Ceza Yargıcının Cumhuriyet Savcısının ve Ceza Avukatının Başvuru Rehbe
Ceza Yargıcının Cumhuriyet Savcısının ve
Ceza Avukatının Başvuru Rehberi
Ceza Yargıcının Cumhuriyet Savcısının ve
Ceza Avukatının Başvuru Rehberi

Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Ve Yargıtay Kararlarında İnsan Hakları İle İlgiliCeza Yargıcının Cumhuriyet Savcısının ve Ceza Avukatının Başvuru Rehberi


Basım Tarihi
2016-11
Sayfa Sayısı
728
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053000594
Boyut
16X23,5
Baskı
1Mustafa Tarık ŞENTUNA (Hakim)

 

Konu Başlıkları
- Yaşam Hakkı Konusundaki Kararlar
- İşkence ve Kötü Muamele Yasağı Konusundaki Kararlar
- Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Konusundaki Kararlar
- Adil Yargılanma Hakkı Konusundaki Kararlar
- Özel Yaşam ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı,
- İletişim Özgürlüğü Konusundaki Kararlar
- İfade Özgürlüğü Konusundaki Kararlar
Toplantı ve Örgütlenme Özgürlüğü Konusundaki Kararlar

 

 • İÇİNDEKİLER-VII
 • ÖNSÖZ-XVII
 • GİRİŞ-1
 • 1. Bir Tutam Aydınlık Dolu Söz-1
 • 2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi-9
 • 3. Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde Güvence
 • Altına Alınan Hak ve Özgürlükleri İçeren Normatif Düzenlemeler-14
 • I. BÖLÜM
 • YAŞAM HAKKI KONUSUNDAKİ KARARLAR
 • 1. İHAM, Yaşam Hakkı, Usuli İhlal-47
 • 2. İHAM Askeri Operasyon, Yaşam Hakkı Etkili Soruşturma-49
 • 3. İHAM Kadına Şiddet, İHAS 2. M, Yaşam Hakkı-50
 • 4. Tıbbi Sorumluluk, Hastane Hizmetleri, Etkili Soruşturma,
 • Yaşam Hakkı, Yeni Doğan Bebek-57
 • 5. Anayasa Mahkemesi, Yaşam Hakkı, Cezaevinde Yangın,
 • Etkili Soruşturma-63
 • 6. Yaşam Hakkı, Etkili Soruşturma Yükümlülüğü-65
 • 7. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru, Yaşam Hakkı,
 • Etkili Soruşturma Yükümlülüğü-66
 • 8. Yaşamı Koruma Yükümlülüğünün İhlaline İlişkin AYM Kararı-68
 • 9. AYM Yaşam Hakkı, Etkili Soruşturma Yükümlülüğü-72
 • 10. İHAM Dink Kararı, Yaşam Hakkı, İfade Özgürlüğü-75
 • 11. AYM Yaşam Hakkının Gerektirdiği Etkili Soruşturma Yürütme Yükümlülüğüne İlişkin-113
 • 12. AYM Yaşam Hakkı Kapsamında Etkili Soruşturma Yürütme
 • Yükümlülüğüne İlişkin Doğan Demirhan Kararı-115
 • 13. AYM Yaşam Hakkı, Soruşturma Yükümlülüğü-117
 • 14. AYM Yaşam Hakkı Usul Yükümlülüğü,
 • Askerlik Görevi Sırasında İntihar-119
 • 15. AYM Yaşam Hakkı, Taksirle Ölüme Neden Olma, Etkili Soruşturma-121
 • 16. AYM Yaşam Hakkı, Cezaevinde İntihar-123
 • 17. AYM Etkili Soruşturma Yükümlülüğü, Yaşam Hakkı, Gözaltında Kayıp-128
 • 18. AYM Yaşam Hakkı, Tıbbi İhmal-134
 • II. BÖLÜM
 • İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI KONUSUNDAKİ KARARLAR
 • 1. BM İşkencenin Belgelenmesi İstanbul Protokolü-137
 • 2. İHAM, İşkence iddiası-139
 • 3. İHAM, İşkence İddiası Belge Bilgi Kanıt-139
 • 4. İHAS 3. M. Usul ve Esas Yönünden İhlal, Güvenlik Güçleri,
 • Orantısız Şiddet-144
 • 5. Gözaltında Kötü Muamele, Etkili Soruşturma,
 • İhas 3. M. Usul ve Esas İhlal-148
 • 6. AYM İşkence ve Kötü Muamele Yasağı, HAGB. Usul / Esas İhlal-149
 • 7. AYM İşkence ve Kötü Muamele Yasağı-151
 • 8. AYM İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağı,
 • Özgürlük ve Güvenlik Hakkına İlişkin, Kumkapı Geri
 • Gönderme Merkezi, İdari Gözetim Koşulları-153
 • 9. AYM Kötü Muamele Yasağına İlişkin, Kollukta-157
 • 10. AYM İşkence Kötü Muamele, HAGB Cezasızlık,
 • BM İstanbul Protokolü-158
 • 11. İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağına İlişkin,
 • Cezaevi Koşulları, Hastalık Hali-185
 • 12. AYM İşkence ve Kötü Muamele. Pozitif Usul/Esas Yükümlülüğü,
 • Etkili Soruşturma ve Cezalandırma, Polisin Zor Kullanma Yetkisi-187
 • 13. AYM İnfaz Kurumunda Görevli İnfaz Koruma Memurları
 • Tarafından Darbedilme, Sakalın Zorla Kesilmesi-201
 • 14. İHAM İşkence Yasağı, Kolluk Zor Kullanma Yetkisi, Sınırları-214
 • 15. AYM Cezaevinde Kanser Hastası, İnsan Haysiyetiyle
 • Bağdaşmayan Muamele Yasağına İlişkin Karar-222
 • 16. AYM 12 Eylül Dönemi, İşkence İddiası, KYOK-225
 • 17. AYM İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağına İlişkin-232
 • 18. AYM İşkence İddiası, Etkili Soruşturma Pozitif Yükümlülüğü-235
 • 19. AYM Askerlik Görevi Sırasında Kötü Muamele,
 • Etkili Soruşturma Yürütme Yükümlülüğüne İlişkin Karar-242
 • III. BÖLÜM
 • ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI KONUSUNDAKİ KARARLAR
 • 1. İHAM Çocuk Hakkında Tutuklama Tedbiri Koşulları-245
 • 2. Örnek Karar: Suç Sürüklenen Çocuk Tutukluluk Tahliye-252
 • 3. İHAM Tutukluluk İtiraz, Cumhuriyet Savcısı Görüşünün Tebliği,
 • Silah Eşitliği İlkesi-252
 • 4. AYM Tutukluluk İtiraz İncelemeleri, Duruşma /Dosya Üzerinden
 • İnceleme, Çelişmelilik, Silahların Eşitliği İlkesi, Cumhuriyet
 • Savcısının Görüşünün Bildirilmesi Gerekliliği-255
 • 5. Tutukluluğa ve Masumiyet Karinesine İlişkin,
 • Paralel Yapı Soruşturmaları-258
 • 6. AYM Kişi Hürriyeti ve Güvenliğine İlişkin, Tutuklulukta
 • Makul Süre, Soruşturma Dosyasına Erişim-263
 • 7. AYM Tutukluluk Makul Süre, Tutukluluk Devam
 • Kararlarında Gerekçe Yükümlülüğü-265
 • 8. Gözaltı Yasallık İlkesi, Süre, Sulh Ceza Hakimliği, Bağımsız
 • Tarafsız Hakim, İlk Tutuklama Kararında Gerekçe-266
 • 9. Tutuklulukta Makul Süre, İlk tutuklama Kararında Gerekçe,
 • Soruşturma Dosyasına Erişim, Müdafii Yardımından Yararlanma-270
 • 10. AYM Tutuklama Makul süre-273
 • 11. AYM Tutukluluk Makul Süre, Gerekçe, Yasallık AYM
 • İptal Kararı TMK 10. M. Tutukluluk 10 Yıl Süre-279
 • 12. AYM Tutukluluk Makul Süre-292
 • 13. AYM Tutuklama Gerekçe Makul Süre,
 • Yakalama Nedenlerinin Bildirilmesi-293
 • 14. AYM Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararına Yapılan İtiraz,
 • Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı, Süre Aşımı, Kabul Edilemezlik-301
 • 15. AYM Tutukluluk Makul Süre, Kişi Özgürlüğü Güvenliği Hakkı
 • Anayasa 19. M. Yasal Tutukluluk Süresinin Aşılması-306
 • 16. AYM Tutukluluk Makul Süre, Genel Kurul Kararı ve Karşı Oylar-313
 • 17. Haksız Tutuklama Tazminat Davası, 10 Yıllık Süre-334
 • 18. Haksız Tutuklama, Tazminat Davası, Faiz, Manevi Tazminat
 • Miktar Takdiri, Aynı Konu Ve Tutuklama Nedenine Dayalı
 • Açılmış Başka Dava Bulunup Bulunmadığı-338
 • 19. İHAM Etkili Hukuk Yolu, Haksız Tutuklama Tazminatı-340
 • 20. AYM Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı İle İfade ve Basın
 • Özgürlüklerine İlişkin Mehmet Baransu Kararı-343
 • 21. AYM Cezaevi Ziyaretçi Listesinde Değişiklik İstemi-350
 • 22. AYM Tutukluluk Makul Süre, Mahkumiyet Üzerine
 • Tutukluluk Devam, Yargılamada Makul Süre-353
 • 23. İHAM Tutukluluk Makul Süre, İç Hukuk Yollarının
 • Tüketilmesi Gerekliliği, CMK 141 vd Tazminat Yolu-355
 • 24. AYM Tutukluluk İnceleme, CMK 108. , AY 19/8, İHAS 5/4-357
 • IV. BÖLÜM
 • ADİL YARGILANMA HAKKI KONUSUNDAKİ KARARLAR
 • 1. Anayasa Mahkemesi, Makul Sürede Adil Yargılanma Hakkı-359
 • 2. Yargılamanın Yenilenmesine Karar Verecek Mahkeme-360
 • 3. Anayasa Mahkemesi, Tanık Dinletme, Sorgulama Bireysel Başvuru-360
 • 4. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru, Tutukluluk İtiraz,
 • Duruşma, Gerekçe, Mağdurenin Yaşı, Hata-366
 • 5. AYM 2918 SY Alkollü Araç Kullanma Anayasaya Aykırılık.
 • Suç ve Kabahat. Ne Bis İn İdem-369
 • 6. AYM Bireysel Başvuru Ceza Davası, Disiplin Soruşturması,
 • Masumiyet Karinesi-378
 • 7. Gizli Tanık Konusunda İham Balta ve Demir / Türkiye Kararı-380
 • 8. AYM Asliye Ceza Mahkemesi C. Savcısının Bulunmaması-381
 • 9. AYM Müdafiisiz Kolluk İfadesi, Tanık Dinletme Talebi, Adil
 • Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı-384
 • 10. AYM Soruşturma Dosyasına Erişimin Kısıtlanması CMK 153-387
 • 11. AYM İşkence İle Alınan Beyanlar, Hukuka Aykırı Delile Dayalı
 • Mahkumiyet, Hakkaniyete Uygun Adil Yargılanma Hakkı-391
 • 12. AYM Mahkeme Kararında Gerekçe-398
 • 13. AYM Masumiyet Karinesi. Beraat Kararı ve Disiplin Soruşturması-401
 • 14. AYM İddianamenin Kabulü Savunma Hakkı-403
 • 15. AYM Yargıtay Kararlarındaki Farklılık, Adil Yargılanma Hakkı, Hukuk Güvenliği, İçtihat İstikrarı-406
 • 16. AYM İstinabe Suretiyle Dinlenen Tanıkların Sorgulanamadığı İddiası-412
 • 17. AYM Ceza Sorumluluğu TCK 31, Rapor Alınması-414
 • 18. AYM 6284 SY Koruma Kararı, Aile İçi Şiddet, Gerekçeli Karar Hakkı-420
 • 19. AYM Hakim Savcı Hakkında Soruşturma-422
 • 20. AYM TCK 152. M. İptal İstemi, Suç Ceza Politikası-429
 • 21. SEGBİS Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı-435
 • 22. AYM Makul Sürede Yargılanma Hakkı, Tutukluluk-437
 • 23. AYM Trafik Cezasına İtiraz Tanıkları Sorgulama
 • Hakkı Yoklukta Dinleme-439
 • 24. AYM Haberleşme Özgürlüğü, Telefon Dinleme, X Muhbir
 • Ajan Provakatör Tanık Sorgulama Hakkı-444
 • 25. AYM Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı,
 • Yargıtay Üyesi Daire Değişikliği-455
 • 26. Kişilerin Lekelenmeme Hakkı, Kamu Davası İçin
 • Yeterli Delil Zorunluluğu, İddianamenin İadesi-459
 • 27. Duruşmadan Bağışık Tutulma, Hazır Bulunma Hakkı, CMK 196-469
 • 28. Müstehcen Yayın, Hukuka Uygun/Aykırı Delil,
 • Özgürlük ve Güvenlik Dengesi-470
 • 29. Cumhuriyet Savcısı, KYOK Kararı, Eksik Soruşturma.
 • Etkili Soruşturma Yükümlülüğü, İHAS 13. CMK 160, 170-471
 • 30. Hakaret Tehdit, KYOK İtiraz, CMK 160, 170, 172, İHAS 13. M-475
 • 31. Gerekçe, AY 141, CMK 230-479
 • 32. Başka Suçtan Hükümlü, Duruşmadan Bağışık Tutulma,
 • Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı-480
 • 33. İHAM Başvuru Süresi 6 Aylık Süre Yargıtay Onama Kararına Erişim-481
 • 34. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararının Bağlayıcılığı,
 • Erga Omnes-Inter Partes Etki-484
 • 35. AYM Adil Yargılanma Hakkı, Makul Süre-486
 • 36. İHAM İHAS 6/3-a, Sanık Hakları, İsnat Edilen Suç
 • Hakkında Bilgilendirme-487
 • 37. AYM Yargılamanın Yenilenmesi İstemi, Silah Eşitliği,
 • Çelişmeli/Sözlü Yargılama-488
 • 38. AYM Bireysel Başvuru Süre, Tutukluluk ve Tahliye
 • Halinde Süre, Makul Süre-491
 • 39. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu,
 • Tüketilmesi Gereken Ulusal Hukuk Yolu-493
 • 40. Anayasa Mahkemesi, Demokratik Toplum Düzeninde
 • Gerekli Olma, Ölçülülük, Öze Dokunma-494
 • V. BÖLÜM
 • ÖZEL YAŞAM VE AİLE YAŞAMINA SAYGI HAKKI,
 • İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLAR
 • 1. Hakaret, Özel Yaşam, Sosyal Medya, İspat-497
 • 2. Velayet, Soyadı Yargıtay-498
 • 3. AYM Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi, Velayet Hakkı,
 • Bireysel Aile Hayatına Saygı Hakkına İlişkin-501
 • 4. Anayasa Mahkemesi Hakaret Suçu Bireysel Başvuru-503
 • 5. Anayasa Mahkemesi Özel Yaşam Hakkı, Mesleki Faaliyetle
 • İlgisi Olmayan Özel Yaşam Alanına İlişkin Eylemleri Nedeniyle
 • Hakkında Devlet Memurluğundan Çıkarma-507
 • 6. AYM Şeref ve İtibarın Korunmasını İsteme Hakkı, Mağdur Sıfatı-509
 • 7. AYM Şeref ve İtibarın Korunmasını İsteme ve Nefret
 • Söylemine İlişkin Fetullah Gülen Kararı-510
 • 8. Anayasa Mahkemesi, Hükümlünün Haberleşme Özgürlüğü-512
 • 9. Arama, Durdurma, Hukuka Aykırı Delil, Yargıtay-522
 • 10. AYM Arama, Hukuka Aykırı Delil, Bireysel Başvuru-526
 • 11. AYM Haberleşme Hürriyetine İlişkin Mehmet Seyfi Oktay Kararı-542
 • 12. Arama Kararı Verilebilmesi İçin Makul Şüphenin Bulunması
 • Şartını Öngören Kurala İlişkin Karar-545
 • 13. Uyuşturucu Madde Ticareti, Adli Arama
 • Kararı veya Yazılı Adli Arama Emri-547
 • 14. Özel Hayata İlişkin İhbar Üzerine İdari Soruşturma,
 • Cinsel Yaşama İlişkin Bilgiler, TSK’dan İhraç-549
 • 15. Uyuşturucu Madde Ticareti, Önleme Araması/Adli Arama,
 • Hukuka Uygun/Aykırı Delil-550
 • 16. Gizli Soruşturmacı Görevlendirme, Gerekçe. Kamu Görevlisi,
 • Teknik Araçlarla İzleme, Hukuka Aykırı Delil-552
 • 17. TCK 192/3, Arama Kararı Olmadan Arama, Rıza, Etkin Pişmanlık-555
 • 18. AYM Velayet Hakkı, Kişisel İlişki-556
 • 19. Anayasa Mahkemesi, Gösteri Yürüyüşü, Polis Kamera Kaydı,
 • Özel Yaşam Hakkı-571
 • 20. AYM Özel Hayatın Gizliliği Hakkı ve Haberleşme Hürriyetine
 • İlişkin, TSK Astsubay Sözleşme Yenilememe. -575
 • 21. Anayasa Mahkemesi, Özel Yaşam, İletişime Müdahale,
 • İş Akdinin Feshi, Delil-578
 • 22. AYM Özel Yaşam Hakkı, İnternete Sızdırılan
 • Telefon Görüşmeleri, İtibar-584
 • 23. Unutulma Hakkına İlişkin N. B. B Kararı-588
 • VI. BÖLÜM
 • İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLAR
 • 1. İHAM Sacit Kayasu Kararı İfade Özgürlüğü-591
 • 2. Hakaret Suçu, İfade Özgürlüğü-599
 • 3. Atatürk’e Hakaret, İfade Özgürlüğü, KYOK-600
 • 4. AYM İfade Özgürlüğü Basın, İnternet, Bireysel Başvuru-603
 • 5. AYM İfade Özgürlüğüne İlişkin Ergun Poyraz Kararı-612
 • 6. İHAM Yargıya Yönelik Eleştiri İfade Özgürlüğü-613
 • 7. AYM Yargı Mensubunun Eleştirilmesi, Basın,
 • Kişilik Hakları, Tazminat, İfade Özgürlüğü-618
 • 8. AYM Cezaevinde Slogan Atma Nedeniyle Disiplin Cezası.
 • İfade Özgürlüğü, Cumhuriyet Savcısının Mütalaası Tebliği-625
 • 9. AYM Açlık Grevi, Disiplin Cezası-640
 • 10. İHAM Dilipak v. Türkiye, Adil Yargılanma Hakkı, İfade Özgürlüğü-646
 • 11. Tazminat Davası, İfade Özgürlüğü, Kişilik Hakları-664
 • 12. Tazminat Davası - Şikayet Dilekçesi İçeriğinde
 • Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturabilecek İfadeler-666
 • 13. Anayasa Mahkemesi, Ceza İnfaz Kurumu,
 • İfade Özgürlüğü, Hükümlü, Radyo Kullanımı-669
 • 14. Avukatın Savunmasında Hakime Söylediği Sözler,
 • Hakaret-Ağır Eleştiri-679
 • 15. Hakaret Suçu, Yasal Unsur, Onur Saygınlık, Beraat-680
 • 16. Terör Örgütü Propagandası, İfade Özgürlüğü-685
 • 17. Yargıtay, Terör Örgütü Propagandası, İfade Özgürlüğü-687
 • 18. İHAM Örgüt Propagandası, İfade Özgürlüğü-690
 • 19. Terör Örgütü Propagandası Suçuna İlişkin Mahkeme
 • Kararına Tarafımızdan Yazılmış Karşı Oy-692
 • 20. AYM İşçi İfade Özgürlüğü, İşten Çıkarma-696
 • VII. BÖLÜM
 • TOPLANTI VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLAR
 • 1. 6352 sayılı Yasa, Toplantı Gösteri Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü-699
 • 2. Toplantı Gösteri Özgürlüğü, Anayasa Mahkemesi-715
 • 3. İHAM Gülcü Kararı, Toplantı Gösteri Özgürlüğü-718
 • KAYNAKÇA-719
 • KAVRAM DİZİNİ-721
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat