Ceza Hukuku Özel Hükümler Mustafa Özen
Ceza Hukuku Özel Hükümler
Ceza Hukuku Özel Hükümler

Öğreti ve Uygulama IşığındaCeza Hukuku Özel Hükümler


Basım Tarihi
2018-09
Sayfa Sayısı
1088
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005667
Boyut
16x25
Baskı
2235,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 235 puan kazanacaksınız)
   235
KARGO BEDAVA

İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.5
İÇİNDEKİLER.7
GİRİŞ39
Birinci Bölüm
SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR
I. SOYKIRIM SUÇU.41
A. Korunan Hukuki Değer.41
B. Fail42
C. Mağdur .42
D. Suçun Maddi Unsuru43
1. Hareket43
2. Netice 47
3. Nedensellik Bağı .47
E. Suçun Manevi Unsuru47
F. Hukuka Uygunluk Nedenleri 48
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .48
a) Meşru Savunma 48
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 49
c) Hakkın Kullanılması.49
d) İlgilinin Rızası 49
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.49
a) Zorunluluk Hali.49
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme .49
c) Cebir ve Tehdit 49
d) Hata .49
G. Suçun Özel Görünüş Şekilleri49
1. Teşebbüs 49
2. İştirak.50
a) İçtima .50
b) Bileşik Suç .50
c) Zincirleme Suç.51
d) Fikri İçtima .51
e) Gerçek içtima.52
H. Zamanaşımı .52
İ. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedibir 53
J. Kovuştuma .53
II. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR54
A. Genel Olarak 54
B. Korunan Hukuki Değer.55
C. Fail55
D. Mağdur .55
E. Suçun Maddi Unsuru56
1. Hareket56
a) Kasten öldürme .57
b) Kasten yaralama57
8 İçindekiler
c) İşkence, eziyet veya köleleştirme57
d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma.58
e) Bilimsel deneylere tabi kılma.58
f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı58
g) Zorla hamile bırakma.58
h) Zorla fuhşa sevketme 58
2. Netice 59
3. Nedensellik bağı .59
F. Suçun Manevi Unsuru59
G. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler .60
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .60
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenleri 60
a) Zorunluluk Hali.60
b) Cebir ve Tehdit 60
c) Hata .60
H. Suçun Tamamlanması .60
İ. Suçun Özel Görünüş Şekilleri61
1. Teşebbüs 61
2. İştirak.62
3. İçtima.62
a) Bileşik Suç .62
b) Zincirleme Suç.63
c) Fikri İçtima .63
d) Gerçek İçtima 64
J. Zamanaşımı .64
K. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 65
L. Kovuşturma .
İçindekiler 9
d) Hata .78
İ. Suçun Tamamlanması .78
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri78
1. Teşebbüs 78
2. İştirak.79
3. İçtima.79
a) Bileşik Suç .79
b) Zincirleme Suç.80
c) Fikri İçtima .81
d) Normların Görünüşte İçtimaı .82
e) Gerçek İçtima 83
K. Cezayı Artıran Nitelikli Haller .84
L. Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi.85
M. Zamanaşımı .85
N. Kovuşturma 85
IV. İNSAN TİCARETİ SUÇU86
A. Korunan Hukuki Değer.86
B. Suçun Konusu86
1. Suçun Hukuki Konusu.86
2. Suçun Maddi Konusu87
C. Fail87
D. Mağdur .87
E. Suçun Maddi Unsuru89
1. Hareket89
2. Netice 91
3. Nedensellik Bağı .92
F. Suçun Manevi Unsuru92
G. Hukuka Uygunluk Nedenleri 93
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .93
a) Meşru Savunma 93
b) Kanun Hükmünü İcra.93
c) Hakkın Kullanılması.93
d) İlgilinin Rızası 93
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.94
a) Zorunluluk Hali.94
b) Yetkili Amirin Emrini İfa94
c) Cebir - Tehdit.95
d) Hata .95
H. Suçun Tamamlanması .95
İ. Suçun Özel Görünüş Şekilleri95
1. Teşebbüs 95
2. İştirak.96
3. İçtima.96
a) Bileşik Suç .96
b) Zincirleme Suç.97
c) Fikri İçtima .98
d) Geçek İçtima98
J. Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi.99
K. Kovuşturma 99
10 İçindekiler
İkinci Bölüm
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
V. KASTEN ÖLDÜRME 101
A. Kasten Öldürme Suçunun ETCK ile TCK Bakımından Karşılaştırılması.102
B. Korunan Hukuki Değer.102
C. Suçun Konusu103
1. Suçun Maddi Konusu103
2. Suçun Hukuki Konusu.103
D. Fail103
E. Mağdur .103
1. Doğum.104
2. Ölüm105
F. Suçun Maddi Unsuru106
1. Hareket106
2. Netice 107
3. Nedensellik Bağı .108
G. Suçun Manevi Unsuru111
H. Nedenleri113
1. Meşru Savunma113
2. Kanun Hükmünü İcra 114
3. Hakkın Kullanılması 114
4. İlgilinin Rızası115
a) Talep üzerine öldürmede.115
b) Ötenazi 115
(1) Etken Ötenazi .116
(2) Edilgen Ötenazi.116
5. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 116
a) Zorunluluk Hali.116
b) Yetkili Amirin Emrini İfa116
c) Cebir – Şiddet ve Tehdit118
d) Hata .118
İ. Suçun Tamamlanması .118
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri118
1. Teşebbüs 118
2. İştirak.120
3. İçtima.123
a) Bileşik Suç .123
b) Zincirleme Suç.124
c) Fikri İçtima .124
K. Suçun Nitelikli Halleri .127
1. Tasarlayarak .127
a) Tasarlama – Haksız Tahrik .130
b) Tasarlama - Kişide Yanılma ve Sapma.131
c) Tasarlama – İştirak132
d) Tasarlama – Akıl hastalığı.132
2. Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek.133
3. Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya
Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle .134
4. Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı137
İçindekiler 11
5. Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda
Bulunan Kişiye Karşı.140
6. Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı.141
7. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle 142
8. Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da
Yakalanmamak Amacıyla .144
9. (Ek: 29/6/2005-5377/9 md.) Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle148
10. Kan Gütme Saikiyle 149
11. Töre saikiyle154
VI. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN İHMALİ HAREKETLE İŞLENMESİ157
A. Genel Olarak 157
B. Suç İle Korunan Hukuki Değer.158
C. Suçun Maddi Konusu.158
D. Suçun Hukuki Konusu158
E. Fail158
F. Mağdur .159
G. Suçun Maddi unsuru 159
1. Hareket159
2. Netice 162
3. Nedensellik Bağı .162
H. Suçun Manevi Unsuru162
İ. Hukuka Uygunluk Nedenleri 162
J. Suçun Tamamlanması .163
K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri163
1. Teşebbüs 163
2. İştirak.164
3. İçtima.164
a) Bileşik Suç .164
b) Zincirleme Suç.164
c) Fikri İçtima .164
L. Nitelikli Haller .165
M. Yaptırım166
VII. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU
12 İçindekiler
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .174
a) Meşru Savunma 174
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 175
c) Hakkın Kullanılması.175
d) İlgilinin Rızası 175
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.175
a) Zorunluluk Hali.175
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme .175
c) Cebir – Şiddet, Korkutma veya Tehdit.175
d) Hata .175
İ. Suçun Tamamlanması .176
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri176
1. Teşebbüs 176
2. İştirak.179
3. İçtima.180
a) Bileşik Suç .180
b) Zincirleme Suç.180
c) Fikri İçtima .181
K. Cezayı Artıran Nitelikli Hal .183
VIII. TAKSİRLE İNSAN ÖLDÜRME SUÇU.184
A. Genel Olarak 184
B. Korunan Hukuki Değer.184
C. Fail184
D. Mağdur .185
E. Suçun Maddi Konusu.185
F. Suçun Hukuki Konusu185
G. Maddi Unsur.185
1. Hareket185
2. Netice 187
3. Nedensellik Bağı .187
H. Manevi Unsur .190
İ. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler .196
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .196
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.196
J. Suçun Tamamlanması .197
K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri197
1. Teşebbüs 197
2. İştirak.197
3. İçtima.198
a) Bileşik Suç .198
b) Zincirleme Suç.198
c) Fikri İçtima .198
L. Nitelikli Haller .200
1. Bir veya Birden Çok Kişinin Ölümü İle Birlikte Bir veya Birden Çok Kişinin Yaralanması200
Üçüncü Bölüm
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
IX. KASTEN YARALAMA SUÇU 205
A. Genel Olarak 206
B. Kasten Yaralama Suçuna İlişkin Düzenlemenin TCK ile ETCK Açısından Karşılaştırılması 206
İçindekiler 13
C. Kasten Yaralama Suçunun Benzer Suçlardan Farkı .207
1. Cebir Suçu 207
2. İşkence Suçu.208
3. Eziyet Suçu .208
D. Korunan Hukuksal Yarar209
E. Suçun Maddi Konusu.209
F. Suçun Hukuki Konusu209
G. Fail209
H. Mağdur .210
İ. Maddi Unsur.211
1. Hareket211
2. Netice 212
a) Vücudun Acı Hissetmesi213
b) Sağlığın Bozulması214
c) Algılama Yeteneğinin Bozulması.215
3. Nedensellik Bağı .216
J. Manevi Unsur .216
K. Hukuka Aykırılık Unsuru.219
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .219
a) Meşru Savunma 219
b) Kanun Hükmünü İcra.219
c) Hakkın Kullanılması.219
d) İlgilinin (Mağdurun) Rızası.222
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.223
a) Zorunluluk Hali.223
b) Yetkili amirin emrini yerine getirme .223
c) Cebir veya Tehdit 223
d) Hata .224
L. Suçun Tamamlanması .224
M. Suçun Özel Görünüş Şekilleri224
1. Teşebbüs 224
2. İştirak.228
3. İçtima.229
a) Bileşik Suç .229
b) Zincirleme Suç.229
c) Fikri İçtima .229
d) Normların Görünüşte İçtimaı .233
N. Cezayı Ağırlaştıran Nitelikli Haller233
1. Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi234
2. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı
İşlenmesi.234
3. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi235
4. Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 235
5. Silahla, İşlenmesi Halinde, Şikâyet Aranmaksızın, Verilecek Ceza Yarı Oranında Artırılır. 237
O. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama.238
1. Genel Olarak.238
2. Derecede Netice Sebebiyle Ağırlaşan Yaralama Suçu 241
a) Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflama 241
b) Konuşmasında Sürekli Zorluk .242
14 İçindekiler
c) Yüzünde Sabit İz .242
d) Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Durum 243
e) Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip De Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Neden
Olunma 245
3. Derecede Netice Sebebiyle Ağırlaşan Yaralama Suçu 246
a) İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girmesine.246
b) Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Yitirilmesine247
c) Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolması248
d) Yüzünde Sürekli Değişiklik 249
e) Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip De Çocuğunun Düşmesine.250
4. Kasten Yaralamanın Vücutta Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden Olması 251
5. Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi .252
P. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal 260
1. Kasten Yaralama Suçunun İhmali Hareketle İşlenmesi260
2. Kasten Yaralama Suçunun Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Ölçüde Olması .260
X. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU .262
A. Genel Olarak 262
B. Korunan Hukuki Değer.263
C. Suçun Maddi Konusu.263
D. Suçun Hukuki Konusu263
E. Fail263
F. Mağdur .263
G. Suçun Maddi Unsuru263
H. Suçun Manevi Unsuru264
İ. Hukuka Uygunluk Nedenleri 265
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri265
1. Teşebbüs 265
2. İştirak.265
3. İçtima.265
K. Cezayı Artıran Nitelikli Haller .266
L. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 267
XI. İNSAN ÜZERINDE DENEY SUÇU (TCK m. 90) .270
A. Genel Olarak 270
B. Korunan Hukuki Değer.274
C. Suçların Maddi Konusu274
D. Suçların Hukuki Konusu.275
E. Fail275
F. Mağdur .277
G. Suçların Maddi Unsuru.278
1. Hareket278
2. Netice 281
3. Nedensellilik Bağı .282
H. Suçun Manevi Unsuru282
İ. Hukuka Uygunluk ve Kusurluluğu (Ceza Sorumluluğunu) Kaldıran Nedenler 283
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .283
a) Meşru Savunma 283
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 283
c) Hakkın Kullanılması.283
d) İlgilinin Rızası 283
İçindekiler 15
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.289
a) Zorunluluk Hali.289
b) Hata .290
J. Suçun Tamamlanma Anı290
K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri290
1. Teşebbüs 290
2. İştirak.291
3. İçtima.291
a) Bileşik Suç .291
b) Zincirleme Suç.291
c) Fikri İçtima .291
d) Gerçek İçtima 292
L. Suçun Nitelikli Halleri .293
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 293
2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller.293
M. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Durum293
1. İnsan Üzerinde Bilimsel Deney Suçu Bakımından .294
2. Hasta Olan İnsan Üzerinde Rıza Olmaksızın Tedavi Amaçlı Denemede Bulunma Suçu
Bakımından.298
N. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 299
XII. ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ SUÇU (TCK m. 91)299
A. Genel Olarak 300
B. TCK m. 91’de Düzenlenen Suçlar İle Korunan Hukuksal Değerler 302
1. Suçların Konusu303
a) Suçların Maddi Konusu .303
b) Suçların Hukuki Konusu 305
C. Fail306
D. Mağdur .308
E. Suçların Maddi Unsuru.309
1. Hareket309
2. Netice 316
3. Nedensellik Bağı .318
F. Suçların Manevi Unsuru.318
G. Hukuka Uygunluk ve Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler.320
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .320
a) Meşru Savunma 320
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 321
c) Hakkın Kullanılması.322
d) İlgilinin Rızası 322
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.327
a) Zorunluluk Hali.327
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme .329
c) Hata .330
H. Suçların Tamamlanması 330
İ. Suçların Özel Görünüş Şekilleri.331
1. Teşebbüs 331
2. İştirak.333
3. İçtima.333
a) Bileşik Suç .333
b) Zincirleme Suç.334
c) Fikri İçtima .335
16 İçindekiler
J. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç Hali .337
K. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 339
L. Etkin Pişmanlık.339
M. Cezaya Etki Eden Nitelikli Haller340
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 340
2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller.340
XIII. İŞKENCE SUÇU.341
A. Korunan Hukuki Değer.343
B. Suçun Konusu343
1. Suçun Maddi Konusu343
2. Suçun Hukuki Konusu.344
C. Fail344
D. Mağdur .346
E. Suçun Maddi Unsuru347
1. Hareket347
2. Netice 351
3. Nedensellik Bağı .353
F. Manevi Unsur .354
G. Hukuka Uygunluk ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler355
H. Suçun Tamamlanması .356
İ. Suçun Özel Görünüş Şekilleri356
1. Teşebbüs 356
2. İştirak.358
3. İçtima.359
a) Bileşik Suç .359
b) Zincirleme Suç.360
c) Fikri İçtima .360
d) Gerçek İçtima 360
J. Suçun Nitelikli Halleri .363
1. Çocuğa, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan
Kişiye ya da Gebe Kadına Karşı İşlenmesi.363
2. Avukata veya Diğer Kamu Görevlisine Karşı Görevi Dolayısıyla İşlenmesi.363
3. Fiilin Cinsel Yönden Taciz Şeklinde Gerçekleşmesi Halinde, On Yıldan Onbeş Yıla
Kadar Hapis Cezasına Hükmolunur .364
K. İşkence Suçunun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Halleri364
1. Genel Olarak.364
XIV. ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU 367
A. Genel Olarak 367
B. Korunan Hukuksal Değer.370
C. Suçun Konusu370
1. Suçun Maddi Konusu370
2. Suçun Hukuki Konusu.370
D. Fail371
E. Mağdur .373
F. Suçun Maddi Unsuru374
1. Hareket374
2. Netice 376
3. Nedensellik Bağı .376
G. Gebelik Süresi376
H. Tıbbi Zorunluluk .379
İçindekiler 17
İ. Manevi Unsur .380
J. Hukuka Uygunluk ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler381
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .381
a) Meşru Savunma 381
b) Hakkın Kullanılması.381
c) Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi 381
d) İlgilinin (Gebe) Kadının Rızası.382
2. Kusurluluğu kaldıran nedenler 385
a) Zorunluluk Hali.385
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme .385
c) Cebir ve Tehdit 385
d) Hata .385
K. Suçun Tamamlanması .386
L. Suçun Özel Görünüş Şekilleri386
1. Teşebbüs 386
2. İştirak.387
3. İçtima.388
a) Bileşik Suç .388
b) Zincirleme Suç.388
c) Fikri İçtima .389
M. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haller .391
1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara Uğramasına Neden
Olması.392
2. Fiilin Kadının Ölümüne Neden Olması .393
N. Cezayı Artıran Nitelikli Hal .396
1. Ceninin Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından Düşürtülmesi.396
O. Koşula Bağlı Cezasızlık Nedeni.397
XV. ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇU 398
A. Korunan Hukuksal Değer.398
B. Suçun Maddi Konusu.398
C. Suçun Hukuki Konusu398
D. Fail398
E. Mağdur .399
F. Suçun Maddi Unsuru399
1. Hareket399
2. Netice 399
3. Nedensellik Bağı .399
G. Gebelik Süresi399
H. Manevi Unsur .400
İ. Hukuka Aykırılık .401
J. Suçun Tamamlanması .402
K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri402
1. Teşebbüs 402
2. İştirak.402
3. İçtima.402
Dördüncü Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
XVI. CİNSEL SALDIRI SUÇU 403
A. Genel olarak.403
B. Korunan Hukuksal Yarar406
18 İçindekiler
C. Suçun Konusu406
1. Suçun Maddi Konusu406
2. Suçun Hukuki Konusu.407
D. Fail407
E. Mağdur .409
F. Maddi Unsur.409
1. Hareket409
2. Netice 420
3. Nedensellik Bağı .421
G. Manevi Unsur .421
H. Hukuka Aykırılığı ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.423
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .423
a) Meşru Savunma 423
b) Kanun Hükmünü İcra.423
c) Hakkın Kullanılması.424
d) İlgilinin Rızası 425
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.429
a) Zorunluluk Hali.429
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme .429
c) Cebir ve Tehdit 429
d) Hata .429
İ. Suçun Tamamlanması .430
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri430
1. Teşebbüs 430
K. İştirak434
L. İçtima435
1. Bileşik Suç.435
2. Zincirleme Suç 436
3. Fikri İçtima.439
a) Gerçek İçtima 440
M. Nitelikli Haller .442
1. Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması (TCK m. 102/2) .442
2. TCK m. 102/3’te Yer Alan Nitelikli Haller 444
a) Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye
Karşı İşlenmesi444
b) Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye
Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi.445
c) Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye
Karşı İşlenmesi ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya
Evlatlık Tarafından İşlenmesi 446
d) Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 447
e) İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların
Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 448
3. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Durumlar.449
a) Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (TCK m. 102/5)449
b) Suç Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü (TCK m. 102/5). 450
N. Evlenmenin Etkisi.451
O. Kovuşturma 451
XVII. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI .452
A. Korunan Hukuksal Yarar456
B. Suçun Maddi Konusu.456
İçindekiler 19
C. Suçun Hukuki Konusu456
D. Fail456
E. Mağdur .457
F. Maddi Unsur.462
1. Hareket462
2. Netice 469
3. Nedensellik Bağı .469
G. Manevi Unsur .469
H. Hukuka Uygunluk ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler471
1. Hukuka Uygunluk nedenleri471
a) Meşru Savunma 471
b) Kanun Hükmünü İcra.471
c) Hakkın Kullanılması.471
d) İlgilinin rızası471
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.475
a) Zorunluluk Hali.475
b) Yetkili amirin emrini ifa.475
c) Cebir – şiddet veya tehdit475
d) Hata .476
İ. Suçun Tamamlanması .477
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri477
1. Teşebbüs 477
2. İştirak.481
3. İçtima.481
a) Bileşik Suç .481
b) Zincirleme Suç.481
c) Fikri İçtima .483
d) Gerçek İçtima 483
K. Cezayı Artıran Nitelikli Haller .485
1. Cinsel İstismarın Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle
Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/2)485
2. Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/3-a).485
3. İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların
Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3-b).485
4. Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da
Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3-c).486
5. Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım
veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3-d). 486
6. Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle
İşlenmesi (TCK m. 103/3-e)487
7. Cinsel İstismarın, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b)
Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/4-a,b)487
L. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haller .488
1. Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (TCK m. 103/6). .488
2. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden Olması (TCK m. 103/6).488
XVIII. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ .489
A. Korunan Hukuksal Yarar489
B. Suçun Maddi Konusu.489
C. Suçun Hukuki Konusu489
D. Fail489
E. Mağdur .493
20 İçindekiler
F. Maddi Unsur.495
1. Hareket495
2. Netice 499
3. Nedensellik Bağı .499
G. Manevi Unsur .499
H. Hukuka Aykırılık ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler499
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .499
a) Meşru Savunma 499
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 499
c) Hakkın Kullanılması.500
d) İlgilinin Rızası 500
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.502
a) Zorunluluk Hali.502
b) Yetkili Amirinin Emrini Yerine Getirme 502
c) Cebir – Tehdit 502
d) Hata .502
İ. Suçun Tamamlanması .503
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri503
1. Teşebbüs 503
2. İştirak.503
3. İçtima.504
a) Bileşik Suç .504
b) Zincirleme Suç.504
c) Fikri İçtima .504
K. Nitelikli Haller .504
1. Suçun Mağdur ile Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi Hâlinde
(TCK m. 104/2)504
2. Suçun, Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen veya
Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan
Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m. 104/3)505
L. Şikâyet505
XIX. CİNSEL TACİZ SUÇU508
A. Genel Olarak 508
B. Korunan Hukuksal Yarar509
C. Suçun Maddi Konusu.509
D. Suçun Hukuki Konusu509
E. Fail509
F. Mağdur .510
G. Maddi Unsur.511
1. Hareket511
2. Netice 515
3. Nedensellik Bağı .515
H. Manevi Unsur .515
İ. Hukuka Aykırılık ve Ceza Sorumluluğu Kaldıran Nedenler .517
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .517
a) Meşru Savunma 517
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 517
c) Hakkın Kullanılması.517
d) İlgilinin Rızası 517
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.518
İçindekiler 21
a) Zorunluluk Hali.518
b) Yetkili Amirinin Emrini Yerine Getirme 518
c) Cebir – Tehdit 518
d) Hata .518
J. Suçun Tamamlanması .518
K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri519
1. Teşebbüs 519
2. İştirak.519
3. İçtima.520
a) Bileşik Suç .520
b) Zincirleme Suç.520
c) ikri İçtima.521
L. Nitelikli Haller .522
1. Çocuğa karşı işlenmesi.522
2. Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin ya da Aile İçi İlişkinin Sağladığı Kolaylıktan
Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 105/2-a)522
3. Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma,
Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (TCK m. 105/2-b). .523
4. Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi (TCK m.
105/2-c).523
5. Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak
suretiyle işlenmesi (TCK m. 105/2-d)523
6. Teşhir suretiyle işlenmesi (TCK m. 105/2-e).523
7. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış
olması (TCK m. 105/2-e).524
Beşinci Bölüm
HÜRRİYETE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
XX. TEHDİT SUÇU525
A. Korunan Hukuksal Değer.525
B. Suçun Maddi Konusu.526
C. uçun Hukuki Konusu .526
D. Fail526
E. Mağdur .526
F. Maddi Unsur.527
1. Hareket527
2. Netice 534
3. Nedensellik Bağı .534
G. Manevi Unsur .535
H. Hukuka Aykırılık .537
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .537
a) Meşru Savunma 537
b) Hakkın Kullanılması.537
c) İlgilinin Rızası 538
d) Kanun Hükmünün İcra.538
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.538
a) Zorunluluk Hali.538
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme .538
c) Cebir veya Tehdit 538
d) Hata .538
22 İçindekiler
İ. Suçun Tamamlanması .539
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri539
1. Teşebbüs 539
2. İştirak.540
3. İçtima.540
a) Bileşik suç540
b) Zincirleme Suç.540
c) Fikri İçtima .541
d) Gerçek İçtima 541
K. Nitelikli Haller .543
1. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal.543
a) Silahla İşlenmesi543
b) Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi.543
c) İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi 544
d) Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi.545
e) Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten
Yararlanılarak İşlenmesi545
f) Tehdit Amacıyla Kasten Öldürme, Kasten Yaralama veya Malvarlığına Zarar Verme
Suçunun İşlenmesi Halinde, Ayrıca Bu Suçlardan Dolayı Ceza Verilir (TCK m. 106/3).546
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal546
L. Kovuşturma 546
XXI. HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU 547
A. Genel Olarak 547
B. Korunan Hukuksal Yarar548
C. Suçun Konusu548
1. Suçun Maddi Konusu548
2. Suçun Hukuki Konusu.548
D. Fail548
E. Mağdur .549
F. Maddi Unsur.551
1. Hareket551
2. Netice 553
3. Nedensellik Bağı .553
G. Manevi Unsur .553
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler .555
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .555
a) Meşru Savunma 555
b) Kanun Hükmünü İcra.555
c) Hakkın Kullanılması.556
d) İlgilinin Rızası 556
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.558
a) Zorunluluk Hali.558
b) Yetkili Amirin Emrini İfa559
c) Cebir, Tehdit 559
d) Hata .559
İ. Suçun Tamamlanması .559
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri559
1. Teşebbüs 559
2. İştirak.560
3. İçtima.561
İçindekiler 23
a) Bileşik Suç .561
b) Zincirleme Suç.562
c) Fikri İçtima .562
d) Gerçek İçtima 563
K. Nitelikli Haller .564
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 564
a) Kişi, Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılması
(TCK m. 109/2)564
b) Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3-a).565
c) Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3-b). 565
d) Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (TCK m. 109/3-c)566
e) Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m.
109/3-d). 567
f) Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3-e). 567
g) Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda
Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3-e)567
2. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5)568
L. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Şekilleri569
1. Bu Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (TCK m. 109/4)569
2. Bu Suçun İşlenmesi Amacıyla veya Sırasında Kasten Yaralama Suçunun Neticesi
Sebebiyle Ağırlaşmış Hâllerinin Gerçekleşmesi (TCK m. 109/6). 570
M. Etkin Pişmanlık.570
XXII. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU573
A. Genel Olarak 573
B. Korunan Hukuksal Yarar573
C. Suçun Konusu574
1. Suçun Hukuki Konusu.574
2. Suçun Maddi Konusu574
D. Fail578
E. Mağdur .581
F. Maddi Unsur.582
1. Hareket582
2. Netice 584
3. Nedensellik Bağı .584
G. Manevi Unsur .584
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri 585
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .585
a) Meşru savunma .585
b) Kanun Hükmünü İcra.585
c) Hakkın Kullanılması.585
d) Rıza .586
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 588
a) Zorunluluk Hali.588
b) Yetkili Amirin Emrini İfa589
c) Cebir ve Tehdit 589
d) Hata .589
İ. Suçun Tamamlanması .589
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri590
1. Teşebbüs 590
2. İştirak.591
24 İçindekiler
3. İçtima.591
a) Bileşik Suç .591
b) Zincirleme Suç.592
c) Fikri İçtima .592
d) Gerçek İçtima 592
e) Normların görünüşte içtimaı 593
K. Nitelikli Haller .594
1. Cebir veya Tehdit Kullanılması .594
2. Gece Vakti İşlenmesi 595
L. Kovuşturma 595
Altıncı Bölüm
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
XXIII. HAKARET SUÇU.597
A. Genel Olarak 598
B. Korunan Hukuksal Değer.599
C. Suçun Konusu600
1. Suçun Maddi Konusu600
2. Suçun Hukuki Konusu.600
D. Fail601
E. Mağdur .602
F. Maddi Unsur.606
1. Hareket606
2. Seçimlik Hareketler (Somut bir fiil ve olgu isnadı ve Sövme) .607
a) Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etme.607
b) Sövme609
3. Huzurda hakaret – İhtilatlı hakaret613
a) Huzurda Hakaret .613
b) İhtilatı Hakaret .616
4. Netice 619
5. Nedensellik Bağı .619
G. Manevi Unsur .619
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler .621
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .621
a) Meşru Savunma 621
b) Kanun Hükmünü İcra.623
c) Hakkın Kullanılması.624
(1) İhbar ve Şikâyet Hakkı624
(2) Haber Verme Hakkı 624
(3) Eleştiri Hakkı .625
(4) Disiplin ve Terbiye Hakkı .627
(5) İddia ve Savunma Dokunulmazlığı Hakkı.627
d) İlgilinin Rızası 628
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.629
a) Zorunluluk Hali.629
b) Cebir ve Tehdit 629
c) Hata .629
İ. Suçun Tamamlanması .629
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri630
1. Teşebbüs 630
2. İştirak.630
İçindekiler 25
3. İçtima.631
a) Bileşik Suç .631
b) Zincirleme Suç.631
c) Fikri İçtima .632
d) Gerçek İçtima 632
e) Normların Görünüşte İçtimaı .632
K. Nitelikli Haller .633
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 633
a) Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi (TCK m. 125/3-a). .633
b) Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından,
Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve
Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi (TCK m. 125/3-b).634
c) Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle
İşlenmesi (TCK m. 125/3-c).635
d) Hakaretin Alenen İşlenmesi (TCK m. 125/4).635
L. Cezayı Azaltan veya Kaldıran Nedenler 636
1. Cezayı Azaltan Nedenler 637
a) Hakaret Suçunun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/1)637
b) Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3). 637
2. Cezayı Kaldıran Nedenler.639
a) İspat Hakkının Kullanılması (TCK m. 127)639
(1) İsnadın Suç Teşkil Etmesi 640
(2) Kamu Yararı Bulunması641
(3) Şikâyetçinin İspata Razı Olması.641
b) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi (TCK m. 129/1).645
c) Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenme (TCK m. 129/2)645
d) Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3) .646
M. Kovuşturma 646
26 İçindekiler
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri 667
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .667
a) Meşru Savunma 667
b) Hakkın Kullanılması.667
c) Kanun Hükmünü İcra.667
d) İlgilinin Rızası 668
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 669
a) Zorunluluk Hali.669
b) Yetkili Amirin Emrini İfa670
c) Cebir – Tehdit 670
d) Hata .670
İ. Suçun Tamamlanması .671
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri672
1. Teşebbüs 672
2. İştirak.674
3. İçtima.674
a) Bileşik Suç .674
b) Zincirleme Suç.676
c) Fikri İçtima .678
d) Gerçek İçtima 678
e) Normların Görünüşte İçtimaı .679
K. Nitelikli Haller .681
1. TCK’nın 142. Maddesinin 1. Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Haller.681
a) Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya İbadete Ayrılmış
Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya
Hakkında (TCK m. 142/1-a). .681
b) Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya Bunların Belli Varış
veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında(TCK m. 142/1-c). 683
c) Bir Afet veya Genel Bir Felaketin Meydana Getirebileceği Zararları Önlemek veya
Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan Eşya Hakkında (TCK m. 142/1-d) 684
d) Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında (TCK
m. 142/1-e) 684
e) Elektrik Enerjisi Hakkında İşlenmesi Hâlinde686
2. TCK’nun 142. Maddesinin 2. Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Haller687
a) Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya Ölmesinden
Yararlanarak (TCK m. 142/2-a).687
b) Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya da Özel Beceriyle(TCK
m. 142/2-b) 688
c) Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği Korku veya Kargaşadan
Yararlanarak (TCK m. 142/2-c) .689
d) Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir Aletle Kilit
Açmak Suretiyle (TCK m. 142/2-d)689
e) Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle (TCK m. 142/2-e)691
f) Tanınmamak İçin Tedbir Alarak veya Yetkisi Olmadığı Halde Resmi Sıfat
Takınarak (TCK m. 142/2-f).692
g) Büyük veya Küçük Baş Hayvan Hakkında (TCK m. 142/2-g).693
h) Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle ya da
Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında (TCK m.
142/2-h) .693
i) Suçun, Bu Fıkranın (b) Bendinde Belirtilen Surette, Beden veya Ruh Bakımından
Kendisini Savunamayacak Durumda Olan Kimseye Karşı İşlenmesi.695
İçindekiler 27
3. TCK’nın 142. maddesinin 3. Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Hal 695
a) Suçun, Sıvı veya Gaz Hâlindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine
veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi (TCK m. 142/3)695
4. Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya
Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici De Olsa Aksaması (TCK m. 142/5). .697
5. TCK’nın 143. Maddesinde Öngörülen Nitelikli Hal Olarak Suçun Gece Vakti İşlenmesi
(TCK m. 143).698
L. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli haller.698
1. Paydaş veya Elbirliği İle Malik Olunan Mal Üzerinde (TCK m. 144/-a).698
2. Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi (TCK m. 144/1-b). 699
3. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 145). .701
M. Kullanma Hırsızlığı.703
N. Zorunluluk Hâli .705
O. Şahsi Cezasızlık Nedenleri 706
P. Cezayı Azaltan Şahsi Nedenler .706
Q. Etkin Pişmanlık.707
R. Tüzel Kişiler Hakkın Hakkında Güvenlik Tedbiri707
S. Kovuşturma 707
XXV. YAĞMA SUÇU 708
A. Genel Olarak 708
B. Korunan Hukuksal Yarar709
C. Suçun Konusu710
1. Suçun Hukuki Konusu.710
2. Suçun Maddi Konusu710
D. Fail713
E. Mağdur .713
F. Maddi Unsur.714
1. Hareket714
a) Cebir 715
b) Cebir Karinesi 718
c) Tehdit.719
d) Malın Alınması/Tam Yağma-Yağmaya Dönüşen Hırsızlık (Tam Olmayan YağmaDolaylı
Yağma) Ayrımı.724
2. Netice 729
3. Nedensellik Bağı .729
G. Manevi Unsur .729
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler .730
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .730
a) Meşru Savunma 730
b) Kanun Hükmünü İcra.731
c) Hakkın Kullanılması.731
d) İlgilinin Rızası 732
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.732
a) Zorunluluk Hali.732
b) Yetkili Amirin Emrini İfa732
c) Cebir ve Tehdit 732
d) Hata .732
İ. Suçun Tamamlanması .733
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri735
1. Teşebbüs 735
28 İçindekiler
2. İştirak.737
3. İçtima.738
a) Bileşik Suç .738
b) Zincirleme Suç.739
c) Fikri İçtima .740
d) Gerçek İçtima 740
K. Nitelikli Haller 741
1. Cezayı Ağırlaştıran Nitelikli Haller 741
a) Silahla İşlenmesi742
b) Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi.743
c) Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi.743
d) Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut veya İşyerinde İşlenmesi veya Bunların
Eklentilerinde .745
e) Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye
Karşı İşlenmesi746
f) Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten
Yararlanılarak İşlenmesi747
g) Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi747
h) Gece Vaktinde İşlenmesi.747
2. Netice Sebebiyle Cezayı Ağırlaşan Durum.748
3. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller748
a) Alacağını Tahsil Amacıyla Cebir veya Tehdit Kullanılması.748
b) Malın Değerinin Azlığı .752
L. Şahsi Cezasızlık veya Cezada İndirim Gerektiren Şahsi Nedenleri754
M. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması754
N. Etkin Pişmanlık.754
XXVI. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU.755
A. Genel Olarak 755
B. Korunan Hukuksal Yarar756
C. Suçun Konusu757
1. Suçun Hukuki Konusu.757
2. Suçun Maddi Konusu757
a) Mal Kavramı 757
b) Malın Zilyetliğinin Devri758
D. Fail762
E. Mağdur .766
F. Maddi Unsur.767
G. Hareket.767
H. Netice .768
1. Nedensellik Bağı .769
İ. Manevi Unsur .769
J. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 770
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .770
a) Meşru Savunma 770
b) Hakkın Kullanılması.770
c) Kanun Hükmünü İcra.770
d) İlgilinin Rızası 770
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldırana Haller .771
a) Zorunluluk Hali.771
b) Yetkili Amirini Emrini İfa.771
İçindekiler 29
c) Cebir – Tehdit 771
d) Hata .771
K. Suçun Tamamlanması .771
L. Suçun Özel Görünüş Şekilleri771
1. Teşebbüs 771
2. İştirak.772
3. İçtima.772
a) Bileşik Suç .772
b) Zincirleme Suç.772
c) Fikri İçtima 773
d) Gerçek İçtima 773
e) Normların Görünüşte İçtimaı .773
M. Nitelikli Haller .774
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 774
2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller.774
N. Cezayı Kaldıran Şahsi Nedenler775
O. Cezayı Azaltan Şahsi Nedenler .775
P. Etkin Pişmanlık Hükümleri .775
Q. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması775
R. Kovuşturma 775
XXVII. DOLANDIRICILIK SUÇU .776
A. Genel Olarak 776
B. Korunan Hukuksal Yarar777
C. Suçun Konusu778
a) Suçun Hukuki Konusu 778
b) Suçun Maddi Konusu .778
D. Fail779
E. Mağdur .780
F. Maddi Unsur.784
1. Hareket784
a) Hileli Davranış .784
b) Aldatma795
c) Yarar Sağlama ve Zarara Neden Olma.796
2. Netice 802
3. Nedensellik Bağı .803
G. Manevi Unsur .803
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 805
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .805
a) Meşru Savunma 805
b) Kanun Hükmünü İcra.806
c) Hakkın Kullanılması.806
d) İlgilinin Rızası 806
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 807
a) Zorunluluk Hali.807
b) Yetkili Amirin Emrini İfa807
c) Cebir ve Tehdit 807
d) Hata .807
İ. Suçun Tamamlanması .807
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri809
1. Teşebbüs 809
2. İştirak.811
30 İçindekiler
3. İçtima.811
a) Bileşik Suç .811
b) Zincirleme Suç.811
c) Fikri İçtima .814
d) Gerçek İçtima 814
e) Normların Görünüşte İçtimaı .816
K. Nitelikli Haller .816
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 816
a) Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi .816
b) Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak
Suretiyle İşlenmesi 818
c) Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi .818
d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf
veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 819
e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak işlenmesi.820
f) Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması
Suretiyle İşlenmesi 820
g) Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi822
h) Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari
Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında
İşlenmesi822
i) Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine
Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 823
j) Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin
Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi.824
k) Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi.824
l) Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta Ya Da Kredi Kurumlarının
Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu
Söylemesi Suretiyle İşlenmesi824
m) Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar Nezdinde Hatırı Sayıldığından
Bahisle ve Belli Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Aldatarak, Başkasından Menfaat
Temin Etme (TCK m. 158/2). 825
n) Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi Hâlinde Verilecek Ceza Yarı
Oranında; Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde
İşlenmesi (TCK m. 158/3)828
2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller.828
a) Bir Hukukî İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacı828
L. Şahsi Cezayı Ortadan Kaldıran Nedenler830
M. Şahsi Cezayı Ortadan Azaltan Nedenler .830
N. Etkin Pişmanlık.830
O. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması830
P. Kovuşturma 830
XXVIII. MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 831
A. Şahsî Cezasızlık Sebebi Veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren
Şahsî Sebep.831
1. Daha Az Ceza Verilme veya Ceza Verilmeme Nedeni.831
2. Bu Tür Durumlarda İştirak İlişkisi 832
3. Failin Yanılması.832
4. Cezada İndirim Yapılmasını veya Ceza Verilmemesini Gerektiren Sebepler 832
a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden biri .832
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat
edinen veya evlâtlığı833
İçindekiler 31
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden biri.833
d) Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber
yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı,
hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi
(TCK m. 167/2).833
B. Etkin pişmanlık.833
C. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması834
Sekizinci Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
XXIX. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA835
A. Korunan Hukuksal Yarar835
B. Maddi Konu: Belge.836
1. Belge Kavramı.836
2. Belgenin Unsurları 837
a) Yazılılık 837
b) Düzenleyenin Belli Olması 838
c) Belirli Bir İçeriğinin Bulunması.839
3. Belgenin İşlevleri.841
a) Düşünceyi Açıklama İşlevi.841
b) İspat İşlevi841
c) Güvence İşlevi .842
4. Belge Türleri842
a) Resmi Belge 842
b) Resmi Belge Hükümde Olan Belge.845
c) Özel Belge .846
XXX. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU 847
A. Genel Olarak 847
B. Korunan Hukuksal Yarar847
C. Suçun Hukuki Konusu847
D. Suçun Maddi Konusu.848
E. Fail849
F. Mağdur .850
G. Maddi Unsur.850
1. Hareket851
a) Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek 851
b) Gerçek Bir Resmi Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde Değiştirmek 854
c) Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak .858
d) Gerçekte Düzenleme Yetkisine Sahip Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek .862
2. Netice 866
3. Nedensellik Bağı .866
H. Manevi Unsur .866
İ. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler .867
1. Hukuka uygunluk Nedenleri867
a) Meşru Savunma 867
b) Kanun Hükmünü İcra.867
c) Hakkın Kullanılması.867
d) İlgilinin Rızası 868
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler 868
a) Zorunluluk Hali.868
32 İçindekiler
b) Yetkili Amirin Emrini İfa868
c) Cebir ve Tehdit 868
d) Hata .868
J. Suçun Tamamlanması .869
K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri869
1. Teşebbüs 869
2. İştirak.870
3. İçtima.871
a) Bileşik Suç .871
b) Zincirleme Suç.871
c) Fikri içtima874
d) Gerçek İçtima 874
L. Nitelikli Haller .875
1. Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Nitelikli Hal.875
2. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Nitelikli Hal .875
M. Kovuşturma 877
XXXI. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU.878
A. Korunan Hukuksal Yarar878
B. Suçun Konusu878
1. Suçun Hukuki Konusu.878
2. Suçun Maddi Konusu878
C. Fail878
D. Mağdur .879
E. Maddi Unsur.879
1. Hareket879
2. Netice 883
3. Nedensellik Bağı .884
F. Manevi Unsur .884
G. Hukuka Uygunluk Nedenleri 885
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .885
a) Meşru Savunma 885
b) Kanun Hükmünü İcra.885
c) Hakkın Kullanılması.885
d) İlgilinin Rızası 885
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.886
a) Zorunluluk Hali.886
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme .886
c) Cebir ve Tehdit 886
d) Hata .886
H. Suçun Tamamlanması .887
İ. Suçun Özel Görünüş Şekilleri887
1. Teşebbüs 887
2. İştirak.888
3. İçtima.888
a) Bileşik Suç .888
b) Zincirleme Suç.888
c) Fikri İçtima .889
d) Normların Görünüşte İçtimaı .889
e) Gerçek İçtima 890
J. Nitelikli Haller .890
K. Kovuşturma 890
İçindekiler 33
XXXII. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU.891
A. Genel Olarak 891
B. Suç İle Korunan Hukuksal Değer.894
C. Suçun Konusu895
1. Suçun Hukuki Konusu.895
2. Suçun Maddi Konusu896
D. Fail899
E. Mağdur .900
F. Suçun Maddi Unsuru902
1. Hareket902
2. Netice 917
3. Nedensellik Bağı .921
G. Suçun Manevi Unsuru921
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler .922
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .922
a) Meşru Savunma 922
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 922
c) Hakkın Kullanılması.922
d) İlgilinin Rızası 923
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.923
a) Zorunluluk Hali.923
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme .923
c) Cebir ve Tehdit 923
d) Hata .923
İ. Suçun Tamamlanması .924
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri924
1. Teşebbüs 924
2. İştirak.926
3. İçtima.927
a) Bileşik Suç .927
b) Zincirleme Suç.927
c) Fikri İçtima .928
d) Normların Görünüşte İçtimaı .929
e) Gerçek İçtima 930
K. Cezaya Etki Eden Nitelikli Haller931
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 931
2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller.931
L. Etkin pişmanlık.932
M. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri .932
N. Soruşturma ve kovuşturma 932
Dokuzuncu Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE
İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
XXXIII. ZİMMET SUÇU 933
A. Zimmet Suçuna İlişkin Düzenleme Açısından ETCK ile
TCK’nın Karşılaştırılması .933
B. Korunan Hukuksal Yarar935
C. Suçun Konusu935
1. Suçun Hukuki Konusu.935
34 İçindekiler
2. Suçun Maddi Konusu936
3. Mal Kavramı936
D. Fail937
E. Mağdur .941
F. Maddi Unsur.942
1. Hareket947
2. Netice 952
3. Nedensellik Bağı .953
G. Manevi Unsur .953
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri Ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.954
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .954
a) Meşru Savunma 954
b) Kanun Hükmünü İcra.954
c) Hakkın Kullanılması.955
d) İlgilinin Rızası 955
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.956
a) Zorunluluk Hali.956
b) Yetkili Amirim Emrinin Yerine Getirme 956
c) Hata .956
İ. Suçun Tamamlanması .956
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri.957
1. Teşebbüs 957
2. İştirak.958
3. İçtima.958
a) Bileşik Suç .958
b) Zincirleme Suç.959
c) Fikri İçtima .960
d) Normların Görünüşte İçtimaı .960
e) Gerçek İçtima 961
K. Nitelikli Haller .963
1. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller.963
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller .966
a) Kullanma Zimmeti966
b) Etkin pişmanlık 968
c) Malın Değerinin Azlığı .970
L. Kovuşturma 971
XXXIV. İRTİKÂP SUÇU .972
A. Genel Olarak 972
B. Korunan Hukuksal Yarar974
C. Suçun Konusu974
1. Suçun Hukuki Konusu.974
2. Suçun Maddi Konusu974
D. Fail978
E. Mağdur .978
F. Maddi Unsur.980
1. Hareket980
a) İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu/Nüfuzun Kötüye Kullanılması981
b) İkna Suretiyle İrtikâp Suçu.990
c) Hatadan Yararlanmak Suretiyle İrtikâp Suçu 993
İçindekiler 35
2. Netice 994
a) Yarar Sağlanması994
b) Yarar Sağlanacağı Konusunda Vaatte Bulunulması.995
3. Nedensellik Bağı .997
G. Manevi Unsur .997
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri Ve Ceza Sorumluluğu Kaldıran Nedenler997
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .998
a) Meşru Savunma 998
b) Kanun Hükmünü İcra.998
c) Hakkın Kullanılması.998
d) İlgilinin Rızası 998
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.998
a) Zorunluluk Hali.998
b) Yetkili Amirin Merini İfa998
c) Cebir ve Tehdit 998
d) Hata .999
İ. Suçun Tamamlanması .999
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri1000
1. Teşebbüs 1000
2. İştirak.1002
3. İçtima.1003
a) Bileşik Suç .1003
b) Zincirleme Suç.1004
c) Fikri İçtima .1006
d) Normların Görünüşte İçtimaı .1006
e) Gerçek içtima.1006
K. Nitelikli Haller .1006
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller1006
2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller.1006
L. Etkin Pişmanlık.1007
XXXV. RÜŞVET SUÇU.1007
A. Genel Olarak 1009
B. Korunan Hukuksal Yarar1010
C. Suçun Konusu1011
1. Suçun Hukuki Konusu.1011
2. Suçun Maddi Konusu1011
D. Fail1013
E. Mağdur .1016
F. Maddi Unsur.1017
1. Hareket1017
a) Rüşvet Anlaşması Yapmak .1018
(1) Anlaşmaya Konu Olan Yapılması veya Yapılmaması Gereken Belirli Bir İş
Olmalıdır1018
(2) Anlaşmaya Konu Olan Yapılması veya Yapılmaması Gereken Belirli Bir İş
Kamu Görevlisinin Görevinin Gereklerine Girmelidir1018
(3) Rüşvet Anlaşması.1021
b) Rüşvet Vermek veya Rüşvet Teklifi veya Vaadinde Bulunmak 1026
(1) Rüşvet Vermek .1026
(2) Rüşvet Verme Teklifinde Bulunma .1029
(3) Rüşvet Verme Vaadinde Bulunma1030
36 İçindekiler
c) Rüşvet Almak veya Rüşvet Alma Talebinde Bulunmak veya Rüşvet Teklifi veya
Vaadini Kabul Etmek .1031
(1) Rüşvet Almak1031
(2) Rüşvet Alma Talebinde Bulunmak1031
(3) Rüşvet Verme Teklifini veya Vaadini Kabul Etmek.1031
2. Netice 1032
3. Nedensellik Bağı .1032
G. Manevi Unsur .1032
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri Ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler1033
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .1033
a) Meşru Savunma 1034
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 1034
c) Hakkın Kullanılması.1034
d) İlgilinin Rızası 1034
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.1034
a) Zorunluluk Hali.1034
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme .1034
c) Cebir – Tehdit 1034
d) Hata .1035
İ. Suçun Tamamlanması .1035
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri1036
1. Teşebbüs 1036
2. İştirak.1039
3. İçtima.1041
a) Bileşik Suç .1041
b) Zincirleme Suç.1041
c) Fikri İçtima .1043
d) Gerçek İçtima 1044
e) Normların Görünüşte İçtima 1045
K. Nitelikli Haller .1045
1. Cezayı Arttıran Nitelikli Haller.1045
2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller.1046
3. Etkin Pişmanlık1046
a) Pişmanlık Gösterecek Kişi Bakımından 1047
(1) Kamu Görevlisinin Etkin Pişmanlığı1047
(2) Özel Kişinin Etkin Pişmanlığı1049
(3) Suça İştirak Eden Şeriklerin Pişmanlığı1051
b) Uygulanacak Ceza Bakımından1051
(1) Hiç Cezaya Hükmedilmemesi (Tam Cezasızlık Nedeni)1051
(2) Cezaya İndirim Uygulanarak Hükmedilmesi (Kısmi Cezasızlık Nedeni)1051
c) Etkin Pişmanlığın Bildirileceği Zaman Dilimi .1052
4. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirinin Uygulanması1052
XXXVI. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU1053
A. Genel Olarak 1053
B. Korunan Hukuksal Yarar1055
C. Suçun Konusu1056
1. Suçun Hukuki Konusu.1056
2. Suçun Maddi Konusu1056
D. Fail1056
E. Mağdur .1057
İçindekiler 37
F. Maddi Unsur.1057
1. Hareket1060
a) Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin Mağduriyetine veya
Kamunun Zararına Neden Olma ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlama (TCK
m. 257/1)1060
b) Görevinin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek, Kişilerin
Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olma ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat
Sağlama (TCK m. 257/2)1062
2. Netice 1068
a) Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma.1071
b) Kamunun Zararına Neden Olma .1073
c) Kişilere Haksız Menfaat Sağlama .1076
3. Nedensellik Bağı .1079
G. Manevi Unsur .1079
H. Hukuka Uygunluk Nedenleri Ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.1080
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri .1080
a) Meşru Savunma 1080
b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme 1080
c) Hakkın Kullanılması.1081
d) İlgilinin Rızası 1081
2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler.1081
a) Zorunluluk Hali.1081
b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme .1081
c) Hata .1081
İ. Suçun Tamamlanması .1081
J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri1082
1. Teşebbüs 1082
2. İştirak.1084
3. İçtima.1084
a) Bileşik Suç .1084
b) Zincirleme Suç.1084
c) Fikri İçtima .1085
d) Görünüşte İçtima .1086
KAYNAKÇA1087

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
117,50   
235,00   
3
78,33   
235,00   
4
58,75   
235,00   
5
49,35   
246,75   
6
41,52   
249,10   
7
35,92   
251,45   
8
31,73   
253,80   
9
28,46   
256,15   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
117,50   
235,00   
3
78,33   
235,00   
4
58,75   
235,00   
5
49,35   
246,75   
6
41,52   
249,10   
7
35,92   
251,45   
8
31,73   
253,80   
9
28,46   
256,15   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
117,50   
235,00   
3
78,33   
235,00   
4
58,75   
235,00   
5
49,35   
246,75   
6
41,52   
249,10   
7
35,92   
251,45   
8
31,73   
253,80   
9
28,46   
256,15   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
117,50   
235,00   
3
78,33   
235,00   
4
58,75   
235,00   
5
49,35   
246,75   
6
41,52   
249,10   
7
35,92   
251,45   
8
31,73   
253,80   
9
28,46   
256,15   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
117,50   
235,00   
3
78,33   
235,00   
4
58,75   
235,00   
5
49,35   
246,75   
6
41,52   
249,10   
7
35,92   
251,45   
8
31,73   
253,80   
9
28,46   
256,15   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
235,00   
235,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat