İş Davaları Rehberi Mustafa Baysal

Avukatlar, Mali Müşavirler ve İK Yöneticileri İçinİş Davaları Rehberi


Basım Tarihi
2021-02
Sayfa Sayısı
616
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750266614
Boyut
13,5x19,5
Baskı
275,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Konu Başlıkları
- İş Kanunu
- Basın İş Kanunu
Deniz İş Kanunu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 21
1. GİRİŞ 23
BÖLÜM 1
İŞ KANUNU
2. ÜCRET ALACAKLARI 29
2.1. Maaş Alacağı 29
2.1.1. Maaşın Geç ve Düzensiz Ödenmesi 30
2.1.2. Maaşın Eksik Ödenmesi ya da Hiç Ödenmemesi 40
2.1.3. İşçinin Maaşının Bordroda Daha Az Gösterilmesi 47
2.1.4. İşçinin Maaşının Düşürülmesi 52
2.1.5. İşçinin Maaşına Zam Yapılmaması 58
2.1.6. İşçinin Maaşından Kesinti Yapılması 62
2.1.7. İşçinin Maaşından İcra Kesintisi Yapılması 64
2.2. Fazla Mesai (Fazla Çalışma) Alacağı 68
2.2.1. Fazla Mesainin İspatı 70
2.2.2. Fazla Mesai Hesabının Haftalık Yapılması Gerektiği 76
2.2.3. Günlük Çalışma Süresinin 11 Saati Aşması Nedeniyle Fazla Mesai 78
2.2.4. Gece Döneminde Yapılan Fazla Mesai 79
2.2.5. İşçiye Yıllık 270 Saatten Çok Fazla Mesai Yaptırılması 81
2.2.6. Eğitimde Geçen Sürelerin Fazla Mesaiye Etkisi 84
2.2.7. Fazla Mesai Dahil İş Sözleşmesinin Geçerliliği 86
2.2.8. Fazla Mesai Muvafakatnamesi 89
2.2.9. Fazla Mesai Ücreti Yerine İzin Verilmesi 93
2.2.10. Fazla Sürelerle Çalışma Kavramı 97
2.2.11. Denkleştirme Uygulamasının Mevcut Olması 99
2.2.12. Üst Düzey Yöneticinin Fazla Mesaisi 103
2.2.13. 24 Saatlik Kesintisiz Çalışmalarda Fazla Mesai 105
2.2.14. Telafi Çalışması 108
2.2.15. Ara Dinlenmelerinin Fazla Mesai Süresinden Düşülmesi 110
2.2.16. İlaç Mümessillerinin Fazla Mesai Hakkı 112
2.3. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti 120
2.3.1. İmzalı Bordrolardaki Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışmaları 122
2.3.2. UBGT Çalışması İçin Onay Veren İşçinin Çalışmaması 123
2.3.3. Genel Tatil Ücreti Yerine İzin 124
2.3.4. UBGT Ücreti Dahil Ücret Belirlenmesi 126
2.4. Hafta Tatili Ücreti 127
2.4.1. Hafta Tatilinin 24 Saatten Az Kullandırılması 129
2.4.2. İşçinin 24–48 Vardiyasında Çalışması Durumunda Hafta Tatili 130
2.4.3. İmzalı Maaş Bordrosunda Hafta Tatil Tahakkuku Olması 131
2.4.4. Hafta Tatilinin Pazar Günü Olması 132
2.4.5. Hafta Tatilinin Toplu Kullandırılması 133
2.4.6. Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Hafta Tatili 136
2.4.7. Akdi Tatil Kavramı 138
2.4.8. Hafta Tatilinde Çalışan İşçiye Ödenmesi Gereken Ücret 139
2.4.9. Hafta Tatili Ücreti Dahil Maaş Belirlenmesi 140
2.5. Yıllık İzin Ücreti 141
2.5.1. Yıllık Ücretli İzinde İspat 143
2.5.2. Yıllık İzin Ücretinin Hesaplanmasında Hafta Tatillerinin Dışlanması 145
2.5.3. Mevsimlik İşlerde Yıllık İzin Ücreti 147
2.5.4. İşçinin Yıllık İzinde Başka İşte Çalışması 149
2.5.5. Yıllık İzin Kullandırılmadığı İçin İşçinin İş Sözleşmesini Feshi 150
2.5.6. İşçinin Yıllık İzin Onayını Beklemeden İşyerinden Ayrılması 152
2.5.7. İşçinin Çok Uzun Yıllar Boyunca İzin Kullanmamış Olması 153
2.5.8. Çalışırken Yıllık İzin Yerine Ücret Ödenmesi 156
2.5.9. Yıllık İzin Ücretinin Hesabı 157
2.5.10. Kamu İşçisinin Yıllık İzin Belgesinde İmzasının Bulunmaması 159
2.5.11. Özel Okul Öğretmenlerinin Ve İdarecilerinin Yıllık İzin Ücreti Hakkı 161
2.5.12. İşe İade Davası Sonucu Boşta Geçen Sürenin İzin Ücretine Etkisi 162
2.5.13. Aynı İşyerindeki Eski Çalışmaların Yıllık İzin Kıdemine Etkisi 164
2.5.14. Yıllık İzin Süresinde Bir Yıldan Arta Kalan Süreler 166
2.5.15. İzne Çıkış Tarihlerinin Belli Olmadığı Yıllık İzin Defterinin Geçerliliği 168
2.5.16. Kısmi Süreli (Part Time) Çalışan İşçilerin Yıllık İzin Hakkı 169
2.6. Yeni İş Arama İzni Ücreti 171
2.6.1. İhbar Süresine Rastlayan Hafta Tatilleri ve UBGT Günleri 172
2.6.2. İş Arama İzni Verilmesi Gereken Fesih Türleri 173
2.6.3. İş Arama İzninin Zamanını İşverenin Belirlemesi 175
2.6.4. İhbar Tazminatı İle İş Arama İzni Ücretinin Aynı Davada İstenmesi 176
2.6.5. İş Arama İzni Kullanmak İstemeyen İşçi 177
3. TAZMİNAT ALACAKLARI 179
3.1. Kıdem Tazminatı 179
3.1.1. İşçi Çalışırken Kıdem Tazminatı Adı Altında Yapılan Ödemeler 182
3.1.2. Aralıklı Çalışmada Kıdem Tazminatı Hesabı 183
3.1.3. Kıdem Tazminatına Esas Sürenin Başlangıcı 185
3.1.4. Maaş Bordrosunda Yer Alan Kıdem Tazminatı Ödemeleri 186
3.1.5. İhbar Süresi Kullandırılması Halinde Kıdem Tazminatına Esas Ücret 188
3.1.6. Kıdem Tazminatı Tavanının Belirleneceği Tarih 189
3.1.7. Kıdem Tazminatı Tavanının Aşılması 191
3.1.8. Kıdem Tazminatı Hesabında Raporlu Günler 193
3.1.9. Ücretsiz İznin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmaması 194
3.1.10. İşe İade Davası Sonrası Boşta Geçen Sürelerin Kıdeme Etkisi 196
3.1.11. Memuriyette Geçen Süreler İçin Kıdem Tazminatı 198
3.1.12. Kıdem Tazminatı Hesabında Bir Yıllık Süre Bakımından İhbar Öneli 199
3.1.13. Grevde ya da Tutuklulukta Geçen Sürenin Kıdem Tazminatına Etkisi 200
3.1.14. Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Niteliği 201
3.1.15. Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler 203
3.1.16. İşçinin Farklı Yerlerde Sigortalı Gösterilmesi 204
3.1.17. Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi 206
3.1.18. Özel Sağlık ve Hayat Sigortalarının Kıdem Tazminatı Hesabına Etkisi 207
3.1.19. Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Tespitinde AGİ 209
3.1.20. Kısmi Süreli (Part Time) Çalışan İşçinin Kıdem Tazminatı 210
3.1.21. Kıdem Tazminatının Haczedilmesi 211
3.1.22. Askerlik Süresinin Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilmesi 213
3.1.23. 15 Yıl ve 3600 Gün Nedeniyle Ayrılan İşçinin Tekrar Çalışması 215
3.1.24. Evlilik Hazırlıkları Sırasında Ayrılan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı 218
3.2. İhbar Tazminatı 219
3.2.1. İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin İhbar Tazminatı Hakkı 221
3.2.2. Askerlik ya da Emeklilik Nedeniyle Ayrılan İşçinin İhbar Tazminatı 222
3.2.3. Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın İşçinin İhbar Öneli 224
3.2.4. İhbar Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesi 225
3.2.5. Aralıklı / Fasılalı Çalışmada İhbar Tazminatı 227
3.2.6. İşe İade Sonrası Boşta Geçen Sürelerin İhbar Süresine Etkisi 229
3.2.7. İhbar Süresinin Karşılıklı Olarak Artırılması 230
3.2.8. İhbar Süresinin Üst Sınırı 231
3.2.9. İşçiye Bildirim Süresi İçinde Yeni İş Arama İzni Kullandırılmaması 233
3.2.10. İhbar Süresinin Eksik Kullandırılması 234
3.2.11. Emeklilik Nedeniyle Fesihte İhbar Süresi Yükümlülüğü 236
3.2.12. İşçinin İhbar Süresi İçindeyken Emekliliğe Başvurması 237
3.2.13. Kısmi Süreli (Part Time) Çalışan İşçinin İhbar Süresi 239
3.2.14. İhbar Tazminatından Yapılan Kesintiler 240
3.2.15. İhbar Süresinde İşçiye Yıllık İzin Kullandırılması 241
3.2.16. İşe İade Edilen İşçinin İşe Başlatılmaması Ve İhbar Tazminatı 243
3.2.17. İşçinin İhbar Süresindeyken İşten Çıkarılması 244
3.2.18. Özel Okul Öğretmenlerinin İhbar Tazminatı Hakkı 245
3.3. Askerlik Tazminatı 249
3.3.1. Askere Gidecek İşçinin Ayrılabileceği En Erken Tarihin Belirlenmesi 250
3.3.2. Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçinin Başka İşyerinde Çalışması 251
3.3.3. Askerden Sonra İşe Alınmayan İşçinin Dava Açma Hakkı 253
3.4. Eşit Davranma Borcuna Aykırılık (Ayrımcılık) Tazminatı 254
3.4.1. Muvazaa Tespitinin Tek Başına Eşit Davranma İlkesine Etkisi 257
3.4.2. İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Eşit Davranma Yükümlülüğü 258
3.4.3. Eşit Davranma İlkesine Aykırılık ve Mobbingin Karıştırılması 259
3.4.4. İşçiye Zam Yapılmamasının Eşit Davranma İlkesine Etkisi 261
3.4.5. İşçiye İkramiye Ödenmemesinin Ayrımcılık Tazminatına Etkisi 263
3.4.6. İşçinin Ücretinin, Emsali İşçinin Ücretinden Az Olması 265
3.4.7. İşçinin Hem İşe İade Hem Ayrımcılık Tazminatı Talep Etmesi 266
3.5. Kötü Niyet Tazminatı 268
3.5.1. Kötü Niyet Tazminatına Esas İhbar Süresinin Hesabı 270
3.5.2. Kötü Niyet Tazminatı İle Sendikal Tazminatın Birlikte İstenmesi 271
3.5.3. İşe İade Talep Edebilecek İşçinin Kötü Niyet Tazminatı Talep Etmesi 273
3.5.4. Kötü Niyet Tazminatına Esas Ücretin Hesaplanması 274
3.6. Sendikal Tazminat 275
3.6.1. Sendikal Tazminat İçin İşçinin Sahip Olması Gereken Kıdem 277
3.6.2. İşe İade Başvurusu Yapmayan İşçinin Sendikal Tazminat Talebi 278
3.6.3. Sendikal Nedenle Feshin Araştırılması 279
3.6.4. Sendikal Tazminatının Miktarının Belirlenmesi 281
3.6.5. Otuzdan Az İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Sendikal Tazminat 282
3.7. İş Güvencesi ve İşe İade 284
3.7.1. İşe İade Başvurusunda Bulunan İşçinin Samimi Olması Gerektiği 288
3.7.2. İşverenin İşçiye İşe Başlama Davetinde Samimi Olması Gerektiği 291
3.7.3. İşe İade Başvurusu Yapan İşçiye Başka Şehirde İş Teklif Edilmesi 293
3.7.4. İşe İade Davası Devam Eden İşçinin Kıdem Tazminatı İstemesi 295
3.7.5. Dava Sürerken İşverenin İşçiyi İşe Davet Etmesi 297
3.7.6. Süresi İçinde İşe Başlama Başvurusunda Bulunmayan İşçi 298
3.7.7. İşe İade Sonrası İşçinin Başka İşte Çalıştırılmak İstenmesi 300
3.7.8. İşe İade Sürecinde Postada Yaşanan Gecikmeler 302
3.7.9. İşe Davet Yazısı Alan İşçinin İşe Başlaması Gereken Süre 304
3.7.10. İşe Başlatmama Tazminatının Hesaplanması 305
3.7.11. Boşta Geçen Sürelerin Ücretinin Hesaplanması 307
3.7.12. İşe İade Sonrası Hak Edişlerden Yapılacak Kesintiler 308
3.7.13. İşçinin Dava Sürerken Çalışması Halinde Boşta Geçen Süredeki Ücret 310
3.7.14. İşe İade Başvuru Şartlarından 30 İşçinin Hesaplanması 312
3.7.15. İşyeri Sendika Temsilcisinin İşe İade Başvurusu 315
3.7.16. İşveren Vekilinin İşe İade Başvurusu Hakkı 318
3.7.17. Özel Okul Öğretmenlerinin İşe İade Başvurusu Hakkı 321
3.7.18. İşçinin Raporlu Olduğu Günlerin İş Güvencesi Kıdemine Etkisi 324
3.7.19. Altı Aylık Sürenin Dolmasına Birkaç Gün Kala İşçinin Çıkarılması 325
3.7.20. Altı Aylık Sürenin Hesabına İhbar Önelinin Etkisi 327
4. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 329
4.1. 25/10/2017 Tarihinden Önce Zamanaşımı Süreleri 330
4.1.1. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı 330
4.1.2. Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı 331
4.1.3. Tazminatlarda Zamanaşımı 332
4.2. 25/10/2017 ve Sonrası İçin Zamanaşımı Süreleri 333
4.2.1. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı 334
4.2.2. Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı 334
4.2.3. Tazminatlarda Zamanaşımı 335
4.3. Hak Düşürücü Süreler 336
4.3.1. Haklı Fesihlerde 6 İş Günlük Hak Düşürücü Süre 337
4.3.2. İşe İade Başvurusunda Hak Düşürücü Süreler 343
4.3.3. İşe İade Davası Sonrası 10 İş Günlük Süre 346
5. DAVA ÖNCESİ ZORUNLU ARABULUCU BAŞVURUSU 349
6. DAVA SÜRECİNİ VE SONUCUNU ETKİLEYEN HUSUSLAR 357
6.1. İbraname 357
6.1.1. İbranamenin Geçerlilik Şartları 358
6.1.2. İbranamenin Bölünebilir Etkisi 361
6.2. Feragat 362
6.2.1. İşçinin İrade Bozukluğuna Dayanan Feragati 363
6.2.2. Feragat İçin Davacı Vekilinin Yetkisinin Olması Gerektiği 366
6.2.3. Doğmamış Haktan Feragat 367
6.3. Hakkaniyet İndirimi 368
6.3.1. Hakkaniyet İndiriminin Çok Yüksek Uygulanması 369
6.3.2. Hakkaniyet İndiriminin Çok Düşük Uygulanması 372
6.3.3. Yazılı Delile Dayanan Alacaktan Hakkaniyet İndirimi Yapılamaması 373
6.4. İkale Sözleşmesi 374
7. FESİH NEDENLERİNE DAİR AÇIKLAMALI YARGITAY KARARLARI 379
7.1. Haklı Nedenle Derhal Fesih 380
7.1.1. İşçinin İşe Geç Kalması 381
7.1.2. İşçinin Maaşına Haciz Gelmesi 384
7.1.3. İşçinin Başka İşçiye Küfür Etmesi 386
7.1.4. İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi 389
7.1.5. İşyerinde Dedikodu Yapan İşçi 393
7.1.6. İşçinin Devamsızlık Yapması 395
7.1.7. Hırsızlık Yapan İşçinin İş Akdinin Feshi 398
7.1.8. Mobbing Nedeniyle İşçinin Haklı Feshi 400
7.1.9. İşçinin Bilgisayarındaki Hareketinin Takip Edilmesi 404
7.2. Geçerli Nedene Dayanan Fesih 406
7.2.1. Performans Düşüklüğünün Geçerli Fesih Sebebi Olması 408
7.2.2. İşçinin Sık Sık Rapor Alması 411
7.2.3. İşçinin İşverenin Malına Zarar Vermesi 413
7.2.4. İşçinin Sosyal Medya Paylaşımları 415
7.2.5. İşçinin Savunması Alınmadan Geçerli Fesih Yapılması 417
7.2.6. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik (Yer ve Görev Değişikliği) 419
7.2.7. Şüphe Feshi ve FETÖ/PDY Nedeniyle Fesih 421
8. DAVA DİLEKÇESİ HAZIRLARKEN DİKKATE ALINMASI GEREKENLER 429
8.1. Belirsiz Alacak Davası 429
8.2. Yetkili Mahkemenin Tespiti 451
8.3. Taleple Bağlılık 455
8.4. Faiz Başlangıcı ve Oranları 459
8.5. Davanın Islahı 472
8.6. Tanıklara İlişkin Hususlar 476
8.7. Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisi 486
8.7.1. İşe İade Davasında Husumet 487
8.7.2. Alt İşverenler Arasında Sorumluluk 490
8.7.3. Madenlerde Rödövans İlişkisi 492
9. İSTİNAF VE TEMYİZ 497
9.1. İstinaf 498
9.2. Temyiz 501
10. ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ 505
10.1. Dava Dilekçeleriyle İlgili Bilinmesi Gerekenler 505
10.2. Dava Dilekçesi Örnekleri 509
10.2.1. Sadece Kıdem Tazminatı–Miktarı Belirsiz 510
10.2.2. Sadece Kıdem Tazminatı–Miktarı Belli 514
10.2.3. Sadece Kıdem ve İhbar Tazminatı–Miktarı Belirsiz 517
10.2.4. Sadece Kıdem ve İhbar Tazminatı–Miktarı Belli 520
10.2.5. Tüm Alacaklar–Hepsi Dahil 523
10.2.6. İşe İade Davası 527
10.2.7. Sadece Sendikal Tazminat–Miktarı Belirsiz 530
10.2.8. Sadece Kötüniyet Tazminatı–Miktarı Belli 533
10.2.9. Sadece Askerlik Tazminatı–Miktarı Belli 536
10.2.10. Sadece Ayrımcılık Tazminatı–Miktarı Belli 539
10.2.11. Zorunlu Arabulucu Başvurusu Dilekçesi 542
BÖLÜM 2
BASIN İŞ KANUNU
11. BASIN İŞ KANUNU KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR 547
11.1. Basın İş Kanunu’nun Kapsamı 548
11.2. Basın İş Kanunu’nda Fesih 552
11.2.1. Süreli Fesih 552
11.2.2. Derhal Fesih 553
11.3. Basın İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı 557
11.4. Basın İş Kanunu’nda Deneme Süresi 566
11.5. Gazetecinin Hastalanması Sonucu Fesih 566
11.6. Gazetecinin Ücretinin Geç Ödenmesi 567
11.7. Gazetecinin Askerlikte Veya Gebelikte Ücreti 569
11.8. Gazetecinin Ölümü Halinde Tazminat 569
11.9. Gazetecinin Yıllık İzin Ücreti 570
BÖLÜM 3
DENİZ İŞ KANUNU
12. DENİZ İŞ KANUNU KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR 575
12.1. Deniz İş Kanunu’nun Kapsamı 575
12.2. Deniz İş Kanunu’nda Fesih Türleri 580
12.2.1. Bildirimli Fesih 580
12.2.2. Önelsiz Fesih 581
12.3. Deniz İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı 583
12.4. Fazla Saatlerle Çalışma 585
12.5. Yıllık İzin, Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti 591
12.6. Deniz İş Kanunu’nda İş Güvencesi 593
BÖLÜM 4
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
13. KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI 597
13.1. Kısa Çalışma Süresinin Kıdem Tazminatına Etkisi 602
13.2. Kısa Çalışma Süresinde Toplu İş Sözleşmesi 603
13.3. Kısa Çalışma Süresinin Yıllık Ücretli İzne Etkisi 604
13.4. Kısa Çalışma Sonrası İşe Başlama 605
14. SONUÇ 607
İŞÇİLİK ALACAKLARI ZAMANAŞIMI VE FAİZ BİLGİ TABLOSU 609
Kavramlar Dizini 615

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
Kapat