%3
Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışma Kitabı Bilgin Tiryakioğlu

Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışma Kitabı


Basım Tarihi
2023-02
Sayfa Sayısı
328
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052641361
Boyut
16x24
Baskı
2190,00 TL 184,30 TL
(Bu ürünü aldığınızda 184 puan kazanacaksınız)
   184

Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU

Prof. Dr. Necla ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Güven YARAR

 

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASKIYA ÖN SÖZ  5

ÖN SÖZ . 7

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR. 15

BİRİNCİ BÖLÜM

VATANDAŞLIK VE YABANCILAR HUKUKU

1. YANITLANAN OLAYLAR

OLAY 1 Mülga 403 sayılı TVK Hükümlerine Göre Türk Vatandaşlığını

Kazanma Yolları – Kanun’un Zaman Bakımından Uygulanması -

TVK’nın Yürürlük Hükümleri - Seçme Hakkının Kullanılması

Suretiyle Türk Vatandaşlığının Kazanılması – İkamet Şartlı /

İkamet Şartsız Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması . 17

OLAY 2 Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması – Evlilik Birliği İçinde /

Dışında Doğan Çocuğun Vatandaşlığı – Toprak (Doğum Yeri) Esası

- Türk Vatandaşlığının İspatı. 23

OLAY 3 Soybağı / Kan Esası ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması - Evlilik

Birliği Dışında Doğan Çocuğun Vatandaşlığı – Muvazaalı Evliliğin

Vatandaşlık Kazanma Üzerindeki Etkisi 26

OLAY 4 Türk Vatandaşlığının Evlenme / Seçme Hakkının Kullanılması

Suretiyle Kazanılması - Kan Esasına Göre Türk Vatandaşlığının

Kazanılması - Vatandaşlık Kazanmanın Çocuklara Etkisi -

Vatandaşlığa Alınmanın İptali  29

OLAY 5 Türk Vatandaşlığının İstisnai Telsik Yoluyla Kazanılması – Tüzel

Kişinin Uyrukluğu . 34

OLAY 6 Göçmenlerin Türk Vatandaşlığını Kazanması. 37

OLAY 7 Türk Vatandaşlığının İrade Dışı Kaybı - Kaybettirme Kararı ve

Sonuçları  39

OLAY 8 Türk Vatandaşlığının Adi Telsik (Genel Olarak) / İstisnai Telsik

Yolu ile Kazanılması - Yabancıların İkamet İzni - Yabancıların

Taşınmaz Mal Edinmesi – Sınır Dışı Etme – Sınır Dışı Etme

Kararına Karşı Yargı Yolu - Ülkeye Yeniden Giriş  43

 

10 İçindekiler

OLAY 9 Türk Vatandaşlığının Adi Telsik (Genel Olarak Vatandaşlığa

Alınma) Yoluyla Kazanılması Koşulları – İkamette Süre –

Vatandaşlık Kararının Geri Alınması - Yabancıların Çalışma İzni 49

OLAY 10 Evlenme Suretiyle Türk Vatandaşlığının Kazanılması - Yabancıların

İkamet İzni - Uluslararası Koruma Başvurusu Yapanların Sınır Dışı

Edilmesi . 54

OLAY 11 Türk Vatandaşlığının İradi Yolla Kaybedilmesi - Çıkmanın Sonuçları -

Seçme Hakkının Kullanılması Yoluyla Türk Vatandaşlığının

Kazanılması - Mavi Kart Hamillerinin Hakları 60

OLAY 12 Türk Vatandaşlığının Doğum Yeri Esası ile Kazanılması - Türkiye’de

Bulunan Çocuklar - Türkiye’de İzinsiz Çalışan Yabancılara

Uygulanacak Yaptırım - Sınır Dışı Etme - Suçluların Geri Verilmesi . 64

OLAY 13 Vatandaşlığın Doğum Yoluyla Kazanılması - İkamet İzni 68

OLAY 14 Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararıyla Kazanılması -

İkamet Süresinin Hesaplanması - Geri Alma - Yabancının Ülkeye

Girişi - İkamet ve Seyahat Hakkı - Sınır Dışı Etme  70

OLAY 15 Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri - Karşılıklı İşlem

Şartı - Yabancıların Ülkeye Usulüne Uygun Girişi - Kısa Dönem ve

Aile İkamet İzni  73

OLAY 16 Suçluların Geri Verilmesi – Sınır Dışı Etme - İdari Gözetim Kararı -

Uluslararası Koruma Statüleri - Çalışma İzni ve Türleri 77

OLAY 17 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmeleri - Yabancı Yatırım  81

OLAY 18 Sınır Dışı Etme Kararı Verilebilecek Yabancılar - Yabancının

Çalışma İzni  83

OLAY 19 Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi – Yabancıların Siyasi Hakkı . 86

 

2. YANITLANMAYAN OLAYLAR

 

OLAY 1 Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması – Türk Vatandaşlığının

Genel Yoldan Kazanılması – Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının

Kazanılması - Seçme Hakkının Kullanılması Suretiyle Türk

Vatandaşlığının Kaybı - Yargı Yolu 89

OLAY 2 Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması – Evlilik Birliği Dışında

Doğan Çocuğun Vatandaşlığı – Toprak (Doğum Yeri) Esası – Çifte

Vatandaşlığın Etkisi - Türk Vatandaşlığından Çıkma  91

OLAY 3 Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması – Evlilik Birliği İçinde /

Dışında Doğan Çocuğun Vatandaşlığı – Türk Vatandaşlığının

Evlenme Suretiyle Kazanılması - Vatandaşlık Kazanmanın

Çocuklara Etkisi - Vatandaşlığa Alınmanın İptali 92

OLAY 4 Çifte Vatandaşlık - Çifte Vatandaşlığın Etkisi - Türk Vatandaşlığından

Çıkma – Türk Vatandaşlığından Çıkmanın Koşulları. 93

 

İçindekiler 11

OLAY 5 Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması – Evlilik Birliği İçinde /

Dışında Doğan Çocuğun Vatandaşlığı - Çifte Vatandaşlığın Etkisi -

Vatandaşlığı Kaybetmenin Çocuklara Etkisi – Türk Vatandaşlığlığından

Çıkma – Mavi Kart 94

OLAY 6 Vatandaşlık Kararının Geri Alınması – Vatandaşlık Kararının Geri

Alınmasının Sonuçları. 95

OLAY 7 KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanması -

Yabancıların İkamet İzni – Uzun Dönem İkamet İzni - Sınır Dışı Etme. 96

OLAY 8 Türk Vatandaşlığının Evlenme Suretiyle Kazanılması – Eşin

Ölümünün Türk Vatandaşlığının Evlenme Suretiyle Kazanılmasına

Etkisi - Yabancıların Çalışma İzni  97

OLAY 9 Ülkeye Giriş - Yabancıların İkamet İzni – İkamet İzni Türleri -

Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmesi – Sınır Dışı Etme  98

OLAY 10 Yabancıların İkamet İzni – İkamet İzni Türleri – Aile İkamet İzni -

Yabancıların Çalışma Hakkı  99

OLAY 11 Ülkeye Giriş - Yabancıların İkamet İzni – İkamet İzni Türleri – Sınır

Dışı Etme  100

OLAY 12 Suçluların Geri Verilmesi – Suçluların Geri Verilmesinin Şartları ve

Usulü  101

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KANUNLAR İHTİLÂFI VE MİLLETLERARASI USUL HUKUKU

 

1. YANITLANAN OLAYLAR

 

OLAY 1 Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi - Boşanmaya

Uygulanacak Hukuk - Evlenmenin Şekline ve Asli Şartlarına

Uygulanacak Hukuk - Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması

ve Tenfizi - Sözleşmeden Doğan Borçlara Uygulanacak Hukuk -

Yetki Anlaşması - Birleşmiş Milletler Milletlerarası Satım

Sözleşmesi’nin Uygulama Alanı 103

OLAY 2 Evlat Edinmeye Uygulanacak Hukuk - Vasiyetnamenin Şekline ve

Esasına Uygulanacak Hukuk - Evlilik Mallarına Uygulanacak Hukuk. 112

OLAY 3 Milletlerarası Yetki - Tüketici Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk

- Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk 117

OLAY 4 Türk Mahkemelerinin Boşanma Davalarında Yetkisi - İş

Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk - Gaiplik ve Ölmüş Sayılma

Kararları Bakımından Uygulanacak Hukuk . 122

OLAY 5 Ehliyete Uygulanacak Hukuk - İşlem Güvenliği - Atıf - Mirasa

Uygulanacak Hukuk - Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline

Uygulanacak Hukuk 127

 

12 İçindekiler

OLAY 6 Taşıma Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk - Türk Mahkemelerinin

Milletlerarası Yetkisi - İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk - İş

Sözleşmelerinde Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi -

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi - Teminat 132

OLAY 7 Evlenmenin Şekline Uygulanacak Hukuk - Konsüler Evlenmeler -

Türklerin Kişi Hâllerine İlişkin Davalarda Türk Mahkemelerinin

Milletlerarası Yetkisi - Boşanmaya Uygulanacak Hukuk  139

OLAY 8 Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi - Kişilik Haklarının

İhlalinde Uygulanacak Hukuk. 143

OLAY 9 Yetki Anlaşması - Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk - Hukuk Seçimi

- Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi - Viyana

Sözleşmesi’nin Uygulama Alanı . 148

OLAY 10 Sözleşmeden Doğan Borçlara Uygulanacak Hukuk - Hukuk

Seçiminin Geçerliği - Türk Mahkemelerinin Yabancı Unsurlu

Uyuşmazlıklarda Yetkili Kılınması. 154

OLAY 11 Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi - Nişanlanmanın

Hüküm ve Sonuçlarına Uygulanacak Hukuk – Vasıflandırma  158

OLAY 12 Hukuk Seçiminin Sınırları - Viyana Sözleşmesi’nin Uygulama Alanı

- Sözleşme ile Yetkili Mahkemenin Tayini 161

OLAY 13 Evlenmenin Asli Geçerliği - Evlenmenin Şeklî Geçerliği - Birden

Çok Vatandaşlığın Uygulanacak Hukuk Üzerindeki Etkisi  164

OLAY 14 Konsüler Evlenme - Evlenmenin Şekline Uygulanacak Hukuk -

Doğrudan Uygulanan Kural - Boşanmaya Uygulanacak Hukuk -

Evlat Edinmeye Uygulanacak Hukuk 166

OLAY 15 Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi - Hukuk Seçiminin

Geçersizliği - En Sıkı İlişkili Hukuk - Karakteristik Edim

Borçlusunun Hukuku - Daha Sıkı İlişkili Hukuk - Sözleşmenin

Şekline Uygulanacak Hukuk. 171

OLAY 16 Haksız Fiillerden Doğan Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerinin

Milletlerarası Yetkisi - Haksız Fillere Uygulanacak Hukuk 174

OLAY 17 Haksız Fiilden Doğan Borçlarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası

Yetkisi - Haksız Fillere Uygulanacak Hukukun Seçimi - Kısıtlılık Kararı -

Yabancıların Kişi Hâllerine İlişkin Davalarda Türk Mahkemelerinin

Yetkisi ve Uygulanacak Hukuk - Doğrudan Uygulanan Kurallar . 177

OLAY 18 Mutat Meskeni Ülkesinden Hukuka Aykırı Olarak Yeri Değiştirilen

Çocuğun İadesi - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki

Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi . 182

OLAY 19 Viyana Sözleşmesi - Sözleşmenin Doğrudan ve Dolaylı Uygulanması -

Anılan Sözleşmenin Uygulanmasının Bertaraf Edilmesi. 188

 

İçindekiler 13

 

2. YANITLANMAYAN OLAYLAR

 

OLAY 1 Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi - Yetkiye İlişkin Özel

Düzenlemenin Bulunması Hâlinde Yetkili Mahkemenin Tespiti -

Yetki Anlaşması - Yabancı Mahkemelerden Verilen Mahkeme

Kararlarının Tanınması ve Tenfizi - Koruyucu Yetki Kuralı 191

OLAY 2 Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisi - Yetki Anlaşması. 193

OLAY 3 Yetki Anlaşması - Türk Mahkemesinde Konusu Sebebi ve Tarafları

Aynı Olan Bir Uyuşmazlık Hakkında Verilmiş ve Kesinleşmiş Olan

Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi - Kesinleşmiş Yabancı Mahkeme

Kararının Türk Mahkemesinde Görülen Dava Üzerindeki Etkisi. 194

OLAY 4 Yabancı Hukukun Uygulanması - Boşanmaya Uygulanacak Hukuk

- Boşanma Davalarında Milletlerarası Yetki - Birden Fazla

Vatandaşlığa Sahip Olmanın Uygulanacak Hukuka Etkisi. 195

OLAY 5 Milletlerarası Yetki - Yetki Anlaşması - Sözleşmeye Uygulanacak

Hukuk - Hukuk Seçimi - Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması

ve Tenfizi  196

OLAY 6 Milletlerarası Yetki - Yetki Anlaşması - Yetkisizlik İtirazı - Yabancı

Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 198

OLAY 7 Milletlerarası Yetki - Kira Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk -

Haksız Fiile Uygulanacak Hukuk . 199

OLAY 8 Evlenmenin Şekline Uygulanacak Hukuk - Boşanmaya Uygulanacak

Hukuk - Soybağına Uygulanacak Hukuk - Milletlerarası Yetki -

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi  200

OLAY 9 Milletlerarası Yetki - Yetki Anlaşması - Sözleşmeye Uygulanacak

Hukuk. 202

OLAY 10 Taşınmazlar Üzerindeki Sözleşmeden Doğan Borçlara Uygulanacak

Hukuk - Ayni Haklara Uygulanacak Hukuk - Hukuki İşlemlerin

Şekline Uygulanacak Hukuk - Taşınmazlar Üzerindeki Ayni

Hakların Şekline Uygulanacak Hukuk. 204

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

MİLLETLERARASI TAHKİM - ICSID TAHKİMİ - ENERJİ UYUŞMAZLIKLARI

 

1. YANITLANAN OLAYLAR

 

OLAY 1 Enerji Yatırımından Kaynaklanan Uyuşmazlık - ICSID’in Yetkisi -

Tahkime Rıza - İkili Yatırım Anlaşmaları - İkili Yatırım

Anlaşmalarındaki Muamele Standartlarının İhlali - Kamulaştırma

Standartlarının İhlali - Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Usul

Hükümleri - ICSID İlave İmkan Kuralları . 205

 

14 İçindekiler

OLAY 2 ICSID Tahkimine Rıza - Kişi Bakımından Yetki - Konu Bakımından

Yetki - Şemsiye Hüküm - Akdî Talepler ve İkili Yatırım

Anlaşmasına Dayanan Talepler - Muamele Standartları - En Çok

Gözetilen Ulus Kayıtlarının İkili Yatırım Anlaşmasının Usul

Hükümlerine Teşmil Edilmesi  217

OLAY 3 Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun Uygulama Alanı - Lex Arbitri -

Kompetenz - Kompetenz İlkesi - Tahkim İtirazı - Ayrılabilirlik İlkesi

- Esasa Uygulanacak Hukuk . 224

OLAY 4 Milletlerarası Ticari Tahkim - Tahkim Anlaşmasının Geçerliği -

Asimetrik Tahkim Şartı - Hakem Kararının İptali. 230

OLAY 5 Milletlerarası Ticari Tahkim - Tahkim Anlaşmasının Geçerliği -

Patolojik Tahkim Kaydı - Tahkim İtirazı - Kompetenz - Kompetenz

İlkesi - Hakemlerin İhtyati Tedbir Kararı Alma Yetkisi - Hakem

Kararının İptali - İptal Davasından Feragat  232

 

2. YANITLANMAYAN OLAYLAR

 

OLAY 1 Yatırım Tahkimi – ICSID Sözleşmesi - Tahkime Rıza Şartı – İkili

Yatırım Anlaşmaları 235

OLAY 2 Tahkim Anlaşmasının Geçerliği - Patolojik Tahkim Kaydı -

Ayrılabilirlik İlkesi. 237

OLAY 3 Tahkim İtirazı - Kompetenz - Kompetenz İlkesi - Tahkim

Anlaşmasının Geçerliğine Uygulanacak Hukuk - Tahkim Usülüne

Uygulanacak Hukuk - Hakemlerin İhtiyati Tedbir Kararı Alma

Yetkileri ve Sınırları  238

 

İLGİLİ MEVZUAT

 

 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU  241

 YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU . 253

 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN  299

 MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU . 313

KAYNAKÇA 327

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
184,30   
184,30   
2
92,15   
184,30   
3
61,43   
184,30   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
184,30   
184,30   
2
92,15   
184,30   
3
61,43   
184,30   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
184,30   
184,30   
2
92,15   
184,30   
3
61,43   
184,30   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
184,30   
184,30   
2
92,15   
184,30   
3
61,43   
184,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
184,30   
184,30   
2
92,15   
184,30   
3
61,43   
184,30   
Kapat