%3
Bilişim Suçları ve Delil Elde Etme Yöntemleri Murat Semiz

Bilişim Suçları ve Delil Elde Etme Yöntemleri


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
459
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052645673
Boyut
16x24
Baskı
4Murat SEMİZ ( BAM Üyesi )

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

TEŞEKKÜR9

İÇİNDEKİLER 11

BİRİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR

I- IP ADRESİ (Internet Protokol).23

A- PORT . 24

B- NAT IP 25

C- ÖZEL (Private) / YEREL / İÇ IP  27

II- NUMARA TAŞIMA (MANİPÜLASYON), YÖNLENDİRME ve APP TO

NETWORK ARAMALAR 30

III- AÇIK KAYNAK ARAŞTIRMASI 32

IV- LOG KAYDI.33

V- ERİŞİM SAĞLAYICI34

VI- YER SAĞLAYICI.36

VII- İÇERİK SAĞLAYICI.37

VIII- BTK (BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU)38

IX- ÜYE İŞ YERİ40

A- 3D SECURE  40

B- MAİL ORDER . 41

X- QR KOD.42

XI- PHİSHİNG/OLTALAMA/YEMLEME 42

XII- DİJİTAL MATERYAL .44

XIII- ID BİLGİSİ 46

XIV-URL ADRESİ. 47

XV- DOMAİN (ALAN ADI) . 47

XVI-HOSTİNG.49

 

12 İçindekiler

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BİLİŞİM SİSTEMLERİ YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR

VE DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ

 

I- HAKARET, TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇLARI .51

A- SUÇLARIN YASAL UNSULARI VE MUHAKEME KOŞULLARI51

 SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMADIĞINA DAİR KYOK

ÖRNEKLERİ. 56

 TÜZELKİŞİYE HAKARET KYOK ÖRNEKLERİ. 59

 ŞİKAYET KOŞULU VE SÜRESİ KYOK ÖRNEKLERİ. 60

B- SORUŞTURMA VE DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ. 61

1- IP ADRESİNİN TESPİT EDİLEBİLDİĞİ DURUMLAR 61

 YER SAĞLAYICIDAN IP BİLGİSİ VE AYRINTILARI SORMA

MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 62

 ERİŞİM SAĞLAYICIDAN IP KULLANICI KİMLİĞİ SORMA

MÜZEKKERE ÖRNEĞİ. 63

 FACEBOOK/İNSTAGRAM/WHATSAPP ÜZERİNDEN HAKARET,

TEHDİT, ŞANTAJ VS. İÇİN TEMSİLCİLİKTEN BİLGİ SORMA 65

 MİCROSOFT, ŞÜPHELİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP SORMA

ÖRNEK MÜZEKKERE  66

 MİCOROSOFT, MÜŞTEKİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP SORMA . 66

 MYNET, ŞÜPHELİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP SORMA. 66

2- IP ADRESİNİN TEMİN/TESPİT EDİLEMEDİĞİ HALLERDE ŞÜPHELİ

KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ .67

a- Müşteki ya da Vekilinin Şüphelinin Kimliğini Bildirdiği

Haller67

b- Müşteki ya da Vekilinin Vermiş Olduğu Bilgiler

Doğrultusunda Şüphelinin Kimliğinin Belirlenmesi. 68

 HAT SAHİBİ ŞÜPHELİNİN SAVUNMASI İÇİN TALİMAT/

KOLLUK MÜZEKKERE ÖRNEĞİ. 69

 HESAP SAHİBİNİN OKUL BİLGİLERİNİ SORMA

TALİMAT/KOLLUK MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 70

c- Sadece ID/Kullanıcı Adının ve/veya Paylaşıma Dair Ekran

Çıktısının İbraz Edildiği Haller  71

 SİBER ŞUBEDEN AÇIK KAYNAK ARAŞTIRMASI İSTEME

MÜZEKKERE ÖRNEĞİ  71

 

3- BİLDİRİLEN veya TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ İÇİN YAPILMASI

GEREKEN İŞLEMLER 72

 

İçindekiler 13

 ŞÜPHELİ İÇİN CMK 134’LÜ TALİMAT ÖRNEĞİ. 74

 CMK 134 TALEBİ ÖRNEK MÜZEKKERE. 75

4- ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ . 75

 FACEBOOK, TWİTTER, İNSTAGRAM, WHATSAPP, SKYPE,

OUTLOOK, HOTMAİL KYOK ÖRNEK 76

II- BİLİŞİM SİSTEMLERİNE HUKUKA AYKIRI ERİŞİM, ENGELLEME VE YARAR

SAĞLAMA SUÇLARI (TCK m. 243 ve 244) 78

A- SUÇLARIN YASAL UNSURLARI . 79

B- DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ  96

1- MAİL-SOSYAL PAYLAŞIM-OYUN HESABINA ERİŞİM. 96

 KNİGHT OYUN MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ  98

 MİCROSOFT, ŞÜPHELİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP SORMA

ÖRNEK MÜZEKKERE  99

 MİCOROSOFT, MÜŞTEKİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP

SORMA  99

 MYNET ŞÜPHELİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP SORMA 99

 İNSTAGRAM, FACEBOOK, WHATSAPP IP SORMA BTS

BECENİ ÖRNEK MÜZEKKERE 100

 TİNDER ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA

MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA TEMEL

ABONELİK BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT . 100

 YANDEX/MAİL.RU/ICQ ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER

SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA

TEMEL ABONELİK BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT 101

 WATTPAD ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA

MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA TEMEL

ABONELİK BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT . 101

 ROBLOX ŞİRKETİNE DOĞRUDAN SİBER DAİRE BAŞKANLIĞI

VASITASIYLA TEMEL ABONELİK BİLGİSİ SORMA MATBU

TALİMAT. 101

 FACEBOOK, TWİTTER, İNSTAGRAM, WHATSAPP, SKYPE,

OUTLOOK, HOTMAİL, MİCROSOFT KYOK ÖRNEK (Bilişim

Sistemine Hukuka Aykırı Erişim )  105

2- E-DEVLET HESABINA HUKUKA AYKIRI ERİŞİM. 106

 E-DEVLET ŞİFRESİ ÖRNEK MÜZEKKERE 107

 PTT E-DEVLET ŞİFRESİ ALMA ÖRNEK MÜZEKKERE  108

3- BİLGİSAYAR SERVERLERİNE/SUNUCULARINA VE BİLİŞİM

 

14 İçindekiler

ARAÇLARINA HUKUKA AYKIRI ERİŞİM  108

 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM ARACI HACKLEME KOLLUK ÖRNEK

MÜZEKKERE  110

 MÜŞTEKİNİN İNCELEME İZNİ VERMEDİĞİ HALLERDE

ÖRNEK KYOK . 110

C- HUKUKİ NİTELENDİRME VE İÇTİMA 111

III- ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL, HABERLEŞMENİN GİZLİĞİNİ İHLAL,

KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI VERME, ELE GEÇİRME SUÇLARI

(TCK 132, 133, 134, 136).112

A- SUÇLARIN YASAL UNSURLARI . 112

1- Suç Konusu Eylemler . 110

2- Suç Kastı. 124

B- SORUŞTURMA VE DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ. 129

 FACEBOOK, TWİTTER, İNSTAGRAM, WHATSAPP, SKYPE,

OUTLOOK, HOTMAİL KYOK ÖRNEK (Özel Hayatın Gizliliğini

İhlal, Kişisel Verileri Geçirme, Kaydetme, Yayma) 133

C- İÇTİMA ve ZİNCİRLEME SUÇ 134

D- SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ . 139

IV- MÜSTEHCENLİK SUÇU139

A- SUÇUN YASAL UNSURLARI 139

 ÖRNEK İDDİANAME MÜSTEHCENLİK . 140

B- SORUŞTURMA ve DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ (ABD ULUSAL

ÇOCUK MERKEZİ İHBARLARI) 141

 MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜNÜN BULUNMAMASI ÖRNEK KYOK. 142

 DİJİTAL MATERYAL İNCELEMESİ OLUMSUZ-ÖRNEK KYOK  144

 NAT IP KYOK ÖRNEK. 145

 CMK 134 ÖNCESİ KOLLUK ARAŞTIRMASI İÇİN ÖRNEK

MÜZEKKERE . 147

 CMK 134 TALEBİ ÖRNEK. 149

 CMK 134 ARAMA KARARININ KOLLUK İNFAZ YAZI ÖRNEĞİ . 149

 İNSTAGRAM, FACEBOOK, WHATSAPP IP SORMA ÖRNEK

MÜZEKKERE . 151

 TİNDER ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA

MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA TEMEL ABONELİK

BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT . 152

 YANDEX/MAİL.RU/ICQ ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER

 

İçindekiler 15

SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA TEMEL

ABONELİK BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT  152

 WATTPAD ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA

MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA TEMEL ABONELİK

BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT . 153

 ROBLOX ŞİRKETİNE DOĞRUDAN SİBER DAİRE BAŞKANLIĞI

VASITASIYLA TEMEL ABONELİK BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT 153

C- YETKİ SORUNU  154

 IP ADRESİ SABİT ADRESE TANIMLI YARGI YETKİSİ DIŞINDA

ÖRNEK YETKİSİZLİK. 155

 IP ADRESİ GSM HATTINA TANIMLI KARŞI YETKİSİZLİK ÖRNEK 155

 IP ADRESİ NAT, ÜYELİK GSM HATTINA KARŞI YETKİSİZLİK ÖRNEK  157

V- BANKA veya KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇLARI

(TCK m.245/1-2-3)  158

A- KART SAHİBİNİN BİLGİSİ-RIZASI DIŞINDA BANKA veya KREDİ

KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI (TCK m. 245/1) 158

1- SUÇUN YASAL UNSURLARI . 158

a- Banka veya Kredi Kartı. 158

b- Banka veya Kredi Kartından İşlem/Harcama Yapılması 159

c- Yarar Elde Edilmesi  162

d- Suçun Mağduru . 164

e- Kartın Ele Geçiriliş Şeklinin Münferit Suç Oluşturması  164

f- Harcama Yapılan İş Yerine Karşı Ayrıca Bir Suç Oluşmaması 167

2- SORUŞTURMA VE DELİL ELDE ETME YÖNTEM VE USÜLLERİ

(TCK’nın 245/1. fıkrasındaki suç yönünden) 169

a- Müşteki İfadesi ve Temin Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler. 169

b- Karttan Yapılan İşlem Detaylarının Bankadan Sorulması . 171

 BANKA, BİLGİ İSTEME ANA MÜZEKKERE ÖRNEĞİ  173

 YURT DIŞINDA YAPILAN HARCAMALAR- TCK 13 ÖRNEK

KYOK . 179

 BAŞKA/YABANCI BANKADAN ATM KAMERA KAYDI

İSTEME ÖRNEK MÜZEKKERE. 180

 SİBER/KOLLUK ATM GÖRÜNTÜSÜ ÇÖZÜMLEME VE

MUKAYESE İSTEME MÜZEKKERE ÖRNEĞİ. 181

 BANKA, KARTTAN YAPILAN İŞLEM DETAYLARINI

İSTEME MÜZEKKERE CEVABI ÖRNEĞİ. 182

c- Üye İş yerinden Bilgi ve Belge Talep Edilmesi 183

 

16 İçindekiler

 

 ÜYE İŞ YERİ DOĞRUDAN BİLGİ İSTEME ÖRNEK

MÜZEKKERE 183

 ÜYE İŞ YERİ (KOLLUK VASITASIYLA İFADELİ) BİLGİ

İSTEME ÖRNEK MÜZEKKERE  185

 BAŞKA BANKA, ÜYE İŞ YERİNE AİT BİLGİ İSTEME

MATBU ÖRNEK . 187

d- Harcama Bilgileri; IP adresi, Kargo Adresi, İletişim Bilgisi ve

Kargo Teslimat Belgesi üzerinden Delil Araştırma 187

 ÜYE İŞ YERİ YAZI CEVABI ÖRNEĞİ 188

 IP KULLANICISI SORMA (Erişim Sağlayıcıdan)

MÜZEKKERE ÖRNEĞİ  194

 IP ŞÜPHELİSİ İÇİN TALİMAT ÖRNEĞİ . 196

e- Başka Bir Hesaba Para Gönderilmesi. 199

 BANKA, EFT BİLGİSİ SORMA MÜZEKKERE ÖRNEĞİ  199

 KOPYA YOK, FİZİKİ KART VE ŞİFRESİ İLE İŞLEM

YAPILMIŞ ÖRNEK KYOK. 202

 HESAP SAHİBİ ŞÜPHELİ İÇİN MÜZEKKERE/TALİMAT

ÖRNEĞİ. 203

 SİBER/KOLLUK ATM GÖRÜNTÜSÜ ÇÖZÜMLEME VE

MUKAYESE İSTEME MÜZEKKERE ÖRNEĞİ. 205

f- İkiz Simkart Yoluyla Hesaba Erişim ve Harcama Halinde

Yapılması Gereken İşlemler . 208

g- Mağazadan Fiziki Kart ile İşlem Yapılması Durumunda

Yapılması Gereken İşlemler . 209

h- Fatura Ödenmesi veya Oyun Yüklenmesi Halinde Delil

Araştırması  210

 GSM KONTÖR/OYUN YÜKLEME VE FATURA ÖDEMESİ

BİLGİ SORMA MATBU MÜZEKKERE- . 211

 ELEKTRİK, DOĞALGAZ, SU veya İNTERNET FATURASI

ÖDEME BİLGİSİ SORMA MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 212

 GSM FATURA ÖDEME ÖRNEK YAZI CEVABI. 213

 FATURASI ÖDENEN ŞÜPHELİ İÇİN MATBU TALİMAT

ÖRNEĞİ. 215

 GÖÇ İDARESİ MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ . 219

 FATURASI ÖDENEN ŞÜPHELİLER MATBU KYOK

ÖRNEKLER  221

i- Suçta Kullanılan GSM Hattına Dair Araştırma . 224

 

İçindekiler 17

 GSM OPERATÖRÜNDEN, HAT SAHİBİ BİLGİSİ İSTEME

MÜZEKKERE ÖRNEĞİ  224

 GSM OPERATÖRÜNDEN, ABONELİK SÖZLEŞMESİ VE

KİMLİK İSTEME MÜZEKKERE ÖRNEĞİ . 225

 BAŞKA SAVCILIKTAN ABONELİK BİLGİSİ İSTEME MATBU

TALİMAT ÖRNEĞİ  226

j- Kripto Para Şirketleri ve Yurt Dışı Harcamalarda Yapılması

Gereken İşlemler . 227

 TCK 245/1-2-3 KRİPTO PARA ŞİRKETLERİNDEN DOĞRUDAN

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

VASITASIYLA HARCAMA BİLGİSİ SORMA MATBU TALİMAT. 228

 TCK 245/2-3 KAPAMINDA APPLE/FACEBOOK/MİCOROSOFT

ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA HARCAMA BİLGİSİ

SORMA MATBU TALİMAT 229

3- ÜYE İŞ YERİ ŞİKÂYETİ/İHBARI ÜZERİNE SORUŞTURMA . 229

ÜYE İŞ YERİ ŞİKÂYETİ ÖRNEK KYOK 232

4- ATM ÖNÜNDE YARDIM BAHANESİ İLE RIZA DIŞI PARA ÇEKME

EYLEMLERİ 234

5- YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİLERİN TEK SEFERDE BİRDEN ÇOK

YABANCI KART İLE ATM'DEN PARA ÇEKME EYLEMLERİ  242

 BANKALARARASI KART MERKEZİ YABANCI KART BİLGİSİ

SORMA  243

 YABANCI KARTLAR ÖRNEK KYOK . 244

6- ARAÇ KİRALAMA ve TEMİNAT AMAÇLI KARTTAN PARA ÇEKME

İŞLEMLERİ. 244

 ARAÇ KİRALAMA BLOKE BEDEL İADESİ HUKUKİ İTİLAF

ÖRNEK KYOK 246

B- SAHTE KART ÜRETME/KOPYALAMA, SATMA, DEVRETME, SATIN ALMA,

KABUL ETME (TCK m.245/2) ve KULLANMA SUÇLARI (TCK m. 245/3). 247

1- SUÇUN YASAL UNSURLARI . 247

2- SORUŞTURMA VE DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ  254

a- Başkasına Ait Kimlik veya Bilgileriyle Bankaya Başvurularak

Sahte Kart Oluşturulması/Üretilmesi. 254

 BANKA, SAHTE KART BİLGİSİ İSTEME MÜZEKKERE

ÖRNEĞİ . 255

b- Fiziki Pos Cihazı Yoluyla Kart Kopyalama/Üretme . 258

c- ATM Cihazına Aparat Yerleştirmek Suretiyle Kart

Kopyalama/Üretme . 260

 

18 İçindekiler

C- BİLİŞİM SUÇU İŞLEMEK AMACIYLA CİHAZ VE PROGRAM YAPMA VE

OLUŞTURMA (TCK 245/A) ve TCK 245 ile BAĞLANTILI MALA ZARAR

VERME, KİŞİSEL VERİLERİ ELDE ETME SUÇLARI (TCK 151 ve 136)263

D- TEŞEBBÜS 268

E- İÇTİMA .271

1- TCK’nın 245/1, 2 ve 3. Fıkralarında Tanımlanan Suçlar

Bakımından .271

1- TCK’nın 245/2.maddesi ile 5464 Sayılı Yasanın 37/2. Ve TCK’nın

204 ve 207.Maddeleri Bakımından .277

2- Tefecilik (TCK m.241) ve Gerçeğe Aykırı Harcama Belgesi

Düzenleme Suçu (5464 sk. m.36)287

E- ZİNCİRLEME SUÇ. 291

F- YETKİ SORUNU.302

VI- BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE

DOLANDIRICILIK SUÇLARI (TCK m.158/1-f ) .303

A- GENEL OLARAK . 303

1- SUÇUN YASAL UNSURLARI . 303

 DOLANDIRICILIK SUÇUNUN YASAL UNSURLARININ

OLUŞMADIĞINA DAİR KYOK KARAR ÖRNEKLERİ . 307

2- YETKİ SORUNU . 309

 DOLANDIRICILIK YETKİSİZLİK ÖRNEK KARAR. 312

B- BİLİŞİM SURETİYLE DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ. 312

1- İLAN YA DA REKLAM YOLUYLA. 312

 MÜŞTEKİNİN İLETİŞİME GEÇTİĞİ HAT SAHİBİ MATBU

TALİMAT  314

 GÖÇ İDARESİ MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ  316

 GSM OPERATÖRÜ, HAT SAHİBİ BİLGİSİ İSTEME MATBU

MÜZEKKERE ÖRNEĞİ. 317

 GSM OPERATÖRÜ, ABONELİK SÖZLEŞMESİ İSTEME MATBU

ÖRNEK. 318

 BAŞKA SAVCILIKTAN ABONELİK BİLGİSİ İSTEME MATBU

TALİMAT ÖRNEĞİ. 318

 SABİT HAT BİLGİSİ SORMA ÖRNEK MÜZEKKERE 322

 İNTERNET İLAN (SAHİBİNDEN.COM) BİLGİSİ SORMA

ÖRNEK MÜZEKKERE  323

 IP ŞÜPHELİSİ İÇİN MATBU TALİMAT. 327

 

İçindekiler 19

 

 BANKA, HAVALE BİLGİSİ SORMA MATBU MÜZEKKERE

ÖRNEĞİ (DOLANDIRICILIK)  328

 BANKA, EFT BİLGİSİ SORMA MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ

(DOLANDIRICILIK) 330

 HESAP SAHİBİ ŞÜPHELİ İÇİN MATBU TALİMAT/MÜZEKKERE

ÖRNEK . 333

2- ARADAKİ ADAM (MAN İN THE MİDDLE) YÖNTEMİYLE

DOLANDIRICILIK . 336

a- Suçun Yasal Unsurları  336

ARADAKİ ADAM TCK 13 YURTDIŞI ÖRNEK KYOK 340

b- Delil Elde Etme Yöntemleri  341

MAN İN THE MİDDLE MÜZEKKERE ÖRNEĞİ  344

3- PHİSHİNG/OLTALAMA/YEMLEME SURETİYLE DOLANDIRICILIK 346

a- Suçun Yasal Unsurları  346

b- Delil Elde Etme Yöntemleri  359

 DOLANDIRICILIK AMAÇLI SAHTE PROGRAM/SAHİFE

(PHISING) OLUŞTURMA  361

 PHİSHİNG/OLTALAMA/YEMLEME İDDİANME

ÖRNEKLERİ 362

4- ONAY KODU GÖNDERİLMESİ SURETİYLE DOLANDIRICILIK. 364

 SABİT HAT BİLGİ İSTEME MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ. 365

 GSM OPERATÖRÜ/ SERVİS SAĞLAYICI/TÜRK TELEKOM

ONAY KODU/ FATURAYA ÜCRET YANSIMA BİLGİ İSTEME

MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ  366

ONAY KODU FATURAYA YANSIMA İDDİANAME ÖRNEĞİ. 367

5- SAHTE YA DA HACKLENMİŞ HESAP ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN

MAİL YA DA MESAJLAR YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN

DOLANDIRICILIK . 368

6- KENDİNİ BANKACI, SİGORTACI VEYA KAMU GÖREVLİSİ OLARAK

TANITMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK (TCK m. 158/1-L) . 371

a- Suçun Yasal Unsurları  371

b- Delil Elde Etme Yöntemleri  376

 BTK MANİPLASYON YAZI CEVABI. 383

 158/1-L İDDİANAME ÖRNEKLERİ. 388

C- KRİPTO PARA TAKİBİ ve YURT DIŞI HARCAMALAR. 389

 

20 İçindekiler

 KRİPTO PARA ŞİRKETLERİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA

MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA BİLGİ SORMA

MATBU TALİMAT  391

 APPLE/FACEBOOK ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA

MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA BİLGİ SORMA

MATBU TALİMAT  391

 DOLANDIRICILIK SUÇUNUN YURT DIŞI KAYNAKLI SOSYAL

PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN İŞLENDİĞİ HALLERDE YURT

İÇİNDEKİ TEMSİLCİLİĞİNEN BİLGİ (IP) SORMA MATBU

MÜZEKKERE ÖRNEĞİ . 392

 DOLANDIRICILIK SUÇUNUN TEMSİLCİLİĞİ BULUNMAYAN YURT

DIŞI KAYNAKLI SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN

İŞLENDİĞİ HALLERDE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE

BAŞKANLIĞI VASITASIYLA ABONELİK BİLGİSİ (IP SORMA)

MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ. 393

 ASKFM ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER DAİRE BAŞKANLIĞI

VASITASIYLA TEMEL ABONELİK BİLGİSİ SORMA MATBU

TALİMAT . 393

D- TEŞEBBÜS . 394

E- İÇTİMA  395

F- ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ (43/1)  398

VII- BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE

HIRSIZLIK SUÇLARI (TCK m.142/2-e) 405

A- SUÇUN YASAL UNSURLARI 405

B- DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ  420

C- KRİPTO PARA TAKİBİ ve YURT DIŞI KAYNAKLI İŞLEMLER . 422

 KRİPTO PARA ŞİRKETLERİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA

MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA BİLGİ SORMA

MATBU TALİMAT  424

 APPLE/FACEBOOK ŞİRKETİNDEN DOĞRUDAN SİBER SUÇLARLA

MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI VASITASIYLA BİLGİ SORMA

MATBU TALİMAT  424

BİLİŞİM SURETİYLE HIRSIZLIK ÖRNEK İDDİANAMELER 425

IX- ORTAK HÜKÜMLER 425

A- ŞAHSİ CEZASIZLIK VE İNDİRİM SEBEPLERİ (TCK m.167/1-2). 425

 TCK 245/4 ŞAHSİ CEZASIZLIK ÖRNEK KYOK . 427

B- ETKİN PİŞMANLIK . 428

X- FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS SUÇLARI440

 

İçindekiler 21

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜSADERE VE İSTİNABE

 

I- EL KOYMA . 447

II- MÜSADERE . 450

III- İSTİNABE ve BUDAPEŞTE SÖZLEŞMESİ  451

A- İSTİNABE . 452

 İSTİNABE YAZIŞMA ÖRNEKLERİ  453

 YURT DIŞINDA İŞLENEN SUÇ İSTİNABE OLMADAN BİLGİ TALEBİ

KYOK ÖRNEKLER. 455

B- BUDAPEŞTE SÖZLEŞMESİ  457

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
552,90   
552,90   
2
276,45   
552,90   
3
184,30   
552,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
552,90   
552,90   
2
276,45   
552,90   
3
184,30   
552,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
552,90   
552,90   
2
276,45   
552,90   
3
184,30   
552,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
552,90   
552,90   
2
276,45   
552,90   
3
184,30   
552,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
552,90   
552,90   
2
276,45   
552,90   
3
184,30   
552,90   
Kapat