Aleniyet İlkesi Nesibe Kurt Konca

Aleniyet İlkesi


Basım Tarihi
2009-07
Sayfa Sayısı
433
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786054144983
Baskı
150,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 50 puan kazanacaksınız)
   50

Medeni Usul Hukukunda

ALENİYET İLKESİNesibe KURT KONCA- 1. Bölüm

- Aleniyet İlkesine İlişkin Temel Bilgiler

- Aleniyet İlkesi Kavramı

- Aleniyet İlkesinin Anlamı

- Aleniyet İlkesinin Etimolojik Analizi

- Aleniyet İlkesinin Tanımı

- Aleniyet İlkesinin Kaynağını Açıklamaya Yönelik Teoriler

- Genel Olarak

- Meşruiyet Teorisi

- Egemenlik Teorisi

- Aleniyet İlkesinin Amaçları

- Yargının Denetlenmesi

- Yargıya Olan Güvenin Sağlanması

- Kamunun Adli Olaylar Hakkında Bilgilendirilmesi

- Hakimlerin Bağımsızlığının Garanti Altına Alınması

- Gerçeğin Bulunmasına Aracılık Etme

- Kamu Düzeninin Korunması

- Değerlendirme

- Aleniyet İlkesine Yöneltilen Eleştiriler

- Aleniyet İlkesinin Tarihsel Gelişimi

- Avrupadaki Gelişimi

- Türk-İslam Hukukundaki Gelişimi

- Cumhuriyet Dönemindeki Gelişimi

- Aleniyet İlkesinin Pozitif Hukuklardaki Düzenlenişi

- Uluslararası Düzenlemelerde

- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

- Birleşmiş Milletler Medeni Ve Siyasi Haklar Sözleşmesi

- Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı

- Ulusal Düzenlemelerde

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

- Ceza Muhakemesi Kanunu

- Askeri Mahkemeler Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

- İdari Yargılama Usulü Kanunu

- Mukayeseli Hukukta Aleniyet İlkesinin Durumu

- İsviçre Hukukunda

- Alman Hukukunda

- Avusturya Hukukunda

- İngiliz Hukukunda

- Amerikan Hukukunda

- Fransız Hukukunda

- Değerlendirme

- Aleniyet İlkesinin Yargılamaya Egemen Olan Diğer İlkelerle İlişkisi

- Duruşmalı İnceleme Yapılması İlkesi İle İlişkisi

- Sözlülük Ve Yazılılık İlkeleri İle İlişkisi

- Hukuki Dinlenilme Hakkına Riayet İlkesi İle İlişkisi

- Adil Yargılanma Hakkına Riayet İlkesi İle İlişkisi

- Usul Ekonomisi İlkesi İle İlişkisi

- Doğrudan Doğruyalık İlkesi İle İlişkisi

- Değerlendirme

- 2. Bölüm

- Aleniyet İlkesinin Görünüm Biçimleri

- Doğrudan Aleniyet - Dolaylı Aleniyet Ayrımı

- Genel Olarak

- Doğrudan Aleniyet

- Dolaylı Aleniyet

- Genel Olarak

- Kitle Haberleşme Özgürlüğü

- Kitle Haberleşme Özgürlüğünün Kullanılması Ve Adli Haberlerin Verilişi

- Yargılama Sırasında Ses Ve Görüntü Kaydı Yapılması Ve Yayımlanması

- Amerikan Hukukundaki Durum

- Alman Hukukundaki Durum

- Genel Olarak

- Ses Ve Görüntü Kaydı Yasağının Anayasaya Uygunluğu

- Avusturya Hukukundaki Durum

- Türk Hukukundaki Durum

- Genel Olarak

- Ses Ve Görüntü Kaydının Düzenlenişi

- Pozitif Hukukta

- Olması Gereken Hukukta

- Medeni Yargılamada Yayın Yasağı

- Genişletilmiş Aleniyet

- Değerlendirme

- Dinamik Aleniyet - Statik Aleniyet Ayrımı

- Genel Olarak

- Dinamik Aleniyet

- Duruşma Yerinin Tespiti

- Duruşma Zamanının Tespiti

- Duruşma Yer Ve Zamanının Duyurulması

- Duruşma Salonuna İlişkin Şartlar

- Duruşma Salonuna Giriş Sırasında Sağlanması Gereken Şartlar

-Duruşma Salonunun Fiziki Yapısına İlişkin Şartlar

- İzleyiciler

- Statik Aleniyet

- Statik Aleniyetin Kapsamı

- Kısa Karar -Hüküm Sonucu-

- Hüküm Gerekçesi

- Hükmün Tefhiminin Şekli

- Hükümlerin Yayımlanmasının Aleniyet Bakımından Önemi

- Çeşitli Yargılama Türlerinde Aleniyetin Görünümü

- Çekişmesiz Yargıda Aleniyet

- İlk Derece Yargılamasında Aleniyet

- Üst Derece Yargılamasında Aleniyet

- İcra Ve İflas Hukukunda Aleniyet

- Tahkim Yargılamasında Aleniyet

- 3. Bölüm

- Aleniyetin Kaldırılması

- Gizli Yargılama Yapılması-

- Dinamik Aleniyetin Kaldırılması -Gizli Duruşma Yapılması-

- Genel Olarak

- Mutlak Gizlilik Sebepleri

- Çocuğun Korunması

- Ailenin Korunması

- Nispi Gizlilik Sebepleri

- Hukuken Korunmaya Değer Diğer Menfaatler Sebebiyle Aleniyetin Kaldırılması

- Genel Ahlak

- Kamu Düzeni

- Milli Güvenlik

- Adaletin Selametine Zarar Verebilecek Özel Koşulların Bulunması

- Tarafların, Tanıkların Veya Yargılamaya Katılan Bir Kimsenin Hayatının, Vücut Ve Ruh Bütünlüğü İle Özgürlüğünün Korunması

- Özel Hayatın Korunması

- Çocukların Dinlenmesi

- Sırların Korunması

- Ticari Sırların Korunması

- Mesleki Sırların Korunması

- Mali Sırların Korunması

- Duruşma Disiplinine İlişkin Kurallara Dayanılarak Aleniyetin Kaldırılması

- Duruşmaların Belli Kişilere Kapalı Olması

- Yargılama Akışına İlişkin Nedenlerle Tarafların, Tanık Ve Bilirkişinin Duruşma Salonuna Aınmaması

- Ayırt Etme Gücü Olmayanların Duruşma Salonuna Alınmaması

- Duruşma Disiplinini Bozanların Duruşma Salonundan Çıkartılması

- Duruşmaların Belli Kişilere Açık Olması

- Adliye Binasına İlişkin Düzenlemelere Dayanılarak Aleniyetin Kaldırılması

- Kolluk Kuvvetlerinin Aldığı Önlemler Nedeniyle Aleniyetin Kaldırılması

-Mahkemenin Aleniyetin Kaldırılması Sebeplerini İncelemesi Ve Karar Vermesi

- İnceleme

- Karar Verilmesi

- Aleniyetin Kaldırılmasının Süresi

- Susma Yükümlülüğü

- Statik Aleniyetin Kaldırılması -Hükmün Gizli Açıklanması-

- Tarafların Aleni Yargılanma Hakkı Üzerinde Tasarruf Edip Edemeyecekleri

- Genel Olarak

- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından

- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Açısından

- 4. Bölüm

- Aleniyet İlkesinin İhlali Ve Bu İhlale Bağlanan Sonuçlar

- Aleniyet İlkesinin İhlali Sayılan Haller

- Genel Olarak

- Dinamik Aleniyetin İhlali

- Aleni Yapılması Gereken Yargılamanın Gizli Yapılması

- Gizli Yapılması Gereken Yargılamanın Aleni Yapılması

- Statik Aleniyetin İhlali

- Aleniyet İlkesinin İhlali Sayılabilecek Hallerin Tespiti, Düzeltilmesi Ve Bu Hallerde Verilen Hükmün Yok Hüküm Sayılıp Sayılmayacağı Sorunu

- Dinamik Aleniyet Bakımından

- Genel Olarak

- Duruşma Tutanaklarının Delil Gücü

- İlk Derece Yargılaması Evresindeki İhlalin Düzeltilmesi

- Statik Aleniyet Bakımından

- Aleniyet İlkesine Aykırı Olarak Verilen Hükmün Yok Hüküm Sayılıp Sayılmayacağı Sorunu

- Aleniyet İlkesinin İhlaline Karşı Gidilebilecek Olan Hukuki Yollar

- Dinamik Aleniyetin İhlali Bakımından

- Hükmün Kesinleşmesinden Önceki Evrede

- İstinaf Hükümlerinin İşlerlik Kazanmasından Önceki Durum

- Temyiz

- Aleni Yapılması Gereken Yargılamanın Gizli Yapılmasını Mutlak Bozma -Temyiz- Sebebi Sayan Görüş

- Aleni Yapılması Gereken Yargılamanın Gizli Yapılmasını Nispi Bozma -Temyiz- Sebebi Sayan Görüş

- Gizli Yapılması Gereken Yargılamanın Aleni Yapılmasını Mutlak Bozma -Temyiz- Sebebi Sayan Görüş

- Gizli Yapılması Gereken Yargılamanın Aleni Yapılmasını Nispi Bozma -Temyiz- Sebebi Sayan Görüş

- Değerlendirme

- Karar Düzeltme

- İstinaf Hükümlerinin İşlerlik Kazanmasından Sonraki Durum

- İstinaf

- Temyiz

- Hükmün Kesinleşmesinden Sonraki Evrede

- Yargılamanın Yenilenmesi

- Kanun Yararına Temyiz

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Kişisel Başvuru

- Statik Aleniyetin İhlali Bakımından

- Tahkim Yargılamasında Aleniyet İlkesinin İhlaline Karşı Gidilebilecek Hukuki Yollar

- Yargılamanın Tarafı Olmayanların Aleniyet İlkesinin İhlaline Karşı Koyması

- Duruşma Disiplinine İlişkin Tedbir Hükümleri Çerçevesinde Karşı Konulup Konulamayacağı

- Kanun Yararına Temyiz Yoluna Başvurulması Talebinde Bulunulması

- Değerlendirme

- Sonuç

- BibliyografyaYorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
3
16,67   
50,00   
4
12,50   
50,00   
5
10,50   
52,50   
6
8,83   
53,00   
7
7,64   
53,50   
8
6,75   
54,00   
9
6,06   
54,50   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
3
16,67   
50,00   
4
12,50   
50,00   
5
10,00   
50,00   
6
8,33   
50,00   
7
7,64   
53,50   
8
6,75   
54,00   
9
6,06   
54,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
3
16,67   
50,00   
4
12,50   
50,00   
5
10,50   
52,50   
6
8,83   
53,00   
7
7,64   
53,50   
8
6,75   
54,00   
9
6,06   
54,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
3
16,67   
50,00   
4
12,50   
50,00   
5
10,00   
50,00   
6
8,33   
50,00   
7
7,64   
53,50   
8
6,75   
54,00   
9
6,06   
54,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
3
16,67   
50,00   
4
12,50   
50,00   
5
10,50   
52,50   
6
8,83   
53,00   
7
7,64   
53,50   
8
6,75   
54,00   
9
6,06   
54,50   
Kapat