%1
6183 Sayılı Kanun Kapsamında Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz Uygulama

6183 Sayılı Kanun Kapsamında Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz Uygulamalarında Yaşanan Hukuki Sorunlar ile Çözüm Önerileri


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
411
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050518481
Boyut
16x24
Baskı
3500,00 TL 495,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 495 puan kazanacaksınız)
   495

Mustafa BALCI ( İstanbul 3. Vergi Mahkemesi Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER

ÜÇÜNCÜ BASKIYA SUNUŞ  7

3.BASKIYA ÖNSÖZ . 9

KISALTMALAR . 15

GİRİŞ  17

BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU (AMME) ALACAĞI VE KAMU BORÇLUSU KAVRAMLARI

KAMU ALACAĞI KAVRAMI . 23

KAMU ALACAĞININ KAPSAMI . 24

III. KAMU ALACAKLARININ SINIFLANDIRILMASI  30

Alacağın Aidiyeti Yönünden; Devlet, İl Özel İdareleri ve Belediyeler 30

Alacağın Niteliği Yönünden . 38

Kanunlarında Tahsili Emval Kanunu veya 6183 sayılı Kanun Hükümlerine Atıf Yapılan Alacaklar 68

KAMU BORÇLUSU TERİMİ . 73

Vergi Mükellefleri 74

Kamu Alacağını Ödemek Zorunda Olanlar 76

Vergi Sorumluları . 81

Kanuni Temsilciler 85

Limited Şirket Ortakları 92

Tasfiye Memurları 94

Kefil 95

Mirasçılar 96

Yabancı Kişi veya Kurumların Temsilcileri . 97

12

İKİNCİ BÖLÜM

TEMİNAT İSTEME VE İHTİYATİ HACİZ UYGULAMALARINDA YAŞANAN HUKUKİ SORUNLAR

TEMİNAT İSTEME 103

Teminat İsteme Sebepleri 108

6183 sayılı Kanun’un 9’uncu Maddesi Kapsamında Teminat İstenebilecek Kişiler 147

Teminat Verme Süresi 148

Vergi Müfettişinin Talebi Olmadan Teminat İstenilebilir mi? 148

Vergi İncelemesi Tamamlandıktan Sonra 6183 Sayılı Kanun’un 9’uncu Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamında Teminat İstenilip İstenilemeyeceği . 150

Teminatın Yetersiz Kalması ve Değiştirilmesi . 164

Teminatın Nemalarının Durumu . 165

Görevli ve Yetkili Mahkeme . 165

Dava Açma Süresi . 166

İ. Teminat Olarak Gösterilen Alacağın Takibinin Ne Şekilde Yapılacağı Sorunu . 167

Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Varlıklar. 171

İHTİYATİ HACİZ . 174

İhtiyati Haciz Sebepleri . 176

Haczedilemeyecek ve Kısmen Haczedilebilecek Mallar 211

İhtiyati Haciz ve Teminat İsteme İşlemlerinin Kimler Hakkında Tesis Edilebileceği Sorunu . 225

İhtiyati Haciz Kararının Alınması ve Yetkili Makam Sorunsalı . 266

İhtiyati Haciz Kararı Öncesinde Teminat İstenilmesi Gerekliliği Var mı? . 287

İhtiyati Haczin Uygulanma Süresi 292

İhtiyati Haciz Tutarı 293

İhtiyati Hacizde İstihkak İddiası . 295

İhtiyati Haciz İşleminin Dava Konusu Yapılması; Görevli Mahkeme ve Kanun Yolları 303

13

İ. Dava Açma Süresi . 310

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11’inci maddesi Uygulanabilir mi? . 312

İhtiyati Hacze Karşı Açılacak Davada İspat Yükü 316

İhtiyati Hacizle İlgili Bazı Hukuki Sorunlar . 319

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

6183 SAYILI KANUN’UN TEMİNAT İSTEME (9/1) VE İHTİYATİ HACİZ (13/1) DÜZENLEMELERİNİN ANAYASAYA UYGUNLUĞU SORUNU

ANAYASAYA AYKIRILIK BAŞVURUSU VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 339

Anayasaya Aykırılığı İleri Sürülen Kanun Maddeleri 339

Başvuru Kararına Konu Uyuşmazlığın Özeti 340

İstanbul Altıncı Vergi Mahkemesinin Kararı 341

Anayasa Mahkemesi Kararı 342

HUKUKİ DEĞERLENDİRME . 345

Vergi İncelemesine Başlanılmış Olması Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz İşlemi İçin Yeterli Midir? . 345

Kanun Maddelerinin Hukuk Devleti İlkesi Yönünden Anayasaya Uygunluğu 347

Kanun Maddelerinin Mülkiyet Hakkı Yönünden Değerlendirilmesi 356

Anayasa Mahkemesi Kararında Tartışmalı Konuların Karara Esas Alınması 366

SONUÇ  371

EKLER . 379

KAYNAKÇA . 399

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
495,00   
495,00   
2
247,50   
495,00   
3
165,00   
495,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
495,00   
495,00   
2
247,50   
495,00   
3
165,00   
495,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
495,00   
495,00   
2
247,50   
495,00   
3
165,00   
495,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
495,00   
495,00   
2
247,50   
495,00   
3
165,00   
495,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
495,00   
495,00   
2
247,50   
495,00   
3
165,00   
495,00   
Kapat