesi, Müteselsil Kefalet, Müteselsil Kefalette
    Savunmalar, Kefilin Borcunun Kapsamı, Birlikte Kefalet, Birlikte
    Kefalette Savunmalar 421
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar
    No.12: Kefalet Sözleşmesi, Müteselsil Kefalet, Müteselsil Kefalette
    Savunmalar, Kefilin Borcunun Kapsamı, Birlikte Kefalet, Birlikte
    Kefalette Savunmalar 423
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları
    No.13: Garanti Sözleşmesi (Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt), Garanti
    Sözleşmesinin Bağımsızlığı, Kusursuz İfa İmkânsızlığı, Asıl
    Borçlunun Borca Aykırılığının Etkisi, Garanti Sözleşmesinde Rücû 427
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar
    No.13: Garanti Sözleşmesi (Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt), Garanti
    Sözleşmesinin Bağımsızlığı, Kusursuz İfa İmkânsızlığı, Asıl
    Borçlunun Borca Aykırılığının Etkisi, Garanti Sözleşmesinde Rücû 429

    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları
    No.14: Saf Garanti Sözleşmesi, Kâr Garantisi 436
    Özel Borç İlişkileri II Pratik Çalışmaları Yanıtlar
    No.14: Saf Garanti Sözleşmesi, Kâr Garantisi 438
    BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II
    SINAV SORULARI
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
    Vize Sınavı 01.11.2014 441
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
    Vize Sınavı Yanıtlar 01.11.2014 444
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
    Yaz Okulu Vize Sınavı 14.07.2015 451
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
    Yaz Okulu Vize Sınavı Yanıtlar 14.07.2015 453
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
    Yaz Dönemi Mazeret Vize Sınavı 21.07.2015 457
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
    Yaz Dönemi Mazeret Vize Sınavı Yanıtlar 21.07.2015 459
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
    Yaz Okulu Vize Sınavı 13.07.2016 463
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
    Yaz Okulu Vize Sınavı Yanıtlar 13.07.2016 465
    Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel
    Hükümler II Vize Sınavı 10.04.2019 469
    Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel
    Hükümler II Vize Sınavı Yanıtlar 10.04.2019 471
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
    Final Sınavı 28.12.2014 476
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
    Final Sınavı Yanıtlar 28.12.2014 478
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
    Bütünleme Sınavı 16.01.2015 484
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
    Bütünleme Sınavı Yanıtlar 16.01.2015 486
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
    Yaz Okulu Final Sınavı 04.08.2015 492
    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
    Yaz Okulu Final Sınavı Yanıtlar 04.08.2015 494
    Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel
    Hükümler II Final Sınavı 20.05.2019 498
    Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Özel
    Hükümler II Final Sınavı Yanıtlar 20.05.2019 500
    BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER (I – II)
    818 SAYILI BORÇLAR KANUNU DÖNEMİNE İLİŞKİN
    (SENELİK SİSTEMDEKİ) SINAV SORULARI
    Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri
    Vize Sınavı 06.02.2003 507
    Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri
    Vize Sınavı Yanıtlar 06.02.2003 510
    Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri
    Final Sınavı 21.06.2002 516
    Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri
    Final Sınavı Yanıtlar 21.06.2002 519
    Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri
    Final Sınavı 12.06.2003 526
    Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri
    Final Sınavı Yanıtlar 12.06.2003 529
    Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri
    Bütünleme Sınavı 04.09.2003 537
    Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri
    Bütünleme Sınavı Yanıtlar 04.09.2003 540
    Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri
    Final Sınavı 09.06.2004 548
    Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri
    Final Sınavı Yanıtlar 09.06.2004 551
    Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri
    Bütünleme Sınavı 03.09.2004 560
    Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Borç İlişkileri
    Bütünleme Sınavı Yanıtlar 03.09.2004 563

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
35,00   
70,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
70,00   
70,00   
2
   
   
Kapat