İş Kanunu Sorunları Mustafa Baysal

Çözümlerleİş Kanunu Sorunları


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
281
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750256783
Boyut
13,5x19,5
Baskı
345,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 45 puan kazanacaksınız)
   45

Mustafa BAYSAL

 

Konu Başlıkları
- Çalışma Süresi Kavramı
- Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma
- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması
- Hafta Tatili Çalışması
- Vardiya Usulü Çalışma
- Gece Çalışması
- Yıllık Ücretli İzin
- Ücretsiz İzin
- EngelliÇalıştırma
- Ücretin Ödenmesi
- Kadınlara Özel Çalışma Koşulları
- İşçi Özlük Dosyası
- Toplu İşçi Çıkarma
- Denkleştirme
- Kıdem Tazminatı
- Süreli Fesih (İhbar Tazminatı)
- Haklı Nedenle Derhal Fesih
- İş Güvencesi – İşe İade
- Ücret Hesap Pusulası ve Ücret Bordosu
- Çocuk ve Genç İşçiler
- İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar
- Mobbing (Psikolojik Taciz)
İş Müfettişlerinin Yetkileri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz 7
Önsöz 9
Kısaltmalar 17
1. GİRİŞ 19
2. UYGULAMA KONULARI 21
2.1. ÇALIŞMA SÜRESİ KAVRAMI 21
2.2. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA 23
2.2.1. İşçinin Saatlik Ücretinin Yanlış Hesaplanması 24
2.2.2. Fazla Çalışma Ücretinin %50 Artırılmadan Ödenmesi 25
2.2.3. Fazla Çalışma Hesabının Gün ya da Ay Bazında Yapılması 25
2.2.4. Haftalık Çalışma Süresi 45 Saati Aşmasa Dahi Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Gereken Durumların Dikkate Alınmaması 26
2.2.5. İşçilerin Fazla Çalışma Onaylarının Alınmaması 27
2.2.6. İşçinin Bir Yılda Yaptığı Fazla Çalışma Süresinin 270 Saati Aşması ve Aşan Kısmın Ücretinin Ödenmemesi 27
2.2.7. Fazla Çalışma Yapılamayacak İşlerde Fazla Çalışma Yapılması ve Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçilere Fazla Çalışma Yaptırılması 28
2.2.8. Serbest Zaman Kavramının Yanlış Uygulanması 28
2.2.9. Fazla Çalışma Ücretlerinin Bordrolaştırılmaması 29
2.2.10. Hafta Tatilinde Yapılan Fazla Çalışma Ücretlerinin Eksik Ödenmesi 29
2.2.11. Örnek Olaylar 30
2.2.12. Yargıtay Kararları 31
2.3. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMASI 45
2.3.1. Genel Tatil Ücretlerinin %100 Zamlı Ödenmemesi 45
2.3.2. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gününde Çalışan İşçiye Takip Eden Bir Gün İzin Verilmesi 46
2.3.3. Yarım Günlük Çalışmaların Dikkate Alınmaması 46
2.3.4. Genel Tatil Ücretlerinin Bordrolaştırılmaması 47
2.3.5. İşçinin Onayının Alınmaması 47
2.3.6. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gününde 7,5 Saatin Altında Çalışan İşçiye Tam Yevmiye Ödenmesi 47
2.3.7. Örnek Olaylar 48
2.3.8. Yargıtay Kararları 48
2.4. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASI 60
2.4.1. Hafta Tatilinde Kullanan İşçiye Hafta Tatili Ücreti Ödenmemesi 61
2.4.2. Hafta Tatilinde Yapılan Çalışma İçin Ayrıca Fazla Çalışma Ücreti Ödenmemesi 61
2.4.3. Tatilden Önceki Günlerin Tamamında Çalışmayan İşçiye Hafta Tatili Ücreti Ödenmesi 62
2.4.4. İşçiye Hafta Tatili Kullandırılmaması 62
2.4.5. Hafta Tatilinin Muhakkak Pazar Günü Olarak Belirlenmesi 63
2.4.5. Örnek Olaylar 63
2.4.6. Yargıtay Kararları 65
2.5. VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA 74
2.5.1. Günlük Azami Çalışma Süresinin Aşılması 74
2.5.2. Gece Azami Çalışma Süresinin Aşılması 75
2.5.3. Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesini Gerektirmesi 75
2.5.4. İş Kazası Riskini Artırması 76
2.5.5. Yılda 270 Saatin Üzerinde Fazla Çalışmaya Sebep Olması 76
2.5.6. Örnek Olaylar 76
2.5.7. Yargıtay Kararları 77
2.6. GECE ÇALIŞMASI 80
2.6.1. Örnek Olaylar 82
2.6.2. Yargıtay Kararları 83
2.7. YILLIK ÜCRETLİ İZİN 89
2.7.1. Hizmet Süresinin Hesabı 89
2.7.2. Yıllık Ücretli İzin Uygulaması 91
2.7.3. İzin Kurulu 92
2.7.4. Örnek Olaylar 93
2.7.5. Yargıtay Kararları 95
2.8. ÜCRETSİZ İZİN 107
2.8.1. İş Kanununda Ücretsiz İzin Uygulaması 107
2.8.2. İşverenlerin İşçiyi Ücretsiz İzne Göndermesi 108
2.8.3. Örnek Olaylar 110
2.8.4. Yargıtay Kararları 110
2.9. ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA 117
2.9.1. Engelli İşçi Çalıştırmaya Esas İşçi Sayısının Tespiti 117
2.9.2. Engelli İşçilerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne Bildirilmesi 118
2.9.3. Engelli İşçilerin Çalıştırılması 118
2.9.4. Örnek Olaylar 118
2.9.5. Yargıtay Kararları 120
2.10. ÜCRETİN ÖDENMESİ 121
2.10.1. Ücretin Ödeme Şekli ve Dönemi 122
2.10.2. Ücretin Banka Aracılığıyla Ödenmesi 122
2.10.3. Ücretle İlgili Diğer Hükümler 122
2.10.4. Örnek Olaylar 123
2.10.5. Yargıtay Kararları 124
2.11. KADINLARA ÖZEL ÇALIŞMA KOŞULLARI 138
2.11.1. Örnek Olaylar 141
2.11.2. Yargıtay Kararları 141
2.12. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 143
2.12.1. Örnek Olaylar 143
2.12.2. Yargıtay Kararları 144
2.13. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA 147
2.13.1. Her Türlü İşten Çıkarmanın Toplu İşçi Çıkarma Kapsamında Değerlendirilmesi 147
2.13.2. Yetkili Mercilere Bildirim Yapılmaması 147
2.13.3. Yapılan Bildirimin Hemen Ardından İşçilerin İş Sözleşmelerinin Feshedilmesi 148
2.13.4. Örnek Olaylar 148
2.13.5. Yargıtay Kararları 150
2.14. DENKLEŞTİRME 153
2.14.1. Denkleştirme Süresinin En Çok İki Aylık Dönem Olarak Belirlenmesi 154
2.14.2. Denkleştirme Süresi Sonunda İşçilerin Haftalık Ortalama Çalışma Süresinin Normal Çalışma Sürelerini Aşmaması 155
2.14.3. Günlük Çalışma Süresinin 11 Saati Aşması 155
2.14.4. Denkleştirme Uygulaması İçin İşçilerin Rızasının Alınması 156
2.14.5. Denkleştirme Uygulamasının Bir Yılda Kaç Defa Yapılabileceği Hususu 156
2.14.6. Örnek Olaylar 156
2.14.7. Yargıtay Kararları 157
2.15. KIDEM TAZMİNATI 164
2.15.1. İşçinin Kıdemi 164
2.15.2. Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gereken Haller 164
2.15.3. Kıdem Tazminatı Ödenmeyecek Haller 165
2.15.4. Kıdem Tazminatının Hesaplanması 165
2.15.5. Kıdem Tazminatı Tavanı 166
2.15.6. Kesintiler 166
2.15.7. İşyerinin Devri 166
2.15.8. Zamanaşımı 166
2.15.9. Kısmi Süreli Çalışanlar 167
2.15.10. Örnek Olaylar 167
2.15.11. Yargıtay Kararları 169
2.16. SÜRELİ FESİH (İHBAR TAZMİNATI) 196
2.16.1. Örnek Olaylar 198
2.16.2. Yargıtay Kararları 199
2.17. HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH 206
2.17.1. İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 206
2.17.2. İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 208
2.17.3. İşçi Tarafından Yapılan Feshin Sonuçları 210
2.17.4. İşveren Tarafından Yapılan Feshin Sonuçları 210
2.17.5. Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi 210
2.17.6. Örnek Olaylar 211
2.17.7. Yargıtay Kararları 212
2.18. İŞ GÜVENCESİ – İŞE İADE 237
2.18.1. İşçinin Mahkemede Feshin Geçersiz Sebebe Dayandığını İddia Etmesi 238
2.18.2. 30’un Altında İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Sözleşmenin Feshi 239
2.18.3. Örnek Olaylar 239
2.18.4. Yargıtay Kararları 240
2.19. ÜCRET HESAP PUSULASI VE ÜCRET BORDOSU 259
2.19.1. Örnek Olaylar 259
2.19.2. Yargıtay Kararları 260
2.20. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLER 263
2.20.1. Çalıştırılma Esasları 263
2.20.2. Çalışma Koşulları 264
2.20.3. Örnek Olaylar 265
2.21. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALAR 265
2.21.1. Örnek Olaylar 266
2.21.2. Yargıtay Kararları 266
2.22. MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ) 270
2.22.1. Örnek Olaylar 271
2.22.2. Yargıtay Kararları 272
2.23. İŞ MÜFETTİŞLERİNİN YETKİLERİ 275
2.23.1. Örnek Olaylar 277
2.23.2. Yargıtay Kararları 278
3. SONUÇ 283
Kavramlar Dizini 285

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
   
   
Kapat