Türk Ticaret Kanunu Mustafa İsmail Kaya

Gerekçeli KarşılaştırmalıTürk Ticaret Kanunu


Basım Tarihi
2019-11
Sayfa Sayısı
1478
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053008866
Boyut
15x20
Baskı
1110,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 110 puan kazanacaksınız)
   110

Prof. Dr. Mustafa İsmail KAYA

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
TÜRK TİCARET KANUNU
Madde Sayfa
BAŞLANGIÇ 1-10 15
BİRİNCİ KİTAP Ticari İşletme. 11-123 27
BİRİNCİ KISIM .Tacir 11-23 27
İKİNCİ KISIM Ticaret Sicili24-38 40
ÜÇÜNCÜ KISIM .Ticaret Unvanı ve İşletme Adı.39-53 53
DÖRDÜNCÜ KISIM .Haksız Rekabet 54-63 63
BEŞİNCİ KISIM Ticari Defterler .64-88 83
ALTINCI KISIM Cari Hesap .89-101 109
YEDİNCİ KISIM Acentelik .102-123 117
İKİNCİ KİTAP Ticaret Şirketleri. 124-644 137
BİRİNCİ KISIM .Genel Hükümler .124-210 137
İKİNCİ KISIM Kollektif Şirket211-303 239
Birinci Bölüm Şirketin Niteliği ve Kuruluşu.211-216 239
İkinci Bölüm Ortaklar Arasındaki İlişkiler217-231 243
Üçüncü Bölüm Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle
İlişkileri .232-242 251
Dördüncü Bölüm Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması.243-266 257
Beşinci Bölüm Tasfiye .267-303 271
ÜÇÜNCÜ KISIM .Komandit Şirket .304-328 287
Birinci Bölüm Şirketin Niteliği ve Kuruluşu.304-307 287
İkinci Bölüm Ortaklar Arasındaki İlişkiler308-316 289
Üçüncü Bölüm Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan
İlişkileri .317-327 293
Dördüncü Bölüm Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi 328 298

Madde Sayfa DÖRDÜNCÜ KISIM .Anonim Şirket 329-563 299
Birinci Bölüm .Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler . 329-358 299
İkinci Bölüm Yönetim Kurulu 359-396 333
Üçüncü Bölüm Denetleme. 397-406 384
Dördüncü Bölüm .Genel Kurul . 407-451 411
Beşinci Bölüm .Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi 452-475 459
Birinci Ayırım Genel Olarak . 452-455 459
İkinci Ayırım Özel Değişiklikler. 456-475 463
Altıncı Bölüm Pay ve Sermaye Koyma Borcu. 476-483 488
Birinci Ayırım Pay 476-479 488
İkinci Ayırım Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin
Sonuçları . 480-483 494
Yedinci Bölüm .Menkul Kıymetler 484-506 498
Birinci Ayırım Pay senetleri . 484-501 498
İkinci Ayırım İntifa Senetleri . 502-503 517
Üçüncü Ayırım Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme
Hakkını İçeren Menkul Kıymetler 504-506 518
Sekizinci Bölüm Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı. 507-513 520
Dokuzuncu Bölüm Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler. 514-528 525
Onuncu Bölüm Sona Erme ve Tasfiye. 529-548 535
Onbirinci Bölüm Hukuki Sorumluluk 549-561 560
Onikinci Bölüm Cezai Sorumluluk 562-563 577
BEŞİNCİ KISIM Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit
Şirket 564-572 582
ALTINCI KISIM Limited Şirket 573-588 587
Birinci Bölüm .Tanım ve Kuruluş 573-588 587
İkinci Bölüm Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 589-592 602
Üçüncü Bölüm Ortakların Hak ve Borçları. 593-615 605
Dördüncü Bölüm .Şirketin Organları 616-635 623
Beşinci Bölüm .Sona Erme ve Ayrılma 636-644 641
ÜÇÜNCÜ KİTAP Kıymetli Evrak. 645-849 649
BİRİNCİ KISIM .Genel Hükümler. 645-653 649
İKİNCİ KISIM Nama Yazılı Senetler. 654-657 654

Madde Sayfa ÜÇÜNCÜ KISIM .Hamile Yazılı Senetler .658-669 656
DÖRDÜNCÜ KISIM .Kambiyo Senetleri 670 662
Birinci Bölüm Poliçe .671-775 662
Birinci Ayırım Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli.671-680 662
İkinci Ayırım Ciro.681-690 667
Üçüncü Ayırım Kabul ve Aval.691-702 672
Dördüncü Ayırım Ödeme .703-712 678
Beşinci Ayırım Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde
Başvurma Hakları 713-742 684
Altıncı Ayırım Poliçe Nüshaları ve Suretleri .742-747 702
Yedinci Ayırım Çeşitli Hükümler.748-765 704
Sekizinci Ayırım Kanunlar İhtilafı766-775 712
İkinci Bölüm Bono veya Emre Yazılı Senet776-779 717
Üçüncü Bölüm Çek.780-823 720
Birinci Ayırım Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli 780-787 720
İkinci Ayırım Devir.788-793 726
Üçüncü Ayırım Ödeme ve Ödememe 794-811 729
Dördüncü Ayırım Çeşitli Hükümler.812-818 740
Beşinci Ayırım Kanunlar İhtilafı819-823 744
BEŞİNCİ KISIM Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler
ve Diğer Emre Yazılı Senetler 824-831 747
ALTINCI KISIM Makbuz Senedi ve Varant .832-849 750
DÖRDÜNCÜ KİTAP .Taşıma İşleri. 850-930 759
BİRİNCİ KISIM .Genel Hükümler .850-855 759
İKİNCİ KISIM Eşya Taşıma 856-893- 765
ÜÇÜNCÜ KISIM .Taşınma Eşyası Taşıması .894-901 802
DÖRDÜNCÜ KISIM .Değişik Tür Araçlar ile Taşıma .902-905 808
BEŞİNCİ KISIM Yolcu Taşıma906-916 812
ALTINCI KISIM Taşıma İşleri Komisyoncusu 917-930 820
BEŞİNCİ KİTAP .Deniz Ticareti 931-1401 829
BİRİNCİ KISIM .Gemi .931-1059 829
Birinci Bölüm Genel Hükümler.931-937 829

Madde Sayfa
İkinci Bölüm Geminin Kimliği . 937-953 835
üçüncü bölüm .Gemi Sicili . 954-996 844
Dördüncü Bölüm .Mülkiyet ve Diğer Ayni Haklar 996-1060 869
Birinci Ayırım Uygulanacak Hükümler. 996-997 869
İkinci Ayırım Mülkiyet 998-1011 870
Üçüncü Ayırım Gemi Rehni . 1012-1058 880
Dördüncü Ayırım .İntifa Hakkı 1059-1060 910
İKİNCİ KISIM Donatan ve Donatma İştiraki . 1061-1087 911
ÜÇÜNCÜ KISIM .Kaptan 1088-1118 926
DÖRDÜNCÜ KISIM .Deniz Ticareti Sözleşmeleri . 1119-1130 943
Birinci Bölüm .Gemi Kira Sözleşmeleri 1119-1130 943
İkinci Bölüm Zaman Çarteri Sözleşmesi 1131-1137 950
Üçüncü Bölüm Navlun Sözleşmesi . 1138-1245 954
Birinci Ayırım Genel Hükümler 1138-1141 954
İkinci Ayırım Yükleme ve Boşaltma . 1142-1177 956
Üçüncü Ayırım Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları 1178-1207 989
Dördüncü Ayırım .Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu 1208 1015
Beşinci Ayırım Yolculuğun Başlamasına veya Devamına
Engel Olan Sebepler Yüzünden
Sözleşmenin Sona Ermesi 1209-1227 1016
Altıncı Ayırım Denizde Taşıma Senetleri. 1128-1242 1029
Yedinci Ayırım Emredici Hükümler 1243-1245 1040
Dördüncü Bölüm .Zamanaşımı . 1246 1043
Beşinci Bölüm .Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi . 1247-1271 1044
BEŞİNCİ KISIM Deniz Kazaları 1272-1285 1063
Birinci Bölüm .Müşterek Avarya . 1272-1285 1063
İkinci Bölüm Çatma 1286-1297 1073
Üçüncü Bölüm Kurtarma . 1298-1319 1086
ALTINCI KISIM Gemi Alacakları . 1320-1327 1106
YEDİNCİ KISIM Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol
Kirliliği Zararının Tazmini . 1328-1349 1115
SEKİZİNCİ KISIM .Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler 1350-1400 1149

Madde Sayfa ALTINCI KİTAP .Sigorta Hukuku. 1401-1533 . 1193 BİRİNCİ KISIM .Genel Hükümler .1401-1452 1193
İKİNCİ KISIM Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler 1453-1486 1235
Birinci Bölüm Zarar Sigortaları.1453-1486 1235
İkinci Bölüm Can Sigortaları.1487-1520 1259
SON HÜKÜMLER. .1521-1533 1283
GEÇİCİ MADDE 1- 11 1302-1316
MADDE 1534- 1317
MADDE 1535- 1318
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI VE ADALET KOMİSYONU RAPORU (1/324) 1319
22. DÖNEM ADALET KOMİSYONU RAPORU 1379
ADALET KOMİSYONU RAPORU. 1473

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
   
   
Kapat